Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 111.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
701370-000146750783 Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT
 Silnik:
JR T2502
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 10:14:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 12:14:33.490645 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 12:14:33.490699 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:14:33.490715 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 12:14:33.490733 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:14:33.490745 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 12:14:33.490754 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 12:14:33.490768 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 12:14:33.490777 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:14:33.490784 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:14:33.490793 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:14:33.490802 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:14:33.490814 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:14:33.490821 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:14:33.490825 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:14:33.490830 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:14:33.490834 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 12:14:33.490847 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:14:33.490862 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:14:33.490871 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:14:33.490877 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 12:14:33.490883 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 12:14:33.490894 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:14:33.490903 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:14:33.498975 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:14:33.499014 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:14:33.499034 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 12:14:33.499043 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:14:33.499049 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:14:33.499054 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:14:33.499059 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 12:14:33.499099 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 12:14:33.515064 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 12:14:33.515105 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 12:14:33.515113 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:14:33.515119 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:14:33.515125 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:14:33.515130 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:14:33.515136 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:14:33.515143 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:14:33.515149 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:14:33.515155 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:14:19 GMT 2019-04-25 12:14:33.515160 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:14:33.515166 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 12:14:33.515172 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:14:33.515185 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 12:14:33.515219 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 12:14:33.522638 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:14:33.522883 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-25 12:14:33.522905 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:14:33.530375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:14:33.530473 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:14:33.530497 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:14:33.530642 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:14:33.530669 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:14:33.530693 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:14:33.538281 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:14:33.538359 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:14:33.538395 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:14:33.538411 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-04-25 12:14:33.538436 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:14:33.538450 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:14:33.538494 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:14:33.538519 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:14:33.545880 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:14:33.546158 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:14:33.546178 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:14:33.546192 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:14:33.546215 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:14:33.546256 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:14:33.546279 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:14:33.546316 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:14:33.546341 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:14:33.546396 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:14:33.546413 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:14:33.546444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:14:33.546467 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-25 12:14:33.546490 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:14:33.546540 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 12:14:33.546554 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:14:33.546560 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 12:14:33.546601 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 12:14:33.546640 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:14:33.546657 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:14:33.546666 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:14:33.546689 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 12:14:33.546694 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 12:14:33.546888 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 12:14:33.546906 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 12:14:33.546971 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.546980 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 12:14:33.547002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547035 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.547045 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547061 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:14:33.547084 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.547092 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547103 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:14:33.547120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.547165 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.547181 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547188 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.547207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547237 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.547245 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 12:14:33.547271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.547304 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:14:33.547321 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547327 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 12:14:33.547342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547368 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.547382 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547394 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:14:33.547414 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.547421 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547431 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:14:33.547457 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.547464 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547474 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:14:33.547488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.547533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.547550 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547557 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 12:14:33.547572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547598 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.547606 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547616 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 12:14:33.547630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.547657 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 12:14:33.547673 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547679 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 12:14:33.547694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547719 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.547726 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547737 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:14:33.547756 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.547763 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547773 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:14:33.547791 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.547798 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547808 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:14:33.547834 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.547841 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547851 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:14:33.547865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.547906 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.547921 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547928 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.547944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547969 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547976 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.547991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:14:33.548041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:14:33.548059 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548071 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:14:33.548081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 12:14:33.548094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:14:33.548120 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:14:33.548136 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548142 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 12:14:33.548157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548183 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.548191 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548201 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:14:33.548214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.548240 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.548255 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548262 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.548276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548302 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.548310 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548320 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 12:14:33.548333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.548360 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:14:33.548375 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548389 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 12:14:33.548406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.548438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:14:33.548463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.548489 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.548506 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548515 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.548531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548558 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.548566 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548576 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 12:14:33.548590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.548616 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 12:14:33.548632 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548639 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 12:14:33.548653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548678 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.548686 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548696 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:14:33.548715 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.548722 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548732 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:14:33.548746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.548776 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 12:14:33.548791 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548798 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.548813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548839 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.548846 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548856 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 12:14:33.548870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.548895 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 12:14:33.548911 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548917 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 12:14:33.548931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548957 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.548964 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.548975 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:14:33.548995 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.549002 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549019 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:14:33.549033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.549063 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 12:14:33.549079 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549086 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.549100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549126 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.549133 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549143 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 12:14:33.549157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.549183 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 12:14:33.549198 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549204 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 12:14:33.549218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549243 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.549251 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549262 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:14:33.549275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.549301 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 12:14:33.549316 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549322 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.549337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549362 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.549369 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549386 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 12:14:33.549400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.549426 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 12:14:33.549442 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549448 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 12:14:33.549462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549487 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.549495 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549507 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:14:33.549524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.549550 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.549566 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549573 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.549588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549613 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.549620 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549631 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 12:14:33.549644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.549670 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:14:33.549686 