Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
701745-0001 Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT
 Silnik:
JR T3789
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 11 Jul 2020 21:27:17 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-11 23:27:24.420456 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-11 23:27:24.420520 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:27:24.420541 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-11 23:27:24.420559 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:27:24.420570 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-11 23:27:24.420579 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-11 23:27:24.420593 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-11 23:27:24.420601 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:27:24.420607 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:27:24.420617 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:27:24.420627 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 23:27:24.420639 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 23:27:24.420646 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 23:27:24.420650 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 23:27:24.420655 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 23:27:24.420659 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-11 23:27:24.420670 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:27:24.420688 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:27:24.420697 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 23:27:24.420703 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-11 23:27:24.420709 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-11 23:27:24.420718 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 23:27:24.420726 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 23:27:24.427620 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 23:27:24.427636 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 23:27:24.427648 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-11 23:27:24.427655 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:27:24.427660 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:27:24.427665 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 23:27:24.427669 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-11 23:27:24.427703 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-11 23:27:24.446937 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-11 23:27:24.446956 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-11 23:27:24.446962 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 23:27:24.446968 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 23:27:24.446973 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 23:27:24.446978 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 23:27:24.446984 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 23:27:24.446990 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 23:27:24.446996 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 23:27:24.447001 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 21:27:17 GMT 2020-07-11 23:27:24.447006 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 23:27:24.447011 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-11 23:27:24.447017 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 23:27:24.447025 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-11 23:27:24.447051 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-11 23:27:24.447073 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-11 23:27:24.453504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.453528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.453569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.453599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.453651 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.453666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.453678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.459770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.459793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.459842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.459861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.459889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.459915 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.460032 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.460060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.460132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.460156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.460234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.460281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.460295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.460340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.460410 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.466204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.466229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.466242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.466296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.466321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.466338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.466363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.466438 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.466470 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.466484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.466510 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.466602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.466748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.466875 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.466900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.466914 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.466943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.466997 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.467049 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.467065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.467087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.467100 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.467128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.472522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.472539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.472591 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.472604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.472742 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.472756 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.472979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473006 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.473040 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.473066 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.473107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473371 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-07-11 23:27:24.473385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473733 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-07-11 23:27:24.473902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473944 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.473959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.473982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.474006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.474028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.474090 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.474103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.474126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.474138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.478997 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:27:24.479153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:27:24.479522 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-07-11 23:27:24.479532 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 23:27:24.479537 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-11 23:27:24.479570 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-11 23:27:24.479617 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 23:27:24.479632 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 23:27:24.479638 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 23:27:24.479655 wsdl: got WSDL URL 2020-07-11 23:27:24.479660 wsdl: Parse WSDL 2020-07-11 23:27:24.479821 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-11 23:27:24.479837 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-11 23:27:24.479896 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.479905 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-11 23:27:24.479926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.479957 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.479967 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.479981 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:27:24.480003 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.480010 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480020 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:27:24.480035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.480077 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.480093 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480100 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.480115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480143 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.480151 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480161 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-11 23:27:24.480174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.480201 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-11 23:27:24.480217 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480223 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-11 23:27:24.480238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480263 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.480270 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480280 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:27:24.480299 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.480306 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480315 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:27:24.480333 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.480340 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480349 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 23:27:24.480362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.480396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.480411 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480418 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-11 23:27:24.480433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480458 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.480465 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480475 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-11 23:27:24.480496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.480524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-11 23:27:24.480539 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480546 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-11 23:27:24.480560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480592 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.480600 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480610 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:27:24.480628 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.480635 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480644 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:27:24.480662 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.480670 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480679 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 23:27:24.480697 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.480705 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480714 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:27:24.480727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.480765 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.480780 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480787 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.480801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480825 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480832 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.480903 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.480920 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480931 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:27:24.480941 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-11 23:27:24.480954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.480969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:27:24.480979 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 23:27:24.480994 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481001 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-11 23:27:24.481015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481040 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.481047 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481057 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:27:24.481070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.481095 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.481110 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481116 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.481129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481153 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481160 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.481218 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.481235 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481245 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:27:24.481255 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-11 23:27:24.481268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:27:24.481292 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-11 23:27:24.481307 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481314 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-11 23:27:24.481328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481354 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.481361 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481370 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:27:24.481388 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.481395 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481404 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:27:24.481422 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.481429 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481438 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 23:27:24.481456 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.481463 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481472 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:27:24.481490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.481529 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.481545 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481551 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.481570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481598 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.481605 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481615 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-11 23:27:24.481628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.481654 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 23:27:24.481669 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481675 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-11 23:27:24.481689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481713 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.481720 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481730 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:27:24.481743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.481768 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.481782 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481789 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.481803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481829 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.481837 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481847 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-11 23:27:24.481860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.481885 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-11 23:27:24.481900 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481906 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-11 23:27:24.481920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481945 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.481953 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481962 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:27:24.481975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.481991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.482001 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.482016 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482022 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.482036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482061 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.482068 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482077 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-11 23:27:24.482090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.482115 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-11 23:27:24.482130 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482136 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-11 23:27:24.482150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482175 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.482182 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482191 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:27:24.482209 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.482216 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482225 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:27:24.482238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.482267 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-11 23:27:24.482281 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482288 