Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO

Pracujemy nad tym. Efekty już wkrótce.

Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 113

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
70000174640 Model:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3816
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 13 Apr 2021 22:27:27 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-04-14 00:27:27.842570 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-04-14 00:27:27.842624 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:27:27.842650 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-04-14 00:27:27.842674 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:27:27.842688 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-04-14 00:27:27.842698 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-04-14 00:27:27.842714 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-04-14 00:27:27.842726 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:27:27.842736 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:27:27.842748 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:27:27.842764 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 00:27:27.842780 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 00:27:27.842788 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 00:27:27.842795 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 00:27:27.842801 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 00:27:27.842807 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-04-14 00:27:27.842824 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:27:27.842841 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:27:27.842862 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 00:27:27.842870 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-04-14 00:27:27.842878 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-04-14 00:27:27.842890 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 00:27:27.842905 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 00:27:27.850849 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 00:27:27.850877 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 00:27:27.850891 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-04-14 00:27:27.850899 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:27:27.850904 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:27:27.850909 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 00:27:27.850917 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-04-14 00:27:27.850944 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-04-14 00:27:27.870204 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-04-14 00:27:27.870221 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-04-14 00:27:27.870246 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 00:27:27.870253 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 00:27:27.870258 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 00:27:27.870283 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 00:27:27.870290 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 00:27:27.870297 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 00:27:27.870303 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 00:27:27.870308 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 22:27:27 GMT 2021-04-14 00:27:27.870314 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 00:27:27.870319 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 183422 2021-04-14 00:27:27.870325 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 00:27:27.870335 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-04-14 00:27:27.870391 soap_transport_http: want to read content of length 183422 2021-04-14 00:27:27.870413 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-04-14 00:27:27.880039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.880079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.880127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.880187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.880276 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.880326 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.887539 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 00:27:27.887566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.895044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.895163 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 00:27:27.895201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.895242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.895274 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.895324 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.895371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.895397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.895431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.895529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.895558 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 00:27:27.895601 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.905138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905282 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.905307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905439 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905558 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.905597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.906537 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 00:27:27.906569 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 00:27:27.906587 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 00:27:27.906602 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 00:27:27.906618 soap_transport_http: read buffer of 1984 bytes 2021-04-14 00:27:27.912707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.912748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.912816 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.912835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.912876 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.912970 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 00:27:27.913047 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 00:27:27.913091 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-04-14 00:27:27.913178 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.913246 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.913265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.913841 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 00:27:27.913920 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 00:27:27.920106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.920141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.920212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.920271 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.920355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.920435 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 00:27:27.920525 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.920568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.920592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.920663 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.920706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:27:27.920801 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 00:27:27.920830 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:27:27.921007 soap_transport_http: read buffer of 4990 bytes 2021-04-14 00:27:27.921022 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 00:27:27.921074 soap_transport_http: read body of length 183422 2021-04-14 00:27:27.921112 soap_transport_http: received a total of 183846 bytes of data from server 2021-04-14 00:27:27.921144 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 00:27:27.921159 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 00:27:27.921170 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 00:27:27.921188 wsdl: got WSDL URL 2021-04-14 00:27:27.921193 wsdl: Parse WSDL 2021-04-14 00:27:27.921399 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-04-14 00:27:27.921415 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-04-14 00:27:27.921474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.921483 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-04-14 00:27:27.921504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.921535 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.921544 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.921558 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:27:27.921579 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.921586 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.921596 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:27:27.921611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.921656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.921669 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.921685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.921693 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.921710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.921738 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.921745 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.921758 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-04-14 00:27:27.921772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.921790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.921800 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-04-14 00:27:27.921817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.921905 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-04-14 00:27:27.921949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.921998 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.922009 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922026 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:27:27.922046 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.922053 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922063 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:27:27.922081 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.922087 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922097 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 00:27:27.922110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.922147 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.922198 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922205 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-04-14 00:27:27.922223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922249 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.922256 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922269 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-04-14 00:27:27.922283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.922310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-04-14 00:27:27.922325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922331 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-04-14 00:27:27.922345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922370 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.922377 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922387 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:27:27.922404 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.922430 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922441 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:27:27.922460 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.922467 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922477 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 00:27:27.922494 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.922501 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922510 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:27:27.922524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.922566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.922581 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922588 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.922605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922630 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922637 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922679 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.922699 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.922717 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922728 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:27:27.922739 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-04-14 00:27:27.922751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:27:27.922777 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 00:27:27.922792 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922800 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-04-14 00:27:27.922815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922840 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.922847 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922857 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:27:27.922870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.922897 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.922911 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.922918 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.922979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923007 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923014 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923052 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.923077 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.923095 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923107 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:27:27.923118 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-04-14 00:27:27.923130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:27:27.923156 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-04-14 00:27:27.923171 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923178 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-04-14 00:27:27.923192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923217 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.923224 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923235 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:27:27.923252 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.923259 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923307 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:27:27.923329 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.923337 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923347 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 00:27:27.923364 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.923371 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923381 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:27:27.923398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.923477 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.923493 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923500 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.923515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923545 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.923552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-04-14 00:27:27.923582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.923659 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 00:27:27.923676 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923682 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-04-14 00:27:27.923697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923722 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.923730 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923743 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:27:27.923757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.923784 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.923837 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923845 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.923860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923887 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.923895 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923905 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-04-14 00:27:27.923922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.923950 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-04-14 00:27:27.923965 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.923971 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-04-14 00:27:27.924065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924115 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.924127 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924143 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:27:27.924171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.924219 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.924246 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924256 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.924280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924310 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.924318 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924328 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-04-14 00:27:27.924342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.924407 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-04-14 00:27:27.924429 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924436 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-04-14 00:27:27.924452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924482 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.924489 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924499 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:27:27.924518 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.924525 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924535 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:27:27.924548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.924631 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-04-14 00:27:27.924648 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924654 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.924668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924697 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.924704 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924715 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-04-14 00:27:27.924729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.924848 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-04-14 00:27:27.924865 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924871 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-04-14 00:27:27.924886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924911 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.924922 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924932 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:27:27.924951 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.924957 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.924967 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:27:27.924981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.925012 