Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO

Pracujemy nad tym. Efekty już wkrótce.

Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 112.0

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
701745-0001 Model: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT
 Silnik:
JR T3789
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 13 Apr 2021 23:11:33 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-04-14 01:11:31.622889 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-04-14 01:11:31.622933 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:11:31.622953 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-04-14 01:11:31.622971 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:11:31.622981 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-04-14 01:11:31.622990 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-04-14 01:11:31.623004 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-04-14 01:11:31.623013 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:11:31.623019 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:11:31.623028 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:11:31.623041 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 01:11:31.623054 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 01:11:31.623060 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 01:11:31.623065 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 01:11:31.623070 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 01:11:31.623074 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-04-14 01:11:31.623086 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:11:31.623101 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:11:31.623109 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 01:11:31.623115 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-04-14 01:11:31.623121 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-04-14 01:11:31.623129 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 01:11:31.623138 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 01:11:31.630854 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 01:11:31.630877 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 01:11:31.630896 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-04-14 01:11:31.630907 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:11:31.630921 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:11:31.630929 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 01:11:31.630936 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-04-14 01:11:31.630972 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-04-14 01:11:32.503111 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-04-14 01:11:32.503145 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-04-14 01:11:32.503152 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:11:32.503161 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 01:11:32.503167 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 01:11:32.503172 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 01:11:32.503177 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 01:11:32.503184 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 01:11:32.503189 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 01:11:32.503194 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 23:11:32 GMT 2021-04-14 01:11:32.503200 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 01:11:32.503204 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 183422 2021-04-14 01:11:32.503210 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 01:11:32.503222 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-04-14 01:11:32.503252 soap_transport_http: want to read content of length 183422 2021-04-14 01:11:32.510396 soap_transport_http: read buffer of 6816 bytes 2021-04-14 01:11:32.510447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.510676 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.510831 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:11:32.517926 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.518149 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:11:32.518184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.518244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.518288 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:11:32.518341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.518373 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.518419 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.518464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.525402 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:11:32.525445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.525499 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.525571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.525635 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.525689 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.525720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.525745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.525800 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.525834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.525912 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.525961 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:11:32.526048 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:11:32.526074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.526110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.526135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.526264 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:11:32.526299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.533150 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:11:32.533233 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:11:32.533264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.533295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.533323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.533416 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:11:32.533438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.533485 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.533515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.533588 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:11:32.533631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.533644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.533686 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.533739 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.533793 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.533841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.533885 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-04-14 01:11:32.533949 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.533993 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.534018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.534135 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:11:32.534152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.534182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.540950 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:11:32.540974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.541031 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:11:32.541106 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:11:32.541207 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.541232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.541364 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.541394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.541443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.541488 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:11:32.541544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.541578 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:11:32.541651 soap_transport_http: read buffer of 3542 bytes 2021-04-14 01:11:32.541664 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 01:11:32.541669 soap_transport_http: read body of length 183422 2021-04-14 01:11:32.541701 soap_transport_http: received a total of 183846 bytes of data from server 2021-04-14 01:11:32.541733 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 01:11:32.541746 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 01:11:32.541752 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 01:11:32.541768 wsdl: got WSDL URL 2021-04-14 01:11:32.541772 wsdl: Parse WSDL 2021-04-14 01:11:32.541930 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-04-14 01:11:32.541945 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-04-14 01:11:32.541996 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542005 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-04-14 01:11:32.542025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542055 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.542064 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542077 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:11:32.542098 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.542105 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542115 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:11:32.542129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.542206 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.542232 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542241 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.542264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542310 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.542321 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542340 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-04-14 01:11:32.542361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.542404 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-04-14 01:11:32.542437 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542447 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-04-14 01:11:32.542470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542507 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.542517 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542532 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:11:32.542560 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.542571 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542587 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:11:32.542618 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.542629 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542646 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:11:32.542670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.542716 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.542736 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542743 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-04-14 01:11:32.542760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542785 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.542791 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-04-14 01:11:32.542814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.542839 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-04-14 01:11:32.542853 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542859 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-04-14 01:11:32.542871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542894 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.542900 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.542910 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:11:32.542973 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.542984 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543000 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:11:32.543024 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.543060 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543079 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:11:32.543105 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.543112 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543122 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:11:32.543138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.543176 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.543191 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543197 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.543210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543232 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543239 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543276 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.543295 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.543310 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543321 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:11:32.543331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-04-14 01:11:32.543342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:11:32.543365 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 01:11:32.543379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543386 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-04-14 01:11:32.543399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543428 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.543436 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543446 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:11:32.543459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.543483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.543497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543503 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.543515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543538 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543544 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543585 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.543604 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.543620 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543630 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:11:32.543640 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-04-14 01:11:32.543652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:11:32.543674 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-04-14 01:11:32.543688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-04-14 01:11:32.543707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543730 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.543737 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543746 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:11:32.543763 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.543770 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543779 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:11:32.543795 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.543801 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543810 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:11:32.543826 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.543832 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543841 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:11:32.543853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.543887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.543901 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.543920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543942 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.543949 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543962 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-04-14 01:11:32.543975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.543989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.543999 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 01:11:32.544013 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544018 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-04-14 01:11:32.544031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544054 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.544060 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544069 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:11:32.544082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.544105 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.544118 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544124 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.544136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544160 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.544167 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544176 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-04-14 01:11:32.544188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.544212 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-04-14 01:11:32.544225 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544231 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-04-14 01:11:32.544243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544266 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.544273 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544281 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:11:32.544294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.544317 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.544330 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544336 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.544349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544371 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.544378 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544387 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-04-14 01:11:32.544399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.544427 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-04-14 01:11:32.544442 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544448 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-04-14 01:11:32.544461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544483 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.544490 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544499 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:11:32.544516 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.544522 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544531 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:11:32.544543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.544575 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-04-14 01:11:32.544590 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544595 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.544608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544643 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.544650 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544659 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-04-14 01:11:32.544672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.544697 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-04-14 01:11:32.544711 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544717 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-04-14 01:11:32.544730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544753 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.544760 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544769 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:11:32.544786 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.544792 