Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród

PL

PLN | EUR
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Nazwa Ilość Cena Netto Wartość Netto Wartość brutto
JR T1505
Do turbiny:

98.38 PLN98.38 PLN121.01 PLN
JR T1146
Do turbiny: 54399700059

464.38 PLN464.38 PLN571.19 PLN
Suma: 692.2 PLN
REALIZUJ ZAMÓWIENIE

talerzyk: 112.00

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452204-00019172123 Model: GT17
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: SAAB
 Silnik:
JR T1881
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 04 Mar 2021 17:48:35 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-03-04 18:48:36.305095 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-03-04 18:48:36.305225 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 18:48:36.305241 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167821" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-03-04 18:48:36.305265 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 18:48:36.305276 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-03-04 18:48:36.305285 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-03-04 18:48:36.305303 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-03-04 18:48:36.305312 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 18:48:36.305319 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 18:48:36.305329 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 18:48:36.305339 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 18:48:36.305351 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 18:48:36.305360 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 18:48:36.305365 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 18:48:36.305369 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 18:48:36.305373 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-03-04 18:48:36.305392 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 18:48:36.305629 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 18:48:36.305643 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 18:48:36.305650 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-03-04 18:48:36.305656 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-03-04 18:48:36.305669 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 18:48:36.305680 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 18:48:36.313223 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 18:48:36.313266 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 18:48:36.313282 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-03-04 18:48:36.313290 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 18:48:36.313295 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 18:48:36.313299 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 18:48:36.313304 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-03-04 18:48:36.313336 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-03-04 18:48:36.330059 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-03-04 18:48:36.330097 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-03-04 18:48:36.330105 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 18:48:36.330128 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 18:48:36.330135 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 18:48:36.330141 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 18:48:36.330164 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 18:48:36.330172 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 18:48:36.330177 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 18:48:36.330183 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 17:48:35 GMT 2021-03-04 18:48:36.330189 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 18:48:36.330194 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2021-03-04 18:48:36.330200 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 18:48:36.330279 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-03-04 18:48:36.330312 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2021-03-04 18:48:36.330334 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-03-04 18:48:36.338729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.338772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.338803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.338849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.338881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.338909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.338978 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.345787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.346137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.346237 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-03-04 18:48:36.346284 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.346314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.346382 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:48:36.346415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.346444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.352832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.352874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.353174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.353201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.353245 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.353282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.353309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.353681 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 18:48:36.353722 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.353785 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.353841 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:48:36.353882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.353896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.353955 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.354005 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.354046 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.354076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.354100 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.354130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.360247 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 18:48:36.360293 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:48:36.360320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.360351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.360374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.360400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.360436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.360599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.360648 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.360678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.360961 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.360994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361126 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.361154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361282 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.361346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361361 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-03-04 18:48:36.361397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361495 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.361526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.361655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.367332 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:48:36.367688 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-03-04 18:48:36.367722 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2021-03-04 18:48:36.367746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.367765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.367788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.367803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.367832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.367886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:48:36.367913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.367944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:48:36.367970 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2021-03-04 18:48:36.367977 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 18:48:36.367982 soap_transport_http: read body of length 175509 2021-03-04 18:48:36.368122 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2021-03-04 18:48:36.368159 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 18:48:36.368173 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 18:48:36.368179 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 18:48:36.368199 wsdl: got WSDL URL 2021-03-04 18:48:36.368205 wsdl: Parse WSDL 2021-03-04 18:48:36.368709 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-03-04 18:48:36.368738 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-03-04 18:48:36.368807 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.368816 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-03-04 18:48:36.368836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.368876 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.368885 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.368900 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 18:48:36.368928 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.368935 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.368946 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 18:48:36.368965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.368993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.369005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.369021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369027 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.369041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369068 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.369075 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-03-04 18:48:36.369098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.369124 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-03-04 18:48:36.369138 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-03-04 18:48:36.369158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369182 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.369189 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369198 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 18:48:36.369215 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.369221 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369230 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 18:48:36.369247 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.369254 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369263 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 18:48:36.369276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.369307 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.369322 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369328 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-03-04 18:48:36.369344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369369 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.369375 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369384 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-03-04 18:48:36.369398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.369422 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-03-04 18:48:36.369467 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369473 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-03-04 18:48:36.369487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369520 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.369527 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369537 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 18:48:36.369559 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.369566 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369577 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 18:48:36.369595 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.369601 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369611 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 18:48:36.369628 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.369634 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369644 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:48:36.369657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.369695 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.369710 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369728 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.369743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369766 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369772 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369810 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.369830 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.369853 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369863 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:48:36.369873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-03-04 18:48:36.369885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:48:36.369908 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 18:48:36.369922 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369928 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-03-04 18:48:36.369942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369966 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.369973 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.369982 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 18:48:36.369994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.370018 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.370032 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370038 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.370051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370074 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370080 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.370135 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.370151 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370161 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:48:36.370170 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-03-04 18:48:36.370182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:48:36.370205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-03-04 18:48:36.370219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-03-04 18:48:36.370244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370269 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.370275 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370285 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 18:48:36.370301 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.370308 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370317 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 18:48:36.370334 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.370340 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370349 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 18:48:36.370366 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.370372 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370381 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:48:36.370394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.370453 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.370469 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370475 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.370507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370534 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.370542 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370554 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-03-04 18:48:36.370571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.370597 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 18:48:36.370613 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370619 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-03-04 18:48:36.370633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370658 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.370666 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370676 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 18:48:36.370690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.370715 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.370742 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370748 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.370761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370787 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.370806 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370816 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-03-04 18:48:36.370829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.370852 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-03-04 18:48:36.370866 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370872 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-03-04 18:48:36.370885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370908 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.370915 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370925 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:48:36.370938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.370961 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.370975 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.370981 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.370994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371017 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.371024 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371033 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-03-04 18:48:36.371046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.371069 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-03-04 18:48:36.371083 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371088 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-03-04 18:48:36.371101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371124 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.371131 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371140 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 18:48:36.371157 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.371163 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:48:36.371185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.371211 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-03-04 18:48:36.371225 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371231 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.371244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371267 