Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
729125-000718900-RBD-E010M2 Model turbiny: GT17V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: HONDA
 Silnik:
JR T2580
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:17:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:17:41.193996 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:17:41.194058 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:17:41.194082 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180702" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:17:41.194110 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:17:41.194127 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:17:41.194141 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:17:41.194159 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:17:41.194176 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:17:41.194187 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:17:41.194202 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:17:41.194217 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:17:41.194237 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:17:41.194247 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:17:41.194255 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:17:41.194263 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:17:41.194271 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:17:41.194291 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:17:41.194324 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:17:41.194339 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:17:41.194349 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:17:41.194360 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:17:41.194375 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:17:41.194390 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:17:41.201658 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:17:41.201676 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:17:41.201691 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:17:41.201700 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:17:41.201708 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:17:41.201715 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:17:41.201723 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:17:41.201762 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:17:41.218892 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:17:41.218909 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:17:41.218916 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:17:41.218921 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:17:41.218926 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:17:41.218931 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:17:41.218936 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:17:41.218941 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:17:41.218947 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:17:41.218952 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:17:39 GMT 2019-02-20 06:17:41.218957 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:17:41.218962 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:17:41.218968 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:17:41.218976 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:17:41.219001 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:17:41.219020 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:17:41.226178 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.226198 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:41.226625 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.226638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:17:41.233467 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:41.233498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.233913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.233937 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:41.234450 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.234706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.234728 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.240707 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.240735 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:41.241154 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:41.241191 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.241710 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.241946 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.242204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.242227 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:41.242761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:17:41.242899 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.242939 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:41.243471 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.243493 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:41.244048 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.247788 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:17:41.248135 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:17:41.248588 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:41.249138 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:17:41.249162 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-02-20 06:17:41.249682 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:41.250036 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:41.250378 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.250626 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.250642 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:41.251079 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 06:17:41.252910 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:17:41.253331 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-20 06:17:41.253345 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:17:41.253350 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:17:41.253382 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:17:41.253414 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:17:41.253430 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:17:41.253437 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:17:41.253455 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:17:41.253460 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:17:41.253628 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:17:41.253643 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:17:41.253692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.253701 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:17:41.253721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.253753 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.253762 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.253776 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:17:41.253798 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.253805 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.253818 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:17:41.253834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.253864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.253876 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.253893 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.253900 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.253915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.253943 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.253951 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.253962 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:17:41.253976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.253993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.254003 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:17:41.254018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254025 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:17:41.254039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254065 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.254072 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254083 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:17:41.254101 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.254108 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254121 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:17:41.254139 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.254146 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254157 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:17:41.254170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.254205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.254221 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254228 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:17:41.254243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254269 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.254282 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254293 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:17:41.254307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.254333 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:17:41.254349 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254355 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:17:41.254369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254394 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.254401 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254411 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:17:41.254429 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.254436 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254446 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:17:41.254463 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.254470 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254480 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:17:41.254498 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.254505 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254514 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:41.254527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.254566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.254581 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254588 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.254603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254627 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254675 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:41.254697 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:41.254714 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254726 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:17:41.254736 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:17:41.254749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:17:41.254773 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:17:41.254788 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254795 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:17:41.254808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254834 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.254841 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254851 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:17:41.254864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.254889 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.254905 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254912 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.254925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254950 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.254958 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254968 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:17:41.254981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.254997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.255007 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:17:41.255022 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255028 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:17:41.255048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255073 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.255080 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255090 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:41.255103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.255129 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.255144 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255150 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.255164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255189 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.255196 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255206 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:17:41.255219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.255245 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:17:41.255260 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255266 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:17:41.255285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255311 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.255318 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255328 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:17:41.255346 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.255353 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255363 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:41.255376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.255405 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:17:41.255420 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255427 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.255441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255466 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.255473 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255483 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:17:41.255496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.255521 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:17:41.255536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255543 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:17:41.255556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255585 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.255593 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255603 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:17:41.255623 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.255630 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255639 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:41.255652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.255681 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:17:41.255696 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255703 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.255717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255742 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.255749 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255759 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:17:41.255772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.255797 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:17:41.255812 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255818 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:17:41.255831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255856 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.255863 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255873 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:41.255886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.255911 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:17:41.255926 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255933 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.255946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255972 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.255979 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.255988 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:17:41.256002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.256026 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:17:41.256041 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256047 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:17:41.256061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256085 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.256092 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256102 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:41.256115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.256140 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.256154 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256161 