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544802 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:11:32.544814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.544842 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-04-14 01:11:32.544856 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544862 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.544875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544898 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.544905 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544914 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-04-14 01:11:32.544927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.544964 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-04-14 01:11:32.544977 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.544983 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-04-14 01:11:32.544995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545017 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.545023 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545032 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:11:32.545045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.545068 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-04-14 01:11:32.545081 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545087 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.545099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545121 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.545127 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545136 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-04-14 01:11:32.545148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.545172 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-04-14 01:11:32.545185 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545190 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-04-14 01:11:32.545203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.545233 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545242 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:11:32.545255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.545278 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.545291 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545297 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.545309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545332 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.545338 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545347 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-04-14 01:11:32.545360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.545383 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 01:11:32.545396 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545402 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-04-14 01:11:32.545414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545442 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.545450 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545459 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 01:11:32.545471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.545495 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.545508 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545514 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.545526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545548 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.545559 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545569 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-04-14 01:11:32.545582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.545605 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 01:11:32.545619 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545625 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-04-14 01:11:32.545637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545660 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.545667 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545675 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 01:11:32.545688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.545711 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.545724 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545729 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.545742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545764 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.545771 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545780 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-04-14 01:11:32.545792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.545815 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 01:11:32.545828 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545834 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-04-14 01:11:32.545846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545869 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.545875 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545884 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-04-14 01:11:32.545902 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.545909 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545918 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-04-14 01:11:32.545930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.545957 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.545971 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.545976 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.545989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546012 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.546018 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546027 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-04-14 01:11:32.546040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.546063 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 01:11:32.546076 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546083 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:11:32.546095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546118 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.546124 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546133 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:11:32.546146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.546169 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.546182 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546188 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.546200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546223 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.546229 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546238 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:11:32.546251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.546274 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:11:32.546287 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546293 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-04-14 01:11:32.546305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546328 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:11:32.546335 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546344 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:11:32.546356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.546380 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.546393 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546399 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.546411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546440 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546456 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546491 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.546510 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.546526 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546536 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:11:32.546545 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-04-14 01:11:32.546562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:11:32.546585 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:11:32.546600 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546605 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-04-14 01:11:32.546619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546642 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:11:32.546648 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546658 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:11:32.546670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.546693 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.546707 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546712 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.546725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546746 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546759 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546793 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.546811 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.546827 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546837 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:11:32.546846 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-04-14 01:11:32.546858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:11:32.546880 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 01:11:32.546893 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546899 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-04-14 01:11:32.546912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546934 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:11:32.546940 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546949 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:11:32.546962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.546976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.546985 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.546999 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547005 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.547018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547040 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547046 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547079 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.547097 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.547112 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547122 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:11:32.547132 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-04-14 01:11:32.547143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:11:32.547165 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-04-14 01:11:32.547179 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547185 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-04-14 01:11:32.547197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547219 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:11:32.547226 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547235 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:11:32.547247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.547317 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.547340 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547347 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.547360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547387 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547394 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547433 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.547453 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.547469 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547479 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:11:32.547489 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-04-14 01:11:32.547501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:11:32.547523 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:11:32.547537 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547542 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-04-14 01:11:32.547559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547584 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.547590 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547600 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-04-14 01:11:32.547616 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.547623 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547631 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-04-14 01:11:32.547647 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.547654 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547663 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:11:32.547679 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.547685 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547694 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:11:32.547710 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.547716 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547724 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 01:11:32.547740 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.547747 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547755 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-04-14 01:11:32.547771 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.547777 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547786 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:11:32.547798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.547845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.547859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547865 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.547878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547900 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.547907 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547916 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-04-14 01:11:32.547928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.547951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-04-14 01:11:32.547965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.547971 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-04-14 01:11:32.547984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548006 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.548013 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548022 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 01:11:32.548038 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.548045 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548054 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:11:32.548070 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.548076 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548085 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:11:32.548097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.548127 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.548141 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548146 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.548159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548181 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.548188 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-04-14 01:11:32.548209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.548232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-04-14 01:11:32.548246 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548251 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:11:32.548264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548286 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.548292 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548301 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:11:32.548314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.548337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.548351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548356 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.548369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548391 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.548398 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548407 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:11:32.548419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.548464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:11:32.548479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548485 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-04-14 01:11:32.548498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548521 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.548528 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548537 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:11:32.548557 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.548565 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548575 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-04-14 01:11:32.548592 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.548599 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548608 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-04-14 01:11:32.548624 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.548631 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548640 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-04-14 01:11:32.548656 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.548663 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548672 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-04-14 01:11:32.548684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.548725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.548740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548746 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.548772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548823 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.548830 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-04-14 01:11:32.548854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.548878 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 01:11:32.548892 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548898 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:11:32.548910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548933 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.548941 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548950 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 01:11:32.548967 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.548973 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.548997 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:11:32.549020 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.549058 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549077 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:11:32.549100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.549140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.549185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549197 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.549220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549247 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.549258 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549268 