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549692 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 12:14:33.549706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549730 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.549738 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549748 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:14:33.549761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.549787 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.549802 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549808 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.549822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549847 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.549854 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549864 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 12:14:33.549877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.549903 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:14:33.549918 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549924 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 12:14:33.549939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549964 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.549971 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.549982 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:14:33.549995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.550021 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.550036 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550044 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.550059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550083 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.550091 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550101 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 12:14:33.550115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.550142 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:14:33.550157 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550163 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 12:14:33.550177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550202 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.550209 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550219 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 12:14:33.550238 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.550245 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550255 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 12:14:33.550268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.550299 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.550314 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550321 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.550335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550360 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.550368 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550383 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 12:14:33.550398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.550424 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:14:33.550440 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550446 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:14:33.550460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550486 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.550493 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550504 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:14:33.550522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.550548 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.550564 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550571 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.550585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550611 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.550618 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550628 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:14:33.550641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.550667 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:14:33.550682 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550688 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:14:33.550703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550728 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:14:33.550735 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550745 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:14:33.550759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.550785 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.550800 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550806 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.550820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550844 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550851 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550891 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:14:33.550913 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:14:33.550931 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550942 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:14:33.550953 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 12:14:33.550966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.550981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:14:33.550992 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:14:33.551007 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551014 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:14:33.551028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551055 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:14:33.551063 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551074 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:14:33.551087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.551114 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.551129 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551135 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.551149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551173 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551180 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551217 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:14:33.551238 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:14:33.551255 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551266 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:14:33.551277 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 12:14:33.551289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:14:33.551315 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:14:33.551330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551337 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 12:14:33.551351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551381 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.551389 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551400 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 12:14:33.551419 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.551426 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551437 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 12:14:33.551455 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.551463 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551473 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:14:33.551491 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.551498 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551512 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:14:33.551533 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.551540 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551550 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:14:33.551568 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.551575 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551585 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 12:14:33.551603 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.551610 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551620 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:14:33.551633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.551686 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.551702 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551708 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.551724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551749 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.551756 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551767 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 12:14:33.551780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.551807 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:14:33.551822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551829 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 12:14:33.551843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551868 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.551876 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551886 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:14:33.551904 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.551911 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551922 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:14:33.551940 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.551947 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551957 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:14:33.551970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.551994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.552005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.552020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552026 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.552041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552066 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.552074 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552085 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 12:14:33.552098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.552125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:14:33.552140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552147 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:14:33.552161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552186 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.552194 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552204 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:14:33.552217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.552243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.552259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552265 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.552280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552306 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.552313 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:14:33.552337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.552363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:14:33.552383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552390 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:14:33.552405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552431 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.552438 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552449 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:14:33.552467 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.552475 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552485 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:14:33.552506 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.552515 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552526 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:14:33.552540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.552574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.552590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552596 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.552611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552636 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.552643 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:14:33.552667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.552693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:14:33.552709 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552715 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 12:14:33.552730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552756 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.552763 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552773 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:14:33.552792 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.552798 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552809 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:14:33.552827 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.552834 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552843 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:14:33.552862 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.552869 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552879 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:14:33.552897 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.552904 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552914 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:14:33.552928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.552971 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.552986 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.552993 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.553009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553035 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553042 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553052 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 12:14:33.553066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.553092 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:14:33.553106 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553138 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553145 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553155 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553169 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.553201 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553227 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.553234 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553244 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:14:33.553263 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.553270 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553280 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 12:14:33.553298 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.553305 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553315 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 12:14:33.553333 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.553340 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553351 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:14:33.553368 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.553375 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553391 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 12:14:33.553410 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:14:33.553417 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553427 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 12:14:33.553445 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.553452 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553463 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.553481 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.553488 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553498 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:14:33.553521 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.553528 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553539 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:14:33.553557 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.553564 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553575 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:14:33.553588 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.553661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553668 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:14:33.553685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553711 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.553718 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553728 