Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 111.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
701370-000146750783 Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT
 Silnik:
JR T2502
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:21:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:21:46.909734 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:21:46.909784 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:21:46.909798 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:21:46.909814 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:21:46.909824 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:21:46.909831 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:21:46.909844 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:21:46.909852 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:21:46.909859 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:21:46.909869 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:21:46.909881 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:21:46.909901 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:21:46.909910 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:21:46.909918 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:21:46.909923 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:21:46.909928 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:21:46.909939 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:21:46.909954 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:21:46.909963 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:21:46.909968 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:21:46.909974 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:21:46.909983 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:21:46.909992 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:21:46.917333 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:21:46.917346 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:21:46.917356 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:21:46.917362 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:21:46.917368 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:21:46.917372 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:21:46.917376 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:21:46.917408 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:21:46.935134 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:21:46.935159 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:21:46.935167 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:21:46.935172 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:21:46.935178 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:21:46.935188 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:21:46.935194 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:21:46.935201 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:21:46.935206 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:21:46.935212 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:21:39 GMT 2019-02-24 06:21:46.935218 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:21:46.935223 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:21:46.935229 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:21:46.935240 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:21:46.935269 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:21:46.942332 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:21:46.942473 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 06:21:46.943003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:21:46.949723 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:21:46.950048 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:46.950662 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:46.951270 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:46.957202 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:46.957629 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:21:46.957986 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:46.958567 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:46.959157 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:46.959821 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:46.960305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:21:46.960342 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:21:46.964448 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:46.964870 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:21:46.965366 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:21:46.965389 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:46.965903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:21:46.966059 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:46.966635 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:21:46.967114 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:46.967687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:21:46.967776 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:21:46.968432 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:21:46.968739 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:21:46.968753 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:21:46.968759 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:21:46.968868 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:21:46.968906 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:21:46.968921 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:21:46.968928 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:21:46.968947 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:21:46.968952 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:21:46.969135 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:21:46.969152 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:21:46.969202 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969211 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:21:46.969231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969263 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.969280 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969296 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:21:46.969319 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.969327 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969338 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:21:46.969353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.969396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:21:46.969412 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969419 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.969436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969465 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.969472 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:21:46.969497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.969525 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:21:46.969540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:21:46.969561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969586 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.969594 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969604 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:21:46.969622 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.969629 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969639 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:21:46.969657 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.969664 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969674 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:21:46.969687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.969722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:21:46.969738 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:21:46.969758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969784 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.969791 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:21:46.969814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.969840 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:21:46.969855 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969861 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:21:46.969875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969899 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.969906 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969916 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:21:46.969934 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.969941 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969950 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:21:46.969968 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.969974 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.969984 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:21:46.970001 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.970008 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970017 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:46.970030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.970069 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:46.970084 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970091 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.970106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970136 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970177 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:46.970198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:46.970215 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970227 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:21:46.970237 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:21:46.970249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:21:46.970280 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:21:46.970297 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970303 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:21:46.970318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970342 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.970349 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970359 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:21:46.970372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.970398 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:46.970413 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970419 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.970434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970459 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.970466 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970476 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:21:46.970489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.970514 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:21:46.970530 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970536 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:21:46.970549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970574 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.970581 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970590 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:46.970603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.970628 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:21:46.970643 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970649 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.970663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970687 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.970694 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970704 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:21:46.970717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.970742 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:21:46.970757 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970763 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:21:46.970776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970800 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.970807 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970817 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:21:46.970834 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.970841 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970850 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:46.970863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.970892 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:21:46.970907 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970913 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.970927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970951 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.970958 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970967 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:21:46.970980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.970996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.971006 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:21:46.971020 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971026 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:21:46.971040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971063 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.971070 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971080 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:21:46.971099 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.971106 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971115 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:46.971128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.971157 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:21:46.971172 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971179 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.971197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971223 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.971230 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971240 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:21:46.971253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.971284 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:21:46.971301 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971307 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:21:46.971320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971345 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.971352 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971362 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:46.971375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.971401 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:21:46.971415 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971422 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.971436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971461 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.971468 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:21:46.971490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.971515 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:21:46.971530 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971536 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:21:46.971550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971574 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.971581 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971590 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:46.971603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.971628 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:46.971643 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971649 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.971662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971687 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.971694 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971703 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:21:46.971716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.971742 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:21:46.971756 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971763 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:21:46.971776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971800 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.971807 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971817 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:21:46.971830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.971855 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:46.971870 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971876 