Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 113Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
70000174640 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3816
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 18:16:09 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 20:16:25.791251 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 20:16:25.791311 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:16:25.791328 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 20:16:25.791347 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:16:25.791359 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 20:16:25.791368 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 20:16:25.791382 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 20:16:25.791391 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:16:25.791398 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:16:25.791408 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:16:25.791418 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:16:25.791429 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:16:25.791435 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:16:25.791440 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:16:25.791445 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:16:25.791449 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 20:16:25.791462 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:16:25.791478 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:16:25.791488 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:16:25.791494 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 20:16:25.791500 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 20:16:25.791510 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:16:25.791519 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:16:25.797894 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:16:25.797937 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:16:25.797955 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 20:16:25.797964 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:16:25.797971 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:16:25.797976 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:16:25.797981 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 20:16:25.798046 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 20:16:25.850177 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 20:16:25.850222 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 20:16:25.850230 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:16:25.850237 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:16:25.850243 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:16:25.850248 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:16:25.850254 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:16:25.850262 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:16:25.850267 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:16:25.850273 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:16:09 GMT 2019-10-14 20:16:25.850279 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:16:25.850285 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 20:16:25.850291 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:16:25.850305 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 20:16:25.850339 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 20:16:25.850364 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 20:16:25.856295 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.856325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.856361 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.856378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.856403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.856432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.856448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.862528 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.862629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.862677 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:16:25.862712 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:16:25.862777 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.862829 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.862855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.868874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.868927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.868972 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.869003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.869025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.869330 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:16:25.869354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869457 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.869495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.869630 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.869672 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.875148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875195 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.875219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875387 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.875429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875624 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:16:25.875728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.875890 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.875930 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:16:25.875967 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876103 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-14 20:16:25.876146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:16:25.876390 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-14 20:16:25.876411 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:16:25.876421 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 20:16:25.876494 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 20:16:25.876561 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:16:25.876587 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:16:25.876600 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:16:25.876632 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 20:16:25.876642 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 20:16:25.876898 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 20:16:25.876923 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 20:16:25.877008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877024 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 20:16:25.877058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877114 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.877129 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877155 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:16:25.877194 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.877208 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877228 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:16:25.877258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.877334 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.877365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877377 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.877409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877464 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.877478 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 20:16:25.877525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.877577 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:16:25.877606 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877617 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 20:16:25.877645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877694 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.877708 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877727 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:16:25.877763 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.877775 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877794 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:16:25.877835 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.877849 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877867 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:16:25.877894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.877937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.877958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.877988 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878000 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 20:16:25.878028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878076 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.878090 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878109 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 20:16:25.878135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.878182 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 20:16:25.878211 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878223 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 20:16:25.878249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878296 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.878310 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878328 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:16:25.878362 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.878374 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878392 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:16:25.878425 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.878438 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878456 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:16:25.878489 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.878502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878521 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:16:25.878547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.878617 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.878646 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878658 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.878686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878740 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878810 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.878856 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.878887 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878908 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:16:25.878930 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 20:16:25.878956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.878984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:16:25.879004 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:16:25.879032 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879045 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 20:16:25.879078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879128 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.879140 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879157 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:16:25.879188 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.879199 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879217 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:16:25.879251 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.879264 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879282 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:16:25.879316 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.879328 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879347 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:16:25.879372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.879439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.879467 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879479 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.879508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879558 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.879571 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879590 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 20:16:25.879617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.879666 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:16:25.879694 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879704 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 20:16:25.879733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879782 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.879796 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879821 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:16:25.879847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.879892 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.879921 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.879933 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.879960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880007 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.880020 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880038 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 20:16:25.880063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.880110 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:16:25.880137 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880149 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 20:16:25.880180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.880241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880259 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:16:25.880285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.880332 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.880359 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880370 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.880396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880445 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.880458 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880475 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 20:16:25.880499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.880546 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 20:16:25.880574 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880586 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 20:16:25.880613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880662 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.880676 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880694 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:16:25.880720 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.880729 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880745 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:16:25.880771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.880834 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 20:16:25.880862 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880874 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.880901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880946 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.880961 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.880980 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 20:16:25.881006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.881054 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 20:16:25.881082 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881093 