Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
701745-0001 Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT
 Silnik:
JR T3789
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 19:06:43 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 21:07:00.810412 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 21:07:00.810472 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 21:07:00.810494 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 21:07:00.810512 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 21:07:00.810522 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 21:07:00.810529 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 21:07:00.810542 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 21:07:00.810551 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 21:07:00.810557 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 21:07:00.810567 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 21:07:00.810575 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 21:07:00.810594 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 21:07:00.810601 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 21:07:00.810606 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 21:07:00.810610 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 21:07:00.810614 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 21:07:00.810626 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 21:07:00.810643 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 21:07:00.810652 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 21:07:00.810657 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 21:07:00.810663 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 21:07:00.810677 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 21:07:00.810686 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 21:07:00.817194 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 21:07:00.817216 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 21:07:00.817228 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 21:07:00.817234 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 21:07:00.817240 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 21:07:00.817245 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 21:07:00.817249 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 21:07:00.817288 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 21:07:00.833028 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 21:07:00.833046 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 21:07:00.833054 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 21:07:00.833059 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 21:07:00.833065 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 21:07:00.833070 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 21:07:00.833076 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 21:07:00.833083 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 21:07:00.833089 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 21:07:00.833095 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 19:06:43 GMT 2019-10-14 21:07:00.833101 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 21:07:00.833106 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 21:07:00.833113 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 21:07:00.833123 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 21:07:00.833152 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 21:07:00.833176 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 21:07:00.839141 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.839189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.839224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.839259 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.839304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.839347 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.845454 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.845503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.845526 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.845551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.845567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.845603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.845618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.845646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.845666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.845711 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.845738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.845808 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.851957 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.852010 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 21:07:00.852029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852089 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.852109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852301 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.852318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852558 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.852576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.852645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858595 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858764 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.858929 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.858999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.859016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.859092 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-14 21:07:00.859105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.859133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.859203 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.859222 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.859250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:07:00.859299 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:07:00.859336 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-14 21:07:00.859347 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 21:07:00.859353 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 21:07:00.859460 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 21:07:00.859505 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 21:07:00.859520 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 21:07:00.859528 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 21:07:00.859547 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 21:07:00.859552 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 21:07:00.859733 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 21:07:00.859750 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 21:07:00.859810 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.859820 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 21:07:00.859840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.859871 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.859881 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.859900 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 21:07:00.859922 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.859930 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.859941 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 21:07:00.859957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.859989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.860002 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.860018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860025 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.860043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860071 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.860079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 21:07:00.860104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.860132 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 21:07:00.860148 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860155 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 21:07:00.860170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860196 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.860203 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860213 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 21:07:00.860232 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.860238 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860248 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 21:07:00.860266 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.860273 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860283 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 21:07:00.860296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.860331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.860347 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860354 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 21:07:00.860369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860394 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.860401 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860411 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 21:07:00.860425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.860451 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 21:07:00.860466 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860473 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 21:07:00.860488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860513 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.860521 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860531 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 21:07:00.860548 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.860555 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860565 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 21:07:00.860582 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.860597 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860608 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 21:07:00.860626 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.860633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860643 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:07:00.860657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.860696 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.860711 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860718 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.860732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860757 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860806 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.860827 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.860845 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860857 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:07:00.860868 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 21:07:00.860880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 21:07:00.860906 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 21:07:00.860922 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860928 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 21:07:00.860948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860975 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.860982 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.860992 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 21:07:00.861010 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.861017 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861027 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 21:07:00.861044 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.861050 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861060 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 21:07:00.861078 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.861085 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861095 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:07:00.861108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.861145 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.861160 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861167 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.861181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861207 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.861215 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861225 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 21:07:00.861239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.861264 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 21:07:00.861279 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861285 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 21:07:00.861300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861324 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.861331 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861341 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 21:07:00.861355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.861380 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.861395 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861402 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.861415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861441 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.861448 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861461 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 21:07:00.861475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.861501 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 21:07:00.861516 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861523 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 21:07:00.861536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861561 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.861568 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861578 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:07:00.861605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.861631 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.861647 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861653 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.861667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861692 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.861699 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861710 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 21:07:00.861723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.861748 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 21:07:00.861763 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861769 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 21:07:00.861783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861809 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.861816 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861826 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 21:07:00.861844 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.861851 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861860 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:07:00.861874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.861903 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 21:07:00.861918 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861924 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.861938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861963 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.861970 