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.256174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256199 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.256206 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256216 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:17:41.256229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.256254 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:17:41.256269 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256280 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:17:41.256294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256319 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.256326 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256336 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:17:41.256350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.256375 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.256390 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256396 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.256409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256434 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.256441 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256450 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:17:41.256464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.256488 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:17:41.256503 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256509 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:17:41.256523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256547 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.256555 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256564 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:17:41.256577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.256602 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.256617 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256624 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.256637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256662 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.256669 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256679 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:17:41.256692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.256718 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:17:41.256733 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256739 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:17:41.256753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256777 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.256784 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256794 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:17:41.256812 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.256819 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256828 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:17:41.256842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.256871 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.256886 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256892 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.256906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256931 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.256939 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256948 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:17:41.256962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.256977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.256987 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:17:41.257002 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257008 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:17:41.257022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257046 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.257053 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257063 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:41.257076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.257100 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.257115 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257122 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.257135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257160 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.257167 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257177 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:17:41.257190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.257215 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:41.257230 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257236 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:17:41.257250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257283 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:17:41.257290 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257301 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:17:41.257315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.257340 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.257356 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257362 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.257375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257399 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257405 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257443 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:41.257464 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:41.257481 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257492 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:17:41.257502 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:17:41.257514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:17:41.257539 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:17:41.257553 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257560 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:17:41.257573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257599 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:17:41.257606 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257616 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:17:41.257629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.257654 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.257669 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257676 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.257689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257712 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257719 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257756 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:41.257776 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:41.257793 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257804 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:17:41.257814 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:17:41.257826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:17:41.257850 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:17:41.257865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257871 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:17:41.257885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257910 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.257917 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257927 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:17:41.257945 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.257952 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257962 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:17:41.257980 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.257987 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.257997 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:17:41.258015 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.258022 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258031 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:17:41.258049 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.258056 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258066 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:17:41.258083 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.258090 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258099 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:17:41.258117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.258123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258133 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:41.258146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.258255 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.258293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258306 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.258332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258381 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.258395 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:17:41.258424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.258451 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:17:41.258467 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258473 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:17:41.258487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258512 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.258519 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258529 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:17:41.258547 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.258554 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258564 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:41.258581 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.258588 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258598 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:17:41.258611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.258644 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.258659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258666 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.258679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258704 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.258712 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258722 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:17:41.258735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.258761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:17:41.258776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258782 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:17:41.258796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258821 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.258828 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258838 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:41.258851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.258880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.258915 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258926 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.258954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.258987 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.258995 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:17:41.259019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.259051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:41.259066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259072 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:17:41.259086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259111 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.259118 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259128 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:17:41.259146 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.259153 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259163 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:41.259181 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.259188 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259202 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:17:41.259216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.259249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.259296 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259304 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.259319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259344 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.259352 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259362 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:17:41.259375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.259401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:41.259416 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259423 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:41.259436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259462 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.259469 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259479 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:17:41.259496 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.259503 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259513 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:17:41.259531 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.259537 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259547 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:17:41.259564 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.259571 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259581 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:17:41.259599 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.259606 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259624 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:17:41.259637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.259678 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.259693 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259700 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.259713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259739 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.259746 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259756 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:17:41.259769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.259784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.259794 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:41.259808 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.259837 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.259845 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.259855 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.259868 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.259885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.259899 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.259924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.259931 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.259941 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:41.259959 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.259966 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.259976 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:17:41.259994 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.260000 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260010 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:17:41.260028 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.260034 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260044 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:17:41.260061 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.260068 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260078 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:17:41.260095 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:17:41.260102 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260112 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:17:41.260129 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.260136 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260146 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.260163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.260170 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260180 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:41.260197 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.260204 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260214 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:17:41.260232 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.260238 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260248 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:17:41.260261 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.260336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.260342 