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:11:32.549281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.549306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:11:32.549320 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549325 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.549338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549361 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.549367 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549376 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:11:32.549393 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.549399 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549408 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:11:32.549429 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.549436 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549445 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:11:32.549462 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.549468 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549477 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:11:32.549494 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.549500 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549509 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:11:32.549521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.549567 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.549638 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549649 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.549668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549693 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.549700 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549713 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 01:11:32.549727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.549742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.549751 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.549765 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.549796 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.549803 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.549813 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.549825 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.549840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.549853 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.549902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.549915 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.549933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:11:32.549965 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.549976 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.549991 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-04-14 01:11:32.550019 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.550034 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.550050 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-04-14 01:11:32.550076 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.550086 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.550100 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 01:11:32.550126 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.550135 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.550150 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-04-14 01:11:32.550178 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:11:32.550189 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.550205 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-04-14 01:11:32.550232 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.550243 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.550258 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.550284 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.550295 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.550310 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:11:32.550340 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.550351 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.550368 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-04-14 01:11:32.550399 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.550410 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.550434 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:11:32.550467 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.550479 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.550497 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:11:32.550520 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.550591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.550614 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.550620 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.550641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.550686 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.550698 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.550715 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:11:32.550746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.550757 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.550773 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:11:32.550802 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.550813 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.550829 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:11:32.550858 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.550870 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.550887 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:11:32.550918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.550959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.550979 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.551014 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.551039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.551080 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551092 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.551109 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-04-14 01:11:32.551132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.551156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.551174 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.551198 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551243 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551255 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551272 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551296 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.551349 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551393 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.551405 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551421 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:11:32.551467 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.551478 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551495 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 01:11:32.551524 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.551535 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551551 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:11:32.551581 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.551592 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551609 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 01:11:32.551639 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.551651 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551669 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:11:32.551699 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.551711 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551728 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:11:32.551766 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.551776 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551794 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:11:32.551823 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.551834 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551850 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 01:11:32.551879 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.551890 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551905 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 01:11:32.551934 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.551944 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.551959 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:11:32.551985 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.551995 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.552009 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:11:32.552029 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.552113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.552144 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.552154 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.552180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.552222 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.552235 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.552252 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:11:32.552282 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.552292 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.552308 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:11:32.552338 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.552348 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.552363 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:11:32.552392 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:11:32.552403 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.552421 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.552455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.552499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.552519 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.552545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.552556 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.552580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.552640 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.552652 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.552670 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-04-14 01:11:32.552695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.552721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.552740 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.552764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.552812 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.552823 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.552841 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.552865 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.552892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.552917 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.552961 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.552972 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.552989 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:11:32.553020 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.553031 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553048 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 01:11:32.553078 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.553089 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553107 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:11:32.553136 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.553148 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553164 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 01:11:32.553195 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.553206 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553223 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:11:32.553254 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.553266 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553283 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:11:32.553313 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.553324 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553341 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:11:32.553413 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.553500 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553522 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 01:11:32.553555 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.553567 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553586 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 01:11:32.553617 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.553628 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553646 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-04-14 01:11:32.553676 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.553688 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553704 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:11:32.553735 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.553746 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553767 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:11:32.553792 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.553888 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.553916 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.553961 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.553971 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.553990 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554015 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.554066 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554111 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.554123 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554140 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-04-14 01:11:32.554172 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.554183 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554201 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-04-14 01:11:32.554232 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.554244 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554261 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:11:32.554292 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.554303 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554320 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-04-14 01:11:32.554349 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.554360 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554377 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-04-14 01:11:32.554406 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.554417 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554441 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:11:32.554472 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.554484 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554501 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-04-14 01:11:32.554531 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.554543 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554561 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-04-14 01:11:32.554592 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.554604 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554621 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-04-14 01:11:32.554650 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.554661 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554677 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:11:32.554707 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.554719 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554736 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:11:32.554766 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.554777 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554794 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-04-14 01:11:32.554823 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.554835 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554850 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:11:32.554879 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.554890 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.554907 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-04-14 01:11:32.554931 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.555035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.555070 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555081 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-04-14 01:11:32.555195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555248 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.555347 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555371 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:11:32.555396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.555452 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.555478 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555489 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.555514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555559 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.555571 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555589 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-04-14 01:11:32.555615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.555660 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 01:11:32.555686 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555697 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-04-14 01:11:32.555723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555776 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.555788 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555805 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:11:32.555837 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.555848 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555866 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:11:32.555897 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.555908 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555926 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:11:32.555956 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:11:32.555968 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.555984 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:11:32.556008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.556050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.556069 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-04-14 01:11:32.556094 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.556106 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.556130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.556174 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:11:32.556186 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.556204 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-04-14 01:11:32.556228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.556253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.556272 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-04-14 01:11:32.556297 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:11:32.556343 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556357 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:11:32.556374 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556398 