Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 113Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
70000174640 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3816
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:25:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:25:50.908265 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:25:50.908312 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:25:50.908326 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:25:50.908342 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:25:50.908352 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:25:50.908360 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:25:50.908373 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:25:50.908381 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:25:50.908387 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:25:50.908396 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:25:50.908404 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:25:50.908415 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:25:50.908421 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:25:50.908425 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:25:50.908429 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:25:50.908433 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:25:50.908444 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:25:50.908457 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:25:50.908465 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:25:50.908471 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:25:50.908476 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:25:50.908485 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:25:50.908492 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:25:50.916317 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:25:50.916339 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:25:50.916350 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:25:50.916357 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:25:50.916363 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:25:50.916367 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:25:50.916371 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:25:50.916405 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:25:50.930997 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:25:50.931027 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:25:50.931034 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:25:50.931040 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:25:50.931045 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:25:50.931050 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:25:50.931056 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:25:50.931062 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:25:50.931067 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:25:50.931073 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:25:39 GMT 2019-08-18 23:25:50.931079 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:25:50.931084 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:25:50.931090 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:25:50.931103 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:25:50.931134 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:25:50.931156 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:25:50.938824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.938872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.938890 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:25:50.938924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.938950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.938981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.939009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.946974 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:25:50.947008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.947083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.947136 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:25:50.947165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.947194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.947217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.947251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.947276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.947304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.947326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.947353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.954604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.954673 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:25:50.954765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.954792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.954832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.954880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.954906 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.954964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955028 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:25:50.955064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955622 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.955710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962778 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:25:50.962802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.962971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963019 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963411 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:25:50.963779 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-08-18 23:25:50.963799 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:25:50.963808 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:25:50.963847 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:25:50.963895 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:25:50.963918 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:25:50.963930 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:25:50.963955 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:25:50.963964 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:25:50.964191 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:25:50.964211 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:25:50.964274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964287 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:25:50.964316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964364 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.964380 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964403 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:25:50.964440 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.964452 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964472 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:25:50.964498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.964560 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:25:50.964585 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964596 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.964619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964662 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.964673 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964694 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:25:50.964725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.964770 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:25:50.964794 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964803 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:25:50.964825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964865 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.964876 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964892 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:25:50.964920 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.964930 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.964945 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:25:50.964972 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.964983 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965003 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:25:50.965025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.965082 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:25:50.965106 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965116 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:25:50.965137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965177 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.965188 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965204 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:25:50.965226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.965267 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:25:50.965290 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965300 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:25:50.965321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965360 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.965371 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965386 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:25:50.965414 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.965425 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965440 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:25:50.965467 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.965477 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965492 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:25:50.965519 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.965529 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965544 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:25:50.965565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.965629 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:50.965653 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965663 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.965685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965739 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965801 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.965833 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.965860 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965877 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:25:50.965893 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:25:50.965914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:25:50.965954 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:25:50.965976 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.965986 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:25:50.966007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966045 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.966056 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966071 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:25:50.966098 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.966109 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966131 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:25:50.966159 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.966169 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966191 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:25:50.966218 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.966229 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966243 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:25:50.966264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.966325 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:50.966348 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966358 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.966379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966418 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.966429 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966444 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:25:50.966465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.966505 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:25:50.966528 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966537 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:25:50.966559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966598 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.966609 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966624 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:25:50.966645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.966690 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:50.966765 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966783 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.966819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966871 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.966886 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966908 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:25:50.966938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.966968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.966991 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:25:50.967021 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967033 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:25:50.967060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967107 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.967120 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:25:50.967163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.967207 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:25:50.967233 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967244 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.967271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967319 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.967332 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967350 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:25:50.967381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.967421 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:25:50.967445 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967455 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:25:50.967476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967520 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.967532 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967548 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:25:50.967577 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.967587 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967604 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:25:50.967627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.967675 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:25:50.967707 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967716 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.967757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967797 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.967808 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967823 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:25:50.967844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.967885 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:25:50.967909 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967919 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:25:50.967941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.967982 