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.371274 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371283 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-03-04 18:48:36.371296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.371319 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-03-04 18:48:36.371333 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371338 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-03-04 18:48:36.371351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371374 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.371381 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371390 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 18:48:36.371406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.371412 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371421 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:48:36.371453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.371482 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-03-04 18:48:36.371496 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371502 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.371516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371540 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.371547 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371561 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-03-04 18:48:36.371575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.371599 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-03-04 18:48:36.371614 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371619 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-03-04 18:48:36.371633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371657 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.371663 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371673 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:48:36.371686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.371710 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-03-04 18:48:36.371737 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371743 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.371756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371779 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.371785 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371794 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-03-04 18:48:36.371807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.371830 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-03-04 18:48:36.371844 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371849 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-03-04 18:48:36.371869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371893 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.371899 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371909 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:48:36.371930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.371954 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.371968 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.371974 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.371987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372010 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.372017 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372026 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-03-04 18:48:36.372038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.372061 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 18:48:36.372075 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372081 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-03-04 18:48:36.372093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372116 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.372123 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372132 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 18:48:36.372144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.372167 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.372181 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372187 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.372199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372223 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.372230 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372239 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-03-04 18:48:36.372251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.372275 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 18:48:36.372289 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372294 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-03-04 18:48:36.372307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372329 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.372336 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372345 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 18:48:36.372358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.372381 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.372394 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372400 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.372413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372455 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.372462 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372472 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-03-04 18:48:36.372485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.372509 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 18:48:36.372524 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372529 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-03-04 18:48:36.372543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372572 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.372580 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372590 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-03-04 18:48:36.372609 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.372616 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372625 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-03-04 18:48:36.372638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.372667 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.372681 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372687 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.372700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372737 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.372744 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372753 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-03-04 18:48:36.372766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.372789 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 18:48:36.372803 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372809 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 18:48:36.372822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.372853 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:48:36.372874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.372898 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.372912 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372927 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.372940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372963 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.372970 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.372979 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 18:48:36.372992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.373015 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:48:36.373029 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373034 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-03-04 18:48:36.373047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373071 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 18:48:36.373078 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373087 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 18:48:36.373100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.373123 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.373137 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373142 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.373155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373178 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373184 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.373239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.373256 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373265 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:48:36.373275 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-03-04 18:48:36.373287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:48:36.373310 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 18:48:36.373324 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373329 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-03-04 18:48:36.373343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373366 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 18:48:36.373373 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373383 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 18:48:36.373395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.373419 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.373458 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373464 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.373478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373521 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373561 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.373583 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.373601 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373612 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:48:36.373622 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-03-04 18:48:36.373634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:48:36.373659 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-03-04 18:48:36.373674 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373680 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-03-04 18:48:36.373694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373719 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 18:48:36.373776 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373788 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 18:48:36.373815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.373840 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.373858 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373908 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.373926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373950 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373957 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.373992 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.374015 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.374031 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374042 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:48:36.374052 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-03-04 18:48:36.374064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:48:36.374087 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-03-04 18:48:36.374101 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374107 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-03-04 18:48:36.374120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374144 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.374150 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374160 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-03-04 18:48:36.374176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.374183 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374192 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-03-04 18:48:36.374208 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.374214 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374224 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 18:48:36.374240 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.374246 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374256 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 18:48:36.374272 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.374278 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374287 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 18:48:36.374304 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.374310 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374319 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-03-04 18:48:36.374335 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.374342 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374351 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:48:36.374364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.374409 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.374447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374454 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.374469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374493 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.374500 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-03-04 18:48:36.374523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.374548 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-03-04 18:48:36.374568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374575 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-03-04 18:48:36.374589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374613 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.374620 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374629 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 18:48:36.374646 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.374652 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374662 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:48:36.374679 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.374685 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374701 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 18:48:36.374727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.374759 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.374773 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374779 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.374792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374815 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.374822 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-03-04 18:48:36.374843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.374867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-03-04 18:48:36.374881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374887 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 18:48:36.374900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374924 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.374931 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374940 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:48:36.374953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.374977 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.374991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.374997 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.375010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375056 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.375065 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 18:48:36.375089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.375114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:48:36.375129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375134 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-03-04 18:48:36.375148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375171 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.375178 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375187 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:48:36.375204 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.375210 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375219 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-03-04 18:48:36.375236 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.375242 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375251 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-03-04 18:48:36.375267 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.375273 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375282 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-03-04 18:48:36.375298 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.375304 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375313 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-03-04 18:48:36.375326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.375364 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.375378 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375384 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.375397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375420 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.375445 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375456 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-03-04 18:48:36.375469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.375494 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 18:48:36.375509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375515 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 18:48:36.375529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375557 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.375565 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375575 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 18:48:36.375593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.375599 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375609 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:48:36.375626 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.375633 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375642 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 18:48:36.375655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.375687 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.375702 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375708 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.375734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375760 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.375767 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 18:48:36.375790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.375813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:48:36.375827 