Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
701745-0001 Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT
 Silnik:
JR T3789
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 22:02:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-19 00:02:29.485063 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-19 00:02:29.485113 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:02:29.485127 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-19 00:02:29.485144 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:02:29.485154 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-19 00:02:29.485162 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-19 00:02:29.485176 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-19 00:02:29.485184 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:02:29.485191 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:02:29.485201 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:02:29.485209 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:02:29.485220 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:02:29.485226 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:02:29.485230 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:02:29.485235 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:02:29.485238 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-19 00:02:29.485250 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:02:29.485264 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:02:29.485273 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:02:29.485278 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-19 00:02:29.485284 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-19 00:02:29.485293 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:02:29.485302 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:02:29.493157 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:02:29.493188 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:02:29.493207 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-19 00:02:29.493219 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:02:29.493229 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:02:29.493237 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:02:29.493245 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-19 00:02:29.493289 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-19 00:02:29.761048 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-19 00:02:29.761154 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-19 00:02:29.761170 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:02:29.761181 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:02:29.761192 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:02:29.761202 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:02:29.761211 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:02:29.761221 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:02:29.761239 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:02:29.761250 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:02:18 GMT 2019-08-19 00:02:29.761261 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:02:29.761271 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-19 00:02:29.761282 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:02:29.761301 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-19 00:02:29.761351 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-19 00:02:29.761393 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-19 00:02:29.768904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:02:29.768990 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-19 00:02:29.769069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.769101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.777760 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:02:29.777800 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:02:29.777821 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-08-19 00:02:29.785053 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:02:29.785249 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:02:29.785354 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:02:29.785387 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-08-19 00:02:29.793302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.793998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794275 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.794946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795396 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.795619 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.801258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.801297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.801337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.801383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.801405 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-19 00:02:29.804194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.804267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.804330 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.804376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.804427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.804483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.804533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.804615 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.804647 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.804710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:02:29.804751 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-19 00:02:29.804771 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:02:29.804781 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-19 00:02:29.804821 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-19 00:02:29.804872 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:02:29.804903 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:02:29.804915 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:02:29.804941 wsdl: got WSDL URL 2019-08-19 00:02:29.804950 wsdl: Parse WSDL 2019-08-19 00:02:29.805168 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-19 00:02:29.805189 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-19 00:02:29.805260 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805274 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-19 00:02:29.805307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805358 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.805373 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805396 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:02:29.805431 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.805443 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805460 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:02:29.805487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.805554 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.805580 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805597 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.805636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805690 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.805712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805732 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-19 00:02:29.805758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.805808 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:02:29.805835 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805847 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-19 00:02:29.805873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805926 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.805938 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.805956 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:02:29.805987 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.805999 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806028 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:02:29.806059 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.806070 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806086 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:02:29.806110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.806170 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.806196 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806208 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-19 00:02:29.806233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806276 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.806288 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806305 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-19 00:02:29.806330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.806375 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-19 00:02:29.806401 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806412 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-19 00:02:29.806435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806477 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.806489 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806506 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:02:29.806536 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.806547 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806564 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:02:29.806617 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.806629 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806647 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:02:29.806679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.806691 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806715 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:02:29.806741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.806810 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.806837 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806848 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.806874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806936 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.806960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807006 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.807054 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.807083 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807103 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:02:29.807121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-19 00:02:29.807144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:02:29.807189 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:02:29.807215 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807226 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-19 00:02:29.807252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807297 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.807309 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807326 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:02:29.807356 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.807368 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807384 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:02:29.807415 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.807427 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807444 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:02:29.807474 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.807486 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807503 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:02:29.807527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.807609 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.807636 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807647 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.807674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807728 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.807741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807767 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-19 00:02:29.807794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.807840 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:02:29.807866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807877 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-19 00:02:29.807910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807954 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.807966 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.807984 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:02:29.808020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.808064 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.808089 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808100 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.808125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808169 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.808181 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808198 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-19 00:02:29.808223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.808268 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:02:29.808293 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808303 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-19 00:02:29.808332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808377 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.808389 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808407 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:02:29.808431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.808476 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.808501 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808512 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.808535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808578 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.808610 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808628 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-19 00:02:29.808652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.808707 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-19 00:02:29.808736 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808747 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-19 00:02:29.808772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808818 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.808830 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808848 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:02:29.808886 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.808898 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808915 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:02:29.808939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.808974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.808996 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-19 00:02:29.809034 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809044 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.809068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809109 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.809121 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809137 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-19 00:02:29.809162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.809206 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-19 00:02:29.809232 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809243 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-19 