Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53039700005058145703L Model turbiny: K03
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VW
 Silnik: 1,8-5V längs/along
JR T1789
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 10 Jul 2020 19:47:37 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-10 21:47:40.820797 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-10 21:47:40.820856 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:47:40.820872 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-10 21:47:40.820891 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:47:40.820902 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-10 21:47:40.820916 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-10 21:47:40.820930 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-10 21:47:40.820938 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:47:40.820945 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:47:40.820955 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:47:40.820971 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-10 21:47:40.820984 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-10 21:47:40.820990 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-10 21:47:40.820995 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-10 21:47:40.820999 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-10 21:47:40.821004 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-10 21:47:40.821017 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:47:40.821035 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:47:40.821044 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-10 21:47:40.821050 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-10 21:47:40.821056 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-10 21:47:40.821066 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-10 21:47:40.821075 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-10 21:47:40.827713 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-10 21:47:40.827730 soap_transport_http: socket connected 2020-07-10 21:47:40.827740 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-10 21:47:40.827747 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:47:40.827753 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:47:40.827757 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-10 21:47:40.827761 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-10 21:47:40.827796 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-10 21:47:40.973375 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-10 21:47:40.973393 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-10 21:47:40.973400 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 21:47:40.973405 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-10 21:47:40.973411 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-10 21:47:40.973416 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-10 21:47:40.973421 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-10 21:47:40.973428 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-10 21:47:40.973434 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-10 21:47:40.973439 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 10 Jul 2020 19:47:37 GMT 2020-07-10 21:47:40.973466 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-10 21:47:40.973473 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-10 21:47:40.973483 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-10 21:47:40.973492 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-10 21:47:40.973519 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-10 21:47:40.973540 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-10 21:47:40.979832 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:40.979857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.979879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.979898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.979931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.980026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.980051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.986177 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:40.986202 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:40.986282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.986308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.986333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.986357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.986377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.986449 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:40.986470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.986517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.986545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.986567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.986641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.992865 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:40.992903 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:40.992930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.992954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.992971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993054 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:40.993098 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:40.993113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993424 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:40.993440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993459 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.993549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999800 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:40.999821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999967 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:40.999983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000263 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2020-07-10 21:47:41.000326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000451 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:41.000466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000555 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.000597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.006304 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 21:47:41.006330 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:41.006355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.006375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.006466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.006499 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 21:47:41.006512 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.006526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.006554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.006621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.006706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:41.006941 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-07-10 21:47:41.006951 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-10 21:47:41.006956 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-10 21:47:41.006993 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-10 21:47:41.007023 soap_transport_http: closed socket 2020-07-10 21:47:41.007037 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-10 21:47:41.007042 soap_transport_http: end of send() 2020-07-10 21:47:41.007056 wsdl: got WSDL URL 2020-07-10 21:47:41.007060 wsdl: Parse WSDL 2020-07-10 21:47:41.007231 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-10 21:47:41.007244 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-10 21:47:41.007292 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-10 21:47:41.007322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007352 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.007361 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007375 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:47:41.007396 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.007403 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007414 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:47:41.007429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.007475 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.007492 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007498 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.007513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007540 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.007547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007557 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-10 21:47:41.007571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.007598 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-10 21:47:41.007613 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007619 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-10 21:47:41.007633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007658 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.007666 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007676 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:47:41.007694 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.007701 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007710 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:47:41.007728 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.007735 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007744 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 21:47:41.007757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.007792 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.007807 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007814 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-10 21:47:41.007828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007853 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.007859 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007869 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-10 21:47:41.007883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.007908 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-10 21:47:41.007923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007929 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-10 21:47:41.007945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007971 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.007978 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.007987 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:47:41.008005 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.008011 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008021 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:47:41.008038 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.008045 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008055 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 21:47:41.008072 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.008079 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008089 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:41.008101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.008141 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.008156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.008176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008199 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.008267 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.008283 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008294 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:41.008304 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-10 21:47:41.008316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:41.008341 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-10 21:47:41.008357 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008363 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-10 21:47:41.008376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008400 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.008407 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008416 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:47:41.008429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.008461 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.008477 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008483 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.008496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008520 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008526 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008563 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.008597 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.008614 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008625 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:41.008635 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-10 21:47:41.008647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:41.008673 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-10 21:47:41.008688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008695 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-10 21:47:41.008709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008735 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.008742 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008752 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:47:41.008770 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.008777 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008787 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:47:41.008805 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.008812 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008821 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 21:47:41.008839 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.008846 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008860 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:41.008874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.008926 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.008941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008947 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.008961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.008986 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.008993 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009003 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-10 21:47:41.009016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.009041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-10 21:47:41.009056 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009062 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-10 21:47:41.009075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009100 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.009107 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009116 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:47:41.009129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.009154 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.009169 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009175 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.009189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009214 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.009222 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009232 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-10 21:47:41.009245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.009270 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-10 21:47:41.009284 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009290 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-10 21:47:41.009303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009327 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.009335 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009345 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:41.009357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.009383 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.009397 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009403 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.009416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009441 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.009453 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009463 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-10 21:47:41.009476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.009502 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-10 21:47:41.009516 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009523 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-10 21:47:41.009536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009560 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.009567 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009577 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:47:41.009594 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.009601 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009610 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:41.009623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.009652 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-10 21:47:41.009667 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009673 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.009686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009710 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.009716 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009726 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-10 21:47:41.009739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.009764 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-10 21:47:41.009786 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009792 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-10 21:47:41.009806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009830 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.009837 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009847 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:47:41.009864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.009870 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009880 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:41.009892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.009922 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-10 