Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
729125-000718900-RBD-E010M2 Model turbiny: GT17V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: HONDA
 Silnik:
JR T2580
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 02:11:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 04:11:24.088126 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 04:11:24.088191 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:11:24.088213 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180702" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 04:11:24.088243 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:11:24.088262 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 04:11:24.088277 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 04:11:24.088296 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 04:11:24.088313 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:11:24.088324 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:11:24.088338 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:11:24.088354 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:11:24.088380 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:11:24.088390 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:11:24.088397 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:11:24.088405 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:11:24.088413 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 04:11:24.088440 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:11:24.088460 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:11:24.088474 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:11:24.088484 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 04:11:24.088494 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 04:11:24.088510 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:11:24.088525 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:11:24.096353 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:11:24.096372 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:11:24.096387 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 04:11:24.096393 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:11:24.096400 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:11:24.096408 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:11:24.096416 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 04:11:24.096444 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 04:11:24.117620 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 04:11:24.117651 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 04:11:24.117658 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:11:24.117670 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:11:24.117677 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:11:24.117683 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:11:24.117689 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:11:24.117695 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:11:24.117701 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:11:24.117707 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:11:11 GMT 2019-04-25 04:11:24.117713 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:11:24.117718 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 04:11:24.117725 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:11:24.117737 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 04:11:24.117767 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 04:11:24.125507 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:11:24.125546 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:11:24.133293 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:11:24.133328 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:11:24.133348 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 04:11:24.140811 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:11:24.140897 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:11:24.140952 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:11:24.140996 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:11:24.141041 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:11:24.141064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 04:11:24.141111 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:11:24.141171 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 04:11:24.141214 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:11:24.141236 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 04:11:24.148522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:11:24.148725 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:11:24.148759 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:11:24.148785 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:11:24.148811 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:11:24.148867 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:11:24.148895 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:11:24.148943 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:11:24.148988 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:11:24.149032 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:11:24.149093 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:11:24.149132 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:11:24.149155 soap_transport_http: read buffer of 1248 bytes 2019-04-25 04:11:24.149612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:11:24.149639 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:11:24.156245 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 04:11:24.156289 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:11:24.156301 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 04:11:24.156344 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 04:11:24.156404 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:11:24.156428 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:11:24.156440 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:11:24.156469 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 04:11:24.156479 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 04:11:24.156705 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 04:11:24.156727 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 04:11:24.156808 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.156824 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 04:11:24.156860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.156918 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.156935 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.156962 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:11:24.157001 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.157015 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157035 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:11:24.157064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.157134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.157163 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157175 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.157205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157258 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.157272 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157291 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 04:11:24.157317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.157367 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:11:24.157408 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157420 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 04:11:24.157450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157499 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.157512 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157530 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:11:24.157563 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.157574 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157592 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:11:24.157621 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.157631 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157649 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:11:24.157672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.157742 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.157768 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157780 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 04:11:24.157805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157846 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.157857 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157874 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 04:11:24.157899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.157945 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 04:11:24.157970 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.157981 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 04:11:24.158004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158047 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.158058 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158075 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:11:24.158105 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.158116 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158133 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:11:24.158163 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.158173 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158190 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:11:24.158221 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.158232 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158249 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:11:24.158273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.158344 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.158372 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.158421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158466 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158478 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158554 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:11:24.158592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:11:24.158625 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158646 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:11:24.158666 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 04:11:24.158691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:11:24.158739 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:11:24.158767 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158778 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 04:11:24.158805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158855 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.158868 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158887 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:11:24.158912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.158959 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.158988 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.158999 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.159024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159070 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.159084 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159102 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 04:11:24.159125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.159171 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:11:24.159199 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159210 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 04:11:24.159236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159283 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.159296 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159315 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:11:24.159340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.159387 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.159423 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159434 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.159460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159505 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.159517 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159534 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 04:11:24.159558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.159602 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 04:11:24.159627 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159637 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 04:11:24.159660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159703 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.159715 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159732 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:11:24.159762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.159774 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159790 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:11:24.159812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.159862 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 04:11:24.159887 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159898 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.159922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159965 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.159976 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.159992 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 04:11:24.160015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.160059 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 04:11:24.160083 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160093 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 04:11:24.160115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160159 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.160170 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160187 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:11:24.160219 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.160230 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160254 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:11:24.160279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.160332 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 04:11:24.160360 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160372 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.160406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160457 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.160471 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160490 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 04:11:24.160515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.160562 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 04:11:24.160590 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160602 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 04:11:24.160629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160678 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.160692 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160710 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:11:24.160734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.160779 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 04:11:24.160805 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160816 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.160841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160886 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.160898 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160914 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 04:11:24.160934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.160958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.160979 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 04:11:24.161006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161018 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 04:11:24.161043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161088 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.161100 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:11:24.161143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.161186 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.161213 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161224 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.161250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161293 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.161305 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161323 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 04:11:24.161348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.161439 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:11:24.161462 