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 20:16:25.881118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881164 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.881177 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881195 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:16:25.881228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.881240 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881257 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:16:25.881283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.881334 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 20:16:25.881361 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881372 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.881397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881444 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.881458 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881477 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 20:16:25.881501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.881547 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 20:16:25.881576 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881587 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 20:16:25.881614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881660 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.881673 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881691 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:16:25.881717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.881764 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 20:16:25.881794 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881805 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.881837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881881 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.881893 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881911 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 20:16:25.881935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.881961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.881982 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 20:16:25.882009 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882020 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 20:16:25.882042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882086 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.882098 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882115 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:16:25.882141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.882186 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.882212 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882223 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.882248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882293 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.882305 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882323 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 20:16:25.882346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.882393 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:16:25.882421 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882431 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 20:16:25.882456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882503 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.882516 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882534 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:16:25.882558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.882603 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.882631 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882642 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.882667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882713 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.882726 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882743 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 20:16:25.882765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.882809 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:16:25.882847 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882858 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 20:16:25.882885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882932 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.882946 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.882965 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:16:25.882990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.883036 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.883063 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883074 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.883100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883146 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.883159 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883177 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 20:16:25.883201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.883247 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:16:25.883274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883285 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 20:16:25.883310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883356 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.883369 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883387 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 20:16:25.883421 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.883434 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883453 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 20:16:25.883475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.883530 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.883558 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883570 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.883596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883642 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.883655 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883673 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 20:16:25.883697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.883743 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:16:25.883772 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883784 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:16:25.883810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883861 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.883874 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883892 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:16:25.883917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.883943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.883964 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.883993 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884003 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.884029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884079 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.884092 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884109 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:16:25.884131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.884175 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:16:25.884199 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884208 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:16:25.884230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884272 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:16:25.884284 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884299 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:16:25.884320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.884362 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.884388 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884399 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.884424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884467 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884479 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884550 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.884589 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.884623 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884642 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:16:25.884661 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 20:16:25.884685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:16:25.884732 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:16:25.884760 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884772 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 20:16:25.884798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884851 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:16:25.884864 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884882 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:16:25.884909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.884957 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.884986 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.884997 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.885024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885066 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885074 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.885136 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.885153 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885165 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:16:25.885175 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 20:16:25.885188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:16:25.885233 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:16:25.885262 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885274 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:16:25.885300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885347 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:16:25.885360 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885378 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:16:25.885404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.885453 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.885480 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885492 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.885519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885564 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885577 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885649 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.885688 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.885721 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885738 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:16:25.885755 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 20:16:25.885774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:16:25.885821 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:16:25.885850 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885861 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 20:16:25.885888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885936 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.885948 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.885965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 20:16:25.885998 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.886011 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886028 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 20:16:25.886059 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.886072 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886090 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:16:25.886123 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.886136 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886154 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:16:25.886188 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.886201 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886219 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:16:25.886253 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.886265 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886282 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 20:16:25.886313 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.886325 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886343 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:16:25.886367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.886458 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.886488 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886499 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.886527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886572 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.886584 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886599 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 20:16:25.886622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.886663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:16:25.886687 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886698 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 20:16:25.886724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886769 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.886781 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886799 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:16:25.886843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.886856 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886875 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:16:25.886908 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.886919 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.886936 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:16:25.886960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.887021 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.887046 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887056 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.887081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887125 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.887138 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887155 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 20:16:25.887179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.887223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:16:25.887250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887261 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:16:25.887287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887332 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.887344 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887362 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:16:25.887386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.887430 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.887457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887468 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.887493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887538 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.887550 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887568 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:16:25.887592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.887636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:16:25.887664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887675 