Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 113Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
70000174640 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3816
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:12:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:12:56.609392 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:12:56.609437 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:12:56.609450 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:12:56.609474 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:12:56.609485 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:12:56.609496 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:12:56.609509 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:12:56.609518 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:12:56.609524 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:12:56.609533 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:12:56.609541 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:12:56.609551 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:12:56.609557 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:12:56.609561 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:12:56.609565 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:12:56.609569 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:12:56.609579 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:12:56.609593 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:12:56.609601 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:12:56.609606 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:12:56.609611 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:12:56.609620 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:12:56.609628 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:12:56.617169 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:12:56.617186 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:12:56.617201 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:12:56.617210 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:12:56.617219 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:12:56.617226 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:12:56.617239 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:12:56.617294 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:12:56.644685 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:12:56.644720 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:12:56.644728 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:12:56.644740 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:12:56.644746 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:12:56.644752 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:12:56.644758 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:12:56.644764 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:12:56.644769 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:12:56.644774 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:12:49 GMT 2019-02-24 06:12:56.644780 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:12:56.644785 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:12:56.644791 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:12:56.644804 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:12:56.644835 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:12:56.652071 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:12:56.652337 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 06:12:56.652723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:12:56.659306 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:56.659388 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:56.659654 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:56.660216 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:56.660835 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:56.666522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:56.666634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:12:56.666729 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:56.667336 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:56.667871 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:56.668447 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:56.668685 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:56.668712 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:12:56.669312 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:56.669842 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:56.673970 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:56.674404 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:56.674423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:12:56.674745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:56.675001 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:56.675548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:12:56.675699 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:56.676271 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:12:56.676774 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:56.677340 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:12:56.689131 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:56.689543 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:12:56.689559 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:12:56.689565 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:12:56.689595 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:12:56.689634 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:12:56.689648 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:12:56.689655 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:12:56.689671 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:12:56.689676 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:12:56.689857 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:12:56.689872 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:12:56.689920 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.689928 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:12:56.689956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.689987 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.689997 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690011 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:12:56.690032 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.690039 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690050 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:12:56.690065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.690105 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.690121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690128 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.690146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690174 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.690181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690192 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:12:56.690205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.690232 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:12:56.690248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:12:56.690269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690302 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.690317 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690328 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:12:56.690346 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.690353 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690363 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:12:56.690380 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.690387 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690397 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:12:56.690409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.690444 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.690460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690466 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:12:56.690483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690510 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.690517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:12:56.690541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.690566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:12:56.690582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690588 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:12:56.690603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690628 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.690635 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690645 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:12:56.690663 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.690669 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690679 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:12:56.690697 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.690704 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690713 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:12:56.690731 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.690737 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690747 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:56.690760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.690806 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.690822 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690829 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.690844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690875 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690881 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690922 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:56.690944 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:56.690960 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.690972 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:12:56.690981 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:12:56.690993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:12:56.691018 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:12:56.691033 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691039 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:12:56.691053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691078 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.691084 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691094 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:12:56.691107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.691131 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.691146 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691153 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.691167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691192 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.691199 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691209 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:12:56.691222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.691247 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:12:56.691262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691268 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:12:56.691289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691319 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.691326 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691336 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:56.691349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.691373 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.691388 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691395 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.691408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691433 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.691440 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691450 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:12:56.691462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.691487 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:12:56.691502 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691508 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:12:56.691521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691545 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.691552 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691562 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:12:56.691580 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.691586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691596 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:56.691609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.691637 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:12:56.691652 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691658 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.691672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691696 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.691702 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691712 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:12:56.691725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.691750 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:12:56.691765 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691771 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:12:56.691785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691809 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.691816 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691826 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:12:56.691845 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.691852 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691866 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:56.691880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.691908 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:12:56.691924 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691930 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.691944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691968 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.691975 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.691985 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:12:56.691997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.692022 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:12:56.692037 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692043 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:12:56.692056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692081 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.692088 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692097 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:56.692110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.692134 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:12:56.692149 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692155 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.692168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692193 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.692200 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692209 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:12:56.692222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.692246 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:12:56.692261 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692267 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:12:56.692288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692314 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.692321 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692331 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:56.692343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.692368 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.692383 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692389 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.692402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692427 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.692434 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692444 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:12:56.692456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.692481 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:12:56.692496 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692502 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:12:56.692515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692540 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.692546 