Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 111.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
701370-000146750783 Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT
 Silnik:
JR T2502
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 11:16:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 13:16:13.258813 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 13:16:13.258869 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:16:13.258891 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 13:16:13.258910 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:16:13.258921 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 13:16:13.258930 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 13:16:13.258945 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 13:16:13.258954 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:16:13.258961 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:16:13.258970 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:16:13.258980 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:16:13.258992 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:16:13.258998 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:16:13.259002 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:16:13.259007 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:16:13.259010 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 13:16:13.259024 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:16:13.259039 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:16:13.259058 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:16:13.259064 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 13:16:13.259070 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 13:16:13.259082 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:16:13.259091 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:16:13.266974 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:16:13.266997 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:16:13.267011 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 13:16:13.267018 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:16:13.267024 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:16:13.267028 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:16:13.267032 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 13:16:13.267067 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 13:16:13.284089 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 13:16:13.284127 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 13:16:13.284135 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:16:13.284141 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:16:13.284148 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:16:13.284154 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:16:13.284160 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:16:13.284167 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:16:13.284173 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:16:13.284179 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:16:11 GMT 2019-08-23 13:16:13.284185 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:16:13.284191 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 13:16:13.284198 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:16:13.284211 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 13:16:13.284248 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 13:16:13.284271 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 13:16:13.291821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.291890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.292022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.292047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.292083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.292109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.292138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.292160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.299591 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:16:13.299828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.299864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.299901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.299933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.299965 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.299992 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.300022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.300048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.300080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.300136 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:16:13.300158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.300188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.300217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.307349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.307402 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:16:13.307552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.307612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.307775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.307814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.307841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.307871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.307899 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.307930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.307956 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308154 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:16:13.308182 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:16:13.308219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.308488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.314998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.315962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316297 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-23 13:16:13.316337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316396 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:16:13.316727 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-23 13:16:13.316739 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:16:13.316745 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 13:16:13.316876 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 13:16:13.316921 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:16:13.316940 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:16:13.316947 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:16:13.316970 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 13:16:13.316975 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 13:16:13.317168 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 13:16:13.317186 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 13:16:13.317239 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317249 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 13:16:13.317271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317302 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.317312 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317332 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:16:13.317354 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.317362 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317376 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:16:13.317392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.317435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.317452 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317458 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.317473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317501 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.317508 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317519 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 13:16:13.317533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.317559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:16:13.317574 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317581 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 13:16:13.317595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317628 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.317638 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317649 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:16:13.317678 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.317685 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317695 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:16:13.317713 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.317720 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317729 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:16:13.317742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.317778 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.317794 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317801 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 13:16:13.317815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317840 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.317847 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317856 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 13:16:13.317870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.317895 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 13:16:13.317910 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317916 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 13:16:13.317930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317954 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.317961 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.317970 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:16:13.317988 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.317995 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318005 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:16:13.318022 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.318029 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318038 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:16:13.318056 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.318063 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318072 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:16:13.318085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.318123 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.318138 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.318159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318182 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318188 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318230 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.318251 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.318273 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318285 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:16:13.318295 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 13:16:13.318308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:16:13.318332 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:16:13.318347 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318353 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 13:16:13.318368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318392 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.318399 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318408 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:16:13.318426 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.318433 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318442 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:16:13.318459 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.318466 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318475 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:16:13.318492 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.318499 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318508 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:16:13.318521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.318557 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.318572 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318578 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.318593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318624 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.318634 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318645 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 13:16:13.318663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.318690 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:16:13.318705 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318711 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 13:16:13.318726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318750 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.318757 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318766 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:16:13.318779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.318804 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.318819 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318825 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.318844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318869 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.318876 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318885 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 13:16:13.318898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.318923 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:16:13.318938 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318944 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 13:16:13.318958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318982 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.318989 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.318998 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:16:13.319011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.319036 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.319051 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319057 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.319070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319094 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.319101 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319110 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 13:16:13.319123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.319148 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 13:16:13.319162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319168 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 13:16:13.319182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319207 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.319214 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319223 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:16:13.319241 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.319248 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319257 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:16:13.319270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.319299 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 13:16:13.319314 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319320 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.319333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319357 