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375832 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.375845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375869 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.375875 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375885 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 18:48:36.375902 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.375909 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375918 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 18:48:36.375934 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.375940 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375949 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 18:48:36.375967 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.375974 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.375983 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 18:48:36.375999 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.376006 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376015 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 18:48:36.376027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.376065 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.376079 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376085 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.376098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376121 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376128 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376137 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 18:48:36.376150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.376173 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.376186 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376212 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376219 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376228 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376241 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.376268 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376291 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.376298 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376307 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:48:36.376324 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.376330 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376339 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-03-04 18:48:36.376355 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.376362 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376371 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-03-04 18:48:36.376387 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.376393 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376402 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 18:48:36.376418 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.376441 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376452 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-03-04 18:48:36.376470 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 18:48:36.376477 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376486 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-03-04 18:48:36.376517 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.376524 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376533 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.376554 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.376564 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376575 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:48:36.376598 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.376605 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376616 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-03-04 18:48:36.376635 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.376641 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376651 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 18:48:36.376669 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.376676 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376685 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 18:48:36.376699 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.376754 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.376772 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376792 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.376807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376831 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.376838 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376860 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 18:48:36.376877 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.376884 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376892 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 18:48:36.376909 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.376915 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376924 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 18:48:36.376940 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.376946 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376955 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 18:48:36.376967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.376992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.377002 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.377035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377059 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377066 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377075 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-03-04 18:48:36.377087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.377111 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.377124 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377149 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377155 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377165 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377177 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.377205 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377229 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.377235 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377245 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 18:48:36.377261 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.377268 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377277 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 18:48:36.377293 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.377300 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377309 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 18:48:36.377325 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.377331 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377340 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 18:48:36.377356 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.377363 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377371 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 18:48:36.377388 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.377394 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377403 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 18:48:36.377419 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.377432 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377442 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:48:36.377459 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.377465 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377474 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 18:48:36.377491 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.377497 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377507 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 18:48:36.377523 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.377529 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377538 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 18:48:36.377554 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.377560 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377569 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 18:48:36.377581 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.377632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.377647 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377653 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.377667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377690 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.377696 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377705 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 18:48:36.377722 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.377728 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377737 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:48:36.377753 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.377759 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377768 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 18:48:36.377784 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:48:36.377790 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377799 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.377811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.377846 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.377861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377867 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.377880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377904 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.377911 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377920 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-03-04 18:48:36.377932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.377946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.377956 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.377968 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.377993 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378000 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378009 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378022 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378036 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.378049 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378074 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.378080 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378089 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 18:48:36.378106 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.378112 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378121 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 18:48:36.378137 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.378143 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378152 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 18:48:36.378168 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.378211 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378222 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 18:48:36.378241 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.378248 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378258 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 18:48:36.378274 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.378280 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378290 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 18:48:36.378310 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.378317 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378326 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:48:36.378343 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.378349 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378358 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 18:48:36.378374 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.378381 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378390 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 18:48:36.378406 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378412 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378421 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-03-04 18:48:36.378457 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.378464 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378474 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 18:48:36.378491 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.378497 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378507 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 18:48:36.378520 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.378578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.378593 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378620 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378627 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378637 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378650 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.378679 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378705 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.378712 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378721 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-03-04 18:48:36.378738 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.378757 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378767 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-03-04 18:48:36.378783 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.378790 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378799 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 18:48:36.378815 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.378822 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378831 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-03-04 18:48:36.378847 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.378854 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378863 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-03-04 18:48:36.378879 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.378885 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378894 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 18:48:36.378910 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.378916 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378925 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-03-04 18:48:36.378941 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.378948 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378957 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-03-04 18:48:36.378973 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.378980 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.378989 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-03-04 18:48:36.379005 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.379012 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.379021 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 18:48:36.379037 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.379043 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.379052 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 18:48:36.379069 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.379075 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.379084 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-03-04 18:48:36.379100 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.379106 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.379115 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:48:36.379131 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.379138 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.379147 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-03-04 18:48:36.379160 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.379240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.379263 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379269 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-03-04 18:48:36.379283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379306 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.379313 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379322 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 18:48:36.379335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.379359 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.379373 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379378 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.379391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379415 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.379421 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379436 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-03-04 18:48:36.379449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.379473 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 18:48:36.379487 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379493 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-03-04 18:48:36.379506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.379536 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379545 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:48:36.379561 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.379567 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379577 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 18:48:36.379592 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.379599 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379608 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 18:48:36.379623 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:48:36.379630 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379639 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 18:48:36.379651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.379685 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-03-04 18:48:36.379699 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379705 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.379718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379741 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:48:36.379748 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379757 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-03-04 18:48:36.379770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.379784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.379793 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-03-04 18:48:36.379806 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:48:36.379831 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-03-04 18:48:36.379838 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:48:36.379847 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-03-04 