Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452204-00019172123 Model turbiny: GT17
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: SAAB
 Silnik:
JR T1881
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:55:58 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:56:06.202489 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:56:06.202538 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:06.202551 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167821" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:56:06.202566 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:06.202576 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:56:06.202584 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:56:06.202595 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:56:06.202604 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:06.202610 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:06.202620 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:06.202627 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:56:06.202639 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:56:06.202644 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:56:06.202648 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:56:06.202653 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:56:06.202657 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:56:06.202668 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:06.202682 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:06.202690 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:56:06.202696 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:56:06.202702 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:56:06.202710 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:56:06.202719 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:56:06.210075 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:56:06.210098 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:56:06.210110 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:56:06.210117 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:06.210123 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:06.210127 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:56:06.210131 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:56:06.210161 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:56:06.227490 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:56:06.227535 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:56:06.227544 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:06.227550 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:56:06.227556 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:56:06.227561 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:56:06.227567 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:56:06.227573 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:56:06.227579 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:56:06.227584 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:55:58 GMT 2019-02-24 05:56:06.227590 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:56:06.227595 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:56:06.227602 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:56:06.227614 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:56:06.227647 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:56:06.234755 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:56:06.234930 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 05:56:06.235394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:06.242012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.242050 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.242376 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.242634 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:06.243164 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:06.243513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.249271 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.249479 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:06.249932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:06.250080 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:06.250546 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.250574 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:06.251135 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:06.251799 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:06.252268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:06.252414 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.252432 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.256556 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:06.256895 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:06.257471 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:06.257927 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:06.258412 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:06.258950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:06.259094 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:06.259433 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.259452 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.259924 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 05:56:06.259959 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.259975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:06.260327 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:06.260346 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 05:56:06.260356 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:56:06.260361 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:56:06.260479 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:56:06.260523 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:56:06.260540 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:56:06.260547 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:56:06.260566 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:56:06.260571 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:56:06.260769 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:56:06.260786 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:56:06.260839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.260848 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:56:06.260868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.260900 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.260909 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.260924 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:06.260946 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.260953 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.260964 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:06.260981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.261022 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.261039 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261046 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.261063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261092 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.261099 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261110 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:56:06.261124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.261152 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:56:06.261168 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261174 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:56:06.261188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261213 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.261220 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261230 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:06.261249 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.261255 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261265 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:06.261291 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.261298 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261308 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:56:06.261322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.261356 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.261373 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261379 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:56:06.261406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261432 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.261440 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261450 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:56:06.261464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.261490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:56:06.261506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261512 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:56:06.261526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261552 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.261559 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261569 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:06.261587 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.261594 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261604 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:06.261622 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.261628 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261638 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:56:06.261656 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.261662 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261672 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:06.261698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.261735 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.261751 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261757 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.261772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261795 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261801 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261843 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:06.261865 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:06.261881 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261893 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:06.261903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:56:06.261915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:06.261940 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:56:06.261955 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.261961 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:56:06.261975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262000 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.262007 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262016 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:06.262029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.262054 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.262070 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262076 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.262090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262115 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.262122 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262132 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:56:06.262145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.262170 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:56:06.262186 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262192 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:56:06.262210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262236 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.262242 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262252 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:06.262285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.262312 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.262329 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262335 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.262349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262375 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.262383 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262393 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:56:06.262406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.262432 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:56:06.262448 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262454 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:56:06.262468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262493 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.262501 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262510 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:06.262529 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.262536 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262546 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:06.262559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.262589 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:56:06.262605 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262611 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.262625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262651 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.262670 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262680 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:56:06.262694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.262719 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:56:06.262734 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262740 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:56:06.262753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262778 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.262784 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262798 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:06.262818 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.262825 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262835 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:06.262848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.262877 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:56:06.262892 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262898 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.262912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262936 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.262943 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262953 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:56:06.262966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.262981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.262991 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:56:06.263006 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263011 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:56:06.263025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263048 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.263055 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263064 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:06.263078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.263102 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:56:06.263116 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263123 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.263136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263160 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.263167 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263176 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:56:06.263189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.263214 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:56:06.263229 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263235 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:56:06.263248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263289 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.263297 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263308 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:06.263322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.263348 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.263364 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263370 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.263384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263409 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.263416 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263426 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:56:06.263440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.263466 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:56:06.263482 