Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53039700005058145703L Model turbiny: K03
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VW
 Silnik: 1,8-5V längs/along
JR T1789
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:34:22 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:34:40.073180 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:34:40.073236 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:34:40.073251 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:34:40.073268 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:34:40.073278 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:34:40.073286 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:34:40.073300 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:34:40.073308 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:34:40.073315 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:34:40.073324 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:34:40.073332 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:34:40.073343 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:34:40.073349 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:34:40.073354 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:34:40.073358 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:34:40.073362 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:34:40.073374 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:34:40.073389 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:34:40.073397 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:34:40.073403 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:34:40.073409 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:34:40.073418 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:34:40.073426 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:34:40.081417 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:34:40.081442 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:34:40.081461 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:34:40.081469 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:34:40.081474 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:34:40.081479 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:34:40.081483 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:34:40.081529 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:34:40.108555 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:34:40.108590 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:34:40.108597 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:34:40.108603 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:34:40.108609 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:34:40.108614 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:34:40.108620 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:34:40.108626 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:34:40.108632 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:34:40.108638 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:34:22 GMT 2019-04-26 06:34:40.108644 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:34:40.108649 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:34:40.108655 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:34:40.108679 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:34:40.108711 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:34:40.108734 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-26 06:34:40.116254 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.120822 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:34:40.120855 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-26 06:34:40.123854 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.125067 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.128744 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:34:40.128808 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:34:40.128843 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-04-26 06:34:40.131718 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:34:40.132697 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.132749 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.136399 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:34:40.136451 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:34:40.136467 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-26 06:34:40.136482 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.136495 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:34:40.136561 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.136587 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:34:40.136613 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.136627 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.139239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.139523 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.139559 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:34:40.140355 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:34:40.140530 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.140555 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.144168 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:34:40.144222 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:34:40.144241 soap_transport_http: read buffer of 5592 bytes 2019-04-26 06:34:40.144407 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:34:40.144424 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:34:40.144437 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-04-26 06:34:40.144448 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:34:40.144454 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:34:40.144491 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:34:40.144530 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:34:40.144547 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:34:40.144555 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:34:40.144576 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:34:40.144581 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:34:40.144765 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:34:40.144783 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:34:40.144839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.144849 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:34:40.144870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.144901 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.144911 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.144926 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:34:40.144948 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.144955 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.144966 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:34:40.144982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.145024 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.145040 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145047 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.145064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145093 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.145101 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145112 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:34:40.145125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.145154 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:34:40.145169 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145175 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:34:40.145189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145214 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.145222 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145232 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:34:40.145250 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.145257 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145266 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:34:40.145284 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.145291 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145301 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:34:40.145321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.145357 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.145373 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:34:40.145395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145421 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.145428 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145438 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:34:40.145452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.145477 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:34:40.145492 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145499 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:34:40.145512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145538 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.145545 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145555 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:34:40.145573 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.145580 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145590 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:34:40.145608 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.145615 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145624 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:34:40.145642 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.145649 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:34:40.145672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.145710 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.145725 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145739 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.145754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145778 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145784 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145827 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:34:40.145848 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:34:40.145865 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145877 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:34:40.145887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:34:40.145899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:34:40.145924 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:34:40.145939 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145945 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:34:40.145960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.145985 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.145993 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146003 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:34:40.146016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.146041 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.146056 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146063 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.146077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146102 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.146110 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146120 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:34:40.146133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.146159 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:34:40.146173 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146180 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:34:40.146200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.146233 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146243 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:34:40.146257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.146282 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.146296 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146302 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.146342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146375 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.146382 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146393 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:34:40.146406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.146432 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:34:40.146447 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146453 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:34:40.146468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146493 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.146500 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146510 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:34:40.146529 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.146536 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146546 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:34:40.146559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.146588 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:34:40.146603 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146609 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.146623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146648 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.146655 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146665 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:34:40.146678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.146703 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:34:40.146718 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146724 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:34:40.146741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146767 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.146774 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146784 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:34:40.146804 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.146811 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146825 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:34:40.146839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.146868 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:34:40.146883 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146890 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.146903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146928 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.146935 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146945 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:34:40.146958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.146973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.146983 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:34:40.146997 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147003 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:34:40.147016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147040 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.147048 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147058 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:34:40.147071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.147095 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:34:40.147110 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147116 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.147129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147154 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.147161 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147171 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:34:40.147184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.147209 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:34:40.147224 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147230 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:34:40.147243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147268 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.147275 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147284 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:34:40.147297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.147329 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.147344 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147350 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.147364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147388 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.147396 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147406 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:34:40.147419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.147444 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:34:40.147459 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147465 