Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 113Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
70000174640 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3816
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 11 Jul 2020 20:31:37 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-11 22:31:44.212791 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-11 22:31:44.212853 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 22:31:44.212868 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-11 22:31:44.212886 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 22:31:44.212896 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-11 22:31:44.212905 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-11 22:31:44.212919 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-11 22:31:44.212927 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 22:31:44.212934 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 22:31:44.212944 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 22:31:44.212953 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 22:31:44.212964 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 22:31:44.212970 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 22:31:44.212975 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 22:31:44.212979 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 22:31:44.212984 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-11 22:31:44.212996 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 22:31:44.213012 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 22:31:44.213020 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 22:31:44.213026 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-11 22:31:44.213032 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-11 22:31:44.213041 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 22:31:44.213050 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 22:31:44.219739 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 22:31:44.219766 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 22:31:44.219779 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-11 22:31:44.219786 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 22:31:44.219796 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 22:31:44.219801 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 22:31:44.219805 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-11 22:31:44.219835 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-11 22:31:44.251062 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-11 22:31:44.251119 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-11 22:31:44.251133 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 22:31:44.251145 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 22:31:44.251156 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 22:31:44.251165 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 22:31:44.251175 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 22:31:44.251187 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 22:31:44.251197 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 22:31:44.251207 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 20:31:37 GMT 2020-07-11 22:31:44.251217 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 22:31:44.251226 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-11 22:31:44.251237 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 22:31:44.251256 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-11 22:31:44.251305 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-11 22:31:44.251342 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-11 22:31:44.257549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.257657 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-11 22:31:44.257738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.257796 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.264235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.264313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.264343 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.264366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.264396 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.264447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.264471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.264523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.264586 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-07-11 22:31:44.270925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.270992 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.271020 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:31:44.271043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271403 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.271427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271485 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.271510 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271565 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.271610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.271634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.277523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.277587 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:31:44.277616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.277642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.277663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.277699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.277778 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:31:44.277838 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:31:44.277868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.277932 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:31:44.277959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278018 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:31:44.278082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278225 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278253 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.278297 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-07-11 22:31:44.278333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278361 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278418 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.278469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.278539 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:31:44.278562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.284001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.284088 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:31:44.284119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.284143 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.284170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.284191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.284217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.284293 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:31:44.284326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.284363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.284401 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:31:44.284445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.284483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.284498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:31:44.284524 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-07-11 22:31:44.284536 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 22:31:44.284542 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-11 22:31:44.284615 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-11 22:31:44.284663 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 22:31:44.284681 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 22:31:44.284688 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 22:31:44.284711 wsdl: got WSDL URL 2020-07-11 22:31:44.284716 wsdl: Parse WSDL 2020-07-11 22:31:44.284908 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-11 22:31:44.284925 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-11 22:31:44.284977 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.284988 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-11 22:31:44.285010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285041 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.285051 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285066 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 22:31:44.285088 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.285095 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285106 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 22:31:44.285122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.285169 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.285185 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285192 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.285207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285235 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.285243 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285254 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-11 22:31:44.285268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.285295 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-11 22:31:44.285310 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285317 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-11 22:31:44.285332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285357 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.285365 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285374 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 22:31:44.285393 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.285400 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285409 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 22:31:44.285436 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.285443 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285454 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 22:31:44.285468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.285502 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.285517 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285524 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-11 22:31:44.285541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285573 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.285581 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285592 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-11 22:31:44.285606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.285631 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-11 22:31:44.285647 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285653 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-11 22:31:44.285668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285693 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.285700 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285710 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 22:31:44.285728 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.285735 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285745 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 22:31:44.285762 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.285769 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285779 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 22:31:44.285796 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.285804 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285819 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:31:44.285832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.285871 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.285886 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285899 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.285915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285940 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285947 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.285961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.286037 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.286056 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:31:44.286079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-11 22:31:44.286091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:31:44.286116 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 22:31:44.286132 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286139 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-11 22:31:44.286153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286179 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.286186 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286196 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 22:31:44.286209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.286235 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.286250 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286256 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.286270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286307 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286314 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286351 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.286384 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.286402 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286413 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:31:44.286441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-11 22:31:44.286456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:31:44.286482 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-11 22:31:44.286497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286504 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-11 22:31:44.286520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286545 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.286556 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286567 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 22:31:44.286586 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.286593 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286603 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 22:31:44.286621 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.286628 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286637 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 22:31:44.286655 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.286662 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286672 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:31:44.286685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.286721 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.286737 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286753 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.286782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286810 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.286818 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286828 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-11 22:31:44.286842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.286867 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 22:31:44.286882 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286888 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-11 22:31:44.286907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286934 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.286941 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.286951 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 22:31:44.287002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.287030 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.287045 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287052 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.287065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287092 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.287100 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287110 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-11 22:31:44.287123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.287147 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-11 22:31:44.287161 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287168 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-11 22:31:44.287181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287205 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.287212 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287221 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:31:44.287234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.287259 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.287273 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287279 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.287292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287316 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.287323 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287332 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-11 22:31:44.287345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.287369 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-11 22:31:44.287383 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287389 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-11 22:31:44.287402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287431 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.287438 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287448 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 22:31:44.287465 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.287472 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287481 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:31:44.287494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.287522 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-11 22:31:44.287536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287542 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.287560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287586 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.287593 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287602 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-11 22:31:44.287628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.287654 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-11 22:31:44.287668 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287674 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-11 