Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 112.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
701745-0001 Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT
 Silnik:
JR T3789
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:53:04 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:53:11.859841 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:53:11.859905 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:53:11.859927 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:53:11.859954 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:53:11.859970 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:53:11.859983 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:53:11.860002 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:53:11.860017 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:53:11.860028 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:53:11.860042 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:53:11.860055 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:53:11.860074 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:53:11.860084 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:53:11.860092 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:53:11.860100 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:53:11.860107 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:53:11.860126 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:53:11.860146 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:53:11.860160 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:53:11.860169 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:53:11.860179 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:53:11.860193 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:53:11.860208 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:53:11.867557 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:53:11.867573 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:53:11.867584 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:53:11.867614 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:53:11.867625 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:53:11.867629 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:53:11.867634 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:53:11.867659 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:53:11.979291 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:53:11.979340 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:53:11.979352 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:53:11.979359 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:53:11.979365 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:53:11.979371 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:53:11.979376 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:53:11.979383 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:53:11.979388 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:53:11.979394 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:53:04 GMT 2019-02-24 06:53:11.979400 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:53:11.979405 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:53:11.979411 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:53:11.979424 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:53:11.979457 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:53:11.986793 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:53:11.987184 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:53:11.994260 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-24 06:53:11.994693 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:53:11.995257 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:53:11.995808 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:53:12.001651 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:53:12.001780 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:53:12.002354 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:53:12.002376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:53:12.002720 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:53:12.003171 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:53:12.003731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:53:12.003864 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:53:12.003891 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:53:12.004444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:53:12.004458 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:53:12.008902 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:53:12.009248 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:53:12.009820 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:53:12.010394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:53:12.010646 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:53:12.011120 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:53:12.011679 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:53:12.011693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:53:12.012029 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:53:12.012044 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-24 06:53:12.012987 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:53:12.013408 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:53:12.013443 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:53:12.013450 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:53:12.013479 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:53:12.013517 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:53:12.013536 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:53:12.013546 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:53:12.013567 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:53:12.013572 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:53:12.013754 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:53:12.013770 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:53:12.013821 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.013830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:53:12.013851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.013884 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.013893 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.013908 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:53:12.013931 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.013938 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.013949 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:53:12.013965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.013995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.014007 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.014024 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014031 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.014049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014086 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.014094 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014105 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:53:12.014119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.014147 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:53:12.014163 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014170 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:53:12.014185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014212 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.014219 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014230 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:53:12.014249 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.014256 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014266 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:53:12.014292 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.014299 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014309 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:53:12.014323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.014359 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.014375 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014382 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:53:12.014396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014422 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.014429 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:53:12.014453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.014479 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:53:12.014495 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014501 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:53:12.014516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014541 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.014583 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014598 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:53:12.014619 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.014626 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014636 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:53:12.014654 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.014661 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014675 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:53:12.014694 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.014701 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014711 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:53:12.014725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.014764 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.014786 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014793 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.014843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014873 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014880 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014926 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:53:12.014950 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:53:12.014968 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.014980 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:53:12.014991 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:53:12.015003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:53:12.015029 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:53:12.015045 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015090 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:53:12.015126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015165 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.015173 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015188 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:53:12.015202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.015229 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.015245 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015251 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.015266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015298 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.015306 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015317 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:53:12.015331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.015357 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:53:12.015373 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015379 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:53:12.015394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015419 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.015426 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015436 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:53:12.015450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.015475 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.015491 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015497 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.015511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015536 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.015543 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015597 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:53:12.015614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.015645 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:53:12.015662 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015669 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:53:12.015686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015718 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.015726 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015736 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:53:12.015755 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.015762 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015772 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:53:12.015788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.015824 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:53:12.015841 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015847 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.015861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015887 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.015894 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015907 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:53:12.015921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.015947 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:53:12.015962 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.015969 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:53:12.015983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016008 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.016015 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016025 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:53:12.016045 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.016052 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016066 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:53:12.016080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.016110 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:53:12.016126 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016133 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.016146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016172 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.016179 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016189 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:53:12.016202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.016228 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:53:12.016244 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016250 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:53:12.016264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016296 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.016304 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016314 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:53:12.016328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.016353 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:53:12.016369 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016376 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.016390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016415 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.016422 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016432 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:53:12.016446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.016471 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:53:12.016486 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016492 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:53:12.016507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.016539 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016549 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:53:12.016562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.016587 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.016602 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016608 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.016622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016647 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.016654 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016664 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:53:12.016677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.016703 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:53:12.016718 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016724 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:53:12.016738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016762 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.016769 