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692556 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:12:56.692568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.692593 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.692608 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692614 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.692627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692651 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.692658 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692668 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:12:56.692681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.692706 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:12:56.692720 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692726 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:12:56.692740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692764 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.692771 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692781 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:12:56.692793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.692818 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.692833 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692840 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.692853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692878 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.692885 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692895 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:12:56.692907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.692932 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:12:56.692947 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692954 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:12:56.692967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.692991 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.692998 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693007 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:12:56.693025 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.693032 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693041 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:12:56.693054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.693083 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.693098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693104 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.693118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693143 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.693150 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693160 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:12:56.693172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.693197 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:12:56.693212 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693218 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:12:56.693231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693256 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.693263 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693277 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:56.693291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.693316 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.693331 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693338 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.693351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693376 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.693383 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693393 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:12:56.693405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.693430 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:56.693445 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693451 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:12:56.693464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693489 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:12:56.693496 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693506 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:12:56.693518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.693543 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.693557 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693563 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.693576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693600 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693606 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:56.693666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:56.693682 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693693 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:12:56.693703 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:12:56.693715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:12:56.693738 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:12:56.693753 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693759 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:12:56.693773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693804 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:12:56.693811 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693821 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:12:56.693833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.693858 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.693873 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693879 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.693892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693915 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693922 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.693959 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:56.693979 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:56.693996 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694007 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:12:56.694016 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:12:56.694028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:12:56.694052 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:12:56.694066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694073 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:12:56.694086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694111 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.694118 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694128 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:12:56.694146 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.694153 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694163 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:12:56.694181 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.694187 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694197 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:12:56.694215 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.694221 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694231 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:12:56.694249 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.694255 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694265 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:12:56.694295 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.694302 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694312 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:12:56.694329 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.694336 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694345 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:56.694358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.694407 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.694422 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694429 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.694443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694468 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.694475 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:12:56.694497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.694522 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:12:56.694537 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694543 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:12:56.694557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694581 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.694588 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694598 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:12:56.694616 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.694622 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694632 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:56.694649 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.694656 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694666 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:12:56.694678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.694711 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.694725 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694731 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.694745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694769 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.694777 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:12:56.694800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.694825 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:12:56.694840 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694846 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:12:56.694859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694884 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.694890 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694900 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:56.694913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.694937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.694952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694958 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.694972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.694997 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.695004 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:12:56.695026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.695051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:56.695066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695072 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:12:56.695085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695110 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.695117 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695126 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:12:56.695144 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.695151 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695161 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:56.695179 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.695186 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695195 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:12:56.695208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.695240 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.695255 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695261 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.695280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695308 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.695315 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:12:56.695338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.695363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:56.695378 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695384 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:56.695398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695422 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.695429 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695439 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:12:56.695456 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.695463 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695472 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:12:56.695489 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.695496 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695505 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:12:56.695523 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.695529 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695539 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:12:56.695556 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.695563 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695572 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:12:56.695585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.695625 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.695640 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695647 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.695660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695685 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.695692 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695702 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:12:56.695714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.695729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.695739 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:56.695753 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.695781 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.695788 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.695798 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.695811 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.695828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.695841 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.695866 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.695873 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.695883 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:56.695901 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.695907 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.695917 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:12:56.695935 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.695941 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.695951 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:12:56.695968 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.695975 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.695985 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:12:56.696002 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.696009 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696018 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:12:56.696036 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:12:56.696043 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696052 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:12:56.696070 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.696077 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696086 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.696103 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.696110 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696120 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:56.696137 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.696144 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696153 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:12:56.696170 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.696177 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696186 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:12:56.696199 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.696267 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.696278 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:56.696294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.696319 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.696326 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.696336 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:12:56.696353 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.696360 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.696369 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:12:56.696387 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.696393 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.696402 