22:31:44.287689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287713 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.287720 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287730 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 22:31:44.287747 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.287753 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287763 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:31:44.287776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.287805 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-11 22:31:44.287820 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287826 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.287840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287864 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.287871 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287881 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-11 22:31:44.287907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.287931 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-11 22:31:44.287945 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287951 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-11 22:31:44.287964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.287988 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.287994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:31:44.288016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.288040 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-11 22:31:44.288054 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288060 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.288073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288097 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.288104 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288113 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-11 22:31:44.288126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.288149 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-11 22:31:44.288163 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288171 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-11 22:31:44.288184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288207 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.288214 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288223 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:31:44.288236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.288260 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.288274 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288281 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.288294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288318 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.288325 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288334 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-11 22:31:44.288347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.288371 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 22:31:44.288385 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288391 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-11 22:31:44.288404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288434 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.288441 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288451 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 22:31:44.288464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.288489 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.288503 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288509 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.288522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288546 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.288557 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288568 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-11 22:31:44.288581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.288620 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 22:31:44.288635 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288641 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-11 22:31:44.288654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288680 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.288687 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288696 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 22:31:44.288709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.288734 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.288749 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288755 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.288769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288793 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.288800 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288810 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-11 22:31:44.288823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.288848 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 22:31:44.288863 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288869 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-11 22:31:44.288895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288919 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.288926 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288936 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-11 22:31:44.288956 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.288963 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.288972 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-11 22:31:44.288985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.289013 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.289028 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289034 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.289048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289072 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.289079 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289088 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-11 22:31:44.289101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.289125 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 22:31:44.289140 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289146 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 22:31:44.289160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289184 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.289191 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289200 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:31:44.289213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.289237 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.289252 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289258 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.289271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289294 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.289301 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289310 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 22:31:44.289323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.289347 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:31:44.289361 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289367 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-11 22:31:44.289381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289405 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 22:31:44.289412 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289421 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 22:31:44.289441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.289465 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.289480 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289486 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.289499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289522 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289528 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.289591 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.289621 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289632 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:31:44.289642 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-11 22:31:44.289655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:31:44.289679 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 22:31:44.289694 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289701 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-11 22:31:44.289716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289741 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 22:31:44.289748 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289758 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 22:31:44.289771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.289796 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.289810 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289817 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.289830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289854 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289860 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289897 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.289918 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.289935 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289945 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:31:44.289955 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-11 22:31:44.289968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.289982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:31:44.289992 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-11 22:31:44.290007 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290013 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-11 22:31:44.290027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290052 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 22:31:44.290060 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290069 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 22:31:44.290082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.290108 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.290123 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290129 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.290144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290167 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290173 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.290231 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.290248 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290259 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:31:44.290269 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-11 22:31:44.290282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:31:44.290305 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-11 22:31:44.290320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290326 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-11 22:31:44.290340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290378 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.290385 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290394 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-11 22:31:44.290411 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.290418 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-11 22:31:44.290451 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.290458 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290467 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 22:31:44.290484 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.290490 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290499 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 22:31:44.290516 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.290523 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290532 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 22:31:44.290549 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.290558 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290568 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-11 22:31:44.290586 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.290592 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290615 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:31:44.290629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.290678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.290693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290699 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.290714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290739 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.290745 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-11 22:31:44.290769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.290793 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-11 22:31:44.290808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290814 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-11 22:31:44.290828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290853 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.290898 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290913 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 22:31:44.290933 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.290939 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290949 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:31:44.290965 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.290972 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.290981 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 22:31:44.290994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.291026 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.291041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291047 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.291060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291085 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.291091 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-11 22:31:44.291113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.291137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-11 22:31:44.291151 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291158 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 22:31:44.291171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291195 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.291201 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291210 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:31:44.291223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.291248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.291262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291268 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.291281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291306 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.291313 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 22:31:44.291335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.291359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:31:44.291373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291379 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-11 22:31:44.291394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291417 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.291447 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:31:44.291479 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.291486 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291495 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-11 22:31:44.291512 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.291519 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291532 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-11 22:31:44.291551 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.291561 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291572 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-11 22:31:44.291590 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.291609 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291620 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-11 22:31:44.291633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.291675 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.291691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291697 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.291711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291736 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.291743 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-11 22:31:44.291766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.291791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 22:31:44.291806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291812 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 22:31:44.291826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291851 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.291858 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291868 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 22:31:44.291898 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.291904 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:31:44.291930 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.291937 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291946 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 22:31:44.291958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.291980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.291990 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.292004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292010 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.292024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292048 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.292055 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 22:31:44.292077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.292101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:31:44.292115 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292121 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.292135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292160 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.292166 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292176 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 22:31:44.292193 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.292199 