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:34:40.147478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147502 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.147509 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147519 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:34:40.147532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.147557 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.147572 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147578 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.147592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147616 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.147623 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147633 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:34:40.147646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.147670 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:34:40.147685 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147691 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:34:40.147705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147729 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.147738 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147748 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:34:40.147761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.147785 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.147800 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147808 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.147821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147845 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.147853 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147862 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:34:40.147875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.147900 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:34:40.147915 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147921 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:34:40.147934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147958 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.147965 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.147975 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:34:40.147993 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.148000 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148010 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:34:40.148023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.148052 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.148067 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148073 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.148087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148112 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.148119 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148129 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:34:40.148142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.148167 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:34:40.148181 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148187 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:34:40.148201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.148233 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148242 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:34:40.148255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.148280 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.148295 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148302 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.148320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148347 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.148354 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148364 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:34:40.148377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.148402 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:34:40.148417 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148423 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:34:40.148447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148472 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:34:40.148480 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148489 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:34:40.148503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.148528 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.148542 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148549 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.148562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148586 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148592 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148632 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:34:40.148653 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:34:40.148670 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148681 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:34:40.148691 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:34:40.148704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:34:40.148729 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:34:40.148746 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148752 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:34:40.148767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148793 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:34:40.148800 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148810 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:34:40.148824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.148849 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.148864 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148870 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.148884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148907 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148914 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148950 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:34:40.148970 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:34:40.148987 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.148997 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:34:40.149007 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:34:40.149019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:34:40.149044 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:34:40.149058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149065 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:34:40.149079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.149111 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149121 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:34:40.149139 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.149146 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149156 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:34:40.149174 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.149181 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149191 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:34:40.149209 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.149216 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149226 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:34:40.149244 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.149251 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149261 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:34:40.149278 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.149285 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149295 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:34:40.149312 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.149325 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149335 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:34:40.149348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.149398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.149414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149420 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.149441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149466 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.149473 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149483 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:34:40.149496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.149521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:34:40.149536 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149542 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:34:40.149556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149580 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.149587 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149597 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:34:40.149615 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.149622 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149632 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:34:40.149650 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.149657 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149667 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:34:40.149679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.149712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.149733 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149739 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.149753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149778 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.149786 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:34:40.149809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.149836 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:34:40.149851 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149857 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:34:40.149871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149896 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.149903 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149913 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:34:40.149926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.149951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.149966 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.149973 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.149987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150012 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.150019 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:34:40.150042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.150067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:34:40.150082 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150088 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:34:40.150102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150127 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.150134 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150144 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:34:40.150162 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.150169 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150180 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:34:40.150197 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.150204 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150214 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:34:40.150227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.150260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.150275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150281 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.150296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150327 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.150335 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150345 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:34:40.150359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.150384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:34:40.150399 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150405 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:34:40.150419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150446 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.150453 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150463 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:34:40.150481 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.150488 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150498 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:34:40.150516 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.150523 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150532 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:34:40.150550 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.150557 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150567 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:34:40.150585 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.150592 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150602 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:34:40.150614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.150657 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.150671 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150678 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.150694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150719 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.150727 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150744 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:34:40.150757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.150772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.150782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:34:40.150795 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.150827 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.150834 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.150845 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.150858 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.150875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.150889 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.150914 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.150921 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.150932 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:34:40.150950 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.150957 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.150967 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:34:40.150984 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.150991 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151001 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:34:40.151019 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.151027 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151037 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:34:40.151055 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.151061 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151072 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:34:40.151090 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:34:40.151097 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151107 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:34:40.151125 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.151132 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151142 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.151159 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.151166 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151176 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:34:40.151193 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.151200 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151211 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:34:40.151229 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.151235 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151245 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:34:40.151258 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151310 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.151334 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.151342 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:34:40.151359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.151385 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.151392 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.151402 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:34:40.151420 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.151426 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.151436 