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263488 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:56:06.263502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263527 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.263534 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263543 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:56:06.263557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.263595 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.263611 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263616 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.263630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263654 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.263661 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263670 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:56:06.263683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.263708 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:56:06.263723 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263729 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:56:06.263743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263766 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.263773 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263782 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:56:06.263796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.263820 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.263835 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263842 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.263856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263880 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.263887 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263897 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:56:06.263910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.263935 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:56:06.263950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263956 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:56:06.263969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.263993 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.264000 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264009 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:56:06.264027 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.264034 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264043 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:56:06.264056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.264085 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.264100 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264106 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.264119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264144 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.264151 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264161 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:56:06.264174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.264198 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:56:06.264213 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264219 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:06.264233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264257 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.264277 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264302 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:06.264316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.264342 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.264358 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264364 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.264378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264403 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.264410 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264420 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:06.264434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.264459 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:06.264475 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264481 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:56:06.264495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264520 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:06.264527 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264537 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:56:06.264551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.264576 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.264592 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264606 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.264625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264667 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264679 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264750 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:06.264800 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:06.264830 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264849 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:06.264868 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:56:06.264891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:06.264935 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:06.264962 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.264973 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:56:06.264998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.265042 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:06.265054 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.265072 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:56:06.265096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.265120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.265140 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.265169 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.265180 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.265205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.265247 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.265257 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.265298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.265523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:06.265610 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:06.265653 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.265673 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:06.265757 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:56:06.265782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.265807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:06.265878 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:06.265909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.265966 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:56:06.266003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.266105 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.266119 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.266139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:56:06.266175 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.266235 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.266258 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:56:06.266472 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.266488 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.266508 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:06.266596 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.266611 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.266632 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:06.266727 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.266741 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.266754 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:56:06.266845 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.266859 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.266880 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:56:06.266951 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.266961 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.266973 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:06.266988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.267072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.267092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267098 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.267115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267143 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.267170 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:56:06.267205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.267232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:56:06.267250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267256 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:56:06.267296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267333 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.267341 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267352 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:56:06.267388 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.267401 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:06.267445 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.267453 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267463 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:06.267478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.267538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.267560 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267567 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.267583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267609 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.267618 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:56:06.267646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.267679 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:56:06.267696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267703 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:06.267718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267744 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.267751 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267764 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:06.267778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.267811 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.267827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267834 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.267848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267874 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.267884 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267895 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:06.267909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.267941 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:06.267970 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.267976 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:06.267990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268019 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.268026 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268040 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:56:06.268059 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.268065 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268075 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:06.268094 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.268101 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268110 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:06.268126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.268164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.268180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268187 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.268201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268226 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.268233 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268242 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:06.268279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.268308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:06.268325 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268331 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:06.268346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268375 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.268382 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268392 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:06.268422 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.268430 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268440 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:06.268458 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.268464 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268474 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:06.268495 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.268502 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268513 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:06.268536 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.268544 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268554 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:06.268567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.268612 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.268629 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268636 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.268668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268694 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.268702 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268711 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:56:06.268724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.268743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.268753 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:06.268768 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.268798 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.268805 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.268815 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.268828 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.268845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.268859 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.268884 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.268891 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.268901 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:06.268918 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.268924 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.268934 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:56:06.268951 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.268958 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.268967 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:56:06.268985 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.268991 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269000 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:56:06.269017 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.269024 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269033 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:56:06.269050 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:06.269057 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269066 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:56:06.269084 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.269090 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269099 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.269117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.269123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269133 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:06.269150 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.269157 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269166 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:06.269184 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.269190 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269199 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:06.269212 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269262 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.269302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.269310 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:06.269325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.269352 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.269359 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.269369 