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.967998 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968014 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:25:50.968050 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.968061 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968077 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:25:50.968099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.968148 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:25:50.968180 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968189 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.968210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968250 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.968260 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968276 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:25:50.968297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.968337 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:25:50.968360 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968369 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:25:50.968391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968430 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.968441 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968456 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:25:50.968477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.968518 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:25:50.968541 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968550 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.968572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968611 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.968622 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968638 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:25:50.968659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.968729 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:25:50.968755 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968762 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:25:50.968780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968810 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.968818 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968829 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:25:50.968842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.968872 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:50.968887 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968894 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.968907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968933 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.968940 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968951 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:25:50.968964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.968979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.968989 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:25:50.969004 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969010 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:25:50.969024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969050 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.969057 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969067 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:25:50.969080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.969106 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:50.969121 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969127 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.969141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969165 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.969172 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969182 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:25:50.969194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.969220 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:25:50.969234 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969240 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:25:50.969254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969278 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.969286 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969295 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:25:50.969308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.969333 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:50.969348 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969354 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.969368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969391 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.969398 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969408 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:25:50.969421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.969446 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:25:50.969460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969467 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:25:50.969480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969505 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.969511 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969521 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:25:50.969539 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.969545 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969555 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:25:50.969567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.969596 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:50.969611 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969617 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.969630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969654 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.969661 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969671 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:25:50.969692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.969717 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:25:50.969733 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969739 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:25:50.969753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969777 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.969784 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969794 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:25:50.969807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.969832 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.969846 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969852 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.969866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969893 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.969900 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969910 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:25:50.969923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.969949 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:25:50.969964 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.969971 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:25:50.969985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970018 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:25:50.970025 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970035 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:25:50.970048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.970082 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.970097 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970103 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.970116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970147 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970153 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970190 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.970210 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.970226 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970237 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:25:50.970247 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:25:50.970259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:25:50.970284 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:25:50.970298 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970305 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:25:50.970319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970344 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:25:50.970351 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970361 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:25:50.970374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.970399 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:50.970413 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970419 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.970433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970456 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970462 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.970518 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.970534 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970545 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:25:50.970555 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:25:50.970567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:25:50.970591 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:25:50.970606 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970612 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:25:50.970626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970650 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:25:50.970657 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970667 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:25:50.970689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.970715 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.970731 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970737 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.970750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970773 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970780 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970816 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.970836 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.970852 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970863 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:25:50.970873 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:25:50.970886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:25:50.970909 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:25:50.970924 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970930 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:25:50.970944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.970977 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.970986 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:25:50.971004 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.971020 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971029 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:25:50.971046 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.971053 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971062 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:25:50.971088 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.971095 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971104 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:25:50.971121 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.971128 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971137 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:25:50.971155 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.971161 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971171 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:25:50.971188 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.971194 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971203 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:25:50.971216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.971266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:50.971282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971288 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.971302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971326 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.971333 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971343 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:25:50.971356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.971381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:25:50.971396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971402 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:25:50.971416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971440 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.971447 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971457 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:25:50.971474 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.971481 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971491 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:25:50.971508 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.971514 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971524 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:25:50.971536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.971569 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:25:50.971584 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971590 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.971603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971627 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.971635 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971644 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:25:50.971658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.971693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:25:50.971709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971715 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:25:50.971729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.971765 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971775 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:25:50.971788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.971813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.971828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971834 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.971848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971872 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.971879 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971889 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:25:50.971902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.971926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:25:50.971941 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971947 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:25:50.971961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.971986 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.971992 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972002 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:25:50.972019 