Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53039700005058145703L Model turbiny: K03
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VW
 Silnik: 1,8-5V längs/along
JR T1789
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:51:58 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:51:59.851849 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:51:59.851903 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:51:59.851918 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:51:59.851934 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:51:59.851944 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:51:59.851952 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:51:59.851967 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:51:59.851975 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:51:59.851982 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:51:59.851991 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:51:59.851999 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:51:59.852010 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:51:59.852015 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:51:59.852019 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:51:59.852024 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:51:59.852027 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:51:59.852039 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:51:59.852054 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:51:59.852062 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:51:59.852067 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:51:59.852073 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:51:59.852081 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:51:59.852089 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:51:59.859422 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:51:59.859455 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:51:59.859476 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:51:59.859484 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:51:59.859490 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:51:59.859495 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:51:59.859500 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:51:59.859530 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:51:59.876877 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:51:59.876927 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:51:59.876940 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:51:59.876946 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:51:59.876953 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:51:59.876958 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:51:59.876965 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:51:59.876971 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:51:59.876977 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:51:59.876983 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:51:58 GMT 2019-02-20 06:51:59.876989 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:51:59.876995 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:51:59.877002 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:51:59.877014 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:51:59.877047 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:51:59.884176 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:51:59.884628 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:51:59.891192 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-20 06:51:59.891369 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:59.891884 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:51:59.892237 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:59.892495 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:59.892512 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:59.898222 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:59.898310 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:59.898543 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:59.898856 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:59.899368 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:51:59.899747 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:59.900288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:51:59.900429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:59.900446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:59.900897 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:59.900928 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:51:59.901487 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:51:59.905405 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:59.905812 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:51:59.906167 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:51:59.906669 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:59.907239 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:59.907806 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:51:59.908270 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-02-20 06:51:59.908787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:59.909016 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:59.909251 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:51:59.909273 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:51:59.909284 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:51:59.909334 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:51:59.909405 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:51:59.909432 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:51:59.909446 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:51:59.909478 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:51:59.909488 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:51:59.909729 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:51:59.909755 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:51:59.909840 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.909856 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:51:59.909891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.909951 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.909968 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.909996 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:51:59.910037 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.910050 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910071 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:51:59.910102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.910171 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.910201 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.910242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910292 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.910317 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:51:59.910364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.910416 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:51:59.910446 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910458 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:51:59.910485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910535 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.910549 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910569 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:51:59.910602 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.910614 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910630 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:51:59.910662 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.910674 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910690 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:51:59.910715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.910779 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.910807 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910817 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:51:59.910843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910889 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.910902 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910920 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:51:59.910945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.910972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.910992 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:51:59.911021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911032 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:51:59.911059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911108 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.911121 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911139 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:51:59.911175 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.911187 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911206 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:51:59.911240 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.911253 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911271 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:51:59.911320 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.911333 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911352 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:59.911376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.911444 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.911469 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911480 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.911508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911549 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911559 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911633 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:59.911666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:59.911697 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911716 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:51:59.911732 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:51:59.911754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:51:59.911801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:51:59.911829 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911840 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:51:59.911867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911915 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.911928 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911946 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:51:59.911970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.911996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.912016 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.912045 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912057 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.912085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912134 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.912147 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912167 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:51:59.912193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.912243 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:51:59.912272 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912284 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:51:59.912335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912385 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.912398 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:59.912443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.912524 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.912548 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912556 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.912575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912607 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.912615 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912627 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:51:59.912641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.912669 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:51:59.912685 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912691 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:51:59.912706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912733 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.912741 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912752 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:51:59.912776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.912784 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912794 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:59.912807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.912838 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:51:59.912853 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912860 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.912874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912900 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.912908 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912918 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:51:59.912932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.912957 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:51:59.912972 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.912979 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:51:59.912992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913018 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.913025 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913035 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:51:59.913055 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.913062 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913077 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:59.913091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.913121 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:51:59.913136 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913143 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.913157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913183 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.913190 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913200 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:51:59.913213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.913238 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:51:59.913253 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913259 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:51:59.913273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.913305 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913330 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:59.913344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.913370 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:51:59.913385 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913392 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.913406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913431 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.913438 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913453 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:51:59.913467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.913492 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:51:59.913508 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913514 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:51:59.913528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913553 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.913560 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913570 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:59.913583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.913607 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.913622 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913628 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.913642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913667 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.913674 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913684 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:51:59.913697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.913722 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:51:59.913738 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913744 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:51:59.913757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913782 