Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 113Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
70000174640 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3816
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:07:36 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:07:48.700115 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:07:48.700180 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:07:48.700195 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:07:48.700211 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:07:48.700222 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:07:48.700237 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:07:48.700254 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:07:48.700262 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:07:48.700269 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:07:48.700279 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:07:48.700295 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:07:48.700307 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:07:48.700313 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:07:48.700317 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:07:48.700322 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:07:48.700335 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:07:48.700358 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:07:48.700374 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:07:48.700383 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:07:48.700389 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:07:48.700395 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:07:48.700404 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:07:48.700413 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:07:48.708423 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:07:48.708450 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:07:48.708464 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:07:48.708471 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:07:48.708477 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:07:48.708481 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:07:48.708486 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:07:48.708532 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:07:48.728617 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:07:48.728656 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:07:48.728663 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:07:48.728669 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:07:48.728674 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:07:48.728679 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:07:48.728684 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:07:48.728690 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:07:48.728695 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:07:48.728701 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:07:36 GMT 2019-04-25 00:07:48.728706 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:07:48.728711 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:07:48.728717 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:07:48.728728 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:07:48.728759 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:07:48.736434 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:07:48.736646 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-25 00:07:48.736669 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:07:48.744323 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:07:48.744418 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:07:48.744452 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:07:48.744471 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-04-25 00:07:48.751941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:48.752256 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:48.752308 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:07:48.752331 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 00:07:48.752370 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:07:48.752384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:07:48.752420 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:48.752443 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:07:48.752473 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:48.752490 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:07:48.752547 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:48.752571 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:07:48.759562 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:48.760037 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:07:48.760067 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:07:48.760101 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:07:48.760127 soap_transport_http: read buffer of 4384 bytes 2019-04-25 00:07:48.760155 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:07:48.760169 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:48.760227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:48.760252 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-04-25 00:07:48.762896 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 00:07:48.762922 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:07:48.762928 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:07:48.762958 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:07:48.763005 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:07:48.763021 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:07:48.763028 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:07:48.763047 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:07:48.763052 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:07:48.763231 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:07:48.763248 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:07:48.763313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763323 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:07:48.763355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763389 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.763399 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763413 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:07:48.763435 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.763443 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763454 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:07:48.763469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.763514 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.763531 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763537 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.763555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763583 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.763591 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763602 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:07:48.763615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.763643 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:07:48.763659 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:07:48.763680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763705 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.763713 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763723 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:07:48.763742 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.763749 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763759 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:07:48.763777 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.763784 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763794 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:07:48.763807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.763841 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.763857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763872 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:07:48.763889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763915 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.763922 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763932 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:07:48.763945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.763972 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:07:48.763987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.763994 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:07:48.764008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764033 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.764040 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764050 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:07:48.764069 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.764075 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764086 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:07:48.764104 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.764111 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764120 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:07:48.764138 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.764145 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764155 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:48.764167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.764207 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.764223 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764230 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.764245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764269 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764276 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764319 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:48.764347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:48.764364 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764376 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:07:48.764386 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:07:48.764399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:07:48.764424 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:07:48.764440 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764446 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:07:48.764461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764487 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.764494 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764504 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:07:48.764518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.764543 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.764558 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764565 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.764579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764614 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.764621 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764632 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:07:48.764645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.764670 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:07:48.764685 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764692 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:07:48.764707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.764739 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764749 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:48.764762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.764788 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.764804 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764810 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.764824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764850 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.764858 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764868 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:07:48.764881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.764907 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:07:48.764922 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764929 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:07:48.764943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764968 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.764976 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.764986 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:07:48.765004 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.765012 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765022 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:48.765035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.765064 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:07:48.765080 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765086 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.765100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765125 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.765132 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765142 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:07:48.765155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.765181 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:07:48.765197 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765204 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:07:48.765218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765243 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.765251 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765261 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:07:48.765281 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.765288 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765303 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:48.765316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.765353 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:07:48.765370 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765377 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.765391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765417 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.765424 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765434 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:07:48.765447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.765472 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:07:48.765488 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765494 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:07:48.765508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765533 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.765540 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765550 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:48.765563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.765588 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:07:48.765604 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765610 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.765624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765650 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.765657 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765667 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:07:48.765680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.765706 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:07:48.765721 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765727 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:07:48.765742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765766 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.765774 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765783 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:48.765796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.765821 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.765837 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765843 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.765857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765882 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.765889 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765899 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:07:48.765912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.765937 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:07:48.765953 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765959 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:07:48.765973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.765997 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.766004 