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016779 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:53:12.016793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.016818 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.016833 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016839 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.016853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016878 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.016885 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016895 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:53:12.016909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.016934 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:53:12.016949 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016955 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:53:12.016970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.016994 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.017001 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017011 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:53:12.017024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.017050 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.017065 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017071 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.017085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017110 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.017118 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017127 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:53:12.017141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.017167 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:53:12.017182 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017188 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:53:12.017201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017227 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.017234 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017244 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:53:12.017266 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.017279 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017290 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:53:12.017304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.017334 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.017349 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017356 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.017369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017395 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.017403 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017413 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:53:12.017426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.017451 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:53:12.017466 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017473 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:53:12.017486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017511 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.017519 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017529 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:53:12.017542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.017568 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.017583 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017589 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.017603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017628 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.017635 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017645 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:53:12.017658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.017684 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:53:12.017699 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017705 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:53:12.017719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017744 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:53:12.017751 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017761 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:53:12.017775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.017800 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.017815 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017822 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.017835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017860 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017866 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017906 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:53:12.017928 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:53:12.017945 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017956 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:53:12.017967 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:53:12.017980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.017994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:53:12.018005 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:53:12.018020 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018027 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:53:12.018041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018100 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:53:12.018110 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018122 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:53:12.018137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.018164 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.018180 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018190 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.018205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018230 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018236 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018280 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:53:12.018303 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:53:12.018320 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018332 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:53:12.018342 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:53:12.018355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:53:12.018387 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:53:12.018403 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018409 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:53:12.018423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018449 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.018456 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018466 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:53:12.018485 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.018492 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018538 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:53:12.018560 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.018567 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018578 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:53:12.018596 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.018603 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018616 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:53:12.018636 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.018643 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018653 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:53:12.018671 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.018681 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018691 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:53:12.018709 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.018716 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:53:12.018739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.018791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.018808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018814 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.018829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018854 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.018861 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:53:12.018885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.018910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:53:12.018925 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018931 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:53:12.018946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018971 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.018978 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.018988 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:53:12.019007 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.019013 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019023 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:53:12.019041 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.019048 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019058 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:53:12.019072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.019105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.019120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019126 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.019140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019165 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.019173 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:53:12.019197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.019223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:53:12.019238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019244 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:53:12.019258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019289 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.019297 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019307 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:53:12.019320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.019346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.019362 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019368 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.019382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019408 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.019415 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019425 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:53:12.019438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.019464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:53:12.019479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019485 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:53:12.019499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019524 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.019531 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019541 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:53:12.019559 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.019566 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019576 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:53:12.019594 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.019601 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019611 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:53:12.019625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.019658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.019673 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019680 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.019694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019720 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.019727 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:53:12.019751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.019777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:53:12.019792 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019798 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:53:12.019812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019837 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.019845 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019855 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:53:12.019873 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.019880 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019890 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:53:12.019908 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.019915 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019924 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:53:12.019943 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.019950 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019960 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:53:12.019978 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.019985 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.019995 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:53:12.020008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.020050 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.020066 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020072 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.020086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020112 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020119 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020129 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:53:12.020142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.020168 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:53:12.020182 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020212 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020220 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020230 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020243 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.020279 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020307 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.020314 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:53:12.020342 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.020349 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020359 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:53:12.020383 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.020390 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020400 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:53:12.020418 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.020425 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020435 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:53:12.020453 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.020460 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020470 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:53:12.020488 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:53:12.020495 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020504 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:53:12.020522 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.020529 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020539 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.020557 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.020564 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020573 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:53:12.020622 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.020629 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020640 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:53:12.020659 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.020666 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020682 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:53:12.020696 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.020748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.020767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020773 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:53:12.020788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020813 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.020820 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020830 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:53:12.020849 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.020855 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020865 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:53:12.020883 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.020890 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020900 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:53:12.020918 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.020925 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020934 