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:16:25.887700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887746 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.887759 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887777 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:16:25.887820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.887833 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887851 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:16:25.887883 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.887895 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887912 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:16:25.887937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.887979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.887999 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.888026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888037 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.888063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888108 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.888121 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:16:25.888164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.888206 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:16:25.888230 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888240 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 20:16:25.888264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888307 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.888321 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888342 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:16:25.888375 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.888387 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888404 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:16:25.888435 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.888446 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888464 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:16:25.888496 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.888509 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888527 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:16:25.888557 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.888570 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888587 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:16:25.888611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.888685 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.888714 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888725 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.888750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888797 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.888811 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888839 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 20:16:25.888864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.888893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.888914 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:16:25.888942 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889000 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889013 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889031 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889057 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.889113 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889163 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.889176 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889194 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:16:25.889228 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.889240 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889258 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 20:16:25.889291 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.889304 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889322 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 20:16:25.889354 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.889366 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889384 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:16:25.889416 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.889429 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889447 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 20:16:25.889481 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:16:25.889494 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889512 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 20:16:25.889544 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.889558 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889577 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.889609 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.889622 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889640 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:16:25.889673 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.889685 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889705 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 20:16:25.889739 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.889751 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889769 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:16:25.889802 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.889821 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889842 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:16:25.889869 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.889972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.890006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.890018 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:16:25.890046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.890094 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.890107 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.890126 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:16:25.890159 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.890172 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.890191 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:16:25.890224 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.890236 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.890254 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:16:25.890287 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.890299 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.890318 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:16:25.890344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.890392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.890413 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.890440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.890452 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.890482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.890531 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.890544 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.890563 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 20:16:25.890588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.890615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.890635 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:16:25.890661 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.890714 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.890728 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.890747 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.890773 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.890803 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.890837 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.890885 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.890898 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.890917 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:16:25.890951 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.890963 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.890981 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:16:25.891014 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.891027 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.891045 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:16:25.891077 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.891090 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.891108 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:16:25.891141 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.891154 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.891172 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:16:25.891212 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.891225 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.891244 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:16:25.891277 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.891289 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.891308 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:16:25.891341 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.891354 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.891373 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:16:25.891406 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.891419 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.891437 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:16:25.891471 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.891483 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.891501 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:16:25.891533 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.891546 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.891565 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:16:25.891590 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.891691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.891725 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.891736 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:16:25.891765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.891820 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.891833 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.891852 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:16:25.891885 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.891897 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.891915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:16:25.891947 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.891960 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.891977 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:16:25.892009 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:16:25.892021 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.892039 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.892065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.892115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.892137 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.892176 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.892203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.892251 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892264 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.892283 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 20:16:25.892309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.892336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.892356 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:16:25.892383 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892435 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892448 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892493 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.892549 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892597 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.892609 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892628 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:16:25.892661 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.892673 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892692 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:16:25.892725 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.892738 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892756 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:16:25.892789 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.892801 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892826 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:16:25.892861 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.892873 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892891 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:16:25.892925 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.892939 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.892957 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:16:25.892990 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.893003 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.893021 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:16:25.893054 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.893066 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.893084 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:16:25.893116 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.893128 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.893147 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:16:25.893180 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.893192 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.893210 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 20:16:25.893243 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.893255 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.893273 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:16:25.893305 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.893318 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.893336 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:16:25.893362 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.893467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.893498 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.893550 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.893563 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.893582 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.893608 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.893636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.893662 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.893712 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.893725 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.893743 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 20:16:25.893775 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.893789 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.893806 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 20:16:25.893847 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.893860 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.893877 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:16:25.893911 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.893922 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.893940 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 20:16:25.893973 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.893985 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894003 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 20:16:25.894035 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.894047 