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.972033 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972042 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:25:50.972059 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.972066 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972075 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:25:50.972096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.972130 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.972145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972151 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.972164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972189 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.972196 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972205 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:25:50.972218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.972243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:25:50.972258 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972264 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:25:50.972278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972302 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.972309 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972318 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:25:50.972336 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.972342 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972352 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:25:50.972369 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.972375 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972384 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:25:50.972402 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.972408 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972418 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:25:50.972435 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.972441 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972451 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:25:50.972463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.972504 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:50.972519 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972525 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.972539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972563 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972570 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972580 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:25:50.972593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.972608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.972618 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:25:50.972632 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972662 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972669 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972689 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972703 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972719 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.972734 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972759 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.972766 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972775 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:25:50.972793 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.972800 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972809 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:25:50.972826 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.972833 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972842 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:25:50.972859 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.972865 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972875 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:25:50.972892 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.972898 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972907 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:25:50.972924 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:25:50.972931 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972941 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:25:50.972959 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.972965 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.972974 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.972991 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.972998 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973007 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:25:50.973024 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.973030 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973040 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:25:50.973057 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.973063 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973073 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:25:50.973090 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.973096 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973105 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:25:50.973118 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973172 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.973190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.973196 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:25:50.973210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.973234 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.973241 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.973250 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:25:50.973268 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.973274 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.973283 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:25:50.973301 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.973307 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.973317 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:25:50.973333 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.973340 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.973349 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:25:50.973362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.973389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.973399 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.973420 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.973434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.973459 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973466 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.973476 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:25:50.973488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.973503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.973513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:25:50.973527 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973553 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973560 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973569 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973582 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.973612 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973636 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.973644 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973653 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:25:50.973671 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.973682 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973693 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:25:50.973710 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.973717 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973727 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:25:50.973744 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.973750 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973760 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:25:50.973777 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.973783 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973795 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:25:50.973814 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.973821 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973831 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:25:50.973848 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.973855 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973864 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:25:50.973881 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.973887 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973897 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:25:50.973914 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.973920 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973930 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:25:50.973947 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.973953 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973963 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:25:50.973980 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.973986 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.973996 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:25:50.974009 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.974064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.974081 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.974088 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:25:50.974102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.974127 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.974134 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.974143 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:25:50.974160 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.974167 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.974176 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:25:50.974194 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.974201 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.974210 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:25:50.974227 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:25:50.974234 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.974243 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:50.974256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.974283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.974293 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.974314 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.974327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.974352 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974359 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.974368 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:25:50.974381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.974396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.974406 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:25:50.974419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974446 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974453 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974462 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974475 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.974505 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974529 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.974536 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974546 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:25:50.974563 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.974569 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974578 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:25:50.974595 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.974602 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974611 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:25:50.974628 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.974635 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974644 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:25:50.974661 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.974668 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974686 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:25:50.974705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.974712 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:25:50.974738 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.974753 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974762 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:25:50.974779 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.974786 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974795 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:25:50.974812 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.974819 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974828 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:25:50.974846 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.974852 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974861 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:25:50.974879 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.974885 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974894 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:25:50.974911 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.974918 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974927 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:25:50.974940 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.974997 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.975013 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975048 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975055 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975065 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975078 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.975107 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975132 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.975138 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975148 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:25:50.975166 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.975172 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975182 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:25:50.975199 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.975205 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975214 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:25:50.975231 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.975238 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975247 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:25:50.975264 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.975270 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975279 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:25:50.975296 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.975303 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975312 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:25:50.975329 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.975336 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975345 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:25:50.975362 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.975369 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975378 