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:12:56.696420 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.696426 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.696436 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:12:56.696448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.696474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.696484 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696499 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.696506 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.696519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.696544 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696551 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.696561 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:12:56.696573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.696588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.696598 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:56.696611 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696637 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696653 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696666 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.696724 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696755 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.696763 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696773 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:12:56.696791 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.696797 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696808 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:12:56.696826 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.696832 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696841 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:12:56.696859 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.696866 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696875 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:12:56.696893 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.696899 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696908 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:12:56.696926 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.696932 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696942 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:12:56.696959 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.696966 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.696975 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:56.696992 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.696999 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.697008 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:12:56.697025 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.697032 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.697041 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:12:56.697059 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.697065 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.697074 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:12:56.697091 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.697098 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.697107 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:12:56.697120 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.697173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.697191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.697197 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:56.697211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.697236 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.697243 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.697252 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:12:56.697270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.697287 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.697300 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:56.697319 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.697325 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.697335 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:12:56.697353 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:56.697359 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.697369 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.697382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.697409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.697419 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.697440 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.697454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.697478 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697485 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.697495 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:12:56.697508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.697523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.697532 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:56.697545 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697573 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697580 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697589 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697602 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.697632 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697657 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.697664 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697674 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:12:56.697691 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.697698 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697707 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:12:56.697728 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.697736 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697746 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:12:56.697763 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.697770 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697779 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:12:56.697802 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.697809 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697818 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:12:56.697835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.697842 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697852 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:12:56.697869 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.697875 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697884 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:56.697902 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.697909 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697918 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:12:56.697935 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.697942 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697952 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:12:56.697969 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.697975 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.697985 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:12:56.698002 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.698008 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.698018 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:12:56.698035 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.698042 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.698051 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:12:56.698064 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.698123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.698138 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698166 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698173 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698182 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698195 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.698225 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698250 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.698257 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698267 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:12:56.698300 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.698307 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698317 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:12:56.698335 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.698341 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698351 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:12:56.698368 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.698375 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698384 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:12:56.698401 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.698408 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698418 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:12:56.698435 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.698442 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698451 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:12:56.698468 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.698475 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698484 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:12:56.698502 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.698508 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698517 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:12:56.698534 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.698541 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698551 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:12:56.698568 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.698575 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698584 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:12:56.698601 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.698608 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698618 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:12:56.698635 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.698641 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698651 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:12:56.698668 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.698675 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698684 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:56.698702 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.698708 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698718 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:12:56.698730 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.698817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.698824 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:12:56.698839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.698864 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.698871 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.698881 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:12:56.698893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.698909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.698919 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698934 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.698940 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.698954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.698979 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.698986 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.698996 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:12:56.699009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.699034 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:12:56.699049 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699054 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:12:56.699068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699093 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.699100 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699110 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:56.699128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.699134 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699144 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:12:56.699161 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.699168 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699177 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:12:56.699194 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:56.699201 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699210 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:12:56.699223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.699259 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:12:56.699289 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699296 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.699312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699337 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:56.699344 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699354 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:12:56.699367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.699391 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:12:56.699405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:56.699431 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699438 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:56.699448 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699461 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:56.699476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.699490 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699515 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.699522 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699532 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:12:56.699550 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.699557 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699566 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:12:56.699584 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.699590 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699600 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:12:56.699617 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:12:56.699623 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699633 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:12:56.699650 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.699657 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699666 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:12:56.699684 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.699690 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699700 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:12:56.699717 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.699724 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699733 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:12:56.699751 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.699757 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699767 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:12:56.699784 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.699791 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699801 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:12:56.699818 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.699824 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699834 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:56.699846 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:56.699896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.699913 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699919 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:12:56.699934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699958 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.699965 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.699975 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:56.699987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.700012 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.700027 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700033 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.700047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700071 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:12:56.700078 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700088 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:12:56.700101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.700125 