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292208 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 22:31:44.292224 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.292231 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292240 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 22:31:44.292259 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.292265 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292275 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 22:31:44.292291 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.292298 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292307 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 22:31:44.292320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.292359 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.292374 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292380 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.292393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292418 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292430 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292441 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 22:31:44.292454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.292469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.292478 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.292492 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292521 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292528 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292538 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292553 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.292587 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292627 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.292634 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292644 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:31:44.292662 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.292669 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292678 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-11 22:31:44.292696 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.292703 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292713 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-11 22:31:44.292730 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.292737 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292747 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 22:31:44.292765 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.292771 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292781 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-11 22:31:44.292799 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 22:31:44.292805 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292815 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-11 22:31:44.292832 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.292839 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292848 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.292866 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.292873 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292883 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:31:44.292916 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.292923 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292933 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-11 22:31:44.292951 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.292957 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292966 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 22:31:44.292983 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.292989 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.292998 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 22:31:44.293011 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.293079 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.293086 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.293102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.293126 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.293133 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.293142 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 22:31:44.293158 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.293165 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.293174 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 22:31:44.293190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.293197 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.293206 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 22:31:44.293223 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.293230 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.293239 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 22:31:44.293252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.293278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.293288 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.293308 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.293323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.293346 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293353 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.293362 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-11 22:31:44.293375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.293390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.293399 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.293432 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293462 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293469 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293479 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293492 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.293523 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293549 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.293560 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293571 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 22:31:44.293590 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.293597 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293607 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 22:31:44.293625 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.293631 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293641 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 22:31:44.293658 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.293665 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293675 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 22:31:44.293692 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.293699 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293709 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 22:31:44.293726 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.293733 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293742 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 22:31:44.293760 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.293766 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293776 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:31:44.293793 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.293800 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293809 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 22:31:44.293826 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.293833 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293842 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 22:31:44.293860 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.293866 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293876 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 22:31:44.293893 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.293899 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293909 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 22:31:44.293922 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.293974 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.293998 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.294005 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.294021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.294046 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.294053 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.294062 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 22:31:44.294092 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.294099 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.294108 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:31:44.294125 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.294131 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.294140 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 22:31:44.294157 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:31:44.294163 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.294172 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.294185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.294211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.294221 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.294241 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.294255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.294279 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294286 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.294295 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-11 22:31:44.294308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.294323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.294332 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.294345 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294373 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294380 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294389 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294402 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.294451 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294478 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.294484 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294494 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 22:31:44.294512 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.294518 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294528 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 22:31:44.294545 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.294554 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294566 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 22:31:44.294584 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.294591 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294601 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 22:31:44.294619 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.294626 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294635 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 22:31:44.294653 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.294659 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294669 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 22:31:44.294687 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.294694 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294703 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:31:44.294733 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.294739 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294749 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 22:31:44.294766 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.294772 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294781 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 22:31:44.294798 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.294805 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294814 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-11 22:31:44.294831 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.294837 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294846 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 22:31:44.294863 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.294869 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294878 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 22:31:44.294891 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.294946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.294961 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.294989 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.294996 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295005 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295018 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.295047 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295071 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.295078 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295088 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-11 22:31:44.295105 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.295111 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295120 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-11 22:31:44.295137 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.295143 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295153 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 22:31:44.295170 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.295176 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295185 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-11 22:31:44.295202 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.295208 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295217 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-11 22:31:44.295234 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.295241 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295250 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 22:31:44.295267 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.295273 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295282 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-11 22:31:44.295299 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.295305 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295315 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-11 22:31:44.295331 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.295338 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295347 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-11 22:31:44.295364 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.295370 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295380 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 22:31:44.295396 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.295403 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295412 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 22:31:44.295447 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.295455 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295466 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-11 22:31:44.295485 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.295491 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295501 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:31:44.295519 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.295525 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295534 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-11 22:31:44.295549 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295617 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.295637 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.295644 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-11 22:31:44.295662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.295687 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.295694 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.295703 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 22:31:44.295729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.295744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.295754 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295768 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.295774 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.295801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.295826 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.295833 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.295843 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-11 22:31:44.295856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.295871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.295881 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 22:31:44.296046 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.296055 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-11 22:31:44.296099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.296129 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.296141 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.296152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:31:44.296171 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.296178 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.296193 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 22:31:44.296230 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.296238 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.296250 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 22:31:44.296283 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:31:44.296289 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.296299 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 22:31:44.296312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.296338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.296348 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-11 22:31:44.296363 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.296369 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.296383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.296407 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:31:44.296413 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.296441 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-11 22:31:44.296457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.296472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.296482 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-11 22:31:44.296496 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:31:44.296523 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296530 