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766014 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:07:48.766027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.766053 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.766068 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766074 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.766088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766113 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.766121 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766131 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:07:48.766144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.766169 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:07:48.766184 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766190 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:07:48.766205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766230 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.766237 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766247 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:07:48.766260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.766285 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.766300 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766314 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.766333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766360 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.766367 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766377 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:07:48.766390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.766417 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:07:48.766432 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766439 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:07:48.766452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766477 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.766485 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766495 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:07:48.766514 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.766521 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766531 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:07:48.766544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.766574 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.766589 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766596 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.766610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766636 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.766644 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766654 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:07:48.766667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.766692 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:07:48.766708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766714 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:07:48.766728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766753 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.766761 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766771 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:48.766783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.766809 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.766824 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766830 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.766844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766869 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.766877 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766887 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:07:48.766899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.766925 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:48.766940 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766946 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:07:48.766960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.766986 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:07:48.766994 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767004 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:07:48.767017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.767042 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.767058 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767065 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.767078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767103 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767110 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767151 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:48.767173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:48.767190 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767201 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:07:48.767211 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:07:48.767223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:07:48.767248 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:07:48.767263 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767270 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:07:48.767283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767318 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:07:48.767331 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767342 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:07:48.767355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.767382 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.767397 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767404 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.767418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767442 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767449 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767487 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:48.767508 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:48.767524 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767535 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:07:48.767545 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:07:48.767558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:07:48.767582 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:07:48.767598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767604 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:07:48.767623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767649 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.767656 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767666 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:07:48.767685 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.767692 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767702 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:07:48.767720 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.767727 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767737 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:07:48.767755 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.767762 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767772 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:07:48.767790 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.767797 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767807 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:07:48.767824 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.767831 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767841 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:07:48.767859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.767865 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767875 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:48.767888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.767938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.767955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.767961 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.767977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768003 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.768010 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:07:48.768033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.768059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:07:48.768074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768081 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:07:48.768095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768120 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.768128 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768138 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:07:48.768156 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.768164 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768173 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:48.768191 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.768198 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768208 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:07:48.768221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.768255 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.768270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768277 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.768291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768316 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.768330 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:07:48.768354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.768381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:07:48.768397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768403 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:07:48.768418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.768451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768461 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:48.768474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.768500 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.768515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768522 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.768536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768562 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.768569 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768579 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:07:48.768592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.768618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:48.768633 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768640 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:07:48.768653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768679 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.768686 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768699 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:07:48.768718 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.768725 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768735 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:48.768753 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.768761 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768772 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:07:48.768784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.768818 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.768833 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768840 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.768854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768881 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.768888 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768898 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:07:48.768911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.768936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:48.768952 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768958 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:48.768972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.768998 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.769005 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769015 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:07:48.769042 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.769049 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769059 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:07:48.769077 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.769084 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769101 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:07:48.769119 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.769126 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769136 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:07:48.769154 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.769161 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769171 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:07:48.769184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.769226 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.769241 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769248 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.769262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769292 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769303 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769321 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:07:48.769343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.769371 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:48.769386 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769420 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769427 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769437 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769451 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.769483 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769509 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.769516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769527 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:48.769545 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.769552 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769562 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:07:48.769580 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.769587 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769597 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:07:48.769615 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.769622 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769632 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:07:48.769650 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.769657 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769666 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:07:48.769685 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:07:48.769692 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769702 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:07:48.769720 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.769728 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769738 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.769756 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.769763 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769773 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:48.769791 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.769797 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769808 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:07:48.769826 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.769833 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769843 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:07:48.769855 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.769909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.769927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769934 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:48.769951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769976 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.769984 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.769994 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:07:48.770012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.770019 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770029 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:07:48.770047 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.770054 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770064 