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:14:33.553746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.553753 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553763 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:14:33.553781 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.553788 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553798 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:14:33.553816 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.553823 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553833 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:14:33.553846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.553885 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553900 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553906 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.553921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553947 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.553954 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553964 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 12:14:33.553978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.553993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.554004 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:14:33.554018 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554046 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554053 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554063 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554077 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.554108 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554134 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.554142 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554152 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:14:33.554170 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.554177 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554188 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:14:33.554207 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.554214 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554224 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:14:33.554242 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.554249 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554259 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:14:33.554277 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.554284 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554294 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:14:33.554312 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.554318 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554328 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:14:33.554346 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.554353 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554363 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:14:33.554386 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.554393 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554404 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:14:33.554423 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.554430 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554440 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:14:33.554458 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.554465 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554475 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:14:33.554493 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.554500 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554514 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:14:33.554529 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.554587 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.554606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.554613 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:14:33.554628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.554654 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.554661 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.554672 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:14:33.554690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.554697 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.554707 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:14:33.554725 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.554732 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.554742 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:14:33.554760 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:14:33.554767 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.554778 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.554791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.554819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.554829 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.554844 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.554851 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.554867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.554894 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.554901 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.554911 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 12:14:33.554925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.554940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.554951 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:14:33.554965 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.554994 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555002 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555013 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555026 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.555057 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555084 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.555091 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555102 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:14:33.555120 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.555127 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555137 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:14:33.555160 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.555167 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555178 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:14:33.555196 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.555203 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555214 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:14:33.555232 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.555239 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555249 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:14:33.555267 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.555274 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555284 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:14:33.555302 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.555309 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555319 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:14:33.555337 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.555345 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555355 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:14:33.555373 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.555386 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555397 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:14:33.555416 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555423 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555433 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 12:14:33.555451 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.555458 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555469 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:14:33.555487 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.555494 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555506 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:14:33.555524 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.555588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.555605 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555634 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555641 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555652 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555665 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.555697 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555723 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.555731 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555741 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 12:14:33.555759 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.555766 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555777 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 12:14:33.555795 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.555802 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555812 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:14:33.555829 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.555836 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555847 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 12:14:33.555865 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.555872 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555882 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 12:14:33.555900 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.555907 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555917 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:14:33.555935 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.555942 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555952 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 12:14:33.555969 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.555976 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.555987 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 12:14:33.556005 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.556012 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.556022 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 12:14:33.556040 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.556047 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.556057 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:14:33.556075 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.556082 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.556092 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:14:33.556110 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.556117 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.556127 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 12:14:33.556145 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.556152 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.556162 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:14:33.556180 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.556187 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.556197 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 12:14:33.556211 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.556280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.556300 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556307 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 12:14:33.556323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556349 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.556356 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556366 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:14:33.556386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.556414 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.556430 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556437 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.556451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556477 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.556485 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556495 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 12:14:33.556520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.556548 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:14:33.556563 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556570 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 12:14:33.556585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556610 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.556617 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556628 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:14:33.556646 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.556652 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556662 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:14:33.556680 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.556687 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556697 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:14:33.556715 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:14:33.556721 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556731 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:14:33.556744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.556784 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 12:14:33.556799 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556806 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.556820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556854 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:14:33.556862 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556872 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 12:14:33.556885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.556901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.556912 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 12:14:33.556925 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:14:33.556953 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 12:14:33.556960 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:14:33.556970 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 12:14:33.556984 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:14:33.557000 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.557015 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557041 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.557049 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557059 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 12:14:33.557077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.557084 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557094 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 12:14:33.557112 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.557119 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557129 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 12:14:33.557147 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:14:33.557153 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557164 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:14:33.557182 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.557189 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557199 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 12:14:33.557217 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.557224 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557235 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 12:14:33.557253 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.557260 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557270 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:14:33.557289 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.557296 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557306 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 12:14:33.557324 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.557331 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557341 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 12:14:33.557359 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.557366 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557376 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:14:33.557397 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 12:14:33.557450 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.557468 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557474 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 12:14:33.557491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.557530 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557541 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:14:33.557554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.557581 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.557596 