18:48:36.379860 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:48:36.379875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.379887 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.379911 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.379917 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.379926 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-03-04 18:48:36.379943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.379949 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.379958 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-03-04 18:48:36.379974 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.379981 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.379989 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-03-04 18:48:36.380006 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 18:48:36.380012 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.380026 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 18:48:36.380043 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.380049 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.380058 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-03-04 18:48:36.380075 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.380081 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.380090 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-03-04 18:48:36.380106 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.380113 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.380122 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 18:48:36.380138 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.380145 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.380154 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-03-04 18:48:36.380171 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.380177 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.380186 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-03-04 18:48:36.380202 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.380208 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.380217 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:48:36.380230 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-03-04 18:48:36.380276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.380293 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380298 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-03-04 18:48:36.380316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380339 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.380346 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380359 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:48:36.380371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.380395 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.380409 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380415 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.380432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380457 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 18:48:36.380464 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380477 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-03-04 18:48:36.380490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.380514 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-03-04 18:48:36.380526 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-03-04 18:48:36.380550 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:48:36.380557 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 18:48:36.380566 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-03-04 18:48:36.380582 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 18:48:36.380589 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-03-04 18:48:36.380598 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-03-04 18:48:36.380614 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:48:36.380620 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 18:48:36.380629 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-03-04 18:48:36.380642 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-03-04 18:48:36.380663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.380678 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380684 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.380701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380725 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.380732 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380741 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:48:36.380757 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.380763 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380773 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 18:48:36.380789 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.380795 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380804 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 18:48:36.380816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.380847 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.380861 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380867 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.380880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380904 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.380910 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380919 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-03-04 18:48:36.380932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.380945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.380955 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.380967 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.380996 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381003 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381012 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381025 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.381053 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381076 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.381083 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381093 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-03-04 18:48:36.381109 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.381116 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381126 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-03-04 18:48:36.381142 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.381148 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381157 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 18:48:36.381174 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.381180 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381189 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-03-04 18:48:36.381205 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.381211 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381220 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 18:48:36.381236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.381242 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381251 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-03-04 18:48:36.381267 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.381273 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381285 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-03-04 18:48:36.381302 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.381309 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381317 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 18:48:36.381376 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.381384 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381394 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 18:48:36.381407 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.381487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.381507 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381514 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-03-04 18:48:36.381533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381559 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.381566 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381577 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 18:48:36.381594 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.381601 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381611 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 18:48:36.381628 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.381635 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381644 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 18:48:36.381662 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.381668 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381678 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 18:48:36.381696 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.381714 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381724 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 18:48:36.381737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.381790 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.381804 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381810 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.381829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381852 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381858 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.381913 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.381929 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381939 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:48:36.381948 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-03-04 18:48:36.381960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.381973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:48:36.381983 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 18:48:36.381996 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382002 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-03-04 18:48:36.382015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382038 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.382045 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382054 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-03-04 18:48:36.382067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.382090 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.382104 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382109 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.382126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382149 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 18:48:36.382156 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382165 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-03-04 18:48:36.382178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.382201 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-03-04 18:48:36.382215 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382221 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-03-04 18:48:36.382235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.382265 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382275 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 18:48:36.382292 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.382298 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382307 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 18:48:36.382323 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.382329 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382338 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-03-04 18:48:36.382351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.382383 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.382397 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382403 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.382437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382463 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.382470 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382479 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-03-04 18:48:36.382493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.382517 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 18:48:36.382531 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382537 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-03-04 18:48:36.382551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382574 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.382581 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382591 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:48:36.382604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.382628 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.382642 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382648 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.382665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382690 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.382697 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382707 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-03-04 18:48:36.382720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.382734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.382775 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 18:48:36.382794 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.382820 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.382827 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.382837 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.382849 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.382865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.382878 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.382901 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.382908 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.382917 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-03-04 18:48:36.382934 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.382940 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.382949 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-03-04 18:48:36.382965 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.382972 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.382985 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-03-04 18:48:36.383002 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.383008 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.383017 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-03-04 18:48:36.383033 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.383039 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.383048 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-03-04 18:48:36.383065 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 18:48:36.383071 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.383080 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-03-04 18:48:36.383096 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 18:48:36.383103 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.383111 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-03-04 18:48:36.383128 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 18:48:36.383134 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.383143 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-03-04 18:48:36.383159 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:48:36.383166 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.383175 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-03-04 18:48:36.383191 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.383197 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.383207 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-03-04 18:48:36.383223 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.383229 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.383238 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-03-04 18:48:36.383255 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.383261 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.383270 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-03-04 18:48:36.383286 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.383293 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.383302 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-03-04 18:48:36.383314 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.383373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.383391 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.383397 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-03-04 18:48:36.383420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.383464 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.383472 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.383482 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.383499 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.383506 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.383515 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.383528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.383547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.383557 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.383572 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.383577 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.383591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.383615 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383622 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.383632 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-03-04 18:48:36.383645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.383660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.383670 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-03-04 18:48:36.383683 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383713 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383720 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383730 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383756 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.383784 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383808 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.383815 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383824 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-03-04 18:48:36.383840 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.383846 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383855 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 18:48:36.383872 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.383878 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383887 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-03-04 18:48:36.383903 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 18:48:36.383909 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383918 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-03-04 18:48:36.383934 