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:53:12.020948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.020975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.020986 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021001 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021007 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.021021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021047 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021064 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:53:12.021078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.021103 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:53:12.021117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021145 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021152 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021163 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.021207 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021233 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.021240 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021250 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:53:12.021268 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.021281 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021293 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:53:12.021312 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.021318 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021328 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:53:12.021347 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.021353 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021363 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:53:12.021385 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.021392 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021402 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:53:12.021420 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.021426 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021436 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:53:12.021454 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.021460 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021470 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:53:12.021488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.021495 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021504 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:53:12.021522 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.021528 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021538 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:53:12.021556 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.021563 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021573 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:53:12.021591 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.021598 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021607 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:53:12.021621 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.021675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.021694 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021700 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:53:12.021715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021740 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.021747 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021757 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:53:12.021776 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.021782 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021792 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:53:12.021810 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.021816 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021826 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:53:12.021844 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:53:12.021851 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021861 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.021874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.021912 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.021928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021934 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.021948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021973 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.021980 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.021990 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:53:12.022004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.022019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.022029 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:53:12.022043 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022072 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022079 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022089 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022103 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.022134 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022160 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.022167 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022176 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:53:12.022195 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.022201 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022211 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:53:12.022233 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.022240 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022250 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:53:12.022268 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.022281 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022292 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:53:12.022311 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.022318 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022328 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:53:12.022346 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.022353 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022363 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:53:12.022381 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.022387 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022397 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:53:12.022415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.022423 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022433 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:53:12.022451 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.022458 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022468 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:53:12.022486 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022493 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022503 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:53:12.022521 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.022528 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022538 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:53:12.022556 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.022562 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022572 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:53:12.022585 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.022645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.022660 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022689 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022696 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022706 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022719 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.022750 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022777 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.022784 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022794 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:53:12.022812 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.022819 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022829 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:53:12.022847 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.022854 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022863 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:53:12.022881 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.022888 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022898 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:53:12.022916 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.022923 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022932 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:53:12.022950 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.022957 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.022967 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:53:12.022984 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.022991 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.023001 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:53:12.023019 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.023025 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.023035 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:53:12.023053 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.023060 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.023070 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:53:12.023088 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.023094 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.023104 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:53:12.023122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.023129 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.023138 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:53:12.023156 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.023163 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.023173 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:53:12.023191 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.023198 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.023207 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:53:12.023225 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.023232 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.023242 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:53:12.023255 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.023326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.023346 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023353 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:53:12.023368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023397 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.023404 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023414 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:53:12.023427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.023453 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.023469 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023475 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.023489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023515 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.023522 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023532 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:53:12.023545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.023571 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:53:12.023586 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023592 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:53:12.023606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023632 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.023638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:53:12.023667 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.023673 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023683 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:53:12.023701 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.023707 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023717 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:53:12.023735 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:53:12.023742 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023752 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:53:12.023765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.023802 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:53:12.023818 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023824 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.023838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023864 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:53:12.023871 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023881 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:53:12.023894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.023909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.023919 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:53:12.023933 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:53:12.023961 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:53:12.023969 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:53:12.023979 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:53:12.023992 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:53:12.024008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.024022 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024049 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.024091 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024105 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:53:12.024127 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.024134 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024144 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:53:12.024163 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.024170 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024184 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:53:12.024202 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:53:12.024209 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024220 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:53:12.024238 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.024244 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024254 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:53:12.024276 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.024284 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024295 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:53:12.024314 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.024320 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024330 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:53:12.024348 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.024355 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024365 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:53:12.024383 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.024390 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024400 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:53:12.024427 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.024433 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024443 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:53:12.024457 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:53:12.024509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.024527 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.024533 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:53:12.024549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.024621 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.024634 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.024654 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:53:12.024670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.024687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.024702 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.024719 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.024726 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.024740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.024766 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:53:12.024773 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.024783 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:53:12.024797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.024812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.024822 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:53:12.024836 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:53:12.024864 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:53:12.024871 