Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53039700005058145703L Model turbiny: K03
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VW
 Silnik: 1,8-5V längs/along
JR T1789
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 24 Aug 2019 05:06:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-24 07:06:23.835210 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-24 07:06:23.835264 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:06:23.835279 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-24 07:06:23.835296 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:06:23.835306 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-24 07:06:23.835314 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-24 07:06:23.835327 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-24 07:06:23.835336 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:06:23.835342 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:06:23.835352 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:06:23.835361 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:06:23.835371 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:06:23.835377 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:06:23.835382 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:06:23.835386 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:06:23.835390 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-24 07:06:23.835404 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:06:23.835419 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:06:23.835428 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:06:23.835434 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-24 07:06:23.835440 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-24 07:06:23.835449 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:06:23.835458 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:06:23.843300 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:06:23.843338 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:06:23.843364 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-24 07:06:23.843377 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:06:23.843386 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:06:23.843394 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:06:23.843402 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-24 07:06:23.843443 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-24 07:06:24.134595 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-24 07:06:24.134658 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-24 07:06:24.134673 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:06:24.134684 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:06:24.134695 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:06:24.134706 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:06:24.134716 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:06:24.134729 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:06:24.134740 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:06:24.134751 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:06:19 GMT 2019-08-24 07:06:24.134762 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:06:24.134772 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-24 07:06:24.134784 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:06:24.134804 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-24 07:06:24.134860 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-24 07:06:24.142228 soap_transport_http: read buffer of 6816 bytes 2019-08-24 07:06:24.142325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.142351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.142428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.142550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.142671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.142793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.142913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.149882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.149952 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.150357 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-24 07:06:24.150414 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-08-24 07:06:24.150739 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:06:24.151064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.151097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.151261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.151325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.151450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.151574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.157651 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:06:24.157719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.157760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.158122 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:06:24.158337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.158375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.158463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.158572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.158697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.158822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.158939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.159053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.159205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.159319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.159427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.159534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.159669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.159775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.159908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.160016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.160149 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.160259 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.160393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.160501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.160632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.160742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.160876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.160983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.165564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.165651 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:06:24.165755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.165882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.165995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.166121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.166239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.166362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.166481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.166604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.166724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.166846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.166963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.167086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.167205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.167329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.167452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.167570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.167693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.167814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.167940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.168055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.168177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.168300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.168418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.168539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.168661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.168783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.168903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.169025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.169155 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-24 07:06:24.169322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.169445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.169564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.169688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.169806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.169931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.170048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.170174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.170288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.170414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:06:24.173125 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-24 07:06:24.173157 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:06:24.173168 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-24 07:06:24.173237 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-24 07:06:24.173305 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:06:24.173330 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:06:24.173342 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:06:24.173371 wsdl: got WSDL URL 2019-08-24 07:06:24.173379 wsdl: Parse WSDL 2019-08-24 07:06:24.173623 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-24 07:06:24.173646 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-24 07:06:24.173740 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.173755 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-24 07:06:24.173789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.173843 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.173859 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.173883 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:06:24.173919 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.173932 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.173951 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:06:24.173979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.174049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.174078 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174090 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.174114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174164 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.174176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174195 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-24 07:06:24.174221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.174270 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:06:24.174297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-24 07:06:24.174334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174382 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.174394 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174412 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:06:24.174445 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.174457 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174475 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:06:24.174507 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.174518 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174535 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:06:24.174561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.174623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.174650 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174661 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-24 07:06:24.174687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174743 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.174756 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174774 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-24 07:06:24.174800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.174845 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-24 07:06:24.174872 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174882 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-24 07:06:24.174908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174953 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.174965 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.174983 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:06:24.175017 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.175028 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175049 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:06:24.175082 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.175094 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175112 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:06:24.175142 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.175154 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175172 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:06:24.175196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.175265 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.175292 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175304 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.175331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175374 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175385 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175457 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.175494 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.175525 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175544 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:06:24.175562 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-24 07:06:24.175586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:06:24.175633 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:06:24.175658 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175668 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-24 07:06:24.175692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175745 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.175757 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175774 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:06:24.175805 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.175817 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175834 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:06:24.175867 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.175878 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175894 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:06:24.175926 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.175938 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.175956 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:06:24.175980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.176048 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.176076 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176087 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.176113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176161 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.176173 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176190 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-24 07:06:24.176215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.176260 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:06:24.176287 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176297 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-24 07:06:24.176322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176366 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.176379 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176397 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:06:24.176423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.176467 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.176494 