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:25:50.975395 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.975402 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975412 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:25:50.975429 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.975435 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975445 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:25:50.975461 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.975468 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975477 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:25:50.975494 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.975501 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975510 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:25:50.975528 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.975534 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975544 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:25:50.975560 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.975567 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975576 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:25:50.975589 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.975673 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.975692 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:25:50.975708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.975734 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.975740 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.975753 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:25:50.975766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.975781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.975791 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975806 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.975812 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.975826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.975850 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.975857 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.975867 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:25:50.975880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.975895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.975904 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:25:50.975919 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.975925 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:25:50.975939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.975963 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.975970 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.975979 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:25:50.975996 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.976003 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976013 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:25:50.976030 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.976045 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976054 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:25:50.976071 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:25:50.976077 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976086 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:25:50.976099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.976135 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:25:50.976150 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976156 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.976170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976195 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:25:50.976202 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976211 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:25:50.976224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.976249 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:25:50.976262 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:25:50.976290 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976297 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:25:50.976307 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976320 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:25:50.976336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.976350 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976374 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.976381 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976390 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:25:50.976407 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.976414 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976423 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:25:50.976440 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.976447 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976456 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:25:50.976473 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:25:50.976480 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976489 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:25:50.976506 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.976513 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976522 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:25:50.976539 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.976545 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976555 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:25:50.976572 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.976578 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976588 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:25:50.976605 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.976611 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976620 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:25:50.976637 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.976644 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976653 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:25:50.976670 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.976689 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976699 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:25:50.976712 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:25:50.976761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.976779 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976785 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:25:50.976799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976824 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.976830 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976840 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:25:50.976853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.976878 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:50.976892 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976898 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.976911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976935 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:25:50.976942 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976951 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:25:50.976964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.976979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.976989 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:25:50.977002 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:25:50.977028 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:25:50.977043 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:25:50.977052 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:25:50.977070 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:25:50.977076 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:25:50.977086 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:25:50.977103 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:25:50.977110 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:25:50.977120 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:25:50.977133 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:25:50.977156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.977172 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977178 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:25:50.977192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977216 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.977223 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977233 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:25:50.977250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.977258 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977267 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:25:50.977284 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.977291 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977300 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:25:50.977313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.977347 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977362 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977368 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.977381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977405 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977412 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977422 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:25:50.977435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.977460 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:25:50.977473 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977499 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977506 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977515 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977528 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.977558 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977582 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.977589 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977599 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:25:50.977616 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.977622 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977632 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:25:50.977649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.977656 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977665 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:25:50.977686 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.977693 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977703 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:25:50.977725 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.977731 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977741 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:25:50.977758 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.977764 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977774 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:25:50.977791 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.977797 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977807 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:25:50.977824 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.977830 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977839 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:25:50.977856 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.977862 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977872 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:25:50.977885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.977930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.977947 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977953 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:25:50.977968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.977992 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.977999 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978009 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:25:50.978026 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.978032 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978042 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:25:50.978059 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.978065 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978081 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:25:50.978098 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.978105 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978114 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:25:50.978131 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.978137 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978147 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:25:50.978160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.978199 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:50.978214 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978220 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.978234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978257 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978264 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978301 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.978323 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.978339 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978350 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:25:50.978360 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:25:50.978373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:25:50.978397 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:25:50.978411 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978417 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:25:50.978431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978455 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.978462 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978472 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:25:50.978484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.978509 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:25:50.978524 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978530 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.978544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978568 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:25:50.978574 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978585 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:25:50.978598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.978623 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:25:50.978637 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978643 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:25:50.978657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978689 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.978696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:25:50.978720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.978745 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:50.978760 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978766 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.978779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978803 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.978810 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978820 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:25:50.978833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.978848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.978858 