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:06.269387 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.269394 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.269408 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:06.269429 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.269436 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.269446 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:06.269464 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.269470 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.269480 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:56:06.269494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.269521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.269532 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.269554 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.269569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.269595 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269602 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.269612 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:56:06.269626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.269642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.269652 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:06.269666 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269707 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269713 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269723 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269736 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.269766 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269791 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.269798 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269808 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:06.269825 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.269832 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269842 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:56:06.269860 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.269866 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269876 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:06.269893 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.269899 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269909 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:56:06.269926 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.269933 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269942 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:06.269959 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.269965 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.269974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:06.269991 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.269998 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.270007 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:06.270024 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.270030 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.270039 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:56:06.270057 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.270063 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.270072 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:56:06.270090 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.270096 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.270105 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:06.270123 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.270129 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.270138 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:06.270151 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.270204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.270221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.270227 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:06.270242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.270267 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.270291 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.270303 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:06.270322 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.270329 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.270339 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:06.270358 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.270364 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.270374 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:06.270392 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:06.270400 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.270414 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.270428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.270455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.270466 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270483 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.270489 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.270504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.270530 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270537 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.270547 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:56:06.270561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.270576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.270586 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:06.270601 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270630 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270637 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270647 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270661 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.270705 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270730 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.270736 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270746 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:06.270763 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.270770 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270779 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:56:06.270801 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.270808 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270818 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:06.270836 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.270842 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270852 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:56:06.270869 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.270876 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270885 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:06.270903 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.270909 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270919 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:06.270936 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.270942 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270951 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:06.270969 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.270976 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.270986 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:56:06.271003 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.271009 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.271019 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:56:06.271037 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271043 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.271052 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:56:06.271070 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.271076 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.271085 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:06.271102 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.271109 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.271118 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:06.271131 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.271188 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.271203 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271231 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271238 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271247 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271260 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.271311 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271339 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.271393 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271410 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:56:06.271436 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.271444 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271455 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:56:06.271477 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.271484 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271499 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:56:06.271519 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.271526 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271536 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:56:06.271591 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.271602 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271618 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:56:06.271640 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.271647 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271657 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:06.271689 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.271695 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271708 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:56:06.271727 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.271737 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271748 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:56:06.271766 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.271773 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271783 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:56:06.271840 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.271849 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271864 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:06.271883 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.271890 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271899 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:06.271917 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.271924 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271933 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:56:06.271954 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.271960 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.271970 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:06.271994 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.272001 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.272011 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:56:06.272024 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.272153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.272193 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272205 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:56:06.272249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272411 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.272422 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272434 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:06.272448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.272486 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.272503 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272510 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.272524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272596 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.272605 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272621 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:56:06.272636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.272663 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:56:06.272696 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272707 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:56:06.272722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272749 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.272755 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272765 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:06.272783 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.272792 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272802 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:06.272824 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.272831 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272841 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:06.272859 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:06.272866 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272875 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:56:06.272888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.272930 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:56:06.272950 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.272957 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.272975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.273001 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:06.273008 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.273018 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:56:06.273034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.273049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.273060 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:56:06.273079 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:06.273107 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273114 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:06.273123 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273136 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:06.273155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.273170 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273201 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.273208 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273218 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:56:06.273236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.273242 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273256 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:56:06.273295 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.273303 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273319 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:56:06.273338 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:06.273345 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273356 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:56:06.273410 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.273423 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273440 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:56:06.273471 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.273483 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273502 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:56:06.273535 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.273548 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273568 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:06.273602 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.273615 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273631 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:56:06.273651 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.273658 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273668 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:56:06.273687 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.273693 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273703 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:06.273717 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:06.273768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.273786 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.273792 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:56:06.273813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.273840 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.273847 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.273857 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:06.273871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.273887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.273897 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.273914 