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.482301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482326 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.482333 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482342 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-11 23:27:24.482355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.482380 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-11 23:27:24.482394 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482401 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-11 23:27:24.482414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482439 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.482446 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482456 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:27:24.482473 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.482480 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:27:24.482509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.482539 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-11 23:27:24.482554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482560 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.482574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482599 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.482606 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482616 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-11 23:27:24.482629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.482654 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-11 23:27:24.482669 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482676 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-11 23:27:24.482689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482714 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.482721 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:27:24.482744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.482769 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-11 23:27:24.482783 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482790 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.482803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482829 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.482836 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482846 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-11 23:27:24.482859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.482884 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-11 23:27:24.482899 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482906 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-11 23:27:24.482920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482944 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.482952 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482961 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:27:24.482974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.482990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.483000 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.483015 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483021 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.483035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483060 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.483067 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483076 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-11 23:27:24.483089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.483114 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 23:27:24.483129 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483135 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-11 23:27:24.483149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483174 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.483181 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483191 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 23:27:24.483203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.483228 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.483243 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483250 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.483263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483288 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.483295 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483304 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-11 23:27:24.483317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.483342 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 23:27:24.483357 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483364 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-11 23:27:24.483377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483402 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.483410 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483419 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 23:27:24.483432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.483457 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.483472 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483478 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.483498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483524 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.483531 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483541 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-11 23:27:24.483554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.483579 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 23:27:24.483594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483601 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-11 23:27:24.483614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483639 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.483646 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483656 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-11 23:27:24.483676 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.483683 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483693 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-11 23:27:24.483706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.483736 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.483751 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483757 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.483771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483797 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.483804 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483813 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-11 23:27:24.483827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.483852 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 23:27:24.483868 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483882 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 23:27:24.483896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483921 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.483928 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483938 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:27:24.483951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.483977 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.483992 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.483998 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.484012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484044 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.484051 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484061 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 23:27:24.484074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.484099 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:27:24.484114 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484120 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-11 23:27:24.484134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484159 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:27:24.484166 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484176 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 23:27:24.484188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.484213 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.484228 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484234 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.484248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484271 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484278 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484315 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.484336 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.484352 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484363 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:27:24.484373 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-11 23:27:24.484385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:27:24.484410 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:27:24.484425 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484431 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-11 23:27:24.484446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484471 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:27:24.484478 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484493 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 23:27:24.484507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.484532 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.484548 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484554 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.484568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484598 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484604 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484642 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.484662 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.484679 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484689 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:27:24.484699 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-11 23:27:24.484712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:27:24.484737 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-11 23:27:24.484752 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484758 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-11 23:27:24.484772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484797 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:27:24.484806 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484816 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 23:27:24.484829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.484855 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.484870 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484877 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.484890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484914 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484921 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.484958 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.484979 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.484995 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485006 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:27:24.485016 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-11 23:27:24.485029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:27:24.485054 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:27:24.485069 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485075 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-11 23:27:24.485089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485114 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.485121 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485131 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-11 23:27:24.485149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.485156 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485166 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-11 23:27:24.485184 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.485191 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485200 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:27:24.485218 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.485225 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485235 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 23:27:24.485252 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.485259 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485268 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 23:27:24.485285 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.485292 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485302 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-11 23:27:24.485319 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.485326 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485335 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:27:24.485348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.485397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.485413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485419 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.485433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485458 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.485466 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485475 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-11 23:27:24.485494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.485520 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-11 23:27:24.485536 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485542 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-11 23:27:24.485556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485581 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.485595 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485605 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 23:27:24.485622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.485630 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485639 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:27:24.485656 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.485663 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485673 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 23:27:24.485686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.485718 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.485733 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485740 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.485753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485779 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.485786 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485795 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-11 23:27:24.485808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.485833 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-11 23:27:24.485849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485856 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 23:27:24.485870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485895 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.485903 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485912 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:27:24.485925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.485952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.485967 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.485974 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.485988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486013 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.486020 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 23:27:24.486043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.486068 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:27:24.486084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486090 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-11 23:27:24.486104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.486137 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486146 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:27:24.486164 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.486171 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486181 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-11 23:27:24.486198 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.486205 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486215 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-11 23:27:24.486232 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.486240 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486249 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-11 23:27:24.486266 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.486274 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486283 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-11 23:27:24.486296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.486338 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.486353 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486360 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.486374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486399 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.486406 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-11 23:27:24.486428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.486453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 23:27:24.486469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486475 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 23:27:24.486495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486522 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.486530 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486539 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 23:27:24.486557 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.486564 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486573 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:27:24.486592 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.486599 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486608 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 23:27:24.486621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.486654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.486669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486676 