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.971889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971913 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.971920 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971930 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:21:46.971943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.971968 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:21:46.971983 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.971989 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:21:46.972003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972028 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.972035 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972044 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:21:46.972057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.972082 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:46.972097 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972104 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.972117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972141 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.972148 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972158 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:21:46.972171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.972197 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:21:46.972212 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972218 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:21:46.972231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972255 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.972262 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972276 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:21:46.972296 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.972303 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972312 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:21:46.972325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.972355 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:46.972370 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972376 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.972389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972414 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.972421 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972431 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:21:46.972444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.972469 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:21:46.972484 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972490 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:21:46.972504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972528 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.972535 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972544 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:46.972557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.972583 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.972598 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972604 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.972617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972641 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.972648 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972658 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:21:46.972671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.972696 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:46.972711 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972717 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:21:46.972772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972817 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:21:46.972828 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972845 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:21:46.972866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.972945 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.972972 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.972982 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.973006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973047 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973059 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973123 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:46.973157 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:46.973184 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973202 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:21:46.973218 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:21:46.973239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:21:46.973287 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:21:46.973312 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973321 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:21:46.973343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973383 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:21:46.973394 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973410 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:21:46.973432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.973474 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.973532 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973543 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.973565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973662 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973672 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973737 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:46.973769 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:46.973796 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973814 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:21:46.973834 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:21:46.973855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:21:46.973895 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:21:46.973918 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973928 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:21:46.973949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.973989 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.974000 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974015 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:21:46.974043 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.974053 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:21:46.974096 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.974106 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974122 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:21:46.974149 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.974160 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974175 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:21:46.974203 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.974213 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974228 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:21:46.974255 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.974266 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974288 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:21:46.974317 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.974327 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974342 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:46.974363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.974449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:46.974473 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974483 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.974505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974545 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.974556 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974571 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:21:46.974593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.974633 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:21:46.974656 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974666 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:21:46.974688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974726 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.974737 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974752 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:21:46.974779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.974789 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974805 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:46.974832 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.974842 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974857 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:21:46.974878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.974932 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:21:46.974955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.974965 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.974986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975025 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.975036 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:21:46.975072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.975114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:21:46.975137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975146 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:21:46.975167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975205 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.975216 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975231 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:46.975252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.975301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.975325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975334 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.975356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975394 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.975406 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975422 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:21:46.975443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.975484 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:46.975507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975516 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:21:46.975538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975576 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.975587 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975602 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:21:46.975629 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.975640 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975655 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:46.975683 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.975693 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975707 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:21:46.975728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.975782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.975805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975815 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.975837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975876 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.975887 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975903 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:21:46.975924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.975980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.976005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:46.976036 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976047 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:46.976073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976120 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.976135 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976154 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:21:46.976180 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.976188 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976198 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:21:46.976215 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.976226 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976236 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:21:46.976254 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.976261 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976271 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:21:46.976299 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.976306 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976317 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:21:46.976330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.976384 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:46.976401 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976410 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.976425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976451 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976458 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976474 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:21:46.976488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.976508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.976519 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:46.976536 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976566 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976578 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976591 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976605 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.976669 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976695 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.976702 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976715 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:46.976734 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.976746 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976756 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:21:46.976774 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.976781 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976791 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:21:46.976808 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.976815 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976825 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:21:46.976845 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.976852 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976867 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:21:46.976885 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:21:46.976892 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976902 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:21:46.976919 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.976926 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976936 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.976956 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.976963 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.976973 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:46.976995 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.977002 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977012 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:21:46.977030 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.977036 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977046 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:21:46.977059 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.977133 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.977140 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:46.977155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.977179 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.977186 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.977196 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:21:46.977214 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.977220 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.977230 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:21:46.977247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.977254 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.977263 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:21:46.977286 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.977293 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.977303 