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.319364 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319374 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 13:16:13.319387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.319411 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 13:16:13.319426 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319432 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 13:16:13.319445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319469 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.319476 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319485 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:16:13.319502 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.319509 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319518 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:16:13.319531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.319559 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 13:16:13.319573 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319579 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.319593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319622 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.319631 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319642 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 13:16:13.319655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.319686 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 13:16:13.319701 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319707 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 13:16:13.319721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319745 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.319752 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319761 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:16:13.319774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.319799 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 13:16:13.319813 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319819 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.319833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319856 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.319863 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319872 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 13:16:13.319885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.319910 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 13:16:13.319924 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319930 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 13:16:13.319943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319967 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.319974 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.319983 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:16:13.319996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.320021 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.320035 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320041 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.320054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320078 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.320085 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320095 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 13:16:13.320107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.320132 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:16:13.320146 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320152 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 13:16:13.320165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320189 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.320196 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320205 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:16:13.320218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.320243 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.320257 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320263 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.320276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320300 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.320308 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320317 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 13:16:13.320330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.320354 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:16:13.320369 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320375 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 13:16:13.320388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320412 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.320418 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320428 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:16:13.320440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.320464 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.320479 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320484 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.320497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320521 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.320527 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320537 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 13:16:13.320550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.320575 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:16:13.320589 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320595 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 13:16:13.320609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320644 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.320651 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320666 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 13:16:13.320685 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.320692 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320701 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 13:16:13.320714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.320743 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.320758 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320764 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.320777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320802 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.320808 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320818 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 13:16:13.320831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.320855 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:16:13.320870 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320876 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:16:13.320889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320913 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.320920 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320930 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:16:13.320943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.320967 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.320982 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.320988 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.321001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321027 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.321034 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321044 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:16:13.321057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.321082 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:16:13.321097 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321103 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:16:13.321116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321141 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:16:13.321149 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321158 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:16:13.321171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.321196 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.321210 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321217 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.321230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321253 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321259 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321296 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.321316 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.321332 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321342 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:16:13.321352 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 13:16:13.321364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:16:13.321388 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:16:13.321409 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321415 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 13:16:13.321429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321454 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:16:13.321461 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321471 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:16:13.321484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.321508 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.321522 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321528 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.321541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321564 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321571 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321607 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.321637 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.321663 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321674 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:16:13.321685 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 13:16:13.321697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:16:13.321721 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:16:13.321736 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321742 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:16:13.321756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321781 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:16:13.321788 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321798 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:16:13.321811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.321836 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.321850 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321856 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.321869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321892 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321898 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321934 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.321953 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.321969 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.321979 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:16:13.321989 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 13:16:13.322001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:16:13.322025 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:16:13.322039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322045 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 13:16:13.322058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.322090 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322100 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 13:16:13.322118 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.322125 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322134 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 13:16:13.322152 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.322158 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322167 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:16:13.322185 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.322192 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322201 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:16:13.322218 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.322225 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322234 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:16:13.322251 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.322257 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322267 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 13:16:13.322284 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.322290 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322299 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:16:13.322312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.322362 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.322378 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322384 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.322398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322423 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.322430 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322439 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 13:16:13.322453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.322478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:16:13.322492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322498 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 13:16:13.322512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322536 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.322543 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322552 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:16:13.322570 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.322576 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322586 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:16:13.322603 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.322611 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322626 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:16:13.322646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.322685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.322701 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322707 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.322720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322745 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.322752 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 13:16:13.322775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.322800 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:16:13.322815 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322821 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:16:13.322834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322858 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.322865 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322875 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:16:13.322888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.322913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.322927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322934 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.322947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322972 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.322979 