Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
701745-0001 Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT
 Silnik:
JR T3789
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:37:26 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:37:38.376232 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:37:38.376277 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:37:38.376290 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:37:38.376305 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:37:38.376314 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:37:38.376322 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:37:38.376334 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:37:38.376345 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:37:38.376350 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:37:38.376359 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:37:38.376366 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:37:38.376377 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:37:38.376383 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:37:38.376387 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:37:38.376391 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:37:38.376395 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:37:38.376406 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:37:38.376419 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:37:38.376427 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:37:38.376432 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:37:38.376438 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:37:38.376446 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:37:38.376454 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:37:38.384279 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:37:38.384300 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:37:38.384312 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:37:38.384319 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:37:38.384324 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:37:38.384328 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:37:38.384333 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:37:38.384366 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:37:38.402938 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:37:38.402968 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:37:38.402975 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:37:38.402981 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:37:38.402987 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:37:38.402992 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:37:38.402998 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:37:38.403004 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:37:38.403010 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:37:38.403016 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:37:26 GMT 2019-04-25 00:37:38.403022 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:37:38.403027 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:37:38.403033 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:37:38.403045 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:37:38.403074 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:37:38.410710 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:38.410743 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:38.418484 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-04-25 00:37:38.418541 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:37:38.418587 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:38.418609 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:37:38.426123 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:38.426424 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:38.426452 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:37:38.426486 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:37:38.426529 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:38.426545 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:37:38.426607 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:38.426635 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:37:38.426656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:37:38.426679 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:37:38.426722 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:38.426737 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:37:38.433869 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:37:38.434068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:38.434086 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:38.434103 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:38.434115 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:37:38.434170 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:38.434185 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:37:38.434232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:38.434247 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:37:38.434312 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:38.434347 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-04-25 00:37:38.443701 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 00:37:38.443728 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:37:38.443734 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:37:38.443764 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:37:38.443801 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:37:38.443816 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:37:38.443822 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:37:38.443849 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:37:38.443854 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:37:38.444006 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:37:38.444021 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:37:38.444067 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444076 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:37:38.444096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444127 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.444135 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444150 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:37:38.444171 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.444178 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444189 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:37:38.444204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.444244 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.444261 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444268 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.444285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444314 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.444321 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444332 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:37:38.444345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.444372 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:37:38.444388 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444394 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:37:38.444408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444440 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.444447 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444457 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:37:38.444485 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.444492 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444502 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:37:38.444520 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.444527 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444537 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:37:38.444550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.444584 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.444600 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:37:38.444623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444649 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.444657 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:37:38.444680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.444706 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:37:38.444721 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444728 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:37:38.444742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444767 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.444774 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444784 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:37:38.444803 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.444809 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444825 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:37:38.444843 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.444850 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444859 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:37:38.444877 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.444884 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444893 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:38.444906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.444944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.444960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.444967 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.444982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445005 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445012 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445054 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:38.445075 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:38.445092 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445103 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:37:38.445113 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:37:38.445126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:37:38.445151 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:37:38.445166 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445172 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:37:38.445186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445211 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.445218 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445228 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:37:38.445241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.445266 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.445282 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445288 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.445302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445327 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.445334 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445344 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:37:38.445357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.445382 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:37:38.445397 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445404 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:37:38.445418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445442 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.445449 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445459 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:38.445480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.445505 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.445520 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445527 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.445540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445565 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.445573 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445583 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:37:38.445596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.445621 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:37:38.445636 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445642 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:37:38.445656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445681 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.445688 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445698 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:37:38.445716 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.445723 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445733 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:38.445746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.445775 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:37:38.445790 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445796 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.445810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445842 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.445849 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445859 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:37:38.445872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.445898 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:37:38.445913 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445919 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:37:38.445933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445958 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.445965 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.445975 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:37:38.445994 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.446001 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446015 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:38.446029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.446058 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:37:38.446074 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446081 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.446095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446120 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.446127 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446137 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:37:38.446149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.446175 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:37:38.446190 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446196 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:37:38.446209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.446241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:38.446264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.446289 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:37:38.446304 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446310 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.446324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446349 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.446356 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446366 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:37:38.446379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.446404 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:37:38.446425 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446432 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:37:38.446445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446475 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.446482 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:38.446506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.446531 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.446546 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446552 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.446566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446591 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.446598 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446608 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:37:38.446621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.446646 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:37:38.446661 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446667 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:37:38.446680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446704 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.446714 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446724 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:37:38.446737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.446762 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.446776 