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:21:46.977317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.977344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.977355 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977370 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.977376 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.977390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.977415 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977422 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.977432 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:21:46.977445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.977461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.977471 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:46.977485 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977511 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977519 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977528 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.977572 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977597 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.977604 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977614 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:21:46.977641 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.977653 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977671 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:21:46.977704 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.977717 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977733 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:21:46.977754 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.977761 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977770 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:21:46.977792 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.977799 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977809 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:21:46.977826 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.977833 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977842 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:21:46.977860 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.977867 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977876 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:46.977893 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.977903 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977913 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:21:46.977931 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.977937 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977947 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:21:46.977965 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.977971 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.977981 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:21:46.977998 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.978025 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.978038 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:21:46.978052 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.978108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.978127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.978133 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:46.978149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.978174 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.978181 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.978190 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:21:46.978208 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.978215 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.978224 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:46.978242 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.978248 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.978258 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:21:46.978288 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:46.978295 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.978306 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:46.978319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.978347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.978358 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.978379 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.978394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.978419 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.978436 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:21:46.978449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.978464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.978474 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:46.978488 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978515 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978523 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.978582 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978608 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.978615 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978624 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:21:46.978642 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.978648 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978673 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:21:46.978697 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.978704 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978724 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:21:46.978743 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.978750 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978760 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:21:46.978777 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.978784 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978794 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:21:46.978811 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.978818 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978828 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:21:46.978845 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.978851 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978861 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:46.978878 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.978886 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978895 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:21:46.978912 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.978919 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978929 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:21:46.978946 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.978953 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978962 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:21:46.978979 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.978986 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.978996 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:21:46.979013 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.979019 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.979029 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:21:46.979042 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.979102 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.979118 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979146 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979153 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979163 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.979206 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979232 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.979239 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979249 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:21:46.979266 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.979278 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979289 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:21:46.979308 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.979315 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979324 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:21:46.979341 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.979348 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979358 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:21:46.979375 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.979382 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979391 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:21:46.979409 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.979415 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979425 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:21:46.979442 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.979449 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979458 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:21:46.979475 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.979482 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979491 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:21:46.979508 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.979515 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979525 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:21:46.979543 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.979549 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979559 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:21:46.979576 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.979582 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979592 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:21:46.979609 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.979615 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979625 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:21:46.979646 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.979653 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979663 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:46.979680 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.979687 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979697 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:21:46.979710 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.979813 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.979820 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:21:46.979842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.979868 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.979875 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.979885 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:21:46.979898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.979914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.979925 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979940 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.979946 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.979960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.979984 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.979991 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980001 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:21:46.980014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.980039 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:21:46.980054 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980060 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:21:46.980078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.980111 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980120 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:46.980138 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.980144 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980154 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:21:46.980171 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.980177 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980186 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:21:46.980204 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:46.980210 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980220 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:21:46.980232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.980270 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:21:46.980293 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980299 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.980317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980342 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:46.980349 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980359 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:21:46.980372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.980398 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:21:46.980411 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:46.980438 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980445 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:46.980455 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:46.980484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.980498 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980523 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.980530 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980540 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:21:46.980557 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.980564 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980573 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:21:46.980591 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.980597 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980613 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:21:46.980631 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:21:46.980638 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980648 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:21:46.980666 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.980672 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980682 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:21:46.980699 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.980706 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980715 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:21:46.980733 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.980739 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980749 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:21:46.980767 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.980773 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980783 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:21:46.980800 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.980807 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980817 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:21:46.980834 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.980840 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980850 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:46.980862 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:46.980913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.980930 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980936 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:21:46.980955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980980 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.980987 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.980996 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:46.981009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.981035 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:46.981050 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981056 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.981069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981094 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:21:46.981101 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981115 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:21:46.981129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.981154 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:21:46.981167 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:21:46.981193 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:46.981200 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:21:46.981210 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:21:46.981228 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:21:46.981234 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:21:46.981243 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:21:46.981261 