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:25:50.978871 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.978898 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.978905 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.978914 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.978927 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.978943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.978957 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.978982 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.978989 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.978999 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:25:50.979020 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.979027 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979036 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:25:50.979053 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.979060 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979070 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:25:50.979087 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.979093 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979103 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:25:50.979120 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.979127 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979136 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:25:50.979154 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:25:50.979160 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979169 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:25:50.979186 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:25:50.979193 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979202 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:25:50.979219 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:25:50.979226 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979235 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:25:50.979252 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:25:50.979259 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979268 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:25:50.979286 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.979293 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979303 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:25:50.979320 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.979327 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979336 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:25:50.979353 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.979359 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979369 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:25:50.979385 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.979392 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979401 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:25:50.979414 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.979475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.979493 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979499 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:25:50.979514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979537 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.979544 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979553 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:25:50.979566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.979592 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:50.979607 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979613 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.979627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979651 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.979658 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979667 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:25:50.979685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.979712 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:25:50.979727 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979734 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:25:50.979748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979772 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.979779 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979788 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:25:50.979805 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.979812 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979821 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:25:50.979838 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.979845 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979854 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:25:50.979871 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.979878 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979887 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:25:50.979900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.979936 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.979951 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979957 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.979971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.979998 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980005 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980014 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:25:50.980027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.980061 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:25:50.980075 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980101 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980108 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980118 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980131 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.980160 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.980192 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:25:50.980218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.980225 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980234 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:25:50.980251 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.980258 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980267 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:25:50.980284 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.980291 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980300 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:25:50.980317 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.980323 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980334 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:25:50.980351 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.980357 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980367 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:25:50.980384 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:25:50.980390 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980400 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:25:50.980412 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.980451 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.980467 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980474 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:25:50.980532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980557 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.980564 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980574 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:25:50.980591 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.980598 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980607 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:25:50.980625 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.980631 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980641 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:25:50.980658 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.980664 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980674 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:25:50.980702 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.980709 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980719 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:25:50.980736 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.980750 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980759 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:25:50.980776 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.980783 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980792 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:25:50.980809 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.980815 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980824 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:25:50.980837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.980889 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:50.980904 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980911 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:25:50.980927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980952 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:25:50.980959 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:25:50.980982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.980997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:50.981007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:25:50.981023 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:25:50.981030 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:25:50.981041 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:25:50.981056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.981062 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:25:50.981076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.981098 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.981118 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:25:50.981134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:25:50.981145 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:25:50.981155 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:25:50.981172 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.981179 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:25:50.981189 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:25:50.981205 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:25:50.981211 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:25:50.981221 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:25:50.981238 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.981245 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:25:50.981254 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.981271 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.981286 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:25:50.981296 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.981312 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.981319 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:25:50.981328 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.981353 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.981359 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:25:50.981369 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.981385 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:25:50.981392 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:25:50.981401 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:25:50.981418 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:25:50.981424 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:25:50.981433 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:25:50.981450 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.981456 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:25:50.981466 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.981482 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:25:50.981488 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:25:50.981498 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:25:50.981514 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.981521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:25:50.981531 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.981548 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.981554 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:25:50.981563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.981579 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:25:50.981585 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:25:50.981595 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:25:50.981611 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:25:50.981645 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:25:50.981688 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:25:50.981715 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:25:50.981743 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:25:50.981769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:50.981795 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:25:50.981821 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:50.981847 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:25:50.981873 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:50.981899 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:25:50.981924 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:25:50.981950 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:25:50.981975 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:25:50.982001 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:25:50.982026 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:25:50.982054 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:25:50.982080 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:25:50.982106 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:25:50.982131 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:50.982157 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:25:50.982183 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:50.982208 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:25:50.982234 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:50.982260 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:25:50.982286 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:50.982312 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:25:50.982337 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.982363 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:25:50.982389 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.982415 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:25:50.982440 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:50.982467 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:25:50.982493 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.982518 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:25:50.982544 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:50.982569 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:25:50.982595 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:25:50.982620 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:25:50.982646 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.982672 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:25:50.982713 