21:47:41.009936 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009942 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.009955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009980 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.009987 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.009997 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-10 21:47:41.010009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.010034 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-10 21:47:41.010048 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010054 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-10 21:47:41.010067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010092 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.010099 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010108 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:41.010121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.010146 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-10 21:47:41.010160 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010166 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.010179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010204 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.010211 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010220 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-10 21:47:41.010233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.010258 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-10 21:47:41.010272 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010279 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-10 21:47:41.010292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010316 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.010323 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010332 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:41.010345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.010370 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.010384 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010390 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.010403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010428 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.010434 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010450 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-10 21:47:41.010464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.010490 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-10 21:47:41.010505 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010511 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-10 21:47:41.010525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010549 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.010556 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010566 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-10 21:47:41.010578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.010603 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.010618 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010624 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.010637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010660 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.010667 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010677 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-10 21:47:41.010689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.010714 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-10 21:47:41.010728 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010734 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-10 21:47:41.010747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010780 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.010787 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010796 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-10 21:47:41.010809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.010834 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.010848 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010854 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.010868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010892 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.010899 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010908 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-10 21:47:41.010921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.010946 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-10 21:47:41.010960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.010966 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-10 21:47:41.010979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011003 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.011010 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011019 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-10 21:47:41.011038 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.011045 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011054 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-10 21:47:41.011067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.011097 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.011111 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011117 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.011130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011155 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.011162 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011172 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-10 21:47:41.011185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.011210 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-10 21:47:41.011225 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011231 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 21:47:41.011245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.011276 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011285 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:41.011298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.011324 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.011339 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011345 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.011358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011383 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.011390 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011399 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 21:47:41.011412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.011438 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:41.011458 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011464 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-10 21:47:41.011478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011503 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:47:41.011510 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011519 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-10 21:47:41.011532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.011557 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.011572 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011578 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.011591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011614 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011620 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011657 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.011677 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.011693 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011703 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:41.011713 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-10 21:47:41.011725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:41.011750 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:47:41.011765 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011770 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-10 21:47:41.011784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011808 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:47:41.011815 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011825 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 21:47:41.011837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.011862 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.011876 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011882 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.011895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011918 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011925 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.011961 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.011980 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.011996 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012007 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:41.012017 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-10 21:47:41.012029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:41.012053 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-10 21:47:41.012068 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012074 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-10 21:47:41.012087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012111 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:47:41.012120 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012129 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-10 21:47:41.012142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.012168 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.012182 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012188 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.012201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012224 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012231 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012267 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.012287 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.012303 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012314 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:41.012324 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-10 21:47:41.012336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:41.012360 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:47:41.012375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012381 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-10 21:47:41.012394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012418 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.012426 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012436 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-10 21:47:41.012458 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.012466 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012475 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-10 21:47:41.012493 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.012500 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012509 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:47:41.012526 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.012533 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012543 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 21:47:41.012560 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.012566 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012575 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-10 21:47:41.012605 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.012613 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012622 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-10 21:47:41.012640 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.012647 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012666 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:41.012687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.012742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.012758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012764 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.012779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012805 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.012812 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-10 21:47:41.012835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.012861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-10 21:47:41.012876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012882 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-10 21:47:41.012896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012921 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.012928 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012938 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-10 21:47:41.012957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.012964 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.012973 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:41.012991 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.012998 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013008 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 21:47:41.013021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.013056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.013071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013077 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.013091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013116 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.013123 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-10 21:47:41.013146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.013183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-10 21:47:41.013201 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013208 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 21:47:41.013223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.013256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013266 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:41.013279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.013306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.013321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013329 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.013343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013368 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.013375 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 21:47:41.013399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.013426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:41.013441 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013453 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-10 21:47:41.013468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.013513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013523 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:41.013544 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.013550 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013559 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-10 21:47:41.013581 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.013592 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013606 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-10 21:47:41.013626 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.013633 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013642 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-10 21:47:41.013659 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.013666 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013675 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-10 21:47:41.013688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.013731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.013746 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013752 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.013766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013796 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.013803 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-10 21:47:41.013826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.013851 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-10 21:47:41.013865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013871 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 21:47:41.013885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013909 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.013916 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013925 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-10 21:47:41.013942 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.013949 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013958 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:41.013975 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.013981 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.013991 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 21:47:41.014003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.014036 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.014051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014057 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.014071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014095 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.014102 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 21:47:41.014124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.014150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:41.014164 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014170 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.014184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014208 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.014215 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014225 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:47:41.014242 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.014249 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014258 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:47:41.014275 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.014281 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014291 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:47:41.014310 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.014316 