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:46.981268 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:21:46.981282 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:21:46.981296 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:21:46.981321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.981337 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981343 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:21:46.981361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981387 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.981395 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981405 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:46.981422 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.981429 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981438 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:21:46.981456 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.981462 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981472 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:21:46.981485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.981519 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981533 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981540 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.981553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981578 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981585 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981595 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:21:46.981609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.981624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.981634 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:21:46.981647 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981679 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981686 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981695 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981708 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981725 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.981738 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981763 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.981771 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981780 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:21:46.981798 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.981805 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981814 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:21:46.981832 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.981839 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981849 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:21:46.981866 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.981873 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981882 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:21:46.981899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.981906 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981915 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:21:46.981932 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.981939 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981949 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:21:46.981966 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.981973 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.981986 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:21:46.982004 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.982011 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.982021 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:21:46.982038 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.982045 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.982055 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:21:46.982067 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.982114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.982131 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982137 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:21:46.982156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982180 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.982187 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982197 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:21:46.982216 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.982223 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982232 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:21:46.982249 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.982256 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982265 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:21:46.982288 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.982295 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982305 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:21:46.982323 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.982330 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982339 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:21:46.982352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.982394 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:46.982409 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982415 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.982433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982457 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982464 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982501 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:46.982521 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:46.982538 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982549 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:21:46.982560 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:21:46.982572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:21:46.982596 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:21:46.982611 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982617 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:21:46.982631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982656 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.982663 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982672 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:21:46.982686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.982711 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:21:46.982725 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982732 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.982753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982779 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:21:46.982786 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982796 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:21:46.982809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.982834 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:21:46.982849 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982855 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:21:46.982868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982892 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.982899 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982909 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:46.982922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.982947 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:46.982962 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.982968 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.982986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983011 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983018 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983028 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:21:46.983041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.983066 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:21:46.983080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983107 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983114 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983124 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.983167 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983192 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.983200 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983210 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:21:46.983228 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.983234 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983244 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:21:46.983261 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.983268 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983283 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:21:46.983301 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.983308 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983322 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:21:46.983340 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.983347 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983357 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:21:46.983374 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:21:46.983381 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983390 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:21:46.983408 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:21:46.983414 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983424 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:21:46.983441 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:21:46.983448 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983457 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:21:46.983474 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:46.983481 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983491 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:21:46.983508 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.983515 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983524 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:21:46.983541 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.983548 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983557 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:21:46.983574 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.983581 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983591 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:21:46.983608 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.983615 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983624 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:21:46.983637 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.983700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.983718 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983724 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:21:46.983742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983771 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.983778 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983788 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:21:46.983802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.983827 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:46.983842 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983848 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.983862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983886 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.983893 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983903 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:21:46.983916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.983942 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:21:46.983957 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.983963 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:46.983976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984001 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.984008 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984018 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:21:46.984035 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.984042 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984056 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:21:46.984074 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.984080 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984090 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:21:46.984107 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.984114 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984124 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:21:46.984137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.984174 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984189 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984196 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.984209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984234 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984241 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984251 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:21:46.984264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.984295 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:46.984309 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984343 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984350 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984361 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984374 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.984405 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984430 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.984437 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984446 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:46.984464 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.984470 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984480 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:46.984497 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.984504 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984514 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:21:46.984532 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.984538 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984548 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:21:46.984565 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.984572 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984581 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:46.984599 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.984605 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984615 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:21:46.984632 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:21:46.984639 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984649 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:21:46.984662 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.984701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.984718 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984724 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:21:46.984742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984767 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.984774 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984784 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:21:46.984802 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.984809 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984818 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:21:46.984835 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.984842 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984852 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:21:46.984869 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.984876 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984889 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:21:46.984907 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.984914 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984924 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:21:46.984941 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.984948 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984957 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:21:46.984975 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.984982 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.984991 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:21:46.985008 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.985015 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.985025 