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.913789 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913799 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:51:59.913812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.913837 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.913852 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913858 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.913872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913896 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.913903 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913913 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:51:59.913927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.913951 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:51:59.913967 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.913973 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:51:59.913988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914013 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.914020 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914029 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:51:59.914043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.914068 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.914082 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914090 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.914104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914129 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.914136 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914147 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:51:59.914160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.914185 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:51:59.914200 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914207 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:51:59.914220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914245 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.914252 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914262 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:51:59.914280 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.914288 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914297 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:51:59.914311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.914348 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.914363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914370 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.914384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914410 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.914417 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914427 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:51:59.914441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.914471 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:51:59.914486 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914492 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:51:59.914506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914531 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.914539 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914549 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:59.914562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.914587 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.914602 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914608 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.914622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914647 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.914655 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914665 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:51:59.914678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.914703 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:59.914718 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914733 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:51:59.914747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914773 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:51:59.914780 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914794 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:51:59.914808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.914833 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.914848 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914854 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.914868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914892 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914898 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914938 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:59.914960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:59.914977 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.914988 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:51:59.914998 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:51:59.915011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:51:59.915036 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:51:59.915051 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915058 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:51:59.915071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915099 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:51:59.915106 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915116 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:51:59.915129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.915164 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.915179 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915185 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.915199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915229 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915235 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915273 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:59.915294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:59.915310 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915327 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:51:59.915338 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:51:59.915351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:51:59.915376 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:51:59.915391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915398 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:51:59.915412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915438 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.915448 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:51:59.915479 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.915487 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915497 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:51:59.915515 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.915522 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915532 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:51:59.915550 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.915557 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915567 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:51:59.915585 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.915592 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915601 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:51:59.915619 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.915626 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915636 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:51:59.915653 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.915660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:59.915683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.915733 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.915749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915755 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.915770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915794 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.915801 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:51:59.915825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.915850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:51:59.915865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915871 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:51:59.915886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915910 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.915917 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915927 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:51:59.915945 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.915952 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915962 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:59.915980 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.915986 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.915996 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:51:59.916009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.916043 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.916058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916064 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.916078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916103 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.916112 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916122 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:51:59.916135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.916162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:51:59.916177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916183 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:51:59.916197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916222 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.916229 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:59.916252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.916277 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.916293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916299 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.916324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916351 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.916359 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:51:59.916382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.916407 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:59.916423 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916429 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:51:59.916446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916473 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.916481 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916491 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:51:59.916509 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.916516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916526 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:59.916545 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.916552 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916562 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:51:59.916576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.916608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.916624 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916631 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.916645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916671 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.916678 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916688 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:51:59.916701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.916726 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:59.916741 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916748 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:59.916761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916786 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.916794 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916804 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:51:59.916822 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.916829 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916839 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:51:59.916857 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.916863 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916873 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:51:59.916891 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.916898 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916908 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:51:59.916926 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.916933 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916943 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:51:59.916956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.916987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.916999 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.917014 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917021 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.917035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917069 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917076 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917087 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:51:59.917100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.917125 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:59.917140 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917172 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917179 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917189 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917202 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.917234 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917260 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.917267 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917277 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:59.917295 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.917302 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917322 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:51:59.917341 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.917349 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917359 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:51:59.917378 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.917385 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917395 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:51:59.917413 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.917420 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917430 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:51:59.917451 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:51:59.917459 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917469 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:51:59.917488 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.917495 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917505 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.917522 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.917529 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917539 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:59.917557 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.917563 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917574 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:51:59.917591 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.917598 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917608 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:51:59.917621 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.917693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917699 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:59.917714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917747 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.917754 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917764 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:51:59.917782 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.917789 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917798 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:51:59.917816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.917823 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917832 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:51:59.917850 