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.322989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:16:13.323002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.323026 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:16:13.323041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323047 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:16:13.323060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323085 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.323092 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323102 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:16:13.323119 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.323126 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323135 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:16:13.323152 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.323159 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323168 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:16:13.323181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.323214 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.323229 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323235 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.323248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323273 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.323280 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323289 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:16:13.323302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.323327 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:16:13.323342 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323348 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 13:16:13.323362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323386 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.323392 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323402 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:16:13.323419 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.323426 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323435 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:16:13.323453 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.323460 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323469 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:16:13.323487 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.323494 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323503 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:16:13.323520 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.323526 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323536 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:16:13.323549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.323589 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.323604 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323612 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.323633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323663 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323671 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323681 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 13:16:13.323695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.323710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.323720 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:16:13.323734 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323763 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323770 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323780 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323793 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.323822 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323846 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.323853 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:16:13.323880 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.323887 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323897 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 13:16:13.323914 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.323920 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323930 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 13:16:13.323947 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.323954 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323963 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:16:13.323980 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.323987 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.323996 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 13:16:13.324014 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:16:13.324020 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324030 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 13:16:13.324047 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.324055 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324064 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.324081 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.324088 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324097 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:16:13.324114 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.324120 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324130 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 13:16:13.324147 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.324154 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324163 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:16:13.324180 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.324186 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324196 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:16:13.324209 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324263 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.324281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.324288 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:16:13.324302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.324326 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.324333 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.324342 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:16:13.324360 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.324366 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.324376 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:16:13.324393 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.324400 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.324410 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:16:13.324427 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.324433 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.324443 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:16:13.324456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.324483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.324493 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.324514 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.324529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.324554 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324561 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.324571 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 13:16:13.324584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.324599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.324610 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:16:13.324631 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324667 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324674 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324685 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324698 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.324728 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324753 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.324760 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324769 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:16:13.324787 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.324794 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324803 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:16:13.324820 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.324827 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324836 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:16:13.324854 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.324860 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324870 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:16:13.324887 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.324894 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324903 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:16:13.324925 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.324932 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324942 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:16:13.324960 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.324966 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.324976 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:16:13.324993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.324999 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.325008 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:16:13.325026 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.325032 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.325042 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:16:13.325059 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.325066 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.325075 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:16:13.325092 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.325099 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.325108 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:16:13.325121 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.325175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.325191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.325197 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:16:13.325212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.325236 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.325243 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.325253 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:16:13.325270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.325276 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.325285 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:16:13.325303 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.325309 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.325318 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:16:13.325335 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:16:13.325342 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.325351 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.325364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.325392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.325402 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325417 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.325423 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.325437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.325462 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325469 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.325478 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 13:16:13.325491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.325506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.325516 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:16:13.325529 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325556 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325563 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325573 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325586 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.325620 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325651 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.325664 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325675 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:16:13.325694 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.325701 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325710 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:16:13.325728 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.325735 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325744 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:16:13.325762 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.325768 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325777 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:16:13.325795 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.325802 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325811 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:16:13.325829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.325836 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325845 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:16:13.325862 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.325869 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325879 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:16:13.325896 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.325903 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325912 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:16:13.325929 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.325936 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325945 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:16:13.325963 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.325969 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.325979 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 13:16:13.325995 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.326002 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.326011 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:16:13.326028 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.326034 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.326044 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:16:13.326056 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.326113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.326128 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326156 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326163 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326172 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326185 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.326215 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326240 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.326247 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326256 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 13:16:13.326274 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.326282 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326292 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 13:16:13.326309 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.326316 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326325 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:16:13.326343 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.326349 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326371 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 13:16:13.326389 