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:41.260380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.260411 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.260418 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.260429 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:17:41.260447 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.260454 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.260463 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:17:41.260481 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.260488 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.260497 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:17:41.260515 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.260521 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.260531 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:17:41.260544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.260572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.260582 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260597 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.260604 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.260618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.260643 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260650 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.260660 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:17:41.260673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.260688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.260698 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:41.260712 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260739 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260746 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260756 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260769 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.260799 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260825 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.260832 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260842 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:17:41.260860 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.260866 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260877 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:17:41.260895 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.260902 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260911 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:17:41.260929 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.260935 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260945 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:17:41.260963 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.260970 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.260979 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:17:41.260997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.261003 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.261013 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:17:41.261030 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.261037 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.261047 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:41.261064 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.261071 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.261080 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:17:41.261098 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.261104 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.261114 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:17:41.261132 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.261138 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.261148 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:17:41.261165 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.261172 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.261182 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:17:41.261194 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.261247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.261265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.261271 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:41.261296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.261321 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.261328 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.261338 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:17:41.261356 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.261363 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.261372 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:41.261390 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.261397 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.261407 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:17:41.261424 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:41.261431 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.261441 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.261454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.261480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.261491 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.261512 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.261526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.261551 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261558 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.261568 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:17:41.261582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.261597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.261606 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:41.261620 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261647 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261655 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261665 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261678 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.261708 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261733 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.261740 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261750 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:17:41.261768 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.261775 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261784 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:17:41.261805 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.261812 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261822 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:17:41.261841 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.261848 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261857 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:17:41.261875 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.261882 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261891 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:17:41.261909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.261915 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261925 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:17:41.261942 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.261949 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261959 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:41.261976 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.261984 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.261994 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:17:41.262012 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.262018 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.262028 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:17:41.262046 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262053 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.262062 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:17:41.262080 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.262087 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.262096 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:17:41.262114 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.262121 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.262130 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:17:41.262143 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.262201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.262217 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262244 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262251 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262261 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.262311 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262337 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.262344 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262354 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:17:41.262372 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.262378 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262388 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:17:41.262406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.262412 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262422 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:17:41.262439 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.262446 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262456 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:17:41.262473 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.262480 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262490 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:17:41.262508 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.262514 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262524 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:17:41.262541 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.262548 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262558 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:17:41.262575 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.262582 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262592 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:17:41.262609 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.262616 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262626 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:17:41.262643 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.262650 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262659 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:17:41.262677 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.262683 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262693 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:17:41.262710 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.262717 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262727 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:17:41.262745 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.262751 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262761 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:41.262778 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.262785 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262794 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:17:41.262807 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.262871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.262890 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.262896 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:17:41.262911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.262936 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.262943 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.262953 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:17:41.262967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.262982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.262992 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.263020 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263027 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.263043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263068 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.263076 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263086 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:17:41.263099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.263125 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:17:41.263140 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263146 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:17:41.263161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263186 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.263193 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263203 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:41.263221 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.263228 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263245 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:17:41.263265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.263272 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263287 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:17:41.263305 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:41.263312 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263322 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:17:41.263335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.263373 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:17:41.263388 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263394 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.263408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263433 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:41.263441 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263459 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:17:41.263472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.263488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.263498 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:17:41.263512 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:41.263539 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263546 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:41.263556 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263569 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:41.263585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.263599 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263625 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.263632 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263642 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:17:41.263669 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.263676 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263686 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:17:41.263704 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.263711 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263721 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:17:41.263738 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:17:41.263745 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263755 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:17:41.263773 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.263780 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263790 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:17:41.263807 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.263814 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263823 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:17:41.263841 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.263855 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263866 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:17:41.263885 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.263892 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263902 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:17:41.263920 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.263926 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263936 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:17:41.263954 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.263961 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.263970 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:41.263983 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:41.264033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.264056 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264063 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:17:41.264080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264105 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.264112 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264122 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:41.264135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.264161 