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.383940 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383949 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-03-04 18:48:36.383966 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 18:48:36.383972 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:48:36.383981 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-03-04 18:48:36.383997 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.384003 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:48:36.384012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:48:36.384025 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-03-04 18:48:36.384060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.384076 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384081 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-03-04 18:48:36.384098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384122 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.384128 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384138 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.384154 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.384160 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384169 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.384182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.384209 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.384223 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384229 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-03-04 18:48:36.384246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384269 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:48:36.384276 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384285 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-03-04 18:48:36.384298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.384321 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-03-04 18:48:36.384335 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384341 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-03-04 18:48:36.384354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384378 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.384384 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384394 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.384410 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.384416 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384429 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.384443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.384474 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.384488 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384493 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.384507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384530 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:48:36.384537 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384547 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-03-04 18:48:36.384560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.384587 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 18:48:36.384601 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384607 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.384620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384643 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.384649 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384659 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 18:48:36.384675 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.384682 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384690 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 18:48:36.384703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.384730 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.384744 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384749 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.384762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384786 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.384793 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384802 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 18:48:36.384815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.384832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.384842 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.384878 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.384905 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.384912 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.384922 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.384935 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.384969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.384985 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.385010 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.385017 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.385027 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:48:36.385043 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-03-04 18:48:36.385050 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.385059 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 18:48:36.385073 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.385091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.385105 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 18:48:36.385293 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-03-04 18:48:36.385301 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 18:48:36.385311 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-03-04 18:48:36.385324 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 18:48:36.385339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.385352 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-03-04 18:48:36.385375 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.385382 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-03-04 18:48:36.385391 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 18:48:36.385408 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.385414 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-03-04 18:48:36.385427 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 18:48:36.385441 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-03-04 18:48:36.385459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.385473 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385479 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-03-04 18:48:36.385496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385520 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.385527 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385537 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-03-04 18:48:36.385549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.385573 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.385587 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385592 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.385605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385628 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.385635 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385644 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-03-04 18:48:36.385657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.385680 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 18:48:36.385694 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385700 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.385713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385736 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.385742 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385755 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-03-04 18:48:36.385788 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.385797 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385808 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 18:48:36.385827 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.385833 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385842 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 18:48:36.385859 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.385865 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385874 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 18:48:36.385887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.385922 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.385936 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385942 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.385955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385978 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.385985 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.385994 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-03-04 18:48:36.386007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.386030 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.386042 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386072 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386079 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386088 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386100 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.386128 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386151 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.386158 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386167 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:48:36.386183 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.386189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386198 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:48:36.386214 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.386220 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386229 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-03-04 18:48:36.386246 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.386252 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386261 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 18:48:36.386277 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.386284 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386293 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:48:36.386309 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.386315 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386324 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 18:48:36.386340 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 18:48:36.386347 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386360 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-03-04 18:48:36.386373 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.386408 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.386428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386434 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-03-04 18:48:36.386463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386487 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.386495 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386505 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-03-04 18:48:36.386522 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.386528 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386537 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-03-04 18:48:36.386554 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.386560 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386577 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-03-04 18:48:36.386594 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.386601 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386610 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-03-04 18:48:36.386627 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.386634 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386643 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-03-04 18:48:36.386660 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.386666 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386675 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-03-04 18:48:36.386692 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.386718 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386729 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 18:48:36.386760 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.386767 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386776 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 18:48:36.386789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.386839 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.386853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386859 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-03-04 18:48:36.386877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386901 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:48:36.386908 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-03-04 18:48:36.386930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.386944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.386954 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 18:48:36.386969 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:48:36.386975 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-03-04 18:48:36.386985 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-03-04 18:48:36.386999 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.387005 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-03-04 18:48:36.387017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.387039 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.387058 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:48:36.387074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.387084 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:48:36.387093 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-03-04 18:48:36.387109 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.387115 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-03-04 18:48:36.387128 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-03-04 18:48:36.387144 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:48:36.387150 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-03-04 18:48:36.387159 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-03-04 18:48:36.387175 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.387181 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.387190 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.387206 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.387212 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.387221 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.387237 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.387243 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.387252 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.387268 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.387274 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-03-04 18:48:36.387283 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.387299 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:48:36.387305 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-03-04 18:48:36.387314 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:48:36.387330 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 18:48:36.387336 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-03-04 18:48:36.387345 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-03-04 18:48:36.387360 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.387366 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.387375 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.387391 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 18:48:36.387398 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-03-04 18:48:36.387407 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-03-04 18:48:36.387427 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.387433 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-03-04 18:48:36.387447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.387463 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:48:36.387470 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-03-04 18:48:36.387479 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:48:36.387494 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:48:36.387500 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-03-04 18:48:36.387510 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-03-04 18:48:36.387526 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.387532 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.387541 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.387557 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.387563 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 18:48:36.387573 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.387584 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-03-04 18:48:36.387614 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.387641 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-03-04 18:48:36.387666 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.387691 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-03-04 18:48:36.387716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.387741 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 18:48:36.387765 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.387790 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-03-04 18:48:36.387816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.387840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 18:48:36.387865 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.387889 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-03-04 18:48:36.387913 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.387938 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-03-04 18:48:36.387962 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-03-04 18:48:36.387986 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-03-04 18:48:36.388011 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-03-04 18:48:36.388039 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-03-04 18:48:36.388063 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-03-04 18:48:36.388088 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-03-04 18:48:36.388112 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.388137 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 18:48:36.388162 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.388186 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 18:48:36.388210 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.388235 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 18:48:36.388259 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.388284 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 18:48:36.388309 