Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53039700003028145701R Model turbiny: K03
 Producent OE: KKK
 Pojazd: AUDI VW
 Silnik: 1,9 'Umwelt-Diesel'
JR T1887
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:01:05 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:01:28.817024 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:01:28.817093 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:28.817109 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167827" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:01:28.817129 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:28.817140 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:01:28.817149 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:01:28.817165 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:01:28.817174 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:28.817180 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:28.817190 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:28.817200 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:01:28.817211 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:01:28.817217 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:01:28.817222 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:01:28.817226 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:01:28.817230 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:01:28.817243 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:28.817258 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:28.817268 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:01:28.817274 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:01:28.817280 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:01:28.817290 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:01:28.817298 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:01:28.823648 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:01:28.823706 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:01:28.823724 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:01:28.823800 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:28.823814 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:28.823823 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:01:28.823831 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:01:28.823873 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:01:28.840253 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:01:28.840326 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:01:28.840336 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:01:28.840342 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:01:28.840349 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:01:28.840358 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:01:28.840364 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:01:28.840372 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:01:28.840378 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:01:28.840384 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:01:05 GMT 2019-10-24 01:01:28.840393 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:01:28.840399 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:01:28.840405 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:01:28.840419 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:01:28.840485 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:01:28.840521 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:01:28.846547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.846658 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:01:28.846727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.846758 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.852593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.852666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.852708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.852761 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.852791 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.852812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.852836 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.853430 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:28.853468 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-24 01:01:28.858775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.858886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.858930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.858982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.859029 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.859057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.859190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.859415 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:28.859460 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-10-24 01:01:28.859475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.859514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.859528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.859678 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:28.859695 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-10-24 01:01:28.859734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.859773 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.865120 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.865294 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:28.865333 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-24 01:01:28.865375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.865419 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.865452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.865496 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.865542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.865567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.865614 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.865643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.865682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.865743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.865787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.865815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.865839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.865866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.865891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.865947 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-10-24 01:01:28.865982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.866021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.866047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.866072 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.866098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.866121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:28.866158 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:28.866222 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:01:28.866238 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:01:28.866244 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:01:28.866285 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:01:28.866327 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:01:28.866346 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:01:28.866354 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:01:28.866378 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:01:28.866383 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:01:28.866668 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:01:28.866686 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:01:28.866743 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.866756 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:01:28.866779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.866814 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.866823 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.866925 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:28.866968 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.866978 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.866992 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:28.867023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.867069 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.867131 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867148 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.867177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867211 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.867219 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867231 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:01:28.867245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.867274 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:01:28.867291 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867297 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:01:28.867316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867343 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.867351 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867361 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:28.867381 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.867388 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867398 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:28.867416 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.867423 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867433 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:01:28.867447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.867483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.867499 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867506 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:01:28.867522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867548 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.867556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:01:28.867586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.867613 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:01:28.867629 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:01:28.867651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867677 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.867684 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867694 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:28.867713 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.867720 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867730 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:28.867748 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.867755 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867765 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:01:28.867783 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.867790 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867800 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:28.867813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.867852 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.867868 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867875 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.867890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867915 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.867971 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.867992 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.868010 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868022 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:28.868032 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:01:28.868045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:28.868070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:01:28.868086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868092 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:01:28.868106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868132 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.868139 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868150 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:28.868168 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.868175 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868185 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:28.868229 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.868236 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868247 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:01:28.868265 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.868272 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868282 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:28.868296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.868333 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.868348 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868355 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.868398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868447 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.868459 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:01:28.868503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.868532 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:01:28.868548 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868555 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:01:28.868569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868625 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.868633 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868644 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:28.868658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.868684 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.868700 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868706 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.868721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868747 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.868754 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868764 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:01:28.868778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.868803 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:01:28.868819 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868825 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:01:28.868839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868865 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.868872 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868890 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:28.868905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.868930 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.868946 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.868971 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.869000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869041 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.869050 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869060 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:01:28.869074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.869138 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:01:28.869188 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869200 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:01:28.869223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869267 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.869284 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869306 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:01:28.869358 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.869371 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869432 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:28.869451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.869482 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:01:28.869499 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869506 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.869521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869595 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.869604 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869615 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:01:28.869629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.869656 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:01:28.869671 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869678 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:01:28.869692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869717 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.869724 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869734 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:01:28.869752 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.869759 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869780 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:28.869795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.869825 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:01:28.869841 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869847 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.869862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869924 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.869939 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.869958 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:01:28.869981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.870027 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:01:28.870046 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870052 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:01:28.870083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870111 