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.264176 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264182 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.264196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264221 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:17:41.264228 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264238 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:17:41.264251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.264282 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:17:41.264296 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:17:41.264323 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:41.264330 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:17:41.264340 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:17:41.264358 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:17:41.264365 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:17:41.264375 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:17:41.264393 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:41.264399 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:17:41.264409 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:17:41.264422 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:17:41.264446 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.264462 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264468 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:17:41.264482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264511 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.264518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264528 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:41.264546 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.264553 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264563 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:17:41.264581 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.264588 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264598 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:17:41.264611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.264643 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.264658 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264665 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.264679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264704 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.264711 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264721 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:17:41.264734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.264750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.264760 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:17:41.264774 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.264801 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.264808 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.264818 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.264831 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.264847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.264861 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.264887 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.264894 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.264904 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:17:41.264922 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.264929 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.264939 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:17:41.264956 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.264963 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.264973 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:17:41.264990 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.264997 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.265007 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:17:41.265025 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.265032 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.265041 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:17:41.265059 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.265065 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.265084 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:17:41.265101 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.265108 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.265118 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:17:41.265144 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.265151 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.265161 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:17:41.265178 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.265185 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.265195 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:17:41.265208 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.265254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.265271 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265285 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:17:41.265303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265328 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.265335 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265345 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:17:41.265364 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.265370 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265380 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:17:41.265398 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.265404 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265414 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:17:41.265432 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.265438 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265448 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:17:41.265466 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.265472 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265482 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:17:41.265495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.265536 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.265551 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265558 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.265572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265596 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265602 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265639 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:41.265660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:41.265677 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265687 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:17:41.265698 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:17:41.265710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:17:41.265734 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:17:41.265749 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265755 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:17:41.265769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265793 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.265800 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265810 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:17:41.265823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.265849 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.265863 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265870 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.265883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265909 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:17:41.265916 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265926 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:17:41.265939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.265963 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:17:41.265978 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.265985 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:17:41.265998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266022 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.266030 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266040 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:41.266053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.266077 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.266092 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266099 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.266112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266137 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266144 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266154 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:17:41.266167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.266192 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:17:41.266205 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266232 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266239 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266249 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266262 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.266298 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266325 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.266333 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266343 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:17:41.266361 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.266368 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266378 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:17:41.266395 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.266402 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266412 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:17:41.266430 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.266437 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266446 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:17:41.266463 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.266470 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266480 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:17:41.266498 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:17:41.266504 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266514 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:17:41.266532 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:17:41.266539 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266548 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:17:41.266566 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:17:41.266572 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266582 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:17:41.266599 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:41.266606 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266616 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:17:41.266634 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.266641 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266651 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:17:41.266668 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.266675 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266685 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:17:41.266702 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.266709 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266718 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:17:41.266736 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.266743 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266753 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:17:41.266765 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.266826 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.266844 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266851 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:17:41.266866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266891 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.266898 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266908 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:17:41.266921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.266946 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.266961 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.266968 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.266981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267006 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.267013 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267023 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:17:41.267036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.267061 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:17:41.267077 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267083 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:41.267097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267122 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.267129 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267139 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:17:41.267157 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.267163 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267173 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:17:41.267191 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.267197 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267207 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:17:41.267225 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.267232 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267241 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:17:41.267254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.267297 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267312 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267319 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.267333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267359 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267366 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267377 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:17:41.267390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.267415 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:41.267428 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267457 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267464 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267474 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267488 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267504 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.267518 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267544 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.267551 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267561 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:41.267579 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.267585 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267595 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:41.267613 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.267620 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267629 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:17:41.267647 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.267653 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267663 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:17:41.267681 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.267688 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267698 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:41.267715 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.267722 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267732 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:17:41.267749 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:17:41.267756 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267766 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:17:41.267779 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.267817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.267832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267839 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:17:41.267853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267877 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.267884 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267895 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:17:41.267912 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.267919 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267929 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:17:41.267946 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.267953 