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.917857 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917873 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:51:59.917886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.917924 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917939 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917945 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.917960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.917985 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.917993 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:51:59.918016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.918041 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:59.918055 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918082 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918090 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918100 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918113 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.918143 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918169 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.918176 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918186 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:51:59.918204 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.918211 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918222 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:51:59.918240 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.918246 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918256 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:51:59.918274 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.918281 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918291 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:51:59.918309 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.918326 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918338 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:51:59.918357 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.918364 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918374 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:51:59.918392 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.918399 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918408 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:59.918426 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.918433 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918451 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:51:59.918471 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.918478 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918489 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:51:59.918507 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.918513 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918523 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:51:59.918541 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.918548 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918560 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:51:59.918573 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.918627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.918646 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918652 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:59.918667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918692 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.918699 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918709 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:51:59.918727 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.918734 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918744 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:59.918762 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.918769 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918779 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:51:59.918796 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:59.918803 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918813 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.918826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.918863 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.918879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918885 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.918899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918925 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.918932 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918942 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:51:59.918955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.918970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.918980 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:59.918994 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919023 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919030 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919041 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919054 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.919085 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919110 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.919117 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919127 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:51:59.919145 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.919152 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919168 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:51:59.919190 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.919197 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919207 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:51:59.919226 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.919233 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919243 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:51:59.919261 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.919268 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919278 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:51:59.919297 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.919304 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919314 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:51:59.919338 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.919345 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919355 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:59.919372 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.919381 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919390 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:51:59.919408 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.919415 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919425 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:51:59.919446 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919454 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919465 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:51:59.919483 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.919490 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919500 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:51:59.919518 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.919524 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919534 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:51:59.919547 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.919606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.919622 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919651 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919658 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919668 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919681 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919698 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.919712 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919743 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.919750 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919760 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:51:59.919778 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.919785 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919795 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:51:59.919813 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.919820 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919829 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:51:59.919847 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.919854 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919864 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:51:59.919882 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.919889 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919899 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:51:59.919916 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.919923 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919933 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:51:59.919951 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.919958 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.919968 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:51:59.919985 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.919992 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.920002 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:51:59.920020 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.920027 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.920037 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:51:59.920055 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.920062 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.920072 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:51:59.920089 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.920096 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.920106 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:51:59.920123 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.920130 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.920140 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:51:59.920158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.920165 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.920175 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:59.920201 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.920208 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.920218 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:51:59.920231 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.920295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.920319 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920326 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:51:59.920345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920371 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.920378 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920389 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:51:59.920402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.920428 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.920446 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920454 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.920469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920495 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.920503 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920513 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:51:59.920527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.920552 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:51:59.920568 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920574 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:51:59.920587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920614 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.920621 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920631 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:59.920649 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.920656 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920666 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:51:59.920683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.920690 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920699 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:51:59.920717 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:59.920724 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920739 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:51:59.920752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.920791 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:51:59.920806 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920812 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.920827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920852 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:59.920860 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920870 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:51:59.920883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.920898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.920908 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:51:59.920922 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:59.920950 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:51:59.920957 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:59.920967 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:51:59.920980 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:59.920996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.921010 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921036 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.921043 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921053 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:51:59.921072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.921079 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921089 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:51:59.921107 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.921114 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921124 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:51:59.921142 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:51:59.921149 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921158 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:51:59.921177 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.921183 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921193 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:51:59.921211 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.921218 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921228 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:51:59.921246 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.921253 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921263 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:51:59.921281 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.921288 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921298 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:51:59.921327 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.921335 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921346 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:51:59.921364 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.921371 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921381 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:59.921394 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:59.921448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.921468 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921474 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:51:59.921489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921515 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.921522 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921532 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:59.921545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.921571 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.921586 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921592 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.921606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921631 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:51:59.921638 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921648 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:51:59.921662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.921687 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:51:59.921701 