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894065 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:16:25.894098 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.894110 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894129 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 20:16:25.894162 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.894174 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894202 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 20:16:25.894236 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.894248 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894267 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 20:16:25.894299 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.894311 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894328 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:16:25.894361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.894373 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894391 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:16:25.894423 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.894435 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894453 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 20:16:25.894485 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.894497 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894514 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:16:25.894547 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.894559 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894577 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 20:16:25.894603 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894725 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.894762 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.894775 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 20:16:25.894810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.894867 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.894881 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.894900 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:16:25.894926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.894954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.894973 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.894999 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895010 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.895039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895083 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.895096 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895113 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 20:16:25.895135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.895180 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:16:25.895208 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895219 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 20:16:25.895246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895296 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.895308 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:16:25.895360 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.895373 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895392 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:16:25.895426 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.895439 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895457 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:16:25.895491 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:16:25.895503 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895522 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:16:25.895546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.895615 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 20:16:25.895644 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895656 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.895688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895737 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:16:25.895751 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895770 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 20:16:25.895795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.895830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.895851 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 20:16:25.895877 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:16:25.895933 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 20:16:25.895946 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:16:25.895964 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 20:16:25.895987 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:16:25.896017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.896044 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896097 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.896109 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896127 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 20:16:25.896160 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.896173 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896190 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 20:16:25.896225 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.896237 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896255 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 20:16:25.896289 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:16:25.896302 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896320 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:16:25.896354 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.896367 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896385 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 20:16:25.896418 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.896431 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896448 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 20:16:25.896480 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.896492 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896511 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:16:25.896544 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.896556 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896574 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 20:16:25.896607 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.896619 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896638 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 20:16:25.896670 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.896682 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896706 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:16:25.896729 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 20:16:25.896820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.896856 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.896867 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 20:16:25.896894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.896942 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.896955 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.896981 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:16:25.897004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.897047 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.897073 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897083 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.897107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897153 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:16:25.897167 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897185 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 20:16:25.897211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.897261 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:16:25.897287 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 20:16:25.897336 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:16:25.897350 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:16:25.897369 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 20:16:25.897402 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:16:25.897414 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 20:16:25.897431 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 20:16:25.897462 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:16:25.897474 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:16:25.897492 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 20:16:25.897515 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 20:16:25.897556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.897585 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897595 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:16:25.897623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897664 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.897675 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897690 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:16:25.897719 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.897730 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897748 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:16:25.897775 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.897785 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897800 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:16:25.897828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.897889 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.897913 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897922 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.897949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.897989 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898000 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.898016 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 20:16:25.898037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.898061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.898083 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:16:25.898109 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898160 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898173 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898192 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898218 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.898278 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898326 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.898339 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898356 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 20:16:25.898387 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.898399 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898415 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 20:16:25.898447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.898459 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898482 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:16:25.898515 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.898527 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898544 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 20:16:25.898575 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.898588 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898604 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 20:16:25.898636 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.898648 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898666 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 20:16:25.898699 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.898712 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898730 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 20:16:25.898763 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.898776 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898794 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:16:25.898835 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.898847 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898866 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:16:25.898893 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.898980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.899014 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899025 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 20:16:25.899059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899108 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.899121 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899140 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:16:25.899173 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.899186 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899205 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:16:25.899239 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.899252 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899270 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:16:25.899302 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.899315 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899333 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:16:25.899367 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.899380 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899398 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:16:25.899425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.899501 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.899531 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899543 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.899575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899622 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899634 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.899748 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.899782 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899802 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:16:25.899831 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 20:16:25.899857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:16:25.899905 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:16:25.899933 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.899945 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 20:16:25.899976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900023 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.900036 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900055 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 20:16:25.900081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.900129 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.900156 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900168 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.900194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900241 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:16:25.900254 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900273 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 20:16:25.900298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.900344 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 20:16:25.900372 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900383 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 20:16:25.900408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900462 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.900476 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900494 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:16:25.900521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.900567 