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161470 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 04:11:24.161489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161519 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.161527 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161538 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:11:24.161552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.161579 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.161594 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161601 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.161615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161642 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.161649 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161659 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 04:11:24.161672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.161698 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:11:24.161714 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161720 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 04:11:24.161735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161760 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.161767 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161777 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:11:24.161790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.161816 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.161831 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161838 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.161853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161878 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.161885 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161895 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 04:11:24.161908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.161935 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:11:24.161949 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161956 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 04:11:24.161970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.161996 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.162003 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162013 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 04:11:24.162031 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.162038 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162048 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 04:11:24.162061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.162091 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.162106 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162112 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.162128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162153 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.162160 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162170 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 04:11:24.162183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.162208 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:11:24.162223 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162229 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:11:24.162243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.162276 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162285 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:11:24.162298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.162323 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.162338 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162345 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.162358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162394 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.162402 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162413 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:11:24.162427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.162452 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:11:24.162468 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162474 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:11:24.162488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162513 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:11:24.162521 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162531 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:11:24.162544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.162569 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.162584 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162590 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.162604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162628 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162634 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162676 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:11:24.162697 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:11:24.162714 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162725 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:11:24.162736 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 04:11:24.162748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:11:24.162773 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:11:24.162788 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162794 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:11:24.162809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162836 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:11:24.162843 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162853 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:11:24.162866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.162892 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.162907 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162913 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.162927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162951 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162958 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.162995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:11:24.163015 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:11:24.163031 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163042 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:11:24.163052 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 04:11:24.163064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:11:24.163088 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:11:24.163103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163110 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 04:11:24.163125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.163156 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163166 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 04:11:24.163185 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.163191 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163201 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 04:11:24.163219 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.163226 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163236 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:11:24.163254 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.163260 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163270 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:11:24.163288 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.163295 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163305 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:11:24.163322 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.163329 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163338 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 04:11:24.163356 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.163363 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163372 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:11:24.163391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.163442 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.163458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163465 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.163479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163504 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.163511 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 04:11:24.163534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.163560 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:11:24.163575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163581 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 04:11:24.163596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163620 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.163628 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163638 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:11:24.163656 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.163662 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163672 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:11:24.163690 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.163697 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163706 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:11:24.163719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.163751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.163766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163772 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.163786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163810 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.163819 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 04:11:24.163842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.163868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:11:24.163883 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163889 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:11:24.163903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163928 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.163935 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163945 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:11:24.163958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.163973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.163983 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.163998 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164005 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.164019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164044 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.164052 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:11:24.164074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.164099 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:11:24.164114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164120 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:11:24.164135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164159 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.164166 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164176 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:11:24.164194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.164202 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164212 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:11:24.164230 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.164237 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164248 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:11:24.164260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.164293 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.164308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164315 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.164329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164354 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.164361 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164371 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:11:24.164390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.164416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:11:24.164431 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164438 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 04:11:24.164452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164477 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.164484 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164494 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:11:24.164511 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.164518 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164528 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:11:24.164546 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.164552 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164562 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:11:24.164580 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.164587 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164596 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:11:24.164614 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.164621 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164631 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:11:24.164644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.164685 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.164700 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164706 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.164721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164746 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.164754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164763 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 04:11:24.164776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.164791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.164801 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:11:24.164816 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.164850 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.164857 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.164867 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.164880 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.164897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.164911 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.164937 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.164944 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.164954 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:11:24.164972 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.164978 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.164988 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 04:11:24.165006 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.165013 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165023 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 04:11:24.165040 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.165047 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165057 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:11:24.165074 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.165081 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165091 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 04:11:24.165108 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:11:24.165115 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165125 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 04:11:24.165143 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.165150 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165160 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.165177 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.165184 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165193 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:11:24.165211 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.165218 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165228 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:11:24.165245 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.165251 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165261 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:11:24.165274 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165325 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.165344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.165351 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:11:24.165367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.165399 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.165406 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.165416 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:11:24.165434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.165440 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.165450 