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.861980 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 21:07:00.861993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.862019 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 21:07:00.862033 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862040 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 21:07:00.862053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862078 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.862085 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862095 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 21:07:00.862112 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.862119 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862129 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:07:00.862142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.862171 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 21:07:00.862185 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862191 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.862205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862230 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.862237 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862247 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 21:07:00.862260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.862285 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 21:07:00.862300 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862306 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 21:07:00.862320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862344 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.862351 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862361 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:07:00.862375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.862400 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 21:07:00.862415 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862421 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.862435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862459 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.862466 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862476 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 21:07:00.862490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.862515 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 21:07:00.862530 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862536 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 21:07:00.862550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862574 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.862581 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862598 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:07:00.862612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.862637 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.862652 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862659 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.862672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862697 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.862704 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862714 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 21:07:00.862727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.862753 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 21:07:00.862767 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862773 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 21:07:00.862787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862813 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.862820 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862830 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 21:07:00.862843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.862868 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.862883 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862889 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.862903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862929 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.862936 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862947 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 21:07:00.862960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.862975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.862985 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 21:07:00.863000 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863006 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 21:07:00.863019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863045 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.863052 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863062 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 21:07:00.863075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.863100 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.863115 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863121 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.863135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863160 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.863167 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863177 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 21:07:00.863190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.863215 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 21:07:00.863230 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863236 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 21:07:00.863250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863275 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.863282 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863292 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 21:07:00.863310 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.863316 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863326 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 21:07:00.863339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.863368 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.863382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863388 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.863402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863427 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.863434 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863444 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 21:07:00.863458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.863483 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 21:07:00.863498 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863504 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 21:07:00.863518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863543 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.863550 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863560 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:07:00.863573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.863605 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.863620 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863627 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.863640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863668 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.863675 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863685 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 21:07:00.863699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.863725 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:07:00.863740 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863746 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 21:07:00.863760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863785 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 21:07:00.863793 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863802 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 21:07:00.863816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.863842 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.863857 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863863 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.863876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863900 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863906 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863945 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.863965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.863982 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.863993 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:07:00.864003 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 21:07:00.864016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 21:07:00.864040 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 21:07:00.864055 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864062 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 21:07:00.864076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864102 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 21:07:00.864109 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864119 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 21:07:00.864132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.864157 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.864172 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864178 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.864192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864215 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864222 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864260 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.864280 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.864297 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864308 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:07:00.864318 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 21:07:00.864330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 21:07:00.864355 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 21:07:00.864369 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864376 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 21:07:00.864390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864415 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 21:07:00.864422 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864432 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 21:07:00.864445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.864471 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.864486 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864492 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.864505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864529 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864535 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864573 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.864598 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.864616 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864627 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:07:00.864638 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 21:07:00.864650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 21:07:00.864675 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 21:07:00.864690 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864696 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 21:07:00.864710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864736 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.864743 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864753 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 21:07:00.864771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.864778 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864788 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 21:07:00.864805 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.864812 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864821 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 21:07:00.864839 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.864845 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864855 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 21:07:00.864872 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.864879 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864888 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 21:07:00.864906 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.864912 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864922 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 21:07:00.864939 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.864946 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.864956 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:07:00.864969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.865019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.865036 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865042 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.865057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865082 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.865089 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865099 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 21:07:00.865112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.865138 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 21:07:00.865153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865159 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 21:07:00.865173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865197 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.865204 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865214 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 21:07:00.865232 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.865239 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865248 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:07:00.865266 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.865272 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865282 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 21:07:00.865295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.865328 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.865343 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865349 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.865363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865388 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.865395 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 21:07:00.865418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.865444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 21:07:00.865458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865465 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 21:07:00.865479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865503 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.865510 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865520 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:07:00.865534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.865559 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.865574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865580 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.865599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865625 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.865632 