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.326396 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326405 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 13:16:13.326422 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.326429 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326438 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:16:13.326455 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.326461 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326471 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 13:16:13.326488 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.326495 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326504 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 13:16:13.326521 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.326528 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326538 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 13:16:13.326555 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.326561 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326570 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:16:13.326588 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.326595 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326604 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:16:13.326628 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.326639 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326649 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 13:16:13.326674 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.326681 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326691 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:16:13.326708 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.326715 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326724 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 13:16:13.326738 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.326823 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.326830 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 13:16:13.326854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.326879 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.326887 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.326896 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:16:13.326909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.326925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.326935 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.326951 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.326957 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.326970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.326994 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.327001 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327011 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 13:16:13.327024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.327048 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:16:13.327063 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327069 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 13:16:13.327083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327107 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.327114 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:16:13.327148 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.327154 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327164 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:16:13.327180 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.327188 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327197 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:16:13.327214 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:16:13.327221 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327230 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:16:13.327243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.327280 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 13:16:13.327294 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327300 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.327314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327339 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:16:13.327346 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327356 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 13:16:13.327369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.327394 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 13:16:13.327407 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:16:13.327442 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327450 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:16:13.327459 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327473 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:16:13.327490 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.327503 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327528 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.327535 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327544 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 13:16:13.327561 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.327568 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327577 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 13:16:13.327594 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.327601 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327612 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 13:16:13.327637 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:16:13.327644 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327654 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:16:13.327678 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.327686 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327695 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 13:16:13.327712 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.327719 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327728 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 13:16:13.327745 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.327752 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327766 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:16:13.327784 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.327791 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327800 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 13:16:13.327817 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.327824 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327833 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 13:16:13.327851 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.327857 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327866 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:16:13.327879 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 13:16:13.327931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.327949 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327955 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 13:16:13.327974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.327999 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.328006 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328015 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:16:13.328028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.328053 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.328068 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328074 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.328087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328111 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:16:13.328118 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328127 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 13:16:13.328140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.328164 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:16:13.328177 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 13:16:13.328208 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:16:13.328215 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:16:13.328225 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 13:16:13.328242 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:16:13.328249 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 13:16:13.328258 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 13:16:13.328276 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:16:13.328282 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:16:13.328292 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 13:16:13.328305 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 13:16:13.328328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.328343 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328349 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:16:13.328363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328387 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.328394 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328404 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:16:13.328421 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.328427 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328438 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:16:13.328455 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.328462 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328475 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:16:13.328489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.328523 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328537 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328543 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.328557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328581 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328587 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328597 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 13:16:13.328612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.328643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.328655 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:16:13.328675 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328701 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328708 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328718 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328731 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.328760 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328793 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.328800 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328810 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 13:16:13.328827 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.328834 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328843 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 13:16:13.328860 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.328867 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328876 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:16:13.328893 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.328900 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328916 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 13:16:13.328933 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.328940 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328949 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 13:16:13.328966 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.328973 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.328982 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 13:16:13.328999 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.329006 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.329015 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 13:16:13.329032 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.329039 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.329048 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:16:13.329065 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.329072 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.329081 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:16:13.329094 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.329140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.329157 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329163 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 13:16:13.329182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329206 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.329214 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329223 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:16:13.329240 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.329247 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329256 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:16:13.329273 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.329280 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329293 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:16:13.329311 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.329318 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329327 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:16:13.329345 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.329352 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329361 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:16:13.329374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.329414 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.329429 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329435 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.329448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329471 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329478 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329520 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.329542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.329558 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329569 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:16:13.329579 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 13:16:13.329591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:16:13.329628 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:16:13.329649 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329655 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 13:16:13.329675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329700 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.329706 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329716 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 13:16:13.329729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.329754 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.329769 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329775 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.329788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329812 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:16:13.329820 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329834 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 13:16:13.329848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.329873 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 13:16:13.329887 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329893 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 13:16:13.329907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329939 