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446782 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.446796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446820 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.446827 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446839 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:37:38.446852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.446876 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:37:38.446891 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446897 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:37:38.446912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446936 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.446943 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446952 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:37:38.446965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.446980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.446990 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.447005 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447012 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.447025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447050 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.447057 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447067 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:37:38.447079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.447105 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:37:38.447121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447127 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:37:38.447140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447164 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.447171 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447181 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:37:38.447200 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.447207 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447216 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:37:38.447230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.447258 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.447280 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447286 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.447300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447325 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.447333 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447343 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:37:38.447356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.447381 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:37:38.447396 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447402 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:37:38.447423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.447455 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447470 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:38.447483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.447509 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.447524 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447530 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.447544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447570 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.447576 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447586 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:37:38.447599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.447625 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:38.447640 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447646 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:37:38.447660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447685 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:37:38.447692 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447702 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:37:38.447717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.447742 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.447757 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447763 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.447776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447799 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447806 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447852 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:38.447873 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:38.447890 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447901 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:37:38.447911 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:37:38.447923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:37:38.447948 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:37:38.447963 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.447969 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:37:38.447983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448009 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:37:38.448016 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448026 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:37:38.448039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.448065 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.448080 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448086 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.448100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448123 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448129 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448166 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:38.448186 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:38.448202 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448213 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:37:38.448223 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:37:38.448235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:37:38.448259 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:37:38.448274 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448286 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:37:38.448300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448324 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.448332 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448341 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:37:38.448360 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.448367 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448376 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:37:38.448395 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.448401 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448411 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:37:38.448429 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.448436 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448445 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:37:38.448468 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.448476 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448486 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:37:38.448504 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.448511 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448520 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:37:38.448538 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.448545 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448554 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:38.448567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.448616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.448633 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448639 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.448653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448678 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.448685 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:37:38.448708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.448733 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:37:38.448748 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448754 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:37:38.448768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448793 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.448800 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448809 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:37:38.448827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.448834 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448844 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:38.448862 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.448868 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448877 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:37:38.448890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.448923 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.448938 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448944 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.448958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.448982 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.448991 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449000 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:37:38.449013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.449039 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:37:38.449054 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449061 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:37:38.449074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449099 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.449106 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449116 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:38.449129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.449154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.449169 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449175 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.449189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449214 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.449221 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449231 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:37:38.449244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.449269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:38.449284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449291 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:37:38.449304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449328 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.449335 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449345 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:37:38.449363 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.449370 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449380 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:38.449398 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.449405 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449415 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:37:38.449428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.449471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.449498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449506 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.449522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449547 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.449554 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:37:38.449582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.449608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:38.449623 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449630 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:38.449643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449668 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.449675 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449685 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:37:38.449706 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.449713 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449722 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:37:38.449740 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.449746 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449756 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:37:38.449773 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.449780 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449794 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:37:38.449811 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.449818 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449828 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:37:38.449841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.449882 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.449897 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449903 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.449917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449943 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.449950 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449960 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:37:38.449973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.449988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.449998 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:38.450012 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450042 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450049 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450059 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450073 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450090 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.450104 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.450135 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450145 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:38.450164 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.450171 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450180 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:37:38.450198 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.450205 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450215 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:37:38.450233 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.450239 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450249 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:37:38.450267 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.450274 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450284 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:37:38.450302 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:37:38.450308 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450325 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:37:38.450343 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.450350 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450359 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.450377 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.450384 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450393 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:38.450411 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.450425 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450435 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:37:38.450452 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.450459 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450475 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:37:38.450489 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450539 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.450557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.450564 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:38.450578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.450603 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.450610 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.450620 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:37:38.450638 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.450645 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.450654 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:37:38.450672 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.450678 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.450688 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:37:38.450712 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.450719 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.450728 