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:53:12.024882 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:53:12.024900 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:53:12.024906 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:53:12.024916 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:53:12.024934 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:53:12.024941 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:53:12.024950 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:53:12.024963 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:53:12.024988 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.025005 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025043 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:53:12.025062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.025097 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025108 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:53:12.025129 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.025136 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025147 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:53:12.025166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.025172 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025182 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:53:12.025196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.025230 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025245 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025252 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.025267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025300 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025308 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025318 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:53:12.025332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.025358 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:53:12.025372 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025401 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025408 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025418 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025431 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.025462 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025489 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.025496 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025506 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:53:12.025524 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.025531 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025541 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:53:12.025559 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.025565 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025575 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:53:12.025593 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.025600 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025610 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:53:12.025628 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.025635 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025645 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:53:12.025663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.025669 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025679 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:53:12.025697 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.025704 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025714 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:53:12.025731 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.025739 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025748 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:53:12.025767 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.025773 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025783 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:53:12.025797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.025844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.025861 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025867 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:53:12.025883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025908 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.025916 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025925 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:53:12.025945 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.025951 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025961 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:53:12.025979 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.025986 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.025995 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:53:12.026013 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.026020 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026030 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:53:12.026048 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.026054 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026064 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:53:12.026077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.026120 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.026135 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026141 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.026156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026180 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026186 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026225 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:53:12.026246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:53:12.026263 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026279 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:53:12.026291 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:53:12.026304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:53:12.026329 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:53:12.026345 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026351 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:53:12.026365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026394 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.026402 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026412 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:53:12.026425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.026450 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.026465 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026472 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.026486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026511 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:53:12.026518 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026528 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:53:12.026542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.026567 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:53:12.026582 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026589 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:53:12.026603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026628 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.026635 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026645 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:53:12.026658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.026683 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.026698 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026705 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.026718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026744 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.026751 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026761 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:53:12.026775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.026790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.026800 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:53:12.026814 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.026843 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.026850 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.026860 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.026873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.026889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.026903 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.026931 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.026938 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.026948 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:53:12.026967 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.026974 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.026983 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:53:12.027001 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.027008 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027018 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:53:12.027035 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.027042 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027052 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:53:12.027070 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.027077 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027087 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:53:12.027105 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:53:12.027111 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027121 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:53:12.027139 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:53:12.027146 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027156 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:53:12.027174 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:53:12.027180 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027190 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:53:12.027208 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:53:12.027215 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027225 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:53:12.027243 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.027250 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027260 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:53:12.027283 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.027291 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027301 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:53:12.027320 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.027327 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027337 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:53:12.027355 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.027362 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027372 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:53:12.027386 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.027449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.027467 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027474 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:53:12.027489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027514 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.027522 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027532 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:53:12.027545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.027571 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.027586 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027592 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.027607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027632 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.027639 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027649 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:53:12.027663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.027688 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:53:12.027703 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027709 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:53:12.027724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027749 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.027756 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027766 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:53:12.027784 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.027791 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027801 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:53:12.027819 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.027826 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027836 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:53:12.027854 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.027861 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027871 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:53:12.027884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.027922 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.027937 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027943 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.027957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.027983 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.027990 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028000 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:53:12.028014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.028081 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:53:12.028106 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028155 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028168 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028181 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028196 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.028230 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028257 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.028264 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028279 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:53:12.028300 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.028307 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028316 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:53:12.028335 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.028341 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028351 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:53:12.028376 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.028383 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028393 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:53:12.028411 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.028417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028427 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:53:12.028446 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.028452 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028462 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:53:12.028481 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:53:12.028488 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028498 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:53:12.028511 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.028550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.028567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028574 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:53:12.028591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028635 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.028646 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028663 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:53:12.028698 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.028708 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028719 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:53:12.028739 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.028746 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028756 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:53:12.028779 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.028786 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028796 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:53:12.028814 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.028821 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028831 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:53:12.028849 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.028856 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028866 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:53:12.028883 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.028890 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028900 