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:11:24.165467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.165474 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.165483 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:11:24.165501 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.165507 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.165517 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:11:24.165529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.165557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.165568 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.165589 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.165604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.165629 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165637 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.165646 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 04:11:24.165659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.165674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.165685 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:11:24.165698 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165726 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165734 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165743 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165756 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.165786 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165813 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.165820 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165830 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:11:24.165848 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.165855 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165866 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:11:24.165884 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.165891 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165900 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:11:24.165917 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.165924 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165934 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:11:24.165952 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.165958 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.165968 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:11:24.165985 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.165992 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.166002 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:11:24.166019 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.166026 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.166036 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:11:24.166053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.166059 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.166069 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:11:24.166087 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.166093 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.166103 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:11:24.166120 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.166127 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.166137 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:11:24.166154 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.166161 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.166171 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:11:24.166183 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.166237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.166255 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.166262 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:11:24.166277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.166302 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.166309 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.166319 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:11:24.166337 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.166344 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.166353 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:11:24.166371 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.166383 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.166393 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:11:24.166412 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:11:24.166419 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.166429 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.166441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.166468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.166478 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.166500 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.166515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.166539 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166546 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.166557 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 04:11:24.166569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.166585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.166595 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:11:24.166608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166637 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166654 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166667 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.166697 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166723 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.166730 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166739 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:11:24.166757 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.166764 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166774 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:11:24.166796 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.166804 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166814 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:11:24.166832 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.166838 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166848 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:11:24.166866 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.166873 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166883 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:11:24.166900 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.166907 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166917 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:11:24.166934 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.166941 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166951 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:11:24.166968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.166976 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.166986 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:11:24.167003 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.167010 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.167020 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:11:24.167038 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167044 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.167054 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 04:11:24.167072 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.167079 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.167088 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:11:24.167106 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.167113 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.167123 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:11:24.167136 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.167195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.167211 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167239 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167246 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167256 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167286 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.167300 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167326 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.167333 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167342 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 04:11:24.167360 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.167367 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167381 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 04:11:24.167401 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.167408 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167417 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:11:24.167435 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.167442 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167452 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 04:11:24.167469 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.167476 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167486 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 04:11:24.167503 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.167510 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167519 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:11:24.167537 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.167543 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167553 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 04:11:24.167571 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.167578 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167587 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 04:11:24.167605 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.167611 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167621 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 04:11:24.167639 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.167645 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167655 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:11:24.167672 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.167678 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167688 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:11:24.167705 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.167713 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167722 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 04:11:24.167740 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.167747 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167756 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:11:24.167774 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.167780 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167790 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 04:11:24.167803 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.167868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.167887 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.167894 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 04:11:24.167912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.167938 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.167945 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.167954 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:11:24.167967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.167982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.167993 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.168008 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168015 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.168028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168054 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.168061 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168071 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 04:11:24.168083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.168109 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:11:24.168123 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168129 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 04:11:24.168143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168169 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.168176 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:11:24.168203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.168210 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168219 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:11:24.168237 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.168243 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168253 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:11:24.168270 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:11:24.168277 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168286 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:11:24.168299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.168336 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 04:11:24.168351 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168358 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.168372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168402 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:11:24.168410 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168420 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 04:11:24.168432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.168457 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 04:11:24.168471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:11:24.168498 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168505 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:11:24.168514 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168527 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:11:24.168543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.168557 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168583 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.168590 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168600 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 04:11:24.168617 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.168624 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168634 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 04:11:24.168652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.168659 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168669 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 04:11:24.168686 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:11:24.168693 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168703 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:11:24.168721 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.168727 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168737 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 04:11:24.168755 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.168761 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168771 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 04:11:24.168789 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.168795 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168805 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:11:24.168823 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.168830 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168839 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 04:11:24.168857 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.168864 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168874 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 04:11:24.168891 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.168898 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168908 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:11:24.168920 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 04:11:24.168970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.168987 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.168993 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 04:11:24.169008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169033 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.169040 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169050 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:11:24.169063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.169088 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.169103 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169110 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.169124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169149 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:11:24.169156 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169165 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 