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267963 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:17:41.267980 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.267987 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.267997 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:17:41.268014 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.268021 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268030 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:17:41.268048 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.268055 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268065 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:17:41.268082 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.268089 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268099 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:17:41.268116 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.268123 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268133 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:17:41.268146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.268197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.268213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268220 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:17:41.268235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268260 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:41.268267 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:17:41.268296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.268321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:17:41.268338 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:41.268345 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:17:41.268356 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:17:41.268372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268379 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:17:41.268392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268415 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:41.268435 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:41.268452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.268463 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:17:41.268473 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:17:41.268490 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.268497 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:17:41.268507 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:17:41.268524 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:41.268531 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:17:41.268541 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:17:41.268558 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.268565 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:41.268575 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.268592 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.268598 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:41.268608 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.268625 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.268632 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:41.268642 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.268659 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.268665 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:17:41.268675 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.268692 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:41.268698 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:17:41.268708 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:41.268725 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:17:41.268731 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:17:41.268741 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:17:41.268758 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.268764 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:17:41.268774 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.268791 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:17:41.268797 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:17:41.268807 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:17:41.268824 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.268831 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:17:41.268841 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.268857 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.268864 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:41.268874 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.268890 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:41.268896 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:17:41.268906 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:17:41.268917 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:17:41.268950 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.268979 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:17:41.269007 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.269034 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:17:41.269061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.269089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:17:41.269116 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.269143 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:17:41.269170 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.269196 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:17:41.269223 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:17:41.269249 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:17:41.269281 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:17:41.269309 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:17:41.269337 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:17:41.269364 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:17:41.269392 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.269419 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:17:41.269446 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.269510 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:17:41.269537 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.269563 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:17:41.269590 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.269618 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:17:41.269644 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.269671 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:41.269699 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.269726 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:17:41.269753 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.269780 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:17:41.269806 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.269834 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:17:41.269861 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.269888 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:17:41.269915 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.269944 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:41.269971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.269999 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:41.270026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.270053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:41.270080 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.270107 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:41.270134 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.270160 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:41.270187 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.270213 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:17:41.270240 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:17:41.270267 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:17:41.270299 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.270326 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:17:41.270353 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.270379 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:17:41.270417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.270444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:17:41.270471 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.270498 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:17:41.270525 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.270552 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:17:41.270578 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.270605 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:17:41.270632 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.270658 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:41.270685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.270712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:17:41.270741 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.270759 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.270785 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:41.270812 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.270829 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.270846 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.270872 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:41.270898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.270919 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.270936 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.270952 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.270978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:41.271004 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271030 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.271056 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271083 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.271109 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271126 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271153 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.271179 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271196 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271222 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.271249 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271284 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.271328 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271356 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:41.271382 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271409 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.271435 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271461 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.271487 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271504 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271530 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:41.271556 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271583 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.271609 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271635 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:41.271662 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271693 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:41.271719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271770 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271802 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271819 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271845 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.271881 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271898 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271914 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271940 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.271966 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.271993 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.272019 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272036 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272053 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272079 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.272106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.272225 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272242 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272258 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272280 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272308 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.272334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272351 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272368 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272410 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.272437 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272463 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.272489 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272507 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272524 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272541 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272568 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:41.272595 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272622 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:17:41.272648 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272665 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272682 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272708 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.272735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:41.272905 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272933 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:17:41.272964 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.272992 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.273018 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273045 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.273071 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273088 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273105 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273122 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.273175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:17:41.273353 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273370 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273397 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:41.273423 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273440 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273457 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273483 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:41.273509 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273526 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273542 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273559 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273585 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:41.273610 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273637 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.273663 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273690 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.273716 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273733 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273809 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.273842 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273859 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273885 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.273912 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273938 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.273965 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.273992 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:41.274019 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274045 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.274072 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274098 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:41.274125 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274142 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274169 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:41.274195 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274222 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.274248 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274280 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:41.274309 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274335 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:41.274362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274418 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274496 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.274522 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274539 