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:51:59.921728 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:59.921735 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:51:59.921745 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:51:59.921763 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:51:59.921770 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:51:59.921780 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:51:59.921802 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:59.921809 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:51:59.921819 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:51:59.921832 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:51:59.921857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.921872 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921879 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:51:59.921893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921919 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.921926 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921936 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:59.921955 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.921962 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.921971 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:51:59.921989 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.921996 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922006 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:51:59.922020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.922053 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922068 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922074 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.922089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922115 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922122 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922132 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:51:59.922145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.922171 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:51:59.922185 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922214 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922221 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922231 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922244 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.922274 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922300 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.922307 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922323 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:51:59.922342 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.922350 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922360 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:51:59.922378 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.922385 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922395 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:51:59.922414 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.922421 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922431 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:51:59.922448 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.922455 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922465 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:51:59.922483 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.922490 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922500 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:51:59.922517 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.922525 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922534 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:51:59.922552 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.922560 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922570 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:51:59.922587 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.922594 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922604 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:51:59.922617 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.922664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.922683 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922689 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:51:59.922703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922728 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.922736 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922746 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:51:59.922765 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.922772 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922782 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:51:59.922799 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.922806 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922816 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:51:59.922834 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.922840 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922850 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:51:59.922868 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.922875 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922884 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:51:59.922898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.922940 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.922955 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.922961 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.922976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923000 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923007 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923045 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:59.923066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:59.923083 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923094 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:51:59.923104 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:51:59.923116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:51:59.923141 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:51:59.923156 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923162 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:51:59.923177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923202 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.923209 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923220 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:51:59.923233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.923258 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.923273 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923280 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.923294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923324 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:51:59.923332 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923343 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:51:59.923356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.923382 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:51:59.923397 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923403 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:51:59.923417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923442 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.923449 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:59.923472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.923497 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.923512 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923519 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.923533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923558 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923566 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923576 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:51:59.923589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.923604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.923614 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:51:59.923628 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923656 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923664 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923674 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923687 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.923717 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923748 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.923756 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923766 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:51:59.923784 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.923791 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923801 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:51:59.923819 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.923825 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923835 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:51:59.923853 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.923860 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923869 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:51:59.923887 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.923893 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923903 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:51:59.923921 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:51:59.923928 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923937 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:51:59.923955 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:51:59.923962 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.923972 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:51:59.923990 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:51:59.923997 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.924007 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:51:59.924024 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:59.924031 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.924042 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:51:59.924059 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.924066 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.924076 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:51:59.924094 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.924100 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.924110 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:51:59.924127 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.924135 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.924144 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:51:59.924162 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.924169 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.924178 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:51:59.924191 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.924253 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.924272 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924279 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:51:59.924295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924325 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.924333 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924343 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:51:59.924357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.924382 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.924398 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924404 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.924418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924448 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.924455 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924465 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:51:59.924478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.924503 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:51:59.924519 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924525 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:59.924539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924565 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.924572 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924582 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:51:59.924600 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.924607 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924617 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:51:59.924635 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.924642 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924652 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:51:59.924670 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.924677 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924687 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:51:59.924700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.924737 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.924752 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924759 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.924774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924800 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.924807 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924817 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:51:59.924831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.924846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.924856 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:59.924870 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.924899 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.924906 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.924917 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.924930 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.924947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.924961 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.924987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.924994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.925004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:59.925022 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.925029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.925038 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:59.925056 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.925063 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.925073 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:51:59.925091 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.925098 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.925108 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:51:59.925126 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.925133 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.925143 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:59.925160 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.925167 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.925177 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:51:59.925195 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:51:59.925201 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.925211 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:51:59.925224 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.925263 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.925280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925287 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:51:59.925301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925331 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.925339 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925349 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:51:59.925368 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.925375 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925384 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:51:59.925402 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.925409 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925419 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:51:59.925444 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.925451 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925461 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:51:59.925478 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.925485 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925495 