00:02:29.809267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809311 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.809323 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809339 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:02:29.809370 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.809382 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809399 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:02:29.809423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.809474 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-19 00:02:29.809501 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809511 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.809535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809590 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.809666 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809691 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-19 00:02:29.809711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.809743 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-19 00:02:29.809770 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809778 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-19 00:02:29.809795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809824 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.809832 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:02:29.809857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.809884 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-19 00:02:29.809900 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809906 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.809921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809946 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.809954 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809963 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-19 00:02:29.809977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.809993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.810003 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-19 00:02:29.810025 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810031 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-19 00:02:29.810045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810069 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.810077 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810086 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:02:29.810099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.810125 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.810140 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810146 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.810159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810184 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.810191 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810200 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-19 00:02:29.810214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.810239 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:02:29.810254 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810260 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-19 00:02:29.810273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810298 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.810305 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810315 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:02:29.810328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.810354 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.810369 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810375 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.810388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810413 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.810420 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810429 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-19 00:02:29.810443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.810468 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:02:29.810483 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810489 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-19 00:02:29.810502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810527 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.810535 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810544 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:02:29.810557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.810582 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.810598 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810604 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.810625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810652 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.810659 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810669 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-19 00:02:29.810682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.810708 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:02:29.810723 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810729 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-19 00:02:29.810744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810773 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.810780 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810789 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-19 00:02:29.810807 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.810814 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810823 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-19 00:02:29.810837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.810866 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.810881 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810888 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.810901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810925 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.810932 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810941 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-19 00:02:29.810955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.810970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.810980 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:02:29.810995 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811001 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:02:29.811015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811039 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.811046 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:02:29.811069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.811094 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.811109 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811115 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.811128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811154 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.811161 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811171 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:02:29.811185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.811211 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:02:29.811226 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811234 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:02:29.811247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811272 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:02:29.811279 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811289 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:02:29.811302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.811328 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.811343 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811350 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.811363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811386 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811393 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.811450 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.811467 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811477 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:02:29.811488 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-19 00:02:29.811500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:02:29.811525 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:02:29.811540 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811547 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-19 00:02:29.811560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811586 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:02:29.811593 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811603 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:02:29.811622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.811649 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.811665 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811672 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.811685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811708 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811715 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811757 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.811779 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.811796 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811807 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:02:29.811817 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-19 00:02:29.811829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:02:29.811854 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:02:29.811869 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811875 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:02:29.811889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811914 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:02:29.811921 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811931 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:02:29.811944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.811969 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.811984 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.811990 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.812004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812027 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812033 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812069 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.812089 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.812105 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812115 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:02:29.812125 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-19 00:02:29.812138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:02:29.812163 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:02:29.812178 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812184 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-19 00:02:29.812198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812223 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.812230 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-19 00:02:29.812257 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.812265 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812274 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-19 00:02:29.812291 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.812298 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812307 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:02:29.812325 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.812331 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812340 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:02:29.812358 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.812364 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812374 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:02:29.812391 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.812397 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812407 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-19 00:02:29.812424 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.812430 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812439 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:02:29.812452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.812503 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.812519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812526 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.812540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812564 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.812571 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812581 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-19 00:02:29.812595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.812627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:02:29.812643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812650 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-19 00:02:29.812663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812687 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.812694 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812704 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:02:29.812721 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.812728 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812738 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:02:29.812760 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.812767 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812777 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:02:29.812791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.812824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.812839 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812846 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.812859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812884 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.812891 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-19 00:02:29.812914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.812939 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:02:29.812954 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812960 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:02:29.812974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.812998 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.813005 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813014 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:02:29.813028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.813053 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.813068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813075 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.813088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813112 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.813119 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:02:29.813142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.813167 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:02:29.813182 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813188 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:02:29.813202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813226 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.813233 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813243 