Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 111.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
735598-0001 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VOLVO
 Silnik:
JR T1806
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 13 Aug 2020 23:45:46 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-08-14 01:45:50.420611 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-08-14 01:45:50.420676 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:45:50.420698 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-08-14 01:45:50.420717 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:45:50.420727 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-08-14 01:45:50.420734 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-08-14 01:45:50.420750 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-08-14 01:45:50.420759 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:45:50.420765 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:45:50.420775 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:45:50.420785 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 01:45:50.420797 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 01:45:50.420803 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 01:45:50.420808 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 01:45:50.420812 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 01:45:50.420816 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-08-14 01:45:50.420830 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:45:50.420848 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:45:50.420858 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 01:45:50.420864 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-08-14 01:45:50.420870 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-08-14 01:45:50.420880 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 01:45:50.420890 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 01:45:50.428274 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 01:45:50.428297 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 01:45:50.428308 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-08-14 01:45:50.428315 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:45:50.428321 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:45:50.428325 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 01:45:50.428329 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-08-14 01:45:50.428362 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-08-14 01:45:50.655563 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-08-14 01:45:50.655618 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-08-14 01:45:50.655625 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:45:50.655631 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 01:45:50.655637 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 01:45:50.655642 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 01:45:50.655648 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 01:45:50.655655 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 01:45:50.655661 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 01:45:50.655666 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 23:45:46 GMT 2020-08-14 01:45:50.655672 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 01:45:50.655677 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-08-14 01:45:50.655684 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 01:45:50.655698 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-08-14 01:45:50.655734 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-08-14 01:45:50.655761 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-08-14 01:45:50.662584 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.662656 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.662672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.662910 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-14 01:45:50.669865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.670115 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:45:50.670177 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:45:50.670210 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2020-08-14 01:45:50.670231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677215 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:45:50.677274 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-08-14 01:45:50.677306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.677421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677466 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.677489 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677531 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.677576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677591 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677624 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677740 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:45:50.677765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677800 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.677847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.677862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.684726 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:45:50.684769 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:45:50.684789 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:45:50.684800 soap_transport_http: read buffer of 40 bytes 2020-08-14 01:45:50.684843 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.684889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.684904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.684917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.684931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.684991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.685037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.685050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.685130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.685142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.685193 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-08-14 01:45:50.685241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.685256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.685294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.685350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.685375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.685424 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.685450 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:45:50.685475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.685487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.691471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.691512 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.691877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.691931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.691973 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.692024 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.692062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.692106 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.692144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.692158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.692197 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:45:50.692235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.692259 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:45:50.692297 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-08-14 01:45:50.692309 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 01:45:50.692315 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-08-14 01:45:50.692360 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-08-14 01:45:50.692397 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 01:45:50.692414 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 01:45:50.692427 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 01:45:50.692449 wsdl: got WSDL URL 2020-08-14 01:45:50.692455 wsdl: Parse WSDL 2020-08-14 01:45:50.692775 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-08-14 01:45:50.692792 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-08-14 01:45:50.692845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.692859 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-08-14 01:45:50.692936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.692996 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.693011 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693029 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:45:50.693054 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.693065 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693111 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:45:50.693133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.693181 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.693198 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693205 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.693226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693255 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.693262 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693277 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-08-14 01:45:50.693291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.693320 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-08-14 01:45:50.693336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693342 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-08-14 01:45:50.693357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693384 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.693391 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693401 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:45:50.693420 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.693433 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693443 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:45:50.693462 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.693469 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693479 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:45:50.693493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.693561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.693580 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693587 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-08-14 01:45:50.693603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693629 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.693636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693650 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-08-14 01:45:50.693664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.693728 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-08-14 01:45:50.693756 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693827 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-08-14 01:45:50.693852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693880 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.693888 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693898 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:45:50.693916 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.693927 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.693938 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:45:50.693956 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.694043 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694114 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:45:50.694135 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.694143 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694153 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:45:50.694167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.694207 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.694228 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.694252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694277 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694283 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694325 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.694347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.694365 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694377 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:45:50.694387 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-08-14 01:45:50.694400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:45:50.694433 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 01:45:50.694450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694456 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-08-14 01:45:50.694472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694498 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.694505 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694552 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:45:50.694568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.694594 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.694610 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694616 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.694631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694667 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694758 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.694783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.694801 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694812 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:45:50.694823 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-08-14 01:45:50.694836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:45:50.694864 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-08-14 01:45:50.694880 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694887 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-08-14 01:45:50.694902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694927 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.694934 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694944 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:45:50.694962 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.694969 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.694979 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:45:50.694996 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.695003 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695012 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:45:50.695030 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.695036 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695046 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:45:50.695079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.695168 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.695185 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695191 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.695207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695233 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.695244 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695260 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-08-14 01:45:50.695275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.695300 