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.388334 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:48:36.388360 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.388386 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 18:48:36.388411 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.388454 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-03-04 18:48:36.388480 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.388505 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-03-04 18:48:36.388531 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.388556 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-03-04 18:48:36.388582 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.388607 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-03-04 18:48:36.388632 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.388659 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:48:36.388684 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.388711 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 18:48:36.388754 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.388779 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:48:36.388803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.388828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.388852 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.388876 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.388901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.388925 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.388950 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.388975 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 18:48:36.388999 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-03-04 18:48:36.389023 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-03-04 18:48:36.389048 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.389071 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-03-04 18:48:36.389095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.389119 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.389143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.389168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 18:48:36.389193 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.389218 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-03-04 18:48:36.389243 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.389268 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 18:48:36.389293 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.389317 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 18:48:36.389341 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.389365 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-03-04 18:48:36.389389 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.389418 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-03-04 18:48:36.389447 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.389472 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 18:48:36.389497 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.389522 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.389546 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.389571 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 18:48:36.389595 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.389619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 18:48:36.389644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.389668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 18:48:36.389692 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.389708 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.389732 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:48:36.389756 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.389772 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.389788 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.389812 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:48:36.389836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.389851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.389866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.389881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.389905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.389928 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.389998 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.390046 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:48:36.390284 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390326 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.390372 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390418 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.390495 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390528 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390577 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.390634 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390652 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390677 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.390702 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390727 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.390752 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390778 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:48:36.390814 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390879 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.390934 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.390996 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.391048 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391082 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391144 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:48:36.391183 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391211 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.391238 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391291 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.391319 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391345 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.391379 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391406 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.391447 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391484 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391505 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391539 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391566 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391602 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391629 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.391655 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391672 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391688 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391714 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.391746 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391772 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.391799 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391815 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391832 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391848 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391864 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391889 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.391930 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391963 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.391988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.392015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.392138 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392155 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392171 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392211 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.392236 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392252 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392267 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392283 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392307 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.392332 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392358 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.392383 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392399 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392416 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392455 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392500 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:48:36.392526 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392560 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 18:48:36.392587 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392604 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392620 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392647 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.392673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.392819 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392845 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 18:48:36.392871 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392888 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392904 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392942 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.392967 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.392992 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.393017 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393066 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393118 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:48:36.393170 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393203 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393252 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:48:36.393300 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393319 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393345 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 18:48:36.393371 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393388 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393414 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.393455 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393481 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.393507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393524 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393541 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393562 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393590 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.393616 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.393926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 18:48:36.393964 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394008 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394036 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:48:36.394063 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394079 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394095 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394121 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:48:36.394147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394197 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.394249 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394276 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.394303 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394378 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:48:36.394403 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394437 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.394471 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394498 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.394524 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394540 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394571 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.394598 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394615 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394641 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.394666 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394692 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.394719 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394744 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:48:36.394771 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394796 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.394823 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394849 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.394876 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394894 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394932 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:48:36.394959 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.394984 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.395009 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395035 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.395060 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395085 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.395111 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395136 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.395161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395177 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395193 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395213 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395244 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.395310 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395325 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395341 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395365 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.395391 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395416 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.395462 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395480 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395497 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395527 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395544 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395576 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.395602 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395619 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395635 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395661 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.395687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:48:36.395854 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.395871 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396119 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396136 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396161 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.396187 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396203 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396219 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396235 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.396285 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396310 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:48:36.396336 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396352 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396367 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396382 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396407 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:48:36.396457 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396485 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 18:48:36.396511 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396528 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396544 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396575 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.396601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:48:36.396718 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396745 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 18:48:36.396777 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396794 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396810 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396835 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:48:36.396861 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396888 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:48:36.396914 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396944 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.396969 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:48:36.396995 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397011 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397036 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:48:36.397061 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397077 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397102 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 18:48:36.397128 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397144 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397169 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:48:36.397207 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397233 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:48:36.397258 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397273 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397304 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.397355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397762 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397778 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:48:36.397804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 18:48:36.397830 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.397887 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.397950 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.397997 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.398046 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.398107 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.398157 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.398204 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-03-04 18:48:36.398250 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-03-04 18:48:36.398297 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-03-04 18:48:36.398343 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.398388 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.398464 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.398511 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.398564 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.398629 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.398677 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.398732 