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:02:29.813260 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.813267 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813277 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:02:29.813294 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.813301 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813310 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:02:29.813323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.813357 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.813372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813379 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.813392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813416 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.813424 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813433 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:02:29.813447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.813472 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:02:29.813487 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813493 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-19 00:02:29.813507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813531 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.813538 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813548 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:02:29.813565 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.813572 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813582 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:02:29.813599 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.813606 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813621 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:02:29.813640 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.813647 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813657 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:02:29.813674 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.813681 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813690 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:02:29.813703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.813749 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.813768 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813774 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.813789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813813 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.813821 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813831 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-19 00:02:29.813844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.813859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.813869 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:02:29.813884 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.813912 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.813919 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.813929 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.813943 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.813959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.813973 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.813998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.814005 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814015 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:02:29.814032 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.814040 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814049 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-19 00:02:29.814067 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.814074 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814083 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-19 00:02:29.814101 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.814108 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814117 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:02:29.814134 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.814141 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814150 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-19 00:02:29.814168 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:02:29.814175 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814185 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-19 00:02:29.814202 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.814209 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814218 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.814236 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.814243 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814252 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:02:29.814269 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.814275 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814285 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-19 00:02:29.814303 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.814309 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814319 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:02:29.814336 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.814342 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814352 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:02:29.814365 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814420 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.814438 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.814445 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:02:29.814459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.814483 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.814490 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.814500 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:02:29.814518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.814525 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.814534 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:02:29.814551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.814558 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.814567 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:02:29.814585 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.814592 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.814601 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:02:29.814620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.814648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.814659 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814674 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.814681 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.814695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.814720 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.814737 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-19 00:02:29.814755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.814771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.814782 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:02:29.814796 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814823 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814830 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814839 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814853 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.814883 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814912 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.814919 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814929 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:02:29.814947 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.814953 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814963 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:02:29.814981 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.814988 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.814997 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:02:29.815014 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.815021 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.815030 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:02:29.815048 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.815055 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.815064 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:02:29.815084 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.815091 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.815101 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:02:29.815118 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.815125 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.815135 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:02:29.815152 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.815159 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.815168 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:02:29.815185 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.815192 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.815201 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:02:29.815219 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.815225 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.815235 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:02:29.815252 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.815258 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.815267 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:02:29.815280 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.815335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.815352 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.815359 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:02:29.815374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.815399 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.815406 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.815415 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:02:29.815433 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.815439 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.815449 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:02:29.815466 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.815473 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.815482 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:02:29.815500 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:02:29.815507 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.815516 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.815529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.815557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.815567 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.815595 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.815610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.815649 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815657 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.815667 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-19 00:02:29.815680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.815696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.815706 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:02:29.815720 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815751 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815759 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815770 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815783 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.815815 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815839 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.815846 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815856 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:02:29.815874 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.815881 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815890 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:02:29.815907 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.815914 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815924 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:02:29.815943 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.815949 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815959 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:02:29.815976 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.815983 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.815992 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:02:29.816009 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.816016 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.816026 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:02:29.816043 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.816050 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.816059 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:02:29.816076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.816083 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.816092 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:02:29.816110 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.816116 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.816126 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:02:29.816151 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816157 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.816166 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-19 00:02:29.816183 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.816190 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.816199 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:02:29.816216 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.816223 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.816232 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:02:29.816246 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.816303 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.816321 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816349 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816356 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816366 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816380 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.816410 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816436 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.816443 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816453 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-19 00:02:29.816472 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.816478 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816488 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-19 00:02:29.816505 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.816512 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816523 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:02:29.816540 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.816546 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816556 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-19 00:02:29.816573 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.816580 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816589 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-19 00:02:29.816607 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.816613 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816638 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:02:29.816656 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.816663 