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.900595 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900607 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.900632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900680 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.900694 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900713 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 20:16:25.900739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.900766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.900786 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:16:25.900812 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.900874 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.900888 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.900907 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.900932 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.900961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.900988 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901044 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.901057 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901076 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 20:16:25.901109 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.901121 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901140 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 20:16:25.901173 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.901186 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901204 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 20:16:25.901237 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.901249 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901268 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 20:16:25.901300 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.901313 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901331 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 20:16:25.901364 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:16:25.901376 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901395 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 20:16:25.901427 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:16:25.901441 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901459 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 20:16:25.901491 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:16:25.901504 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901522 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 20:16:25.901556 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:16:25.901569 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901587 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 20:16:25.901620 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.901632 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901650 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 20:16:25.901683 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.901698 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901729 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 20:16:25.901765 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.901782 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901801 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 20:16:25.901842 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.901855 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.901874 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 20:16:25.901899 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.902015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.902049 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902062 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 20:16:25.902095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902141 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.902154 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902172 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 20:16:25.902197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.902246 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.902274 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902285 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.902311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902358 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.902371 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902390 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 20:16:25.902416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.902463 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:16:25.902490 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902502 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:16:25.902534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902581 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.902595 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902613 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 20:16:25.902646 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.902658 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902676 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:16:25.902709 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.902722 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902740 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:16:25.902774 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.902786 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902804 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:16:25.902837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.902907 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.902935 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.902948 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.902979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.903028 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903041 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.903060 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 20:16:25.903086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.903113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.903133 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:16:25.903160 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903211 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903224 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903242 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903268 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.903323 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.903385 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903403 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:16:25.903437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.903449 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:16:25.903500 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.903512 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903536 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 20:16:25.903571 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.903583 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903601 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:16:25.903634 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.903647 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903665 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:16:25.903697 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.903712 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903730 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 20:16:25.903763 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:16:25.903775 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903793 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 20:16:25.903825 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.903898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.903931 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.903943 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 20:16:25.903978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904027 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.904040 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904058 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 20:16:25.904091 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.904104 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904122 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 20:16:25.904154 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.904166 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904184 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 20:16:25.904217 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.904230 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904248 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 20:16:25.904280 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.904293 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904310 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 20:16:25.904342 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.904355 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904374 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 20:16:25.904406 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.904419 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904437 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:16:25.904469 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.904482 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904499 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:16:25.904525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.904618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.904645 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904658 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 20:16:25.904689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904738 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:16:25.904752 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 20:16:25.904796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.904854 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:16:25.904885 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:16:25.904898 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 20:16:25.904923 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 20:16:25.904952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.904963 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 20:16:25.904988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.905033 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.905071 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:16:25.905104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.905123 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:16:25.905143 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 20:16:25.905175 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.905187 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 20:16:25.905207 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 20:16:25.905238 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:16:25.905250 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 20:16:25.905269 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 20:16:25.905300 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.905313 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 20:16:25.905332 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.905364 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.905376 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:16:25.905396 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.905428 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.905440 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:16:25.905460 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.905491 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.905504 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 20:16:25.905523 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.905555 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:16:25.905567 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 20:16:25.905586 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:16:25.905617 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:16:25.905629 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 20:16:25.905655 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 20:16:25.905688 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.905702 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:16:25.905721 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.905752 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:16:25.905764 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 20:16:25.905784 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 20:16:25.905821 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.905834 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 20:16:25.905856 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.905888 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.905900 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:16:25.905918 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.905948 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:16:25.905961 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 20:16:25.905979 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 20:16:25.906007 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 20:16:25.906077 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.906132 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:16:25.906184 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.906237 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 20:16:25.906289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.906341 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:16:25.906393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.906448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:16:25.906503 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.906555 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:16:25.906608 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.906660 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 20:16:25.906712 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 20:16:25.906765 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 20:16:25.906831 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 20:16:25.906885 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 20:16:25.906939 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 20:16:25.906990 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 20:16:25.907042 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.907094 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:16:25.907164 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.907220 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:16:25.907272 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.907324 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:16:25.907375 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.907427 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:16:25.907480 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.907532 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:16:25.907583 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.907634 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:16:25.907685 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.907739 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:16:25.907792 