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.398778 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.398826 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.398880 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.398941 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.398986 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.399032 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.399093 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.399161 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.399212 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.399257 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-03-04 18:48:36.399302 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.399347 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.399392 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.399463 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.399514 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.399591 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.399650 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.399697 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.399745 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.399824 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.399880 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.399941 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.399992 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.400047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.400114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.400166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.400213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.400260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.400306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.400352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.400398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-03-04 18:48:36.400466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-03-04 18:48:36.400516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-03-04 18:48:36.400611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.400664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.400713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.400760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.400807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.400855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.400929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.400978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.401024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.401083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.401130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.401177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.401223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.401269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.401316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.401366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.401416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.401483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-03-04 18:48:36.401545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.401602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.401650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.401699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.401747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.401796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.401849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.401895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.401955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.402016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.402065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.402114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.402161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.402216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.402262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.402308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.402354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.402401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.402496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.402557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.402608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-03-04 18:48:36.402655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-03-04 18:48:36.402704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-03-04 18:48:36.402771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.402829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.402873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.402917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.402973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.403019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.403068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.403113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.403156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.403208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.403254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.403299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.403342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.403400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.403467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.403525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.403583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.403631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-03-04 18:48:36.403678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.403725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.403784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.403831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.403878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.403928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.403978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.404022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.404068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.404113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.404160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.404205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.404251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.404305 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 18:48:36.404331 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.404393 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.404468 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.404524 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.404583 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.404645 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.404700 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.404768 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 18:48:36.404821 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 18:48:36.404874 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 18:48:36.404926 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.404979 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.405032 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.405090 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.405144 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.405197 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.405250 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.405304 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.405356 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.405409 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.405490 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.405547 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.405609 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.405665 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.405719 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.405786 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.405839 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.405891 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 18:48:36.405943 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.405997 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.406050 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.406102 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.406155 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.406208 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.406261 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.406313 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.406368 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.406420 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.406480 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.406533 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.406586 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.406645 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 18:48:36.406668 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.406722 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.406775 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.406828 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.406882 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.406935 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.406988 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.407041 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 18:48:36.407095 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 18:48:36.407148 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 18:48:36.407201 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.407254 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.407307 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.407360 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.407413 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.407472 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.407526 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.407580 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.407638 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.407691 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.407744 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.407798 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.407851 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.407915 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.407968 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.408021 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.408074 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.408127 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 18:48:36.408180 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.408234 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.408287 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.408364 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.408419 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.408495 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.408634 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.408696 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.408764 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.408840 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.408895 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.408948 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.409001 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.409062 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-03-04 18:48:36.409083 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.409132 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.409181 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.409230 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.409279 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.409327 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.409375 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.409427 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 18:48:36.409477 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 18:48:36.409525 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 18:48:36.409572 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.409620 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.409667 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.409716 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.409805 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.410016 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.410072 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.410122 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.410171 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.410220 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.410271 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.410333 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.410382 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.410451 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.410503 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.410558 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.410610 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.410661 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 18:48:36.410710 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.410774 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.410821 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.410871 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.410919 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.410992 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.411046 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.411100 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.411149 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.411198 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.411246 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.411296 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.411361 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.411419 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-03-04 18:48:36.411465 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.411519 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.411576 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.411629 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.411681 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.411733 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.411797 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.411847 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 18:48:36.411897 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 18:48:36.411947 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 18:48:36.412012 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.412064 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.412115 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.412168 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.412220 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.412273 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.412325 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.412378 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.412436 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.412488 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.412540 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.412598 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.412651 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.412703 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.412755 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.412808 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.412861 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.412914 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 18:48:36.412966 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.413017 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.413069 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.413121 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.413231 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.413285 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.413362 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.413417 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.413488 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.413541 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.413634 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.413688 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.413740 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.413795 wsdl: current service: Service1 2021-03-04 18:48:36.413829 wsdl: current port: Service1Soap 2021-03-04 18:48:36.413864 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-03-04 18:48:36.413893 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-03-04 18:48:36.413920 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-03-04 18:48:36.413951 wsdl: Parsing WSDL done 2021-03-04 18:48:36.414262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.414282 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.414292 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.414301 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.414310 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.414319 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.414327 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.414336 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 18:48:36.414344 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 18:48:36.414352 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 18:48:36.414360 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.414368 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.414376 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.414384 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.414393 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.414401 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.414409 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.414417 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.414430 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.414439 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.414455 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.414463 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.414471 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.414479 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.414487 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.414495 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.414503 