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:53:12.028918 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.028929 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.028946 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:53:12.028959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.029025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.029039 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.029057 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.029064 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:53:12.029081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.029107 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:53:12.029114 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.029124 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:53:12.029138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.029154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.029164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:53:12.029182 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:53:12.029188 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:53:12.029200 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:53:12.029217 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.029223 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:53:12.029237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.029261 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:53:12.029289 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:53:12.029308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.029319 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:53:12.029329 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:53:12.029347 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.029354 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:53:12.029364 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:53:12.029381 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:53:12.029389 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:53:12.029399 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:53:12.029417 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.029424 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:53:12.029434 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.029451 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.029458 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:53:12.029468 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.029486 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.029492 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:53:12.029503 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.029520 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.029526 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:53:12.029536 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.029562 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:53:12.029568 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:53:12.029578 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:53:12.029596 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:53:12.029602 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:53:12.029612 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:53:12.029629 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.029636 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:53:12.029646 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.029663 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:53:12.029670 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:53:12.029680 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:53:12.029698 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.029704 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:53:12.029714 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.029731 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.029738 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:53:12.029748 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.029764 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:53:12.029771 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:53:12.029780 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:53:12.029793 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:53:12.029827 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.029858 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:53:12.029887 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.029916 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:53:12.029944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.029972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:53:12.030001 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.030029 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:53:12.030057 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.030085 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:53:12.030113 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:53:12.030140 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:53:12.030168 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:53:12.030196 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:53:12.030225 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:53:12.030253 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:53:12.030294 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.030323 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:53:12.030351 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.030379 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:53:12.030406 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.030434 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:53:12.030462 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.030490 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:53:12.030557 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.030585 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:53:12.030613 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.030641 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:53:12.030669 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.030705 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:53:12.030732 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.030761 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:53:12.030789 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.030817 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:53:12.030845 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.030874 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:53:12.030903 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.030931 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:53:12.030959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.030987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:53:12.031015 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.031043 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:53:12.031070 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.031098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:53:12.031126 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.031153 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:53:12.031181 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:53:12.031208 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:53:12.031236 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.031264 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:53:12.031298 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.031326 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:53:12.031354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.031382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:53:12.031410 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.031437 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:53:12.031466 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.031493 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:53:12.031521 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.031549 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:53:12.031577 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.031605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:53:12.031633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.031663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:53:12.031692 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.031711 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.031738 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:53:12.031766 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.031784 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.031802 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.031829 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:53:12.031900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.031921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.031939 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.031957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.031985 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:53:12.032012 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032040 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.032067 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032095 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.032122 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032141 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032169 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.032197 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032215 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032243 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.032271 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032351 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.032382 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032410 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:53:12.032442 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032470 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.032497 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032525 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.032553 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032571 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032630 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:53:12.032662 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032697 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.032729 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032757 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:53:12.032785 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032812 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:53:12.032840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032858 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032906 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032966 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.032984 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.033043 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033061 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033079 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033106 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.033134 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033220 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.033259 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033293 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033341 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.033368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.033536 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033559 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033585 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033606 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033639 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.033667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033685 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033705 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033724 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.033807 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033837 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.033864 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033887 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033906 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033923 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.033953 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:53:12.033980 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034008 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:53:12.034035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034053 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034070 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034097 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.034125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:53:12.034249 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034288 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:53:12.034317 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034344 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.034372 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034402 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.034429 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034447 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034509 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.034538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034671 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:53:12.034736 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034754 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034782 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:53:12.034809 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034827 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034845 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034872 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:53:12.034900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034936 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.034981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:53:12.035009 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035036 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.035063 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035090 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.035118 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035136 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035163 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.035190 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035208 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035236 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.035263 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035300 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.035329 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035356 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:53:12.035384 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035411 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.035438 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035466 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:53:12.035493 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035511 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035539 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:53:12.035566 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035598 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.035668 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035701 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:53:12.035732 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035766 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:53:12.035794 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035812 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035850 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035868 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035903 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035931 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.035959 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035977 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.035995 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036022 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.036080 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036109 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.036140 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036159 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036177 