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.870118 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870128 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:28.870142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.870168 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:01:28.870183 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870193 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.870207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870233 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.870240 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870250 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:01:28.870264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.870289 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:01:28.870388 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870397 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:01:28.870414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870441 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.870448 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870458 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:28.870472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.870498 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.870518 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870524 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.870539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870620 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.870627 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870638 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:01:28.870651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.870681 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:01:28.870697 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870704 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:01:28.870719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870786 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.870795 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870806 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:01:28.870831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.870886 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.870951 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.870963 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.870991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871025 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.871034 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:01:28.871086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.871184 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:01:28.871210 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871227 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:01:28.871245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871329 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.871338 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871348 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:01:28.871361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.871418 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.871435 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871441 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.871456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871481 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.871489 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871504 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:01:28.871518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.871543 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:01:28.871559 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871565 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:01:28.871646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871676 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.871683 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871693 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:01:28.871712 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.871718 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871728 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:01:28.871777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.871833 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.871859 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871869 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.871891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871938 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.871947 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.871958 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:01:28.872048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.872076 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:01:28.872093 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872099 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:01:28.872114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872140 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.872259 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872273 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:28.872287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.872313 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.872330 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872337 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.872351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872407 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.872422 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872441 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:01:28.872465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.872510 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:28.872532 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872540 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:01:28.872559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872616 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:28.872624 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872634 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:01:28.872648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.872675 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.872690 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872697 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.872734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872783 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872796 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872845 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.872867 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.872884 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872896 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:28.872907 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:01:28.872919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:28.872944 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:28.872961 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.872968 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:01:28.872982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873008 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:28.873015 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873025 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:01:28.873038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.873063 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.873107 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873114 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.873129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873153 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873159 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.873219 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.873236 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873247 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:28.873257 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:01:28.873270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:28.873294 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:01:28.873309 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873316 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:01:28.873332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873357 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:28.873364 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873375 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:01:28.873388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.873414 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.873429 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873435 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.873450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873474 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873481 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.873543 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.873560 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873571 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:28.873588 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:01:28.873601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:28.873625 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:28.873641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873649 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:01:28.873672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873712 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.873749 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873769 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:01:28.873842 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.873855 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873868 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:01:28.873910 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.873918 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.873929 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:01:28.873947 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.873954 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874013 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:01:28.874038 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.874045 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874056 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:01:28.874074 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.874081 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874091 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:01:28.874108 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.874119 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874130 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:28.874143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.874195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.874212 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874219 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.874234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874260 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.874267 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874277 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:01:28.874290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.874316 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:01:28.874332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874338 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:01:28.874352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874378 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.874385 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874395 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:01:28.874414 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.874420 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874430 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:28.874447 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.874454 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874463 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:01:28.874477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.874510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.874525 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874531 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.874546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874572 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.874585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:01:28.874609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.874692 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:01:28.874722 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874730 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:01:28.874746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874773 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.874780 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:28.874804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.874830 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.874846 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874852 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.874867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874900 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.874908 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:01:28.874932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.874957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:28.874972 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.874979 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:01:28.874994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875019 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.875026 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875036 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:01:28.875054 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.875061 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875071 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:28.875088 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.875095 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875105 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:01:28.875118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.875152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.875167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875174 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.875189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875225 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.875233 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:01:28.875257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.875283 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:28.875307 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875314 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:28.875328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875354 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.875361 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875371 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:01:28.875389 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.875396 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875406 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:28.875425 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.875432 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875441 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:28.875459 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.875466 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875476 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:01:28.875493 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.875501 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875510 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:01:28.875524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.875565 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.875588 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875594 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.875615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875641 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.875649 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875659 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:01:28.875672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.875688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.875698 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:28.875724 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.875760 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.875768 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.875778 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.875791 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.875807 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.875822 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.875898 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.875911 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.875928 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:28.875968 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.875980 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.875993 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:01:28.876028 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.876037 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876048 