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865642 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 21:07:00.865656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.865681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:07:00.865696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865702 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 21:07:00.865716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865742 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.865749 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865758 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 21:07:00.865776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.865783 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865793 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:07:00.865810 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.865817 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865826 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 21:07:00.865840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.865874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.865889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865895 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.865909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865934 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.865941 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 21:07:00.865964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.865979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.865989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:07:00.866004 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866010 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 21:07:00.866024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866049 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.866056 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866066 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 21:07:00.866084 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.866090 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866100 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 21:07:00.866118 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.866125 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866134 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 21:07:00.866152 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.866159 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866168 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 21:07:00.866186 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.866192 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866202 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 21:07:00.866215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.866256 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.866271 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866277 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.866291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866316 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866323 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866333 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 21:07:00.866346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.866371 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 21:07:00.866385 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866414 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866421 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866431 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866445 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866461 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.866475 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866501 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.866508 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866518 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:07:00.866535 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.866542 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866552 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 21:07:00.866570 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.866576 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866591 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 21:07:00.866610 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.866617 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866627 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 21:07:00.866645 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.866652 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866661 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 21:07:00.866679 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 21:07:00.866685 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866695 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 21:07:00.866713 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.866720 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866730 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.866748 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.866754 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866764 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:07:00.866781 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.866787 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866797 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 21:07:00.866814 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.866821 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866830 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 21:07:00.866847 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.866854 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866864 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 21:07:00.866877 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.866933 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.866951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866957 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 21:07:00.866971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.866996 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.867003 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867013 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 21:07:00.867031 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.867038 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867047 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 21:07:00.867065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.867072 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867082 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 21:07:00.867099 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.867106 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867115 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 21:07:00.867129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.867165 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867186 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.867201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867227 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867234 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867244 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 21:07:00.867257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.867283 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 21:07:00.867296 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867324 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867331 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867341 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867354 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.867384 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867409 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.867416 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867426 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 21:07:00.867444 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.867450 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867460 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 21:07:00.867477 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.867484 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867493 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 21:07:00.867511 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.867517 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867527 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 21:07:00.867544 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.867551 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867560 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 21:07:00.867581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.867594 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867605 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 21:07:00.867623 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.867630 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867640 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:07:00.867657 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.867664 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867673 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 21:07:00.867691 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.867697 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867707 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 21:07:00.867725 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.867732 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867741 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 21:07:00.867759 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.867766 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867775 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 21:07:00.867789 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.867842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.867859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867866 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 21:07:00.867880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867906 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.867913 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867923 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 21:07:00.867940 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.867947 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867956 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:07:00.867973 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.867980 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.867990 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 21:07:00.868007 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:07:00.868014 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.868023 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.868036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.868065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.868075 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868090 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.868096 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.868110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.868136 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868143 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.868153 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 21:07:00.868166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.868182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.868192 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 21:07:00.868206 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868233 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868240 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868251 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868264 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.868294 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868319 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.868326 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868336 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 21:07:00.868354 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.868360 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868370 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 21:07:00.868387 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.868394 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868404 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 21:07:00.868421 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.868427 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868437 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 21:07:00.868454 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.868461 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868471 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 21:07:00.868488 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.868494 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868504 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 21:07:00.868521 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.868528 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868537 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:07:00.868554 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.868561 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868571 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 21:07:00.868593 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.868600 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868610 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 21:07:00.868629 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.868635 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868645 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 21:07:00.868662 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.868668 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868678 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 21:07:00.868695 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.868701 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868711 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 21:07:00.868724 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.868783 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.868799 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.868826 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.868833 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.868843 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.868857 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.868873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.868887 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.868912 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.868919 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.868929 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 21:07:00.868946 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.868954 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.868964 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 21:07:00.868981 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.868988 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.868997 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 21:07:00.869015 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.869021 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869031 