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-04-14 00:27:27.925026 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925033 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.925047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925072 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.925079 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925089 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-04-14 00:27:27.925102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.925129 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-04-14 00:27:27.925271 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925284 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-04-14 00:27:27.925310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925438 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.925448 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925458 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:27:27.925472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.925500 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-04-14 00:27:27.925521 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925527 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.925541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925567 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.925574 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925584 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-04-14 00:27:27.925598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.925624 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-04-14 00:27:27.925639 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925645 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-04-14 00:27:27.925659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925685 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.925692 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:27:27.925716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.925742 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.925790 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925798 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.925814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925840 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.925847 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925857 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-04-14 00:27:27.925875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.925902 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 00:27:27.925917 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925923 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-04-14 00:27:27.925937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925963 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.925970 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.925980 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 00:27:27.925993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.926020 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.926035 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926042 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.926056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926081 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.926088 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926098 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-04-14 00:27:27.926112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.926138 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 00:27:27.926153 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926159 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-04-14 00:27:27.926173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926248 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.926263 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926282 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 00:27:27.926306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.926385 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.926405 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926411 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.926431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926459 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.926469 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926480 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-04-14 00:27:27.926494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.926551 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 00:27:27.926572 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926578 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-04-14 00:27:27.926593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926618 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.926625 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926638 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-04-14 00:27:27.926660 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.926667 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926677 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-04-14 00:27:27.926691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.926722 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.926773 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926780 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.926795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926821 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.926828 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926841 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-04-14 00:27:27.926857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.926884 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 00:27:27.926899 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926907 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 00:27:27.926921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926947 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.926954 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926964 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:27:27.926978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.926994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.927004 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.927019 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927025 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.927039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927064 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.927071 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927081 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 00:27:27.927094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.927121 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:27:27.927136 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927142 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-04-14 00:27:27.927156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927182 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:27:27.927190 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927200 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 00:27:27.927213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.927281 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.927297 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927304 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.927318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927343 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927353 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.927511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.927529 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927541 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:27:27.927552 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-04-14 00:27:27.927598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:27:27.927628 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:27:27.927644 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927651 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-04-14 00:27:27.927666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927696 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:27:27.927704 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927714 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 00:27:27.927728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.927754 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.927823 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927831 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.927846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927871 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927877 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.927919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.927970 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.927989 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928001 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:27:27.928011 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-04-14 00:27:27.928024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:27:27.928053 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 00:27:27.928069 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928075 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-04-14 00:27:27.928090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928116 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:27:27.928123 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928133 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 00:27:27.928146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.928173 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.928211 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928219 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.928236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928261 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928268 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928306 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.928326 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.928389 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928411 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:27:27.928438 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-04-14 00:27:27.928460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:27:27.928502 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-04-14 00:27:27.928519 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928526 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-04-14 00:27:27.928541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928567 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:27:27.928574 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928585 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 00:27:27.928598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.928625 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.928640 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928646 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.928660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928684 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928690 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.928816 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.928834 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928845 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:27:27.928856 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-04-14 00:27:27.928869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:27:27.928899 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:27:27.928914 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928921 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-04-14 00:27:27.928935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.928968 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.928978 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-04-14 00:27:27.928996 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.929003 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929013 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-04-14 00:27:27.929030 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.929072 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929086 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:27:27.929107 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.929114 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929124 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 00:27:27.929141 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.929148 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929160 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 00:27:27.929250 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.929259 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929271 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-04-14 00:27:27.929289 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.929296 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929306 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:27:27.929319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.929379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.929395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929401 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.929416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929448 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.929456 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929466 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-04-14 00:27:27.929480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.929507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-04-14 00:27:27.929522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929529 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-04-14 00:27:27.929543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929611 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.929619 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929630 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 00:27:27.929648 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.929654 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929664 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:27:27.929685 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.929692 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929702 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 00:27:27.929716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.929822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.929848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929858 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.929885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929919 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.929958 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.929972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-04-14 00:27:27.929986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.930014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-04-14 00:27:27.930031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930037 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 00:27:27.930056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.930088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930099 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:27:27.930112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.930139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.930154 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930161 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.930174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930200 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.930207 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 00:27:27.930231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.930257 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:27:27.930272 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930279 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-04-14 00:27:27.930293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930369 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.930379 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930391 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:27:27.930411 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.930418 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930434 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-04-14 00:27:27.930453 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.930463 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930474 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-04-14 00:27:27.930492 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.930499 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930508 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-04-14 00:27:27.930526 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.930532 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930542 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-04-14 00:27:27.930555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.930601 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.930616 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930622 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.930637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930662 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.930670 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-04-14 00:27:27.930695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.930787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 00:27:27.930804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930810 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 00:27:27.930825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930850 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.930858 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.930873 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 00:27:27.930892 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.930984 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931003 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:27:27.931034 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.931045 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931064 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 00:27:27.931079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.931115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.931131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931138 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.931152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931218 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.931227 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 00:27:27.931252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.931279 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:27:27.931298 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931304 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.931319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931344 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.931351 