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:31:44.296540 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296557 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:31:44.296575 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.296590 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296615 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.296623 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296632 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-11 22:31:44.296650 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.296656 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296666 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-11 22:31:44.296683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.296690 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296708 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-11 22:31:44.296739 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 22:31:44.296746 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296755 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 22:31:44.296772 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.296779 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296788 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-11 22:31:44.296805 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.296811 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296821 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-11 22:31:44.296838 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.296844 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296853 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 22:31:44.296870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.296877 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296886 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-11 22:31:44.296902 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.296909 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296918 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-11 22:31:44.296935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.296941 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.296950 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:31:44.296963 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-11 22:31:44.297010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.297027 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297033 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-11 22:31:44.297052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297076 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.297083 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297092 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:31:44.297105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.297130 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.297144 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297150 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.297163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297187 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 22:31:44.297194 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297207 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-11 22:31:44.297220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.297244 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-11 22:31:44.297258 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-11 22:31:44.297283 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:31:44.297289 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 22:31:44.297299 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-11 22:31:44.297316 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 22:31:44.297322 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-11 22:31:44.297332 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-11 22:31:44.297349 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:31:44.297355 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 22:31:44.297364 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-11 22:31:44.297377 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-11 22:31:44.297399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.297414 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297421 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.297467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297493 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.297500 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297510 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:31:44.297528 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.297535 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297544 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 22:31:44.297568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.297575 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297585 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 22:31:44.297599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.297632 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.297647 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297653 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.297667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297692 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.297699 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297709 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-11 22:31:44.297735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.297750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.297759 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.297772 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.297810 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.297817 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.297827 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.297840 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.297855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.297869 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.297893 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.297899 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.297909 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-11 22:31:44.297926 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.297933 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.297942 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-11 22:31:44.297959 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.297965 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.297974 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 22:31:44.297991 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.297997 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.298006 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-11 22:31:44.298023 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.298029 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.298038 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 22:31:44.298055 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.298061 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.298070 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-11 22:31:44.298087 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.298093 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.298106 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-11 22:31:44.298124 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.298130 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.298139 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 22:31:44.298156 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.298163 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.298172 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 22:31:44.298185 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.298230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.298247 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298252 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-11 22:31:44.298271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298296 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.298302 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298312 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 22:31:44.298329 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.298335 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298344 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 22:31:44.298361 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.298367 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298377 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 22:31:44.298393 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.298400 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298409 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 22:31:44.298452 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.298460 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298471 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 22:31:44.298484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.298525 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.298540 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298546 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.298570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298595 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298602 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298640 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.298661 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.298678 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298689 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:31:44.298699 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-11 22:31:44.298711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:31:44.298748 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 22:31:44.298762 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298768 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-11 22:31:44.298782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298809 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.298816 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298825 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-11 22:31:44.298838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.298862 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.298876 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298882 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.298899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298924 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 22:31:44.298931 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298940 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-11 22:31:44.298953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.298977 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-11 22:31:44.298991 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.298997 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-11 22:31:44.299011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299035 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.299042 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299051 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 22:31:44.299068 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.299075 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299084 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 22:31:44.299100 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.299107 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299115 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-11 22:31:44.299128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.299160 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.299174 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299179 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.299199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299223 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.299230 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299239 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-11 22:31:44.299252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.299276 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 22:31:44.299290 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299296 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-11 22:31:44.299309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299333 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.299339 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299348 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:31:44.299361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.299385 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.299399 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299404 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.299421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299467 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299474 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299484 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-11 22:31:44.299497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.299513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.299522 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 22:31:44.299536 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299568 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299576 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299586 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299599 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.299630 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299655 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.299662 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299672 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-11 22:31:44.299690 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.299696 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299706 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-11 22:31:44.299736 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.299743 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299756 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-11 22:31:44.299774 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.299780 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299789 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-11 22:31:44.299811 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.299817 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299826 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-11 22:31:44.299843 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 22:31:44.299850 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299859 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-11 22:31:44.299876 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 22:31:44.299882 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299891 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-11 22:31:44.299908 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 22:31:44.299914 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299923 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-11 22:31:44.299940 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:31:44.299946 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299956 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-11 22:31:44.299972 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.299978 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.299987 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-11 22:31:44.300004 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.300010 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.300020 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-11 22:31:44.300036 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.300043 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.300052 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-11 22:31:44.300068 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.300075 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.300084 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-11 22:31:44.300096 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.300155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.300172 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300178 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-11 22:31:44.300199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300223 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.300229 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300239 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.300255 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.300262 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300271 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.300284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.300312 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.300326 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300332 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.300345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300369 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300376 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300385 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-11 22:31:44.300398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.300422 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-11 22:31:44.300463 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300495 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300502 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300513 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300526 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.300560 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300587 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.300594 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300603 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-11 22:31:44.300621 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.300628 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300637 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 22:31:44.300654 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.300661 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300670 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-11 22:31:44.300687 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 22:31:44.300693 