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816672 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-19 00:02:29.816695 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.816702 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816711 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-19 00:02:29.816729 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.816736 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816751 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-19 00:02:29.816771 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.816778 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816788 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:02:29.816805 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.816812 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816821 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:02:29.816839 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.816846 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816855 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-19 00:02:29.816872 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.816879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816888 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:02:29.816905 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.816919 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.816928 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-19 00:02:29.816942 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.817008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.817027 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817034 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-19 00:02:29.817050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817075 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.817082 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817092 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:02:29.817105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.817131 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.817146 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817153 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.817166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817191 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.817198 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817208 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-19 00:02:29.817221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.817247 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:02:29.817262 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817268 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-19 00:02:29.817281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817305 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.817312 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:02:29.817340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.817347 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817357 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:02:29.817374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.817381 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817390 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:02:29.817407 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:02:29.817414 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817423 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:02:29.817436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.817474 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-19 00:02:29.817488 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817495 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.817509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817534 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:02:29.817541 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817551 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-19 00:02:29.817564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.817579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.817590 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-19 00:02:29.817603 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:02:29.817646 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-19 00:02:29.817654 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:02:29.817664 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-19 00:02:29.817677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:02:29.817698 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.817712 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.817737 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.817744 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.817754 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-19 00:02:29.817772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.817778 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.817787 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-19 00:02:29.817805 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.817811 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.817821 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-19 00:02:29.817838 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:02:29.817845 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.817854 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:02:29.817871 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.817878 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.817887 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-19 00:02:29.817905 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.817912 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.817921 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-19 00:02:29.817938 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.817945 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.817954 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:02:29.817971 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.817978 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.817987 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-19 00:02:29.818004 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.818011 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.818021 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-19 00:02:29.818038 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.818045 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.818054 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:02:29.818067 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-19 00:02:29.818117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.818134 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818141 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-19 00:02:29.818155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818179 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.818186 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818196 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:02:29.818209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.818235 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.818250 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818257 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.818270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818295 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:02:29.818302 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818311 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-19 00:02:29.818325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.818350 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:02:29.818364 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-19 00:02:29.818389 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:02:29.818396 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:02:29.818406 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-19 00:02:29.818423 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:02:29.818431 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-19 00:02:29.818441 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-19 00:02:29.818458 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:02:29.818465 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:02:29.818474 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-19 00:02:29.818488 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-19 00:02:29.818511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.818527 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818533 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:02:29.818547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818571 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.818578 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818588 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:02:29.818605 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.818613 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818634 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:02:29.818653 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.818659 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818669 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:02:29.818682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.818716 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.818731 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818738 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.818751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818775 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.818782 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818792 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-19 00:02:29.818805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.818820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.818831 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:02:29.818844 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.818871 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.818878 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.818887 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.818901 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.818917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.818931 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.818956 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.818963 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.818972 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-19 00:02:29.818990 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.818997 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.819006 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-19 00:02:29.819024 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.819030 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.819040 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:02:29.819057 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.819064 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.819073 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-19 00:02:29.819090 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.819098 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.819107 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-19 00:02:29.819124 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.819131 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.819140 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-19 00:02:29.819157 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.819164 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.819173 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-19 00:02:29.819190 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.819197 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.819206 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:02:29.819223 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.819230 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.819239 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:02:29.819253 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.819298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.819315 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819321 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-19 00:02:29.819336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819360 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.819367 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819377 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:02:29.819394 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.819402 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819411 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:02:29.819428 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.819435 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819444 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:02:29.819461 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.819468 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819477 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:02:29.819494 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.819501 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819511 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:02:29.819524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.819565 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.819580 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819587 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.819600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819634 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819641 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819686 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.819707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.819724 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819735 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:02:29.819745 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-19 00:02:29.819758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:02:29.819783 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:02:29.819798 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819804 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-19 00:02:29.819819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819843 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.819850 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819859 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-19 00:02:29.819873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.819898 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.819913 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819919 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.819932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819956 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:02:29.819963 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.819973 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-19 00:02:29.819986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.820011 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-19 00:02:29.820026 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820033 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-19 00:02:29.820046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820070 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.820077 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820086 