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.329945 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:16:13.329968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.329982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.329992 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.330006 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330013 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.330026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330050 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330057 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330066 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 13:16:13.330080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.330104 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:16:13.330117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330149 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330156 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330166 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330180 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.330209 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330234 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.330241 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330250 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 13:16:13.330267 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.330275 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330284 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 13:16:13.330301 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.330308 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330317 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 13:16:13.330334 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.330341 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330350 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 13:16:13.330367 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.330374 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330383 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 13:16:13.330401 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:16:13.330408 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330417 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 13:16:13.330434 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:16:13.330441 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330455 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 13:16:13.330473 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:16:13.330480 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330489 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 13:16:13.330506 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:16:13.330513 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330523 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 13:16:13.330540 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.330546 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330556 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 13:16:13.330573 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.330581 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330590 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 13:16:13.330608 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.330618 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330634 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 13:16:13.330654 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.330666 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330676 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 13:16:13.330690 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.330751 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.330770 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330776 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 13:16:13.330796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330820 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.330827 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330837 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 13:16:13.330850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.330875 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.330889 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330896 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.330922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330947 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.330954 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330963 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 13:16:13.330976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.330991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.331001 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:16:13.331016 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331022 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:16:13.331036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331059 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.331066 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331075 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 13:16:13.331093 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.331100 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331109 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:16:13.331126 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.331133 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331142 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:16:13.331159 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.331166 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331175 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:16:13.331188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.331224 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331238 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331244 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.331263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331287 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331295 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331304 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 13:16:13.331317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.331342 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:16:13.331355 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331381 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331388 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331398 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331411 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331427 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.331440 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331470 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.331477 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331486 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:16:13.331504 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.331511 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331520 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:16:13.331537 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.331544 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331553 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 13:16:13.331577 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.331585 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331594 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:16:13.331615 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.331633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331646 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:16:13.331670 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.331678 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331688 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 13:16:13.331706 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:16:13.331713 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331722 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 13:16:13.331735 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.331774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.331791 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331797 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 13:16:13.331815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331840 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.331846 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331856 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 13:16:13.331873 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.331879 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331891 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 13:16:13.331908 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.331915 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331924 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 13:16:13.331941 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.331953 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331962 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 13:16:13.331979 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.331986 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.331995 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 13:16:13.332012 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.332019 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.332028 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 13:16:13.332045 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.332052 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.332066 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:16:13.332084 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.332091 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.332100 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:16:13.332113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.332154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.332164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.332179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.332185 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 13:16:13.332199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.332223 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:16:13.332230 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.332244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 13:16:13.332258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.332273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.332283 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:16:13.332299 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:16:13.332306 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 13:16:13.332315 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 13:16:13.332331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.332337 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 13:16:13.332350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.332372 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.332391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:16:13.332408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.332418 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:16:13.332428 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 13:16:13.332445 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.332451 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 13:16:13.332461 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 13:16:13.332477 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:16:13.332484 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 13:16:13.332493 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 13:16:13.332510 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.332517 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 13:16:13.332526 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.332543 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.332550 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:16:13.332559 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.332576 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.332582 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:16:13.332598 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.332628 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.332638 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 13:16:13.332652 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.332675 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:16:13.332682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 13:16:13.332692 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:16:13.332708 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:16:13.332715 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 13:16:13.332725 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 13:16:13.332742 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.332748 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:16:13.332758 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.332774 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:16:13.332781 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 13:16:13.332790 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 13:16:13.332806 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.332813 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 13:16:13.332831 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.332849 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.332856 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:16:13.332865 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.332881 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:16:13.332887 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 13:16:13.332896 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 13:16:13.332918 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 13:16:13.332955 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.332984 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:16:13.333010 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.333036 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 13:16:13.333063 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.333094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:16:13.333120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.333147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:16:13.333173 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.333199 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:16:13.333225 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.333250 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 13:16:13.333275 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 13:16:13.333301 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 13:16:13.333326 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 13:16:13.333353 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 13:16:13.333379 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 13:16:13.333404 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 13:16:13.333429 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.333455 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:16:13.333498 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.333525 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:16:13.333551 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.333577 