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:51:59.925512 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.925519 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925529 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:51:59.925547 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.925554 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925564 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:51:59.925581 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.925588 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925598 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:51:59.925611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.925665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.925680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925687 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:51:59.925701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925726 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:59.925733 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925743 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:51:59.925756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.925782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:51:59.925799 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:59.925806 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:51:59.925817 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:51:59.925833 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925839 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:51:59.925852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925876 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:59.925896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:59.925913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.925924 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:51:59.925934 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:51:59.925951 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.925958 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:51:59.925968 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:51:59.925984 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:59.925992 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:51:59.926002 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:51:59.926019 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.926026 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:59.926036 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.926053 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.926060 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:59.926070 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.926087 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.926094 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:59.926104 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.926121 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.926128 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:51:59.926138 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.926156 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:59.926162 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:51:59.926172 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:59.926189 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:51:59.926196 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:51:59.926206 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:51:59.926223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.926230 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:51:59.926239 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.926256 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:51:59.926263 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:51:59.926273 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:51:59.926289 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.926296 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:51:59.926306 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.926329 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.926336 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:59.926386 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.926403 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:59.926410 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:51:59.926420 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:51:59.926445 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:51:59.926483 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.926513 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:51:59.926541 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.926569 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:51:59.926596 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.926623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:51:59.926650 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.926677 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:51:59.926705 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.926731 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:51:59.926768 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:51:59.926794 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:51:59.926822 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:51:59.926848 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:51:59.926876 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:51:59.926902 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:51:59.926931 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.926957 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:51:59.926984 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.927010 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:51:59.927037 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.927063 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:51:59.927090 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.927117 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:51:59.927144 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.927171 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:59.927198 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.927224 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:51:59.927251 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.927278 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:51:59.927305 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.927339 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:51:59.927367 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.927393 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:51:59.927421 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.927450 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:59.927477 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.927505 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:59.927532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.927560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:59.927587 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.927614 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:59.927641 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.927667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:59.927694 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.927721 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:51:59.927748 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:51:59.927775 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:51:59.927802 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.927829 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:51:59.927856 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.927883 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:51:59.927909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.927936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:51:59.927963 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.927989 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:51:59.928016 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.928043 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:51:59.928070 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.928097 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:51:59.928124 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.928151 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:59.928177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.928206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:51:59.928234 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928252 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928279 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:59.928306 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928329 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928347 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928373 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:59.928400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928434 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928451 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:59.928505 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928532 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.928558 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928585 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.928612 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928629 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928656 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.928683 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928700 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928727 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.928755 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928781 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.928808 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928834 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:59.928860 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928887 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.928913 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928940 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.928967 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.928984 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929011 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:59.929037 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929064 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.929091 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929118 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:59.929144 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929172 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:59.929199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929216 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929251 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929268 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929286 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929303 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929336 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.929363 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929397 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929423 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.929450 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929477 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.929504 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929539 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929566 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.929592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.929715 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929732 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929749 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929766 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929792 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.929819 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929836 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929853 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929870 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929897 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.929923 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929950 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.929977 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.929995 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930013 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930030 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930058 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:59.930085 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930111 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:51:59.930138 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930155 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930172 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930199 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.930225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:59.930355 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930382 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:51:59.930409 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930435 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.930462 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930489 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.930515 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930532 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930593 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.930620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930725 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:51:59.930797 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930815 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930841 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:59.930868 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930885 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930902 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930928 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:59.930955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.930989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:59.931059 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931086 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.931112 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931138 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.931164 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931182 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931208 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.931234 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931252 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931278 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.931312 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931346 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.931373 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931399 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:59.931425 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931452 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.931479 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931505 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:59.931532 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931550 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931576 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:59.931602 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931629 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.931655 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931682 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:59.931709 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931735 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:59.931761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931813 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931830 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931864 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.931917 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931935 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931952 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.931978 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.932004 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932032 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.932058 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932076 