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 01:45:50.695316 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695322 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-08-14 01:45:50.695336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695360 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.695367 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695377 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:45:50.695390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.695416 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.695437 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695444 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.695458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695485 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.695493 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695503 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-08-14 01:45:50.695517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.695542 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-08-14 01:45:50.695557 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695563 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-08-14 01:45:50.695629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.695720 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695733 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:45:50.695747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.695795 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.695833 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695845 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.695873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695920 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.695933 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.695954 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-08-14 01:45:50.695980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.696026 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-08-14 01:45:50.696054 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696065 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-08-14 01:45:50.696089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696116 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.696123 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696133 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:45:50.696156 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.696163 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696173 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:45:50.696186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.696216 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-08-14 01:45:50.696231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696237 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.696251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696276 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.696283 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696292 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-08-14 01:45:50.696306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.696331 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-08-14 01:45:50.696346 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696352 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-08-14 01:45:50.696366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696391 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.696398 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696407 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:45:50.696431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.696438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:45:50.696463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.696492 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-08-14 01:45:50.696507 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696513 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.696527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696552 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.696559 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696568 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-08-14 01:45:50.696582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.696607 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-08-14 01:45:50.696621 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696627 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-08-14 01:45:50.696641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696665 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.696672 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696682 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:45:50.696696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.696720 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-08-14 01:45:50.696735 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696741 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.696754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696780 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.696787 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696796 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-08-14 01:45:50.696810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.696834 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-08-14 01:45:50.696849 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696856 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-08-14 01:45:50.696870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696895 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.696902 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696912 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:45:50.696925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.696978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.696994 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.697010 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697016 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.697031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697056 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.697067 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697077 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-08-14 01:45:50.697091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.697116 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 01:45:50.697132 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697138 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-08-14 01:45:50.697152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697177 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.697184 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697194 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 01:45:50.697208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.697233 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.697248 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697254 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.697267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697292 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.697299 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697309 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-08-14 01:45:50.697322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.697347 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 01:45:50.697362 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697368 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-08-14 01:45:50.697382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697407 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.697414 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697429 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 01:45:50.697444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.697469 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.697484 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697490 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.697523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697553 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.697561 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697571 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-08-14 01:45:50.697585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.697610 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 01:45:50.697625 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697632 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-08-14 01:45:50.697645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697670 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.697677 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697687 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-08-14 01:45:50.697708 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.697716 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697726 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-08-14 01:45:50.697740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.697769 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.697784 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697790 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.697804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697830 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.697837 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697847 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-08-14 01:45:50.697860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.697885 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 01:45:50.697901 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697908 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:45:50.697921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697946 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.697953 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.697963 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:45:50.698066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.698098 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.698115 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698121 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.698173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698205 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.698212 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698222 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:45:50.698236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.698308 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:45:50.698324 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698331 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-08-14 01:45:50.698345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698371 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:45:50.698382 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698392 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 01:45:50.698406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.698437 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.698453 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698459 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.698473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698497 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698504 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.698562 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.698579 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698590 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:45:50.698600 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-08-14 01:45:50.698613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:45:50.698638 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:45:50.698707 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698715 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-08-14 01:45:50.698731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698757 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:45:50.698764 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698774 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:45:50.698788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.698818 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.698870 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698912 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.698931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698956 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698963 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.698977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699001 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.699025 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.699043 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699054 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:45:50.699064 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-08-14 01:45:50.699077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:45:50.699152 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-08-14 01:45:50.699173 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699180 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-08-14 01:45:50.699194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699220 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:45:50.699229 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699239 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 01:45:50.699252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.699284 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.699299 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699305 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.699319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699343 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699349 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699386 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.699572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.699595 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699607 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:45:50.699657 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-08-14 01:45:50.699677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:45:50.699704 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:45:50.699721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699727 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-08-14 01:45:50.699742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.699779 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699789 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-08-14 01:45:50.699807 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.699814 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699824 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-08-14 01:45:50.699841 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.699848 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699858 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:45:50.699875 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.699882 