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:12:56.700138 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:12:56.700164 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:56.700171 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:12:56.700180 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:12:56.700198 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:12:56.700204 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:12:56.700214 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:12:56.700231 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:56.700237 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:12:56.700247 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:12:56.700259 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:12:56.700289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.700306 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700312 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:12:56.700326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700351 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.700358 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700368 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:56.700386 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.700393 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700403 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:12:56.700420 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.700426 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700436 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:12:56.700449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.700481 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700496 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700502 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.700516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700541 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700548 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700558 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:12:56.700571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.700587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.700597 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:12:56.700610 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700637 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700644 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700653 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700666 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.700696 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700720 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.700727 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700737 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:12:56.700755 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.700761 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700771 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:12:56.700788 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.700795 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700805 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:12:56.700822 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.700829 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700839 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:12:56.700856 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.700862 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700872 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:12:56.700889 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.700896 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700905 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:12:56.700923 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.700929 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700939 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:12:56.700956 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.700963 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.700972 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:12:56.700989 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.700996 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.701006 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:12:56.701019 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.701065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.701082 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701088 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:12:56.701103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701127 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.701134 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701144 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:12:56.701162 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.701169 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701179 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:12:56.701196 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.701202 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701212 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:12:56.701229 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.701235 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701245 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:12:56.701262 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.701269 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701284 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:12:56.701297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.701338 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.701353 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701360 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.701374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701398 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701404 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701441 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:56.701462 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:56.701478 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701489 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:12:56.701499 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:12:56.701511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:12:56.701535 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:12:56.701550 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701556 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:12:56.701570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701595 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.701602 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701612 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:12:56.701625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.701649 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.701664 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701670 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.701684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701709 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:12:56.701716 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701726 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:12:56.701738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.701763 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:12:56.701777 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701783 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:12:56.701797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701822 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.701829 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701838 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:56.701851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.701875 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.701890 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701896 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.701910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701934 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.701941 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701951 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:12:56.701964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.701978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.701988 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:12:56.702001 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702028 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702036 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702045 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702058 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.702087 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702112 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.702120 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702130 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:12:56.702148 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.702154 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702164 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:12:56.702181 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.702187 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702197 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:12:56.702214 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.702221 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702230 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:12:56.702247 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.702254 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702264 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:12:56.702286 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:12:56.702293 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702303 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:12:56.702321 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:12:56.702328 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702337 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:12:56.702354 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:12:56.702361 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702370 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:12:56.702387 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:56.702394 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702404 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:12:56.702421 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.702427 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702437 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:12:56.702455 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.702461 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702471 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:12:56.702488 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.702495 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702504 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:12:56.702521 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.702528 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702537 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:12:56.702550 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.702610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.702628 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702634 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:12:56.702650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702674 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.702682 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702692 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:12:56.702704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.702730 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.702745 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702751 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.702765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702789 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.702796 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702806 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:12:56.702819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.702843 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:12:56.702858 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702864 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:56.702878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702903 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.702909 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702919 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:12:56.702937 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.702943 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702953 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:12:56.702971 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.702977 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.702987 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:12:56.703004 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.703011 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703020 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:12:56.703033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.703069 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703084 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703090 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.703105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703130 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703138 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703147 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:12:56.703160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.703185 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:56.703198 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703225 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703233 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703243 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703256 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703278 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.703294 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703319 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.703326 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703336 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:56.703354 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.703360 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703370 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:56.703387 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.703394 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703404 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:12:56.703421 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.703428 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703437 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:12:56.703454 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.703461 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703470 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:56.703487 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.703494 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703504 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:12:56.703521 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:12:56.703527 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703537 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:12:56.703550 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.703588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.703604 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703610 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:12:56.703625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703649 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.703656 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703666 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:12:56.703683 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.703690 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703699 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:12:56.703716 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.703723 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703733 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:12:56.703750 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.703756 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703766 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:12:56.703783 