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932119 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.932146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:59.932266 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932284 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932300 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932331 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932358 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.932384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932401 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932425 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932470 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.932497 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932524 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:59.932552 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932571 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932589 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932606 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932632 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:59.932659 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932685 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:51:59.932712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932730 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932779 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.932805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:59.932928 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.932955 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:51:59.932981 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933007 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:59.933034 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933060 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:59.933087 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933104 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933121 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933138 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933165 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.933192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933279 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:59.933347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:51:59.933373 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.933432 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.933483 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.933533 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.933582 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.933630 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:59.933679 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:51:59.933728 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:59.933787 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.933836 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.933885 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.933933 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.933981 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.934030 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.934078 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.934125 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.934173 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.934222 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.934271 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.934326 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.934378 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.934434 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.934491 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.934540 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:59.934588 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.934635 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.934683 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.934732 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.934782 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.934837 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.934884 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.934934 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.934992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.935042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.935091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.935141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.935188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.935237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:59.935287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:51:59.935342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:59.935391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.935494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.935544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.935592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.935640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.935689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.935739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.935788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.935837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.935894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.935943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.935992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.936042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.936095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.936147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.936195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:59.936243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.936291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.936344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.936394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.936443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.936495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.936543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.936592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.936649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.936698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.936747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.936795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.936842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.936891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:59.936939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:51:59.936988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:59.937036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.937083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.937132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.937180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.937227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.937276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.937338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.937385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.937439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.937490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.937539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.937598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.937647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.937700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.937753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.937801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:59.937849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.937896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.937944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.937993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.938042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.938098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.938146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.938195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.938252 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:51:59.938280 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.938354 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.938411 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.938467 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.938522 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.938578 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:59.938639 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:51:59.938694 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:59.938749 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.938804 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.938859 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.938915 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.938970 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.939025 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.939080 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.939135 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.939189 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.939245 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.939303 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.939363 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.939418 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.939473 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.939528 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.939587 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:59.939642 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.939697 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.939759 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.939814 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.939869 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.939924 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.939979 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.940034 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.940097 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:51:59.940121 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.940177 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.940232 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.940288 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.940348 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.940405 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:59.940460 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:51:59.940516 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:59.940571 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.940631 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.940687 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.940788 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.940843 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.940898 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.940954 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.941011 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.941066 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.941122 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.941178 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.941233 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.941288 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.941350 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.941406 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.941461 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:59.941516 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.941572 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.941633 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.941689 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.941744 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.941800 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.941856 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.941911 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.941973 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:51:59.941996 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.942047 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.942097 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.942147 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.942197 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.942247 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:59.942304 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:51:59.942358 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:59.942408 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.942458 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.942508 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.942557 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.942608 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.942659 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.942709 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.942759 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.942809 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.942859 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.942909 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.942958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.943008 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.943058 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.943108 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.943158 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:59.943208 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.943257 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.943307 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.943362 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.943412 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.943462 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.943511 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.943561 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.943622 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:51:59.943644 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.943697 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.943749 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.943800 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.943852 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.943904 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:59.943955 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:51:59.944007 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:59.944059 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.944111 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.944163 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.944215 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.944267 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.944324 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.944384 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.944436 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.944493 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.944546 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.944600 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.944653 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.944705 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.944757 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.944808 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.944860 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:59.944912 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.944963 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.945015 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.945067 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.945118 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.945170 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.945222 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.945273 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.945340 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:51:59.945358 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:51:59.945388 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:51:59.945416 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:51:59.945449 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:51:59.945477 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:51:59.945498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.945514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.945523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.945532 