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931361 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:27:27.931378 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.931385 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931395 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:27:27.931412 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.931419 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931435 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:27:27.931454 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.931461 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931471 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 00:27:27.931488 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.931495 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931505 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:27:27.931518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.931563 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.931579 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931585 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.931599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931682 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.931690 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931733 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 00:27:27.931748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.931765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.931775 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.931790 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.931829 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.931837 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.931847 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.931861 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.931879 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.931894 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.931920 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.931927 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.931937 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:27:27.931954 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.931961 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.931971 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-04-14 00:27:27.931988 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.931995 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932005 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-04-14 00:27:27.932022 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.932029 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932039 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 00:27:27.932056 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.932063 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932072 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-04-14 00:27:27.932126 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:27:27.932134 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932144 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-04-14 00:27:27.932161 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.932169 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932179 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.932200 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.932208 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932218 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:27:27.932236 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.932242 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932253 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-04-14 00:27:27.932270 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.932276 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932286 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:27:27.932303 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.932310 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932320 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:27:27.932333 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.932412 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.932418 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.932440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.932466 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.932473 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.932483 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:27:27.932501 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.932507 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.932517 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:27:27.932534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.932541 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.932551 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:27:27.932568 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.932575 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.932585 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 00:27:27.932598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.932628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.932639 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932654 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.932661 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.932676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.932701 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932709 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.932718 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-04-14 00:27:27.932732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.932748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.932797 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.932815 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932843 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932850 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932861 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932875 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.932911 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932936 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.932943 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932953 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 00:27:27.932971 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.932978 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.932988 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 00:27:27.933039 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.933048 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.933059 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 00:27:27.933077 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.933083 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.933093 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 00:27:27.933114 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.933121 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.933131 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 00:27:27.933149 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.933156 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.933165 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 00:27:27.933231 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.933245 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.933264 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:27:27.933296 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.933307 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.933328 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 00:27:27.933349 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.933356 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.933367 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 00:27:27.933427 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.933436 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.933448 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:27:27.933467 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.933474 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.933484 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:27:27.933497 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.933567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.933638 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.933647 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.933666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.933692 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.933701 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.933711 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:27:27.933730 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.933740 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.933750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:27:27.933814 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.933823 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.933835 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:27:27.933854 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:27:27.933861 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.933871 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.933885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.933918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.933930 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.933946 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.933980 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.934001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.934028 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934035 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.934045 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-04-14 00:27:27.934059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.934079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.934090 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.934104 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934133 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934140 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934182 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934198 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.934231 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934257 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.934268 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934278 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 00:27:27.934297 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.934303 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934313 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 00:27:27.934330 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.934337 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934346 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 00:27:27.934364 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.934370 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934380 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 00:27:27.934398 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.934404 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934414 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 00:27:27.934446 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.934453 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934464 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 00:27:27.934481 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.934488 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934498 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:27:27.934515 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.934521 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934606 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 00:27:27.934641 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.934657 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934675 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 00:27:27.934706 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.934714 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934725 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-04-14 00:27:27.934804 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.934812 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934822 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:27:27.934840 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.934846 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934856 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:27:27.934870 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.934993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.935015 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935045 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935053 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935066 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935081 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.935242 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935289 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.935301 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935318 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-04-14 00:27:27.935359 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.935371 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935390 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-04-14 00:27:27.935417 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.935430 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935442 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 00:27:27.935461 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.935467 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935477 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-04-14 00:27:27.935534 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.935543 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935554 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-04-14 00:27:27.935572 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.935579 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935589 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 00:27:27.935607 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.935616 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935627 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-04-14 00:27:27.935645 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.935651 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935661 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-04-14 00:27:27.935678 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.935685 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935695 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-04-14 00:27:27.935713 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.935719 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935729 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 00:27:27.935746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.935752 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935762 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 00:27:27.935779 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.935786 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935796 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-04-14 00:27:27.935813 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.935819 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935829 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:27:27.935847 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.935853 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.935880 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-04-14 00:27:27.935941 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.936020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.936046 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936053 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-04-14 00:27:27.936069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936143 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.936152 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936163 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 00:27:27.936177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.936205 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.936225 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936231 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.936246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936302 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.936312 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936323 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-04-14 00:27:27.936338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.936365 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 00:27:27.936393 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936401 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-04-14 00:27:27.936417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936450 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.936487 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936502 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:27:27.936523 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.936530 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936540 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:27:27.936557 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.936564 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936583 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:27:27.936602 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:27:27.936608 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936618 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 00:27:27.936632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.936673 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-04-14 00:27:27.936688 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936695 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.936709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936735 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:27:27.936742 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936753 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-04-14 00:27:27.936766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.936783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.936793 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-04-14 00:27:27.936807 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:27:27.936834 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-04-14 00:27:27.936842 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:27:27.936852 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-04-14 00:27:27.936866 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:27:27.936883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.936897 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.936923 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.936930 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.936999 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-04-14 00:27:27.937033 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.937044 