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176505 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.176538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176587 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.176600 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176617 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-24 07:06:24.176642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.176689 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:06:24.176724 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176735 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-24 07:06:24.176760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176805 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.176817 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176836 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:06:24.176861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.176906 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.176933 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.176943 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.176969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177014 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.177026 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177044 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-24 07:06:24.177069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.177114 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-24 07:06:24.177140 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177151 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-24 07:06:24.177177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177225 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.177237 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177254 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:06:24.177286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.177298 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177315 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:06:24.177340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.177395 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-24 07:06:24.177422 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177433 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.177460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177507 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.177519 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177536 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-24 07:06:24.177561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.177609 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-24 07:06:24.177635 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177646 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-24 07:06:24.177671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177727 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.177739 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177757 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:06:24.177790 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.177802 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177820 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:06:24.177846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.177900 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-24 07:06:24.177927 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.177938 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.177964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178009 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.178021 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178038 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-24 07:06:24.178062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.178105 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-24 07:06:24.178132 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178142 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-24 07:06:24.178168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.178224 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178242 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:06:24.178265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.178309 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-24 07:06:24.178336 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178347 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.178371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178418 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.178430 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178449 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-24 07:06:24.178475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.178516 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-24 07:06:24.178541 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178551 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-24 07:06:24.178574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.178629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178645 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:06:24.178667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.178718 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.178745 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178755 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.178778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178821 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.178832 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178850 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-24 07:06:24.178875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.178918 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:06:24.178944 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.178954 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-24 07:06:24.178978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179023 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.179037 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179057 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:06:24.179081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.179130 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.179160 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179175 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.179206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179255 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.179267 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179286 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-24 07:06:24.179314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.179361 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:06:24.179388 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179397 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-24 07:06:24.179423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179474 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.179487 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179505 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:06:24.179529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.179574 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.179602 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179612 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.179639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179685 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.179698 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179725 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-24 07:06:24.179751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.179796 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:06:24.179823 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179834 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-24 07:06:24.179859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179904 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.179916 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179933 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-24 07:06:24.179966 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.179977 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.179995 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-24 07:06:24.180020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.180073 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.180099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180110 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.180134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180178 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.180189 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180207 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-24 07:06:24.180232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.180277 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:06:24.180304 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180315 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:06:24.180339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180385 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.180397 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180414 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:06:24.180439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.180485 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.180513 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180524 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.180549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180598 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.180611 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180629 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:06:24.180654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.180708 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:06:24.180735 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180746 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:06:24.180770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180816 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:06:24.180828 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180845 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:06:24.180869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.180917 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.180945 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.180956 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.180981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181025 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181037 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181109 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.181147 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.181180 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181199 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:06:24.181220 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-24 07:06:24.181245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:06:24.181292 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:06:24.181319 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181331 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-24 07:06:24.181356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181405 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:06:24.181418 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181436 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:06:24.181461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.181507 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.181533 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181544 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.181569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181625 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181696 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.181743 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.181777 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181796 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:06:24.181816 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-24 07:06:24.181841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:06:24.181889 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:06:24.181919 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.181932 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:06:24.181959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182007 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:06:24.182020 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182038 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:06:24.182063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.182110 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.182140 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182154 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.182177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182213 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182223 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182279 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.182310 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.182335 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182352 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:06:24.182368 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-24 07:06:24.182387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:06:24.182425 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:06:24.182447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182456 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-24 07:06:24.182477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182516 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.182526 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182542 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-24 07:06:24.182572 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.182584 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182603 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-24 07:06:24.182637 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.182650 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182667 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:06:24.182706 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.182719 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182737 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:06:24.182769 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.182781 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182798 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:06:24.182832 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.182844 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182861 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-24 07:06:24.182893 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.182905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.182922 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:06:24.182948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.183037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.183068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183079 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.183104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183151 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.183163 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183180 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-24 07:06:24.183206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.183251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:06:24.183280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183291 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-24 07:06:24.183316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183361 