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300703 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-11 22:31:44.300732 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.300739 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300748 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-11 22:31:44.300765 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 22:31:44.300772 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300781 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-11 22:31:44.300802 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.300809 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300818 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:31:44.300830 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-11 22:31:44.300866 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.300883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300889 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-11 22:31:44.300907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300931 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.300938 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300947 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.300965 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.300971 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.300980 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.300993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.301021 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.301035 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301041 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-11 22:31:44.301059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301084 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:31:44.301090 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301100 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-11 22:31:44.301112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.301136 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-11 22:31:44.301150 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301157 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-11 22:31:44.301239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301284 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.301292 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301303 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.301323 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.301330 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301339 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.301353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.301392 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.301408 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301414 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.301436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301463 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:31:44.301470 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301480 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-11 22:31:44.301494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.301524 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 22:31:44.301539 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301545 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.301565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301591 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.301598 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301607 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 22:31:44.301625 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.301632 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301641 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 22:31:44.301654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.301684 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.301698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301704 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.301718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301743 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.301750 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301759 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 22:31:44.301774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.301792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.301816 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.301856 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.301884 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.301891 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.301901 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.301914 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.301929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.301942 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.301967 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.301973 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.301983 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:31:44.302000 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-11 22:31:44.302006 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.302188 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 22:31:44.302204 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.302223 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.302238 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 22:31:44.302265 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-11 22:31:44.302272 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 22:31:44.302281 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-11 22:31:44.302294 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 22:31:44.302309 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.302322 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-11 22:31:44.302347 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.302353 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-11 22:31:44.302363 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 22:31:44.302380 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.302386 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-11 22:31:44.302396 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 22:31:44.302408 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-11 22:31:44.302445 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.302463 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302470 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-11 22:31:44.302489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302514 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.302521 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302531 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-11 22:31:44.302545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.302576 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.302591 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302598 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.302612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302637 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.302643 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302653 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-11 22:31:44.302667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.302691 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 22:31:44.302706 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302712 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.302726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302750 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.302764 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302779 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-11 22:31:44.302810 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.302816 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302826 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 22:31:44.302842 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.302849 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302858 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 22:31:44.302874 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.302881 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302889 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 22:31:44.302902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.302937 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.302952 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302958 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.302971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.302995 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303001 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303011 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-11 22:31:44.303023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.303048 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.303060 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303090 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303097 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303107 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303120 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.303148 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303172 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.303179 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303188 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:31:44.303205 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.303211 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303220 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:31:44.303236 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.303243 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303252 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-11 22:31:44.303269 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.303275 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303284 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 22:31:44.303300 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.303308 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303317 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:31:44.303333 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.303340 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303353 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 22:31:44.303370 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 22:31:44.303377 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303386 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-11 22:31:44.303398 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.303459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.303477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303484 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-11 22:31:44.303498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303524 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.303531 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303540 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-11 22:31:44.303563 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.303571 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303581 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-11 22:31:44.303599 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.303606 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303620 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-11 22:31:44.303638 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.303645 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303654 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-11 22:31:44.303672 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.303678 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303688 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-11 22:31:44.303705 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.303712 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303721 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-11 22:31:44.303738 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.303745 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303761 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 22:31:44.303778 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.303785 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303794 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 22:31:44.303820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.303871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.303885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303892 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-11 22:31:44.303910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303934 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:31:44.303941 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-11 22:31:44.303963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.303978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.303987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 22:31:44.304003 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:31:44.304009 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-11 22:31:44.304019 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-11 22:31:44.304034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.304040 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-11 22:31:44.304053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.304075 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.304095 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:31:44.304111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.304121 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:31:44.304131 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-11 22:31:44.304147 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.304154 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-11 22:31:44.304168 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-11 22:31:44.304184 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:31:44.304190 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-11 22:31:44.304200 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-11 22:31:44.304216 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.304222 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.304232 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.304248 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.304254 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.304263 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.304279 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.304286 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.304295 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.304311 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.304317 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-11 22:31:44.304326 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.304342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:31:44.304349 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-11 22:31:44.304358 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:31:44.304374 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 22:31:44.304380 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-11 22:31:44.304389 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-11 22:31:44.304405 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.304412 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.304421 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.304458 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 22:31:44.304465 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-11 22:31:44.304475 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-11 22:31:44.304491 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.304498 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-11 22:31:44.304512 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.304529 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:31:44.304536 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-11 22:31:44.304546 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:31:44.304566 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:31:44.304574 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-11 22:31:44.304584 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-11 22:31:44.304601 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.304608 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.304618 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.304635 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.304642 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 22:31:44.304651 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.304666 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-11 22:31:44.304704 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.304734 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-11 22:31:44.304762 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.304790 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-11 22:31:44.304829 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.304855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 22:31:44.304880 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.304906 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-11 22:31:44.304931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.304957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 22:31:44.304982 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.305008 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-11 22:31:44.305034 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.305059 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-11 22:31:44.305084 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-11 22:31:44.305110 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-11 22:31:44.305141 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-11 22:31:44.305167 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-11 22:31:44.305192 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-11 22:31:44.305217 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-11 22:31:44.305243 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.305269 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 22:31:44.305295 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.305320 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 22:31:44.305345 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.305370 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 