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.703790 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703799 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:12:56.703816 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.703823 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703832 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:12:56.703849 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.703856 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703866 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:12:56.703883 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.703889 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703899 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:12:56.703911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.703962 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.703977 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.703984 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:12:56.703999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.704023 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:56.704030 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.704040 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:12:56.704053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.704068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.704078 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:12:56.704094 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:56.704101 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:12:56.704112 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:12:56.704127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.704134 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:12:56.704147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.704170 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:56.704190 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:56.704206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.704217 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:12:56.704227 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:12:56.704244 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.704250 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:12:56.704261 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:12:56.704282 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:56.704290 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:12:56.704300 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:12:56.704318 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.704324 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:56.704334 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.704351 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.704357 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:56.704367 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.704383 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.704390 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:56.704400 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.704416 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.704422 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:12:56.704432 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.704448 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:56.704455 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:12:56.704464 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:56.704481 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:12:56.704487 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:12:56.704497 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:12:56.704513 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.704520 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:12:56.704529 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.704546 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:12:56.704552 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:12:56.704562 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:12:56.704578 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.704585 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:12:56.704594 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.704611 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.704617 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:56.704627 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.704642 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:56.704648 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:12:56.704658 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:12:56.704670 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:12:56.704701 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.704730 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:12:56.704757 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.704783 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:12:56.704809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.704837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:12:56.704863 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.704889 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:12:56.704915 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.704940 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:12:56.704966 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:12:56.704992 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:12:56.705018 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:12:56.705043 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:12:56.705071 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:12:56.705096 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:12:56.705123 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.705149 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:12:56.705175 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.705201 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:12:56.705226 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.705252 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:12:56.705284 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.705311 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:12:56.705376 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.705402 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:56.705428 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.705460 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:12:56.705487 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.705512 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:12:56.705538 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.705565 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:12:56.705591 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.705616 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:12:56.705643 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.705671 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:56.705697 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.705723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:56.705750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.705776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:56.705802 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.705828 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:56.705854 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.705879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:56.705905 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.705931 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:12:56.705957 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:12:56.705983 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:12:56.706008 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.706034 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:12:56.706060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.706085 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:12:56.706111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.706136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:12:56.706162 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.706187 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:12:56.706213 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.706240 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:12:56.706266 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.706297 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:12:56.706324 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.706350 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:56.706376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.706403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:12:56.706430 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706454 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706479 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:56.706504 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706521 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706537 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706562 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:56.706588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706663 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:56.706688 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706714 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.706739 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706765 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.706790 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706810 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706836 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.706861 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706878 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706904 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.706929 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.706956 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.706982 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707008 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:56.707033 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707059 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.707085 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707110 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.707136 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707153 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707178 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:56.707204 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707229 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.707255 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707286 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:56.707312 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707338 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:56.707364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707381 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707414 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707468 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.707520 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707537 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707553 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707578 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.707604 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707630 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.707656 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707672 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707689 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707714 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.707739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.707856 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707872 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707888 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707905 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707930 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.707961 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707978 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.707994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708010 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.708061 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708086 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.708112 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708129 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708145 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708161 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708189 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:56.708215 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708240 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:12:56.708266 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708288 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708305 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708330 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.708356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:56.708585 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708618 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:12:56.708647 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708679 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.708706 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708732 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.708806 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708826 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708843 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708860 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.708921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.708989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:12:56.709101 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709121 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709151 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:56.709178 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709251 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709295 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709345 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:56.709465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709487 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:56.709582 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709611 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.709642 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709668 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.709693 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709710 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709739 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.709769 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709786 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709811 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.709837 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709867 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.709898 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709924 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:56.709950 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.709979 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.710055 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710092 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:56.710124 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710142 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710167 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:56.710193 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710222 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.710253 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710284 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:56.710311 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710340 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:56.710371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710405 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710438 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710505 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.710531 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710548 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710566 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710593 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.710624 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710650 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.710676 