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:21:46.985038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.985080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.985091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:46.985106 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.985113 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:21:46.985131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.985156 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:46.985163 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.985173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:21:46.985186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.985202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:46.985211 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:21:46.985228 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:46.985235 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:21:46.985246 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:21:46.985262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.985268 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:21:46.985287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.985311 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:46.985332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:46.985349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:21:46.985360 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:21:46.985370 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:21:46.985387 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.985394 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:21:46.985404 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:21:46.985420 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:46.985427 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:21:46.985441 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:21:46.985459 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.985466 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:46.985475 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.985492 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.985499 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:46.985508 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.985525 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.985532 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:46.985542 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.985559 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.985565 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:21:46.985575 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.985591 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:46.985597 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:21:46.985607 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:46.985624 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:21:46.985630 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:21:46.985640 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:21:46.985656 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.985663 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:21:46.985672 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.985689 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:21:46.985695 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:21:46.985705 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:21:46.985721 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.985728 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:21:46.985737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.985754 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.985761 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:46.985774 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.985790 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:46.985797 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:21:46.985806 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:21:46.985819 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:21:46.985853 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:21:46.985882 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:21:46.985909 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:21:46.985936 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:21:46.985962 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:46.985988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:21:46.986015 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:46.986041 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:21:46.986068 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:21:46.986094 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:21:46.986120 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:21:46.986146 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:21:46.986172 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:21:46.986199 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:21:46.986239 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:21:46.986265 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:21:46.986299 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:46.986326 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:21:46.986353 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:46.986379 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:21:46.986406 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:46.986432 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:21:46.986458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:46.986484 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:21:46.986511 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.986692 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:46.986720 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.986746 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:21:46.986773 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.986799 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:21:46.986826 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:46.986853 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:21:46.986880 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:21:46.986906 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:21:46.986932 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.986961 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:46.986987 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.987014 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:46.987041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:46.987084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:46.987111 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.987138 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:46.987164 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.987190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:46.987217 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:46.987243 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:21:46.987269 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:21:46.987302 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:21:46.987329 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:46.987355 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:21:46.987381 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.987413 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:21:46.987439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:46.987466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:21:46.987492 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:21:46.987518 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:21:46.987545 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:46.987571 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:21:46.987598 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:46.987624 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:21:46.987651 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.987677 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:46.987702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:46.987729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:21:46.987757 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.987775 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.987801 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:46.987827 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.987844 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.987861 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.987887 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:46.987913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.987930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.987947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.987964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.987989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:46.988015 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988041 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.988067 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988093 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.988125 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988143 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988169 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.988195 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988212 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988238 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.988264 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988296 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.988323 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988349 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:46.988375 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988401 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.988427 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988453 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.988478 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988495 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988521 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:46.988547 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988573 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.988599 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988625 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:46.988651 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988677 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:46.988703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988770 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988834 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.988860 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988877 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988894 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988920 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.988946 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.988972 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.988998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989032 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989057 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.989083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.989202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989235 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989252 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989282 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.989310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989327 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989386 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.989412 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989438 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.989469 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989486 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989504 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989521 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989548 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:46.989574 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989600 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:21:46.989626 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989643 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989660 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989685 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.989711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:46.989831 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989857 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:21:46.989883 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989909 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.989935 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.989961 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.989987 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990021 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990037 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990063 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.990089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990128 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:21:46.990266 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990288 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990315 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:46.990340 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990358 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990374 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990405 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:46.990431 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990482 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:46.990556 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990584 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.990610 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990636 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.990662 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990679 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990705 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.990730 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990747 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990773 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.990804 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990830 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.990857 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990883 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:46.990910 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990935 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.990961 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.990987 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:46.991013 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991030 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991056 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:46.991082 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991108 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.991133 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991159 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:46.991185 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991211 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:46.991237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991254 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991294 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991328 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.991396 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991417 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991434 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991460 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.991486 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991528 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.991563 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991583 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991601 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991627 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.991652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:46.991811 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991828 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991844 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991861 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991887 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.991913 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.991989 