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.183373 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183390 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:06:24.183422 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.183433 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:06:24.183482 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.183493 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183511 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:06:24.183536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.183598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.183626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183636 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.183663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183715 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.183727 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183745 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-24 07:06:24.183769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.183815 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:06:24.183844 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183855 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:06:24.183881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183926 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.183938 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.183955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:06:24.183979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.184025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.184055 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184066 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.184091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184135 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.184148 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:06:24.184192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.184238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:06:24.184265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184276 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:06:24.184303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184349 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.184361 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184379 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:06:24.184411 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.184423 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184442 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:06:24.184473 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.184486 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184503 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:06:24.184526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.184587 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.184614 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184626 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.184654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184708 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.184721 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184740 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:06:24.184765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.184812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:06:24.184839 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184850 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-24 07:06:24.184875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184920 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.184933 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.184951 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:06:24.184983 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.184994 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.185011 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:06:24.185044 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.185056 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.185073 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:06:24.185106 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.185118 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.185135 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:06:24.185166 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.185178 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.185195 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:06:24.185220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.185273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.185295 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.185323 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.185334 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.185360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.185405 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.185417 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.185434 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-24 07:06:24.185458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.185484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.185506 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:06:24.185532 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.185585 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.185597 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.185613 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.185639 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.185667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.185694 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.185751 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.185763 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.185781 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:06:24.185813 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.185825 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.185842 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-24 07:06:24.185873 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.185884 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.185901 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-24 07:06:24.185932 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.185943 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.185960 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:06:24.185990 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.186001 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.186018 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-24 07:06:24.186050 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:06:24.186062 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.186079 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-24 07:06:24.186110 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.186123 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.186141 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.186174 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.186185 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.186202 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:06:24.186233 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.186246 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.186264 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-24 07:06:24.186296 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.186307 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.186324 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:06:24.186355 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.186367 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.186384 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:06:24.186408 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.186503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.186536 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.186547 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:06:24.186571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.186617 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.186631 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.186653 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:06:24.186686 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.186697 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.186722 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:06:24.186754 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.186766 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.186782 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:06:24.186814 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.186826 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.186842 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:06:24.186866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.186911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.186932 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.186960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.186970 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.186996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.187041 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187053 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.187070 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-24 07:06:24.187095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.187121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.187141 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:06:24.187165 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187216 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187229 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187247 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187272 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.187327 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187374 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.187386 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187403 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:06:24.187431 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.187442 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187457 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:06:24.187484 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.187493 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187508 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:06:24.187535 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.187544 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187559 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:06:24.187586 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.187596 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187611 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:06:24.187644 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.187655 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187670 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:06:24.187697 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.187714 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187729 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:06:24.187756 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.187766 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187780 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:06:24.187807 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.187817 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187833 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:06:24.187865 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.187877 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187893 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:06:24.187922 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.187934 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.187950 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:06:24.187971 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.188056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.188090 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.188101 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:06:24.188130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.188180 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.188194 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.188211 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:06:24.188241 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.188252 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.188268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:06:24.188299 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.188606 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.188627 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:06:24.188669 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:06:24.188680 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.188695 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.188725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.188779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.188798 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.188825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.188834 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.188860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.188909 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.188921 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.188938 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-24 07:06:24.188961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.188986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.189009 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:06:24.189032 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189081 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189094 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189110 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189167 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.189190 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189234 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.189251 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189267 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:06:24.189296 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.189307 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189322 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:06:24.189352 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.189369 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189385 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:06:24.189415 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.189426 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189441 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:06:24.189471 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.189481 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189496 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:06:24.189522 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.189532 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189547 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:06:24.189573 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.189584 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189601 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:06:24.189629 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.189639 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189654 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:06:24.189681 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.189692 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189716 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:06:24.189746 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.189757 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189773 