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557602 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.557617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557643 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:14:33.557650 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557660 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 12:14:33.557674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.557699 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:14:33.557713 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 12:14:33.557741 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:14:33.557748 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:14:33.557758 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 12:14:33.557776 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:14:33.557783 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 12:14:33.557793 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 12:14:33.557811 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:14:33.557817 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:14:33.557827 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 12:14:33.557841 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 12:14:33.557867 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.557883 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557889 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:14:33.557904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557930 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.557938 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557948 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:14:33.557966 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.557973 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.557983 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:14:33.558001 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.558008 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558018 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:14:33.558032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.558066 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558081 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558087 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.558103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558129 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558136 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558147 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 12:14:33.558160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.558186 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:14:33.558200 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558228 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558235 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558246 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.558290 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558316 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.558324 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558334 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 12:14:33.558352 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.558359 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558370 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 12:14:33.558393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.558401 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558411 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:14:33.558430 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.558437 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558447 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 12:14:33.558464 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.558471 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558481 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 12:14:33.558499 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.558509 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558521 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 12:14:33.558540 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.558548 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558558 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 12:14:33.558576 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.558583 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558593 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:14:33.558611 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.558618 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558628 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:14:33.558642 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.558690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.558708 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558715 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 12:14:33.558733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558758 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.558766 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558776 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:14:33.558796 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.558803 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558813 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:14:33.558831 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.558838 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558848 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:14:33.558866 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.558872 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558883 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:14:33.558901 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.558908 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558918 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:14:33.558931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.558975 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.558990 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.558997 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.559013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559037 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559044 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559082 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:14:33.559104 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:14:33.559121 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559131 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:14:33.559142 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 12:14:33.559154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:14:33.559179 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:14:33.559194 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559201 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 12:14:33.559215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559240 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.559247 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559258 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 12:14:33.559271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.559297 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.559312 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559319 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.559333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559361 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:14:33.559368 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559406 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 12:14:33.559429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.559457 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 12:14:33.559474 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559481 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 12:14:33.559496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559530 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.559538 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559549 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:14:33.559563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.559589 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.559605 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559612 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.559635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559660 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.559667 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559678 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 12:14:33.559691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.559707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.559717 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:14:33.559731 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.559760 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.559768 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.559778 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.559792 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.559808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.559822 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.559849 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.559857 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.559868 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 12:14:33.559886 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.559893 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.559903 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 12:14:33.559921 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.559928 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.559938 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 12:14:33.559956 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.559963 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.559973 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 12:14:33.559991 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.559998 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.560008 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 12:14:33.560026 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:14:33.560033 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.560043 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 12:14:33.560061 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:14:33.560067 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.560077 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 12:14:33.560095 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:14:33.560102 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.560112 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 12:14:33.560130 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:14:33.560137 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.560148 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 12:14:33.560165 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.560172 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.560182 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 12:14:33.560200 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.560207 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.560217 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 12:14:33.560235 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.560242 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.560252 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 12:14:33.560270 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.560277 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.560287 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 12:14:33.560300 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.560366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.560391 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560398 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 12:14:33.560415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560441 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.560449 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560459 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 12:14:33.560472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.560499 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.560514 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560521 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.560536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560561 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.560569 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560579 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 12:14:33.560592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.560618 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:14:33.560633 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560639 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:14:33.560654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560679 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.560687 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560697 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 12:14:33.560715 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.560721 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560731 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:14:33.560749 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.560756 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560766 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:14:33.560784 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.560791 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560802 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:14:33.560815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.560853 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.560869 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560875 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.560891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560917 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.560925 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560935 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 12:14:33.560949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.560965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.560975 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:14:33.560989 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561018 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561025 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561035 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561049 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.561081 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561107 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.561114 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561124 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:14:33.561142 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.561149 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:14:33.561177 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.561184 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561195 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 12:14:33.561213 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.561220 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561230 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:14:33.561248 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.561255 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561265 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:14:33.561283 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.561290 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561300 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 12:14:33.561318 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:14:33.561325 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561343 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 12:14:33.561356 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.561403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.561422 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561428 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 12:14:33.561443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561468 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.561476 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561486 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 12:14:33.561505 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.561512 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561522 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 12:14:33.561540 