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:34:40.151453 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.151460 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.151470 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:34:40.151487 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.151494 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.151504 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:34:40.151517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.151544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.151555 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151570 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.151576 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.151591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.151616 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151623 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.151633 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:34:40.151646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.151662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.151672 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:34:40.151685 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151712 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151719 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151729 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151742 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.151773 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151800 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.151807 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151817 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:34:40.151835 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.151842 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151853 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:34:40.151871 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.151877 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151887 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:34:40.151904 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.151911 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151921 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:34:40.151939 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.151945 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151955 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:34:40.151973 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.151980 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.151989 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:34:40.152007 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.152014 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.152024 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:34:40.152041 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.152048 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.152058 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:34:40.152075 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.152082 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.152092 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:34:40.152109 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.152116 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.152125 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:34:40.152143 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.152150 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.152159 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:34:40.152172 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.152227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.152245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.152252 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:34:40.152266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.152291 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.152298 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.152308 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:34:40.152332 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.152339 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.152349 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:34:40.152367 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.152374 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.152384 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:34:40.152402 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:34:40.152409 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.152419 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.152432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.152459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.152470 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.152491 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.152506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.152531 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152539 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.152549 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:34:40.152562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.152577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.152587 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:34:40.152600 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152629 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152637 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152647 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152660 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152676 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.152690 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152717 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.152724 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152734 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:34:40.152752 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.152759 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152769 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:34:40.152792 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.152799 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152809 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:34:40.152827 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.152834 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152844 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:34:40.152862 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.152869 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152879 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:34:40.152897 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.152904 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152914 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:34:40.152931 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.152938 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152948 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:34:40.152970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.152978 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.152988 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:34:40.153006 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.153012 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.153023 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:34:40.153040 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153047 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.153057 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:34:40.153074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.153081 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.153091 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:34:40.153109 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.153116 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.153125 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:34:40.153138 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.153198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.153215 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153244 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153251 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153261 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153274 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.153305 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153339 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.153347 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153364 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:34:40.153382 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.153389 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153400 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:34:40.153417 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.153424 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153434 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:34:40.153452 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.153459 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153469 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:34:40.153486 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.153493 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153503 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:34:40.153521 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.153528 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153537 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:34:40.153555 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.153562 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153572 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:34:40.153589 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.153596 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153606 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:34:40.153624 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.153631 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153641 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:34:40.153658 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.153665 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153675 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:34:40.153693 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.153700 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153709 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:34:40.153734 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.153741 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153751 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:34:40.153768 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.153775 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153785 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:34:40.153802 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.153809 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153819 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:34:40.153832 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.153898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.153918 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.153925 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:34:40.153941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.153967 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.153974 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.153984 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:34:40.153997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.154023 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.154038 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154044 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.154058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154084 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.154091 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154101 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:34:40.154114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.154139 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:34:40.154154 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154160 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:34:40.154174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154200 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.154207 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154217 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:34:40.154234 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.154241 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154251 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:34:40.154268 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.154275 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154285 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:34:40.154303 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:34:40.154309 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154324 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:34:40.154338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.154385 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:34:40.154400 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154406 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.154422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154447 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:34:40.154455 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154465 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:34:40.154478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.154493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.154503 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:34:40.154516 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:34:40.154544 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154551 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:34:40.154561 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154574 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:34:40.154590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.154603 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154629 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.154636 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154646 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:34:40.154664 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.154672 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154682 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:34:40.154699 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.154706 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154716 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:34:40.154738 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:34:40.154745 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154755 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:34:40.154773 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.154780 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154790 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:34:40.154807 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.154814 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154824 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:34:40.154842 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.154849 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154859 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:34:40.154877 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.154884 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154894 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:34:40.154912 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.154918 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154929 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:34:40.154946 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.154953 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.154963 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:34:40.154976 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:34:40.155027 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.155043 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155050 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:34:40.155066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155091 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.155098 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155108 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:34:40.155121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.155146 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.155161 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155167 