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:11:32.556430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.556455 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556498 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.556509 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556525 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-04-14 01:11:32.556554 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.556565 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556582 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-04-14 01:11:32.556610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.556620 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556635 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-04-14 01:11:32.556665 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:11:32.556676 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556693 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:11:32.556723 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.556734 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556751 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-04-14 01:11:32.556781 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.556792 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556808 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-04-14 01:11:32.556836 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.556848 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556864 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:11:32.556894 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.556905 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556922 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-04-14 01:11:32.556951 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.556962 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.556979 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-04-14 01:11:32.557008 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.557019 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.557036 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:11:32.557059 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-04-14 01:11:32.557139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.557208 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557220 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-04-14 01:11:32.557245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557288 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.557300 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557317 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:11:32.557339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.557383 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.557420 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557446 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.557476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557588 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:11:32.557601 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557615 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-04-14 01:11:32.557630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.557660 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-04-14 01:11:32.557675 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-04-14 01:11:32.557703 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:11:32.557711 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 01:11:32.557722 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-04-14 01:11:32.557753 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:11:32.557765 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-04-14 01:11:32.557775 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-04-14 01:11:32.557791 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:11:32.557798 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 01:11:32.557807 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-04-14 01:11:32.557820 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-04-14 01:11:32.557844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.557860 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557866 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.557881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557906 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.557913 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557923 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:11:32.557940 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.557947 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557956 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:11:32.557973 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.557979 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.557990 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:11:32.558002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.558035 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558049 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558056 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.558070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558094 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558101 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558111 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-04-14 01:11:32.558124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.558149 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.558161 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558188 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558195 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558204 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558217 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558233 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.558246 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558271 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.558278 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558287 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-04-14 01:11:32.558304 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.558310 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558320 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-04-14 01:11:32.558336 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.558343 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558352 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:11:32.558368 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.558375 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558384 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-04-14 01:11:32.558400 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.558407 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558416 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 01:11:32.558433 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.558439 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558448 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-04-14 01:11:32.558465 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.558471 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558480 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-04-14 01:11:32.558497 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.558503 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558513 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:11:32.558536 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.558543 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558553 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:11:32.558566 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.558612 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.558628 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558635 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-04-14 01:11:32.558649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558672 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.558679 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558689 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:11:32.558706 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.558713 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558722 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:11:32.558739 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.558745 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558754 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:11:32.558771 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.558777 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558786 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:11:32.558803 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.558809 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558818 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:11:32.558831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.558870 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.558884 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558891 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.558906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558929 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558935 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.558971 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.558991 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.559007 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559017 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:11:32.559027 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-04-14 01:11:32.559040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:11:32.559063 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 01:11:32.559077 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559085 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-04-14 01:11:32.559099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559123 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.559130 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559139 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-04-14 01:11:32.559152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.559176 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.559190 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559196 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.559210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559233 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:11:32.559240 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559250 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-04-14 01:11:32.559262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.559287 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-04-14 01:11:32.559301 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559307 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-04-14 01:11:32.559320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559344 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.559351 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559360 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:11:32.559377 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.559383 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559392 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:11:32.559409 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.559415 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559425 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-04-14 01:11:32.559437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.559469 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.559483 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559489 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.559502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559531 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.559539 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559549 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-04-14 01:11:32.559562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.559595 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 01:11:32.559609 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559615 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-04-14 01:11:32.559629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559652 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.559659 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559668 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:11:32.559680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.559705 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.559718 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559725 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.559738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559761 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.559768 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559777 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-04-14 01:11:32.559790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.559805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.559814 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 01:11:32.559827 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.559853 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.559860 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.559875 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.559888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.559903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.559916 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.559940 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.559947 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.559956 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-04-14 01:11:32.559972 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.559980 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.559990 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-04-14 01:11:32.560006 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.560013 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560023 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-04-14 01:11:32.560039 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.560046 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560056 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-04-14 01:11:32.560072 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.560079 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560088 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-04-14 01:11:32.560104 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:11:32.560111 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560120 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-04-14 01:11:32.560136 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:11:32.560143 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560152 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-04-14 01:11:32.560168 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:11:32.560175 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560184 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-04-14 01:11:32.560200 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:11:32.560207 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560216 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-04-14 01:11:32.560233 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.560239 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560249 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-04-14 01:11:32.560265 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.560271 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560281 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-04-14 01:11:32.560297 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.560304 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560313 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-04-14 01:11:32.560329 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.560336 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560345 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-04-14 01:11:32.560357 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.560417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.560435 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.560441 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-04-14 01:11:32.560457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.560480 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.560487 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.560496 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.560513 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.560520 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.560534 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.560548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.560567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.560576 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.560591 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.560597 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.560611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.560634 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560641 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.560650 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-04-14 01:11:32.560663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.560678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.560688 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-04-14 01:11:32.560701 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560726 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560733 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560742 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560755 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.560784 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560808 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.560814 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560824 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-04-14 01:11:32.560841 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.560847 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560857 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 01:11:32.560873 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.560880 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560889 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-04-14 01:11:32.560906 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 01:11:32.560913 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560922 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-04-14 01:11:32.560939 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.560945 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560954 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-04-14 01:11:32.560971 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 01:11:32.560977 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:11:32.560986 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-04-14 01:11:32.561002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.561010 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:11:32.561019 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:11:32.561032 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-04-14 