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.273920 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.273939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.273965 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:06.273972 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.273982 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:56:06.273996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.274011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.274021 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:56:06.274036 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:06.274064 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:06.274071 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:06.274080 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:56:06.274099 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:06.274105 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:06.274115 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:56:06.274133 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:06.274139 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:06.274149 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:56:06.274163 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:06.274191 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.274218 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.274228 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:56:06.274256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.274306 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.274317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.274334 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:06.274363 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.274374 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.274390 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:06.274421 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.274432 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.274447 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:06.274469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.274504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.274525 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.274552 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.274562 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.274585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.274629 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.274642 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.274666 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:56:06.274702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.274727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.274744 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:56:06.274767 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.274813 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.274825 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.274841 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.274864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.274892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.274915 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.274958 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.274969 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.274986 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:56:06.275016 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.275027 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.275044 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:56:06.275074 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.275085 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.275101 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:56:06.275130 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.275142 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.275158 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:56:06.275188 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.275198 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.275219 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:56:06.275249 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.275260 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.275297 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:56:06.275348 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.275360 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.275377 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:56:06.275409 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.275421 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.275439 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:06.275471 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.275483 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.275500 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:06.275524 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.275598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.275634 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.275645 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:56:06.275690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.275736 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.275749 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.275767 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:06.275799 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.275810 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.275827 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:06.275858 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.275869 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.275885 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:06.275917 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.275928 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.275945 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:06.275977 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.275989 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276006 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:06.276031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.276105 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.276132 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276143 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.276173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276216 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276226 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276310 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:06.276348 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:06.276380 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276399 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:06.276419 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:56:06.276439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:06.276466 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:56:06.276484 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276490 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:56:06.276505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276532 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.276539 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276554 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:56:06.276569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.276595 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.276611 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276618 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.276632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276658 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:06.276665 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276675 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:56:06.276689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.276714 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:56:06.276731 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276737 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:56:06.276751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276777 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.276784 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276793 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:06.276807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.276833 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.276849 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276855 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.276874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276900 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.276908 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276918 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:56:06.276932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.276947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.276961 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:56:06.276984 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277030 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277043 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277061 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277085 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.277141 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277188 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.277201 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277219 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:56:06.277252 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.277263 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277289 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:56:06.277323 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.277335 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277358 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:56:06.277389 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.277401 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277419 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:56:06.277449 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.277460 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277478 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:56:06.277509 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:06.277520 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277537 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:56:06.277569 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:06.277588 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277606 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:56:06.277690 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:06.277704 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277723 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:56:06.277748 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:06.277781 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277799 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:56:06.277828 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.277836 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277864 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:56:06.277890 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.277898 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277920 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:56:06.277954 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.277966 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.277984 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:56:06.278007 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.278014 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.278024 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:56:06.278038 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.278102 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.278122 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278128 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:56:06.278152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278180 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.278187 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278197 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:56:06.278211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.278238 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.278254 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278260 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.278280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278308 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.278316 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278326 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:56:06.278340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.278366 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:56:06.278382 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278388 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:06.278404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278435 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.278442 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278461 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:56:06.278481 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.278488 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278497 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:06.278516 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.278523 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278538 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:06.278569 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.278580 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278598 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:06.278622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.278686 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.278714 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278725 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.278750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278798 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.278811 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278829 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:56:06.278855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.278882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.278904 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:06.278924 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.278990 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279000 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279022 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.279134 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279198 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.279216 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279241 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:06.279296 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.279314 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279340 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:06.279385 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.279400 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279426 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:56:06.279472 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.279489 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279513 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:56:06.279556 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.279573 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279597 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:06.279643 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.279659 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279683 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:56:06.279728 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:06.279757 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279781 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:56:06.279814 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.279886 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.279930 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.279945 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:56:06.279980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280041 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.280057 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280080 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:56:06.280123 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.280138 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280163 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:56:06.280206 