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.937060 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-04-14 00:27:27.937129 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.937144 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.937155 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-04-14 00:27:27.937173 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:27:27.937180 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.937190 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 00:27:27.937210 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.937217 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.937228 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-04-14 00:27:27.937246 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.937252 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.937290 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-04-14 00:27:27.937315 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.937322 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.937332 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:27:27.937350 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.937357 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.937366 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-04-14 00:27:27.937387 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.937394 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.937404 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-04-14 00:27:27.937422 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.937434 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.937445 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:27:27.937458 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-04-14 00:27:27.937551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.937574 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.937581 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-04-14 00:27:27.937600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.937626 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.937633 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.937644 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:27:27.937690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.937710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.937723 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.937740 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.937746 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.937762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.937791 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:27:27.937799 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.937809 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-04-14 00:27:27.937823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.937839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.937849 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-04-14 00:27:27.937863 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-04-14 00:27:27.937890 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:27:27.937897 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 00:27:27.937907 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-04-14 00:27:27.937925 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:27:27.937931 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-04-14 00:27:27.937941 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-04-14 00:27:27.937958 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:27:27.937965 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 00:27:27.937975 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-04-14 00:27:27.937988 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-04-14 00:27:27.938014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.938030 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.938036 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.938050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.938110 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.938119 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.938129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:27:27.938148 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.938155 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.938164 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:27:27.938213 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.938222 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.938234 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:27:27.938248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.938274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.938284 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938300 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.938306 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.938321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.938347 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938355 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.938365 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-04-14 00:27:27.938378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.938395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.938405 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.938418 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938486 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938495 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938506 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938520 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.938556 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938584 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.938591 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938601 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-04-14 00:27:27.938663 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.938671 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938682 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-04-14 00:27:27.938700 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.938707 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938716 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 00:27:27.938737 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.938744 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938753 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-04-14 00:27:27.938771 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.938778 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938788 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 00:27:27.938862 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.938876 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938893 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-04-14 00:27:27.938926 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.938938 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938951 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-04-14 00:27:27.938970 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.938977 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.938987 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:27:27.939074 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.939083 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.939094 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:27:27.939108 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.939165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.939184 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939190 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-04-14 00:27:27.939208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939233 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.939240 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939250 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:27:27.939268 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.939274 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939284 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:27:27.939302 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.939308 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939318 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:27:27.939335 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.939341 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939351 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 00:27:27.939368 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.939375 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939384 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:27:27.939436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.939488 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.939505 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939511 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.939530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939556 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939562 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939643 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.939667 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.939684 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939696 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:27:27.939706 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-04-14 00:27:27.939719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:27:27.939748 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 00:27:27.939764 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939772 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-04-14 00:27:27.939821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939851 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.939858 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939868 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-04-14 00:27:27.939882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.939914 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.939929 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939936 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.939951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939976 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 00:27:27.939983 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.939993 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-04-14 00:27:27.940006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.940033 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-04-14 00:27:27.940048 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940054 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-04-14 00:27:27.940068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940093 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.940100 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940110 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 00:27:27.940127 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.940134 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940144 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 00:27:27.940161 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.940196 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940211 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-04-14 00:27:27.940226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.940262 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.940278 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940288 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.940303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940329 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.940336 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940346 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-04-14 00:27:27.940416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.940475 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 00:27:27.940504 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940514 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-04-14 00:27:27.940531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940557 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.940565 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:27:27.940589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.940616 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.940631 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940637 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.940651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940676 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.940684 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940694 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-04-14 00:27:27.940707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.940724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.940734 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 00:27:27.940780 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.940812 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.940820 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.940830 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.940844 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.940865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.940880 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.940907 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.940914 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.940924 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-04-14 00:27:27.940941 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.941019 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941033 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-04-14 00:27:27.941053 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.941060 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941070 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-04-14 00:27:27.941088 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.941095 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941109 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-04-14 00:27:27.941127 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.941134 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941144 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-04-14 00:27:27.941161 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:27:27.941168 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941177 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-04-14 00:27:27.941241 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:27:27.941250 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941261 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-04-14 00:27:27.941279 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:27:27.941285 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941295 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-04-14 00:27:27.941312 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:27:27.941319 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941333 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-04-14 00:27:27.941351 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.941358 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941368 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-04-14 00:27:27.941422 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.941435 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941447 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-04-14 00:27:27.941465 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.941472 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941482 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-04-14 00:27:27.941503 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.941510 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941520 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-04-14 00:27:27.941533 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.941668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.941703 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.941718 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-04-14 00:27:27.941740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.941813 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.941823 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.941835 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.941854 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.941861 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.941871 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.941885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.941910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.941921 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.941937 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.941943 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.941958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.941984 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:27:27.941991 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942001 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-04-14 00:27:27.942014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.942040 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-04-14 00:27:27.942054 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942081 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942088 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942098 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942112 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.942171 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942204 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.942211 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942221 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-04-14 00:27:27.942239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.942246 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942256 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 00:27:27.942278 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.942284 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942294 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-04-14 00:27:27.942312 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 00:27:27.942318 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942328 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-04-14 00:27:27.942345 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.942352 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942361 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-04-14 00:27:27.942379 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 00:27:27.942385 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942395 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-04-14 00:27:27.942412 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.942420 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942435 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:27:27.942449 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-04-14 00:27:27.942493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.942510 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942516 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-04-14 00:27:27.942571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942598 