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 21:07:00.869048 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.869054 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869064 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 21:07:00.869081 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.869088 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869103 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 21:07:00.869122 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.869128 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869138 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 21:07:00.869155 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.869161 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869171 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 21:07:00.869188 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.869195 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869205 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 21:07:00.869222 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.869228 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869238 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 21:07:00.869255 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.869262 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869272 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 21:07:00.869290 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.869296 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869306 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 21:07:00.869323 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.869330 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869339 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:07:00.869356 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.869363 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869372 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 21:07:00.869386 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869451 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.869470 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869476 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 21:07:00.869496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869521 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.869528 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869542 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 21:07:00.869556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.869582 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869603 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869609 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.869623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869649 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.869655 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869666 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 21:07:00.869679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.869705 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 21:07:00.869720 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869727 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 21:07:00.869740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.869772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:07:00.869800 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.869806 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869816 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 21:07:00.869833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.869840 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869854 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 21:07:00.869872 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:07:00.869879 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869889 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 21:07:00.869902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.869939 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 21:07:00.869954 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869960 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.869974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.869999 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:07:00.870006 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.870016 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 21:07:00.870029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.870044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.870054 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 21:07:00.870068 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:07:00.870097 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870104 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:07:00.870119 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870133 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:07:00.870150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.870165 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870190 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.870197 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870207 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 21:07:00.870225 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.870231 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870241 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 21:07:00.870259 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.870265 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870275 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 21:07:00.870292 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 21:07:00.870299 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870308 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 21:07:00.870326 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.870332 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870342 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 21:07:00.870359 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.870366 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870375 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 21:07:00.870393 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.870399 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870409 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 21:07:00.870426 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.870432 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870442 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 21:07:00.870460 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.870466 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870480 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 21:07:00.870499 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.870505 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870515 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:07:00.870528 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 21:07:00.870577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.870600 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.870607 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 21:07:00.870626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.870652 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.870659 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.870669 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:07:00.870683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.870698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.870708 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.870723 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.870729 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.870743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.870768 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 21:07:00.870775 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.870785 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 21:07:00.870799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.870814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.870824 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 21:07:00.870838 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 21:07:00.870864 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:07:00.870871 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 21:07:00.870881 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 21:07:00.870899 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 21:07:00.870906 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 21:07:00.870920 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 21:07:00.870938 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:07:00.870945 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 21:07:00.870954 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 21:07:00.870968 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 21:07:00.870992 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.871007 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871013 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 21:07:00.871027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871052 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.871059 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:07:00.871087 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.871094 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871104 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 21:07:00.871122 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.871128 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871138 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 21:07:00.871151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.871185 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871200 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871206 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.871224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871249 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871256 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871266 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 21:07:00.871280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.871305 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 21:07:00.871319 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871345 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871352 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871362 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.871405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871430 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.871437 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871451 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 21:07:00.871469 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.871476 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871486 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 21:07:00.871503 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.871510 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871519 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 21:07:00.871537 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.871543 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871553 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 21:07:00.871570 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.871577 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871592 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 21:07:00.871611 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.871618 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871628 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 21:07:00.871646 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.871652 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871662 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 21:07:00.871679 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.871686 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871695 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 21:07:00.871713 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.871720 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871729 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 21:07:00.871743 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.871790 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.871808 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871814 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 21:07:00.871832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871857 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.871864 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871874 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 21:07:00.871892 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.871899 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871908 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 21:07:00.871926 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.871932 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871942 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 21:07:00.871959 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.871966 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.871980 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 21:07:00.871999 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.872006 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872015 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 21:07:00.872029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.872070 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.872085 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872092 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.872106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872130 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872136 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.872197 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.872213 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872224 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:07:00.872234 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 21:07:00.872247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 21:07:00.872272 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 21:07:00.872287 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872293 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 21:07:00.872311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872337 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.872343 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872354 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 21:07:00.872367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.872392 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.872407 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872413 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.872427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872452 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 21:07:00.872459 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872469 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 21:07:00.872482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.872507 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 21:07:00.872522 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872528 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 21:07:00.872546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872571 