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014326 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 21:47:41.014343 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.014349 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014358 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:47:41.014371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.014414 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.014429 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014435 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.014455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014489 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014496 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014506 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-10 21:47:41.014519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.014535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.014544 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.014558 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014586 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014593 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014603 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014616 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.014646 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014671 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.014677 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014687 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:41.014704 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.014711 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014720 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-10 21:47:41.014737 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.014744 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014753 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-10 21:47:41.014770 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.014784 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014794 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-10 21:47:41.014811 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.014817 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014827 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-10 21:47:41.014844 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:47:41.014851 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014860 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-10 21:47:41.014877 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.014884 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014893 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.014910 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.014916 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014926 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:41.014946 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.014953 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014963 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-10 21:47:41.014981 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.014987 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.014996 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:47:41.015013 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.015020 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015029 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:47:41.015042 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.015117 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.015123 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.015137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.015162 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.015169 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.015178 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:47:41.015195 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.015202 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.015211 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 21:47:41.015228 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.015235 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.015244 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 21:47:41.015261 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.015269 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.015278 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 21:47:41.015291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.015320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.015329 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.015350 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.015363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.015388 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015395 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.015404 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-10 21:47:41.015417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.015433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.015442 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.015461 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015488 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015495 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015505 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015518 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.015548 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015580 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.015587 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015596 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 21:47:41.015614 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.015621 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015631 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-10 21:47:41.015648 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.015654 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015664 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 21:47:41.015681 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.015687 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015696 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-10 21:47:41.015714 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.015720 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015730 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 21:47:41.015747 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.015754 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015763 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 21:47:41.015782 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.015788 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015797 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:41.015815 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.015821 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015830 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-10 21:47:41.015847 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.015854 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015863 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-10 21:47:41.015880 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.015886 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015896 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:47:41.015913 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.015919 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015928 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:47:41.015941 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.015998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.016015 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.016021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.016035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.016059 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.016066 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.016075 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:47:41.016107 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.016116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.016133 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:41.016160 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.016170 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.016185 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:47:41.016215 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:41.016226 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.016238 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.016252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.016282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.016293 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016309 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.016315 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.016330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.016356 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016363 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.016373 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-10 21:47:41.016386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.016402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.016412 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.016426 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016461 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016469 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016480 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016493 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.016526 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016552 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.016559 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016570 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 21:47:41.016593 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.016600 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016610 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-10 21:47:41.016628 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.016635 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016644 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 21:47:41.016662 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.016669 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016678 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-10 21:47:41.016697 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.016703 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016720 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 21:47:41.016738 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.016745 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016754 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 21:47:41.016780 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.016786 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016796 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:41.016814 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.016820 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016830 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-10 21:47:41.016848 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.016854 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016864 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-10 21:47:41.016882 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.016889 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016899 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-10 21:47:41.016929 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.016936 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016945 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:47:41.016962 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.016968 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.016978 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:47:41.016990 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.017052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.017067 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017094 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017101 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017111 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017124 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.017154 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017180 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.017187 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017197 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-10 21:47:41.017214 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.017221 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017230 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-10 21:47:41.017248 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.017254 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017263 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 21:47:41.017281 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.017287 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017296 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-10 21:47:41.017314 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.017320 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017329 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-10 21:47:41.017346 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.017353 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017362 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 21:47:41.017379 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.017386 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017395 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-10 21:47:41.017412 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.017418 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017427 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-10 21:47:41.017450 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.017458 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017468 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-10 21:47:41.017500 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.017507 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017516 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 21:47:41.017534 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.017541 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017551 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 21:47:41.017569 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.017579 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017592 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-10 21:47:41.017611 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.017617 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017627 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:41.017645 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.017652 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017662 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-10 21:47:41.017675 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.017768 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.017774 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-10 21:47:41.017791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.017817 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.017824 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.017834 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 21:47:41.017847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.017863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.017873 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017888 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.017894 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.017908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.017946 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.017953 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.017962 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-10 21:47:41.017975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.017990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.018000 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-10 21:47:41.018014 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018020 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-10 21:47:41.018034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018058 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.018064 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018074 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:41.018091 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.018098 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018107 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 21:47:41.018124 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.018131 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018140 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 21:47:41.018157 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:41.018164 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018173 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 21:47:41.018186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.018223 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-10 21:47:41.018238 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018244 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.018258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018282 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:41.018289 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018298 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-10 21:47:41.018311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.018336 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-10 21:47:41.018349 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:41.018375 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018383 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:41.018392 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018405 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:41.018421 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.018435 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018480 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.018488 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018499 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-10 