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:01:28.876067 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.876074 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876084 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:01:28.876102 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.876108 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876118 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:01:28.876136 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:28.876147 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876158 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:01:28.876177 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.876183 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876193 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.876242 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.876256 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876275 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:28.876306 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.876318 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876334 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:01:28.876360 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.876380 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876393 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:28.876413 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.876420 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876430 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:28.876443 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876500 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.876551 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.876563 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:28.876604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.876636 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.876644 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.876654 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:28.876675 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.876682 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.876692 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:01:28.876710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.876718 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.876727 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:01:28.876745 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.876752 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.876761 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:01:28.876775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.876802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.876814 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876830 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.876836 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.876852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.876878 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876892 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.876903 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:01:28.876916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.876932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.876942 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:28.876956 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876988 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.876995 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877005 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877019 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.877049 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877075 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.877082 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877093 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:01:28.877111 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.877118 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877127 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:01:28.877145 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.877152 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877161 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:01:28.877179 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.877186 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877195 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:01:28.877213 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.877220 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877229 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:01:28.877253 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.877260 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877270 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:01:28.877288 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.877295 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877305 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:28.877323 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.877330 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877339 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:01:28.877357 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.877364 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877374 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:01:28.877391 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.877398 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877408 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:28.877425 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.877432 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877442 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:28.877455 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.877510 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.877528 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.877536 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:28.877552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.877628 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.877642 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.877659 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:01:28.877689 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.877700 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.877716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:28.877745 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.877756 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.877771 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:01:28.877809 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:28.877822 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.877838 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.877861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.877910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.877924 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.877942 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.877948 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.877965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.877992 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.877999 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.878010 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:01:28.878023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.878039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.878049 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:28.878132 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878185 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878197 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878249 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878266 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.878282 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878322 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.878331 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878341 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:01:28.878360 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.878367 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878376 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:01:28.878394 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.878405 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878415 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:01:28.878434 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.878441 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878450 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:01:28.878468 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.878476 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878519 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:01:28.878598 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.878616 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878634 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:01:28.878665 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.878677 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878691 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:28.878727 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.878736 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878746 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:01:28.878814 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.878823 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878834 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:01:28.878854 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.878861 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878871 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:01:28.878897 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.878908 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878918 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:28.878937 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.878944 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.878953 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:28.878967 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.879025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.879042 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879071 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879078 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879088 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879118 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.879132 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879159 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.879167 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879178 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:01:28.879195 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.879202 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879211 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:01:28.879229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.879235 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879245 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:01:28.879290 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.879297 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879308 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:01:28.879327 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.879333 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879343 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:01:28.879360 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.879367 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879376 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:01:28.879395 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.879401 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879412 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:01:28.879451 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.879465 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879485 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:01:28.879516 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.879527 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879544 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:01:28.879600 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.879609 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879627 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:01:28.879646 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.879653 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879664 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:01:28.879681 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.879688 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879698 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:01:28.879838 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.879847 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879857 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:28.879876 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.879883 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.879893 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:01:28.879907 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.880023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.880050 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880057 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:01:28.880078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880106 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.880113 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880186 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:01:28.880204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.880232 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.880249 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880256 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.880294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880344 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.880356 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880368 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:01:28.880382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.880409 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:01:28.880426 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880433 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:01:28.880447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880494 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.880503 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880515 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:28.880534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.880541 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880551 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:01:28.880568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.880580 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880592 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:01:28.880610 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:28.880691 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880715 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:01:28.880740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.880811 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:01:28.880835 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880842 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.880909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880944 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:28.880951 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880961 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:01:28.880975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.880991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.881005 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:01:28.881020 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:28.881052 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881059 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:28.881069 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881082 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:28.881100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.881131 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881189 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.881198 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881208 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:01:28.881227 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.881234 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881244 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:01:28.881262 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.881268 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881293 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:01:28.881331 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:28.881344 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881455 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:01:28.881481 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.881489 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881499 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:01:28.881517 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.881525 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881534 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:01:28.881652 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.881662 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881674 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:28.881695 