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:07:48.770082 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.770089 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770099 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:07:48.770111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.770150 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770172 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.770187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770216 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770223 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770233 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:07:48.770246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.770272 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:48.770286 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770322 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770334 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770358 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770375 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.770390 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770417 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.770424 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770434 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:07:48.770452 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.770459 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770470 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:07:48.770488 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.770495 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770505 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:07:48.770523 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.770530 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770540 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:07:48.770558 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.770565 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770574 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:07:48.770592 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.770599 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770609 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:07:48.770627 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.770634 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770644 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:48.770661 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.770668 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770678 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:07:48.770695 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.770702 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770713 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:07:48.770730 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.770737 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770748 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:07:48.770765 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.770772 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770782 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:07:48.770795 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.770852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.770870 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770877 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:48.770892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770918 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.770925 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770935 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:07:48.770953 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.770960 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.770971 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:48.770988 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.770995 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.771005 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:07:48.771023 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:48.771030 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.771040 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.771053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.771080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.771091 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771107 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.771113 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.771128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.771153 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771161 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.771171 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:07:48.771184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.771199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.771210 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:48.771224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771254 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771262 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771272 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771285 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771302 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.771316 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771349 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.771356 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771367 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:07:48.771385 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.771392 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771402 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:07:48.771425 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.771432 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771443 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:07:48.771461 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.771468 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771478 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:07:48.771496 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.771504 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771514 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:07:48.771532 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.771540 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771550 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:07:48.771568 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.771575 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771585 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:48.771603 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.771611 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771622 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:07:48.771640 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.771647 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771658 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:07:48.771675 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.771682 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771693 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:07:48.771710 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.771717 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771728 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:07:48.771746 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.771753 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771763 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:07:48.771776 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.771837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.771853 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.771883 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.771890 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.771900 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.771913 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.771930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.771944 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.771971 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.771978 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.771989 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:07:48.772007 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.772014 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772024 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:07:48.772042 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.772049 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772059 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:07:48.772077 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.772084 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772094 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:07:48.772112 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.772119 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772129 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:07:48.772147 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.772154 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772165 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:07:48.772182 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.772189 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772199 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:07:48.772217 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.772225 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772235 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:07:48.772253 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.772260 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772270 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:07:48.772287 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.772294 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772304 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:07:48.772322 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.772334 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772344 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:07:48.772363 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.772370 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772380 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:07:48.772398 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.772406 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772415 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:48.772433 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.772440 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772451 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:07:48.772464 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772532 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.772552 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772559 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:07:48.772575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772602 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.772615 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772625 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:07:48.772638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.772664 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772680 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772686 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.772704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772730 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.772737 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772747 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:07:48.772760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.772786 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:07:48.772801 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772808 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:07:48.772822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.772856 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:48.772884 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.772891 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772900 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:07:48.772918 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.772925 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772935 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:07:48.772952 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:48.772959 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.772969 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:07:48.772982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.773021 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:07:48.773037 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773044 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.773058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773084 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:48.773091 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773101 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:07:48.773114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.773140 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:07:48.773154 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:48.773183 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773190 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:48.773200 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773213 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:48.773230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.773244 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773272 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.773279 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773295 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:07:48.773314 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.773321 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773336 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:07:48.773359 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.773366 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773376 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:07:48.773394 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:07:48.773401 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773412 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:07:48.773430 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.773437 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773447 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:07:48.773465 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.773472 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773482 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:07:48.773500 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.773507 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773517 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:07:48.773535 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.773542 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773552 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:07:48.773570 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.773578 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773588 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:07:48.773605 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.773612 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773623 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:48.773635 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:48.773686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.773710 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773716 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:07:48.773732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.773765 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773776 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:48.773789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.773815 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.773830 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773837 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.773851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773877 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:07:48.773884 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773894 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:07:48.773907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.773922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.773932 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:07:48.773946 