22:31:44.305396 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.305422 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 22:31:44.305477 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.305504 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:31:44.305531 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.305563 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 22:31:44.305592 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.305619 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-11 22:31:44.305645 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.305672 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-11 22:31:44.305698 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.305724 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-11 22:31:44.305759 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.305785 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-11 22:31:44.305825 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.305851 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:31:44.305878 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.305904 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 22:31:44.305935 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.305961 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:31:44.305986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.306012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.306037 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.306063 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.306088 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.306114 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.306139 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.306165 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 22:31:44.306190 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-11 22:31:44.306215 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-11 22:31:44.306241 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.306266 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-11 22:31:44.306291 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.306317 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.306342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.306368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 22:31:44.306394 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.306421 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-11 22:31:44.306454 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.306480 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 22:31:44.306505 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.306545 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 22:31:44.306576 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.306602 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-11 22:31:44.306629 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.306660 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-11 22:31:44.306687 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.306715 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 22:31:44.306741 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.306768 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.306807 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.306833 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 22:31:44.306859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.306885 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 22:31:44.306910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.306936 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 22:31:44.306962 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.306992 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307019 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:31:44.307047 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307064 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307081 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307109 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:31:44.307135 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307152 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.307239 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307266 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.307292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307359 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307385 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:31:44.307411 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307441 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.307467 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307492 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.307531 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307549 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307580 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.307606 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307624 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307650 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.307676 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307703 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.307731 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307758 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:31:44.307784 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307810 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.307837 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307862 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.307901 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307918 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307944 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:31:44.307969 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.307995 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.308020 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308046 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.308071 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308096 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.308122 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308148 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.308178 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308195 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308279 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308305 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.308330 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308346 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308365 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308390 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.308415 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308447 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.308473 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308489 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308506 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308536 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308556 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308584 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.308611 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308628 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308645 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308671 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.308699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.308825 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308842 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308872 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308889 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308914 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.308941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308974 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.308990 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309016 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.309042 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309067 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.309093 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309111 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309127 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309144 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309169 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:31:44.309194 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309220 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 22:31:44.309245 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309262 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309278 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309303 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.309329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.309455 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309481 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 22:31:44.309506 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309538 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309559 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309588 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.309614 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309640 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.309667 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309684 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309710 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:31:44.309737 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309754 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309780 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:31:44.309808 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309826 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309853 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 22:31:44.309891 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309908 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309933 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.309959 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.309984 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.310009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310083 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.310115 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 22:31:44.310280 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310296 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310322 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:31:44.310347 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310363 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310379 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310405 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:31:44.310435 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310468 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.310536 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310566 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.310605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310685 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:31:44.310711 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310737 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.310768 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310795 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.310821 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310838 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310876 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.310902 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310919 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310943 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.310969 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.310994 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.311020 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311045 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:31:44.311070 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311095 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.311121 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311148 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.311173 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311189 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311214 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:31:44.311240 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311265 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.311290 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311316 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.311341 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311366 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.311391 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311417 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.311449 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311466 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311536 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311555 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.311623 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311640 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311657 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311683 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.311709 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311736 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.311762 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311795 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311812 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311829 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311846 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311885 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.311911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311927 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311944 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.311969 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.311994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:31:44.312127 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312144 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312397 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312414 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312446 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.312473 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312490 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312548 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.312593 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312620 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:31:44.312646 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312663 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312680 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312697 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312723 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:31:44.312749 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312776 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 22:31:44.312802 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312820 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312863 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.312902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.312993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:31:44.313018 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313048 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 22:31:44.313073 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313090 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313106 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313132 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:31:44.313157 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313183 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:31:44.313208 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313224 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313249 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:31:44.313275 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313291 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313317 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:31:44.313342 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313359 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313384 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 22:31:44.313409 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313447 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313475 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:31:44.313501 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313528 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:31:44.313554 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313571 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313588 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313604 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.313656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:31:44.313818 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 22:31:44.313847 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.313908 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.313957 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.314005 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.314052 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.314100 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.314150 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.314197 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-11 22:31:44.314244 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-11 22:31:44.314292 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-11 22:31:44.314339 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.314385 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.314445 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.314506 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.314555 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.314604 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.314652 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.314702 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.314762 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.314810 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.314856 