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:16:13.333602 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.333647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:16:13.333679 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.333705 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:16:13.333731 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.333756 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:16:13.333782 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.333809 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:16:13.333835 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.334088 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:16:13.334115 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.334141 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:16:13.334166 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.334192 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:16:13.334218 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.334244 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:16:13.334270 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.334295 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:16:13.334322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.334349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:16:13.334375 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.334400 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:16:13.334426 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.334451 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:16:13.334477 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.334502 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:16:13.334527 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 13:16:13.334552 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 13:16:13.334579 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.334604 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:16:13.334648 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.334680 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:16:13.334706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.334731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:16:13.334757 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.334788 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 13:16:13.334813 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.334839 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:16:13.334865 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.334892 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:16:13.334919 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.334945 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:16:13.334970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.334996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:16:13.335022 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335039 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335064 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:16:13.335089 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335106 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335122 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335147 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:16:13.335172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335188 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335246 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:16:13.335272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335320 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:16:13.335370 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335395 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.335420 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335451 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.335476 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335492 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335518 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.335544 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335561 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335587 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.335615 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335646 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.335677 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335703 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:16:13.335728 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335753 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.335778 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335804 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.335829 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335846 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335871 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:16:13.335896 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335922 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.335947 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.335972 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:16:13.335997 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336023 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:16:13.336048 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336074 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:16:13.336100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336132 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336148 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.336253 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336270 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336286 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336311 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.336336 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336361 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.336386 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336403 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336419 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336444 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.336469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.336584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336600 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336623 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336648 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336680 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.336706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336722 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336739 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336756 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336787 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.336813 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336838 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.336863 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336880 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336896 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336912 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336937 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:16:13.336963 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.336988 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:16:13.337013 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337045 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337070 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.337095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:16:13.337210 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337235 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:16:13.337262 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337287 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.337312 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337338 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.337363 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337380 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337396 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337442 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.337469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337583 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:16:13.337651 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337674 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337699 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:16:13.337725 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337741 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337757 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337782 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:16:13.337807 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337880 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:16:13.337905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.337978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:16:13.338003 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338029 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.338060 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338086 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.338111 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338127 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338153 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.338178 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338194 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338219 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.338244 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338269 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.338294 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338320 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:16:13.338344 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338369 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.338394 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338419 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:16:13.338445 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338461 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338486 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:16:13.338511 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338536 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.338563 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338588 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:16:13.338618 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338653 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:16:13.338684 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338710 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:16:13.338736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338838 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338864 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.338889 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338905 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338921 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338946 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.338972 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.338998 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.339024 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339040 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339056 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339081 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.339107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:16:13.339223 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339239 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339271 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339296 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.339322 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339338 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339354 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339401 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.339426 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339452 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:16:13.339477 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339493 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339509 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339525 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339551 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:16:13.339576 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339601 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:16:13.339635 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339652 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339673 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339699 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.339724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:16:13.339841 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339867 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:16:13.339892 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339917 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:16:13.339942 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.339967 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:16:13.339993 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340015 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340031 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340047 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340073 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.340099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:16:13.340238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:16:13.340288 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.340345 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.340394 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.340443 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.340490 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.340535 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.340582 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 13:16:13.340640 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 13:16:13.340693 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 13:16:13.340740 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.340786 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.340832 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.340879 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.340926 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.340973 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.341020 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.341067 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.341114 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.341160 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.341207 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.341254 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.341300 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.341347 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.341401 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.341452 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.341497 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 13:16:13.341561 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.341869 