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:07:48.773974 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:48.773981 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:07:48.773991 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:07:48.774009 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:07:48.774016 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:07:48.774026 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:07:48.774044 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:48.774051 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:07:48.774062 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:07:48.774074 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:07:48.774100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.774116 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.774122 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:07:48.774137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.774163 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.774170 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.774180 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:48.774199 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.774206 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.774216 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:07:48.774234 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.774241 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.774251 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:07:48.774264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.774290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.774301 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774316 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.774322 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.774344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.774371 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774378 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.774388 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:07:48.774401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.774417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.774427 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:07:48.774441 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774469 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774477 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774487 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774499 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.774530 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774557 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.774564 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774574 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:07:48.774592 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.774600 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774610 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:07:48.774628 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.774643 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774653 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:07:48.774671 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.774678 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774688 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:07:48.774706 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.774713 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774722 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:07:48.774740 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.774747 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774757 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:07:48.774775 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.774782 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774793 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:07:48.774811 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.774818 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774828 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:07:48.774849 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.774860 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774877 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:07:48.774899 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.774952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.774974 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.774981 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:07:48.774998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775024 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.775031 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775042 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:07:48.775061 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.775068 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775078 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:07:48.775096 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.775102 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775112 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:07:48.775129 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.775136 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775146 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:07:48.775168 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.775175 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775185 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:07:48.775197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.775241 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.775257 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775263 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.775277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775301 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775308 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775365 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:48.775387 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:48.775404 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775415 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:07:48.775425 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:07:48.775437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:07:48.775462 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:07:48.775477 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775484 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:07:48.775498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775523 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.775530 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775540 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:07:48.775553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.775578 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.775593 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775600 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.775615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775650 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:07:48.775657 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775667 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:07:48.775680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.775708 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:07:48.775723 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775729 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:07:48.775744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775769 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.775776 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775786 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:48.775799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.775825 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.775840 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775847 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.775861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775886 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.775894 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775904 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:07:48.775917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.775932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.775942 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:07:48.775956 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.775986 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.775994 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776004 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776017 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.776048 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776075 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.776083 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776093 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:07:48.776111 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.776118 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776128 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:07:48.776146 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.776153 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776162 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:07:48.776180 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.776187 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776197 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:07:48.776215 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.776221 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776231 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:07:48.776249 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:07:48.776256 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776266 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:07:48.776299 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:07:48.776311 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776332 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:07:48.776359 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:07:48.776366 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776377 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:07:48.776395 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:48.776402 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776413 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:07:48.776430 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.776437 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776447 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:07:48.776465 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.776472 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776482 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:07:48.776500 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.776507 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776516 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:07:48.776534 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.776541 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776551 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:07:48.776564 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.776638 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.776657 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776664 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:07:48.776679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776709 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.776716 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776726 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:07:48.776739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.776765 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.776780 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776787 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.776802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776828 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.776836 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776846 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:07:48.776859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.776884 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:07:48.776899 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776906 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:48.776921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776946 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.776954 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776964 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:07:48.776981 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.776988 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.776998 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:07:48.777016 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.777023 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777033 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:07:48.777051 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.777058 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777068 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:07:48.777081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.777118 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777134 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777141 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.777155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777181 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777189 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777199 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:07:48.777212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.777237 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:48.777251 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777281 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777295 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777305 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777318 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777340 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.777361 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777387 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.777394 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:48.777422 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.777429 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777439 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:48.777457 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.777464 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777474 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:07:48.777492 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.777499 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777509 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:07:48.777527 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.777534 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777544 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:48.777562 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.777569 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777579 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:07:48.777597 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:07:48.777604 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777614 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:07:48.777627 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.777668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.777685 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777692 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:07:48.777710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777735 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.777743 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777753 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:07:48.777771 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.777778 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777788 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:07:48.777806 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.777812 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777823 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:07:48.777840 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.777847 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777857 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:07:48.777875 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.777881 