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-24 07:06:24.189802 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.189812 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189827 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:06:24.189856 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.189866 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.189881 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:06:24.189903 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.190001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.190031 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190078 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190089 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190106 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190128 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.190177 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190220 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.190231 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190247 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-24 07:06:24.190275 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.190287 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190303 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-24 07:06:24.190333 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.190344 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190360 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:06:24.190390 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.190401 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190417 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-24 07:06:24.190448 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.190460 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190487 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-24 07:06:24.190516 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.190526 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190541 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:06:24.190569 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.190580 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190595 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-24 07:06:24.190626 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.190637 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190653 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-24 07:06:24.190682 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.190692 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190715 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-24 07:06:24.190746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.190756 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190772 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:06:24.190801 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.190811 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190827 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:06:24.190857 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.190869 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190885 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-24 07:06:24.190916 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.190927 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.190943 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:06:24.190974 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.190985 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.191001 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-24 07:06:24.191024 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.191139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.191174 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191185 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-24 07:06:24.191220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191263 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.191275 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191291 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:06:24.191314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.191357 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.191383 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191394 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.191417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191461 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.191473 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191491 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-24 07:06:24.191514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.191557 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:06:24.191582 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191593 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-24 07:06:24.191617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191661 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.191672 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:06:24.191726 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.191738 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191760 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:06:24.191791 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.191802 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191818 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:06:24.191849 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:06:24.191860 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191876 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:06:24.191899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.191944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.191964 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-24 07:06:24.191990 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.192001 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.192025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.192068 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:06:24.192080 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.192096 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-24 07:06:24.192119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.192144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.192161 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-24 07:06:24.192183 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:06:24.192240 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192252 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:06:24.192269 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192290 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:06:24.192318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.192342 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192387 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.192398 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192415 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-24 07:06:24.192448 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.192459 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192474 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-24 07:06:24.192504 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.192515 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192530 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-24 07:06:24.192559 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:06:24.192571 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192588 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:06:24.192619 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.192631 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192648 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-24 07:06:24.192677 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.192688 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192711 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-24 07:06:24.192742 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.192754 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192775 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:06:24.192806 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.192818 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192835 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-24 07:06:24.192863 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.192874 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192890 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-24 07:06:24.192920 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.192931 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.192948 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:06:24.192970 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-24 07:06:24.193052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.193081 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193090 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-24 07:06:24.193120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193160 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.193170 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193186 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:06:24.193207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.193248 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.193273 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193283 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.193305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193343 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:06:24.193354 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193368 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-24 07:06:24.193389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.193430 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:06:24.193451 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-24 07:06:24.193493 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:06:24.193504 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:06:24.193528 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-24 07:06:24.193559 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:06:24.193570 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-24 07:06:24.193586 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-24 07:06:24.193616 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:06:24.193627 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:06:24.193643 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-24 07:06:24.193665 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-24 07:06:24.193709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.193738 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193749 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:06:24.193773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.193826 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193843 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:06:24.193873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.193884 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193904 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:06:24.193935 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.193947 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.193965 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:06:24.193988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.194028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.194049 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194077 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.194088 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.194123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.194170 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194183 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.194204 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-24 07:06:24.194228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.194316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.194345 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:06:24.194370 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194497 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194510 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194529 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.194608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194656 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.194665 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194676 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-24 07:06:24.194694 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.194706 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194717 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-24 07:06:24.194735 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.194744 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194761 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:06:24.194785 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.194795 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194812 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-24 07:06:24.194834 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.194841 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194851 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-24 07:06:24.194869 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.194876 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194887 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-24 07:06:24.194915 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.194923 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194934 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-24 07:06:24.194952 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.194958 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.194968 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:06:24.194988 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.195000 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.195014 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:06:24.195028 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.195076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.195095 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195101 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-24 07:06:24.195122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195162 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.195170 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195181 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:06:24.195199 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.195206 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195216 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:06:24.195245 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.195253 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195269 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:06:24.195288 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.195295 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195305 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:06:24.195323 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.195329 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195339 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:06:24.195352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.195394 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.195409 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195416 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.195430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195454 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195461 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195521 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.195544 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.195561 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195573 