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274556 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274582 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.274608 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274636 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.274662 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274679 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274696 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.274749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:41.274868 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274885 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274901 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274918 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274943 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.274970 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.274987 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275020 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.275123 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275154 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:41.275185 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275208 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275226 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275243 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275315 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:41.275348 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275374 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:17:41.275407 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275429 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275452 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275479 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.275505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:41.275683 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275711 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:17:41.275739 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275822 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:41.275873 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.275939 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:41.276030 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276056 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276073 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276096 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.276154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:41.276318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:17:41.276344 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.276414 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.276467 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.276530 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.276579 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.276631 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:41.276685 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:17:41.276737 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:41.276791 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.276841 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.276890 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.276937 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.276985 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.277035 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.277084 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.277132 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.277180 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.277229 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.277291 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.277342 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.277393 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.277458 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.277514 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.277562 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:41.277610 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.277723 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.277777 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.277834 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.277888 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.277949 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.278001 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.278056 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.278118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.278219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.278296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.278354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.278404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.278457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:41.278506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:17:41.278555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:41.278604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.278653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.278702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.278750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.278799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.278848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.278898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.278947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.278996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.279045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.279094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.279143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.279193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.279246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.279305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.279354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:41.279406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.279457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.279505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.279556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.279605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.279658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.279706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.279755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.279813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.279862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.279912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.279961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.280008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.280057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:41.280105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:17:41.280159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:41.280208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.280256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.280311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.280360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.280413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.280463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.280517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.280564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.280612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.280661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.280710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.280760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.280809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.280866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.280918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.280965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:41.281012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.281060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.281107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.281156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.281206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.281261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.281314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.281364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.281427 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:17:41.281453 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.281513 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.281569 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.281623 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.281678 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.281738 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:41.281792 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:17:41.281845 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:41.281899 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.281953 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.282006 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.282062 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.282124 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.282178 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.282233 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.282292 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.282347 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.282403 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.282461 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.282515 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.282569 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.282622 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.282676 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.282731 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:41.282785 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.282840 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.282900 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.282955 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.283008 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.283062 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.283120 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.283173 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.283235 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:17:41.283259 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.283320 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.283434 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.283490 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.283545 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.283599 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:41.283653 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:17:41.283708 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:41.283762 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.283818 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.283879 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.283933 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.283987 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.284044 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.284100 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.284154 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.284208 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.284263 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.284324 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.284387 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.284442 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.284504 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.284559 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.284613 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:41.284667 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.284722 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.284776 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.284831 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.284885 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.284939 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.285001 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.285056 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.285118 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:17:41.285140 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.285190 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.285240 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.285294 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.285350 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.285399 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:41.285449 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:17:41.285500 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:41.285549 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.285598 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.285647 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.285697 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.285746 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.285796 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.285847 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.285896 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.285945 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.285995 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.286044 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.286093 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.286141 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.286191 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.286241 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.286304 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:41.286353 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.286441 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.286492 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.286542 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.286591 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.286640 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.286689 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.286738 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.286795 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:17:41.286823 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.286875 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.286926 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.286977 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.287028 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.287079 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:41.287130 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:17:41.287181 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:41.287232 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.287290 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.287341 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.287392 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.287443 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.287495 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.287546 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.287597 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.287648 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.287706 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.287757 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.287808 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.287859 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.287910 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.287961 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.288012 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:41.288063 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.288114 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.288166 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.288225 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.288281 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.288333 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.288384 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.288435 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.288488 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:17:41.288505 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:17:41.288539 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:17:41.288567 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:17:41.288594 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:17:41.288618 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:17:41.288636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.288649 