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.486690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486715 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.486722 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486732 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 23:27:24.486745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.486770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:27:24.486786 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486792 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.486806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486832 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.486839 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486848 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:27:24.486866 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.486873 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486882 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:27:24.486900 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.486906 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486915 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:27:24.486934 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.486941 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486951 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 23:27:24.486969 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.486976 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.486985 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:27:24.486998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.487039 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.487055 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487061 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.487075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487101 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487109 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487118 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 23:27:24.487131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.487156 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.487170 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487200 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487207 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487217 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.487260 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.487293 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487303 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:27:24.487321 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.487328 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487337 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-11 23:27:24.487357 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.487364 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487373 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-11 23:27:24.487391 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.487398 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487408 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 23:27:24.487425 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.487432 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487442 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-11 23:27:24.487459 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:27:24.487466 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487476 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-11 23:27:24.487498 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.487506 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487516 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.487534 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.487541 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487551 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:27:24.487574 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.487581 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487599 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-11 23:27:24.487617 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.487623 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487633 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:27:24.487650 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.487657 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487666 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:27:24.487679 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487735 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.487753 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487759 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.487774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487799 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.487806 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487816 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:27:24.487834 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.487841 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487850 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 23:27:24.487867 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.487874 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487891 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 23:27:24.487909 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.487917 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487926 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 23:27:24.487939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.487977 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.487992 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.487998 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.488012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488037 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488044 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488054 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-11 23:27:24.488067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.488092 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.488106 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488133 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488140 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488150 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488163 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488179 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.488193 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488219 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.488226 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488236 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 23:27:24.488254 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.488261 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488271 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 23:27:24.488289 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.488295 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488304 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 23:27:24.488322 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.488329 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488338 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 23:27:24.488355 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.488362 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488371 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 23:27:24.488389 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.488395 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488404 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 23:27:24.488422 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.488429 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488438 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:27:24.488455 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.488462 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488471 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 23:27:24.488500 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.488507 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488517 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 23:27:24.488535 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.488542 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488551 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:27:24.488569 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.488576 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488585 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:27:24.488598 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.488651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.488667 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488674 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.488688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488714 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.488721 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488731 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:27:24.488749 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.488755 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488765 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:27:24.488782 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.488789 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488798 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:27:24.488815 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:27:24.488822 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488832 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.488845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.488882 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.488898 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488904 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.488919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488944 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.488951 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488961 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-11 23:27:24.488974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.488989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.488999 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.489013 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489041 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489048 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489058 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489071 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.489102 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489128 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.489135 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489144 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 23:27:24.489162 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.489169 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489178 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 23:27:24.489195 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.489202 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489212 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 23:27:24.489233 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.489240 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489250 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 23:27:24.489267 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.489274 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489284 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 23:27:24.489301 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.489308 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489318 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 23:27:24.489335 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.489342 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489351 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:27:24.489369 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.489376 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489385 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 23:27:24.489402 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.489409 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489418 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 23:27:24.489436 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489443 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489453 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-11 23:27:24.489471 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.489478 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489492 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:27:24.489511 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.489518 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489527 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:27:24.489540 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.489597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.489613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489640 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489648 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489657 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489670 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.489700 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489727 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.489734 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489744 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-11 23:27:24.489761 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.489768 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489778 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-11 23:27:24.489795 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.489802 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489812 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 23:27:24.489829 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.489836 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489846 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-11 23:27:24.489863 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.489870 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489879 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-11 23:27:24.489897 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.489904 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489913 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 23:27:24.489931 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.489938 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489947 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-11 23:27:24.489964 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.489971 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.489989 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-11 23:27:24.490007 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.490014 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.490023 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-11 23:27:24.490049 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.490055 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.490065 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 23:27:24.490082 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.490089 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.490098 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 23:27:24.490115 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.490122 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.490133 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-11 23:27:24.490150 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.490157 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.490166 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:27:24.490184 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.490191 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.490200 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-11 23:27:24.490213 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.490279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.490299 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490305 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-11 23:27:24.490320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490345 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.490352 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490361 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 23:27:24.490374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.490400 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.490415 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490421 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.490435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490461 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.490468 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490477 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-11 23:27:24.490496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.490523 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 23:27:24.490538 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490544 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-11 23:27:24.490558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490583 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.490590 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490600 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:27:24.490618 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.490625 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490634 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 23:27:24.490652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.490659 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490668 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 23:27:24.490686 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:27:24.490693 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490702 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 23:27:24.490715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.490752 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-11 23:27:24.490767 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490774 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.490788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490813 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:27:24.490820 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490829 