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:06:24.195589 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-24 07:06:24.195603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:06:24.195643 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:06:24.195660 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195666 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-24 07:06:24.195680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195710 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.195719 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195738 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-24 07:06:24.195756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.195782 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.195798 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195805 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.195819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195844 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:06:24.195856 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195873 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-24 07:06:24.195888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.195914 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-24 07:06:24.195930 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195936 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-24 07:06:24.195956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.195993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.196002 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.196013 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:06:24.196026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.196042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.196052 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.196068 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.196076 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.196100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.196128 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196135 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.196145 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-24 07:06:24.196159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.196175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.196185 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:06:24.196199 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196244 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196253 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196263 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196277 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.196308 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196344 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.196353 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196364 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-24 07:06:24.196383 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.196390 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196400 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-24 07:06:24.196417 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.196424 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196433 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-24 07:06:24.196454 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.196466 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196479 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-24 07:06:24.196498 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.196505 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196515 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-24 07:06:24.196532 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:06:24.196539 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196549 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-24 07:06:24.196567 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:06:24.196578 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196596 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-24 07:06:24.196616 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:06:24.196623 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196639 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-24 07:06:24.196657 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:06:24.196664 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196674 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-24 07:06:24.196695 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.196713 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196725 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-24 07:06:24.196745 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.196753 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196763 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-24 07:06:24.196780 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.196786 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196796 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-24 07:06:24.196819 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.196830 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196842 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-24 07:06:24.196856 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.196918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.196945 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.196954 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-24 07:06:24.196976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197002 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.197009 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197019 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-24 07:06:24.197032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.197058 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.197073 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197079 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.197098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197123 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.197130 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197140 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-24 07:06:24.197154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.197179 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:06:24.197194 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197200 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:06:24.197214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197239 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.197245 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197255 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-24 07:06:24.197272 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.197279 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197288 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:06:24.197306 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.197312 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197322 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:06:24.197339 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.197345 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197355 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:06:24.197368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.197405 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197420 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197426 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.197445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197471 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197478 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197487 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-24 07:06:24.197501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.197525 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:06:24.197539 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197566 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197573 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197588 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197602 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197619 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.197634 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197665 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.197672 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197682 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:06:24.197704 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.197711 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197722 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:06:24.197739 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.197746 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197755 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-24 07:06:24.197773 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.197780 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197790 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:06:24.197807 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.197814 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:06:24.197840 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.197848 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197857 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-24 07:06:24.197874 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:06:24.197881 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197890 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-24 07:06:24.197903 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.197942 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.197959 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.197965 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-24 07:06:24.197984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198010 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.198017 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198026 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-24 07:06:24.198044 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.198050 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198059 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-24 07:06:24.198076 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.198083 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198093 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-24 07:06:24.198110 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.198116 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198126 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-24 07:06:24.198143 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.198149 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198159 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-24 07:06:24.198176 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.198182 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198191 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-24 07:06:24.198208 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.198215 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198231 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:06:24.198249 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.198255 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198265 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:06:24.198278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.198329 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.198344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198351 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-24 07:06:24.198365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198390 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:06:24.198397 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198407 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-24 07:06:24.198420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.198445 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:06:24.198462 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:06:24.198469 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-24 07:06:24.198483 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-24 07:06:24.198500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198506 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-24 07:06:24.198519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198543 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.198563 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:06:24.198585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.198597 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:06:24.198608 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-24 07:06:24.198626 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.198632 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-24 07:06:24.198643 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-24 07:06:24.198659 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:06:24.198665 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-24 07:06:24.198675 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-24 07:06:24.198692 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.198703 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-24 07:06:24.198714 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.198732 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.198738 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:06:24.198748 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.198765 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.198771 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:06:24.198786 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.198804 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.198811 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-24 07:06:24.198821 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.198837 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:06:24.198844 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-24 07:06:24.198853 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:06:24.198870 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:06:24.198877 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-24 07:06:24.198886 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-24 07:06:24.198903 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.198909 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:06:24.198918 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.198935 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:06:24.198941 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-24 07:06:24.198951 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-24 07:06:24.198967 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.198973 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-24 07:06:24.198983 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.199000 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.199007 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:06:24.199016 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.199032 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:06:24.199038 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-24 07:06:24.199048 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-24 07:06:24.199063 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-24 07:06:24.199101 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.199130 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:06:24.199158 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.199185 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-24 07:06:24.199212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.199239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:06:24.199272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.199299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:06:24.199326 