01:11:32.561069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.561085 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561091 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-04-14 01:11:32.561142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.561173 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561182 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:11:32.561199 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.561206 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561215 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:11:32.561232 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.561238 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561247 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.561260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.561292 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.561306 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561312 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.561325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561349 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.561356 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561365 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-04-14 01:11:32.561378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.561402 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 01:11:32.561416 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561422 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-04-14 01:11:32.561435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561459 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.561466 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561475 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.561492 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.561498 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561508 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.561521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.561555 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.561574 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561581 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-04-14 01:11:32.561595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561619 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:11:32.561626 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561635 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-04-14 01:11:32.561650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.561675 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-04-14 01:11:32.561689 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561695 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-04-14 01:11:32.561708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561732 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.561739 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561748 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.561765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.561772 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561781 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.561793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.561821 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.561835 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561841 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.561855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561886 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:11:32.561893 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561902 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-04-14 01:11:32.561915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.561939 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 01:11:32.561953 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561958 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.561972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.561996 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.562002 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562011 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:11:32.562029 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.562035 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562045 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:11:32.562057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.562085 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.562099 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562105 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.562118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562141 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.562148 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562157 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 01:11:32.562170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.562194 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.562207 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.562232 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.562239 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.562249 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.562261 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.562277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.562290 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.562314 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.562320 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.562330 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:11:32.562347 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:11:32.562353 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.562362 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:11:32.562375 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.562393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.562407 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:11:32.562431 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-04-14 01:11:32.562438 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:11:32.562447 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-04-14 01:11:32.562460 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:11:32.562476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.562489 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-04-14 01:11:32.562512 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.562519 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-04-14 01:11:32.562533 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:11:32.562551 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.562558 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-04-14 01:11:32.562567 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:11:32.562580 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-04-14 01:11:32.562599 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.562613 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562619 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-04-14 01:11:32.562633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562657 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.562664 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562673 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-04-14 01:11:32.562686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.562710 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.562724 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562730 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.562743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562766 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.562773 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562783 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-04-14 01:11:32.562795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.562819 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 01:11:32.562833 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562839 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.562853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562876 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.562883 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562892 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-04-14 01:11:32.562909 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.562916 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562925 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:11:32.562942 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.562949 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562958 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:11:32.562974 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.562981 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.562990 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:11:32.563003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.563039 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563052 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563058 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.563073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563096 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563103 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563112 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-04-14 01:11:32.563125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.563150 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.563162 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563188 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563196 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563205 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563226 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.563254 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563279 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.563285 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563294 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:11:32.563311 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.563317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563326 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:11:32.563343 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.563349 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563359 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-04-14 01:11:32.563375 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.563382 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563391 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 01:11:32.563420 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.563427 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563437 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:11:32.563454 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.563461 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563470 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:11:32.563488 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:11:32.563494 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563503 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-04-14 01:11:32.563517 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.563561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.563578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563584 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-04-14 01:11:32.563599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563623 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.563630 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563640 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-04-14 01:11:32.563657 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.563664 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563673 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-04-14 01:11:32.563691 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.563697 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563707 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-04-14 01:11:32.563724 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.563731 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563740 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-04-14 01:11:32.563757 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.563764 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563773 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-04-14 01:11:32.563790 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.563797 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563806 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-04-14 01:11:32.563823 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.563830 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563839 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:11:32.563856 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.563863 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563881 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 01:11:32.563894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.563947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.563962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.563968 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-04-14 01:11:32.563983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.564007 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:11:32.564015 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.564025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-04-14 01:11:32.564038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.564053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.564064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 01:11:32.564080 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:11:32.564086 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-04-14 01:11:32.564097 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-04-14 01:11:32.564112 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.564118 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-04-14 01:11:32.564132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.564154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.564174 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:11:32.564191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.564201 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:11:32.564211 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-04-14 01:11:32.564241 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.564247 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-04-14 01:11:32.564258 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-04-14 01:11:32.564273 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:11:32.564279 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-04-14 01:11:32.564289 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-04-14 01:11:32.564305 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.564311 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.564320 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.564337 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.564343 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.564352 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.564368 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.564374 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.564383 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.564399 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.564405 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-04-14 01:11:32.564415 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.564451 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:11:32.564458 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-04-14 01:11:32.564467 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:11:32.564484 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:11:32.564497 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-04-14 01:11:32.564506 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-04-14 01:11:32.564522 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.564534 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.564545 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.564562 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:11:32.564569 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-04-14 01:11:32.564578 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-04-14 01:11:32.564595 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.564601 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-04-14 01:11:32.564611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.564627 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:11:32.564634 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-04-14 01:11:32.564643 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:11:32.564659 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:11:32.564665 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-04-14 01:11:32.564675 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-04-14 01:11:32.564691 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.564698 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.564707 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.564724 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.564730 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 01:11:32.564740 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.564766 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-04-14 01:11:32.564802 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.564830 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-04-14 01:11:32.564856 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.564882 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-04-14 01:11:32.564908 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.564933 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 01:11:32.564958 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.564984 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-04-14 01:11:32.565010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.565036 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 01:11:32.565061 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.565086 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-04-14 01:11:32.565111 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.565136 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-04-14 01:11:32.565161 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-04-14 01:11:32.565187 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-04-14 01:11:32.565213 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-04-14 01:11:32.565238 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-04-14 01:11:32.565263 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-04-14 01:11:32.565288 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-04-14 01:11:32.565313 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.565338 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 01:11:32.565363 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.565388 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 01:11:32.565413 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.565438 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 01:11:32.565463 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.565488 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 01:11:32.565517 