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.561547 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561557 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 12:14:33.561576 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.561582 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561592 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 12:14:33.561611 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.561617 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561627 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 12:14:33.561645 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.561652 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561662 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 12:14:33.561679 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.561686 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561697 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:14:33.561714 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.561721 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561732 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:14:33.561745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.561800 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.561815 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561822 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 12:14:33.561837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561862 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:14:33.561869 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 12:14:33.561893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.561919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:14:33.561936 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:14:33.561943 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 12:14:33.561954 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 12:14:33.561971 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.561977 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 12:14:33.561991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.562015 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:14:33.562036 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:14:33.562053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.562064 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:14:33.562074 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 12:14:33.562092 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.562099 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 12:14:33.562109 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 12:14:33.562126 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:14:33.562134 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 12:14:33.562144 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 12:14:33.562161 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.562168 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 12:14:33.562178 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.562196 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.562203 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:14:33.562213 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.562231 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.562238 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:14:33.562247 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.562264 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.562274 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 12:14:33.562284 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.562301 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:14:33.562309 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 12:14:33.562319 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:14:33.562336 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:14:33.562343 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 12:14:33.562353 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 12:14:33.562370 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.562381 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:14:33.562393 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.562411 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:14:33.562418 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 12:14:33.562428 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 12:14:33.562445 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.562452 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 12:14:33.562462 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.562480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.562487 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:14:33.562497 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.562513 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:14:33.562520 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 12:14:33.562530 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 12:14:33.562543 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 12:14:33.562577 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.562607 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:14:33.562635 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.562663 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 12:14:33.562691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.562719 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:14:33.562746 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.562774 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:14:33.562805 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.562832 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 12:14:33.562858 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 12:14:33.562886 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 12:14:33.562913 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 12:14:33.562939 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 12:14:33.562968 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 12:14:33.562996 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 12:14:33.563023 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.563050 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:14:33.563077 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.563104 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:14:33.563131 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.563158 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:14:33.563185 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.563251 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:14:33.563278 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.563305 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:14:33.563332 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.563362 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:14:33.563395 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.563423 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:14:33.563450 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.563478 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:14:33.563505 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.563532 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:14:33.563560 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.563589 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:14:33.563617 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.563645 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:14:33.563673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.563701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:14:33.563728 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.563755 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:14:33.563782 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.563809 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:14:33.563836 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.563863 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:14:33.563890 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 12:14:33.563917 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 12:14:33.563945 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.563971 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:14:33.563999 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.564026 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:14:33.564053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.564080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:14:33.564107 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.564134 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 12:14:33.564162 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.564189 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:14:33.564217 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.564245 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:14:33.564272 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.564299 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:14:33.564327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.564363 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:14:33.564397 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564416 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564443 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:14:33.564470 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564488 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564506 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564533 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:14:33.564559 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:14:33.564665 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564691 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.564718 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564745 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.564771 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564789 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564816 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.564842 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564860 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564887 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.564915 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564942 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.564968 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.564995 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:14:33.565021 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565048 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.565074 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565101 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.565128 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565145 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565171 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:14:33.565198 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565225 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.565251 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565278 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:14:33.565304 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565334 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:14:33.565361 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565437 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.565526 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565561 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565587 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.565614 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565641 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.565667 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565685 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565728 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.565755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.565878 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565912 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565929 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565956 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.565982 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.565999 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566017 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566034 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566061 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.566087 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566114 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.566142 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566160 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566177 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566194 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566222 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:14:33.566249 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566275 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:14:33.566302 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566320 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566344 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566370 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.566402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:14:33.566525 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566552 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:14:33.566579 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566606 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.566633 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566659 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.566686 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566738 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566765 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.566793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566864 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:14:33.566969 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.566987 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567014 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:14:33.567041 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567058 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567075 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567101 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:14:33.567128 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567163 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567180 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:14:33.567233 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567260 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.567286 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567313 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.567340 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567357 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567388 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.567415 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567432 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567459 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.567486 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567513 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.567540 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567567 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:14:33.567593 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567620 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.567646 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567673 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:14:33.567700 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567717 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567744 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:14:33.567770 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567797 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.567823 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567850 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:14:33.567877 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567904 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:14:33.567931 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.567999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.568086 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568103 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568147 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.568174 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568201 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.568228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568246 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568263 