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-11 23:27:24.490843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.490858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.490868 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-11 23:27:24.490888 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:27:24.490915 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-11 23:27:24.490922 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:27:24.490932 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-11 23:27:24.490945 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:27:24.490961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.490975 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491001 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.491008 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491018 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-11 23:27:24.491036 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.491043 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491052 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-11 23:27:24.491070 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.491077 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491086 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-11 23:27:24.491104 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:27:24.491111 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491121 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 23:27:24.491138 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.491145 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491154 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-11 23:27:24.491172 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.491179 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491189 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-11 23:27:24.491207 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.491214 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491223 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:27:24.491241 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.491247 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491257 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-11 23:27:24.491274 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.491281 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491290 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-11 23:27:24.491307 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.491314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:27:24.491337 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-11 23:27:24.491387 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.491404 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491411 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-11 23:27:24.491433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491458 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.491465 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:27:24.491493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.491520 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.491535 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491542 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.491556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491581 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:27:24.491588 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491598 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-11 23:27:24.491611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.491636 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-11 23:27:24.491650 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-11 23:27:24.491676 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:27:24.491683 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 23:27:24.491693 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-11 23:27:24.491711 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:27:24.491718 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-11 23:27:24.491727 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-11 23:27:24.491745 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:27:24.491752 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 23:27:24.491762 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-11 23:27:24.491775 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-11 23:27:24.491798 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.491814 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491821 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.491835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491860 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.491867 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491877 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:27:24.491895 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.491902 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491911 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 23:27:24.491929 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.491936 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491945 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 23:27:24.491958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.491981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.491991 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492006 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492013 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.492027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492052 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492059 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492068 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-11 23:27:24.492082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.492107 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.492121 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492148 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492156 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492165 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.492209 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492234 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.492241 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492251 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-11 23:27:24.492270 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.492277 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492286 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-11 23:27:24.492304 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.492311 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492320 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 23:27:24.492337 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.492344 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492354 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-11 23:27:24.492371 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.492378 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492387 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 23:27:24.492405 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.492411 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492420 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-11 23:27:24.492438 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.492445 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492454 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-11 23:27:24.492472 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.492479 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492493 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:27:24.492512 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.492519 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492529 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:27:24.492542 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.492590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.492607 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492613 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-11 23:27:24.492628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492653 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.492660 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492670 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:27:24.492687 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.492694 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492703 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:27:24.492720 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.492727 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492737 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:27:24.492754 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.492761 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492770 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 23:27:24.492788 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.492795 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492804 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:27:24.492817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.492857 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.492873 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492879 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.492893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492917 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492924 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.492962 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.492982 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.492999 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493009 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:27:24.493020 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-11 23:27:24.493032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:27:24.493056 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 23:27:24.493071 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493078 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-11 23:27:24.493093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493118 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.493125 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493135 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-11 23:27:24.493148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.493173 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.493188 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493194 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.493209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493235 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 23:27:24.493242 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493251 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-11 23:27:24.493264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.493289 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-11 23:27:24.493304 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493310 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-11 23:27:24.493325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.493358 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493368 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 23:27:24.493385 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.493392 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493402 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 23:27:24.493419 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.493426 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493435 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-11 23:27:24.493448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.493482 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.493503 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493509 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.493524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493549 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.493556 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493566 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-11 23:27:24.493579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.493604 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 23:27:24.493619 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493626 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-11 23:27:24.493639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493665 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.493672 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493681 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:27:24.493695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.493720 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.493735 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493741 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.493755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493781 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.493788 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493797 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-11 23:27:24.493810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.493825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.493835 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 23:27:24.493849 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.493876 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.493883 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.493893 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.493906 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.493922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.493936 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.493963 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.493970 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.493980 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-11 23:27:24.493997 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.494005 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494014 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-11 23:27:24.494032 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.494039 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494048 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-11 23:27:24.494065 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.494072 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494082 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-11 23:27:24.494099 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.494106 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494115 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-11 23:27:24.494133 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:27:24.494140 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494149 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-11 23:27:24.494167 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:27:24.494174 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494183 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-11 23:27:24.494201 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:27:24.494208 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494217 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-11 23:27:24.494235 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:27:24.494242 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494252 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-11 23:27:24.494269 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.494276 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494285 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-11 23:27:24.494303 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.494310 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494320 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-11 23:27:24.494338 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.494345 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494354 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-11 23:27:24.494371 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.494378 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494387 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-11 23:27:24.494401 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.494463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.494481 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.494492 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-11 23:27:24.494511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.494537 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.494544 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.494553 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.494571 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.494578 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.494587 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.494600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.494619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.494629 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.494644 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.494651 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.494665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.494690 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:27:24.494698 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.494707 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-11 23:27:24.494721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.494736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.494746 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-11 23:27:24.494759 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:27:24.494787 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-11 23:27:24.494794 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:27:24.494803 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-11 23:27:24.494816 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:27:24.494832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.494846 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-11 23:27:24.494872 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.494880 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:27:24.494889 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-11 23:27:24.494907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.494914 