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.414515 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 18:48:36.414523 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.414530 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.414538 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.414547 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.414561 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.414569 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.414577 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.414586 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.414594 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.414603 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.414611 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.414619 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.414627 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.414636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.414646 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.414653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.414661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.414668 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.414676 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.414683 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.414690 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 18:48:36.414698 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 18:48:36.414705 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 18:48:36.414713 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.414725 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.414743 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.414750 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.414758 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.414766 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.414773 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.414781 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.414788 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.414796 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.414803 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.414810 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.414818 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.414825 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.414833 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.414840 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.414848 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.414856 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 18:48:36.414863 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.414879 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.414887 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.414895 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.414902 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.414909 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.414917 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.414924 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.414931 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.414940 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.414947 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.414958 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.414966 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.414974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.414984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.414991 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.414999 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.415006 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.415013 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.415020 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.415027 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 18:48:36.415034 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 18:48:36.415041 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 18:48:36.415048 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.415056 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.415063 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.415070 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.415078 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.415086 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.415093 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.415100 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.415106 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.415114 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.415120 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.415128 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.415138 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.415146 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.415153 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.415161 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.415168 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.415174 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 18:48:36.415181 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.415188 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.415195 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.415202 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.415209 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.415217 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.415224 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.415231 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.415238 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.415245 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.415252 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.415259 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.415265 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.415272 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 18:48:36.415281 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 18:48:36.415289 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:48:36.415296 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 18:48:36.415303 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.415310 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 18:48:36.415317 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 18:48:36.415324 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 18:48:36.415330 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 18:48:36.415337 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 18:48:36.415344 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 18:48:36.415351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:48:36.415358 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 18:48:36.415366 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:48:36.415373 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.415380 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.415387 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 18:48:36.415394 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 18:48:36.415401 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 18:48:36.415408 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 18:48:36.415415 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.415421 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:48:36.415434 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:48:36.415442 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.415455 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 18:48:36.415462 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:48:36.415469 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:48:36.415476 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 18:48:36.415483 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 18:48:36.415490 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:48:36.415497 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:48:36.415504 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 18:48:36.415518 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:48:36.415526 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 18:48:36.415533 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 18:48:36.415540 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 18:48:36.415547 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:48:36.415558 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:48:36.415566 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:48:36.415573 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:48:36.415580 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:48:36.415947 nusoap_client: checkWSDL 2021-03-04 18:48:36.415959 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 18:48:36.415965 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 18:48:36.415970 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 18:48:36.415977 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-03-04 18:48:36.415981 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 18:48:36.415986 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 18:48:36.415996 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-03-04 18:48:36.416005 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 18:48:36.416051 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.416059 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167821" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 18:48:36.416077 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 18:48:36.416099 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-03-04 18:48:36.416106 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-03-04 18:48:36.416111 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-03-04 18:48:36.416116 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-03-04 18:48:36.416121 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167821" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 18:48:36.416132 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:48:36.416139 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:48:36.416144 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:48:36.416155 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.416164 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:48:36.416169 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-03-04 18:48:36.416198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.416208 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 18:48:36.416214 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.416242 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 18:48:36.416248 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-03-04 18:48:36.416253 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-03-04 18:48:36.416257 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-03-04 18:48:36.416260 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-03-04 18:48:36.416265 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-03-04 18:48:36.416269 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-03-04 18:48:36.416274 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 18:48:36.416278 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-03-04 18:48:36.416289 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167821" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 18:48:36.416301 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:48:36.416308 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:48:36.416312 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:48:36.416319 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.416325 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 18:48:36.416329 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:48:36.416357 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 18:48:36.416364 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.416369 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.416376 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.416380 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:48:36.416391 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 18:48:36.416399 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:48:36.416404 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 18:48:36.416409 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 18:48:36.416415 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167821" 2021-03-04 18:48:36.416422 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:48:36.416432 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 18:48:36.416447 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:48:36.416456 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:48:36.416462 wsdl: in serializeType: returning: 167821 2021-03-04 18:48:36.416468 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 18:48:36.416476 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:48:36.416480 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 18:48:36.416484 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 18:48:36.416490 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-03-04 18:48:36.416497 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:48:36.416509 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 18:48:36.416519 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:48:36.416524 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:48:36.416528 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-03-04 18:48:36.416534 wsdl: in serializeType: returning: 167821PLN 2021-03-04 18:48:36.416539 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167821PLN 2021-03-04 18:48:36.416565 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=167821PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-03-04 18:48:36.416571 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-03-04 18:48:36.416579 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5762"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-03-04 18:48:36.416593 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-03-04 18:48:36.416599 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=167821PLN 2021-03-04 18:48:36.416651 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-03-04 18:48:36.416739 nusoap_client: sending message, length=499 2021-03-04 18:48:36.416666 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 18:48:36.416678 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 18:48:36.416684 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 18:48:36.416689 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 18:48:36.416693 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 18:48:36.416700 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 18:48:36.416710 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 18:48:36.416718 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 18:48:36.416723 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 18:48:36.416762 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-03-04 18:48:36.416772 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 18:48:36.416781 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 18:48:36.424138 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 18:48:36.424159 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 18:48:36.424171 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-03-04 18:48:36.424177 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-03-04 18:48:36.424183 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 18:48:36.424188 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 18:48:36.424192 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 18:48:36.424200 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 18:48:36.424206 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-03-04 18:48:36.424232 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-03-04 18:48:36.443057 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-03-04 18:48:36.443083 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-03-04 18:48:36.443090 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 18:48:36.443095 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 18:48:36.443100 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 18:48:36.443106 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 18:48:36.443116 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 18:48:36.443122 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 18:48:36.443127 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 18:48:36.443133 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 17:48:35 GMT 2021-03-04 18:48:36.443139 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 18:48:36.443144 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-03-04 18:48:36.443150 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 18:48:36.443159 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-03-04 18:48:36.443185 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-03-04 18:48:36.443196 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-03-04 18:48:36.443205 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 18:48:36.443210 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-03-04 18:48:36.443215 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-03-04 18:48:36.443246 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 18:48:36.443258 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 18:48:36.443264 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 18:48:36.443297 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 18:48:36.443303 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 04 Mar 2021 17:48:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-03-04 18:48:36.443337 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-03-04 18:48:36.443409 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-03-04 18:48:36.443496 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-03-04 18:48:36.443506 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-03-04 18:48:36.443668 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-03-04 18:48:36.443776 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-03-04 18:48:36.443783 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-03-04 18:48:36.443793 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-03-04 18:48:36.443804 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 18:48:36.443828 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-03-04 18:48:36.443897 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-03-04 18:48:36.443933 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 18:48:36.443946 nusoap_client: got fault 2021-03-04 18:48:36.443954 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-03-04 18:48:36.443958 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-03-04 18:48:36.443966 nusoap_client: detail =