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.199352 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:06:24.199379 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.199405 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-24 07:06:24.199432 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-24 07:06:24.199459 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-24 07:06:24.199485 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-24 07:06:24.199512 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-24 07:06:24.199539 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-24 07:06:24.199565 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-24 07:06:24.199598 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.199626 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:06:24.199669 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.199702 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:06:24.199731 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.199757 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:06:24.199784 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.199810 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:06:24.199837 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.199863 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:06:24.199890 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.199916 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:06:24.199943 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.199970 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:06:24.199997 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.200024 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:06:24.200269 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.200297 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:06:24.200323 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.200350 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:06:24.200377 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.200404 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:06:24.200431 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.200458 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:06:24.200485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.200513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:06:24.200539 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.200566 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:06:24.200598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.200626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:06:24.200652 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.200679 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:06:24.200711 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-24 07:06:24.200738 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-24 07:06:24.200765 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.200792 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:06:24.200818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.200845 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:06:24.200871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.200897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:06:24.200924 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.200950 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-24 07:06:24.200976 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.201008 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:06:24.201035 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.201065 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:06:24.201092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.201120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:06:24.201146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.201173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:06:24.201200 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201218 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201245 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:06:24.201271 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201288 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201304 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201330 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:06:24.201356 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201373 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201432 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:06:24.201459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201492 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201508 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:06:24.201560 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201593 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.201620 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201646 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.201672 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201694 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201728 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.201755 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201772 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201798 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.201824 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201850 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.201876 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201902 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:06:24.201928 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.201954 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.201980 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202006 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.202032 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202049 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202075 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:06:24.202101 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202127 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.202153 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202179 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:06:24.202205 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202232 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:06:24.202258 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202285 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:06:24.202312 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202329 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202346 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202395 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.202469 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202486 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202503 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202529 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.202555 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202586 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.202614 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202631 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202647 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.202704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.202825 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202841 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202857 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202877 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202914 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.202941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202974 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.202992 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203018 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.203051 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203078 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.203104 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203121 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203137 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203154 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203180 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:06:24.203206 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203232 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:06:24.203259 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203275 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203291 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203317 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.203343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:06:24.203462 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203488 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:06:24.203516 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203543 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.203569 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203603 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.203630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203647 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203715 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.203750 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203833 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:06:24.203919 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203935 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.203961 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:06:24.203987 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204004 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204020 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204046 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:06:24.204072 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204121 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:06:24.204173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:06:24.204275 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204301 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.204328 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204359 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.204386 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204402 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204429 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.204456 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204473 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204499 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.204525 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204553 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.204587 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204614 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:06:24.204644 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204671 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.204706 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204735 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:06:24.204761 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204778 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204804 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:06:24.204830 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204857 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.204884 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204911 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:06:24.204937 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.204963 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:06:24.204989 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205015 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:06:24.205043 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205093 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205132 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205148 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.205200 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205217 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205234 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205260 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.205286 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205312 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.205339 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205356 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205403 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.205430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:06:24.205560 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205579 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205600 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205616 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205643 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.205669 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205686 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205708 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205726 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205758 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.205784 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205813 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:06:24.205839 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205856 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205872 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205888 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205915 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:06:24.205940 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.205967 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:06:24.205992 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206009 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206025 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206051 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.206078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:06:24.206197 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206223 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:06:24.206249 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206275 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:06:24.206301 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206328 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:06:24.206354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206387 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206409 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206436 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.206464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206583 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:06:24.206611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:06:24.206663 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.206732 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.206782 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.206833 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.206883 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.206931 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.206979 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-24 07:06:24.207028 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-24 07:06:24.207077 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-24 07:06:24.207126 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.207173 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.207221 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.207271 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.207319 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.207369 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.207417 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.207466 