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.982740 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:25:50.982772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:50.982797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:25:50.982823 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.982850 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:25:50.982875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.982901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:25:50.982926 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:50.982952 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:25:50.982977 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:25:50.983003 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:25:50.983028 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:50.983062 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:25:50.983087 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.983113 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:25:50.983139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:50.983166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:25:50.983191 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:25:50.983217 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:25:50.983243 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:50.983269 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:25:50.983295 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:50.983322 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:25:50.983349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.983375 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:25:50.983401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:50.983427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:25:50.983455 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983473 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983499 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:25:50.983524 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983540 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983557 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983582 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:25:50.983607 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983656 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983695 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:25:50.983722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983763 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983779 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:25:50.983829 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983855 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.983880 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983906 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.983931 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983948 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.983974 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.983999 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984015 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984047 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.984072 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984097 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.984123 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984148 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:25:50.984173 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984199 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.984224 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984249 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.984275 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984291 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984316 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:25:50.984341 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984367 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.984392 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984418 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:25:50.984443 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984468 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:25:50.984493 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984520 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:25:50.984545 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984595 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984611 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984627 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984644 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.984708 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984725 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984742 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984768 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.984794 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984819 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.984845 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984861 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984877 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984903 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.984928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.984993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.985048 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985064 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985081 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985099 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985125 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.985150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985167 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985183 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985199 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985224 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.985251 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985277 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.985302 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985319 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985335 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985351 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985376 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:25:50.985401 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985427 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:25:50.985451 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985468 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985483 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985509 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.985534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:25:50.985656 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985685 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:25:50.985713 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985745 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.985770 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985796 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.985821 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985837 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.985921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985960 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.985992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:25:50.986099 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986116 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986140 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:25:50.986165 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986182 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986198 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986222 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:25:50.986247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986295 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986320 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:25:50.986345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986362 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986378 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986394 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:25:50.986444 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986476 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.986501 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986533 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.986559 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986575 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986601 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.986626 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986643 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986668 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.986702 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986728 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.986752 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986778 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:25:50.986803 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986827 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.986852 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986878 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:25:50.986903 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986920 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.986945 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:25:50.986970 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987001 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.987027 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987052 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:25:50.987078 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987103 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:25:50.987127 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987153 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:25:50.987179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987195 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987212 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987244 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987277 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.987326 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987342 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987358 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987383 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.987408 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987434 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.987459 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987475 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987491 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987516 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.987542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:25:50.987657 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987703 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987721 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987748 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.987774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987806 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987848 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.987874 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987900 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:25:50.987925 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987942 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987958 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.987974 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988000 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:25:50.988025 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988051 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:25:50.988076 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988092 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988108 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988133 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.988158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:25:50.988273 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988299 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:25:50.988325 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988351 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:25:50.988376 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988402 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:25:50.988427 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988444 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988518 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988535 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.988586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:25:50.988737 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:25:50.988767 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:25:50.988826 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:25:50.988875 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:50.988924 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:50.988972 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:50.989024 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:25:50.989071 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:25:50.989119 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:25:50.989165 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:25:50.989212 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:50.989258 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:50.989304 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:50.989352 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:50.989399 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.989446 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.989493 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:50.989541 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.989587 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:50.989634 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:25:50.989690 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.989739 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.989786 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:50.989834 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.989887 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.989938 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:50.989984 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:25:50.990030 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:50.990075 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.990121 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:50.990168 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:25:50.990215 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:50.990265 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:50.990311 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.990359 