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.280222 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280246 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:56:06.280310 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.280326 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280353 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:56:06.280397 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.280412 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280439 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:56:06.280483 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.280501 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280527 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:56:06.280572 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.280589 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280614 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:56:06.280657 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.280674 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280713 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:56:06.280748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.280841 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.280858 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280865 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:56:06.280880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280906 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:06.280913 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280923 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:56:06.280936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.280956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.280967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:56:06.280984 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:06.280991 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:56:06.281003 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:56:06.281019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.281025 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:56:06.281039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.281063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:06.281084 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:06.281101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.281111 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:06.281121 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:56:06.281138 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.281145 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:56:06.281155 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:56:06.281171 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:06.281193 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:56:06.281203 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:56:06.281221 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.281227 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:06.281237 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.281254 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.281260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:06.281269 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.281307 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.281314 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:06.281324 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.281342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.281349 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:56:06.281358 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.281376 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:06.281383 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:56:06.281392 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:06.281415 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:06.281422 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:56:06.281433 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:56:06.281451 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.281457 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:56:06.281467 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.281484 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:06.281491 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:56:06.281500 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:56:06.281518 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.281524 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:56:06.281714 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.281734 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.281741 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:06.281750 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.281767 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:06.281773 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:56:06.281782 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:56:06.281798 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:56:06.281837 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.281866 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:56:06.281894 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.281922 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:56:06.281949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.281976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:56:06.282003 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.282031 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:56:06.282058 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.282085 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:56:06.282111 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:56:06.282138 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:56:06.282165 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:56:06.282192 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:56:06.282219 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:56:06.282246 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:56:06.282279 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.282308 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:56:06.282335 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.282376 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:56:06.282408 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.282437 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:56:06.282470 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.282499 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:56:06.282527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.282555 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:06.282583 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.282611 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:06.282639 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.282667 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:06.282707 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.282736 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:56:06.282763 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.282790 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:56:06.282817 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.282845 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:06.282873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.282901 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:06.282928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.282956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:06.282983 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.283009 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:06.283036 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.283063 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:06.283090 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.283116 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:56:06.283143 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:56:06.283170 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:56:06.283201 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.283229 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:56:06.283255 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.283313 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:56:06.283341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.283370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:56:06.283398 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.283442 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:56:06.283472 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.283500 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:56:06.283528 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.283557 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:56:06.283585 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.283613 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:06.283640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.283669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:56:06.283711 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.283729 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.283756 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:06.283782 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.283799 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.283816 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.283842 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:06.283869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.283886 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.283903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.283920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.283947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:06.283978 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284005 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.284031 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284058 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.284084 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284102 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284129 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.284155 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284172 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284199 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.284226 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284253 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.284299 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284328 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:06.284355 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284383 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.284415 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284444 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.284472 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284490 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284517 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:06.284545 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284573 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.284601 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284629 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:06.284656 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284684 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:06.284724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.284887 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284904 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284921 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.284947 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.284974 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285001 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.285028 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285046 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285063 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285090 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.285116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.285237 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285254 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285270 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285307 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285335 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.285363 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285381 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285400 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285428 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285456 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.285484 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285511 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.285539 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285557 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285576 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285594 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285623 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:06.285650 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285678 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:06.285717 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285735 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285778 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.285805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:06.285926 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.285952 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:56:06.285979 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286006 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.286032 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286059 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.286086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.286196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:56:06.286393 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286416 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286445 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:06.286472 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286490 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286508 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286535 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:06.286563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286598 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286643 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:06.286678 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286725 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.286752 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286779 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.286806 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286823 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286854 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.286881 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286898 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286924 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.286951 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.286978 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.287005 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287032 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:06.287058 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287085 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.287112 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287138 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:06.287165 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287182 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287208 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:06.287235 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287261 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.287308 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287336 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:06.287364 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287391 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:06.287425 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287479 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287514 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287532 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.287587 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287610 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287628 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287656 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.287684 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287725 