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.907853 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:16:25.907904 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.907957 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:16:25.908007 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.908059 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:16:25.908113 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.908165 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:16:25.908217 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.908499 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:16:25.908553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.908607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:16:25.908658 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.908709 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:16:25.908761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.908818 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:16:25.908871 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.908922 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:16:25.908975 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 20:16:25.909025 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 20:16:25.909078 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.909130 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:16:25.909182 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.909234 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:16:25.909285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.909337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:16:25.909387 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.909438 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 20:16:25.909488 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.909532 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:16:25.909584 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.909641 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:16:25.909694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.909748 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:16:25.909800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.909859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:16:25.909921 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.909956 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910007 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:16:25.910059 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910092 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910124 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910175 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:16:25.910226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910373 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:16:25.910424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910457 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910573 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:16:25.910623 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910675 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.910727 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910778 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.910837 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910871 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.910923 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.910974 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.911009 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.911060 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.911110 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.911160 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.911212 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.911265 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:16:25.911323 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.911375 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.911426 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.911478 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.911530 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.911563 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.911614 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:16:25.911663 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.911718 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.911770 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.911829 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:16:25.911882 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.911934 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:16:25.911985 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912038 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:16:25.912092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912157 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912222 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912254 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912286 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912337 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.912389 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912422 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912454 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912505 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.912556 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912607 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.912665 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912698 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912731 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912783 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.912843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.912975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.913078 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913112 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913144 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.913282 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913316 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913350 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913436 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.913492 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913544 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.913596 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913628 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913661 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913693 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913746 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:16:25.913797 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913856 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:16:25.913914 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913947 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.913978 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.914080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:16:25.914313 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914365 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:16:25.914419 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914472 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.914523 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914574 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.914627 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914693 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914726 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914777 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.914836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914902 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.914999 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:16:25.915173 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915205 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915256 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:16:25.915307 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915339 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915371 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915421 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:16:25.915471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915504 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:16:25.915670 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915702 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915735 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915827 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:16:25.915880 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.915932 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.915984 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916035 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.916086 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916119 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916170 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.916222 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916254 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916307 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.916358 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916408 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.916466 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916518 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:16:25.916570 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916621 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.916673 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916726 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:16:25.916778 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916811 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916870 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:16:25.916921 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.916973 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.917026 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917080 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:16:25.917132 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917184 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:16:25.917235 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917287 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:16:25.917339 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917372 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917405 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917438 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917502 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917584 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.917636 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917668 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917701 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917752 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.917805 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917871 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.917923 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917957 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.917990 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918041 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.918093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:16:25.918326 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918359 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918391 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918424 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918474 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.918527 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918592 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918675 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.918727 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918780 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:16:25.918838 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918872 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918904 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918937 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.918988 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:16:25.919046 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919096 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:16:25.919147 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919180 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919212 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919262 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.919313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:16:25.919543 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919596 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:16:25.919647 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919698 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:16:25.919749 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919801 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:16:25.919861 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919894 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919926 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.919958 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.920009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.920063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.920097 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.920131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.920163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.920196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.920228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.920268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.920301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:16:25.920353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:16:25.920439 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.920557 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.920658 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.920759 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.920857 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.920940 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.921040 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 20:16:25.921138 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 20:16:25.921235 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 20:16:25.921317 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.921397 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.921479 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.921566 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.921649 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.921738 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.921837 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.921929 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.922028 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.922126 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.922215 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.922309 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.922403 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.922499 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.922605 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.922711 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.922806 