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:37:38.450741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.450768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.450779 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450799 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.450805 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.450820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.450845 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450852 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.450862 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:37:38.450875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.450890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.450900 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:38.450914 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450941 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450948 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450958 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450971 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.450987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.451001 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451027 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.451034 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451043 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:37:38.451061 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.451068 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451078 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:37:38.451096 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.451103 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451113 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:37:38.451130 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.451137 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451146 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:37:38.451164 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.451171 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451180 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:37:38.451197 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.451204 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451214 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:37:38.451231 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.451238 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451247 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:38.451265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.451271 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451281 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:37:38.451298 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.451305 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451314 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:37:38.451331 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.451338 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451347 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:37:38.451365 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.451371 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451381 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:37:38.451394 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.451452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.451474 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.451481 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:38.451496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.451521 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.451528 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.451538 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:37:38.451556 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.451563 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.451579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:38.451596 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.451603 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.451613 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:37:38.451631 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:38.451637 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.451647 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.451660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.451687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.451697 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.451719 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.451725 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.451739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.451764 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.451771 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.451781 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:37:38.451794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.451810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.451819 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:38.451833 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.451862 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.451869 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.451879 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.451892 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.451909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.451923 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.451948 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.451955 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.451965 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:37:38.451982 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.451989 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.451999 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:37:38.452020 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.452028 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.452038 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:37:38.452056 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.452063 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.452073 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:37:38.452090 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.452097 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.452107 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:37:38.452125 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.452132 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.452141 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:37:38.452159 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.452166 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.452175 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:38.452193 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.452201 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.452210 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:37:38.452228 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.452234 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.452244 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:37:38.452262 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452269 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.452279 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:37:38.452296 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.452303 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.452313 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:37:38.452334 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.452341 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.452351 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:37:38.452363 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.452423 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.452439 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452473 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452480 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452491 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452504 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452521 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.452536 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452561 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.452568 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452578 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:37:38.452602 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.452609 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452619 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:37:38.452636 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.452643 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452653 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:37:38.452670 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.452677 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452687 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:37:38.452711 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.452718 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452728 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:37:38.452746 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.452752 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452762 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:37:38.452780 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.452786 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452800 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:37:38.452818 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.452825 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452834 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:37:38.452852 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.452858 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452868 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:37:38.452886 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.452892 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452902 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:37:38.452919 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.452926 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452935 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:37:38.452953 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.452960 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.452969 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:37:38.452987 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.452994 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.453003 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:38.453021 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.453028 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.453037 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:37:38.453050 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.453115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.453135 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453142 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:37:38.453159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453184 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.453191 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453201 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:37:38.453214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.453245 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.453260 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453267 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.453280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453305 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.453312 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453322 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:37:38.453335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.453361 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:37:38.453381 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453387 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:37:38.453401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453427 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.453434 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453443 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:38.453466 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.453474 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453484 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:37:38.453502 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.453509 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453518 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:37:38.453536 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:38.453543 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453553 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:37:38.453565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.453611 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:37:38.453626 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453633 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.453648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453674 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:38.453682 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453691 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:37:38.453705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.453720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.453730 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:37:38.453743 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:38.453771 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:37:38.453785 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:38.453795 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:37:38.453808 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:38.453824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.453845 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.453871 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.453878 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.453888 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:37:38.453911 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.453918 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.453927 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:37:38.453945 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.453952 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.453962 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:37:38.453979 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:37:38.453986 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.453996 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:37:38.454014 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.454020 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.454038 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:37:38.454055 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.454062 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.454072 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:37:38.454098 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.454105 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.454115 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:37:38.454132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.454139 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.454149 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:37:38.454167 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.454173 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.454183 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:37:38.454201 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.454208 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.454217 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:38.454230 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:38.454280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.454297 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454303 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:37:38.454318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.454349 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454359 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:38.454372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.454398 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.454413 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454419 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.454433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454458 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:37:38.454470 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454480 