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:27:24.494923 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 23:27:24.494940 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.494947 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:27:24.494957 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-11 23:27:24.494975 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 23:27:24.494982 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:27:24.494991 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-11 23:27:24.495009 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.495016 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:27:24.495025 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-11 23:27:24.495043 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 23:27:24.495050 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:27:24.495059 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-11 23:27:24.495077 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.495084 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:27:24.495093 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:27:24.495106 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-11 23:27:24.495144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.495161 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495168 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-11 23:27:24.495184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495209 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.495216 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495226 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.495244 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.495251 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495260 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.495274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.495303 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.495318 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495324 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-11 23:27:24.495338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495363 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:27:24.495370 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495380 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-11 23:27:24.495393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.495418 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-11 23:27:24.495433 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495440 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-11 23:27:24.495455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495480 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.495492 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495503 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.495521 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.495528 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495537 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.495550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.495581 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.495596 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495602 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.495617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495642 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:27:24.495649 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495659 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-11 23:27:24.495672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.495697 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 23:27:24.495712 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495718 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.495732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495757 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.495764 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495774 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:27:24.495792 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.495799 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495808 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:27:24.495821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.495850 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.495865 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495872 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.495886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495911 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.495919 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495928 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 23:27:24.495941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.495957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.495967 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.495987 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.496016 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.496024 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.496034 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.496047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.496063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.496077 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.496145 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.496153 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.496162 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:27:24.496180 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:27:24.496187 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.496196 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 23:27:24.496211 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.496230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.496245 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:27:24.496281 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-11 23:27:24.496289 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:27:24.496298 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-11 23:27:24.496312 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:27:24.496328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.496342 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-11 23:27:24.496367 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.496375 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-11 23:27:24.496384 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:27:24.496402 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.496409 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-11 23:27:24.496419 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 23:27:24.496432 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-11 23:27:24.496451 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.496467 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496474 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-11 23:27:24.496492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496519 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.496527 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496536 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-11 23:27:24.496550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.496575 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.496591 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496597 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.496610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496635 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.496642 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496652 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-11 23:27:24.496665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.496690 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 23:27:24.496705 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496711 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.496725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496750 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.496757 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496766 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-11 23:27:24.496784 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.496791 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496800 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:27:24.496818 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.496824 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496833 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:27:24.496851 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.496857 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496867 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 23:27:24.496879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.496916 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.496931 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496938 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.496953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496978 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.496985 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.496994 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-11 23:27:24.497007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.497033 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.497046 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497075 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497082 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497092 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497105 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.497135 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497160 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.497167 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497177 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:27:24.497194 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.497201 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497211 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:27:24.497228 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.497235 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497245 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-11 23:27:24.497263 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.497271 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497280 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 23:27:24.497299 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.497306 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497315 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:27:24.497333 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.497340 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497349 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 23:27:24.497367 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 23:27:24.497374 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497384 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-11 23:27:24.497397 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.497434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.497450 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497457 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-11 23:27:24.497471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497503 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.497510 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497520 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-11 23:27:24.497538 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.497545 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497555 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-11 23:27:24.497572 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.497579 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497588 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-11 23:27:24.497606 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.497613 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497622 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-11 23:27:24.497639 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.497646 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497656 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-11 23:27:24.497673 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.497679 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497689 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-11 23:27:24.497707 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.497713 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497722 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 23:27:24.497740 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.497747 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497756 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 23:27:24.497769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.497821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.497836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497843 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-11 23:27:24.497858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497883 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:27:24.497890 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-11 23:27:24.497913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.497938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 23:27:24.497955 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:27:24.497962 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-11 23:27:24.497972 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-11 23:27:24.497988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.497994 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-11 23:27:24.498007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.498031 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.498051 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:27:24.498067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.498077 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:27:24.498088 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-11 23:27:24.498105 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.498112 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-11 23:27:24.498122 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-11 23:27:24.498138 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:27:24.498145 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-11 23:27:24.498154 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-11 23:27:24.498171 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.498178 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.498188 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.498204 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.498211 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.498220 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.498237 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.498244 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.498254 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.498280 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.498287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-11 23:27:24.498296 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.498313 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:27:24.498320 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-11 23:27:24.498330 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:27:24.498347 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:27:24.498353 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-11 23:27:24.498363 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-11 23:27:24.498380 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.498386 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.498396 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.498413 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 23:27:24.498420 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-11 23:27:24.498430 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-11 23:27:24.498447 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.498453 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-11 23:27:24.498463 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.498480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:27:24.498492 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-11 23:27:24.498503 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:27:24.498519 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:27:24.498526 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-11 23:27:24.498536 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-11 23:27:24.498552 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.498570 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.498581 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.498599 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.498606 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 23:27:24.498616 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.498629 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-11 23:27:24.498661 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.498690 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-11 23:27:24.498716 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.498743 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-11 23:27:24.498770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.498796 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 23:27:24.498823 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.498849 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-11 23:27:24.498875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.498902 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 23:27:24.498928 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.498954 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-11 23:27:24.498980 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.499005 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-11 23:27:24.499032 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-11 23:27:24.499058 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-11 23:27:24.499084 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-11 23:27:24.499110 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-11 23:27:24.499136 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-11 23:27:24.499163 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-11 23:27:24.499189 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.499215 