04:11:24.169178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.169203 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:11:24.169217 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 04:11:24.169243 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:11:24.169250 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:11:24.169260 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 04:11:24.169278 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:11:24.169285 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 04:11:24.169294 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 04:11:24.169312 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:11:24.169319 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:11:24.169329 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 04:11:24.169341 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 04:11:24.169366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.169386 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169393 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:11:24.169409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.169442 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169452 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:11:24.169470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.169477 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169486 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:11:24.169504 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.169511 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169520 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:11:24.169533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.169566 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169581 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169588 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.169602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169626 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169634 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169643 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 04:11:24.169656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.169672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.169681 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:11:24.169695 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169722 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169729 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169739 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169752 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.169782 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169808 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.169815 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169825 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 04:11:24.169843 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.169850 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169860 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 04:11:24.169877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.169884 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169894 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:11:24.169911 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.169918 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169928 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 04:11:24.169945 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.169952 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169962 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 04:11:24.169979 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.169986 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.169995 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 04:11:24.170013 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.170020 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.170030 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 04:11:24.170047 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.170054 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.170064 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:11:24.170081 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.170088 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.170098 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:11:24.170110 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.170156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.170174 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170180 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 04:11:24.170195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170220 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.170226 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170237 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:11:24.170256 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.170262 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170272 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:11:24.170290 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.170296 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170306 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:11:24.170324 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.170330 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170340 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:11:24.170358 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.170364 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170374 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:11:24.170392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.170435 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.170450 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170456 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.170472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170495 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170502 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170540 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:11:24.170561 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:11:24.170578 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170589 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:11:24.170599 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 04:11:24.170611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:11:24.170635 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:11:24.170650 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170656 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 04:11:24.170671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170696 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.170703 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170713 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 04:11:24.170726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.170751 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.170766 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170772 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.170786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170811 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:11:24.170818 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170828 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 04:11:24.170840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.170865 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 04:11:24.170880 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170886 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 04:11:24.170899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170924 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.170931 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170941 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:11:24.170954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.170969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.170979 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.170993 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171000 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.171014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171039 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171047 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171057 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 04:11:24.171070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.171095 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:11:24.171108 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171136 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171144 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171154 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171166 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171182 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.171196 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171221 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.171229 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171239 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 04:11:24.171257 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.171264 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171273 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 04:11:24.171291 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.171298 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171307 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 04:11:24.171325 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.171331 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171341 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 04:11:24.171358 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.171365 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171374 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 04:11:24.171398 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:11:24.171405 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171414 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 04:11:24.171432 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:11:24.171439 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171448 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 04:11:24.171466 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:11:24.171473 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171482 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 04:11:24.171500 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:11:24.171507 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171516 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 04:11:24.171534 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.171540 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171550 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 04:11:24.171567 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.171574 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171584 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 04:11:24.171601 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.171608 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171618 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 04:11:24.171635 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.171641 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171651 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 04:11:24.171664 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.171725 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.171744 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171751 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 04:11:24.171767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171792 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.171799 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171809 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 04:11:24.171822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.171847 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.171861 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171868 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.171883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171907 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.171914 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171924 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 04:11:24.171937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.171962 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:11:24.171977 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.171983 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:11:24.171997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172022 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.172029 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172039 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 04:11:24.172057 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.172063 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172073 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:11:24.172091 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.172098 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172108 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:11:24.172126 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.172132 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172142 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:11:24.172155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.172192 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172207 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172213 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.172227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172252 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172259 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172269 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 04:11:24.172283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.172308 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:11:24.172321 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172349 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172357 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172367 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.172418 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172445 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.172452 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172461 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:11:24.172479 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.172486 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172495 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:11:24.172513 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.172520 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172530 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 04:11:24.172548 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.172554 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172564 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:11:24.172581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.172588 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172598 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:11:24.172616 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.172622 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172632 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 04:11:24.172650 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:11:24.172657 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172666 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 04:11:24.172679 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.172717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.172734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172741 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 04:11:24.172756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172780 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.172787 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172797 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 04:11:24.172815 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.172822 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172831 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 04:11:24.172848 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.172855 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172864 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 04:11:24.172882 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.172889 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172898 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 04:11:24.172915 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.172922 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172931 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 