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777892 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:07:48.777909 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.777917 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777927 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:07:48.777944 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.777951 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777961 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:07:48.777979 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.777986 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.777996 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:07:48.778008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.778050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.778061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.778076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.778083 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:07:48.778100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.778125 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:48.778133 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.778143 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:07:48.778156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.778172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.778182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:07:48.778199 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:48.778206 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:07:48.778218 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:07:48.778235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.778241 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:07:48.778255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.778284 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:48.778305 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:48.778321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.778344 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:07:48.778355 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:07:48.778373 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.778380 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:07:48.778391 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:07:48.778407 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:48.778416 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:07:48.778426 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:07:48.778444 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.778450 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:48.778461 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.778478 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.778485 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:48.778495 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.778512 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.778519 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:48.778529 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.778547 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.778554 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:07:48.778563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.778581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:48.778587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:07:48.778597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:48.778614 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:07:48.778628 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:07:48.778638 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:07:48.778654 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.778661 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:07:48.778671 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.778694 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:07:48.778701 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:07:48.778711 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:07:48.778728 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.778735 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:07:48.778744 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.778762 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.778768 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:48.778778 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.778795 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:48.778801 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:07:48.778811 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:07:48.778828 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:07:48.778868 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.778898 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:07:48.778925 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.778953 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:07:48.778981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.779007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:07:48.779034 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.779061 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:07:48.779088 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.779115 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:07:48.779141 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:07:48.779168 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:07:48.779194 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:07:48.779220 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:07:48.779249 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:07:48.779276 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:07:48.779311 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.779351 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:07:48.779378 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.779404 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:07:48.779431 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.779458 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:07:48.779485 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.779512 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:07:48.779539 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.779566 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:48.779592 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.779619 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:07:48.779646 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.779672 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:07:48.779701 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.779728 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:07:48.779756 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.779782 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:07:48.779809 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.779851 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:48.779879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.779906 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:48.779935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.779962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:48.779988 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.780016 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:48.780043 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.780070 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:48.780097 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.780124 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:07:48.780150 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:07:48.780177 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:07:48.780203 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.780230 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:07:48.780256 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.780283 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:07:48.780313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.780345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:07:48.780375 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.780401 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:07:48.780429 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.780456 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:07:48.780482 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.780509 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:07:48.780535 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.780562 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:48.780588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.780616 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:07:48.780646 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.780664 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.780691 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:48.780718 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.780736 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.780753 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.780779 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:48.780806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.780823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.780840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.780857 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.780884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:48.780910 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.780937 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.780963 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781038 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.781065 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781082 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781109 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.781135 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781153 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781180 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.781208 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781234 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.781260 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781287 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:48.781313 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781344 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.781371 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781398 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.781424 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781468 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:48.781495 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781521 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.781548 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781574 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:48.781600 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781627 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:48.781653 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781671 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781723 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781758 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.781812 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781830 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781847 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781873 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.781900 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781927 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.781953 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.781988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.782042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.782163 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782181 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782197 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782240 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.782267 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782284 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782301 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782349 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.782376 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782402 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.782429 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782448 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782465 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782481 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782509 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:48.782536 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782561 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:07:48.782587 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782605 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782627 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782653 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.782692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:48.782810 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782835 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:07:48.782860 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782885 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.782911 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782936 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.782961 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782978 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.782995 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783011 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783036 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.783062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783179 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783204 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:07:48.783231 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783248 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783287 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:48.783313 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783340 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783358 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783385 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:48.783411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783488 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:48.783515 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783541 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.783567 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783594 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.783620 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783637 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783664 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.783690 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783720 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783745 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.783771 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783797 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.783823 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783849 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:48.783875 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783900 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.783925 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783950 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:48.783976 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.783993 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784018 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:48.784044 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784070 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.784095 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784120 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:48.784146 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784172 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:48.784197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784214 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784230 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784247 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784293 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.784370 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784388 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784405 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784431 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.784458 