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.872578 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872593 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:07:00.872607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.872633 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.872648 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872654 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.872668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872693 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.872700 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872710 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 21:07:00.872724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.872739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.872749 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 21:07:00.872763 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.872790 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.872797 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.872808 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.872821 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.872837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.872851 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.872881 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.872888 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.872898 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 21:07:00.872916 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.872923 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.872932 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 21:07:00.872950 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.872957 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.872966 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 21:07:00.872984 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.872990 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.873000 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 21:07:00.873018 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.873024 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.873034 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 21:07:00.873052 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 21:07:00.873058 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.873068 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 21:07:00.873086 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 21:07:00.873093 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.873102 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 21:07:00.873120 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 21:07:00.873126 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.873136 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 21:07:00.873154 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:07:00.873160 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.873174 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 21:07:00.873192 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.873199 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.873208 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 21:07:00.873226 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.873234 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.873244 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 21:07:00.873261 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.873268 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.873277 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 21:07:00.873294 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.873301 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.873311 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 21:07:00.873324 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.873385 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.873403 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873410 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 21:07:00.873428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873454 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.873461 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873471 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 21:07:00.873484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.873510 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.873525 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873531 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.873545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873569 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.873577 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873596 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 21:07:00.873610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.873636 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 21:07:00.873652 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873658 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 21:07:00.873673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873698 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.873705 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873715 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 21:07:00.873733 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.873740 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873750 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 21:07:00.873767 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.873774 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873784 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 21:07:00.873801 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.873808 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873818 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 21:07:00.873831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.873868 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.873883 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873889 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.873909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873934 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.873941 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873951 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 21:07:00.873965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.873981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.873991 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 21:07:00.874004 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874031 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874038 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874048 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874061 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.874092 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874117 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.874124 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874134 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:07:00.874152 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.874159 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:07:00.874190 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.874197 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874207 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 21:07:00.874224 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.874232 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874242 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 21:07:00.874259 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.874266 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874275 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:07:00.874292 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.874300 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874310 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 21:07:00.874327 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 21:07:00.874333 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874343 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 21:07:00.874356 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.874396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.874413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874419 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 21:07:00.874442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874468 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.874475 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874485 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 21:07:00.874503 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.874509 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874519 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 21:07:00.874536 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.874543 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874553 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 21:07:00.874570 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.874577 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874593 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 21:07:00.874611 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.874618 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874628 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 21:07:00.874646 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.874652 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874662 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 21:07:00.874679 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.874686 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874696 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 21:07:00.874713 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.874719 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874729 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 21:07:00.874742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.874794 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.874809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874815 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 21:07:00.874834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874860 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:07:00.874867 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 21:07:00.874891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.874916 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 21:07:00.874933 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:07:00.874939 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 21:07:00.874954 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 21:07:00.874970 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.874976 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 21:07:00.874990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.875014 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.875035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:07:00.875052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.875063 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:07:00.875073 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 21:07:00.875091 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.875097 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 21:07:00.875107 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 21:07:00.875123 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:07:00.875130 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 21:07:00.875140 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 21:07:00.875157 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.875163 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 21:07:00.875173 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.875190 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.875196 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 21:07:00.875206 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.875223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.875230 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 21:07:00.875240 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.875257 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.875263 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 21:07:00.875273 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.875290 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:07:00.875297 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 21:07:00.875311 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:07:00.875328 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 21:07:00.875335 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 21:07:00.875344 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 21:07:00.875361 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.875368 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 21:07:00.875378 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.875394 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 21:07:00.875401 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 21:07:00.875411 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 21:07:00.875427 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.875434 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 21:07:00.875452 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.875470 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.875477 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 21:07:00.875487 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.875503 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:07:00.875509 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 21:07:00.875519 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 21:07:00.875533 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 21:07:00.875568 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.875619 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 21:07:00.875648 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.875676 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 21:07:00.875703 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.875730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 21:07:00.875757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.875784 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 21:07:00.875812 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.875839 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 21:07:00.875871 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.875898 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 21:07:00.875925 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 21:07:00.875952 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 21:07:00.875979 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 21:07:00.876006 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 21:07:00.876033 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 21:07:00.876060 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 21:07:00.876087 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.876113 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 21:07:00.876153 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.876182 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 21:07:00.876210 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.876237 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 21:07:00.876263 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.876290 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 