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568289 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.568315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:14:33.568445 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568463 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568480 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568497 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.568550 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568584 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568601 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568628 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.568659 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568686 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:14:33.568713 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568730 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568749 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568766 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568793 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:14:33.568820 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568846 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:14:33.568872 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568891 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568908 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568934 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.568961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.568996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:14:33.569084 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569110 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:14:33.569137 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569163 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:14:33.569190 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569217 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:14:33.569244 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569261 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569278 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.569349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:14:33.569502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:14:33.569529 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.569587 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.569638 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.569689 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.569737 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.569786 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 12:14:33.569835 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 12:14:33.569883 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 12:14:33.569937 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.569986 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.570035 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.570083 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.570131 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.570180 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.570229 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.570278 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.570356 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.570430 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.570482 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.570530 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.570581 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.570638 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.570693 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.570742 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 12:14:33.570789 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.570837 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.570885 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.570934 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.570983 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.571038 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.571086 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.571135 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.571192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.571241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.571290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.571338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.571391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.571441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 12:14:33.571492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 12:14:33.571541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 12:14:33.571635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.571683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.571731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.571779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.571826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.571875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.571924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.571972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.572021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.572069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.572118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.572167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.572216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.572269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.572322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.572370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 12:14:33.572423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.572471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.572519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.572568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.572616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.572669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.572717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.572775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.572840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.572889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.572938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.572988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.573035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.573083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 12:14:33.573132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 12:14:33.573181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 12:14:33.573229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.573277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.573326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.573374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.573428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.573478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.573527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.573574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.573622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.573670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.573719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.573769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.573818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.573870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.573923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.573970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 12:14:33.574017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.574065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.574112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.574160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.574210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.574265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.574313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.574362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.574424 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:14:33.574451 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.574513 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.574569 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.574624 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.574680 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.574735 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:14:33.574789 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:14:33.574843 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:14:33.574898 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.574952 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.575008 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.575062 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.575116 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.575171 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.575225 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.575279 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.575334 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.575393 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.575450 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.575505 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.575560 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.575614 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.575668 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.575721 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:14:33.575775 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.575831 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.575892 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.575947 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.576002 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.576056 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.576110 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.576165 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.576228 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:14:33.576252 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.576312 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.576368 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.576429 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.576484 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.576539 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:14:33.576603 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:14:33.576658 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:14:33.576713 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.576817 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.576873 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.576928 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.576983 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.577038 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.577093 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.577149 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.577204 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.577259 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.577315 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.577370 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.577430 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.577487 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.577542 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.577596 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:14:33.577650 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.577706 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.577760 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.577815 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.577870 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.577926 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.577980 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.578035 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.578096 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 12:14:33.578120 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.578171 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.578221 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.578270 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.578320 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.578370 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:14:33.578424 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:14:33.578473 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:14:33.578522 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.578572 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.578621 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.578670 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.578720 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.578770 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.578819 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.578869 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.578918 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.578968 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.579017 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.579066 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.579116 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.579166 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.579216 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.579265 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:14:33.579314 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.579364 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.579418 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.579468 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.579516 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.579566 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.579615 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.579667 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.579723 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 12:14:33.579746 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.579798 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.579850 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.579901 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.579953 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.580004 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:14:33.580055 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:14:33.580106 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:14:33.580157 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.580209 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.580260 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.580311 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.580362 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.580418 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.580470 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.580522 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.580573 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.580626 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.580677 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.580729 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.580780 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.580831 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.580882 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.580934 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:14:33.580985 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.581036 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.581088 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.581139 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.581190 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.581241 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.581293 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.581344 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.581404 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 12:14:33.581421 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 12:14:33.581450 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 12:14:33.581479 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 12:14:33.581507 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 12:14:33.581533 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 12:14:33.581553 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.581569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.581577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.581586 