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:02:29.820099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.820124 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.820139 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820145 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.820159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820183 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820190 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820200 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-19 00:02:29.820213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.820238 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:02:29.820252 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820278 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820285 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820295 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.820338 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820363 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.820370 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820380 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-19 00:02:29.820398 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.820405 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820414 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-19 00:02:29.820431 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.820438 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820448 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-19 00:02:29.820465 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.820471 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820481 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-19 00:02:29.820499 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.820505 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820515 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-19 00:02:29.820532 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:02:29.820539 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820549 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-19 00:02:29.820566 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:02:29.820573 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820582 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-19 00:02:29.820600 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:02:29.820606 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820630 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-19 00:02:29.820648 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:02:29.820656 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820666 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-19 00:02:29.820688 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.820695 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820705 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-19 00:02:29.820723 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.820730 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820739 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-19 00:02:29.820756 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.820763 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820773 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-19 00:02:29.820790 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.820797 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820806 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-19 00:02:29.820819 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.820881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.820900 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820915 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-19 00:02:29.820930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820955 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.820962 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.820977 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-19 00:02:29.820990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.821016 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.821032 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821038 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.821051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821076 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.821082 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821092 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-19 00:02:29.821105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.821131 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:02:29.821146 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821152 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:02:29.821166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821191 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.821198 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821208 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-19 00:02:29.821225 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.821232 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821241 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:02:29.821259 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.821266 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821275 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:02:29.821292 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.821299 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821309 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:02:29.821332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.821398 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821427 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821437 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.821464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821494 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821502 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821512 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-19 00:02:29.821526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.821553 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:02:29.821574 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821601 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821608 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821624 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821638 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.821670 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821695 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.821702 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821712 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:02:29.821730 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.821737 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821746 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:02:29.821763 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.821770 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821780 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-19 00:02:29.821797 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.821803 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821813 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:02:29.821830 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.821837 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821847 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:02:29.821865 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.821871 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821881 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-19 00:02:29.821898 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:02:29.821905 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821914 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-19 00:02:29.821928 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.821967 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.821989 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.821996 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-19 00:02:29.822012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822080 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.822087 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822097 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-19 00:02:29.822115 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.822122 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822131 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-19 00:02:29.822148 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.822155 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822164 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-19 00:02:29.822182 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.822188 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822198 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-19 00:02:29.822215 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.822222 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822231 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-19 00:02:29.822248 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.822255 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822264 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-19 00:02:29.822282 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.822288 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822297 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:02:29.822314 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.822321 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822330 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:02:29.822343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.822395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.822410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822417 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-19 00:02:29.822433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822457 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:02:29.822464 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822474 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-19 00:02:29.822487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.822513 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:02:29.822530 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:02:29.822536 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-19 00:02:29.822546 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-19 00:02:29.822562 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822568 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-19 00:02:29.822582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822605 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.822639 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:02:29.822656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.822667 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:02:29.822677 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-19 00:02:29.822694 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.822701 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-19 00:02:29.822711 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-19 00:02:29.822728 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:02:29.822734 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-19 00:02:29.822744 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-19 00:02:29.822761 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.822767 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-19 00:02:29.822777 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.822794 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.822800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:02:29.822810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.822827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.822833 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:02:29.822843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.822860 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.822867 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-19 00:02:29.822877 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.822893 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:02:29.822900 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-19 00:02:29.822912 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:02:29.822928 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:02:29.822935 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-19 00:02:29.822944 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-19 00:02:29.822960 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.822975 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:02:29.822984 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.823000 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:02:29.823007 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-19 00:02:29.823017 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-19 00:02:29.823033 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.823040 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-19 00:02:29.823050 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.823066 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.823073 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:02:29.823082 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.823098 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:02:29.823104 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-19 00:02:29.823114 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-19 00:02:29.823129 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-19 00:02:29.823165 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.823194 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:02:29.823220 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.823247 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-19 00:02:29.823273 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.823299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:02:29.823325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.823352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:02:29.823378 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.823404 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:02:29.823430 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.823455 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-19 00:02:29.823481 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-19 00:02:29.823506 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-19 00:02:29.823532 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-19 00:02:29.823558 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-19 00:02:29.823584 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-19 00:02:29.823609 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-19 00:02:29.823649 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.823675 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:02:29.823707 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.823732 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:02:29.823759 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.823784 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:02:29.823810 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.823835 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:02:29.823861 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.823888 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:02:29.823915 