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.942605 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942615 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:27:27.942632 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.942639 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942649 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:27:27.942667 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.942673 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942683 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.942696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.942732 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.942747 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942753 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.942767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942793 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.942800 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942810 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-04-14 00:27:27.942862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.942892 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 00:27:27.942908 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942915 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-04-14 00:27:27.942929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942958 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.942965 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.942976 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.942994 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.943000 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943010 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.943024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.943055 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.943110 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943117 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-04-14 00:27:27.943133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943159 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:27:27.943166 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943180 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-04-14 00:27:27.943195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.943223 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-04-14 00:27:27.943238 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943245 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-04-14 00:27:27.943307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943336 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.943343 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943353 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.943372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.943378 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943391 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.943405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.943444 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.943459 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943466 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.943481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943604 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:27:27.943617 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943634 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-04-14 00:27:27.943662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.943743 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 00:27:27.943759 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943766 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.943781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943807 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.943814 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943828 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:27:27.943847 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.943853 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943863 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:27:27.943911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.943943 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.943959 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.943965 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.943982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.944008 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.944016 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.944026 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 00:27:27.944039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.944056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.944066 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.944080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.944107 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.944114 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.944124 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.944137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.944155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.944169 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.944194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.944201 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.944211 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:27:27.944229 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:27:27.944235 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.944245 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 00:27:27.944291 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.944315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.944330 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:27:27.944357 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-04-14 00:27:27.944367 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:27:27.944378 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-04-14 00:27:27.944392 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:27:27.944409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.944428 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-04-14 00:27:27.944553 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.944563 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-04-14 00:27:27.944575 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:27:27.944596 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.944602 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-04-14 00:27:27.944612 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 00:27:27.944626 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-04-14 00:27:27.944652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.944669 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.944675 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-04-14 00:27:27.944690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.944815 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.944827 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.944843 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-04-14 00:27:27.944867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.944941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.944956 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.944973 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.944980 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.944994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945019 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.945027 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945041 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-04-14 00:27:27.945055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.945178 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 00:27:27.945206 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945216 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.945240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945312 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.945321 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945332 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-04-14 00:27:27.945350 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.945357 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945367 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:27:27.945388 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.945395 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945405 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:27:27.945428 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.945435 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945446 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 00:27:27.945459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.945500 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945516 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945522 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.945537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945563 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945570 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945580 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-04-14 00:27:27.945594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.945610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.945620 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.945634 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945661 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945669 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945678 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945692 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.945723 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.945756 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945766 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:27:27.945784 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.945790 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945856 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:27:27.945877 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.945884 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945894 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-04-14 00:27:27.945912 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.945919 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945928 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 00:27:27.945950 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.945957 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.945967 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:27:27.946016 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.946024 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.946035 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 00:27:27.946054 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 00:27:27.946061 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.946071 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-04-14 00:27:27.946084 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.946131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.946149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946155 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-04-14 00:27:27.946203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946233 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.946240 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946250 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-04-14 00:27:27.946269 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.946275 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946288 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-04-14 00:27:27.946308 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.946314 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946324 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-04-14 00:27:27.946342 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.946349 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946358 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-04-14 00:27:27.946376 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.946383 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946393 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-04-14 00:27:27.946410 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.946417 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946432 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-04-14 00:27:27.946451 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.946458 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946468 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 00:27:27.946485 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.946492 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946502 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 00:27:27.946515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.946573 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.946589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946595 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-04-14 00:27:27.946611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946636 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:27:27.946644 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946694 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-04-14 00:27:27.946710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.946737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 00:27:27.946755 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:27:27.946762 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-04-14 00:27:27.946776 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-04-14 00:27:27.946826 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946835 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-04-14 00:27:27.946853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946878 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.946899 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:27:27.946919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.946931 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:27:27.946942 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-04-14 00:27:27.946960 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.946966 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-04-14 00:27:27.946977 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-04-14 00:27:27.947027 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:27:27.947035 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-04-14 00:27:27.947046 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-04-14 00:27:27.947063 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.947070 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.947080 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.947100 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.947106 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.947117 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.947134 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.947141 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.947150 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.947167 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.947221 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-04-14 00:27:27.947245 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.947276 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:27:27.947287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-04-14 00:27:27.947303 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:27:27.947335 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:27:27.947345 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-04-14 00:27:27.947362 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-04-14 00:27:27.947395 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.947405 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.947428 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.947458 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 00:27:27.947465 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-04-14 00:27:27.947476 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-04-14 00:27:27.947494 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.947500 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-04-14 00:27:27.947510 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.947527 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:27:27.947571 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-04-14 00:27:27.947586 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:27:27.947605 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:27:27.947611 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-04-14 00:27:27.947621 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-04-14 00:27:27.947638 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.947644 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.947654 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.947675 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.947682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 00:27:27.947692 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.947706 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-04-14 00:27:27.947741 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.947770 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-04-14 00:27:27.947796 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.947824 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-04-14 00:27:27.947850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.947876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 00:27:27.947903 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.948004 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-04-14 00:27:27.948033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.948064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 00:27:27.948091 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.948117 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-04-14 00:27:27.948143 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.948169 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-04-14 00:27:27.948195 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-04-14 00:27:27.948221 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-04-14 00:27:27.948249 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-04-14 00:27:27.948275 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-04-14 00:27:27.948301 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-04-14 00:27:27.948382 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-04-14 00:27:27.948410 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.948459 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 00:27:27.948487 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.948548 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 00:27:27.948576 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.948603 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 00:27:27.948633 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.948659 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 00:27:27.948686 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.948753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:27:27.948780 