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.287752 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287786 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287812 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.287839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:06.287960 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287977 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.287994 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288011 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288037 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.288063 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288081 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288114 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288141 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.288167 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288194 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:06.288221 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288243 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288261 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288297 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288327 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:06.288354 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288382 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:06.288414 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288434 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288452 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288480 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.288507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:06.288634 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288662 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:56:06.288702 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288729 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:06.288755 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288782 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:06.288809 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288826 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288843 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.288914 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288931 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288954 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.288988 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.289019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.289037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.289054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:06.289082 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:56:06.289109 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.289184 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.289239 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.289299 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.289350 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.289405 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:06.289463 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:56:06.289515 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:06.289584 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.289636 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.289688 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.289739 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.289789 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.289842 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.289894 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.289944 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.289996 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.290048 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.290101 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.290164 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.290230 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.290340 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.290442 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.290514 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:06.290565 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.290616 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.290666 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.290719 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.290772 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.290847 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.290899 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.290952 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.291013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.291065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.291117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.291169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.291219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.291271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:06.291537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:56:06.291594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:06.291646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.291697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.291749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.291799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.291849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.291901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.291954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.292005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.292057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.292109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.292162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.292214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.292267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.292330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.292387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.292437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:06.292489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.292540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.292589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.292642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.292695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.292750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.292801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.292853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.292914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.292966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.293018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.293070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.293120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.293172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:06.293223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:56:06.293285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:06.293338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.293389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.293442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.293493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.293543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.293596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.293647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.293698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.293749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.293801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.293853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.293907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.293960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.294021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.294078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.294128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:06.294178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.294228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.294283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.294337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.294390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.294448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.294498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.294551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.294612 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:56:06.294641 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.294707 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.294767 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.294825 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.294889 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.294948 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:06.295007 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:06.295064 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:06.295122 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.295180 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.295237 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.295303 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.295361 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.295420 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.295477 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.295535 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.295593 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.295652 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.295711 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.295769 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.295827 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.295885 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.295943 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.296002 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:06.296060 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.296120 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.296212 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.296271 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.296336 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.296395 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.296453 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.296511 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.296578 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:56:06.296604 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.296663 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.296723 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.296782 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.296840 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.296899 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:06.296957 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:06.297218 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:06.297285 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.297346 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.297405 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.297463 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.297522 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.297581 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.297641 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.297704 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.297763 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.297822 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.297881 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.297939 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.297997 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.298055 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.298113 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.298221 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:06.298333 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.298395 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.298454 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.298512 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.298571 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.298630 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.298701 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.298757 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.298821 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:56:06.298844 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.298896 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.298947 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.298998 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.299054 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.299104 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:06.299155 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:06.299300 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:06.299368 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.299443 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.299498 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.299572 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.299627 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.299714 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.299787 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.299841 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.299909 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.299964 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.300036 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.300089 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.300160 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.300213 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.300288 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.300354 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:06.300429 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.300507 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.300564 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.300642 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.300710 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.300781 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.300833 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.300905 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.300965 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:56:06.301008 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.301063 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.301136 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.301190 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.301263 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.301326 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:06.301417 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:06.301474 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:06.301530 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.301585 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.301640 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.301708 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.301761 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.301814 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.301873 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.301926 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.301980 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.302034 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.302089 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.302142 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.302196 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.302249 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.302308 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.302376 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:06.302431 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.302486 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.302542 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.302597 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.302653 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.302720 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.302773 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.302826 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.302883 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:56:06.302901 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:56:06.302932 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:56:06.302960 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:56:06.302988 