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.881702 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881712 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:01:28.881730 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.881737 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881747 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:01:28.881765 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.881793 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881805 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:28.881819 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:28.881870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.881890 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.881896 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:01:28.881914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.881953 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.881961 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.881972 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:28.881987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.882013 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.882029 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882035 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.882050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882079 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:28.882087 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882098 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:01:28.882111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.882137 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:01:28.882151 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:28.882178 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:28.882185 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:28.882195 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:01:28.882246 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:28.882261 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:28.882280 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:01:28.882313 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:28.882322 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:28.882333 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:01:28.882347 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:28.882372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.882389 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882395 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:01:28.882412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882438 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.882445 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882455 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:28.882473 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.882481 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882491 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:01:28.882509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.882515 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882525 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:01:28.882538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.882573 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882594 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882601 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.882625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882650 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882657 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882667 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:01:28.882681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.882696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.882707 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:01:28.882721 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882749 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882756 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882766 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882779 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882795 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.882810 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882837 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.882844 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882854 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:01:28.882872 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.882879 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882888 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:01:28.882906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.882918 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882928 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:01:28.882946 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.882952 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882962 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:01:28.882980 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.882986 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.882996 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:01:28.883014 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.883021 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.883031 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:01:28.883048 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.883055 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.883065 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:01:28.883082 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.883118 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.883141 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:28.883175 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.883186 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.883203 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:28.883226 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.883290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.883314 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883320 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:01:28.883399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883428 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.883435 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883445 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:01:28.883463 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.883470 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883480 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:28.883503 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.883510 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883520 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:28.883538 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.883545 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883555 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:01:28.883578 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.883586 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883597 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:01:28.883610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.883652 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.883669 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883675 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.883692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883716 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883723 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883765 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.883786 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.883802 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883814 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:28.883824 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:01:28.883836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:28.883861 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:01:28.883876 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883882 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:01:28.883898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883930 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.883937 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883947 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:01:28.883960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.883976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.883986 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.884001 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884007 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.884021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884076 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:01:28.884090 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884109 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:01:28.884127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.884154 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:01:28.884170 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884177 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:01:28.884191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884217 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.884224 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884234 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:28.884247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.884272 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.884287 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884294 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.884308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884334 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884342 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884352 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:01:28.884365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.884381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.884391 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:01:28.884405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884433 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884441 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884451 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884464 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.884494 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884522 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.884529 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884539 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:01:28.884557 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.884564 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884579 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:01:28.884599 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.884606 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884624 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:01:28.884642 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.884649 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884659 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:01:28.884677 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.884684 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884694 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:01:28.884718 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:28.884727 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884738 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:01:28.884756 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:28.884763 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884773 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:01:28.884791 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:28.884797 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884807 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:01:28.884824 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:28.884831 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884843 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:01:28.884861 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.884868 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884877 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:01:28.884895 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.884901 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884911 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:01:28.884928 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.884935 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884945 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:01:28.884962 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.884969 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.884985 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:01:28.884998 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.885061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.885080 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885087 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:01:28.885103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885128 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.885135 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885145 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:01:28.885158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.885183 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.885199 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885231 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.885261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885306 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.885318 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885335 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:01:28.885356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.885384 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:01:28.885400 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885406 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:28.885422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885447 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.885455 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885465 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:01:28.885483 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.885490 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885499 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:28.885528 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.885535 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885545 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:28.885563 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.885570 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885587 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:01:28.885601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.885639 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.885655 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885662 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.885676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885702 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.885709 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885719 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:01:28.885732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.885784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.885805 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:28.885829 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.885926 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886601 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886624 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886640 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886657 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.886675 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886704 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.886712 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886722 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:28.886740 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.886746 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886756 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:28.886774 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.886781 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886790 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:01:28.886808 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.886816 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886826 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:01:28.886843 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.886852 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886861 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:28.886879 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.886886 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886895 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:01:28.886918 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:01:28.886925 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.886934 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:01:28.886948 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.887041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.887074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887085 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:01:28.887105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887147 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.887156 