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:50.990415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:25:50.990462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:25:50.990508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:50.990555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:50.990601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:50.990646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:25:50.990704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:25:50.990751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:25:50.990798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:25:50.990845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:50.990891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:50.990937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:50.990982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:50.991028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.991075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.991121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:50.991168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.991214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:50.991261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:25:50.991308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.991355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.991402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:50.991449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.991499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.991549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:50.991602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:25:50.991647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:50.991697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.991745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:50.991800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:25:50.991846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:50.991896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:50.991942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.991989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:50.992044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:25:50.992090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:25:50.992137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:50.992186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:50.992233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:50.992278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:25:50.992324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:25:50.992371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:25:50.992417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:25:50.992464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:50.992509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:50.992555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:50.992601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:50.992647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.992699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.992746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:50.992793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.992841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:50.992887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:25:50.992934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.992981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.993029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:50.993076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.993126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.993176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:50.993221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:25:50.993271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:50.993316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.993361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:50.993416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:25:50.993465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:50.993514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:50.993560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.993608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:50.993662 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:25:50.993699 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:25:50.993765 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:25:50.993820 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:50.993873 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:50.993927 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:50.993979 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:25:50.994039 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:25:50.994091 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:25:50.994143 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:25:50.994195 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:50.994247 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:50.994301 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:50.994353 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:50.994405 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.994457 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.994509 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:50.994561 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.994620 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:50.994674 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:25:50.994740 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.994793 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.994845 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:50.994897 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.995003 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.995056 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:50.995109 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:25:50.995161 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:50.995214 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.995266 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:50.995319 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:25:50.995371 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:50.995423 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:50.995475 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.995528 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:50.995589 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:25:50.995625 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:25:50.995700 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:25:50.995753 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:50.995805 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:50.995858 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:50.995911 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:25:50.995963 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:25:50.996024 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:25:50.996076 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:25:50.996129 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:50.996182 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:50.996233 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:50.996286 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:50.996339 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.996391 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.996445 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:50.996497 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.996550 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:50.996602 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:25:50.996655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.996722 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.996775 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:50.996827 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.996881 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.996933 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:50.996985 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:25:50.997039 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:50.997092 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.997144 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:50.997197 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:25:50.997249 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:50.997302 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:50.997354 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.997408 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:50.997467 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:25:50.997489 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:25:50.997537 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:25:50.997584 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:50.997632 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:50.997690 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:50.997739 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:25:50.997786 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:25:50.997832 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:25:50.997880 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:25:50.997928 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:50.997974 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:50.998020 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:50.998067 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:50.998115 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.998162 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.998209 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:50.998262 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.998309 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:50.998356 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:25:50.998403 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.998451 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.998498 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:50.998545 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:50.998592 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:50.998638 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:50.998697 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:25:50.998745 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:50.998792 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:50.998839 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:50.998885 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:25:50.998932 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:50.998979 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:50.999026 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:50.999074 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:50.999128 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:25:50.999149 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:25:50.999199 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:25:50.999249 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:50.999298 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:50.999347 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:50.999396 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:25:50.999445 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:25:50.999494 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:25:50.999543 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:25:50.999593 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:50.999643 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:50.999702 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:50.999752 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:50.999801 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:50.999850 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.999898 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:50.999947 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:50.999997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:51.000046 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:25:51.000096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.000145 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.000194 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:51.000243 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:51.000292 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:51.000394 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:51.000444 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:25:51.000493 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:51.000542 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:51.000593 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:51.000642 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:25:51.000701 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:51.000751 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:51.000800 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:51.000850 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:51.000903 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:25:51.000920 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:25:51.000949 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:25:51.000981 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:25:51.001008 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:25:51.001034 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:25:51.001054 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:25:51.001070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:25:51.001079 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:51.001089 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:51.001098 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:51.001106 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:25:51.001115 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:25:51.001123 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:25:51.001132 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:25:51.001140 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:51.001149 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:51.001157 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:51.001166 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:51.001174 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.001182 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:51.001190 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:51.001199 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:51.001207 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:51.001215 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:25:51.001223 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.001231 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.001239 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:51.001247 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:51.001255 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:51.001263 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:51.001271 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:25:51.001279 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:51.001286 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:51.001294 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:51.001302 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:25:51.001310 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:51.001317 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:51.001325 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:51.001333 