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 20:16:25.922934 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.923030 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.923121 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.923221 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.923317 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.923420 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.923522 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.923618 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.923735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.923857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.923955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.924047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.924144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.924237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.924327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 20:16:25.924416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 20:16:25.924515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 20:16:25.924612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.924984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.925073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.925162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.925252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.925346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.925441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.925541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.925640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.925742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.925852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.925954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.926055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.926155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.926267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.926374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.926471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 20:16:25.926567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.926663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.926759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.926865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.926968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.927070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.927167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.927261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.927363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.927458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.927546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.927631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.927715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.927803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.927900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 20:16:25.927988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 20:16:25.928078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 20:16:25.928170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.928260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.928357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.928453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.928549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.928648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.928742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.928848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.928948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.929043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.929132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.929231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.929327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.929420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.929539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.929648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.929744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 20:16:25.929847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.929955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.930048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.930148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.930247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.930350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.930435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.930532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.930654 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:16:25.930710 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.930844 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.930959 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.931064 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.931175 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.931284 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.931392 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:16:25.931491 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:16:25.931598 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:16:25.931717 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.931836 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.931952 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.932063 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.932167 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.932268 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.932379 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.932484 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.932617 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.932735 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.932846 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.932954 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.933057 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.933164 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.933271 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.933374 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.933487 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:16:25.933585 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.933714 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.933825 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.933927 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.934037 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.934136 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.934242 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.934353 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.934470 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:16:25.934510 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.934603 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.934711 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.934821 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.934941 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.935079 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.935177 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:16:25.935265 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:16:25.935351 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:16:25.935441 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.935531 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.935619 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.935738 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.935836 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.935927 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.936016 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.936106 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.936196 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.936318 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.936461 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.936582 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.936682 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.936798 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.936910 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.937021 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.937133 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:16:25.937270 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.937382 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.937494 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.937605 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.937725 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.937845 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.937956 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.938089 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.938221 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 20:16:25.938266 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.938369 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.938471 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.938572 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.938679 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.938782 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.938891 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:16:25.938993 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:16:25.939121 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:16:25.939223 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.939327 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.939429 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.939532 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.939634 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.939737 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.939853 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.939956 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.940076 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.940177 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.940277 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.940379 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.940481 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.940857 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.940960 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.941060 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.941170 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:16:25.941289 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.941392 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.941500 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.941600 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.941700 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.941803 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.941911 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.942015 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.942132 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 20:16:25.942175 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.942307 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.942412 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.942514 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.942620 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.942724 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.942836 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:16:25.942940 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:16:25.943044 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:16:25.943148 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.943272 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.943381 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.943486 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.943590 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.943692 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.943798 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.943908 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.944013 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.944115 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.944238 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.944341 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.944443 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.944554 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.944657 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.944761 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.944873 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:16:25.944978 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.945084 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.945190 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.945291 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.945401 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.945504 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.945615 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.945720 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.945841 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 20:16:25.945876 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 20:16:25.945937 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 20:16:25.945992 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 20:16:25.946045 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 20:16:25.946096 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 20:16:25.946132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.946169 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.946538 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.946558 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.946578 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.946596 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.946614 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:16:25.946633 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:16:25.946652 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:16:25.946669 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.946687 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.946706 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.946724 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.946742 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.946762 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.946780 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.946798 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.946821 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.946840 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.946858 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.946876 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.946894 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.946912 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.946930 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.946948 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.946965 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:16:25.946983 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.947000 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.947017 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.947035 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.947053 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.947070 