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.565549 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:11:32.565575 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.565601 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:11:32.565627 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.565652 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 01:11:32.565678 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.565703 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-04-14 01:11:32.565728 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.565755 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:11:32.565780 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.565825 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-04-14 01:11:32.565850 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.565882 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-04-14 01:11:32.565907 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.565932 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:11:32.565956 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.565980 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 01:11:32.566005 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.566029 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:11:32.566053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.566078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.566102 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.566127 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.566151 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.566175 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.566199 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.566236 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 01:11:32.566261 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-04-14 01:11:32.566286 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-04-14 01:11:32.566325 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.566351 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-04-14 01:11:32.566377 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.566403 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.566429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.566457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 01:11:32.566484 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.566510 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-04-14 01:11:32.566542 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.566569 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 01:11:32.566595 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.566621 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 01:11:32.566650 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.566693 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-04-14 01:11:32.566749 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.566793 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 01:11:32.566847 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.566887 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-04-14 01:11:32.566937 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.566980 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 01:11:32.567022 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.567066 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.567108 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.567150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 01:11:32.567191 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.567233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 01:11:32.567274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.567314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 01:11:32.567355 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567384 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567447 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.567513 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567553 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567585 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567635 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.567685 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567838 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.567866 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567893 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.567928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.567996 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.568045 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568070 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.568095 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568121 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.568145 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568161 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568186 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.568210 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568226 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568251 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.568275 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568300 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.568324 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568349 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.568373 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568423 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.568477 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568542 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.568588 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568620 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568649 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.568681 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568708 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.568734 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568762 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.568788 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568814 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.568840 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568868 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.568894 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568920 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.568945 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568964 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.568997 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569026 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569042 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569082 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.569120 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569135 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569150 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569173 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.569199 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569224 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.569248 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569263 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569278 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569293 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569308 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569332 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.569356 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569371 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569639 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569672 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.569699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.569841 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569858 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569888 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569912 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.569936 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569951 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569966 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.569981 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570005 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.570029 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570052 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.570076 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570092 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570107 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570122 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570146 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:11:32.570170 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570194 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:11:32.570217 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570233 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570252 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570276 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.570300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.570407 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570444 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 01:11:32.570469 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570485 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570514 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570545 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.570572 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570597 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.570623 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570640 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570671 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:11:32.570697 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570714 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570730 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570755 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.570793 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570810 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570835 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:11:32.570872 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570887 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570911 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:11:32.570939 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570955 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.570979 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.571003 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571026 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.571050 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571065 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571080 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571095 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.571142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571157 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571187 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:11:32.571295 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571310 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571334 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.571357 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571372 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571387 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571411 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.571447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571551 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.571578 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571603 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.571629 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571645 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.571734 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571760 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.571798 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571823 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.571860 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571876 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571899 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.571923 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571938 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.571961 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.571985 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572008 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.572032 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572055 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.572079 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572103 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.572128 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572153 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.572177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572192 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572216 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.572245 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572270 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.572293 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572317 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.572342 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572366 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.572390 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572426 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.572451 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572490 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.572516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572554 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572571 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572619 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572645 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.572677 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572694 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572739 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.572766 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572793 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.572832 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572849 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572865 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572892 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572908 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572936 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.572960 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572976 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.572991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573014 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.573038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:11:32.573146 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573161 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573191 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573215 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.573238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573254 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573269 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573284 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573308 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.573331 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573356 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:11:32.573380 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573396 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573411 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573426 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573463 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:11:32.573501 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573537 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:11:32.573564 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573581 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573597 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573622 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.573648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:11:32.573771 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573797 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 01:11:32.573823 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573840 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573869 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573894 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:11:32.573925 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573950 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:11:32.573974 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.573991 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574015 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:11:32.574041 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574057 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574072 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574097 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:11:32.574134 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574149 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574187 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:11:32.574216 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574232 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574257 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:11:32.574281 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574297 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574322 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:11:32.574346 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574371 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:11:32.574395 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574440 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574457 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574483 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.574510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574551 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:11:32.574689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:11:32.574728 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.574783 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.574837 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.574885 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.574944 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.574988 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.575031 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.575076 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-04-14 01:11:32.575120 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-04-14 01:11:32.575164 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-04-14 01:11:32.575209 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.575258 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.575302 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.575345 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.575388 