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.207516 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.207564 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.207620 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.207670 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.207724 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.207773 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.207830 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.207884 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.207931 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-24 07:06:24.208001 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.208048 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.208095 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.208394 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.208443 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.208496 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.208549 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.208607 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.208665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.208720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.208769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.208819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.208867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.208915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.208963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-24 07:06:24.209011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-24 07:06:24.209060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-24 07:06:24.209110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.209158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.209206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.209253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.209300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.209348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.209397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.209446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.209493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.209542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.209599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.209649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.209715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.209766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.209818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.209871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.209919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-24 07:06:24.209966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.210014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.210062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.210111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.210166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.210219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.210266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.210315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.210371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.210420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.210468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.210518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.210567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.210619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.210668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-24 07:06:24.210723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-24 07:06:24.210771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-24 07:06:24.210820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.210872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.210922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.210970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.211017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.211066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.211115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.211163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.211214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.211262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.211310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.211360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.211410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.211463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.211773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.211850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.211943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-24 07:06:24.212012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.212111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.212166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.212222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.212289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.212366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.212415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.212478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.212554 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:06:24.212589 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.212706 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.212802 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.212916 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.213017 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.213103 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.213187 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:06:24.213272 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:06:24.213357 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:06:24.213448 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.213541 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.213631 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.213724 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.213809 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.213891 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.213974 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.214056 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.214203 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.214294 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.214380 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.214466 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.214554 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.214643 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.214738 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.215224 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.215329 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:06:24.215436 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.215544 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.215641 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.215751 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.215853 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.215949 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.216051 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.216152 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.216274 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:06:24.216316 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.216422 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.216527 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.216636 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.216752 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.216876 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.216974 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:06:24.217037 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:06:24.217094 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:06:24.217162 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.217219 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.217274 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.217347 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.217403 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.217460 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.217515 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.217570 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.217632 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.217688 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.217767 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.217822 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.217878 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.217940 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.217995 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.218050 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.218111 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:06:24.218182 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.218238 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.218293 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.218349 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.218409 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.218464 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.218520 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.218597 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.218665 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-24 07:06:24.218688 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.218745 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.218795 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.218845 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.218900 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.218950 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.219000 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:06:24.219409 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:06:24.219477 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:06:24.219527 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.219579 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.219631 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.219686 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.219742 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.219797 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.219848 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.219904 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.219973 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.220023 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.220073 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.220122 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.220172 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.220221 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.220271 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.220320 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.220374 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:06:24.220441 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.220491 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.220540 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.220597 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.220647 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.220696 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.220751 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.220806 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.220865 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-24 07:06:24.220887 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.220962 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.221014 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.221066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.221117 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.221168 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.221219 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:06:24.221270 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:06:24.221326 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:06:24.221377 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.221445 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.221502 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.221554 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.221610 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.221663 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.221719 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.221771 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.221822 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.221879 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.221932 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.221988 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.222045 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.222097 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.222149 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.222200 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.222259 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:06:24.222315 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.222366 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.222419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.222471 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.222522 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.222580 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.222642 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.222695 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.222759 wsdl: current service: Service1 2019-08-24 07:06:24.222777 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-24 07:06:24.222808 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-24 07:06:24.222841 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-24 07:06:24.222869 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-24 07:06:24.222897 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-24 07:06:24.222919 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.222938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.222948 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.222959 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.222969 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.222979 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.222988 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:06:24.222998 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:06:24.223007 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:06:24.223016 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.223026 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.223035 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.223045 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.223054 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.223064 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.223073 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.223082 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.223091 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.223100 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.223108 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.223118 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.223127 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.223136 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.223145 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.223155 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.223164 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:06:24.223173 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.223183 