21:07:00.876317 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.876344 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:07:00.876370 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.876397 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 21:07:00.876424 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.876451 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 21:07:00.876478 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.876505 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 21:07:00.876531 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.876558 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 21:07:00.876589 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.876617 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 21:07:00.876828 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.876856 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:07:00.876884 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.876911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:07:00.876939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.876967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 21:07:00.876994 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.877021 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 21:07:00.877049 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.877075 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 21:07:00.877102 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.877129 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 21:07:00.877155 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 21:07:00.877182 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 21:07:00.877209 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.877236 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 21:07:00.877263 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.877289 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 21:07:00.877316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.877343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 21:07:00.877370 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.877397 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 21:07:00.877424 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.877450 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 21:07:00.877476 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.877506 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 21:07:00.877538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.877566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 21:07:00.877599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.877626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 21:07:00.877653 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877671 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877698 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:07:00.877724 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877741 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877758 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877784 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:07:00.877810 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877844 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:07:00.877914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.877991 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:07:00.878017 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878043 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.878070 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878096 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.878122 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878139 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878166 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.878193 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878210 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878241 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.878267 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878294 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.878320 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878347 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:07:00.878373 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878400 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.878427 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878453 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.878479 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878497 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878523 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:07:00.878550 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878576 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.878608 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878634 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:07:00.878661 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878688 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:07:00.878714 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878742 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:07:00.878769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878836 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.878922 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878939 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878960 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.878986 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.879013 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879039 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.879066 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879083 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879099 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879126 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.879152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.879272 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879288 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879305 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879323 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879350 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.879377 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879394 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879411 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879428 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.879482 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879508 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.879534 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879551 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879568 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879593 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879621 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:07:00.879647 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879673 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 21:07:00.879700 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879716 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879733 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879759 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.879786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:07:00.879906 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879932 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 21:07:00.879961 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.879987 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.880014 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880040 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.880068 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880085 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880101 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880118 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.880171 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 21:07:00.880346 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880363 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880389 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:07:00.880415 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880432 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880449 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880474 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:07:00.880500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880517 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880551 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:07:00.880608 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880625 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:07:00.880710 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880737 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.880763 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880790 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.880816 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880833 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880859 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.880889 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880906 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880932 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.880959 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.880985 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.881011 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881038 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:07:00.881064 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881090 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.881117 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881143 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:07:00.881170 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881187 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881213 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:07:00.881240 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881266 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.881294 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881321 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:07:00.881348 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881374 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:07:00.881401 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881427 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:07:00.881455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881489 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881506 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881522 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881540 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.881618 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881636 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881652 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881678 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.881705 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881732 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.881759 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881776 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881793 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881819 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.881846 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:07:00.881967 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.881984 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882001 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882018 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882044 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.882071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882088 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882122 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882148 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.882174 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882202 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:07:00.882228 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882249 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882267 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882284 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882310 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:07:00.882337 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882363 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 21:07:00.882389 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882423 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.882476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:07:00.882602 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882629 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 21:07:00.882656 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882683 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:07:00.882709 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882736 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:07:00.882763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882780 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882797 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882813 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882840 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.882867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.882990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:07:00.883017 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 21:07:00.883059 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.883119 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.883170 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.883221 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.883272 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.883319 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.883369 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 21:07:00.883418 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 21:07:00.883468 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 21:07:00.883516 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.883564 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.883619 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.883670 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.883720 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.883770 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.883819 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.883869 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.883919 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.883967 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.884017 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.884066 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.884115 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.884165 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.884222 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.884276 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.884324 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 21:07:00.884387 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.884435 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.884482 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.884532 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.884582 