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.948807 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:27:27.948838 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.948865 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 00:27:27.948978 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.949026 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-04-14 00:27:27.949066 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.949093 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:27:27.949120 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.949146 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-04-14 00:27:27.949172 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.949198 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-04-14 00:27:27.949224 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.949250 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:27:27.949277 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.949303 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 00:27:27.949437 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.949469 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:27:27.949529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.949558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.949586 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.949616 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.949643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.949669 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.949695 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.949721 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 00:27:27.949747 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-04-14 00:27:27.949773 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-04-14 00:27:27.949800 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.949826 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-04-14 00:27:27.949852 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.949910 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.949940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.949969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 00:27:27.950000 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.950027 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-04-14 00:27:27.950053 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.950146 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 00:27:27.950176 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.950202 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 00:27:27.950232 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.950259 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-04-14 00:27:27.950286 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.950311 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 00:27:27.950338 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.950363 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-04-14 00:27:27.950389 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.950415 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 00:27:27.950448 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.950474 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.950531 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.950563 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 00:27:27.950590 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.950619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 00:27:27.950646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.950672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 00:27:27.950772 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.950811 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.950862 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.950898 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.950915 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.950965 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.950999 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.951025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.951172 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951201 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.951227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.951384 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951412 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.951445 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951476 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.951502 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951553 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951583 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.951609 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951629 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951655 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.951681 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951743 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.951771 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951798 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.951826 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951854 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.951879 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951939 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.951968 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.951984 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952013 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.952039 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952065 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.952091 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952117 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.952144 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952170 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.952196 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952224 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.952250 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952275 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.952301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952349 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952365 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952381 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.952454 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952471 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952487 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952512 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.952539 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952567 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.952593 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952609 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952625 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952642 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952658 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952683 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.952708 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.952725 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953074 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.953135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.953303 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953324 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953340 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953356 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953382 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.953408 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953430 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953448 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953464 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953490 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.953516 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953597 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.953629 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953645 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953661 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953677 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953707 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:27:27.953733 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953854 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:27:27.953901 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953926 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953947 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.953973 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.954000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.954147 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954178 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 00:27:27.954204 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954220 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954240 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954266 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.954291 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954317 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.954433 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954452 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954478 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:27:27.954507 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954525 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954541 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954567 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.954706 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954734 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954817 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:27:27.954845 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954862 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954896 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:27:27.954931 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.954948 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955058 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.955086 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955112 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.955138 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955175 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955193 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955209 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955235 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.955261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955363 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:27:27.955439 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955456 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955482 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.955507 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955523 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955568 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955601 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.955627 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955643 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955753 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.955850 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955914 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.955942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955958 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.955994 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956020 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.956046 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956071 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.956097 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956122 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.956148 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956164 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956189 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.956215 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956231 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956256 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.956281 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956307 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.956333 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956359 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.956429 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956459 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.956486 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956551 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.956582 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956599 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956625 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.956659 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956685 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.956744 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956772 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.956798 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956827 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.956853 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956879 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.956942 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.956970 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.956995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957012 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957064 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957080 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957096 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.957147 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957163 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957179 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957207 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.957235 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957300 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.957330 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957346 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957362 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957381 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957398 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957433 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.957460 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957476 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957492 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957518 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.957543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:27:27.957658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957690 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957706 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.957756 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957773 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957818 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957841 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957867 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.957893 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957922 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:27:27.957950 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957967 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957983 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.957999 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958024 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:27:27.958056 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958082 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:27:27.958108 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958124 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958140 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958165 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.958276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:27:27.958491 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958521 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 00:27:27.958547 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958563 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958579 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958604 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:27:27.958630 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958656 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:27:27.958681 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958697 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958723 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:27:27.958749 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958824 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958842 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958868 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:27:27.958894 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958914 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958946 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:27:27.958972 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.958989 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959014 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:27:27.959040 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959057 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959083 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:27:27.959108 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959134 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:27:27.959160 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959192 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959208 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.959366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:27:27.959588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:27:27.959614 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.959672 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.959758 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.959813 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.959904 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.959958 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.960038 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.960096 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-04-14 00:27:27.960144 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-04-14 00:27:27.960193 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-04-14 00:27:27.960248 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.960337 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.960393 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.960490 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.960557 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.960611 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.960660 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.960757 