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 23:27:24.499241 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.499267 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 23:27:24.499293 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.499319 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 23:27:24.499344 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.499370 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 23:27:24.499396 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.499422 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:27:24.499448 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.499475 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:27:24.499508 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.499534 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-11 23:27:24.499560 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.499587 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:27:24.499612 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.499638 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-11 23:27:24.499664 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.499690 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-11 23:27:24.499716 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.499743 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:27:24.499770 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.499796 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 23:27:24.499823 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.499849 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:27:24.499875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.499901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.499927 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.499953 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.499979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.500005 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.500031 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.500057 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 23:27:24.500083 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-11 23:27:24.500109 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-11 23:27:24.500135 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.500161 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-11 23:27:24.500187 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.500213 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.500239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.500264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 23:27:24.500291 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.500317 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-11 23:27:24.500346 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.500372 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 23:27:24.500398 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.500423 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 23:27:24.500449 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.500475 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-11 23:27:24.500506 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.500532 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-11 23:27:24.500559 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.500585 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 23:27:24.500611 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.500638 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.500664 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.500690 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 23:27:24.500716 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.500743 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 23:27:24.500769 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.500795 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 23:27:24.500821 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.500839 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.500865 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:27:24.500891 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.500909 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.500926 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.500952 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:27:24.500978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.500995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501028 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.501079 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501105 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.501131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501165 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:27:24.501233 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501259 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.501284 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501310 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.501336 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501353 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501378 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.501404 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501420 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501446 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.501472 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501502 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.501530 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501556 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:27:24.501582 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501608 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.501634 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501664 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.501708 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501735 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501772 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:27:24.501799 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501826 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.501851 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501877 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.501903 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501929 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.501955 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.501981 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.502006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.502160 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502177 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502194 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502221 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.502247 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502274 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.502300 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502317 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502333 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502350 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502366 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502391 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.502417 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502450 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502476 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.502511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.502638 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502655 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502672 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502688 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502714 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.502740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502757 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.502842 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502868 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.502894 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502912 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502928 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502945 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.502971 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:27:24.502996 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503022 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:27:24.503047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503064 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503106 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.503132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.503250 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503276 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 23:27:24.503301 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503319 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503335 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503360 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.503386 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503412 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.503438 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503455 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503481 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:27:24.503513 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503530 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503556 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:27:24.503582 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503599 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503630 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:27:24.503656 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503674 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503700 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.503725 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503751 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.503777 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.503879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503929 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.503995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504021 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:27:24.504047 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504064 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504089 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:27:24.504115 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504132 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504149 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504174 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:27:24.504200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504233 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.504301 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504327 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.504353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504370 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:27:24.504454 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504480 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.504512 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504538 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.504563 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504580 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504606 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.504637 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504655 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504680 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.504706 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504732 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.504758 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504784 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:27:24.504809 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504834 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.504860 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504886 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.504912 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504929 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.504954 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:27:24.504980 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505006 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.505031 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505057 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.505083 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505109 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.505134 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505160 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.505186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505220 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505236 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505253 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.505395 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505428 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505457 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505518 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.505567 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505616 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.505651 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505669 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505685 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505702 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505718 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505744 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.505769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505786 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505803 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505828 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.505854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:27:24.505977 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.505994 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506010 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506027 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506053 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.506079 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506095 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506112 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506128 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506154 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.506180 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506205 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:27:24.506231 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506248 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506264 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506281 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506306 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:27:24.506331 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506357 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:27:24.506383 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506400 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506417 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.506532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:27:24.506657 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506683 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 23:27:24.506709 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506727 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506744 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506770 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:27:24.506795 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506821 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:27:24.506846 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506863 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506889 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:27:24.506915 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506932 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.506957 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:27:24.506983 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507000 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507026 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:27:24.507051 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507068 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507094 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:27:24.507120 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507145 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:27:24.507171 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507188 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507204 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507220 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507246 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.507271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507304 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507370 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:27:24.507412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:27:24.507438 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.507500 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.507551 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.507600 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.507655 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.507704 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.507751 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.507800 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-11 23:27:24.507847 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-11 23:27:24.507904 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-11 23:27:24.507952 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.507998 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.508046 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.508093 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.508140 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.508189 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.508237 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.508286 