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.992015 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992040 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:46.992066 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992084 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992101 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992118 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992143 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:46.992174 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992200 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:21:46.992226 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992244 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992260 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992292 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.992319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:46.992439 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992466 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:21:46.992491 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992517 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:46.992543 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992569 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:46.992595 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992612 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992645 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992671 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.992698 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992803 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:46.992846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:21:46.992872 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:46.992929 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:46.992979 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:46.993028 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:46.993074 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:46.993122 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:46.993170 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:21:46.993217 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:46.993286 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:46.993334 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:46.993382 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:46.993429 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:46.993476 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.993524 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.993571 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.993617 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:46.993664 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:46.993712 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.993760 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.993808 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:46.993875 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.993930 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.993993 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:46.994040 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:46.994087 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:46.994133 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.994179 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:46.994228 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:46.994281 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:46.994347 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:46.994395 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.994443 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:46.994499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:46.994547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:46.994595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:46.994643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:46.994689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:46.994737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:46.994799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:21:46.994851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:46.994899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:46.994946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:46.994994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:46.995040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:46.995268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.995323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.995370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.995417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:46.995465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:46.995513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.995560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.995608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:46.995656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.995708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.995759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:46.995805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:46.995852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:46.995898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.995944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:46.995993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:46.996041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:46.996091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:46.996138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.996186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:46.996241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:46.996376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:46.996435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:46.996484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:46.996579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:46.996632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:46.996726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:21:46.996791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:46.996840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:46.996894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:46.997025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:46.997120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:46.997223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.997286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.997336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.997395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:46.997444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:46.997543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.997595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.997687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:46.997750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.997804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.997865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:46.997913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:46.997962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:46.998015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.998062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:46.998124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:46.998174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:46.998237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:46.998291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:46.998348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:46.998405 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:21:46.998435 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:46.998502 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:46.998560 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:46.998619 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:46.998680 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:46.998734 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:46.998786 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:21:46.998839 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:46.998892 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:46.998944 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:46.998996 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:46.999049 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:46.999102 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.999155 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.999208 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:46.999260 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:46.999320 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:46.999374 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.999427 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:46.999481 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:46.999533 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:46.999586 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:46.999638 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:46.999690 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:46.999743 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:46.999795 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:46.999881 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:46.999934 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:46.999987 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:47.000074 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:47.000129 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:47.000182 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:47.000243 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:21:47.000267 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:47.000328 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.000383 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:47.000436 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:47.000490 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:47.000543 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:47.000597 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:21:47.000650 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:47.000703 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:47.000757 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:47.000810 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:47.000863 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:47.000916 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.000969 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.001205 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.001263 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:47.001323 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:47.001378 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.001431 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.001485 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:47.001537 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:47.001591 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:47.001643 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:47.001696 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:47.001749 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:47.001803 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:47.001856 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:47.001909 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:47.001962 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:47.002015 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:47.002068 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:47.002121 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:47.002186 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:21:47.002208 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:47.002270 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.002336 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:47.002385 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:47.002438 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:47.002485 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:47.002532 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:21:47.002579 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:47.002626 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:47.002674 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:47.002721 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:47.002768 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:47.002816 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.002863 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.002910 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.002957 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:47.003005 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:47.003052 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.003100 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.003148 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:47.003195 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:47.003247 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:47.003301 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:47.003360 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:47.003417 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:47.003469 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:47.003517 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:47.003564 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:47.003612 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:47.003659 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:47.003706 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:47.003754 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:47.003809 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:21:47.003835 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:47.003885 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.003935 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:47.003984 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:47.004033 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:47.004082 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:47.004131 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:21:47.004180 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:47.004230 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:47.004285 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:47.004335 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:47.004384 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:47.004433 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.004482 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.004536 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.004585 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:47.004635 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:47.004685 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.004734 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.004784 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:47.004833 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:47.004882 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:47.004932 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:47.004981 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:47.005031 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:47.005081 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:47.005131 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:47.005180 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:47.005229 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:47.005284 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:47.005334 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:47.005383 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:47.005435 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:21:47.005452 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:21:47.005481 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:21:47.005509 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:21:47.005535 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:21:47.005561 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:21:47.005580 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:21:47.005595 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.005604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:47.005612 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:47.005620 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:21:47.005629 