21:47:41.018517 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.018524 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018534 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-10 21:47:41.018552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.018559 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018569 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-10 21:47:41.018592 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:47:41.018599 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018609 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 21:47:41.018627 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.018634 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018643 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-10 21:47:41.018661 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.018668 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018679 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-10 21:47:41.018697 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.018703 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018713 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:47:41.018730 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.018737 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018747 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-10 21:47:41.018765 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.018771 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018787 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-10 21:47:41.018805 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.018811 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018821 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:41.018834 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:41.018891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.018908 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018926 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-10 21:47:41.018942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.018973 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.018983 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:41.018995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.019020 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.019035 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019041 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.019055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019079 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:47:41.019086 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019096 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-10 21:47:41.019109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.019134 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-10 21:47:41.019147 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-10 21:47:41.019172 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:41.019179 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-10 21:47:41.019188 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-10 21:47:41.019206 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:47:41.019212 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-10 21:47:41.019222 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-10 21:47:41.019239 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:41.019246 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-10 21:47:41.019255 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-10 21:47:41.019268 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-10 21:47:41.019293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.019308 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019314 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.019328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019352 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.019359 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019369 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:41.019386 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.019393 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019402 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 21:47:41.019419 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.019434 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019448 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 21:47:41.019462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.019511 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019527 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019533 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.019547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019576 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019585 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019596 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-10 21:47:41.019610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.019626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.019636 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.019650 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019679 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019686 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019696 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019709 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019726 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.019740 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019766 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.019773 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019790 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-10 21:47:41.019809 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.019816 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019826 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-10 21:47:41.019852 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.019859 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019869 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 21:47:41.019887 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.019893 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019903 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-10 21:47:41.019934 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.019941 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019950 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-10 21:47:41.019967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.019974 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.019983 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-10 21:47:41.020000 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.020007 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.020016 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-10 21:47:41.020033 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.020040 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.020049 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:47:41.020066 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.020073 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.020083 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:47:41.020095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.020146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.020162 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020168 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-10 21:47:41.020184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020209 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.020216 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020225 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:47:41.020243 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.020249 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020258 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:47:41.020275 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.020282 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020291 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:47:41.020308 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.020315 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020324 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 21:47:41.020342 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.020349 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020358 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:47:41.020371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.020412 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.020427 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020433 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.020452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020498 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020505 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020543 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.020564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.020586 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020597 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:41.020608 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-10 21:47:41.020620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:41.020646 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-10 21:47:41.020662 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020668 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-10 21:47:41.020682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020707 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.020714 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020726 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-10 21:47:41.020739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.020765 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.020784 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020790 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.020804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020829 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 21:47:41.020836 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020846 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-10 21:47:41.020859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.020885 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-10 21:47:41.020900 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020906 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-10 21:47:41.020934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020959 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.020967 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.020976 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 21:47:41.020994 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.021000 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021010 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 21:47:41.021027 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.021033 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021043 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-10 21:47:41.021055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.021089 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.021104 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021110 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.021123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021148 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.021154 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021164 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-10 21:47:41.021177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.021202 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-10 21:47:41.021216 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021222 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-10 21:47:41.021236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021260 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.021267 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021276 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:41.021289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.021314 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.021328 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021334 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.021348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021372 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021379 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021389 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-10 21:47:41.021401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.021417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.021427 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-10 21:47:41.021440 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021493 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021501 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021511 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021525 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.021557 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021589 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.021597 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021607 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-10 21:47:41.021626 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.021633 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021643 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-10 21:47:41.021661 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.021668 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021677 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-10 21:47:41.021695 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.021702 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021712 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-10 21:47:41.021730 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.021736 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021746 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-10 21:47:41.021764 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:47:41.021771 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021789 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-10 21:47:41.021807 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:47:41.021814 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021824 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-10 21:47:41.021842 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:47:41.021849 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021858 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-10 21:47:41.021876 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:41.021883 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021893 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-10 21:47:41.021911 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.021930 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021940 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-10 21:47:41.021958 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.021964 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.021974 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-10 21:47:41.021991 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.021998 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.022007 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-10 21:47:41.022024 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.022031 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.022040 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-10 21:47:41.022052 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.022119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.022136 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022142 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-10 21:47:41.022160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022184 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.022191 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022200 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.022218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.022224 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022233 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.022246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.022275 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.022289 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022295 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.022309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022333 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022340 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022349 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-10 21:47:41.022362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.022387 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-10 21:47:41.022400 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022427 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022434 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022449 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022463 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.022509 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022536 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.022543 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022553 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-10 21:47:41.022573 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.022582 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022593 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-10 21:47:41.022611 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.022618 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022628 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-10 21:47:41.022646 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-10 21:47:41.022653 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022662 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-10 21:47:41.022680 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.022687 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022697 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-10 21:47:41.022715 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-10 21:47:41.022722 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022731 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-10 