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.575449 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.575495 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.575548 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.575609 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.575659 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.575709 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.575769 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.575814 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.575872 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.575922 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.575966 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.576017 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.576065 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.576108 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-04-14 01:11:32.576151 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.576194 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.576237 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.576283 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.576328 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.576373 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.576420 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.576478 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.576524 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.576589 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.576637 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.576692 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.576752 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.576799 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.576859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.576919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.576964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.577008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.577053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.577100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.577143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.577187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-04-14 01:11:32.577232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-04-14 01:11:32.577276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-04-14 01:11:32.577320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.577363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.577407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.577463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.577521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.577589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.577639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.577960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.578006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.578049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.578107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.578152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.578198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.578243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.578305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.578352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.578413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.578476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.578522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-04-14 01:11:32.578576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.578622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.578669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.578718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.578782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.578841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.578889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.578932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.578976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.579019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.579062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.579107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.579150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.579196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.579247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.579291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.579336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.579380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.579425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.579469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.579512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.579562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-04-14 01:11:32.579607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-04-14 01:11:32.579657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-04-14 01:11:32.579702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.579745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.579790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.579852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.579897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.579943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.579989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.580036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.580087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.580132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.580177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.580553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.580599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.580643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.580687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.580732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.580781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.580834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.580877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-04-14 01:11:32.580920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.580963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.581006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.581051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.581096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.581141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.581189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.581235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.581279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.581322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.581366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.581411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.581454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.581499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.581556 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 01:11:32.581580 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.581638 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.581690 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.581740 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.581790 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.581840 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.581894 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.581944 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:11:32.581994 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:11:32.582045 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:11:32.582095 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.582145 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.582195 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.582244 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.582295 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.582345 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.582395 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.582445 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.582495 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.582550 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.582604 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.582654 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.582704 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.582754 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.582804 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.582860 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.582910 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.582964 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.583014 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:11:32.583064 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.583114 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.583164 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.583214 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.583265 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.583315 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.583364 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.583428 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.583480 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.583554 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.583609 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.583664 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.583717 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.583770 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.583845 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 01:11:32.583873 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.583936 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.583987 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.584037 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.584088 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.584138 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.584188 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.584238 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:11:32.584288 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:11:32.584338 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:11:32.584388 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.584438 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.584488 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.584544 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.584612 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.584664 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.584716 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.584769 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.584820 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.584885 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.584934 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.584985 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.585035 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.585085 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.585135 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.585185 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.585235 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.585284 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.585335 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:11:32.585385 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.585449 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.585501 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.585573 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.585628 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.585682 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.585748 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.585805 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.585870 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.585920 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.585970 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.586033 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.586086 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.586137 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.586197 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-04-14 01:11:32.586218 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.586266 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.586313 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.586359 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.586406 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.586466 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.586511 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.586575 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:11:32.586623 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:11:32.586669 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:11:32.586717 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.586764 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.586810 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.586868 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.586914 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.586959 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.587004 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.587050 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.587095 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.587139 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.587185 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.587230 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.587275 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.587320 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.587365 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.587409 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.587454 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.587499 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.587550 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:11:32.587612 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.587659 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.587706 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.587752 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.587813 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.587874 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.587922 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.587969 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.588015 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.588062 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.588109 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.588156 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.588216 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.588262 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.588314 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-04-14 01:11:32.588333 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.588387 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.588434 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.588481 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.588533 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.588596 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.588645 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.588694 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:11:32.588743 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:11:32.588793 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:11:32.588854 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.588902 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.588948 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.588995 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.589042 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.589089 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.589135 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.589183 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.589279 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.589327 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.589375 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.589422 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.589469 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.589516 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.589583 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.589633 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.589682 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.589747 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.589798 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:11:32.589862 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.589911 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.589960 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.590008 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.590058 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.590118 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.590166 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.590213 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.590259 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.590307 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.590360 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.590408 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.590455 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.590502 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.590570 wsdl: current service: Service1 2021-04-14 01:11:32.590587 wsdl: current port: Service1Soap 2021-04-14 01:11:32.590615 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-04-14 01:11:32.590642 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-04-14 01:11:32.590669 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-04-14 01:11:32.590693 wsdl: Parsing WSDL done 2021-04-14 01:11:32.590710 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.590724 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.590732 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.590741 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.590748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.590756 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.590764 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.591030 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:11:32.591039 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:11:32.591047 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:11:32.591054 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.591061 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.591069 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.591076 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.591084 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.591091 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.591098 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.591105 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.591113 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.591119 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.591126 