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.314903 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.314948 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.314995 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.315043 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.315098 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.315148 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.315194 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-11 22:31:44.315239 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.315286 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.315331 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.315379 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.315442 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.315508 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.315561 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.315608 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.315654 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.315702 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.315772 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.315823 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.315870 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.315925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.315971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.316018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.316064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.316110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.316157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.316202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.316249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-11 22:31:44.316296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-11 22:31:44.316344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-11 22:31:44.316391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.316461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.316511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.316557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.316604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.316653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.316706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.316776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.316821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.316869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.316915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.316962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.317007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.317053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.317100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.317149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.317200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.317245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-11 22:31:44.317293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.317344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.317389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.317462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.317513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.317562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.317615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.317661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.317708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.317775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.317822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.317867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.317914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.317968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.318015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.318061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.318109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.318156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.318210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.318255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.318301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-11 22:31:44.318347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-11 22:31:44.318394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-11 22:31:44.318445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.318506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.318554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.318602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.318650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.318700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.318762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.318808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.318854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.318904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.318979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.319027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.319072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.319120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.319167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.319218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.319269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.319314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-11 22:31:44.319359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.319404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.319469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.319519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.319570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.319620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.319673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.319720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.319786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.319832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.319879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.319924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.319971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.320030 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 22:31:44.320058 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.320120 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.320173 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.320226 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.320278 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.320330 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.320382 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.320473 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 22:31:44.320528 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 22:31:44.320582 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 22:31:44.320636 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.320690 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.321079 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.321134 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.321200 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.321253 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.321305 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.321359 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.321411 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.321485 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.321540 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.321611 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.321666 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.321720 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.321794 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.321860 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.321915 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.321969 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 22:31:44.322047 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.322101 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.322168 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.322220 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.322272 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.322325 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.322377 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.322468 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.322529 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.322583 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.322637 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.322692 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.322759 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.322822 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 22:31:44.322846 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.322914 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.322970 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.323023 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.323075 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.323129 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.323182 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.323234 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 22:31:44.323303 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 22:31:44.323356 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 22:31:44.323413 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.323486 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.323542 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.323596 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.323651 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.323737 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.323805 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.323862 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.323916 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.323969 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.324021 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.324073 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.324138 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.324196 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.324248 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.324305 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.324358 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.324410 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 22:31:44.324484 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.324544 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.324614 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.324669 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.324724 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.324796 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.324848 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.324900 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.324952 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.325019 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.325085 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.325140 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.325193 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.325262 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-11 22:31:44.325286 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.325337 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.325386 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.325488 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.325538 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.325587 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.325636 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.325686 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 22:31:44.325734 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 22:31:44.325800 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 22:31:44.325870 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.325919 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.325984 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.326033 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.326083 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.326132 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.326181 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.326230 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.326279 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.326328 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.326402 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.326456 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.326504 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.326552 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.326599 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.326646 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.326693 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.326744 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 22:31:44.326792 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.326839 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.326888 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.326944 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.326992 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.327040 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.327094 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.327142 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.327190 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.327237 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.327285 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.327332 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.327381 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.327454 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-11 22:31:44.327476 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.327527 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.327576 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.327626 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.327709 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.327769 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.327820 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.327873 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 22:31:44.327924 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 22:31:44.327975 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 22:31:44.328039 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.328094 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.328143 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.328207 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.328274 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.328327 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.328384 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.328443 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.328495 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.328547 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.328598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.328664 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.328716 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.328767 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.328819 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.328953 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.329006 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.329063 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 22:31:44.329135 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.329187 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.329237 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.329296 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.329387 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.329449 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.329498 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.329550 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.329607 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.329671 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.329723 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.329801 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.329863 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.329922 wsdl: current service: Service1 2020-07-11 22:31:44.329943 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-11 22:31:44.329976 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-11 22:31:44.330005 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-11 22:31:44.330033 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-11 22:31:44.330065 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-11 22:31:44.330102 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.330124 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.330136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.330146 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.330156 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.330166 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.330175 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.330184 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 22:31:44.330194 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 22:31:44.330203 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 22:31:44.330212 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.330221 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.330230 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.330239 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.330249 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.330258 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.330268 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.330276 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.330285 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.330295 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.330303 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.330312 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.330321 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.330330 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.330340 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.330349 