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.155181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155206 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:34:40.155213 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155224 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:34:40.155237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.155262 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:34:40.155275 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:34:40.155303 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:34:40.155310 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:34:40.155325 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:34:40.155344 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:34:40.155351 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:34:40.155365 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:34:40.155383 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:34:40.155390 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:34:40.155400 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:34:40.155413 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:34:40.155438 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.155454 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155460 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:34:40.155475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155501 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.155508 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155518 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:34:40.155536 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.155542 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155553 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:34:40.155570 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.155577 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155587 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:34:40.155600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.155634 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.155649 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155655 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.155669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155694 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.155701 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155712 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:34:40.155725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.155740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.155750 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:34:40.155764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.155791 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.155799 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.155809 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.155822 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.155838 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.155852 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.155879 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.155886 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.155896 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:34:40.155914 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.155921 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.155931 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:34:40.155949 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.155956 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.155966 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:34:40.155983 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.155991 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.156000 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:34:40.156018 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.156025 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.156035 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:34:40.156060 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.156067 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.156076 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:34:40.156094 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.156101 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.156111 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:34:40.156129 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.156136 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.156146 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:34:40.156163 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.156170 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.156181 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:34:40.156194 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.156241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.156259 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156266 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:34:40.156284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156308 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.156320 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156331 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:34:40.156358 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.156365 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156375 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:34:40.156392 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.156399 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156409 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:34:40.156427 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.156433 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156443 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:34:40.156461 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.156468 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156478 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:34:40.156491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.156533 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.156549 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156555 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.156569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156593 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156600 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:34:40.156659 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:34:40.156676 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156686 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:34:40.156696 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:34:40.156708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:34:40.156733 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:34:40.156748 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156754 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:34:40.156781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156806 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.156813 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156823 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:34:40.156835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.156859 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.156874 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156880 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.156893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156917 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:34:40.156924 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156934 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:34:40.156946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.156970 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:34:40.156984 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.156990 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:34:40.157003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.157027 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.157034 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.157043 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:34:40.157056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.157070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.157080 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.157094 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.157100 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.157113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.157137 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157144 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.157154 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:34:40.157166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.157181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.157190 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:34:40.157203 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157230 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157237 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157247 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157260 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.157303 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157336 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.157345 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157364 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:34:40.157382 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.157388 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157398 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:34:40.157416 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.157422 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157432 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:34:40.157450 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.157456 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157466 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:34:40.157484 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.157491 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157500 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:34:40.157518 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:34:40.157525 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157534 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:34:40.157552 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:34:40.157558 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157568 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:34:40.157586 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:34:40.157593 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157603 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:34:40.157621 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:34:40.157627 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157638 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:34:40.157655 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.157662 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157671 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:34:40.157689 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.157696 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157706 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:34:40.157732 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.157738 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157748 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:34:40.157766 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.157785 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157795 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:34:40.157807 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.157868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.157885 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.157891 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:34:40.157906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.157931 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.157938 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.157948 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:34:40.157960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.157975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.157985 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.157999 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158005 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.158018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158042 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.158049 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158059 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:34:40.158071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.158095 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:34:40.158109 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158115 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:34:40.158129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158152 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.158160 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158169 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:34:40.158186 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.158193 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158202 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:34:40.158219 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.158226 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158235 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:34:40.158252 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.158259 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158268 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:34:40.158293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.158337 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158362 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158368 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.158384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158410 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158418 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158428 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:34:40.158441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.158466 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:34:40.158480 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158509 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158516 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158526 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158539 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158557 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.158571 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158596 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.158603 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158613 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:34:40.158631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.158638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:34:40.158665 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.158672 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158682 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:34:40.158700 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.158707 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158717 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:34:40.158738 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.158745 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:34:40.158786 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.158793 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158803 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:34:40.158820 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:34:40.158827 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158836 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:34:40.158848 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.158887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.158903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158909 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:34:40.158923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158948 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.158955 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158964 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:34:40.158981 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.158988 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.158997 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:34:40.159014 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.159021 