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:56:06.303016 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:56:06.303038 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.303054 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.303063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.303073 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.303082 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.303092 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:06.303100 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:06.303109 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:06.303118 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.303126 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.303139 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.303148 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.303157 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.303166 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.303175 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.303183 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.303190 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.303199 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.303207 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.303215 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.303223 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.303231 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.303239 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.303246 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:06.303254 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.303262 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.303269 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.303283 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.303291 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.303299 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.303307 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.303316 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.303323 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.303332 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.303338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.303361 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.303369 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.303377 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:06.303385 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:06.303392 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:06.303400 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.303407 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.303414 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.303421 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.303429 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.303436 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.303443 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.303451 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.303458 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.303465 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.303472 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.303480 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.303487 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.303494 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.303501 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.303508 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:06.303515 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.303522 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.303529 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.303536 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.303543 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.303550 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.303561 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.303569 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.303577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.303586 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.303595 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.303603 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.303609 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.303618 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:06.303625 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:06.303633 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:06.303640 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.303647 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.303654 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.303661 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.303668 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.303686 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.303694 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.303701 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.303708 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.303715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.303721 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.303728 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.303734 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.303741 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.303748 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.303754 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:06.303761 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.303767 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.303774 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.303780 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.303787 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.303793 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.303799 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.303806 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.303812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:06.303820 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.303827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:06.303834 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:06.303840 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:06.303847 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:06.303854 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:06.303860 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:06.303867 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:06.303873 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:06.303879 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:06.303885 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:06.303892 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.303911 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.303918 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:06.303925 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:06.303932 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:06.303938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.304140 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:06.304148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:06.304155 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:06.304162 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:06.304169 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:06.304175 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:06.304181 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:06.304187 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:06.304193 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:06.304200 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:06.304206 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:06.304212 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:06.304218 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:06.304225 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:06.304559 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:56:06.304571 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:06.304576 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:06.304581 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:06.304588 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:56:06.304592 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:56:06.304596 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:56:06.304606 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:56:06.304614 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:56:06.304655 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.304663 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:06.304677 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:56:06.304711 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:56:06.304718 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:56:06.304722 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:56:06.304726 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:56:06.304731 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:06.304742 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:06.304748 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:06.304753 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:06.304765 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.304774 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:06.304778 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:56:06.304801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.304811 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:06.304816 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.304838 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:56:06.304843 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:56:06.304848 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:56:06.304851 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:56:06.304855 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:56:06.304859 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:56:06.304863 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:06.304867 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:56:06.304873 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:06.304883 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:06.304889 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:06.304893 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:06.304899 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.304904 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:06.304908 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:06.304931 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:56:06.304937 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.304941 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.304947 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.304950 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:06.304961 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:56:06.304969 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:06.304973 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:06.304978 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:56:06.304983 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167821" 2019-02-24 05:56:06.304990 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:06.304994 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:06.304999 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:06.305004 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:06.305009 wsdl: in serializeType: returning: 167821 2019-02-24 05:56:06.305014 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:56:06.305021 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:06.305025 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:06.305028 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:56:06.305033 wsdl: in serializeType: returning: 167821 2019-02-24 05:56:06.305037 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167821 2019-02-24 05:56:06.305057 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167821 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:56:06.305061 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:56:06.305067 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5038"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:56:06.305080 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:56:06.305086 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167821 2019-02-24 05:56:06.305095 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:56:06.305165 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:56:06.305108 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:56:06.305118 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:56:06.305123 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:56:06.305127 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:56:06.305131 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:56:06.305137 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:06.305147 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:06.305154 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:56:06.305160 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:56:06.305171 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:56:06.305181 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:56:06.305189 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:56:06.312578 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:56:06.312597 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:56:06.312609 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:56:06.312615 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:56:06.312620 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:06.312625 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:06.312630 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:56:06.312634 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:56:06.312639 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:56:06.312669 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:56:06.323104 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:56:06.323140 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:56:06.323150 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:06.323157 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:56:06.323162 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:56:06.323168 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:56:06.323175 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:56:06.323180 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:56:06.323186 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:56:06.323191 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:55:58 GMT 2019-02-24 05:56:06.323198 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:56:06.323203 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:56:06.323209 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:56:06.323220 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:56:06.323247 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:56:06.323258 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:56:06.323268 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:56:06.323280 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:56:06.323286 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:56:06.323324 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:56:06.323336 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:56:06.323343 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:56:06.323376 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:06.323384 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:55:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:56:06.323422 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:56:06.323431 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:56:06.323455 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:56:06.323462 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:56:06.323578 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:56:06.323681 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:56:06.323687 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:56:06.323696 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:56:06.323707 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:56:06.323730 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:56:06.323788 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:56:06.323816 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:56:06.323831 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:56:06.323839 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:56:06.323844 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:56:06.323849 nusoap_client: detail =