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:37:38.454494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.454519 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:37:38.454533 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:37:38.454560 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:38.454567 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:37:38.454576 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:37:38.454594 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:37:38.454601 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:37:38.454610 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:37:38.454628 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:38.454635 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:37:38.454645 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:37:38.454657 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:37:38.454682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.454697 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454704 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:37:38.454718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454743 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.454751 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454760 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:38.454778 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.454785 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454795 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:37:38.454813 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.454820 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454830 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:37:38.454842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.454875 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.454890 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454897 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.454920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454945 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.454952 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454962 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:37:38.454975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.454991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.455001 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:37:38.455014 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455042 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455049 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455059 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455072 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.455102 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455128 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.455135 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455147 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:37:38.455165 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.455172 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455182 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:37:38.455206 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.455213 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455223 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:37:38.455241 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.455248 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455257 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:37:38.455275 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.455281 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455291 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:37:38.455308 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.455315 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455324 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:37:38.455342 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.455350 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455359 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:37:38.455377 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.455383 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455393 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:37:38.455411 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.455418 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455428 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:37:38.455441 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.455492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.455511 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455517 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:37:38.455531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455556 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.455563 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455573 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:37:38.455592 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.455599 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455608 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:37:38.455626 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.455633 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455642 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:37:38.455660 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.455667 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455676 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:37:38.455694 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.455701 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455710 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:37:38.455723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.455764 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.455779 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455786 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.455799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455823 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455830 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455868 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:38.455889 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:38.455905 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455916 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:37:38.455926 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:37:38.455939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:37:38.455963 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:37:38.455978 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.455984 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:37:38.455999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456023 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.456030 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456040 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:37:38.456053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.456078 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.456093 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456099 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.456113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456138 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:37:38.456145 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456155 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:37:38.456168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.456193 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:37:38.456208 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456214 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:37:38.456227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456252 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.456259 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:38.456282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.456307 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.456322 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456328 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.456341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456366 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456373 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456383 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:37:38.456396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.456412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.456421 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:37:38.456435 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456468 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456476 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456486 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456500 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.456537 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456562 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.456570 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456580 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:37:38.456598 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.456605 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456614 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:37:38.456632 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.456638 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456648 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:37:38.456666 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.456672 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456682 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:37:38.456700 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.456706 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456716 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:37:38.456733 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:37:38.456740 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456750 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:37:38.456768 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:37:38.456774 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456784 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:37:38.456801 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:37:38.456808 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456818 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:37:38.456835 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:38.456851 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456861 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:37:38.456878 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.456885 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456895 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:37:38.456912 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.456919 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456929 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:37:38.456946 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.456953 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456962 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:37:38.456980 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.456987 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.456996 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:37:38.457009 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.457070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.457088 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457095 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:37:38.457110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457135 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.457142 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457152 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:37:38.457165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.457191 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.457206 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457212 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.457226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457250 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.457266 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457276 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:37:38.457289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.457314 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:37:38.457329 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457335 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:38.457349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457374 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.457381 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457391 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:37:38.457409 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.457416 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457425 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:37:38.457443 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.457450 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457464 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:37:38.457483 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.457491 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457500 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:37:38.457513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.457550 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457570 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457576 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.457590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457615 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457623 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457633 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:37:38.457646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.457661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.457671 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:38.457685 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457713 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457720 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457730 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457743 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.457774 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457800 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.457806 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457816 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:38.457834 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.457841 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457850 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:38.457868 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.457875 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457885 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:37:38.457903 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.457910 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457919 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:37:38.457937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.457944 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457954 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:38.457972 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.457979 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.457988 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:37:38.458006 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:37:38.458013 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.458023 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:37:38.458036 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.458080 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.458097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458103 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:37:38.458118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458143 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.458150 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458160 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:37:38.458178 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.458185 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458194 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:37:38.458212 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.458219 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458229 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:37:38.458246 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.458253 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458267 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:37:38.458284 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.458291 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458300 