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.823941 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:02:29.823975 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.824002 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:02:29.824028 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.824053 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:02:29.824079 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.824104 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:02:29.824130 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.824155 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:02:29.824182 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.824208 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:02:29.824233 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.824260 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:02:29.824286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.824312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:02:29.824337 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.824364 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:02:29.824390 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.824416 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:02:29.824441 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.824466 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:02:29.824492 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-19 00:02:29.824517 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-19 00:02:29.824543 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.824569 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:02:29.824595 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.824631 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:02:29.824658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.824688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:02:29.824714 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.824739 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-19 00:02:29.824764 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.824790 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:02:29.824816 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.824842 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:02:29.824869 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.824896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:02:29.824921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.824948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:02:29.824979 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.824997 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825023 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:02:29.825048 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825065 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825081 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825107 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:02:29.825132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:02:29.825231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:02:29.825331 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825356 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.825382 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825407 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.825432 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825449 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825474 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.825499 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825516 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825541 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.825567 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825596 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.825626 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825659 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:02:29.825685 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825710 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.825736 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825761 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.825786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825802 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825827 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:02:29.825852 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825877 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.825903 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825928 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:02:29.825954 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.825979 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:02:29.826012 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826039 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:02:29.826065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826081 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826098 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826114 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826146 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826162 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.826212 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826229 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826245 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826270 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.826296 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826321 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.826346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826363 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826380 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.826431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.826547 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826564 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826580 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826598 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826631 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.826657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826673 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826696 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826712 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826739 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.826764 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826789 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.826814 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826831 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826848 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826864 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826889 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:02:29.826918 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826943 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:02:29.826967 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.826984 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827000 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827026 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.827051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:02:29.827165 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827190 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:02:29.827216 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827242 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.827267 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827292 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.827317 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827335 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827351 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827393 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.827418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827558 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:02:29.827584 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827600 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827630 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:02:29.827661 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827678 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827694 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827719 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:02:29.827744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827776 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:02:29.827842 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827916 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:02:29.827947 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.827973 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.827998 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828024 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.828049 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828066 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828092 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.828117 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828133 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828158 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.828184 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828209 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.828234 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828259 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:02:29.828284 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828309 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.828334 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828360 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:02:29.828385 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828401 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828427 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:02:29.828452 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828477 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.828502 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828528 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:02:29.828554 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828579 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:02:29.828605 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828640 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:02:29.828667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828749 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.828815 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828832 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828848 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828873 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.828898 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828930 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.828955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828972 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.828988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829013 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.829038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:02:29.829155 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829172 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829188 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829204 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.829255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829287 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829304 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.829355 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829380 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:02:29.829406 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829422 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829438 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829454 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829480 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:02:29.829505 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829530 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:02:29.829610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829650 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829675 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.829701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:02:29.829817 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829842 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:02:29.829868 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829894 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:02:29.829920 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829945 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:02:29.829971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.829987 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.830003 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.830019 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.830044 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.830070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.830086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.830103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.830119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.830135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.830151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.830167 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.830183 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:02:29.830209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:02:29.830239 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.830296 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.830346 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.830393 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.830442 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.830487 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.830534 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-19 00:02:29.830589 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-19 00:02:29.830674 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-19 00:02:29.830723 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.830769 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.830816 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.830871 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.830917 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.830965 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.831012 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.831060 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.831107 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.831154 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.831201 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.831248 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.831294 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.831342 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.831396 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.831447 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.831493 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-19 00:02:29.831554 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.831601 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.831655 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.831703 