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036205 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.036232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036317 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:53:12.036379 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036397 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036433 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036460 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.036488 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036505 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036523 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036541 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036568 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.036598 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036625 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:53:12.036652 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036671 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036689 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036707 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036734 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:53:12.036762 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036789 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:53:12.036816 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036835 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036852 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036880 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.036907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.036978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:53:12.037033 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037060 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:53:12.037087 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037115 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:53:12.037142 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037170 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:53:12.037197 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037251 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037288 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.037317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:53:12.037469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:53:12.037497 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.037558 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.037611 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.037662 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.037713 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.037763 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:53:12.037814 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:53:12.037863 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:53:12.037917 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.037967 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.038017 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.038067 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.038116 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.038167 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.038217 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.038270 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.038327 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.038378 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.038429 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.038480 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.038532 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.038596 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.038654 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.038712 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:53:12.038761 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.038810 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.038858 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.038909 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.038960 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.039016 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.039065 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.039116 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.039175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.039225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.039287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.039339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.039388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.039438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:53:12.039489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:53:12.039539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:53:12.039589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.039638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.039737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.039786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.039835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.039885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.039983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.040077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.040165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.040258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.040361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.040466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.040527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.040584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.040640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.040690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:53:12.040740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.040789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.040837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.040888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.040939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.040994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.041043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.041094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.041153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.041247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.041310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.041362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.041411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.041461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:53:12.041511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:53:12.041561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:53:12.041610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.041743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.041810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.041860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.041913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.041964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.042014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.042063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.042112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.042163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.042214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.042266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.042354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.042414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.042469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.042518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:53:12.042567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.042615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.042664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.042715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.042767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.042823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.042873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.042923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.042983 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:53:12.043010 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.043075 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.043132 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.043188 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.043245 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.043308 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:53:12.043364 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:53:12.043420 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:53:12.043477 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.043533 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.043589 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.043646 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.043703 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.043759 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.043815 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.043871 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.043927 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.043993 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.044050 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.044107 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.044164 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.044220 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.044281 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.044338 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:53:12.044402 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.044460 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.044523 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.044580 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.044636 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.044692 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.044748 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.044804 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.044868 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:53:12.044893 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.044951 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.045008 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.045065 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.045121 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.045177 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:53:12.045234 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:53:12.045297 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:53:12.045353 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.045416 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.045472 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.045528 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.045633 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.045699 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.045755 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.045812 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.045869 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.045926 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.045982 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.046038 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.046095 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.046152 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.046208 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.046264 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:53:12.046326 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.046385 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.046442 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.046499 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.046556 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.046613 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.046669 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.046725 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.046789 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:53:12.046812 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.046864 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.046915 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.046966 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.047017 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.047068 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:53:12.047118 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:53:12.047169 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:53:12.047220 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.047271 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.047337 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.047388 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.047439 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.047489 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.047540 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.047591 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.047644 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.047695 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.047745 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.047796 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.047846 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.047896 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.047948 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.047998 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:53:12.048048 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.048099 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.048149 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.048200 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.048250 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.048306 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.048357 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.048410 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.048468 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:53:12.048491 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.048544 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.048597 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.048700 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.048777 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.048859 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:53:12.048914 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:53:12.048967 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:53:12.049020 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.049074 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.049126 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.049185 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.049239 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.049299 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.049352 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.049405 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.049458 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.049512 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.049565 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.049618 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.049671 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.049731 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.049784 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.049837 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:53:12.049890 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.049943 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.049996 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.050049 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.050102 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.050155 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.050208 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.050262 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.050338 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:53:12.050356 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:53:12.050393 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:53:12.050422 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:53:12.050450 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:53:12.050479 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:53:12.050500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.050516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.050525 