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:37:38.458318 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.458325 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458334 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:37:38.458352 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.458359 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458368 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:37:38.458386 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.458393 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458403 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:37:38.458416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.458472 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.458489 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458496 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:37:38.458512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458537 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:38.458545 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458554 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:37:38.458567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.458593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:37:38.458610 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:38.458617 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:37:38.458628 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:37:38.458644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458650 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:37:38.458664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:38.458708 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:38.458732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.458743 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:37:38.458753 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:37:38.458770 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.458777 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:37:38.458787 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:37:38.458804 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:38.458811 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:37:38.458821 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:37:38.458838 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.458845 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:38.458854 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.458872 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.458879 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:38.458889 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.458906 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.458913 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:38.458922 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.458940 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.458946 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:37:38.458956 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.458973 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:38.458979 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:37:38.458988 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:38.459005 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:37:38.459012 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:37:38.459028 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:37:38.459045 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.459051 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:37:38.459061 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.459078 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:37:38.459084 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:37:38.459094 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:37:38.459111 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.459117 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:37:38.459127 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.459145 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.459152 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:38.459161 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.459178 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:38.459185 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:37:38.459194 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:37:38.459208 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:37:38.459242 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.459271 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:37:38.459308 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.459336 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:37:38.459363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.459390 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:37:38.459417 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.459444 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:37:38.459477 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.459504 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:37:38.459531 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:37:38.459558 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:37:38.459593 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:37:38.459619 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:37:38.459647 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:37:38.459674 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:37:38.459701 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.459728 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:37:38.459754 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.459781 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:37:38.459807 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.459833 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:37:38.459860 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.459887 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:37:38.459956 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.459983 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:38.460009 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.460036 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:37:38.460062 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.460089 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:37:38.460115 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.460143 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:37:38.460170 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.460196 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:37:38.460223 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.460252 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:38.460284 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.460311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:38.460338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.460365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:38.460391 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.460418 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:38.460444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.460476 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:38.460504 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.460538 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:37:38.460564 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:37:38.460590 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:37:38.460617 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.460643 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:37:38.460669 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.460696 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:37:38.460723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.460749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:37:38.460776 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.460803 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:37:38.460838 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.460865 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:37:38.460892 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.460919 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:37:38.460946 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.460973 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:38.461000 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.461028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:37:38.461055 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461074 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461100 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:38.461126 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461144 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461161 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461187 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:38.461214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:38.461317 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461344 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.461370 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461396 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.461423 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461440 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461472 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.461499 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461517 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461543 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.461570 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461596 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.461622 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461648 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:38.461674 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461701 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.461727 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461753 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.461779 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461796 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:38.461849 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461875 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.461901 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461927 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:38.461953 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.461980 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:38.462006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462024 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462041 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462076 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462093 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.462163 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462181 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462198 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462224 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.462250 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462276 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.462304 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462321 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462338 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462365 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.462391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.462518 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462542 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462559 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462576 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462603 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.462629 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462646 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462664 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462680 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.462732 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462759 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.462787 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462805 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462822 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462847 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462875 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:38.462901 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462927 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:37:38.462953 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462971 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.462988 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463015 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.463041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:38.463163 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463190 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:37:38.463216 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463242 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.463268 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463303 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.463330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463347 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463364 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463381 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463407 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.463433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:37:38.463613 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463631 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463656 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:38.463683 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463700 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463717 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463743 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:38.463769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:38.463872 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463898 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.463924 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463951 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.463977 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.463994 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464020 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.464046 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464064 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464095 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.464122 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464148 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.464184 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464210 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:38.464237 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464263 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.464290 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464316 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:38.464342 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464360 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464386 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:38.464412 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464438 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.464469 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464497 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:38.464524 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464550 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:38.464576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464594 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464611 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464628 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464645 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464679 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.464731 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464749 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464766 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464792 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.464818 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464846 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.464873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464891 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464908 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464934 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.464960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.464994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:38.465080 