04:11:24.172949 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.172955 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172965 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 04:11:24.172982 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.172989 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.172999 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:11:24.173016 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.173023 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.173033 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:11:24.173046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.173086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.173097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.173112 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.173119 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 04:11:24.173133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.173158 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:11:24.173165 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.173175 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 04:11:24.173188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.173203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.173213 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:11:24.173230 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:11:24.173237 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 04:11:24.173248 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 04:11:24.173264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.173270 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 04:11:24.173284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.173307 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:11:24.173327 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:11:24.173343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.173354 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:11:24.173364 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 04:11:24.173386 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.173393 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 04:11:24.173404 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 04:11:24.173421 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:11:24.173429 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 04:11:24.173439 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 04:11:24.173456 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.173463 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 04:11:24.173472 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.173490 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.173497 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:11:24.173506 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.173523 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.173530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:11:24.173539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.173556 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.173563 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 04:11:24.173573 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.173589 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:11:24.173595 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 04:11:24.173605 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:11:24.173622 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:11:24.173628 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 04:11:24.173638 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 04:11:24.173655 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.173661 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:11:24.173671 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.173688 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:11:24.173694 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 04:11:24.173704 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 04:11:24.173720 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.173727 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 04:11:24.173737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.173753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.173760 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:11:24.173770 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.173786 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:11:24.173792 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 04:11:24.173802 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 04:11:24.173818 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 04:11:24.173858 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.173888 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:11:24.173915 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.173942 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 04:11:24.173968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.173995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:11:24.174021 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.174048 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:11:24.174075 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.174102 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 04:11:24.174128 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 04:11:24.174154 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 04:11:24.174181 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 04:11:24.174207 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 04:11:24.174234 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 04:11:24.174262 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 04:11:24.174288 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.174315 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:11:24.174341 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.174367 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:11:24.174399 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.174426 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:11:24.174452 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.174529 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:11:24.174556 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.174582 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:11:24.174608 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.174635 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:11:24.174662 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.174688 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:11:24.174714 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.174741 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:11:24.174768 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.174794 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:11:24.174821 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.174850 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:11:24.174877 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.174904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:11:24.174931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.174957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:11:24.174984 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.175010 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:11:24.175036 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.175063 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:11:24.175088 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.175115 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:11:24.175141 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 04:11:24.175167 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 04:11:24.175193 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.175219 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:11:24.175245 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.175271 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:11:24.175298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.175324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:11:24.175351 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.175382 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 04:11:24.175410 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.175436 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:11:24.175463 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.175490 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:11:24.175517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.175543 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:11:24.175569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.175597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:11:24.175625 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.175643 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.175670 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:11:24.175696 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.175713 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.175730 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.175756 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:11:24.175782 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.175799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.175816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.175833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.175859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:11:24.175884 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.175910 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.175936 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.175963 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.175989 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176006 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176032 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.176058 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176075 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176102 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.176129 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176155 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.176181 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176207 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:11:24.176233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176259 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.176285 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176311 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.176337 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176354 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176384 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:11:24.176412 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176438 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.176464 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176490 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:11:24.176516 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176542 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:11:24.176568 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176653 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176670 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.176723 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176740 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176783 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.176809 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176835 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.176862 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176921 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.176947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.176998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.177066 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177083 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177116 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177142 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.177168 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177185 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177202 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177219 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177244 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.177270 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177296 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.177324 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177342 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177359 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177375 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177409 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:11:24.177435 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177461 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:11:24.177487 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177505 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177521 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.177572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:11:24.177690 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177716 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:11:24.177742 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177768 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.177794 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177820 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.177846 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177863 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.177948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.177983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178017 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178093 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:11:24.178121 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178138 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178163 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:11:24.178190 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178207 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178224 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178250 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:11:24.178275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178309 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:11:24.178381 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178409 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.178435 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178460 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.178486 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178503 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178529 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.178555 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178572 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178597 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.178624 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178649 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.178676 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178702 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:11:24.178728 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178755 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.178781 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178807 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:11:24.178833 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178850 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178876 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:11:24.178902 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178927 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.178953 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.178979 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:11:24.179005 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179031 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:11:24.179057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179074 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179124 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179140 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179157 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.179208 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179226 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179243 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179269 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.179295 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179323 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.179349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179367 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179388 