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.223191 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.223201 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.223210 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.223219 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.223228 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.223237 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.223246 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.223258 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.223267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.223277 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.223291 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.223299 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.223308 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:06:24.223316 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:06:24.223325 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:06:24.223333 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.223341 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.223349 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.223358 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.223366 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.223375 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.223383 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.223391 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.223399 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.223407 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.223415 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.223422 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.223430 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.223439 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.223447 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.223455 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.223470 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:06:24.223478 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.223486 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.223494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.223502 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.223510 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.223518 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.223535 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.223544 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.223553 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.223563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.223571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.223584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.223593 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.223601 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.223609 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:06:24.223617 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:06:24.223625 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:06:24.223632 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.223640 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.223648 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.223655 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.223663 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.223670 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.223678 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.223686 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.223694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.223706 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.223715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.223723 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.223732 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.223745 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.223753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.223760 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.223768 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:06:24.223776 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.223783 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.223791 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.223798 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.223806 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.223813 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.223820 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.223828 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.223836 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:06:24.223846 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.223854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:06:24.223862 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:06:24.223870 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:06:24.223878 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:06:24.223885 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:06:24.223893 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:06:24.223902 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:06:24.223911 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:06:24.223919 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:06:24.223927 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:06:24.223934 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:06:24.223942 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.223949 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.223957 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:06:24.223965 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:06:24.223972 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:06:24.223980 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:06:24.223987 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.223994 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:06:24.224001 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:06:24.224008 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:06:24.224016 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:06:24.224023 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:06:24.224030 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:06:24.224037 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:06:24.224044 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:06:24.224051 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:06:24.224060 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:06:24.224067 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:06:24.224075 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:06:24.224082 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:06:24.224090 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:06:24.224416 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-24 07:06:24.224427 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:06:24.224433 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:06:24.224439 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:06:24.224446 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-24 07:06:24.224451 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:06:24.224455 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:06:24.224465 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-24 07:06:24.224474 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:06:24.224517 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.224524 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:06:24.224538 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:06:24.224560 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-24 07:06:24.224567 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-24 07:06:24.224572 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-24 07:06:24.224578 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-24 07:06:24.224587 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:06:24.224600 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:06:24.224607 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:06:24.224612 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:06:24.224625 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.224635 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:06:24.224640 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-24 07:06:24.224665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.224675 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:06:24.224680 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.224710 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:06:24.224716 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-24 07:06:24.224720 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-24 07:06:24.224724 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-24 07:06:24.224729 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-24 07:06:24.224733 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-24 07:06:24.224737 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-24 07:06:24.224742 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-24 07:06:24.224748 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:06:24.224759 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:06:24.224766 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:06:24.224770 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:06:24.224777 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.224783 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:06:24.224787 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:06:24.224812 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:06:24.224819 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.224823 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.224829 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.224833 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:06:24.224844 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:06:24.224852 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:06:24.224856 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:06:24.224861 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:06:24.224868 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "165765" 2019-08-24 07:06:24.224875 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:06:24.224879 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:06:24.224885 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:06:24.224891 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:06:24.224896 wsdl: in serializeType: returning: 165765 2019-08-24 07:06:24.224903 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:06:24.224910 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:06:24.224914 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:06:24.224918 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:06:24.224923 wsdl: in serializeType: returning: 165765 2019-08-24 07:06:24.224927 wsdl: serializeRPCParameters returning: 165765 2019-08-24 07:06:24.224949 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=165765 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-24 07:06:24.224958 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-24 07:06:24.224964 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6119"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-24 07:06:24.224979 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-24 07:06:24.224985 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=165765 2019-08-24 07:06:24.224996 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-24 07:06:24.225083 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-24 07:06:24.225009 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:06:24.225020 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:06:24.225029 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:06:24.225036 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:06:24.225043 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:06:24.225051 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:06:24.225063 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:06:24.225071 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:06:24.225076 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:06:24.225090 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-24 07:06:24.225100 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:06:24.225108 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:06:24.232963 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:06:24.233000 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:06:24.233022 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-24 07:06:24.233029 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-24 07:06:24.233037 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:06:24.233042 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:06:24.233047 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:06:24.233052 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:06:24.233057 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-24 07:06:24.233096 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-24 07:06:24.242745 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-24 07:06:24.242793 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-24 07:06:24.242800 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:06:24.242805 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:06:24.242811 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:06:24.242816 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:06:24.242822 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:06:24.242828 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:06:24.242833 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:06:24.242839 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:06:19 GMT 2019-08-24 07:06:24.242846 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:06:24.242851 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-24 07:06:24.242856 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:06:24.242868 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-24 07:06:24.242900 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-24 07:06:24.242912 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-24 07:06:24.242923 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:06:24.242927 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-24 07:06:24.242933 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-24 07:06:24.242971 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:06:24.242984 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:06:24.242990 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:06:24.243026 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:06:24.243033 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 24 Aug 2019 05:06:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-24 07:06:24.243073 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-24 07:06:24.243092 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-24 07:06:24.243118 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-24 07:06:24.243124 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-24 07:06:24.243247 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-24 07:06:24.243351 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-24 07:06:24.243357 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-24 07:06:24.243366 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-24 07:06:24.243379 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:06:24.243404 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-24 07:06:24.243460 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-24 07:06:24.243490 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:06:24.243502 nusoap_client: got fault 2019-08-24 07:06:24.243511 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-24 07:06:24.243515 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-24 07:06:24.243524 nusoap_client: detail =