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465097 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465114 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465131 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465157 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.465183 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465200 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465217 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.465286 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465313 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:38.465339 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465357 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465374 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465391 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465417 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:38.465443 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465474 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:37:38.465501 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465519 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465570 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.465597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:38.465718 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465744 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:37:38.465770 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465796 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:38.465822 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465849 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:38.465875 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465893 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465926 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465953 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.465979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.465996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.466013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.466031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.466048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.466065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.466082 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.466099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:38.466125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:37:38.466152 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.466210 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.466260 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.466309 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.466356 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.466404 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:38.466452 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:37:38.466505 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:38.466564 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.466613 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.466661 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.466709 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.466756 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.466804 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.466851 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.466898 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.466945 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.466992 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.467074 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.467208 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.467352 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.467432 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.467496 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.467544 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:38.467590 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.467637 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.467683 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.467732 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.467781 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.467834 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.467880 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.467929 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.467985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.468032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.468080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.468128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.468174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.468222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:38.468271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:37:38.468319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:38.468366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.468467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.468517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.468566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.468612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.468660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.468708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.468755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.468803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.468856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.468904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.468952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.469000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.469052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.469104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.469151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:38.469198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.469244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.469291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.469339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.469386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.469438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.469490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.469538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.469594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.469642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.469690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.469737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.469784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.469832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:38.469879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:37:38.469926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:38.469973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.470019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.470068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.470115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.470161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.470208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.470255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.470302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.470348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.470396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.470444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.470498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.470555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.470606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.470657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.470704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:38.470750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.470797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.470843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.470891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.470940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.470994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.471041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.471089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.471144 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:37:38.471171 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.471231 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.471285 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.471339 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.471393 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.471446 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:38.471505 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:37:38.471559 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:38.471612 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.471665 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.471718 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.471772 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.471826 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.471880 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.471933 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.471986 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.472040 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.472094 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.472148 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.472202 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.472255 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.472308 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.472361 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.472414 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:38.472473 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.472533 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.472594 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.472648 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.472701 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.472754 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.472807 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.472860 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.472921 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:37:38.472946 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.473000 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.473054 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.473108 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.473161 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.473214 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:38.473268 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:37:38.473321 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:38.473375 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.473429 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.473488 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.473590 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.473644 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.473698 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.473753 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.473806 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.473860 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.473914 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.473968 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.474022 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.474075 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.474130 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.474184 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.474238 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:38.474291 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.474345 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.474398 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.474452 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.474511 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.474566 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.474620 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.474674 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.474735 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:37:38.474759 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.474808 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.474865 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.474913 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.474961 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.475009 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:38.475056 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:37:38.475104 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:38.475151 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.475199 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.475247 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.475294 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.475342 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.475395 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.475442 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.475495 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.475551 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.475598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.475646 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.475694 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.475742 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.475790 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.475842 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.475889 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:38.475936 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.475984 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.476032 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.476080 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.476128 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.476176 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.476222 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.476271 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.476327 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:37:38.476349 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.476399 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.476449 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.476504 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.476563 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.476612 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:38.476662 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:37:38.476712 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:38.476763 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.476814 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.476869 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.476919 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.476969 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.477019 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.477069 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.477118 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.477168 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.477220 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.477270 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.477321 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.477380 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.477429 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.477484 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.477534 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:38.477583 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.477635 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.477686 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.477742 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.477791 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.477841 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.477891 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.477942 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.477994 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:37:38.478011 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:37:38.478041 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:37:38.478069 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:37:38.478095 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:37:38.478121 