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159030 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:34:40.159047 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.159054 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159063 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:34:40.159079 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.159086 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159095 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:34:40.159112 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.159118 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159127 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:34:40.159144 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.159151 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159160 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:34:40.159177 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.159184 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159193 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:34:40.159205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.159257 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.159271 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159291 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:34:40.159307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159338 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:34:40.159346 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159356 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:34:40.159369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.159395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:34:40.159412 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:34:40.159419 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:34:40.159431 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:34:40.159447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159453 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:34:40.159467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159490 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:34:40.159510 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:34:40.159526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.159537 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:34:40.159547 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:34:40.159564 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.159571 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:34:40.159581 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:34:40.159597 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:34:40.159606 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:34:40.159616 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:34:40.159633 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.159640 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:34:40.159650 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.159668 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.159675 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:34:40.159685 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.159701 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.159708 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:34:40.159719 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.159736 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.159743 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:34:40.159753 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.159769 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:34:40.159789 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:34:40.159799 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:34:40.159816 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:34:40.159822 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:34:40.159831 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:34:40.159847 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.159854 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:34:40.159863 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.159880 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:34:40.159886 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:34:40.159896 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:34:40.159912 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.159919 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:34:40.159978 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.159995 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.160002 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:34:40.160011 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.160027 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:34:40.160033 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:34:40.160042 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:34:40.160057 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:34:40.160095 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.160124 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:34:40.160151 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.160177 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:34:40.160204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.160230 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:34:40.160256 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.160295 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:34:40.160329 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.160358 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:34:40.160385 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:34:40.160411 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:34:40.160438 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:34:40.160465 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:34:40.160492 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:34:40.160520 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:34:40.160547 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.160574 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:34:40.160600 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.160627 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:34:40.160653 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.160679 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:34:40.160706 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.160732 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:34:40.160759 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.160799 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:34:40.160825 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.160851 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:34:40.160877 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.160902 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:34:40.160928 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.160954 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:34:40.160980 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.161005 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:34:40.161031 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.161058 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:34:40.161085 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.161111 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:34:40.161139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.161165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:34:40.161191 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.161216 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:34:40.161242 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.161267 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:34:40.161306 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.161339 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:34:40.161366 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:34:40.161393 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:34:40.161420 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.161446 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:34:40.161473 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.161499 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:34:40.161526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.161553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:34:40.161580 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.161607 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:34:40.161634 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.161661 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:34:40.161687 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.161715 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:34:40.161749 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.161788 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:34:40.161814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.161841 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:34:40.161868 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.161886 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.161912 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:34:40.161937 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.161954 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.161971 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.161996 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:34:40.162021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:34:40.162120 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162146 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.162171 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162197 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.162223 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162239 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162265 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.162303 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162326 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162359 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.162387 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162413 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.162439 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162466 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:34:40.162493 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162520 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.162546 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162572 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.162598 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162615 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162642 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:34:40.162668 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162695 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.162721 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162756 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:34:40.162795 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162821 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:34:40.162846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162945 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.162971 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.162997 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163014 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163030 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163055 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.163081 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163106 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.163132 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163148 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163165 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163190 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.163215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.163354 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163371 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163388 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163405 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163431 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.163457 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163475 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163508 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163535 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.163561 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163588 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.163615 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163634 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163650 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163667 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163695 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:34:40.163722 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163754 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:34:40.163793 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163809 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163825 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163851 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.163876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.163967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:34:40.163992 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164017 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:34:40.164042 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164067 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.164092 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164118 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.164143 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164159 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164175 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164191 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164216 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.164243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:34:40.164446 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164464 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164490 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:34:40.164516 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164533 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164550 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164576 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:34:40.164603 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164680 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:34:40.164706 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164732 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.164759 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164798 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.164824 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164840 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164865 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.164891 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164907 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164933 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.164958 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.164984 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.165009 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165035 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:34:40.165060 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165086 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.165111 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165136 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:34:40.165162 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165178 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165204 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:34:40.165229 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165255 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.165294 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165326 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:34:40.165354 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165380 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:34:40.165407 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165424 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165441 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165474 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165535 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.165561 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165579 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165596 