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179415 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.179441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:11:24.179560 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179577 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179594 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179611 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179637 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.179663 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179680 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179697 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179714 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.179766 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179792 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:11:24.179819 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179836 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179853 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179870 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179896 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:11:24.179922 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179949 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:11:24.179974 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.179993 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180009 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.180061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:11:24.180181 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180207 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:11:24.180233 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180259 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:11:24.180285 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180311 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:11:24.180337 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180393 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180420 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.180445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180496 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:11:24.180588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:11:24.180615 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.180678 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.180729 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.180779 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.180826 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.180873 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 04:11:24.180921 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 04:11:24.180970 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 04:11:24.181023 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.181071 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.181119 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.181166 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.181213 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.181261 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.181310 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.181357 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.181410 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.181460 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.181510 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.181559 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.181610 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.181665 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.181721 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.181769 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 04:11:24.181816 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.181863 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.181910 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.181959 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.182008 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.182061 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.182108 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.182157 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.182214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.182262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.182311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.182360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.182412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.182461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 04:11:24.182511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 04:11:24.182560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 04:11:24.182667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.182715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.182763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.182810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.182857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.182905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.182954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.183001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.183049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.183097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.183146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.183195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.183244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.183296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.183348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.183402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 04:11:24.183449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.183496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.183543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.183592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.183639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.183692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.183739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.183787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.183844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.183892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.183940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.183989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.184036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.184084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 04:11:24.184132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 04:11:24.184180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 04:11:24.184227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.184274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.184323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.184370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.184422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.184471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.184520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.184567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.184614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.184663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.184711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.184761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.184809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.184861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.184913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.184960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 04:11:24.185006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.185053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.185099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.185148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.185197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.185251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.185297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.185345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.185408 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:11:24.185438 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.185499 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.185553 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.185607 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.185661 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.185714 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:11:24.185767 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:11:24.185820 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:11:24.185874 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.185927 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.185980 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.186035 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.186089 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.186142 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.186196 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.186250 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.186303 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.186357 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.186418 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.186472 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.186526 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.186579 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.186632 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.186686 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:11:24.186739 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.186793 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.186855 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.186909 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.186963 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.187016 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.187069 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.187122 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.187185 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:11:24.187209 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.187263 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.187318 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.187372 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.187433 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.187487 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:11:24.187541 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:11:24.187595 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:11:24.187648 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.187703 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.187813 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.187868 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.187921 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.187975 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.188029 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.188083 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.188137 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.188191 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.188245 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.188299 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.188352 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.188412 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.188465 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.188519 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:11:24.188572 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.188626 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.188680 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.188733 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.188787 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.188842 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.188895 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.188948 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.189010 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 04:11:24.189033 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.189082 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.189131 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.189179 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.189228 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.189276 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:11:24.189323 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:11:24.189371 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:11:24.189425 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.189474 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.189522 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.189570 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.189619 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.189668 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.189716 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.189764 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.189812 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.189861 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.189908 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.189956 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.190004 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.190053 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.190102 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.190150 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:11:24.190198 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.190246 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.190293 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.190341 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.190422 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.190473 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.190521 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.190570 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.190625 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 04:11:24.190648 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.190698 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.190748 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.190798 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.190848 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.190897 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:11:24.190947 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:11:24.190997 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:11:24.191048 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.191098 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.191148 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.191198 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.191247 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.191298 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.191348 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.191404 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.191455 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.191507 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.191557 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.191608 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.191658 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.191708 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.191759 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.191808 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:11:24.191858 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.191908 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.191959 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.192009 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.192060 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.192109 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.192160 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.192211 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.192265 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 04:11:24.192283 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 04:11:24.192313 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 04:11:24.192342 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 04:11:24.192368 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 04:11:24.192401 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 04:11:24.192423 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.192444 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.192454 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.192465 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.192474 