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784486 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.784512 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784529 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784547 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784573 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.784602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:48.784732 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784749 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784765 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784782 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.784832 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784849 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784882 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784907 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.784932 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.784958 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:48.784984 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785000 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785018 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785034 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785060 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:48.785085 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785110 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:07:48.785136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785171 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785196 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.785221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:48.785375 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785401 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:07:48.785428 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785454 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:48.785481 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785507 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:48.785533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785567 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785586 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785611 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.785644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:48.785798 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:07:48.785825 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.785884 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.785932 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.785980 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.786026 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.786073 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:48.786120 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:07:48.786167 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:48.786218 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.786272 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.786346 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.786395 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.786442 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.786491 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.786539 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.786587 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.786635 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.786696 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.786744 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.786791 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.786839 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.786892 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.786945 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.786991 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:48.787036 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.787082 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.787127 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.787175 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.787222 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.787274 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.787348 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.787398 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.787455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.787503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.787551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.787602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.787649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.787709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:48.787757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:07:48.787804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:48.787850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.787896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.787989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.788035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.788081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.788128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.788175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.788222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.788268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.788350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.788400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.788449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.788498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.788550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.788611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.788670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:48.788718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.788763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.788809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.788856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.788902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.788952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.788998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.789045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.789100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.789147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.789193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.789240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.789300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.789354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:48.789403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:07:48.789451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:48.789499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.789547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.789604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.789673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.789719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.789766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.789812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.789865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.789910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.789957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.790004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.790055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.790103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.790153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.790202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.790248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:48.790313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.790366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.790414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.790463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.790517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.790572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.790623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.790685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.790739 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:07:48.790767 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.790827 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.790881 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.790934 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.790987 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.791039 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:48.791091 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:07:48.791143 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:48.791196 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.791248 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.791320 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.791387 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.791441 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.791495 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.791550 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.791611 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.791685 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.791738 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.791791 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.791843 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.791895 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.791947 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.791999 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.792051 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:48.792102 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.792160 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.792220 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.792272 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.792353 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.792408 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.792462 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.792516 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.792579 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:07:48.792604 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.792672 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.792726 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.792793 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.792847 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.792901 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:48.792955 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:07:48.793014 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:48.793068 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.793124 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.793178 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.793245 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.793367 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.793422 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.793478 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.793531 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.793585 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.793640 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.793695 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.793749 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.793804 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.793859 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.793913 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.793968 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:48.794021 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.794089 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.794141 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.794193 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.794245 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.794312 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.794373 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.794428 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.794489 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:07:48.794513 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.794563 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.794612 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.794680 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.794728 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.794775 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:48.794822 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:07:48.794868 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:48.794916 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.794962 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.795009 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.795057 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.795104 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.795151 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.795198 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.795245 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.795310 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.795368 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.795418 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.795466 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.795515 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.795565 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.795621 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.795686 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:48.795733 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.795781 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.795827 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.795874 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.795921 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.795968 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.796015 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.796063 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.796117 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:07:48.796138 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.796188 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.796237 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.796285 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.796357 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.796409 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:48.796460 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:07:48.796510 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:48.796562 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.796614 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.796677 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.796726 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.796775 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.796824 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.796872 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.796928 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.796977 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.797027 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.797077 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.797126 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.797175 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.797224 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.797273 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.797329 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:48.797398 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.797449 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.797501 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.797552 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.797613 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.797683 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.797732 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.797781 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.797834 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:07:48.797851 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:07:48.797880 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:07:48.797907 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:07:48.797933 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:07:48.797959 