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:37:38.478140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.478154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.478164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.478173 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.478182 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.478191 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:37:38.478199 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:37:38.478208 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:37:38.478216 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.478224 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.478233 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.478241 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.478249 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.478258 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.478267 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.478281 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.478289 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.478297 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.478306 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.478314 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.478322 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.478330 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.478338 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.478346 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:37:38.478354 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.478362 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.478370 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.478379 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.478386 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.478394 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.478402 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.478410 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.478418 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.478428 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.478435 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.478444 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.478452 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.478465 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:37:38.478474 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:37:38.478482 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:37:38.478490 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.478498 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.478506 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.478513 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.478521 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.478537 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.478544 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.478552 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.478560 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.478567 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.478575 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.478583 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.478598 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.478606 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.478613 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.478621 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:37:38.478628 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.478636 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.478643 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.478651 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.478658 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.478666 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.478673 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.478681 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.478688 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.478698 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.478706 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.478714 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.478721 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.478729 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:37:38.478736 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:37:38.478743 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:37:38.478750 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.478757 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.478764 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.478770 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.478777 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.478784 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.478791 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.478797 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.478804 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.478811 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.478818 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.478832 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.478839 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.478846 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.478853 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.478860 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:37:38.478867 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.478874 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.478881 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.478888 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.478895 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.478902 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.478908 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.478915 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.478922 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:37:38.478930 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.478937 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:38.478944 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:38.478951 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:37:38.478958 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:37:38.478965 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:37:38.478971 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:37:38.478978 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:38.478985 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:38.478992 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:38.478999 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:38.479006 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.479015 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.479021 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:38.479028 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:38.479035 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:37:38.479042 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.479049 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:38.479055 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:38.479062 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:38.479119 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:38.479127 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:38.479134 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:37:38.479140 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:38.479147 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:38.479154 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:38.479161 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:37:38.479167 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:38.479174 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:38.479181 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:38.479187 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:38.479260 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:37:38.479277 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:37:38.479282 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:37:38.479287 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:37:38.479293 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:37:38.479298 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:37:38.479302 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:37:38.479311 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:37:38.479319 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:37:38.479354 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.479361 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:37:38.479375 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:37:38.479396 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:37:38.479402 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:37:38.479406 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:37:38.479410 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:37:38.479416 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:37:38.479425 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:38.479432 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:38.479437 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:38.479447 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.479456 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:38.479465 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:37:38.479489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.479498 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:37:38.479503 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.479535 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:37:38.479540 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:37:38.479544 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:37:38.479548 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:37:38.479552 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:37:38.479556 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:37:38.479560 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:37:38.479564 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:37:38.479571 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:37:38.479580 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:38.479596 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:38.479600 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:38.479605 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.479611 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:37:38.479615 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:38.479639 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:37:38.479645 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.479649 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.479655 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.479659 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:37:38.479669 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:37:38.479677 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:37:38.479682 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:37:38.479686 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:37:38.479693 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205518" 2019-04-25 00:37:38.479700 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:37:38.479704 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:37:38.479709 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:37:38.479715 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:37:38.479719 wsdl: in serializeType: returning: 205518 2019-04-25 00:37:38.479725 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:37:38.479732 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:37:38.479736 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:37:38.479740 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:37:38.479745 wsdl: in serializeType: returning: 205518 2019-04-25 00:37:38.479750 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205518 2019-04-25 00:37:38.479764 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205518 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:37:38.479768 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:37:38.479774 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3894"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:37:38.479787 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:37:38.479793 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205518 2019-04-25 00:37:38.479802 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:37:38.479878 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:37:38.479812 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:37:38.479831 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:37:38.479836 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:37:38.479841 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:37:38.479845 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:37:38.479851 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:37:38.479860 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:37:38.479867 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:37:38.479872 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:37:38.479885 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:37:38.479893 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:37:38.479901 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:37:38.487903 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:37:38.487924 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:37:38.487936 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:37:38.487942 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:37:38.487948 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:37:38.487953 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:37:38.487957 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:37:38.487961 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:37:38.487966 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:37:38.487997 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:37:38.520477 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:37:38.520512 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:37:38.520519 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:37:38.520524 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:37:38.520530 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:37:38.520535 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:37:38.520542 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:37:38.520547 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:37:38.520553 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:37:38.520559 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:37:26 GMT 2019-04-25 00:37:38.520565 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:37:38.520570 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:37:38.520576 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:37:38.520586 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:37:38.520614 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:37:38.520624 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:37:38.520634 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:37:38.520639 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:37:38.520644 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:37:38.520684 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:37:38.520695 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:37:38.520701 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:37:38.520722 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:37:38.520728 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:37:26 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:37:38.520759 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:37:38.520767 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:37:38.520789 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:37:38.520795 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:37:38.520902 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:37:38.520997 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:37:38.521003 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:37:38.521011 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:37:38.521022 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:37:38.521045 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:37:38.521101 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:37:38.521123 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:37:38.521134 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:37:38.521141 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:37:38.521146 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:37:38.521151 nusoap_client: detail =