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710696 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710713 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.710764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:56.710880 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710896 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710913 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710929 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710955 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.710980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.710997 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711013 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711055 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.711081 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711106 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:56.711132 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711149 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711166 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711183 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711208 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:56.711233 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711259 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:12:56.711290 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711308 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711325 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711351 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.711377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:56.711501 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711526 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:12:56.711552 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711577 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:56.711603 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711628 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:56.711654 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711671 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711687 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.711755 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:56.711895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:12:56.711920 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.711976 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.712026 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.712075 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.712121 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.712169 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:56.712216 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:12:56.712263 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:56.712320 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.712369 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.712416 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.712464 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.712510 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.712557 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.712605 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.712681 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.712786 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.712879 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.712943 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.712992 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.713056 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.713112 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.713200 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.713252 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:56.713306 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.713353 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.713413 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.713464 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.713513 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.713566 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.713613 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.713661 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.713717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.713773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.713826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.713874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.713920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.713967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:56.714016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:12:56.714064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:56.714111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.714201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.714248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.714302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.714349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.714397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.714450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.714497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.714545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.714593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.714640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.714687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.714741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.714800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.714851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.714897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:56.714945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.714991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.715037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.715085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.715133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.715184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.715230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.715283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.715340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.715393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.715447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.715495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.715541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.715588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:56.715635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:12:56.715683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:56.715730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.715783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.715831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.715878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.715924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.715971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.716018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.716064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.716111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.716158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.716206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.716253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.716308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.716362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.716424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.716470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:56.716517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.716563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.716608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.716656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.716705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.716758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.716805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.716852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.716907 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:12:56.716933 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.716993 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.717048 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.717101 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.717155 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.717207 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:56.717260 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:12:56.717319 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:56.717376 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.717454 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.717507 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.717560 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.717613 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.717666 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.717728 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.717787 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.717839 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.717892 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.717946 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.717999 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.718052 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.718105 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.718157 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.718209 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:56.718261 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.718320 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.718395 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.718453 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.718507 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.718559 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.718613 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.718665 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.718735 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:12:56.718759 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.718813 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.718866 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.718919 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.718972 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.719025 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:56.719078 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:12:56.719131 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:56.719184 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.719236 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.719297 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.719414 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.719469 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.719521 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.719575 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.719628 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.719680 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.719733 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.719786 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.719839 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.719892 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.719945 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.719998 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.720051 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:56.720103 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.720157 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.720209 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.720262 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.720326 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.720380 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.720433 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.720486 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.720545 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:12:56.720568 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.720620 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.720669 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.720716 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.720763 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.720811 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:56.720858 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:12:56.720905 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:56.720952 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.721000 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.721048 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.721095 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.721143 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.721190 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.721238 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.721292 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.721340 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.721388 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.721436 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.721483 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.721530 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.721578 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.721626 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.721673 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:56.721720 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.721767 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.721814 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.721861 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.721908 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.721956 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.722003 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.722051 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.722106 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:12:56.722128 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.722178 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.722227 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.722289 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.722341 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.722391 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:56.722440 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:12:56.722490 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:56.722540 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.722589 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.722639 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.722688 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.722738 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.722787 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.722836 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.722886 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.722935 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.722984 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.723034 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.723083 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.723133 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.723183 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.723232 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.723288 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:56.723338 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.723388 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.723437 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.723487 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.723536 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.723586 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.723636 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.723685 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.723737 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:12:56.723755 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:12:56.723783 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:12:56.723810 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:12:56.723837 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:12:56.723861 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:12:56.723880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.723895 