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.341916 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.341964 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.342011 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.342061 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.342112 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.342161 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.342216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.342263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.342310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.342357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.342403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.342448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.342494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 13:16:13.342541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 13:16:13.342588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 13:16:13.342646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.342698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.342745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.342790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.342835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.342882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.342928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.342974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.343020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.343067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.343113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.343160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.343207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.343254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.343304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.343354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.343404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 13:16:13.343449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.343499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.343544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.343591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.343652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.343709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.343754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.343802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.343856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.343908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.343954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.344002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.344049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.344094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.344140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 13:16:13.344186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 13:16:13.344238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 13:16:13.344285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.344330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.344376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.344422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.344467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.344514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.344560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.344606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.344669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.344717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.344763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.344810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.344857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.344904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.344955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.345004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.345050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 13:16:13.345095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.345146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.345193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.345241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.345288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.345338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.345383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.345432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.345485 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:16:13.345511 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.345571 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.345637 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.345696 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.345750 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.345802 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.345854 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:16:13.345906 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:16:13.345957 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:16:13.346010 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.346062 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.346114 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.346165 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.346216 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.346268 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.346321 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.346373 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.346466 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.346519 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.346571 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.346637 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.346695 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.346997 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.347050 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.347103 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.347156 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:16:13.347207 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.347260 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.347312 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.347364 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.347416 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.347468 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.347520 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.347573 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.347643 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:16:13.347671 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.347724 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.347777 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.347829 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.347887 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.347940 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.347992 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:16:13.348044 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:16:13.348097 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:16:13.348149 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.348202 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.348254 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.348324 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.348376 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.348433 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.348485 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.348537 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.348590 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.348653 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.348729 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.348781 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.348839 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.348898 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.348950 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.349002 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.349060 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:16:13.349132 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.349185 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.349237 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.349289 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.349347 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.349399 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.349451 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.349519 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.349580 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 13:16:13.349602 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.349667 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.349715 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.349763 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.349815 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.350182 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.350230 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:16:13.350277 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:16:13.350341 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:16:13.350388 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.350435 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.350482 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.350539 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.350586 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.350650 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.350704 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.350751 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.350817 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.350864 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.350911 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.350958 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.351006 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.351053 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.351105 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.351153 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.351204 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:16:13.351267 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.351314 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.351361 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.351407 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.351454 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.351501 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.351548 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.351600 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.351671 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 13:16:13.351694 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.351765 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.351815 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.351864 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.351912 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.351961 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.352009 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:16:13.352058 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:16:13.352107 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:16:13.352156 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.352221 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.352275 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.352324 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.352373 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.352422 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.352471 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.352519 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.352568 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.352626 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.352705 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.352759 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.352812 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.352862 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.352916 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.352964 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.353018 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:16:13.353066 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.353114 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.353163 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.353212 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.353261 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.353309 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.353359 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.353408 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.353460 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 13:16:13.353476 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 13:16:13.353506 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 13:16:13.353533 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 13:16:13.353559 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 13:16:13.353585 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 13:16:13.353608 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.353634 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.353644 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.353653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.353667 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.353677 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.353687 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:16:13.353695 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:16:13.353704 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:16:13.353713 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.353722 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.353731 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.353739 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.353747 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.353757 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.353765 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.353774 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.353782 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.353791 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.353798 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.353808 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.353816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.353825 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.353833 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.353841 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.353849 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:16:13.353857 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.353866 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.353874 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.353883 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.353891 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.353898 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.353906 