21:47:41.022749 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.022756 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022766 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:41.022783 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:41.022826 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.022847 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022854 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-10 21:47:41.022871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022897 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.022904 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022926 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.022945 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.022951 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022961 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.022973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.022993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.023002 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.023017 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023023 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-10 21:47:41.023037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023061 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:41.023068 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023077 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-10 21:47:41.023090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.023115 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-10 21:47:41.023129 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023136 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-10 21:47:41.023150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023174 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.023181 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023191 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.023208 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.023215 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023224 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.023237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.023267 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.023281 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023287 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.023302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023327 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:41.023334 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023343 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-10 21:47:41.023356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.023381 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-10 21:47:41.023395 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023401 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.023415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023450 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.023458 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023468 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:47:41.023501 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.023508 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023518 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:47:41.023531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.023563 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.023583 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023590 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.023605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023631 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.023638 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023648 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-10 21:47:41.023662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.023679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.023689 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.023711 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.023741 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.023748 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.023816 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.023830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.023847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.023862 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.023889 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.023896 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.023906 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:41.023936 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:47:41.023943 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.023952 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 21:47:41.023967 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.023987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.024001 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:47:41.024028 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-10 21:47:41.024035 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:47:41.024045 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-10 21:47:41.024058 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:47:41.024074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.024087 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-10 21:47:41.024113 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.024119 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-10 21:47:41.024129 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:47:41.024146 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.024153 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-10 21:47:41.024163 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 21:47:41.024175 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-10 21:47:41.024195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.024210 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024216 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-10 21:47:41.024230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024255 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.024262 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024271 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-10 21:47:41.024284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.024309 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.024323 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024329 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.024342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024367 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.024373 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024383 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-10 21:47:41.024395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.024420 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-10 21:47:41.024434 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024440 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.024460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024485 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.024491 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024501 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-10 21:47:41.024518 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.024525 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024534 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:47:41.024551 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.024558 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024567 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:47:41.024584 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.024590 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024600 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 21:47:41.024612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.024650 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.024665 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024671 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.024686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024710 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.024717 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024726 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-10 21:47:41.024739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.024755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.024764 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.024777 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.024804 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.024811 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.024820 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.024833 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.024849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.024863 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.024887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.024894 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.024904 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:41.024921 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.024927 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.024937 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:41.024954 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.024961 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.024970 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-10 21:47:41.024987 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.024994 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.025004 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-10 21:47:41.025021 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.025028 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.025037 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:41.025054 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.025061 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.025070 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 21:47:41.025087 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 21:47:41.025094 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.025103 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-10 21:47:41.025116 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.025157 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.025172 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025178 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-10 21:47:41.025193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025217 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.025224 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025233 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-10 21:47:41.025251 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.025257 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025267 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-10 21:47:41.025284 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.025291 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025300 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-10 21:47:41.025317 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.025324 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025333 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-10 21:47:41.025350 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.025357 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025366 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-10 21:47:41.025383 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.025390 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025399 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-10 21:47:41.025416 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.025422 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025432 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 21:47:41.025453 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.025460 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025470 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-10 21:47:41.025483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.025538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.025553 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025559 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-10 21:47:41.025575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025599 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:41.025606 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-10 21:47:41.025628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.025653 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-10 21:47:41.025669 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:41.025676 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-10 21:47:41.025686 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-10 21:47:41.025701 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025707 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-10 21:47:41.025720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025743 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.025763 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:41.025779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.025789 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:41.025799 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-10 21:47:41.025816 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.025822 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-10 21:47:41.025832 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-10 21:47:41.025848 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:41.025855 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-10 21:47:41.025864 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-10 21:47:41.025881 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.025887 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.025897 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.025914 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.025920 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.025929 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.025946 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.025952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.025961 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.025978 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.025985 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-10 21:47:41.025994 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.026011 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:41.026017 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-10 21:47:41.026026 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:41.026043 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:47:41.026049 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-10 21:47:41.026059 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-10 21:47:41.026076 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.026082 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.026092 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.026108 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 21:47:41.026115 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-10 21:47:41.026124 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-10 21:47:41.026141 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.026148 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-10 21:47:41.026157 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.026174 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:41.026181 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-10 21:47:41.026191 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:41.026207 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:41.026214 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-10 21:47:41.026223 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-10 21:47:41.026240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.026247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.026257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.026274 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.026280 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:41.026290 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.026301 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-10 21:47:41.026333 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.026361 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-10 21:47:41.026388 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.026414 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-10 21:47:41.026440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.026472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-10 21:47:41.026499 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.026524 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-10 21:47:41.026550 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.026576 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-10 21:47:41.026602 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.026627 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-10 21:47:41.026653 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.026679 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-10 21:47:41.026705 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-10 21:47:41.026731 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-10 21:47:41.026757 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-10 21:47:41.026782 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-10 21:47:41.026808 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-10 21:47:41.026834 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-10 21:47:41.026860 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.026886 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-10 21:47:41.026912 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.026938 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-10 21:47:41.026963 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.026989 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-10 21:47:41.027014 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.027040 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-10 21:47:41.027066 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.027091 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:41.027117 