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.508332 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.508386 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.508434 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.508482 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.508535 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.508584 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.508639 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.508695 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.508754 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.508801 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-11 23:27:24.508847 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.508894 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.508940 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.508989 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.509038 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.509087 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.509140 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.509187 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.509234 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.509281 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.509330 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.509377 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.509426 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.509482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.509536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.509585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.509638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.509687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.509736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.509782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.509830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-11 23:27:24.509878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-11 23:27:24.509927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-11 23:27:24.509974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.510021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.510070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.510117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.510164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.510212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.510263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.510312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.510358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.510407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.510455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.510509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.510556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.510604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.510660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.510713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.510765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.510812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-11 23:27:24.510859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.510906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.510953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.511003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.511051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.511100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.511153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.511200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.511247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.511294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.511343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.511390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.511439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.511500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.511549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.511597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.511646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.511693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.511743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.511790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.511837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-11 23:27:24.511885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-11 23:27:24.511933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-11 23:27:24.511980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.512026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.512074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.512121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.512168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.512217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.512265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.512314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.512360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.512408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.512462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.512518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.512565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.512615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.512663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.512715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.512767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.512814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-11 23:27:24.512861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.512908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.512954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.513003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.513051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.513099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.513151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.513198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.513245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.513292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.513341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.513388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.513785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.513843 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 23:27:24.513870 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.513931 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.513986 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.514039 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.514093 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.514146 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.514199 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.514254 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:27:24.514306 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:27:24.514360 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:27:24.514412 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.514465 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.514525 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.514578 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.514633 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.514686 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.514739 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.514792 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.514845 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.514898 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.514952 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.515006 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.515060 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.515114 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.515166 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.515219 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.515273 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.515326 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:27:24.515381 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.515433 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.515491 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.515546 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.515598 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.515652 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.515706 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.515759 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.515814 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.515866 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.515919 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.515971 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.516025 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.516085 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 23:27:24.516109 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.516163 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.516217 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.516271 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.516325 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.516378 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.516432 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.516490 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:27:24.516547 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:27:24.516606 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:27:24.516660 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.516713 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.516766 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.516819 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.516872 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.516927 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.516981 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.517035 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.517089 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.517142 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.517195 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.517248 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.517303 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.517357 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.517411 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.517464 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.517523 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.517577 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:27:24.517630 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.517683 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.517738 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.517791 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.517844 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.517899 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.517952 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.518006 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.518059 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.518113 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.518166 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.518220 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.518273 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.518334 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-11 23:27:24.518356 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.518406 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.518455 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.518510 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.518558 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.518605 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.518653 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.518701 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:27:24.518748 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:27:24.518796 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:27:24.518845 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.518893 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.518942 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.518989 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.519037 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.519086 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.519133 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.519181 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.519228 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.519275 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.519335 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.519384 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.519431 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.519480 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.519533 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.519580 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.519628 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.519675 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:27:24.519723 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.519771 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.519819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.519868 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.519916 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.519964 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.520012 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.520060 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.520108 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.520157 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.520205 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.520252 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.520301 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.520357 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-11 23:27:24.520379 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.520429 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.520479 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.520534 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.520585 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.520635 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.520702 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.520754 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:27:24.520804 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:27:24.520854 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:27:24.520905 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.520954 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.521003 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.521052 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.521102 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.521152 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.521201 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.521251 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.521301 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.521350 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.521401 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.521450 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.521507 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.521557 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.521607 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.521657 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.521707 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.521756 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:27:24.521806 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.521855 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.521905 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.521960 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.522016 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.522066 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.522116 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.522166 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.522216 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.522266 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.522315 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.522364 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.522414 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.522467 wsdl: current service: Service1 2020-07-11 23:27:24.522484 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-11 23:27:24.522519 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-11 23:27:24.522547 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-11 23:27:24.522574 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-11 23:27:24.522599 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-11 23:27:24.522620 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.522636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.522646 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.522654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.522663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.522671 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.522679 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.522687 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:27:24.522695 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:27:24.522703 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:27:24.522711 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.522719 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.522727 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.522734 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.522742 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.522750 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.522758 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.522766 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.522774 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.522782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.522789 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.522796 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.522804 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.522811 