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.831750 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.831801 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.831847 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.831894 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.831951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.831999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.832046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.832093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.832139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.832185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.832231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-19 00:02:29.832278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-19 00:02:29.832325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-19 00:02:29.832373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.832420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.832466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.832512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.832558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.832606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.832659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.832707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.832752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.832800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.832848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.832895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.832942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.832990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.833040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.833091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.833136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-19 00:02:29.833181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.833227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.833273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.833320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.833367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.833417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.833463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.833511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.833566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.833612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.833666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.833714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.833761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.833806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.833853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-19 00:02:29.833900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-19 00:02:29.833946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-19 00:02:29.833994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.834039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.834086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.834133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.834178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.834225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.834272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.834319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.834367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.834414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.834460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.834508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.834556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.834604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.834660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.834711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.834807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-19 00:02:29.834853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.834898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.834944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.834992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.835040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.835091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.835136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.835184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.835239 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:02:29.835266 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.835326 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.835380 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.835434 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.835488 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.835540 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.835593 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:02:29.835651 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:02:29.835704 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:02:29.835757 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.835810 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.835863 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.835916 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.835969 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.836021 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.836074 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.836126 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.836185 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.836239 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.836291 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.836345 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.836398 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.836450 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.836502 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.836555 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.836609 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:02:29.836667 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.836720 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.836773 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.836826 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.836878 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.836931 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.836983 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.837037 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.837098 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:02:29.837121 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.837175 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.837227 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.837280 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.837334 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.837388 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.837441 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:02:29.837495 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:02:29.837548 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:02:29.837601 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.837659 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.837712 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.837766 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.837819 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.837871 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.837924 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.837977 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.838030 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.838083 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.838136 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.838188 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.838241 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.838294 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.838347 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.838400 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.838453 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:02:29.838507 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.838559 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.838612 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.838671 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.838724 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.838778 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.838831 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.838885 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.838945 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-19 00:02:29.838967 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.839016 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.839064 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.839111 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.839159 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.839207 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.839254 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:02:29.839302 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:02:29.839350 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:02:29.839398 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.839446 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.839493 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.839540 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.839587 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.839640 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.839689 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.839736 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.839785 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.839832 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.839879 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.839935 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.839983 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.840030 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.840078 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.840125 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.840224 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:02:29.840274 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.840322 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.840369 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.840415 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.840463 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.840510 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.840558 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.840606 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.840666 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-19 00:02:29.840688 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.840739 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.840789 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.840839 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.840889 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.840938 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.840987 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:02:29.841037 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:02:29.841087 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:02:29.841136 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.841187 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.841237 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.841288 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.841337 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.841387 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.841437 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.841487 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.841537 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.841586 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.841643 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.841694 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.841743 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.841793 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.841843 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.841892 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.841941 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:02:29.841991 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.842040 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.842090 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.842140 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.842189 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.842238 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.842288 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.842339 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.842392 wsdl: current service: Service1 2019-08-19 00:02:29.842409 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-19 00:02:29.842438 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-19 00:02:29.842465 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-19 00:02:29.842492 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-19 00:02:29.842517 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-19 00:02:29.842538 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.842554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.842564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.842574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.842849 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.842860 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.842869 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:02:29.842878 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:02:29.842887 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:02:29.842895 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.842904 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.842912 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.842921 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.842929 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.842938 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.842946 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.842956 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.842964 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.842973 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.842981 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.842990 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.842998 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.843006 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.843014 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.843023 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.843031 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:02:29.843039 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.843046 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.843054 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.843063 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.843071 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.843079 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.843087 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.843096 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.843104 