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.591133 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.591140 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.591147 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.591154 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.591162 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.591169 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.591175 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.591182 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:11:32.591189 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.591196 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.591203 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.591210 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.591218 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.591225 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.591231 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.591238 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.591245 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.591252 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.591260 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.591267 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.591274 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.591281 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.591288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.591296 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.591303 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.591310 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.591317 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.591324 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.591331 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.591338 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:11:32.591345 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:11:32.591352 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:11:32.591359 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.591365 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.591372 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.591379 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.591387 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.591394 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.591405 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.591412 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.591419 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.591426 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.591433 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.591440 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.591447 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.591453 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.591460 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.591468 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.591475 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.591482 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.591489 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:11:32.591496 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.591503 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.591510 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.591517 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.591524 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.591537 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.591544 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.591567 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.591575 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.591583 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.591590 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.591597 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.591604 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.591612 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.591619 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.591628 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.591634 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.591641 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.591648 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.591655 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.591661 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.591668 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:11:32.591674 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:11:32.591680 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:11:32.591687 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.591693 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.591700 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.591706 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.591714 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.591720 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.591727 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.591733 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.591739 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.591746 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.591753 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.591759 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.591765 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.591771 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.591782 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.591789 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.591796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.591802 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.591809 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:11:32.591815 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.591821 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.591828 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.591835 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.591841 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.591860 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.591866 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.591872 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.591878 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.591884 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.591891 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.591897 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.591903 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.591909 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.591916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:11:32.591923 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:11:32.591929 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:11:32.591935 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:11:32.591942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.591948 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:11:32.591954 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:11:32.591959 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:11:32.591965 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:11:32.591972 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:11:32.591978 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:11:32.591984 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:11:32.591990 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:11:32.591996 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:11:32.592003 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.592009 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.592015 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:11:32.592021 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:11:32.592027 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:11:32.592033 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:11:32.592039 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:11:32.592045 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.592051 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:11:32.592057 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:11:32.592064 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.592070 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:11:32.592076 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:11:32.592082 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:11:32.592088 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:11:32.592094 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:11:32.592100 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:11:32.592106 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:11:32.592116 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:11:32.592123 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:11:32.592129 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:11:32.592135 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:11:32.592141 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:11:32.592147 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:11:32.592153 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:11:32.592159 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:11:32.592165 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:11:32.592171 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:11:32.592177 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:11:32.592465 nusoap_client: checkWSDL 2021-04-14 01:11:32.592476 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:11:32.592481 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:11:32.592485 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:11:32.592492 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-04-14 01:11:32.592496 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 01:11:32.592501 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 01:11:32.592509 nusoap_client: got 43 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-04-14 01:11:32.592517 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 01:11:32.592563 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.592571 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:11:32.592585 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 01:11:32.592606 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-04-14 01:11:32.592612 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-04-14 01:11:32.592616 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-04-14 01:11:32.592620 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-04-14 01:11:32.592625 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:11:32.592635 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:11:32.592641 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:11:32.592646 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:11:32.592658 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.592680 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:11:32.592685 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-04-14 01:11:32.592710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.592718 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:11:32.592722 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.592747 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 01:11:32.592752 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-04-14 01:11:32.592756 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-04-14 01:11:32.592760 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-04-14 01:11:32.592763 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-04-14 01:11:32.592767 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-04-14 01:11:32.592771 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-04-14 01:11:32.592775 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:11:32.592779 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-04-14 01:11:32.592784 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:11:32.592794 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:11:32.592800 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:11:32.592804 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:11:32.592809 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.592815 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:11:32.592819 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:11:32.592844 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 01:11:32.592859 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.592864 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.592869 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.592873 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:11:32.592882 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 01:11:32.592889 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:11:32.592893 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:11:32.592898 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 01:11:32.592903 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205518" 2021-04-14 01:11:32.592910 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:11:32.592914 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:11:32.592919 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:11:32.592924 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:11:32.592929 wsdl: in serializeType: returning: 205518 2021-04-14 01:11:32.592935 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 01:11:32.592941 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:11:32.592945 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:11:32.592949 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 01:11:32.592954 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-04-14 01:11:32.592961 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:11:32.592965 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:11:32.592974 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:11:32.592978 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:11:32.592982 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-04-14 01:11:32.592987 wsdl: in serializeType: returning: 205518PLN 2021-04-14 01:11:32.592991 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205518PLN 2021-04-14 01:11:32.593011 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205518PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-04-14 01:11:32.593015 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-04-14 01:11:32.593022 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6836"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-04-14 01:11:32.593035 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-04-14 01:11:32.593043 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205518PLN 2021-04-14 01:11:32.593051 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-04-14 01:11:32.593118 nusoap_client: sending message, length=499 2021-04-14 01:11:32.593061 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 01:11:32.593071 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 01:11:32.593076 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 01:11:32.593081 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 01:11:32.593085 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 01:11:32.593091 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:11:32.593100 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:11:32.593107 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 01:11:32.593113 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 01:11:32.593124 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-04-14 01:11:32.593132 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 01:11:32.593139 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 01:11:32.600922 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 01:11:32.600935 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 01:11:32.600945 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-04-14 01:11:32.600951 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-04-14 01:11:32.600955 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:11:32.600960 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:11:32.600990 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 01:11:32.600998 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 01:11:32.601006 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-04-14 01:11:32.601039 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-04-14 01:11:33.978373 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-04-14 01:11:33.978406 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-04-14 01:11:33.978412 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:11:33.978418 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 01:11:33.978434 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 01:11:33.978440 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 01:11:33.978446 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 01:11:33.978451 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 01:11:33.978456 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 01:11:33.978462 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 23:11:33 GMT 2021-04-14 01:11:33.978468 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 01:11:33.978473 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-04-14 01:11:33.978478 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 01:11:33.978488 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-04-14 01:11:33.978515 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-04-14 01:11:33.978525 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-04-14 01:11:33.978535 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 01:11:33.978539 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-04-14 01:11:33.978544 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-04-14 01:11:33.978575 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 01:11:33.978586 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 01:11:33.978592 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 01:11:33.978624 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:11:33.978631 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 13 Apr 2021 23:11:33 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-04-14 01:11:33.978678 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-04-14 01:11:33.978688 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-04-14 01:11:33.978709 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-04-14 01:11:33.978716 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-04-14 01:11:33.978813 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-04-14 01:11:33.978909 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-04-14 01:11:33.978916 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-04-14 01:11:33.978924 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-04-14 01:11:33.978935 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 01:11:33.978970 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-04-14 01:11:33.979050 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-04-14 01:11:33.979078 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 01:11:33.979090 nusoap_client: got fault 2021-04-14 01:11:33.979098 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-04-14 01:11:33.979102 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-04-14 01:11:33.979113 nusoap_client: detail =