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887167 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:01:28.887186 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.887194 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887204 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:01:28.887222 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.887228 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887238 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:01:28.887260 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.887267 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887277 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:01:28.887295 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.887302 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887322 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:01:28.887345 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.887352 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887362 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:01:28.887379 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.887386 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887395 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:01:28.887413 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.887420 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887430 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:01:28.887443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.887496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.887512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887543 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:01:28.887582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887631 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:28.887643 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:01:28.887675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.887702 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:01:28.887740 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:28.887749 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:01:28.887760 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:01:28.887777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887783 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:01:28.887797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887868 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.887902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:28.887960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.887982 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:28.888000 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:01:28.888031 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.888042 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:01:28.888059 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:01:28.888135 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:28.888143 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:01:28.888154 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:01:28.888172 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.888178 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:28.888188 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.888206 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.888213 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:28.888223 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.888240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.888247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:28.888262 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.888280 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.888287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:01:28.888297 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.888314 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:28.888321 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:01:28.888331 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:28.888348 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:28.888355 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:01:28.888365 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:01:28.888382 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.888389 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:01:28.888398 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.888415 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:01:28.888422 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:01:28.888433 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:01:28.888450 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.888457 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:01:28.888466 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.888483 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.888490 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:28.888500 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.888516 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:28.888523 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:01:28.888532 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:01:28.888550 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:01:28.888595 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.888665 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:01:28.888715 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.888762 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:01:28.888793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.888839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:01:28.888867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.888895 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:01:28.888931 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.889000 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:01:28.889065 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.889093 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:01:28.889120 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:01:28.889151 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:01:28.889179 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:01:28.889206 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:01:28.889320 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:01:28.889348 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:01:28.889375 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.889402 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:01:28.889437 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.889464 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:01:28.889492 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.889587 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:01:28.889620 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.889648 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:01:28.889675 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.889716 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:28.889795 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.889834 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:28.889915 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.889964 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:01:28.890071 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.890100 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:28.890127 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.890154 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:01:28.890181 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.890256 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:01:28.890288 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.890315 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:28.890343 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.890376 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:28.890403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.890432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:28.890459 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.890505 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:28.890561 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.890623 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:28.890670 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.890703 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:01:28.890730 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:01:28.890856 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:01:28.890884 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.890915 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:01:28.890947 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.891048 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:01:28.891079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.891106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:01:28.891133 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.891185 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:01:28.891239 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.891285 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:01:28.891319 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.891365 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:01:28.891394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.891422 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:28.891449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.891480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:01:28.891508 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891526 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891553 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:28.891621 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891654 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891674 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891701 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:28.891728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891805 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:28.891845 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:28.891954 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.891981 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.892016 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892054 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.892081 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892099 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892126 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.892153 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892171 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892198 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.892225 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892251 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.892278 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892304 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:28.892331 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892358 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.892384 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892411 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.892437 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892455 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892532 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:28.892588 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892643 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.892694 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892813 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:28.892841 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892868 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:28.892899 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.892956 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:28.893008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893026 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893043 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.893174 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893193 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893210 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893236 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.893263 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893290 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.893316 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893334 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893351 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893378 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.893404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.893568 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893634 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893653 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893681 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.893708 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893725 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893742 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893759 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893786 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.893814 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893841 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.893867 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893884 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893901 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893926 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.893953 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:28.893979 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894005 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:28.894032 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894049 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894066 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894092 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.894119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:28.894240 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894266 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:01:28.894295 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894321 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.894348 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894374 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.894402 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894419 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894436 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894453 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894480 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.894506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:01:28.894717 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894734 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894787 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:28.894836 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894865 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894895 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894929 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:28.894956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.894973 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:28.895078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895128 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:28.895203 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895230 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.895257 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895283 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.895310 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895351 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895402 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.895432 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895449 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895481 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.895508 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895534 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.895561 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895593 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:28.895626 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895653 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.895680 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895706 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:28.895733 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895750 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895777 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:28.895803 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895830 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.895860 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895887 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:28.895921 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.895948 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:28.895975 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896004 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:28.896031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896082 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896099 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896145 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896224 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.896262 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896281 