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.843116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.843124 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.843132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.843140 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.843149 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.843156 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:02:29.843164 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:02:29.843172 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:02:29.843179 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.843187 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.843195 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.843203 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.843210 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.843218 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.843225 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.843233 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.843240 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.843248 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.843255 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.843263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.843271 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.843283 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.843291 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.843299 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.843306 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:02:29.843314 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.843322 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.843329 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.843337 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.843345 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.843352 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.843360 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.843368 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.843376 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.843386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.843393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.843402 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.843409 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.843416 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.843423 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:02:29.843431 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:02:29.843438 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:02:29.843445 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.843453 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.843460 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.843467 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.843475 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.843482 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.843489 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.843496 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.843503 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.843510 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.843518 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.843526 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.843534 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.843541 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.843548 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.843561 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.843568 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:02:29.843575 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.843582 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.843589 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.843597 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.843604 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.843611 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.843624 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.843632 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.843640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:02:29.843649 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.843656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:02:29.843664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:02:29.843671 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:02:29.843678 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:02:29.843689 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:02:29.843696 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:02:29.843705 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:02:29.843712 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:02:29.843720 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:02:29.843727 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:02:29.843734 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:02:29.843742 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.843749 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.843756 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:02:29.843763 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:02:29.843770 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:02:29.843777 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:02:29.843784 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.843791 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:02:29.843798 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:02:29.843805 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:02:29.843813 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:02:29.843819 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:02:29.843827 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:02:29.843834 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:02:29.843841 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:02:29.843848 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:02:29.843855 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:02:29.843862 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:02:29.843869 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:02:29.843876 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:02:29.843893 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:02:29.844141 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-19 00:02:29.844151 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:02:29.844156 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:02:29.844161 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:02:29.844168 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-19 00:02:29.844172 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:02:29.844177 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:02:29.844186 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-19 00:02:29.844194 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:02:29.844236 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.844243 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:02:29.844257 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:02:29.844278 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-19 00:02:29.844285 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-19 00:02:29.844289 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-19 00:02:29.844293 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-19 00:02:29.844299 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:02:29.844309 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:02:29.844315 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:02:29.844320 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:02:29.844331 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.844340 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:02:29.844345 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-19 00:02:29.844369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.844378 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:02:29.844383 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.844406 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:02:29.844412 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-19 00:02:29.844417 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-19 00:02:29.844421 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-19 00:02:29.844425 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-19 00:02:29.844429 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-19 00:02:29.844434 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-19 00:02:29.844438 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-19 00:02:29.844444 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:02:29.844454 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:02:29.844460 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:02:29.844465 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:02:29.844471 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.844477 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:02:29.844481 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:02:29.844505 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:02:29.844511 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.844515 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.844522 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.844526 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:02:29.844536 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:02:29.844544 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:02:29.844549 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:02:29.844553 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:02:29.844560 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205518" 2019-08-19 00:02:29.844568 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:02:29.844572 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:02:29.844577 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:02:29.844584 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:02:29.844596 wsdl: in serializeType: returning: 205518 2019-08-19 00:02:29.844602 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:02:29.844609 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:02:29.844614 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:02:29.844623 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:02:29.844628 wsdl: in serializeType: returning: 205518 2019-08-19 00:02:29.844633 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205518 2019-08-19 00:02:29.844655 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205518 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-19 00:02:29.844660 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-19 00:02:29.844666 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9089"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-19 00:02:29.844680 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-19 00:02:29.844686 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205518 2019-08-19 00:02:29.844695 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-19 00:02:29.844770 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-19 00:02:29.844708 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:02:29.844718 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:02:29.844724 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:02:29.844729 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:02:29.844733 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:02:29.844740 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:02:29.844750 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:02:29.844758 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:02:29.844764 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:02:29.844776 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-19 00:02:29.844785 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:02:29.844792 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:02:29.852713 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:02:29.852747 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:02:29.852767 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-19 00:02:29.852777 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-19 00:02:29.852787 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:02:29.852796 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:02:29.852805 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:02:29.852812 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:02:29.852822 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-19 00:02:29.852866 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-19 00:02:29.862480 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-19 00:02:29.862508 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-19 00:02:29.862514 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:02:29.862521 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:02:29.862527 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:02:29.862532 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:02:29.862539 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:02:29.862544 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:02:29.862550 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:02:29.862555 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:02:18 GMT 2019-08-19 00:02:29.862562 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:02:29.862567 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-19 00:02:29.862573 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:02:29.862583 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-19 00:02:29.862619 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-19 00:02:29.862632 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-19 00:02:29.862643 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:02:29.862648 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-19 00:02:29.862653 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-19 00:02:29.862690 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:02:29.862703 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:02:29.862709 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:02:29.862736 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:02:29.862744 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 22:02:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-19 00:02:29.862788 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-19 00:02:29.862798 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-19 00:02:29.862822 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-19 00:02:29.862828 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-19 00:02:29.862943 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-19 00:02:29.863043 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-19 00:02:29.863056 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-19 00:02:29.863064 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-19 00:02:29.863076 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:02:29.863100 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-19 00:02:29.863156 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-19 00:02:29.863183 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:02:29.863195 nusoap_client: got fault 2019-08-19 00:02:29.863203 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-19 00:02:29.863208 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-19 00:02:29.863213 nusoap_client: detail =