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.330357 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.330366 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 22:31:44.330376 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.330385 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.330393 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.330402 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.330412 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.330420 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.330436 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.330445 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.330454 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.330463 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.330472 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.330481 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.330490 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.330499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.330512 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.330520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.330529 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.330537 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.330545 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.330553 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.330561 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 22:31:44.330569 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 22:31:44.330577 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 22:31:44.330589 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.330598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.330606 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.330614 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.330623 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.330631 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.330639 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.330647 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.330655 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.330663 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.330671 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.330679 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.330687 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.330695 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.330704 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.330712 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.330721 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.330729 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 22:31:44.330737 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.330745 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.330754 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.330763 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.330771 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.330779 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.330787 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.330795 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.330803 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.330812 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.330820 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.330828 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.330836 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.330845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.330857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.330864 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.330873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.330881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.330889 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.330896 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.330904 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 22:31:44.330912 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 22:31:44.330920 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 22:31:44.330929 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.330937 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.330945 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.330953 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.330961 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.330969 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.330977 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.330984 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.330991 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.330999 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.331007 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.331018 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.331026 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.331034 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.331042 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.331050 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.331058 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.331066 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 22:31:44.331074 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.331081 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.331088 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.331096 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.331105 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.331114 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.331122 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.331130 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.331137 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.331146 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.331153 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.331161 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.331168 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.331176 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 22:31:44.331186 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 22:31:44.331194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:31:44.331202 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 22:31:44.331209 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.331217 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 22:31:44.331224 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 22:31:44.331231 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 22:31:44.331239 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 22:31:44.331246 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 22:31:44.331254 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 22:31:44.331260 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:31:44.331270 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 22:31:44.331277 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:31:44.331285 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.331293 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.331300 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 22:31:44.331308 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 22:31:44.331315 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 22:31:44.331323 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 22:31:44.331330 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.331337 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:31:44.331345 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:31:44.331352 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.331360 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 22:31:44.331367 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:31:44.331374 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:31:44.331382 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 22:31:44.331389 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 22:31:44.331396 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:31:44.331403 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:31:44.331414 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 22:31:44.331422 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:31:44.331435 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 22:31:44.331443 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 22:31:44.331451 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 22:31:44.331458 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:31:44.331466 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:31:44.331474 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:31:44.331481 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:31:44.331489 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:31:44.331780 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-11 22:31:44.331792 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 22:31:44.331797 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 22:31:44.331803 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 22:31:44.331810 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-11 22:31:44.331815 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 22:31:44.331819 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 22:31:44.331831 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-11 22:31:44.331840 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 22:31:44.331889 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.331897 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 22:31:44.331913 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 22:31:44.331936 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-11 22:31:44.331943 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-11 22:31:44.331947 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-11 22:31:44.331952 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-11 22:31:44.331958 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 22:31:44.331970 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:31:44.331977 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:31:44.331982 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:31:44.331994 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.332004 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:31:44.332010 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-11 22:31:44.332038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.332050 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 22:31:44.332054 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.332082 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 22:31:44.332088 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-11 22:31:44.332093 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-11 22:31:44.332097 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-11 22:31:44.332100 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-11 22:31:44.332105 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-11 22:31:44.332108 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-11 22:31:44.332113 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 22:31:44.332117 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-11 22:31:44.332124 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 22:31:44.332134 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:31:44.332141 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:31:44.332145 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:31:44.332151 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.332157 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 22:31:44.332161 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:31:44.332188 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 22:31:44.332195 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.332200 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.332206 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.332210 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:31:44.332221 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 22:31:44.332229 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:31:44.332233 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 22:31:44.332239 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 22:31:44.332245 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205610" 2020-07-11 22:31:44.332252 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:31:44.332256 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 22:31:44.332261 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:31:44.332268 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:31:44.332273 wsdl: in serializeType: returning: 205610 2020-07-11 22:31:44.332279 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 22:31:44.332286 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:31:44.332290 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 22:31:44.332294 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 22:31:44.332300 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-11 22:31:44.332307 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:31:44.332311 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 22:31:44.332322 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:31:44.332327 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:31:44.332331 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-11 22:31:44.332336 wsdl: in serializeType: returning: 205610PLN 2020-07-11 22:31:44.332341 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205610PLN 2020-07-11 22:31:44.332361 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205610PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-11 22:31:44.332366 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-11 22:31:44.332372 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5342"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-11 22:31:44.332386 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-11 22:31:44.332395 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205610PLN 2020-07-11 22:31:44.332408 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-11 22:31:44.332492 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-11 22:31:44.332427 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 22:31:44.332439 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 22:31:44.332445 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 22:31:44.332450 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 22:31:44.332453 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 22:31:44.332461 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 22:31:44.332471 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 22:31:44.332480 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 22:31:44.332485 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 22:31:44.332499 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-11 22:31:44.332509 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 22:31:44.332516 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 22:31:44.339092 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 22:31:44.339141 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 22:31:44.339161 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-11 22:31:44.339168 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-11 22:31:44.339177 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 22:31:44.339182 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 22:31:44.339187 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 22:31:44.339192 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 22:31:44.339197 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-11 22:31:44.339225 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-11 22:31:44.348146 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-11 22:31:44.348199 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-11 22:31:44.348207 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 22:31:44.348212 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 22:31:44.348218 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 22:31:44.348224 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 22:31:44.348231 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 22:31:44.348236 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 22:31:44.348242 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 22:31:44.348248 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 20:31:37 GMT 2020-07-11 22:31:44.348255 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 22:31:44.348260 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-11 22:31:44.348266 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 22:31:44.348278 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-11 22:31:44.348308 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-11 22:31:44.348321 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-11 22:31:44.348333 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 22:31:44.348338 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-11 22:31:44.348344 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-11 22:31:44.348385 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 22:31:44.348397 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 22:31:44.348404 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 22:31:44.348453 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 22:31:44.348461 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 11 Jul 2020 20:31:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-11 22:31:44.348499 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-11 22:31:44.348509 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-11 22:31:44.348536 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-11 22:31:44.348543 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-11 22:31:44.348656 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-11 22:31:44.348757 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-11 22:31:44.348763 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-11 22:31:44.348772 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-11 22:31:44.348785 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 22:31:44.348808 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-11 22:31:44.348863 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-11 22:31:44.348893 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 22:31:44.348905 nusoap_client: got fault 2020-07-11 22:31:44.348914 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-11 22:31:44.348919 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-11 22:31:44.348927 nusoap_client: detail =