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.522820 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.522827 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.522834 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.522842 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:27:24.522849 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.522857 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.522864 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.522872 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.522880 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.522888 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.522896 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.522903 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.522911 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.522919 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.522932 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.522940 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.522948 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.522956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.522967 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.522974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.522982 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.522989 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.522997 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.523004 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.523011 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:27:24.523018 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:27:24.523026 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:27:24.523033 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.523040 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.523048 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.523055 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.523063 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.523070 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.523078 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.523085 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.523092 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.523100 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.523107 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.523114 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.523121 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.523128 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.523136 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.523144 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.523151 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.523158 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:27:24.523166 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.523173 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.523181 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.523189 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.523196 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.523203 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.523211 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.523218 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.523225 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.523233 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.523240 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.523247 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.523255 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.523262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.523272 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.523279 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.523287 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.523294 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.523301 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.523308 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.523321 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:27:24.523329 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:27:24.523337 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:27:24.523344 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.523352 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.523359 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.523366 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.523374 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.523381 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.523388 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.523396 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.523402 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.523410 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.523416 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.523423 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.523430 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.523437 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.523445 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.523452 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.523459 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.523465 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:27:24.523472 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.523479 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.523490 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.523498 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.523507 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.523514 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.523521 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.523528 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.523535 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.523542 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.523548 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.523555 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.523562 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.523569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:27:24.523577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:27:24.523584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:27:24.523592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:27:24.523599 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.523606 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:27:24.523612 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:27:24.523619 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:27:24.523626 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:27:24.523633 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:27:24.523640 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:27:24.523647 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:27:24.523655 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:27:24.523662 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:27:24.523669 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.523677 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.523684 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:27:24.523691 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:27:24.523702 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:27:24.523710 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:27:24.523717 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.523724 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:27:24.523730 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:27:24.523737 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.523745 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:27:24.523752 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:27:24.523759 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:27:24.523765 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:27:24.523772 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:27:24.523779 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:27:24.523785 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:27:24.523792 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:27:24.523799 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:27:24.523806 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:27:24.523813 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:27:24.523820 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:27:24.523826 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:27:24.523833 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:27:24.523840 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:27:24.523847 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:27:24.523854 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:27:24.524198 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-11 23:27:24.524209 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 23:27:24.524214 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 23:27:24.524218 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 23:27:24.524225 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-11 23:27:24.524230 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 23:27:24.524234 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 23:27:24.524244 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-11 23:27:24.524253 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 23:27:24.524296 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.524304 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 23:27:24.524320 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 23:27:24.524342 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-11 23:27:24.524349 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-11 23:27:24.524353 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-11 23:27:24.524358 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-11 23:27:24.524364 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 23:27:24.524375 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:27:24.524381 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:27:24.524387 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:27:24.524398 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.524407 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:27:24.524412 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-11 23:27:24.524451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.524466 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 23:27:24.524472 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.524506 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 23:27:24.524513 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-11 23:27:24.524518 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-11 23:27:24.524522 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-11 23:27:24.524525 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-11 23:27:24.524530 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-11 23:27:24.524534 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-11 23:27:24.524539 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 23:27:24.524543 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-11 23:27:24.524550 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 23:27:24.524561 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:27:24.524568 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:27:24.524572 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:27:24.524578 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.524584 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 23:27:24.524588 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:27:24.524616 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 23:27:24.524623 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.524627 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.524633 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.524637 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:27:24.524649 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 23:27:24.524657 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:27:24.524661 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:27:24.524666 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 23:27:24.524672 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205518" 2020-07-11 23:27:24.524680 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:27:24.524684 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:27:24.524689 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:27:24.524695 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:27:24.524700 wsdl: in serializeType: returning: 205518 2020-07-11 23:27:24.524706 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 23:27:24.524713 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:27:24.524717 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:27:24.524722 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 23:27:24.524727 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-11 23:27:24.524734 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:27:24.524739 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:27:24.524749 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:27:24.524754 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:27:24.524758 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-11 23:27:24.524763 wsdl: in serializeType: returning: 205518PLN 2020-07-11 23:27:24.524767 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205518PLN 2020-07-11 23:27:24.524792 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205518PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-11 23:27:24.524797 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-11 23:27:24.524803 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1033"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-11 23:27:24.524818 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-11 23:27:24.524824 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205518PLN 2020-07-11 23:27:24.524834 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-11 23:27:24.524911 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-11 23:27:24.524847 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 23:27:24.524858 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 23:27:24.524864 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 23:27:24.524869 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 23:27:24.524873 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 23:27:24.524880 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:27:24.524890 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:27:24.524899 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 23:27:24.524904 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 23:27:24.524917 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-11 23:27:24.524926 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 23:27:24.524933 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 23:27:24.531455 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 23:27:24.531467 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 23:27:24.531476 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-11 23:27:24.531481 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-11 23:27:24.531493 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:27:24.531498 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:27:24.531503 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 23:27:24.531507 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 23:27:24.531512 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-11 23:27:24.531538 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-11 23:27:24.540686 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-11 23:27:24.540711 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-11 23:27:24.540718 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 23:27:24.540723 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 23:27:24.540729 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 23:27:24.540735 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 23:27:24.540740 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 23:27:24.540746 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 23:27:24.540751 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 23:27:24.540757 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 21:27:17 GMT 2020-07-11 23:27:24.540763 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 23:27:24.540768 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-11 23:27:24.540774 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 23:27:24.540784 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-11 23:27:24.540811 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-11 23:27:24.540823 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-11 23:27:24.540833 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 23:27:24.540838 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-11 23:27:24.540843 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-11 23:27:24.540885 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 23:27:24.540898 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 23:27:24.540904 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 23:27:24.540933 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 23:27:24.540940 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 11 Jul 2020 21:27:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-11 23:27:24.540971 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-11 23:27:24.540980 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-11 23:27:24.541001 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-11 23:27:24.541007 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-11 23:27:24.541108 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-11 23:27:24.541205 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-11 23:27:24.541211 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-11 23:27:24.541219 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-11 23:27:24.541230 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 23:27:24.541253 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-11 23:27:24.541307 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-11 23:27:24.541337 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 23:27:24.541352 nusoap_client: got fault 2020-07-11 23:27:24.541361 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-11 23:27:24.541366 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-11 23:27:24.541371 nusoap_client: detail =