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:51.001341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:25:51.001352 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:25:51.001360 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:51.001417 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:51.001426 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:51.001434 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:25:51.001442 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:25:51.001449 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:25:51.001457 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:25:51.001465 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:51.001473 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:51.001480 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:51.001488 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:51.001495 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.001503 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:51.001510 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:51.001518 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:51.001525 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:51.001533 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:25:51.001540 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.001547 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.001555 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:51.001562 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:51.001569 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:51.001576 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:51.001584 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:25:51.001591 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:51.001598 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:51.001605 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:51.001613 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:25:51.001621 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:51.001628 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:51.001635 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:51.001644 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:51.001651 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:25:51.001661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:25:51.001668 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:51.001676 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:51.001696 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:51.001704 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:25:51.001711 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:25:51.001718 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:25:51.001726 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:25:51.001733 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:51.001740 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:51.001747 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:51.001755 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:51.001762 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.001769 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:51.001776 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:51.001783 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:51.001790 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:51.001797 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:25:51.001804 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.001812 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.001820 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:51.001827 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:51.001834 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:51.001840 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:51.001848 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:25:51.001854 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:51.001861 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:51.001868 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:51.001875 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:25:51.001882 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:51.001889 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:51.001896 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:51.001903 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:51.001910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:25:51.001919 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:25:51.001926 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:25:51.001934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:25:51.001941 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:25:51.001948 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:25:51.001955 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:25:51.001962 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:25:51.001979 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:25:51.001986 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:25:51.001994 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:25:51.002001 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:25:51.002008 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:25:51.002014 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.002021 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:25:51.002028 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:25:51.002035 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:25:51.002041 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:25:51.002048 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:25:51.002055 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.002061 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:25:51.002069 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:25:51.002076 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:25:51.002083 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:25:51.002089 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:25:51.002096 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:25:51.002102 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:25:51.002109 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:25:51.002115 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:25:51.002123 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:25:51.002130 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:25:51.002137 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:25:51.002144 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:25:51.002150 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:25:51.002227 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:25:51.002236 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:25:51.002241 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:25:51.002246 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:25:51.002252 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:25:51.002256 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:25:51.002261 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:25:51.002270 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:25:51.002278 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:25:51.002319 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:25:51.002325 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:25:51.002338 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:25:51.002360 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:25:51.002366 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:25:51.002370 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:25:51.002374 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:25:51.002379 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:25:51.002390 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:25:51.002396 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:25:51.002401 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:25:51.002411 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:25:51.002419 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:25:51.002424 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:25:51.002448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:51.002456 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:25:51.002461 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:51.002483 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:25:51.002488 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:25:51.002492 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:25:51.002496 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:25:51.002500 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:25:51.002504 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:25:51.002509 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:25:51.002513 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:25:51.002519 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:25:51.002529 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:25:51.002535 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:25:51.002539 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:25:51.002545 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:25:51.002550 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:25:51.002554 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:25:51.002577 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:25:51.002583 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:25:51.002588 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:25:51.002593 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:25:51.002597 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:25:51.002608 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:25:51.002615 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:25:51.002620 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:25:51.002624 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:25:51.002631 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205610" 2019-08-18 23:25:51.002638 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:25:51.002642 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:25:51.002647 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:25:51.002653 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:25:51.002658 wsdl: in serializeType: returning: 205610 2019-08-18 23:25:51.002664 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:25:51.002671 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:25:51.002676 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:25:51.002690 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:25:51.002696 wsdl: in serializeType: returning: 205610 2019-08-18 23:25:51.002700 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205610 2019-08-18 23:25:51.002715 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205610 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:25:51.002719 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:25:51.002725 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3314"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:25:51.002739 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:25:51.002744 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205610 2019-08-18 23:25:51.002753 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:25:51.002824 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:25:51.002766 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:25:51.002776 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:25:51.002781 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:25:51.002786 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:25:51.002790 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:25:51.002796 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:25:51.002806 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:25:51.002813 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:25:51.002818 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:25:51.002830 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:25:51.002839 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:25:51.002847 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:25:51.010897 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:25:51.010912 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:25:51.010922 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:25:51.010928 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:25:51.010933 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:25:51.010938 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:25:51.010942 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:25:51.010946 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:25:51.010950 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:25:51.010981 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:25:51.020391 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:25:51.020409 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:25:51.020415 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:25:51.020421 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:25:51.020426 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:25:51.020432 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:25:51.020438 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:25:51.020443 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:25:51.020448 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:25:51.020457 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:25:39 GMT 2019-08-18 23:25:51.020464 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:25:51.020469 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:25:51.020475 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:25:51.020483 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:25:51.020506 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:25:51.020516 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:25:51.020525 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:25:51.020529 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:25:51.020534 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:25:51.020561 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:25:51.020572 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:25:51.020583 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:25:51.020599 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:25:51.020605 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:25:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:25:51.020631 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:25:51.020644 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:25:51.020661 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:25:51.020667 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:25:51.020782 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:25:51.020875 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:25:51.020881 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:25:51.020889 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:25:51.020899 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:25:51.020922 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:25:51.020983 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:25:51.021005 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:25:51.021015 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:25:51.021023 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:25:51.021027 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:25:51.021032 nusoap_client: detail =