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.027143 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:47:41.027169 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.027195 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-10 21:47:41.027220 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.027245 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:47:41.027271 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.027296 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-10 21:47:41.027321 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.027346 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-10 21:47:41.027372 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.027398 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:41.027426 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.027457 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-10 21:47:41.027484 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.027510 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:41.027536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.027561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.027587 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.027612 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.027638 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.027663 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.027689 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.027715 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-10 21:47:41.027740 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-10 21:47:41.027766 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-10 21:47:41.027800 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.027825 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-10 21:47:41.027851 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.027877 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.027902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.027928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-10 21:47:41.027954 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.027981 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-10 21:47:41.028009 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.028035 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-10 21:47:41.028060 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.028086 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-10 21:47:41.028112 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.028137 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-10 21:47:41.028162 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.028187 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-10 21:47:41.028214 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.028239 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-10 21:47:41.028265 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.028291 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.028316 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.028342 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-10 21:47:41.028367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.028393 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:41.028419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.028449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-10 21:47:41.028476 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028494 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028519 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:41.028545 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028562 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028579 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028604 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:41.028630 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028647 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028663 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028679 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028704 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.028730 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028755 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.028780 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028813 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028829 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:41.028880 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028905 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.028929 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028955 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.028980 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.028996 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029021 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.029047 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029063 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029088 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.029113 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029138 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.029165 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029190 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:41.029216 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029241 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.029266 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029292 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.029317 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029334 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029359 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:41.029385 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029410 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.029435 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029466 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.029492 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029518 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.029543 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029569 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.029594 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029611 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029628 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029644 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029677 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.029745 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029761 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029778 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.029828 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029854 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.029879 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029896 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029913 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029929 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029945 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.029971 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.029997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030013 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030030 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030055 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.030082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.030199 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030215 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030272 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.030298 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030314 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030330 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.030398 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030423 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.030453 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030472 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030492 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030508 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030533 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:41.030558 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030584 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:47:41.030609 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030625 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030641 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030667 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.030692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.030808 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030833 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-10 21:47:41.030858 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030875 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030891 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030916 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.030941 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.030966 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.030992 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031009 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031034 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:41.031059 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031076 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031102 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:41.031127 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031144 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031170 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:47:41.031195 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031212 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031237 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.031262 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031287 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.031312 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031345 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031362 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031387 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.031412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:47:41.031591 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031607 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031633 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:41.031672 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031689 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031706 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031732 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:41.031758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031795 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.031865 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031891 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.031917 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031934 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.031981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:41.032032 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032057 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.032082 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032107 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.032133 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032149 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032174 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.032199 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032216 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032241 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.032266 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032291 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.032317 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032342 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:41.032367 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032393 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.032418 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032448 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.032475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032492 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032517 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:41.032542 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032568 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.032592 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032618 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.032643 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032668 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.032693 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032718 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.032744 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032866 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.032892 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.032950 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.032975 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033001 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.033026 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033044 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033060 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033076 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033093 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033118 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.033143 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033220 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033237 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033262 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.033288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033304 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:41.033408 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033424 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033442 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033464 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033491 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.033516 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033533 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033549 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033591 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.033616 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033641 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:41.033666 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033683 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033699 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033715 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033741 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:41.033766 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033791 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:47:41.033817 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033834 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033850 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033875 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.033901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.033992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:41.034017 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034043 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-10 21:47:41.034068 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034085 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034101 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034127 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:41.034151 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034176 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:41.034202 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034218 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034244 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:41.034269 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034286 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034311 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:41.034336 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034353 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034378 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:47:41.034403 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034420 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034451 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:41.034485 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034511 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:41.034536 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034553 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034569 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034585 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034611 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.034636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034719 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034735 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:41.034777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:47:41.034802 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.034856 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.034905 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.034953 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.035001 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.035049 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.035095 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.035141 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:41.035188 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-10 21:47:41.035236 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:41.035283 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.035328 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.035376 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.035421 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.035477 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.035525 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.035572 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.035620 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.035665 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.035712 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.035759 