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:07:48.797981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.797997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.798007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.798016 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.798025 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.798034 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:07:48.798043 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:07:48.798051 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:07:48.798059 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.798068 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.798076 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.798085 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.798093 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798102 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.798111 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.798119 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.798127 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.798135 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798143 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798151 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.798159 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.798167 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.798174 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.798182 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:07:48.798191 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.798199 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.798206 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.798214 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.798222 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.798230 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.798238 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.798247 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.798255 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.798264 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.798272 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.798290 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.798298 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.798305 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:07:48.798314 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:07:48.798322 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:07:48.798349 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.798358 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.798367 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.798374 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.798383 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798391 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.798399 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.798407 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.798415 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.798422 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798430 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798439 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.798447 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.798454 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.798462 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.798469 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:07:48.798478 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.798485 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.798493 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.798501 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.798508 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.798516 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.798524 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.798532 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.798540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.798550 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.798559 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.798576 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.798583 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.798591 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:07:48.798599 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:07:48.798606 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:07:48.798613 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.798621 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.798628 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.798654 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.798662 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798669 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.798675 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.798683 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.798690 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.798697 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798711 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.798717 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.798725 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.798732 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.798739 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:07:48.798747 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.798754 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.798760 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.798767 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.798774 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.798780 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.798787 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.798793 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.798800 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:07:48.798808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.798815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:48.798823 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:48.798829 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:07:48.798837 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:07:48.798844 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:07:48.798850 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:07:48.798857 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:48.798864 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:48.798871 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:48.798878 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:48.798885 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798893 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.798900 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:48.798907 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:48.798914 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:07:48.798921 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798928 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:48.798934 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:48.798941 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:48.798948 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:48.798954 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:48.798961 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:07:48.798968 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:48.798974 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:48.798981 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:48.798988 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:07:48.798994 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:48.799001 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:48.799008 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:48.799014 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:48.799089 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:07:48.799100 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:07:48.799104 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:07:48.799109 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:07:48.799116 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:07:48.799120 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:07:48.799124 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:07:48.799134 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:07:48.799142 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:07:48.799183 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.799190 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:07:48.799213 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:07:48.799234 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:07:48.799240 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:07:48.799245 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:07:48.799248 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:07:48.799255 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:07:48.799270 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:48.799276 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:48.799281 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:48.799293 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.799302 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:48.799307 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:07:48.799350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.799363 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:07:48.799368 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.799392 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:07:48.799398 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:07:48.799403 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:07:48.799407 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:07:48.799411 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:07:48.799415 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:07:48.799420 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:07:48.799424 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:07:48.799432 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:07:48.799442 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:48.799449 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:48.799453 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:48.799459 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.799464 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:07:48.799469 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:48.799494 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:07:48.799501 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.799505 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.799511 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.799516 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:07:48.799527 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:07:48.799537 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:07:48.799541 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:07:48.799546 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:07:48.799553 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205610" 2019-04-25 00:07:48.799560 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:07:48.799565 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:07:48.799571 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:07:48.799577 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:07:48.799582 wsdl: in serializeType: returning: 205610 2019-04-25 00:07:48.799588 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:07:48.799595 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:07:48.799599 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:07:48.799603 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:07:48.799608 wsdl: in serializeType: returning: 205610 2019-04-25 00:07:48.799613 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205610 2019-04-25 00:07:48.799894 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205610 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:07:48.799901 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:07:48.799908 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6345"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:07:48.799923 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:07:48.799929 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205610 2019-04-25 00:07:48.799939 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:07:48.800023 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:07:48.799962 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:07:48.799973 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:07:48.799978 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:07:48.799983 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:07:48.799987 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:07:48.799993 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:07:48.800003 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:07:48.800011 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:07:48.800017 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:07:48.800029 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:07:48.800039 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:07:48.800046 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:07:48.807966 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:07:48.807989 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:07:48.808001 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:07:48.808008 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:07:48.808014 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:07:48.808018 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:07:48.808022 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:07:48.808027 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:07:48.808031 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:07:48.808073 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:07:48.832320 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:07:48.832359 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:07:48.832371 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:07:48.832376 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:07:48.832382 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:07:48.832387 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:07:48.832393 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:07:48.832399 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:07:48.832404 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:07:48.832410 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:07:36 GMT 2019-04-25 00:07:48.832417 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:07:48.832422 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:07:48.832428 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:07:48.832437 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:07:48.832464 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:07:48.832475 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:07:48.832486 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:07:48.832491 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:07:48.832497 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:07:48.832545 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:07:48.832558 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:07:48.832564 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:07:48.832588 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:07:48.832596 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:07:36 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:07:48.832626 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:07:48.832635 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:07:48.832679 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:07:48.832685 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:07:48.832792 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:07:48.832882 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:07:48.832888 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:07:48.832896 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:07:48.832906 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:07:48.832928 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:07:48.832982 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:07:48.833012 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:07:48.833027 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:07:48.833034 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:07:48.833039 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:07:48.833044 nusoap_client: detail =