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.960811 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.960859 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.960916 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.960966 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.961015 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.961062 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.961162 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.961216 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.961345 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.961446 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.961546 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-04-14 00:27:27.961598 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.961678 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.961731 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.961785 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.961834 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.961883 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.961936 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.961983 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.962031 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.962077 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.962125 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.962175 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.962222 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.962270 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.962328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.962376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.962428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.962479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.962527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.962618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.962669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.962722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-04-14 00:27:27.962770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-04-14 00:27:27.962853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-04-14 00:27:27.962903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.962954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.963003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.963050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.963115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.963170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.963748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.963805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.963854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.963901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.963949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.964033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.964087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.964134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.964339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.964396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.964530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.964593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.964697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-04-14 00:27:27.964747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.964799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.964964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.965073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.965126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.965180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.965234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.965280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.965329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.965376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.965498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.965550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.965636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.965692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.965753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.965801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.965849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.965898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.965946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.965994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.966067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.966185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-04-14 00:27:27.966310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-04-14 00:27:27.966394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-04-14 00:27:27.966486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.966538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.966685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.966774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.966915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.967008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.967060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.967114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.967169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.967216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.967630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.967680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.967734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.967782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.967830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.967879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.967933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.967988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.968035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-04-14 00:27:27.968141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.968192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.968290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.968343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.968396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.968454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.968516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.968604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.968754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.968827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.968875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.968925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.968972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.969062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.969125 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 00:27:27.969156 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.969222 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.969328 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.969388 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.969451 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.969512 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.969572 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.969628 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:27:27.969685 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:27:27.969741 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:27:27.969847 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.969907 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.969962 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.970088 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.970171 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.970268 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.970328 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.970418 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.970481 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.970540 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.970641 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.970700 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.970757 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.970811 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.970867 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.970921 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.971034 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.971093 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.971148 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:27:27.971276 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.971337 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.971512 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.971616 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.971683 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.971738 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.971792 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.971848 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.971903 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.971957 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.972012 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.972067 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.972161 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.972219 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.972282 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 00:27:27.972316 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.972414 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.972483 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.972539 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.972594 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.972685 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.972757 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.972819 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:27:27.972877 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:27:27.972933 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:27:27.972988 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.973043 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.973150 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.973253 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.973311 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.973370 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.973567 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.973637 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.973694 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.973750 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.973841 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.973899 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.973958 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.974100 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.974157 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.974217 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.974272 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.974328 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.974576 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:27:27.974639 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.974695 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.974893 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.974955 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.975012 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.975066 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.975128 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.975184 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.975238 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.975293 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.975432 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.975495 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.975550 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.975606 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.975670 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-04-14 00:27:27.975692 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.975742 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.975793 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.975882 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.975937 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.976024 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.976079 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.976129 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:27:27.976211 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:27:27.976267 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:27:27.976317 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.976404 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.976466 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.976516 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.976565 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.976614 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.976664 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.976779 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.976873 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.976924 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.976974 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.977023 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.977072 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.977120 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.977169 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.977218 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.977269 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.977318 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.977402 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:27:27.977460 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.977514 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.977564 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.977613 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.977664 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.977712 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.977762 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.977811 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.977860 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.977961 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.978016 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.978069 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.978169 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.978220 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.978281 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-04-14 00:27:27.978309 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.978362 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.978414 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.978472 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.978583 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.978640 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.978693 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.978745 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:27:27.978797 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:27:27.978848 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:27:27.978900 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.978951 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.979084 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.979163 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.979215 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.979316 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.979373 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.979431 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.979533 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.979586 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.979637 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.979724 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.979777 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.979833 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.979924 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.979977 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.980033 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.980128 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.980181 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:27:27.980237 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.980332 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.980388 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.980497 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.980603 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.980657 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.980708 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.980760 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.980811 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.980916 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.980979 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.981095 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.981155 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.981210 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.981315 wsdl: current service: Service1 2021-04-14 00:27:27.981334 wsdl: current port: Service1Soap 2021-04-14 00:27:27.981365 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-04-14 00:27:27.981393 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-04-14 00:27:27.981431 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-04-14 00:27:27.981460 wsdl: Parsing WSDL done 2021-04-14 00:27:27.981480 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.981497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.981507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.981516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.981525 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.981534 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.981799 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.981809 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:27:27.981819 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:27:27.981828 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:27:27.981837 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.981846 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.981855 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.981864 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.981873 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.981882 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.981890 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.981898 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.981906 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.981914 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.981923 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.981931 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.981939 