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.884642 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.884698 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.884750 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.884808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.884872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.885127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.885177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.885226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.885274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.885322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 21:07:00.885371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 21:07:00.885421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 21:07:00.885469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.885518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.885567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.885621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.885670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.885719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.885768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.885817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.885865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.885914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.885964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.886014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.886064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.886114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.886167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.886221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.886269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 21:07:00.886316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.886365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.886413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.886463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.886516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.886570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.886623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.886674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.886731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.886781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.886830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.886880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.886929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.886977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.887026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 21:07:00.887075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 21:07:00.887124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 21:07:00.887173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.887220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.887276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.887324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.887372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.887422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.887470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.887524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.887575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.887631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.887680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.887735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.887785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.887835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.887888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.887941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.887989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 21:07:00.888036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.888088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.888136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.888191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.888240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.888294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.888342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.888392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.888448 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 21:07:00.888475 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.888538 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.888600 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.888657 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.888713 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.888767 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.888822 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 21:07:00.888877 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 21:07:00.888931 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 21:07:00.888985 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.889041 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.889096 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.889150 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.889204 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.889259 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.889314 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.889369 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.889435 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.889491 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.889546 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.889606 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.889662 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.889716 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.889770 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.889825 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.889880 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 21:07:00.889935 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.889989 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.890044 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.890098 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.890153 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.890207 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.890281 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.890337 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.890399 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 21:07:00.890423 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.890480 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.890535 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.890596 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.890653 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.890726 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.890782 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 21:07:00.890837 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 21:07:00.890892 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 21:07:00.890947 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.891002 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.891057 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.891127 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.891182 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.891239 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.891294 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.891349 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.891405 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.891460 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.891530 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.891590 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.891647 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.891706 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.891761 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.891816 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.891872 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 21:07:00.891941 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.892000 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.892056 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.892111 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.892170 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.892225 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.892281 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.892351 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.892415 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 21:07:00.892437 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.892488 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.892538 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.892592 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.892648 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.892698 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.892748 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 21:07:00.892798 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 21:07:00.892865 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 21:07:00.892915 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.892965 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.893015 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.893065 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.893115 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.893168 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.893430 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.893480 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.893545 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.893602 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.893652 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.893703 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.893752 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.893801 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.893851 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.893901 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.893955 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 21:07:00.894018 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.894068 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.894118 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.894172 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.894222 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.894272 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.894321 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.894372 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.894428 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 21:07:00.894450 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.894523 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.894576 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.894634 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.894686 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.894737 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.894788 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 21:07:00.894840 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 21:07:00.894892 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 21:07:00.894944 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.895010 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.895066 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.895118 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.895170 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.895222 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.895273 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.895325 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.895377 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.895429 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.895497 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.895549 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.895610 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.895663 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.895715 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.895766 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.895819 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 21:07:00.895870 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.895922 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.895974 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.896025 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.896077 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.896133 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.896189 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.896512 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.896568 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 21:07:00.896590 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 21:07:00.896622 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 21:07:00.896650 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 21:07:00.896678 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 21:07:00.896704 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 21:07:00.896725 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.896741 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.896750 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.896758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.896768 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.896776 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.896784 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 21:07:00.896792 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 21:07:00.896801 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 21:07:00.896809 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.896817 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.896826 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.896834 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.896842 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.896851 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.896859 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.896868 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.896875 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.896883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.896891 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.896899 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.896906 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.896914 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.896922 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.896929 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.896937 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 21:07:00.896944 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.896952 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.896959 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.896967 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.896975 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.896983 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.896991 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.896998 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.897006 