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699892 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:45:50.699909 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.699916 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699925 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 01:45:50.699942 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.699949 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699958 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-08-14 01:45:50.699976 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.699983 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.699992 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:45:50.700006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.700055 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.700071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700077 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.700091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700117 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.700124 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-08-14 01:45:50.700147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.700172 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-08-14 01:45:50.700187 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700194 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-08-14 01:45:50.700207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700232 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.700239 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700248 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 01:45:50.700266 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.700273 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700283 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:45:50.700300 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.700307 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700333 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:45:50.700363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.700431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.700453 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700459 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.700474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700504 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.700511 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-08-14 01:45:50.700535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.700561 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-08-14 01:45:50.700577 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700584 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:45:50.700655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700683 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.700690 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700700 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:45:50.700714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.700782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.700799 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700806 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.700820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700846 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.700853 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:45:50.700881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.700906 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:45:50.700922 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700928 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-08-14 01:45:50.700942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.700974 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.700983 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:45:50.701001 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.701008 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701017 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-08-14 01:45:50.701035 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.701100 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701113 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-08-14 01:45:50.701133 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.701140 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701200 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-08-14 01:45:50.701220 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.701228 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701237 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-08-14 01:45:50.701251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.701298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.701314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701320 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.701371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701398 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.701405 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-08-14 01:45:50.701435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.701465 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 01:45:50.701481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701487 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:45:50.701502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701527 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.701534 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701544 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 01:45:50.701561 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.701568 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701578 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:45:50.701595 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.701602 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701611 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:45:50.701625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.701657 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.701672 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701678 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.701693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701718 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.701725 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701735 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:45:50.701749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.701774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:45:50.701789 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701795 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.701809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701835 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.701842 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701852 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:45:50.701869 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.701876 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701885 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:45:50.701902 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.701909 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701919 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:45:50.701938 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.701945 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701954 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:45:50.701972 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.701979 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.701988 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:45:50.702002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.702032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.702043 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.702058 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.702064 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.702078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.702104 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.702112 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.702121 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 01:45:50.702135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.702150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.702160 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.702174 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.702203 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.702211 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.702220 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.702234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.702250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.702264 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.702290 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.702297 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.702306 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:45:50.702421 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.702434 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.702445 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-08-14 01:45:50.703061 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.703078 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.703100 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-08-14 01:45:50.703138 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.703151 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.703171 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 01:45:50.703204 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.703213 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.703224 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-08-14 01:45:50.703278 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:45:50.703287 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.703299 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-08-14 01:45:50.703327 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.703334 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.703345 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.703364 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.703371 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.703380 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:45:50.703446 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.703477 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.703497 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-08-14 01:45:50.703534 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.703546 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.703562 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:45:50.703662 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.703671 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.703682 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:45:50.703697 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.703754 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.703773 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.703780 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.703890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.703923 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.703930 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.703941 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:45:50.703959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.703966 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.703975 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:45:50.703993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.704004 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.704015 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:45:50.704033 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.704040 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.704050 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:45:50.704064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.704092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.704102 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.704124 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.704138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.704164 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704171 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.704181 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-08-14 01:45:50.704195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.704210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.704220 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.704234 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704261 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704268 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704278 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704325 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.704342 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704369 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.704412 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704430 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:45:50.704489 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.704498 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704509 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 01:45:50.704529 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.704535 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704545 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:45:50.704601 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.704610 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704621 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 01:45:50.704641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.704648 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704658 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:45:50.704675 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.704685 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704696 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:45:50.704714 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.704720 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704730 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:45:50.704748 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.704816 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704831 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 01:45:50.704851 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.704858 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704868 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 01:45:50.704885 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.704892 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704905 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:45:50.704923 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.704930 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.704939 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:45:50.704953 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.705010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.705029 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.705035 