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.035810 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.035856 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.035903 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.035951 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.036005 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.036055 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.036101 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:41.036146 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.036192 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.036237 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.036285 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.036332 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.036381 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.036432 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.036483 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.036529 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.036575 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.036623 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.036668 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.036716 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.036771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.036818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.036865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.036912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.036958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.037005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.037050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.037097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:41.037144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-10 21:47:41.037191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:41.037238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.037283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.037329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.037375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.037420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.037479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.037529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.037577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.037622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.037670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.037717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.037764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.037817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.037864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.037910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.037961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.038012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.038058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:41.038104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.038149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.038195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.038242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.038290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.038337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.038389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.038435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.038485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.038532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.038581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.038626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.038673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.038727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.038777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.038823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.038870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.038916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.038964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.039009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.039056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:41.039102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-10 21:47:41.039149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:41.039196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.039242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.039289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.039334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.039380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.039428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.039480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.039527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.039572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.039618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.039674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.039722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.039768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.039823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.039871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.039921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.039972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.040017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:41.040062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.040108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.040153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.040200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.040254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.040302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.040645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.040692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.040739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.040785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.040833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.040879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.040926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.040982 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-10 21:47:41.041008 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.041067 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.041121 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.041174 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.041226 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.041279 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.041332 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.041385 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:41.041438 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:47:41.041499 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:41.041552 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.041604 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.041657 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.041710 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.041763 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.041816 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.041868 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.041921 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.041973 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.042025 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.042078 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.042131 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.042184 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.042237 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.042289 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.042341 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.042393 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.042449 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:41.042515 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.042567 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.042619 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.042671 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.042723 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.042777 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.042830 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.042883 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.042936 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.042989 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.043041 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.043093 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.043145 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.043205 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-10 21:47:41.043228 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.043283 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.043343 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.043396 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.043455 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.043515 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.043568 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.043621 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:41.043675 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:47:41.043728 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:41.043790 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.043842 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.043895 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.043948 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.044001 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.044055 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.044108 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.044163 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.044216 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.044268 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.044321 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.044373 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.044427 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.044486 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.044539 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.044593 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.044645 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.044698 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:41.044751 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.044803 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.044858 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.044910 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.044963 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.045016 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.045069 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.045121 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.045174 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.045228 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.045281 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.045333 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.045386 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.045451 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-10 21:47:41.045481 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.045530 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.045577 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.045625 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.045672 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.045719 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.045766 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.045814 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:41.045861 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:47:41.045909 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:41.045956 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.046003 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.046051 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.046097 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.046150 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.046197 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.046244 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.046291 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.046337 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.046384 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.046431 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.046484 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.046531 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.046578 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.046625 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.046672 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.046718 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.046765 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:41.046813 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.046859 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.046907 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.046954 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.047000 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.047048 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.047095 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.047142 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.047189 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.047235 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.047281 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.047328 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.047375 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.047429 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-10 21:47:41.047455 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.047511 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.047560 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.047609 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.047657 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.047706 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.047754 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.047813 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:41.047862 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:47:41.047911 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:41.047960 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.048008 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.048057 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.048106 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.048155 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.048205 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.048255 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.048304 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.048353 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.048402 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.048457 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.048507 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.048556 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.048605 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.048659 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.048709 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.048758 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.048807 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:41.048857 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.048906 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.048955 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.049004 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.049058 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.049107 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.049156 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.049206 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.049255 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.049304 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.049352 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.049401 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.049455 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.049507 wsdl: current service: Service1 2020-07-10 21:47:41.049524 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-10 21:47:41.049552 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-10 21:47:41.049578 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-10 21:47:41.049605 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-10 21:47:41.049629 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-10 21:47:41.049644 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.049658 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.049667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.049675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.049682 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.049690 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.049697 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.049704 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:47:41.049712 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:47:41.049719 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:47:41.049726 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.049734 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.049742 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.049749 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.049757 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.049765 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.049772 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.049780 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.049788 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.049795 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.049802 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.049810 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.049817 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.049825 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.049833 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.049840 