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.897016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.897024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.897033 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.897041 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.897049 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.897057 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 21:07:00.897064 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 21:07:00.897072 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 21:07:00.897080 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.897087 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.897095 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.897111 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.897119 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.897127 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.897135 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.897142 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.897150 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.897158 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.897165 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.897173 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.897180 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.897188 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.897195 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.897202 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.897210 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 21:07:00.897217 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.897225 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.897233 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.897240 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.897248 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.897255 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.897262 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.897270 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.897278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.897287 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.897294 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.897302 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.897309 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.897316 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.897322 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 21:07:00.897329 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 21:07:00.897336 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 21:07:00.897342 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.897349 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.897356 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.897363 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.897370 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.897377 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.897384 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.897391 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.897399 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.897405 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.897412 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.897419 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.897427 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.897434 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.897441 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.897448 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.897454 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 21:07:00.897461 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.897468 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.897474 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.897487 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.897494 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.897501 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.897508 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.897515 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.897522 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 21:07:00.897530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.897537 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:07:00.897544 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:07:00.897551 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 21:07:00.897558 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 21:07:00.897564 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 21:07:00.897572 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 21:07:00.897579 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 21:07:00.897590 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 21:07:00.897598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:07:00.897605 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 21:07:00.897612 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:07:00.897619 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.897626 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.897632 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 21:07:00.897639 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 21:07:00.897646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 21:07:00.897653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 21:07:00.897659 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.897666 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:07:00.897673 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:07:00.897679 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 21:07:00.897686 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:07:00.897693 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:07:00.897699 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 21:07:00.897706 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 21:07:00.897712 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:07:00.897719 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:07:00.897727 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 21:07:00.897733 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 21:07:00.897741 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:07:00.897747 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:07:00.897754 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:07:00.897997 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 21:07:00.898008 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 21:07:00.898013 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 21:07:00.898018 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 21:07:00.898025 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 21:07:00.898030 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 21:07:00.898034 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 21:07:00.898047 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 21:07:00.898056 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 21:07:00.898096 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.898103 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 21:07:00.898117 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 21:07:00.898139 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 21:07:00.898146 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 21:07:00.898150 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 21:07:00.898155 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 21:07:00.898160 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 21:07:00.898171 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:07:00.898178 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:07:00.898183 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:07:00.898195 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.898205 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:07:00.898210 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 21:07:00.898236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.898244 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 21:07:00.898249 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.898272 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 21:07:00.898278 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 21:07:00.898282 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 21:07:00.898286 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 21:07:00.898290 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 21:07:00.898294 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 21:07:00.898299 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 21:07:00.898304 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 21:07:00.898315 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 21:07:00.898326 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:07:00.898333 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:07:00.898338 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:07:00.898345 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.898350 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 21:07:00.898355 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:07:00.898379 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 21:07:00.898386 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.898391 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.898397 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.898402 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 21:07:00.898415 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 21:07:00.898423 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 21:07:00.898428 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 21:07:00.898434 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 21:07:00.898441 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205518" 2019-10-14 21:07:00.898449 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 21:07:00.898453 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 21:07:00.898459 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 21:07:00.898466 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 21:07:00.898471 wsdl: in serializeType: returning: 205518 2019-10-14 21:07:00.898477 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 21:07:00.898484 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 21:07:00.898488 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 21:07:00.898492 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 21:07:00.898498 wsdl: in serializeType: returning: 205518 2019-10-14 21:07:00.898503 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205518 2019-10-14 21:07:00.898524 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205518 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 21:07:00.898529 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 21:07:00.898535 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5820"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 21:07:00.898552 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 21:07:00.898558 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205518 2019-10-14 21:07:00.898572 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 21:07:00.898661 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 21:07:00.898593 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 21:07:00.898605 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 21:07:00.898611 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 21:07:00.898616 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 21:07:00.898620 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 21:07:00.898628 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 21:07:00.898639 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 21:07:00.898648 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 21:07:00.898654 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 21:07:00.898668 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 21:07:00.898678 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 21:07:00.898687 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 21:07:00.904855 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 21:07:00.904886 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 21:07:00.904900 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 21:07:00.904906 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 21:07:00.904912 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 21:07:00.904917 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 21:07:00.904922 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 21:07:00.904926 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 21:07:00.904932 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 21:07:00.904980 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 21:07:00.912917 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 21:07:00.912931 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 21:07:00.912937 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 21:07:00.912943 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 21:07:00.912949 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 21:07:00.912954 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 21:07:00.912961 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 21:07:00.912966 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 21:07:00.912972 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 21:07:00.912978 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 19:06:43 GMT 2019-10-14 21:07:00.912985 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 21:07:00.912990 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 21:07:00.912996 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 21:07:00.913007 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 21:07:00.913033 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 21:07:00.913054 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 21:07:00.913063 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 21:07:00.913068 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 21:07:00.913073 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 21:07:00.913110 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 21:07:00.913121 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 21:07:00.913127 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 21:07:00.913157 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 21:07:00.913164 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 19:06:43 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 21:07:00.913198 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 21:07:00.913208 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 21:07:00.913237 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 21:07:00.913244 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 21:07:00.913349 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 21:07:00.913455 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 21:07:00.913461 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 21:07:00.913470 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 21:07:00.913481 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 21:07:00.913506 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 21:07:00.913561 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 21:07:00.913596 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 21:07:00.913608 nusoap_client: got fault 2019-10-14 21:07:00.913616 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 21:07:00.913620 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 21:07:00.913629 nusoap_client: detail =