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.353914 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.353923 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.353933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.353946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.353956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.353964 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.353972 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.353980 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:16:13.353988 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:16:13.353995 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:16:13.354003 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.354010 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.354018 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.354025 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.354032 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.354040 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.354048 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.354055 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.354062 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.354070 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.354077 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.354084 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.354092 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.354100 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.354107 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.354114 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.354122 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:16:13.354129 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.354136 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.354144 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.354151 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.354158 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.354166 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.354173 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.354181 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.354189 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.354199 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.354207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.354215 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.354223 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.354231 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.354238 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:16:13.354244 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:16:13.354252 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:16:13.354259 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.354267 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.354273 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.354281 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.354288 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.354296 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.354303 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.354309 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.354317 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.354324 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.354331 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.354342 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.354351 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.354358 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.354365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.354372 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.354379 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:16:13.354387 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.354394 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.354401 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.354408 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.354415 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.354422 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.354429 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.354435 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.354442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:16:13.354452 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.354459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:16:13.354466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:16:13.354474 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:16:13.354481 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:16:13.354487 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:16:13.354495 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:16:13.354503 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:16:13.354510 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:16:13.354517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:16:13.354524 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:16:13.354531 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:16:13.354538 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.354545 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.354551 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:16:13.354558 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:16:13.354565 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:16:13.354572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:16:13.354578 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.354585 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:16:13.354591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:16:13.354598 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:16:13.354605 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:16:13.354615 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:16:13.354627 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:16:13.354638 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:16:13.354649 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:16:13.354656 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:16:13.354668 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:16:13.354675 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:16:13.354683 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:16:13.354690 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:16:13.354696 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:16:13.354993 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 13:16:13.355004 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:16:13.355009 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:16:13.355014 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:16:13.355020 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 13:16:13.355025 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:16:13.355029 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:16:13.355039 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 13:16:13.355048 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:16:13.355088 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.355095 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:16:13.355109 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:16:13.355131 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 13:16:13.355137 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 13:16:13.355142 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 13:16:13.355146 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 13:16:13.355152 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:16:13.355162 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:16:13.355169 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:16:13.355174 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:16:13.355187 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.355196 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:16:13.355201 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 13:16:13.355227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.355236 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:16:13.355241 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.355264 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:16:13.355269 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 13:16:13.355274 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 13:16:13.355278 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 13:16:13.355282 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 13:16:13.355286 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 13:16:13.355290 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 13:16:13.355303 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 13:16:13.355314 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:16:13.355325 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:16:13.355332 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:16:13.355336 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:16:13.355342 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.355347 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:16:13.355352 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:16:13.355375 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:16:13.355382 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.355386 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.355392 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.355397 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:16:13.355408 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:16:13.355416 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:16:13.355420 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:16:13.355425 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:16:13.355432 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180297" 2019-08-23 13:16:13.355439 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:16:13.355443 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:16:13.355448 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:16:13.355454 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:16:13.355459 wsdl: in serializeType: returning: 180297 2019-08-23 13:16:13.355465 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:16:13.355472 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:16:13.355476 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:16:13.355480 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:16:13.355485 wsdl: in serializeType: returning: 180297 2019-08-23 13:16:13.355489 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180297 2019-08-23 13:16:13.355512 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180297 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 13:16:13.355516 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 13:16:13.355522 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5992"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 13:16:13.355537 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 13:16:13.355543 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180297 2019-08-23 13:16:13.355554 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 13:16:13.355645 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 13:16:13.355571 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:16:13.355581 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:16:13.355587 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:16:13.355592 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:16:13.355595 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:16:13.355603 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:16:13.355616 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:16:13.355628 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:16:13.355637 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:16:13.355652 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 13:16:13.355667 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:16:13.355676 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:16:13.363474 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:16:13.363489 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:16:13.363500 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 13:16:13.363506 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 13:16:13.363511 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:16:13.363516 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:16:13.363521 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:16:13.363525 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:16:13.363529 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 13:16:13.363560 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 13:16:13.372852 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 13:16:13.372872 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 13:16:13.372878 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:16:13.372884 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:16:13.372896 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:16:13.372902 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:16:13.372908 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:16:13.372913 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:16:13.372919 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:16:13.372925 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:16:11 GMT 2019-08-23 13:16:13.372931 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:16:13.372937 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 13:16:13.372943 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:16:13.372951 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 13:16:13.372977 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 13:16:13.372989 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 13:16:13.372998 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:16:13.373003 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 13:16:13.373008 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 13:16:13.373046 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:16:13.373060 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:16:13.373065 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:16:13.373090 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:16:13.373097 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 11:16:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 13:16:13.373126 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 13:16:13.373136 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 13:16:13.373161 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 13:16:13.373168 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 13:16:13.373280 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 13:16:13.373383 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 13:16:13.373389 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 13:16:13.373399 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 13:16:13.373410 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:16:13.373435 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 13:16:13.373492 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 13:16:13.373523 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:16:13.373535 nusoap_client: got fault 2019-08-23 13:16:13.373544 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 13:16:13.373548 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 13:16:13.373557 nusoap_client: detail =