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896298 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896363 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.896399 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896426 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.896453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896470 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896487 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896529 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.896557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:28.896724 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896758 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896786 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896814 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896847 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.896875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896892 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896935 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896952 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.896980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.897009 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897037 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:28.897063 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897080 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897118 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897136 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897164 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:28.897190 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897217 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:28.897243 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897261 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897277 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897399 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.897504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:28.897650 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897678 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:01:28.897704 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897731 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:28.897759 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897785 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:28.897812 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897845 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897862 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.897925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897960 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.897993 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.898011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.898066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.898098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:28.898144 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:01:28.898205 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.898276 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.898403 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.898459 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.898515 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.898565 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.898716 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:28.898769 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:01:28.898824 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:28.898977 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.899026 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.899076 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.899166 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.899217 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.899331 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.899470 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.899525 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.899646 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.899699 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.899754 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.899805 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.899855 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.899958 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.900051 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.900235 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.900288 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:28.900359 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.900472 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.900523 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.900624 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.900719 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.900814 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.900921 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.900988 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.901141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.901196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.901262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.901327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.901378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.901427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.901476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:28.901525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:01:28.901581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:28.901635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.901683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.901734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.901782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.901830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.901929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.902065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.902132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.902221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.902278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.902330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.902380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.902432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.902482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.902537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.902603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.902652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:28.902707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.902757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.902807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.902858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.902942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.903006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.903061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.903112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.903170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.903221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.903272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.903322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.903378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.903427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.903477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:28.903526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:01:28.903586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:28.903638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.903687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.903737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.903788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.903836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.903893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.903943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.904057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.904150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.904204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.904254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.904309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.904375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.904427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.904481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.904535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.904663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:28.904765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.904820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.904876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.904928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.904987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.905041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.905097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.905148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.905210 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:01:28.905238 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.905303 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.905361 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.905447 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.905505 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.905583 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.905648 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:28.905745 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:28.905848 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:28.905923 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.905981 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.906042 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.906098 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.906153 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.906208 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.906262 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.906318 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.906384 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.906441 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.906517 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.906579 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.906687 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.906791 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.906872 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.906976 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.907080 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:28.907169 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.907242 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.907299 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.907354 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.907410 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.907485 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.907542 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.907646 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.907819 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:01:28.907846 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.907908 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.908064 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.908122 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.908183 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.908241 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.908297 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:28.908353 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:28.908408 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:28.908464 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.908520 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.908680 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.908808 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.908866 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.908982 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.909043 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.909105 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.909161 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.909217 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.909273 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.909496 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.909891 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.910029 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.910135 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.910212 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.910302 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:28.910377 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.910460 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.910517 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.910585 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.910645 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.910701 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.910757 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.910816 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.910882 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:01:28.910906 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.910964 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.911014 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.911065 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.911116 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.911166 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.911216 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:28.911319 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:28.911475 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:28.911528 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.911583 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.911644 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.911694 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.911743 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.911794 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.911843 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.911892 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.911944 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.911994 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.912043 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.912093 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.912143 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.912193 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.912243 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.912323 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.912376 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:28.912432 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.912483 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.912533 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.912587 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.912638 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.912687 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.912737 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.912788 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.912846 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:01:28.912868 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.912923 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.913265 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.913319 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.913429 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.913509 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.913584 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:28.913638 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:28.913695 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:28.913748 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.913801 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.913854 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.913906 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.914018 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.914087 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.914156 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.914233 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.914288 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.914339 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.914393 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.914445 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.914498 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.914549 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.914607 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.914659 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.914711 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:28.914763 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.914814 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.914867 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.914919 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.914970 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.915021 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.915073 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.915192 