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.581594 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.581603 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:14:33.581610 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:14:33.581618 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:14:33.581626 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.581634 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.581641 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.581649 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.581657 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.581666 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.581674 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.581681 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.581689 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.581697 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.581704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.581712 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.581720 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.581727 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.581735 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.581742 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:14:33.581750 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.581758 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.581765 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.581772 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.581780 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.581787 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.581795 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.581802 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.581810 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.581819 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.581827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.581836 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.581844 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.581853 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:14:33.581861 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:14:33.581869 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:14:33.581877 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.581885 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.581892 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.581900 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.581908 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.581915 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.581923 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.581931 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.581939 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.581946 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.581954 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.581961 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.581969 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.581977 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.581984 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.581992 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:14:33.581999 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.582006 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.582014 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.582021 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.582029 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.582037 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.582044 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.582052 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.582060 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.582069 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.582076 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.582084 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.582091 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.582098 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:14:33.582105 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:14:33.582112 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:14:33.582118 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.582125 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.582132 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.582138 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.582145 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.582152 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.582158 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.582165 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.582172 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.582179 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.582185 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.582192 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.582199 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.582206 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.582213 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.582220 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:14:33.582227 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.582234 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.582240 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.582247 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.582254 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.582261 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.582267 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.582274 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.582281 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:14:33.582288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.582295 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:14:33.582302 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:14:33.582309 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:14:33.582316 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:14:33.582322 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:14:33.582329 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:14:33.582336 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:14:33.582342 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:14:33.582349 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:14:33.582355 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:14:33.582362 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.582371 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.582382 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:14:33.582390 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:14:33.582397 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:14:33.582404 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.582411 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:14:33.582465 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:14:33.582472 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:14:33.582479 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:14:33.582486 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:14:33.582492 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:14:33.582499 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:14:33.582506 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:14:33.582512 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:14:33.582519 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:14:33.582526 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:14:33.582532 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:14:33.582539 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:14:33.582546 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:14:33.582856 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 12:14:33.582867 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:14:33.582873 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:14:33.582877 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:14:33.582884 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 12:14:33.582889 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:14:33.582893 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:14:33.582903 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 12:14:33.582913 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:14:33.582947 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.582954 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:14:33.582968 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:14:33.582991 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 12:14:33.582997 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 12:14:33.583001 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 12:14:33.583006 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 12:14:33.583011 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:14:33.583022 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:14:33.583029 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:14:33.583034 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:14:33.583044 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.583052 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:14:33.583057 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 12:14:33.583080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.583090 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:14:33.583095 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.583120 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:14:33.583126 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 12:14:33.583130 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 12:14:33.583134 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 12:14:33.583138 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 12:14:33.583142 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 12:14:33.583147 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 12:14:33.583152 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 12:14:33.583159 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:14:33.583170 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:14:33.583177 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:14:33.583181 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:14:33.583187 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.583193 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:14:33.583197 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:14:33.583223 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:14:33.583230 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.583235 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.583242 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.583247 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:14:33.583257 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:14:33.583265 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:14:33.583270 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:14:33.583274 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:14:33.583281 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180297" 2019-04-25 12:14:33.583288 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:14:33.583292 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:14:33.583298 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:14:33.583304 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:14:33.583310 wsdl: in serializeType: returning: 180297 2019-04-25 12:14:33.583316 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:14:33.583323 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:14:33.583327 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:14:33.583331 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:14:33.583337 wsdl: in serializeType: returning: 180297 2019-04-25 12:14:33.583342 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180297 2019-04-25 12:14:33.583364 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180297 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 12:14:33.583369 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 12:14:33.583375 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9992"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 12:14:33.583395 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 12:14:33.583401 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180297 2019-04-25 12:14:33.583412 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 12:14:33.583489 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 12:14:33.583424 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:14:33.583435 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:14:33.583440 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:14:33.583445 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:14:33.583449 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:14:33.583457 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:14:33.583467 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:14:33.583476 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:14:33.583482 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:14:33.583496 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 12:14:33.583506 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:14:33.583515 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:14:33.591291 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:14:33.591307 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:14:33.591318 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 12:14:33.591325 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 12:14:33.591331 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:14:33.591336 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:14:33.591340 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:14:33.591344 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:14:33.591349 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 12:14:33.591385 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 12:14:33.601188 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 12:14:33.601206 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 12:14:33.601212 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:14:33.601218 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:14:33.601223 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:14:33.601228 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:14:33.601234 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:14:33.601240 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:14:33.601245 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:14:33.601251 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:14:19 GMT 2019-04-25 12:14:33.601257 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:14:33.601262 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 12:14:33.601268 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:14:33.601277 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 12:14:33.601300 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 12:14:33.601310 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 12:14:33.601320 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:14:33.601325 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 12:14:33.601330 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 12:14:33.601366 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:14:33.601385 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:14:33.601392 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:14:33.601413 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:14:33.601420 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 10:14:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 12:14:33.601445 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 12:14:33.601454 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 12:14:33.601474 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 12:14:33.601480 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 12:14:33.601580 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 12:14:33.601673 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 12:14:33.601679 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 12:14:33.601689 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 12:14:33.601700 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:14:33.601722 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 12:14:33.601779 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 12:14:33.601806 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:14:33.601821 nusoap_client: got fault 2019-04-25 12:14:33.601829 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 12:14:33.601834 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 12:14:33.601846 nusoap_client: detail =