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:21:47.005637 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:21:47.005645 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:21:47.005653 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:47.005660 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:47.005668 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:47.005676 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:47.005684 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.005692 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.005700 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.005708 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:47.005715 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:21:47.005727 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.005736 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.005744 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:47.005752 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:47.005759 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:47.005767 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:47.005775 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:21:47.005782 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:47.005790 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:47.005797 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:47.005804 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:21:47.005812 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:47.005819 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:47.005827 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:47.005834 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:47.005842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:21:47.005851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.005858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:47.005866 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:47.005874 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:21:47.005882 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:21:47.005890 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:21:47.005898 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:21:47.005905 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:47.005912 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:47.005920 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:47.005927 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:47.005934 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.005942 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.005949 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.005956 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:47.005964 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:21:47.005971 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.005979 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.005986 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:47.005994 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:47.006001 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:47.006008 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:47.006016 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:21:47.006023 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:47.006030 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:47.006037 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:47.006044 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:21:47.006052 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:47.006059 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:47.006067 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:47.006074 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:47.006081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:21:47.006090 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.006098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:47.006105 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:47.006116 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:21:47.006124 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:21:47.006130 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:21:47.006137 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:21:47.006144 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:47.006151 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:47.006158 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:47.006164 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:47.006171 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.006178 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.006185 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.006191 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:47.006198 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:21:47.006204 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.006211 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.006218 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:47.006224 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:47.006231 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:47.006238 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:47.006245 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:21:47.006252 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:47.006259 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:47.006265 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:47.006276 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:21:47.006284 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:47.006291 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:47.006298 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:47.006304 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:47.006311 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:21:47.006319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.006326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:47.006333 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:47.006339 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:21:47.006346 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:21:47.006353 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:21:47.006359 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:21:47.006366 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:47.006372 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:47.006379 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:47.006385 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:47.006392 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.006400 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.006411 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:47.006417 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:47.006424 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:21:47.006431 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.006437 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:47.006444 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:47.006450 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:47.006457 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:47.006464 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:47.006470 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:21:47.006664 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:47.006672 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:47.006679 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:47.006685 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:21:47.006692 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:47.006698 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:47.006705 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:47.006712 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:47.007006 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:21:47.007017 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:21:47.007022 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:21:47.007027 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:21:47.007033 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:21:47.007038 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:21:47.007042 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:21:47.007051 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:21:47.007059 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:21:47.007095 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.007102 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:21:47.007115 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:21:47.007136 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:21:47.007142 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:21:47.007147 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:21:47.007151 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:21:47.007156 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:21:47.007166 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:47.007173 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:47.007178 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:47.007188 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.007196 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:47.007201 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:21:47.007225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:47.007233 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:21:47.007238 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:47.007261 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:21:47.007266 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:21:47.007270 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:21:47.007279 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:21:47.007283 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:21:47.007287 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:21:47.007292 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:21:47.007297 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:21:47.007303 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:21:47.007313 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:47.007320 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:47.007324 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:47.007330 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.007335 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:21:47.007339 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:47.007362 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:21:47.007368 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.007373 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.007379 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.007383 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:21:47.007393 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:21:47.007400 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:21:47.007405 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:21:47.007409 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:21:47.007415 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180297" 2019-02-24 06:21:47.007422 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:21:47.007427 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:21:47.007431 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:21:47.007437 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:21:47.007442 wsdl: in serializeType: returning: 180297 2019-02-24 06:21:47.007448 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:21:47.007455 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:21:47.007460 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:21:47.007463 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:21:47.007468 wsdl: in serializeType: returning: 180297 2019-02-24 06:21:47.007472 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180297 2019-02-24 06:21:47.007492 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180297 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:21:47.007497 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:21:47.007503 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1353"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:21:47.007518 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:21:47.007523 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180297 2019-02-24 06:21:47.007533 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:21:47.007606 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:21:47.007545 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:21:47.007556 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:21:47.007561 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:21:47.007566 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:21:47.007569 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:21:47.007576 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:21:47.007586 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:21:47.007594 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:21:47.007599 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:21:47.007612 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:21:47.007622 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:21:47.007630 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:21:47.014969 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:21:47.014988 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:21:47.014999 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:21:47.015005 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:21:47.015011 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:21:47.015016 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:21:47.015020 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:21:47.015024 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:21:47.015034 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:21:47.015061 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:21:47.050103 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:21:47.050149 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:21:47.050157 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:21:47.050162 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:21:47.050168 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:21:47.050173 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:21:47.050180 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:21:47.050185 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:21:47.050190 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:21:47.050196 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:21:39 GMT 2019-02-24 06:21:47.050203 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:21:47.050208 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:21:47.050213 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:21:47.050225 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:21:47.050253 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:21:47.050264 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:21:47.050283 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:21:47.050288 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:21:47.050294 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:21:47.050331 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:21:47.050343 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:21:47.050349 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:21:47.050382 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:21:47.050390 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:21:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:21:47.050427 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:21:47.050437 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:21:47.050462 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:21:47.050469 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:21:47.050582 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:21:47.050680 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:21:47.050687 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:21:47.050695 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:21:47.050706 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:21:47.050730 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:21:47.050787 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:21:47.050816 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:21:47.050832 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:21:47.050840 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:21:47.050845 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:21:47.050850 nusoap_client: detail =