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.723904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.723913 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.723923 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.723931 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:12:56.723939 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:12:56.723948 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:12:56.723956 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.723964 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.723971 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.723979 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.723986 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.723994 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.724002 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.724010 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.724018 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.724025 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.724033 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.724041 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.724048 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.724056 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.724064 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.724071 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:12:56.724078 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.724086 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.724093 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.724101 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.724109 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.724116 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.724124 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.724131 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.724139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.724149 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.724156 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.724165 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.724172 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.724180 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:12:56.724188 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:12:56.724196 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:12:56.724204 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.724211 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.724218 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.724226 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.724233 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.724240 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.724248 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.724255 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.724263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.724270 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.724284 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.724292 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.724299 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.724315 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.724322 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.724330 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:12:56.724337 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.724344 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.724350 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.724358 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.724365 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.724372 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.724379 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.724387 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.724394 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.724403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.724411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.724419 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.724426 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.724433 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:12:56.724439 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:12:56.724446 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:12:56.724453 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.724459 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.724466 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.724473 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.724479 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.724486 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.724493 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.724499 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.724506 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.724513 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.724519 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.724526 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.724533 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.724539 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.724546 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.724552 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:12:56.724560 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.724566 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.724573 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.724579 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.724586 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.724592 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.724602 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.724608 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.724615 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:12:56.724622 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.724629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:56.724636 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:56.724643 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:12:56.724649 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:12:56.724659 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:12:56.724665 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:12:56.724672 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:56.724678 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:56.724685 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:56.724691 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:56.724697 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.724705 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.724713 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:56.724719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:56.724726 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:12:56.724733 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.724739 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:56.724746 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:56.724752 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:56.724811 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:56.724818 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:56.724824 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:12:56.724831 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:56.724837 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:56.724844 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:56.724850 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:12:56.724857 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:56.724863 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:56.724869 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:56.724876 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:56.724949 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:12:56.724957 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:12:56.724962 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:12:56.724967 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:12:56.724973 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:12:56.724977 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:12:56.724981 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:12:56.724990 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:12:56.724998 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:12:56.725032 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.725039 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:12:56.725052 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:12:56.725073 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:12:56.725079 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:12:56.725083 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:12:56.725087 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:12:56.725092 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:12:56.725102 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:56.725109 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:56.725113 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:56.725123 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.725131 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:56.725135 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:12:56.725157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.725166 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:12:56.725171 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.725193 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:12:56.725199 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:12:56.725203 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:12:56.725206 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:12:56.725210 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:12:56.725214 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:12:56.725218 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:12:56.725222 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:12:56.725228 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:12:56.725238 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:56.725244 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:56.725248 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:56.725255 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.725260 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:12:56.725264 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:56.725294 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:12:56.725301 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.725306 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.725311 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.725316 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:12:56.725325 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:12:56.725333 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:12:56.725338 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:12:56.725342 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:12:56.725348 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205610" 2019-02-24 06:12:56.725355 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:12:56.725359 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:12:56.725364 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:12:56.725370 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:12:56.725374 wsdl: in serializeType: returning: 205610 2019-02-24 06:12:56.725380 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:12:56.725387 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:12:56.725391 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:12:56.725395 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:12:56.725400 wsdl: in serializeType: returning: 205610 2019-02-24 06:12:56.725404 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205610 2019-02-24 06:12:56.725419 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205610 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:12:56.725423 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:12:56.725429 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8960"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:12:56.725442 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:12:56.725447 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205610 2019-02-24 06:12:56.725456 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:12:56.725524 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:12:56.725467 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:12:56.725477 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:12:56.725482 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:12:56.725486 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:12:56.725490 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:12:56.725497 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:12:56.725506 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:12:56.725513 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:12:56.725518 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:12:56.725530 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:12:56.725538 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:12:56.725545 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:12:56.732866 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:12:56.732887 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:12:56.732902 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:12:56.732911 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:12:56.732920 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:12:56.732929 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:12:56.732937 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:12:56.732945 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:12:56.732953 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:12:56.732992 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:12:56.742872 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:12:56.742896 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:12:56.742908 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:12:56.742918 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:12:56.742929 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:12:56.742939 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:12:56.742949 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:12:56.742960 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:12:56.742970 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:12:56.742979 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:12:49 GMT 2019-02-24 06:12:56.742991 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:12:56.743001 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:12:56.743011 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:12:56.743027 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:12:56.743065 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:12:56.743088 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:12:56.743102 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:12:56.743110 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:12:56.743119 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:12:56.743167 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:12:56.743186 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:12:56.743196 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:12:56.743221 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:12:56.743232 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:12:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:12:56.743274 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:12:56.743289 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:12:56.743319 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:12:56.743331 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:12:56.743485 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:12:56.743654 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:12:56.743666 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:12:56.743680 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:12:56.743697 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:12:56.743735 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:12:56.743829 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:12:56.743860 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:12:56.743880 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:12:56.743892 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:12:56.743900 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:12:56.743909 nusoap_client: detail =