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.192484 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:11:24.192495 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:11:24.192505 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:11:24.192514 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.192524 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.192532 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.192541 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.192550 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.192560 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.192570 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.192578 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.192587 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.192596 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.192605 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.192614 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.192622 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.192631 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.192639 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.192648 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:11:24.192657 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.192665 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.192674 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.192683 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.192692 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.192700 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.192708 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.192716 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.192725 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.192734 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.192742 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.192752 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.192759 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.192768 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:11:24.192776 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:11:24.192784 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:11:24.192792 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.192799 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.192807 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.192815 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.192822 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.192830 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.192838 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.192846 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.192853 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.192861 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.192869 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.192876 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.192884 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.192891 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.192898 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.192905 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:11:24.192913 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.192920 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.192927 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.192934 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.192942 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.192950 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.192957 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.192964 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.192972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.192982 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.192991 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.193000 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.193008 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.193016 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:11:24.193024 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:11:24.193032 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:11:24.193039 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.193046 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.193053 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.193060 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.193068 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.193076 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.193083 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.193090 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.193098 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.193105 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.193112 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.193120 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.193128 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.193136 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.193143 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.193150 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:11:24.193159 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.193166 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.193172 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.193179 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.193186 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.193193 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.193199 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.193207 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.193214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:11:24.193223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.193230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:11:24.193239 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:11:24.193246 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:11:24.193253 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:11:24.193260 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:11:24.193267 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:11:24.193275 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:11:24.193282 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:11:24.193289 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:11:24.193296 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:11:24.193303 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.193312 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.193320 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:11:24.193327 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:11:24.193335 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:11:24.193342 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.193349 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:11:24.193357 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:11:24.193423 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:11:24.193432 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:11:24.193439 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:11:24.193446 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:11:24.193454 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:11:24.193461 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:11:24.193468 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:11:24.193476 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:11:24.193483 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:11:24.193489 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:11:24.193496 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:11:24.193504 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:11:24.193589 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 04:11:24.193599 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:11:24.193605 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:11:24.193610 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:11:24.193617 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 04:11:24.193622 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:11:24.193626 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:11:24.193636 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 04:11:24.193645 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:11:24.193687 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.193694 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180702" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:11:24.193709 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:11:24.193731 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 04:11:24.193738 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 04:11:24.193742 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 04:11:24.193746 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 04:11:24.193752 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180702" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:11:24.193764 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:11:24.193772 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:11:24.193777 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:11:24.193790 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.193801 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:11:24.193806 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 04:11:24.193831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.193841 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:11:24.193846 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.193870 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:11:24.193876 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 04:11:24.193880 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 04:11:24.193884 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 04:11:24.193888 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 04:11:24.193892 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 04:11:24.193897 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 04:11:24.193901 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 04:11:24.193908 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180702" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:11:24.193918 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:11:24.193925 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:11:24.193929 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:11:24.193936 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.193942 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:11:24.193946 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:11:24.193970 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:11:24.193977 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.193981 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.193988 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.193992 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:11:24.194003 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:11:24.194011 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:11:24.194016 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:11:24.194021 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:11:24.194027 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180702" 2019-04-25 04:11:24.194034 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:11:24.194039 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:11:24.194044 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:11:24.194050 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:11:24.194055 wsdl: in serializeType: returning: 180702 2019-04-25 04:11:24.194062 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:11:24.194068 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:11:24.194073 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:11:24.194077 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:11:24.194082 wsdl: in serializeType: returning: 180702 2019-04-25 04:11:24.194086 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180702 2019-04-25 04:11:24.194099 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180702 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 04:11:24.194104 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 04:11:24.194110 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5698"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 04:11:24.194125 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 04:11:24.194131 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180702 2019-04-25 04:11:24.194143 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 04:11:24.194221 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 04:11:24.194157 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:11:24.194168 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:11:24.194173 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:11:24.194178 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:11:24.194182 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:11:24.194190 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:11:24.194200 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:11:24.194209 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:11:24.194215 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:11:24.194229 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 04:11:24.194239 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:11:24.194247 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:11:24.202142 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:11:24.202168 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:11:24.202182 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 04:11:24.202189 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 04:11:24.202196 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:11:24.202202 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:11:24.202206 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:11:24.202210 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:11:24.202216 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 04:11:24.202252 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 04:11:24.226917 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 04:11:24.226958 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 04:11:24.226965 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:11:24.226970 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:11:24.226976 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:11:24.226981 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:11:24.226989 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:11:24.226994 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:11:24.227000 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:11:24.227006 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:11:11 GMT 2019-04-25 04:11:24.227013 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:11:24.227018 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 04:11:24.227024 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:11:24.227036 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 04:11:24.227064 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 04:11:24.227076 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 04:11:24.227087 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:11:24.227092 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 04:11:24.227097 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 04:11:24.227141 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:11:24.227157 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:11:24.227167 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:11:24.227199 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:11:24.227210 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 02:11:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 04:11:24.227249 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 04:11:24.227260 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 04:11:24.227285 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 04:11:24.227292 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 04:11:24.227409 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 04:11:24.227508 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 04:11:24.227514 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 04:11:24.227523 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 04:11:24.227535 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:11:24.227559 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 04:11:24.227615 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 04:11:24.227639 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:11:24.227652 nusoap_client: got fault 2019-04-25 04:11:24.227660 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 04:11:24.227665 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 04:11:24.227670 nusoap_client: detail =