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.981953 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.981961 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.981970 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.981978 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.981986 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.981994 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:27:27.982002 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.982010 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.982017 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.982026 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.982034 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.982043 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.982051 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.982096 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.982108 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.982117 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.982126 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.982135 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.982144 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.982152 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.982161 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.982171 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.982179 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.982190 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.982198 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.982206 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.982214 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.982221 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:27:27.982229 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:27:27.982236 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:27:27.982244 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.982252 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.982259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.982267 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.982276 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.982287 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.982296 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.982304 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.982311 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.982319 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.982327 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.982334 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.982341 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.982349 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.982357 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.982365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.982373 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.982381 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.982388 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:27:27.982396 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.982404 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.982411 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.982419 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.982431 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.982440 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.982448 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.982455 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.982462 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.982470 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.982479 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.982486 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.982542 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.982561 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.982577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.982594 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.982607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.982621 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.982639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.982652 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.982663 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.982670 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:27:27.982678 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:27:27.982685 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:27:27.982694 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.982702 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.982709 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.982716 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.982724 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.982732 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.982739 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.982746 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.982753 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.982761 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.982768 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.982775 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.982782 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.982794 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.982801 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.982810 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.982817 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.982828 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.982835 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:27:27.982842 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.982848 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.982856 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.982863 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.982870 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.982877 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.982884 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.982890 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.982897 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.982904 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.982911 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.982918 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.982925 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.982932 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.983016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:27:27.983026 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:27:27.983033 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:27:27.983041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:27:27.983049 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.983056 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:27:27.983063 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:27:27.983070 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:27:27.983077 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:27:27.983085 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:27:27.983092 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:27:27.983100 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:27:27.983110 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:27:27.983117 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:27:27.983163 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.983174 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.983182 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:27:27.983189 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:27:27.983197 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:27:27.983205 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:27:27.983212 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:27:27.983219 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.983226 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:27:27.983233 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:27:27.983241 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.983249 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:27:27.983258 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:27:27.983266 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:27:27.983273 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:27:27.983280 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:27:27.983287 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:27:27.983298 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:27:27.983306 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:27:27.983312 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:27:27.983319 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:27:27.983375 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:27:27.983383 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:27:27.983390 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:27:27.983397 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:27:27.983404 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:27:27.983411 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:27:27.983417 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:27:27.983430 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:27:27.983804 nusoap_client: checkWSDL 2021-04-14 00:27:27.983831 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 00:27:27.983839 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 00:27:27.983847 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 00:27:27.983859 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-04-14 00:27:27.983866 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 00:27:27.983873 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 00:27:27.983889 nusoap_client: got 43 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-04-14 00:27:27.983904 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 00:27:27.983960 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.983969 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 00:27:27.983987 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 00:27:27.984012 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-04-14 00:27:27.984018 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-04-14 00:27:27.984023 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-04-14 00:27:27.984027 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-04-14 00:27:27.984032 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 00:27:27.984045 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:27:27.984051 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:27:27.984056 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:27:27.984073 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.984082 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:27:27.984088 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-04-14 00:27:27.984121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.984131 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 00:27:27.984136 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.984166 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 00:27:27.984171 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-04-14 00:27:27.984176 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-04-14 00:27:27.984179 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-04-14 00:27:27.984183 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-04-14 00:27:27.984187 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-04-14 00:27:27.984191 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-04-14 00:27:27.984196 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 00:27:27.984200 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-04-14 00:27:27.984373 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205610" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 00:27:27.984388 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:27:27.984395 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:27:27.984400 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:27:27.984406 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.984413 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 00:27:27.984417 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:27:27.984513 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 00:27:27.984527 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.984536 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.984547 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.984555 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:27:27.984573 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 00:27:27.984588 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:27:27.984596 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:27:27.984604 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 00:27:27.984615 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205610" 2021-04-14 00:27:27.984627 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:27:27.984635 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:27:27.984694 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:27:27.984706 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:27:27.984712 wsdl: in serializeType: returning: 205610 2021-04-14 00:27:27.984719 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 00:27:27.984728 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:27:27.984733 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:27:27.984737 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 00:27:27.984743 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-04-14 00:27:27.984750 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:27:27.984755 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:27:27.984764 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:27:27.984769 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:27:27.984774 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-04-14 00:27:27.984779 wsdl: in serializeType: returning: 205610PLN 2021-04-14 00:27:27.984784 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205610PLN 2021-04-14 00:27:27.984808 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205610PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-04-14 00:27:27.984814 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-04-14 00:27:27.984822 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9109"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-04-14 00:27:27.984837 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-04-14 00:27:27.984849 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205610PLN 2021-04-14 00:27:27.984860 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-04-14 00:27:27.984937 nusoap_client: sending message, length=499 2021-04-14 00:27:27.984872 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 00:27:27.984883 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 00:27:27.984888 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 00:27:27.984893 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 00:27:27.984897 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 00:27:27.984906 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:27:27.984916 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:27:27.984924 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 00:27:27.984929 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 00:27:27.984954 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-04-14 00:27:27.984964 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 00:27:27.984971 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 00:27:27.992765 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 00:27:27.992779 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 00:27:27.992797 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-04-14 00:27:27.992802 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-04-14 00:27:27.992807 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:27:27.992812 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:27:27.992817 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 00:27:27.992821 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 00:27:27.992826 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-04-14 00:27:27.992851 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-04-14 00:27:28.010555 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-04-14 00:27:28.010602 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-04-14 00:27:28.010611 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 00:27:28.010620 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 00:27:28.010626 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 00:27:28.010633 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 00:27:28.010638 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 00:27:28.010644 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 00:27:28.010649 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 00:27:28.010655 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 22:27:27 GMT 2021-04-14 00:27:28.010661 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 00:27:28.010666 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-04-14 00:27:28.010672 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 00:27:28.010680 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-04-14 00:27:28.010706 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-04-14 00:27:28.010717 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-04-14 00:27:28.010726 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 00:27:28.010731 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-04-14 00:27:28.010736 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-04-14 00:27:28.010825 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 00:27:28.010846 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 00:27:28.010856 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 00:27:28.010888 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 00:27:28.010898 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 13 Apr 2021 22:27:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-04-14 00:27:28.010936 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-04-14 00:27:28.010947 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-04-14 00:27:28.011014 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-04-14 00:27:28.011022 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-04-14 00:27:28.011120 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-04-14 00:27:28.011278 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-04-14 00:27:28.011285 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-04-14 00:27:28.011294 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-04-14 00:27:28.011309 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 00:27:28.011334 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-04-14 00:27:28.011439 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-04-14 00:27:28.011469 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 00:27:28.011483 nusoap_client: got fault 2021-04-14 00:27:28.011490 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-04-14 00:27:28.011495 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-04-14 00:27:28.011503 nusoap_client: detail =