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.947088 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.947105 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.947123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.947145 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.947162 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.947178 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.947195 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.947213 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.947228 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:16:25.947244 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:16:25.947260 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:16:25.947276 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.947292 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.947308 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.947324 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.947340 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.947357 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.947372 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.947389 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.947405 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.947420 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.947445 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.947461 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.947477 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.947494 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.947510 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.947526 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.947542 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:16:25.947557 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.947573 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.947590 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.947606 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.947622 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.947638 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.947653 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.947670 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.947687 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.947707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.947722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.947738 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.947753 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.947768 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.947783 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:16:25.947798 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:16:25.947812 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:16:25.947834 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.947851 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.947866 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.947881 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.947897 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.947912 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.947928 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.947943 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.947958 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.947974 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.947990 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.948005 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.948021 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.948037 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.948052 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.948067 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.948082 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:16:25.948098 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.948113 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.948128 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.948143 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.948158 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.948173 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.948188 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.948202 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.948218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:16:25.948237 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.948252 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:16:25.948273 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:16:25.948289 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:16:25.948303 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:16:25.948318 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:16:25.948332 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:16:25.948350 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:16:25.948364 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:16:25.948380 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:16:25.948395 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:16:25.948409 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:16:25.948424 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.948439 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.948454 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:16:25.948469 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:16:25.948483 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:16:25.948497 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:16:25.948512 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.948527 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:16:25.948542 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:16:25.948556 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:16:25.948571 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:16:25.948585 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:16:25.948600 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:16:25.948614 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:16:25.948629 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:16:25.948644 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:16:25.948661 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:16:25.948675 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:16:25.948689 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:16:25.948705 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:16:25.948720 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:16:25.949042 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 20:16:25.949061 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:16:25.949071 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:16:25.949080 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:16:25.949092 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 20:16:25.949101 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:16:25.949109 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:16:25.949128 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 20:16:25.949148 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:16:25.949221 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.949235 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:16:25.949261 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:16:25.949301 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 20:16:25.949313 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 20:16:25.949322 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 20:16:25.949330 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 20:16:25.949341 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:16:25.949361 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:16:25.949373 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:16:25.949383 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:16:25.949403 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.949421 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:16:25.949431 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 20:16:25.949476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.949493 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:16:25.949502 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.949545 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:16:25.949556 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 20:16:25.949564 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 20:16:25.949572 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 20:16:25.949580 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 20:16:25.949587 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 20:16:25.949597 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 20:16:25.949606 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 20:16:25.949618 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:16:25.949639 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:16:25.949652 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:16:25.949660 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:16:25.949672 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.949682 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:16:25.949689 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:16:25.949733 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:16:25.949746 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.949755 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.949766 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.949774 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:16:25.949795 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:16:25.949810 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:16:25.949826 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:16:25.949836 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:16:25.949848 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205610" 2019-10-14 20:16:25.949862 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:16:25.949870 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:16:25.949881 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:16:25.949893 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:16:25.949903 wsdl: in serializeType: returning: 205610 2019-10-14 20:16:25.949914 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:16:25.949928 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:16:25.949936 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:16:25.949944 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:16:25.949954 wsdl: in serializeType: returning: 205610 2019-10-14 20:16:25.949963 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205610 2019-10-14 20:16:25.949994 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205610 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 20:16:25.950004 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 20:16:25.950016 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2123"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 20:16:25.950041 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 20:16:25.950053 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205610 2019-10-14 20:16:25.950071 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 20:16:25.950213 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 20:16:25.950098 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:16:25.950119 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:16:25.950128 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:16:25.950138 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:16:25.950146 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:16:25.950159 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:16:25.950176 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:16:25.950191 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:16:25.950201 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:16:25.950226 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 20:16:25.950243 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:16:25.950257 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:16:25.956495 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:16:25.956522 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:16:25.956541 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 20:16:25.956551 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 20:16:25.956561 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:16:25.956570 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:16:25.956578 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:16:25.956586 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:16:25.956595 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 20:16:25.956640 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 20:16:25.964668 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 20:16:25.964697 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 20:16:25.964709 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:16:25.964719 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:16:25.964729 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:16:25.964739 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:16:25.964752 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:16:25.964762 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:16:25.964773 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:16:25.964784 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:16:09 GMT 2019-10-14 20:16:25.964796 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:16:25.964806 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 20:16:25.964825 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:16:25.964842 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 20:16:25.964882 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 20:16:25.964902 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 20:16:25.964918 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:16:25.964935 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 20:16:25.964944 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 20:16:25.964991 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:16:25.965011 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:16:25.965023 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:16:25.965063 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:16:25.965076 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 18:16:09 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 20:16:25.965125 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 20:16:25.965142 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 20:16:25.965179 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 20:16:25.965191 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 20:16:25.965341 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 20:16:25.965515 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 20:16:25.965527 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 20:16:25.965542 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 20:16:25.965561 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:16:25.965611 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 20:16:25.965701 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 20:16:25.965746 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:16:25.965769 nusoap_client: got fault 2019-10-14 20:16:25.965782 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 20:16:25.965791 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 20:16:25.965801 nusoap_client: detail =