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.050558 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.050585 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.050669 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:53:12.050688 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:53:12.050712 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:53:12.050727 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.050750 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.050765 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.050780 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.050794 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.050809 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.050824 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.050840 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.050855 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.050869 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.050921 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.050938 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.050951 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.050964 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.050978 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.050998 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:53:12.051018 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.051032 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.051046 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.051061 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.051079 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.051095 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.051108 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.051122 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.051136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.051290 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.051307 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.051321 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.051374 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.051385 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:53:12.051394 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:53:12.051402 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:53:12.051410 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.051418 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.051426 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.051434 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.051442 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.051453 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.051461 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.051473 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.051482 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.051490 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.051502 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.051510 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.051518 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.051572 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.051593 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.051607 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:53:12.051665 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.051677 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.051685 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.051693 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.051701 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.051712 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.051721 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.051729 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.051741 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.051752 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.051761 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.051769 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.051803 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.051813 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:53:12.051821 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:53:12.051831 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:53:12.051839 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.051847 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.051859 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.051867 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.051905 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.051916 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.051923 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.051931 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.051939 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.051948 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.051956 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.051964 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.051972 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.051983 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.051991 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.051999 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:53:12.052016 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.052023 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.052030 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.052038 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.052045 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.052052 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.052059 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.052068 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.052075 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:53:12.052084 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.052091 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:53:12.052103 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:53:12.052110 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:53:12.052118 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:53:12.052170 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:53:12.052211 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:53:12.052233 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:53:12.052247 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:53:12.052260 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:53:12.052279 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:53:12.052292 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.052301 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.052313 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:53:12.052320 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:53:12.052366 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:53:12.052384 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.052392 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:53:12.052400 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:53:12.052408 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:53:12.052415 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:53:12.052490 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:53:12.052499 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:53:12.052506 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:53:12.052513 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:53:12.052520 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:53:12.052528 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:53:12.052535 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:53:12.052542 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:53:12.052551 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:53:12.052558 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:53:12.052667 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:53:12.052690 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:53:12.052695 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:53:12.052704 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:53:12.052712 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:53:12.052717 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:53:12.052721 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:53:12.052730 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:53:12.052739 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:53:12.052781 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.052797 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:53:12.052812 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:53:12.052838 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:53:12.052845 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:53:12.052850 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:53:12.052854 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:53:12.052860 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:53:12.052872 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:53:12.052879 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:53:12.052885 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:53:12.052897 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.052906 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:53:12.052914 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:53:12.052938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.052951 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:53:12.052957 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.052981 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:53:12.052986 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:53:12.052991 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:53:12.052994 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:53:12.052999 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:53:12.053002 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:53:12.053007 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:53:12.053011 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:53:12.053017 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205518" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:53:12.053028 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:53:12.053037 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:53:12.053042 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:53:12.053048 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.053054 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:53:12.053058 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:53:12.053086 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:53:12.053094 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.053099 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.053104 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.053108 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:53:12.053119 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:53:12.053127 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:53:12.053132 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:53:12.053136 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:53:12.053143 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205518" 2019-02-24 06:53:12.053150 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:53:12.053157 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:53:12.053162 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:53:12.053169 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:53:12.053173 wsdl: in serializeType: returning: 205518 2019-02-24 06:53:12.053180 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:53:12.053191 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:53:12.053196 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:53:12.053200 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:53:12.053205 wsdl: in serializeType: returning: 205518 2019-02-24 06:53:12.053209 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205518 2019-02-24 06:53:12.053225 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205518 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:53:12.053230 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:53:12.053236 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7950"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:53:12.053251 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:53:12.053257 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205518 2019-02-24 06:53:12.053268 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:53:12.053358 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:53:12.053288 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:53:12.053300 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:53:12.053305 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:53:12.053315 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:53:12.053319 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:53:12.053326 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:53:12.053337 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:53:12.053345 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:53:12.053351 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:53:12.053365 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:53:12.053384 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:53:12.053392 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:53:12.060885 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:53:12.060909 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:53:12.060920 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:53:12.060926 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:53:12.060932 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:53:12.060938 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:53:12.060945 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:53:12.060950 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:53:12.060955 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:53:12.060981 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:53:12.109168 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:53:12.109204 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:53:12.109211 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:53:12.109220 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:53:12.109227 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:53:12.109232 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:53:12.109239 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:53:12.109244 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:53:12.109250 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:53:12.109256 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:53:04 GMT 2019-02-24 06:53:12.109262 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:53:12.109281 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:53:12.109288 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:53:12.109300 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:53:12.109336 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:53:12.109348 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:53:12.109358 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:53:12.109363 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:53:12.109368 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:53:12.109398 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:53:12.109410 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:53:12.109416 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:53:12.109440 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:53:12.109447 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:53:04 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:53:12.109484 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:53:12.109494 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:53:12.109519 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:53:12.109526 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:53:12.109648 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:53:12.109793 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:53:12.109801 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:53:12.109810 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:53:12.109821 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:53:12.109846 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:53:12.109908 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:53:12.109930 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:53:12.109942 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:53:12.109950 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:53:12.109954 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:53:12.109959 nusoap_client: detail =