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.288658 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.288667 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.288675 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.288683 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:17:41.288691 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:17:41.288699 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:17:41.288707 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.288715 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.288723 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.288730 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.288738 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.288746 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.288754 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.288762 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.288769 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.288777 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.288785 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.288793 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.288800 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.288807 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.288815 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.288822 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:17:41.288830 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.288837 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.288845 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.288853 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.288860 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.288868 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.288875 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.288883 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.288890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.288899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.288906 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.288914 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.288922 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.288930 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:17:41.288938 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:17:41.288945 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:17:41.288953 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.288960 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.288968 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.288975 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.288983 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.288990 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.289002 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.289009 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.289017 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.289024 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.289032 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.289040 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.289047 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.289055 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.289062 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.289069 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:17:41.289077 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.289084 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.289091 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.289098 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.289106 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.289113 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.289120 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.289128 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.289135 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.289144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.289151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.289159 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.289165 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.289172 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:17:41.289179 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:17:41.289186 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:17:41.289193 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.289199 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.289206 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.289213 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.289219 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.289226 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.289233 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.289240 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.289246 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.289253 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.289260 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.289267 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.289278 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.289285 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.289292 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.289300 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:17:41.289307 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.289313 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.289320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.289335 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.289342 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.289348 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.289355 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.289361 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.289368 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:17:41.289375 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.289382 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:41.289389 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:41.289397 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:17:41.289403 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:17:41.289410 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:17:41.289417 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:17:41.289423 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:41.289430 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:41.289437 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:41.289443 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:41.289450 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.289508 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.289516 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:41.289523 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:41.289530 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:17:41.289537 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.289543 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:41.289550 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:41.289557 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:41.289564 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:41.289570 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:41.289577 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:17:41.289583 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:41.289590 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:41.289597 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:41.289603 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:17:41.289610 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:41.289616 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:41.289623 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:41.289629 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:41.289710 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:17:41.289719 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:17:41.289724 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:17:41.289729 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:17:41.289735 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:17:41.289740 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:17:41.289744 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:17:41.289752 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:17:41.289760 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:17:41.289792 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.289799 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180702" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:17:41.289811 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:17:41.289832 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:17:41.289838 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:17:41.289843 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:17:41.289847 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:17:41.289852 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180702" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:17:41.289861 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:41.289867 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:41.289872 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:41.289880 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.289888 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:41.289892 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:17:41.289913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.289922 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:17:41.289927 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.289950 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:17:41.289955 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:17:41.289959 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:17:41.289963 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:17:41.289967 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:17:41.289970 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:17:41.289975 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:17:41.289979 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:17:41.289985 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180702" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:17:41.289995 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:41.290001 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:41.290005 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:41.290011 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.290016 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:17:41.290021 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:41.290045 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:17:41.290051 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.290055 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.290061 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.290065 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:17:41.290074 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:17:41.290081 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:17:41.290086 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:17:41.290090 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:17:41.290097 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180702" 2019-02-20 06:17:41.290104 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:17:41.290108 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:17:41.290113 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:17:41.290119 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:17:41.290123 wsdl: in serializeType: returning: 180702 2019-02-20 06:17:41.290130 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:17:41.290136 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:17:41.290140 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:17:41.290144 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:17:41.290149 wsdl: in serializeType: returning: 180702 2019-02-20 06:17:41.290153 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180702 2019-02-20 06:17:41.290165 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180702 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:17:41.290170 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:17:41.290176 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9117"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:17:41.290189 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:17:41.290195 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180702 2019-02-20 06:17:41.290204 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:17:41.290271 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:17:41.290213 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:17:41.290223 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:17:41.290228 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:17:41.290232 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:17:41.290236 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:17:41.290243 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:17:41.290252 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:17:41.290260 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:17:41.290265 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:17:41.290282 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:17:41.290290 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:17:41.290298 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:17:41.297650 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:17:41.297661 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:17:41.297669 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:17:41.297674 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:17:41.297679 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:17:41.297684 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:17:41.297688 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:17:41.297692 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:17:41.297696 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:17:41.297722 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:17:41.306849 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:17:41.306865 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:17:41.306871 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:17:41.306877 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:17:41.306882 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:17:41.306887 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:17:41.306892 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:17:41.306897 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:17:41.306902 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:17:41.306907 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:17:39 GMT 2019-02-20 06:17:41.306917 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:17:41.306923 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:17:41.306928 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:17:41.306936 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:17:41.306957 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:17:41.306964 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:17:41.306973 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:17:41.306977 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:17:41.306982 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:17:41.307010 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:17:41.307020 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:17:41.307025 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:17:41.307039 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:17:41.307046 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:17:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:17:41.307069 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:17:41.307078 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:17:41.307097 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:17:41.307104 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:17:41.307175 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:17:41.307263 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:17:41.307270 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:17:41.307298 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:17:41.307308 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:17:41.307332 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:17:41.307387 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:17:41.307407 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:17:41.307421 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:17:41.307429 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:17:41.307433 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:17:41.307438 nusoap_client: detail =