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165622 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.165648 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165676 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.165703 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165737 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.165802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:34:40.165919 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165936 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165952 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.165993 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.166018 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166051 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166067 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166093 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.166118 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166144 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:34:40.166170 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166187 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166204 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166220 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166245 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:34:40.166270 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166310 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:34:40.166344 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166362 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166380 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.166432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:34:40.166554 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166587 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:34:40.166627 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166652 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:34:40.166677 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166702 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:34:40.166727 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166744 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166760 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166776 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166802 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.166828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:34:40.166968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:34:40.166994 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.167052 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.167101 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.167149 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.167195 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.167242 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:34:40.167289 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:34:40.167344 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:34:40.167397 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.167445 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.167492 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.167539 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.167585 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.167632 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.167680 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.167725 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.167772 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.167819 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.167868 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.167916 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.167965 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.168019 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.168073 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.168120 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:34:40.168166 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.168212 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.168258 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.168335 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.168386 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.168441 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.168489 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.168539 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.168609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.168657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.168703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.168751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.168796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.168843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:34:40.168892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:34:40.168993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:34:40.169040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.169087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.169134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.169179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.169225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.169276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.169332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.169379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.169426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.169474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.169521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.169568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.169619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.169670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.169720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.169766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:34:40.169812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.169859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.169904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.169952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.169998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.170049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.170095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.170142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.170197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.170244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.170312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.170369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.170417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.170466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:34:40.170514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:34:40.170569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:34:40.170630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.170676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.170724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.170770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.170816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.170864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.170911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.170957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.171003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.171051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.171098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.171146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.171194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.171245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.171302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.171355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:34:40.171401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.171447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.171493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.171541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.171592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.171645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.171692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.171739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.171794 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:34:40.171821 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.171881 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.171936 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.171990 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.172043 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.172096 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:34:40.172148 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:34:40.172200 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:34:40.172253 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.172313 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.172373 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.172426 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.172479 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.172532 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.172584 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.172636 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.172688 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.172742 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.172796 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.172849 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.172902 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.172954 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.173007 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.173059 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:34:40.173111 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.173164 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.173226 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.173301 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.173366 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.173421 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.173475 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.173530 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.173613 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:34:40.173637 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.173691 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.173744 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.173797 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.173850 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.173902 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:34:40.173955 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:34:40.174008 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:34:40.174117 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.174171 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.174224 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.174285 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.174344 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.174398 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.174451 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.174504 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.174557 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.174617 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.174670 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.174722 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.174774 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.174828 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.174880 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.174933 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:34:40.174985 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.175038 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.175091 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.175144 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.175197 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.175250 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.175321 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.175378 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.175441 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:34:40.175464 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.175514 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.175571 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.175633 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.175681 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.175729 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:34:40.175776 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:34:40.175823 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:34:40.175870 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.175917 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.175964 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.176011 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.176058 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.176106 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.176153 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.176201 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.176248 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.176313 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.176370 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.176419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.176469 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.176518 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.176568 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.176630 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:34:40.176680 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.176727 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.176774 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.176821 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.176869 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.176916 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.176963 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.177011 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.177065 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:34:40.177086 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.177136 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.177185 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.177235 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.177285 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.177343 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:34:40.177402 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:34:40.177452 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:34:40.177502 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.177552 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.177601 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.177651 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.177700 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.177750 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.177799 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.177849 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.177898 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.177949 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.177999 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.178049 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.178098 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.178147 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.178196 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.178246 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:34:40.178310 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.178369 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.178421 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.178472 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.178524 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.178575 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.178639 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.178694 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.178746 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:34:40.178763 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:34:40.178792 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:34:40.178819 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:34:40.178846 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:34:40.178872 