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.915278 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:01:28.915298 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:01:28.915330 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:01:28.915359 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:01:28.915391 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:01:28.915419 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:01:28.915443 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.915466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.915478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.915490 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.915501 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.915511 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.915521 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:28.915532 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:28.915542 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:28.915553 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.915563 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.915580 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.915591 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.915602 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.915613 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.915623 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.915634 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.915652 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.915663 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.915673 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.915683 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.915694 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.915704 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.915714 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.915723 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.915733 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:28.915743 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.915753 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.915762 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.915773 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.915782 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.915791 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.915801 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.915811 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.915851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.915874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.915890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.915907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.915923 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.915936 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.915951 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:28.915963 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:28.915973 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:28.915981 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.915989 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.915998 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.916006 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.916014 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.916041 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.916050 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.916083 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.916093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.916101 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.916110 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.916118 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.916129 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.916138 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.916146 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.916157 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.916165 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:28.916173 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.916180 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.916189 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.916196 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.916224 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.916241 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.916258 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.916273 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.916292 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.916311 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.916325 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.916338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.916348 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.916357 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.916365 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:28.916373 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:28.916394 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:28.916404 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.916413 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.916422 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.916430 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.916439 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.916487 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.916498 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.916507 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.916517 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.916525 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.916533 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.916543 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.916550 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.916558 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.916566 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.916578 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.916591 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:28.916599 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.916607 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.916615 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.916623 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.916631 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.916638 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.916646 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.916654 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.916661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:28.916673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.916681 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:28.916690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:28.916698 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:28.916706 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:28.916713 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:28.916722 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:28.916730 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:28.916738 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:28.916746 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:28.916754 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:28.916761 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:28.916769 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.916776 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.916811 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:28.916829 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:28.916843 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:28.916865 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:28.916879 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.916892 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:28.916906 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:28.916919 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:28.916931 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:28.916943 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:28.916957 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:28.916971 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:28.916986 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:28.916999 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:28.917013 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:28.917025 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:28.917039 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:28.917052 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:28.917066 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:28.917487 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:01:28.917548 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:01:28.917554 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:01:28.917559 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:01:28.917566 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:01:28.917571 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:01:28.917596 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:01:28.917608 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:01:28.917619 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:01:28.917671 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.917678 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:01:28.917693 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:01:28.917716 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:01:28.917723 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:01:28.917728 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:01:28.917732 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:01:28.917739 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:01:28.917750 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:28.917758 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:28.917763 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:28.917777 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.917787 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:28.917793 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:01:28.917818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.917829 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:01:28.917842 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.917868 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:01:28.917874 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:01:28.917878 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:01:28.917882 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:01:28.917887 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:01:28.917891 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:01:28.917896 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:01:28.917900 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:01:28.917907 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:01:28.917917 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:28.917925 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:28.917929 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:28.917936 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.917960 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:01:28.917966 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:28.917993 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:01:28.918001 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.918006 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.918034 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.918045 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:28.918065 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:01:28.918080 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:28.918088 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:01:28.918097 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:01:28.918108 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167827" 2019-10-24 01:01:28.918194 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:28.918200 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:01:28.918206 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:28.918213 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:28.918219 wsdl: in serializeType: returning: 167827 2019-10-24 01:01:28.918227 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:01:28.918234 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:28.918238 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:01:28.918242 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:01:28.918248 wsdl: in serializeType: returning: 167827 2019-10-24 01:01:28.918253 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167827 2019-10-24 01:01:28.918276 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167827 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:01:28.918281 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:01:28.918287 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8445"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:01:28.918303 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:01:28.918371 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167827 2019-10-24 01:01:28.918385 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:01:28.918467 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:01:28.918400 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:01:28.918412 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:01:28.918418 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:01:28.918423 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:01:28.918427 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:01:28.918435 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:28.918446 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:28.918454 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:01:28.918460 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:01:28.918479 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:01:28.918490 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:01:28.918499 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:01:28.924658 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:01:28.924672 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:01:28.924682 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:01:28.924688 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:01:28.924693 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:28.924698 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:28.924702 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:01:28.924706 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:01:28.924711 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:01:28.924738 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:01:28.932843 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:01:28.932887 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:01:28.932894 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:01:28.932902 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:01:28.932918 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:01:28.932924 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:01:28.932931 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:01:28.932937 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:01:28.932942 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:01:28.932948 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:01:05 GMT 2019-10-24 01:01:28.932955 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:01:28.932963 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:01:28.932970 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:01:28.932981 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:01:28.933017 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:01:28.933035 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:01:28.933052 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:01:28.933060 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:01:28.933070 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:01:28.933116 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:01:28.933132 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:01:28.933139 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:01:28.933174 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:01:28.933183 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:01:05 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:01:28.933222 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:01:28.933233 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:01:28.933262 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:01:28.933269 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:01:28.933395 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:01:28.933569 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:01:28.933582 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:01:28.933598 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:01:28.933629 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:01:28.933673 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:01:28.933784 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:01:28.933830 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:01:28.933858 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:01:28.933874 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:01:28.933883 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:01:28.933892 nusoap_client: detail =