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.945541 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.945551 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:51:59.945559 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:51:59.945569 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:51:59.945578 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.945586 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.945595 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.945603 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.945612 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.945620 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.945629 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.945638 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.945645 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.945653 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.945661 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.945670 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.945678 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.945686 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.945694 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.945701 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:51:59.945709 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.945717 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.945726 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.945734 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.945743 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.945751 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.945759 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.945768 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.945776 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.945785 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.945793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.945802 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.945810 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.945818 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:51:59.945826 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:51:59.945835 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:51:59.945842 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.945850 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.945858 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.945865 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.945873 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.945881 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.945889 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.945896 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.945904 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.945912 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.945919 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.945928 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.945936 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.945943 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.945950 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.945958 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:51:59.945966 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.945973 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.945980 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.945988 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.945996 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.946003 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.946011 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.946018 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.946026 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.946035 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.946043 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.946051 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.946059 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.946066 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:51:59.946073 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:51:59.946080 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:51:59.946087 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.946094 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.946101 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.946108 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.946115 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.946122 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.946129 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.946136 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.946144 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.946150 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.946158 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.946165 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.946172 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.946179 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.946187 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.946193 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:51:59.946201 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.946208 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.946215 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.946222 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.946229 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.946235 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.946242 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.946249 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.946256 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:51:59.946263 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.946270 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:59.946278 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:59.946284 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:51:59.946292 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:51:59.946299 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:51:59.946306 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:51:59.946313 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:59.946326 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:59.946334 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:59.946340 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:59.946348 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.946356 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.946363 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:59.946371 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:59.946378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:51:59.946385 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.946392 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:59.946400 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:59.946407 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:59.946461 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:59.946469 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:59.946476 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:51:59.946483 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:59.946490 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:59.946498 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:59.946505 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:51:59.946511 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:59.946518 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:59.946526 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:59.946532 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:59.946605 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:51:59.946616 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:51:59.946621 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:51:59.946626 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:51:59.946632 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:51:59.946637 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:51:59.946641 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:51:59.946650 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:51:59.946658 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:51:59.946693 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.946700 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:51:59.946715 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:51:59.946736 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:51:59.946744 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:51:59.946748 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:51:59.946753 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:51:59.946758 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:51:59.946769 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:59.946776 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:59.946781 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:59.946792 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.946801 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:59.946806 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:51:59.946830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.946840 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:51:59.946845 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.946868 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:51:59.946874 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:51:59.946879 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:51:59.946883 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:51:59.946887 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:51:59.946891 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:51:59.946896 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:51:59.946900 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:51:59.946906 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:51:59.946917 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:59.946923 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:59.946927 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:59.946933 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.946939 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:51:59.946943 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:59.946966 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:51:59.946973 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.946978 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.946984 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.946988 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:51:59.946999 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:51:59.947007 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:51:59.947012 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:51:59.947017 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:51:59.947023 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "165765" 2019-02-20 06:51:59.947030 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:51:59.947035 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:51:59.947040 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:51:59.947046 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:51:59.947051 wsdl: in serializeType: returning: 165765 2019-02-20 06:51:59.947058 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:51:59.947064 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:51:59.947069 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:51:59.947073 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:51:59.947078 wsdl: in serializeType: returning: 165765 2019-02-20 06:51:59.947082 wsdl: serializeRPCParameters returning: 165765 2019-02-20 06:51:59.947094 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=165765 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:51:59.947099 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:51:59.947105 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6232"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:51:59.947119 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:51:59.947125 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=165765 2019-02-20 06:51:59.947135 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:51:59.947213 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:51:59.947150 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:51:59.947161 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:51:59.947166 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:51:59.947171 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:51:59.947175 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:51:59.947182 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:51:59.947192 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:51:59.947201 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:51:59.947206 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:51:59.947220 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:51:59.947230 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:51:59.947238 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:51:59.954668 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:51:59.954684 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:51:59.954695 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:51:59.954701 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:51:59.954707 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:51:59.954712 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:51:59.954717 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:51:59.954721 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:51:59.954725 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:51:59.954754 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:51:59.963918 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:51:59.963936 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:51:59.963942 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:51:59.963948 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:51:59.963953 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:51:59.963958 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:51:59.963964 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:51:59.963970 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:51:59.963975 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:51:59.963985 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:51:58 GMT 2019-02-20 06:51:59.963991 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:51:59.963997 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:51:59.964002 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:51:59.964010 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:51:59.964035 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:51:59.964046 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:51:59.964079 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:51:59.964084 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:51:59.964089 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:51:59.964131 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:51:59.964145 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:51:59.964150 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:51:59.964168 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:51:59.964174 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:51:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:51:59.964206 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:51:59.964215 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:51:59.964244 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:51:59.964250 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:51:59.964371 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:51:59.964473 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:51:59.964479 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:51:59.964488 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:51:59.964498 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:51:59.964522 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:51:59.964578 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:51:59.964601 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:51:59.964612 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:51:59.964620 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:51:59.964625 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:51:59.964630 nusoap_client: detail =