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:34:40.178893 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.178908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.178917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.178925 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.178934 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.178943 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:34:40.178951 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:34:40.178959 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:34:40.178966 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.178974 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.178982 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.178990 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.178998 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179006 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.179014 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.179021 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.179029 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.179037 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.179059 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.179067 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.179074 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.179082 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:34:40.179090 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.179097 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.179105 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.179112 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.179120 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.179127 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.179135 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.179143 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.179151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.179159 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.179167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.179176 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.179184 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.179193 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:34:40.179200 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:34:40.179208 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:34:40.179215 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.179223 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.179231 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.179238 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.179246 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179253 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.179260 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.179268 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.179275 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.179283 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179291 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179298 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.179306 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.179320 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.179329 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.179337 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:34:40.179353 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.179360 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.179368 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.179375 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.179383 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.179391 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.179398 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.179405 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.179413 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.179422 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.179430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.179437 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.179444 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.179451 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:34:40.179457 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:34:40.179464 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:34:40.179471 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.179477 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.179484 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.179490 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.179497 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179504 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.179511 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.179517 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.179524 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.179531 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179538 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179544 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.179551 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.179558 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.179565 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.179571 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:34:40.179579 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.179586 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.179592 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.179599 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.179606 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.179612 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.179619 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.179625 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.179632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:34:40.179649 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.179656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:34:40.179662 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:34:40.179669 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:34:40.179676 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:34:40.179683 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:34:40.179689 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:34:40.179696 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:34:40.179703 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:34:40.179709 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:34:40.179716 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:34:40.179722 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179732 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.179738 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:34:40.179745 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:34:40.179751 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:34:40.179758 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179821 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:34:40.179829 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:34:40.179835 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:34:40.179842 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:34:40.179849 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:34:40.179855 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:34:40.179861 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:34:40.179868 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:34:40.179875 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:34:40.179881 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:34:40.179888 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:34:40.179894 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:34:40.179901 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:34:40.179907 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:34:40.180195 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:34:40.180206 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:34:40.180212 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:34:40.180217 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:34:40.180223 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:34:40.180228 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:34:40.180232 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:34:40.180241 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:34:40.180250 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:34:40.180282 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.180303 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:34:40.180323 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:34:40.180346 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:34:40.180359 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:34:40.180364 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:34:40.180369 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:34:40.180374 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:34:40.180385 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:34:40.180392 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:34:40.180397 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:34:40.180408 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.180417 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:34:40.180422 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:34:40.180447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.180456 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:34:40.180461 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.180486 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:34:40.180492 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:34:40.180497 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:34:40.180501 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:34:40.180505 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:34:40.180509 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:34:40.180514 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:34:40.180519 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:34:40.180526 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:34:40.180536 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:34:40.180543 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:34:40.180547 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:34:40.180554 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.180560 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:34:40.180564 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:34:40.180600 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:34:40.180607 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.180612 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.180618 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.180623 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:34:40.180632 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:34:40.180640 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:34:40.180645 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:34:40.180650 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:34:40.180656 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "165765" 2019-04-26 06:34:40.180663 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:34:40.180667 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:34:40.180672 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:34:40.180678 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:34:40.180683 wsdl: in serializeType: returning: 165765 2019-04-26 06:34:40.180689 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:34:40.180696 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:34:40.180700 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:34:40.180704 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:34:40.180709 wsdl: in serializeType: returning: 165765 2019-04-26 06:34:40.180713 wsdl: serializeRPCParameters returning: 165765 2019-04-26 06:34:40.180734 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=165765 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:34:40.180739 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:34:40.180745 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1089"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:34:40.180760 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:34:40.180766 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=165765 2019-04-26 06:34:40.180776 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:34:40.180851 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:34:40.180790 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:34:40.180801 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:34:40.180806 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:34:40.180811 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:34:40.180815 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:34:40.180822 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:34:40.180831 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:34:40.180839 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:34:40.180845 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:34:40.180858 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:34:40.180869 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:34:40.180877 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:34:40.188875 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:34:40.188891 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:34:40.188901 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:34:40.188907 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:34:40.188913 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:34:40.188917 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:34:40.188921 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:34:40.188925 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:34:40.188930 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:34:40.188960 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:34:40.207471 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:34:40.207498 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:34:40.207504 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:34:40.207510 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:34:40.207515 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:34:40.207521 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:34:40.207527 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:34:40.207533 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:34:40.207539 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:34:40.207545 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:34:22 GMT 2019-04-26 06:34:40.207551 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:34:40.207557 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:34:40.207562 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:34:40.207573 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:34:40.207599 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:34:40.207609 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:34:40.207619 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:34:40.207624 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:34:40.207629 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:34:40.207667 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:34:40.207702 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:34:40.207708 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:34:40.207737 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:34:40.207744 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:34:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:34:40.207775 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:34:40.207784 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:34:40.207808 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:34:40.207815 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:34:40.207925 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:34:40.208025 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:34:40.208031 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:34:40.208040 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:34:40.208050 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:34:40.208073 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:34:40.208128 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:34:40.208155 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:34:40.208169 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:34:40.208177 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:34:40.208182 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:34:40.208187 nusoap_client: detail =