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.049847 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.049855 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:47:41.049862 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.049869 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.049876 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.049888 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.049896 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.049904 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.049911 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.049919 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.049926 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.049933 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.049941 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.049948 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.049955 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.049963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.049972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.049980 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.049987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.049995 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.050002 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.050009 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.050016 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:47:41.050023 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:47:41.050031 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:47:41.050038 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.050045 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.050053 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.050060 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.050068 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.050076 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.050083 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.050091 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.050098 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.050105 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.050112 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.050120 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.050127 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.050134 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.050143 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.050150 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.050157 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.050165 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:47:41.050172 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.050180 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.050187 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.050195 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.050202 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.050209 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.050216 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.050223 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.050231 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.050238 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.050245 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.050253 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.050260 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.050268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.050280 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.050287 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.050294 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.050301 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.050308 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.050315 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.050321 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:47:41.050328 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:47:41.050335 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:47:41.050342 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.050349 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.050356 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.050362 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.050369 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.050376 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.050383 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.050390 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.050396 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.050403 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.050410 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.050416 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.050423 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.050430 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.050437 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.050448 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.050455 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.050462 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:47:41.050469 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.050480 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.050487 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.050494 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.050502 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.050508 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.050515 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.050522 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.050528 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.050535 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.050542 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.050548 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.050555 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.050562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:47:41.050569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:47:41.050576 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:41.050583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:47:41.050590 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.050596 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:41.050603 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:47:41.050609 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:47:41.050616 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:47:41.050622 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:47:41.050629 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:41.050635 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:41.050646 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:41.050653 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:41.050660 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.050668 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.050675 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:41.050682 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:41.050688 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:41.050695 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:47:41.050701 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.050708 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:41.050714 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:41.050721 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.050728 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:41.050734 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:41.050741 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:41.050747 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:47:41.050754 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:41.050760 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:41.050767 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:41.050773 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:47:41.050780 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:41.050787 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:41.050793 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:47:41.050800 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:47:41.050806 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:41.050813 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:41.050820 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:41.050827 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:41.050833 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:41.051104 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-10 21:47:41.051114 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 21:47:41.051118 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 21:47:41.051123 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 21:47:41.051129 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-10 21:47:41.051134 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-10 21:47:41.051138 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-10 21:47:41.051147 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-10 21:47:41.051155 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-10 21:47:41.051191 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.051198 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 21:47:41.051213 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-10 21:47:41.051235 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-10 21:47:41.051242 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-10 21:47:41.051246 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-10 21:47:41.051250 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-10 21:47:41.051255 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 21:47:41.051265 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:41.051271 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:41.051276 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:41.051285 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.051292 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:41.051297 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-10 21:47:41.051324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.051332 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 21:47:41.051337 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.051365 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-10 21:47:41.051371 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-10 21:47:41.051375 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-10 21:47:41.051379 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-10 21:47:41.051382 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-10 21:47:41.051386 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-10 21:47:41.051390 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-10 21:47:41.051395 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 21:47:41.051399 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-10 21:47:41.051405 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165765" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 21:47:41.051416 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:41.051423 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:41.051427 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:41.051433 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.051439 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 21:47:41.051448 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:41.051482 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-10 21:47:41.051489 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.051494 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.051500 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.051505 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:41.051514 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-10 21:47:41.051522 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:41.051526 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:47:41.051531 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-10 21:47:41.051537 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "165765" 2020-07-10 21:47:41.051545 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:41.051549 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:47:41.051553 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:41.051560 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:41.051565 wsdl: in serializeType: returning: 165765 2020-07-10 21:47:41.051572 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-10 21:47:41.051578 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:41.051582 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:47:41.051586 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-10 21:47:41.051592 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-10 21:47:41.051599 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:41.051603 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:47:41.051614 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:41.051618 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:41.051623 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-10 21:47:41.051628 wsdl: in serializeType: returning: 165765PLN 2020-07-10 21:47:41.051633 wsdl: serializeRPCParameters returning: 165765PLN 2020-07-10 21:47:41.051653 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=165765PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-10 21:47:41.051658 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-10 21:47:41.051664 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7381"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-10 21:47:41.051677 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-10 21:47:41.051683 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=165765PLN 2020-07-10 21:47:41.051691 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-10 21:47:41.051756 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-10 21:47:41.051700 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-10 21:47:41.051710 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-10 21:47:41.051715 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-10 21:47:41.051719 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-10 21:47:41.051723 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-10 21:47:41.051729 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:47:41.051737 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:47:41.051744 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-10 21:47:41.051750 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-10 21:47:41.051762 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-10 21:47:41.051768 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-10 21:47:41.051784 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-10 21:47:41.058428 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-10 21:47:41.058442 soap_transport_http: socket connected 2020-07-10 21:47:41.058458 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-10 21:47:41.058463 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-10 21:47:41.058469 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:47:41.058473 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:47:41.058478 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-10 21:47:41.058482 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-10 21:47:41.058486 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-10 21:47:41.058514 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-10 21:47:41.066844 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-10 21:47:41.066859 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-10 21:47:41.066865 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 21:47:41.066871 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-10 21:47:41.066876 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-10 21:47:41.066881 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-10 21:47:41.066887 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-10 21:47:41.066892 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-10 21:47:41.066897 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-10 21:47:41.066902 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 10 Jul 2020 19:47:37 GMT 2020-07-10 21:47:41.066908 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-10 21:47:41.066913 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-10 21:47:41.066919 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-10 21:47:41.066926 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-10 21:47:41.066944 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-10 21:47:41.066952 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-10 21:47:41.066960 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-10 21:47:41.066964 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-10 21:47:41.066969 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-10 21:47:41.067001 soap_transport_http: closed socket 2020-07-10 21:47:41.067011 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-10 21:47:41.067016 soap_transport_http: end of send() 2020-07-10 21:47:41.067036 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 21:47:41.067042 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 10 Jul 2020 19:47:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-10 21:47:41.067064 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-10 21:47:41.067073 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-10 21:47:41.067090 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-10 21:47:41.067095 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-10 21:47:41.067168 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-10 21:47:41.067257 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-10 21:47:41.067263 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-10 21:47:41.067270 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-10 21:47:41.067280 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-10 21:47:41.067302 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-10 21:47:41.067360 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-10 21:47:41.067384 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-10 21:47:41.067398 nusoap_client: got fault 2020-07-10 21:47:41.067406 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-10 21:47:41.067410 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-10 21:47:41.067415 nusoap_client: detail =