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.705050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.705075 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.705082 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.705092 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:45:50.705110 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.705116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.705126 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:45:50.705198 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.705205 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.705215 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:45:50.705234 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:45:50.705240 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.705250 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.705264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.705295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.705306 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.705430 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.705451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.705478 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705485 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.705513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-08-14 01:45:50.705531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.705574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.705599 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.705624 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705655 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705663 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705673 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705692 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.705724 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705750 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.705757 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705766 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:45:50.705784 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.705791 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705800 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 01:45:50.705817 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.705824 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705834 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:45:50.705851 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.705858 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705868 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 01:45:50.705885 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.705892 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705901 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:45:50.705919 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.705925 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705935 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:45:50.705952 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.705959 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.705968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:45:50.705985 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.705992 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.706001 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 01:45:50.706018 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.706025 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.706034 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 01:45:50.706052 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706059 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.706069 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-08-14 01:45:50.706086 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.706093 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.706102 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:45:50.706120 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.706126 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.706136 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:45:50.706149 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.706206 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.706222 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706250 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706258 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706267 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706281 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.706311 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706337 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.706344 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706354 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-08-14 01:45:50.706371 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.706378 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706387 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-08-14 01:45:50.706405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.706411 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706421 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:45:50.706446 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.706453 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706463 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-08-14 01:45:50.706481 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.706487 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706497 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-08-14 01:45:50.706560 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.706570 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706582 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:45:50.706601 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.706608 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706618 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-08-14 01:45:50.706636 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.706643 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706657 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-08-14 01:45:50.706675 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.706682 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706692 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-08-14 01:45:50.706709 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.706716 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706725 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:45:50.706743 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.706749 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706759 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:45:50.706776 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.706783 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706793 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-08-14 01:45:50.706811 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.706817 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706827 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:45:50.706844 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.706851 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706860 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-08-14 01:45:50.706874 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.706940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.706959 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.706966 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-08-14 01:45:50.706981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707006 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.707013 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707022 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:45:50.707036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.707061 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.707076 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707082 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.707096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707121 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.707129 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707138 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-08-14 01:45:50.707152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.707177 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 01:45:50.707192 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707198 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-08-14 01:45:50.707212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.707243 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:45:50.707270 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.707277 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707286 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:45:50.707304 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.707311 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707320 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:45:50.707337 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:45:50.707344 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707353 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:45:50.707367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.707403 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-08-14 01:45:50.707418 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707429 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.707445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707470 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:45:50.707478 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707487 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-08-14 01:45:50.707501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.707516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.707526 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-08-14 01:45:50.707540 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:45:50.707572 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-08-14 01:45:50.707580 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:45:50.707590 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-08-14 01:45:50.707604 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:45:50.707620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.707634 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.707659 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.707667 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.707676 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-08-14 01:45:50.707694 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.707701 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.707710 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-08-14 01:45:50.707728 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.707735 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.707744 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-08-14 01:45:50.707874 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:45:50.707884 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.707897 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:45:50.707951 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.707961 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.707973 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-08-14 01:45:50.707993 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.708000 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.708011 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-08-14 01:45:50.708029 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.708035 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.708045 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:45:50.708098 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.708107 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.708117 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-08-14 01:45:50.708135 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.708142 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.708152 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-08-14 01:45:50.708169 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.708179 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.708189 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:45:50.708203 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-08-14 01:45:50.708253 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.708271 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.708277 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-08-14 01:45:50.708293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.708318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.708324 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.708586 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:45:50.708608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.708625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.708637 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.708690 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.708698 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.708714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.708741 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:45:50.708799 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.708813 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-08-14 01:45:50.708828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.708843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.708854 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-08-14 01:45:50.708868 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-08-14 01:45:50.708900 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:45:50.708907 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 01:45:50.708918 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-08-14 01:45:50.708936 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:45:50.708943 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-08-14 01:45:50.708953 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-08-14 01:45:50.708970 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:45:50.708978 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 01:45:50.708988 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-08-14 01:45:50.709001 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-08-14 01:45:50.709148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.709226 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.709234 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.709251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.709278 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.709285 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.709299 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:45:50.709319 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.709326 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.709336 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:45:50.709353 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.709360 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.709404 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:45:50.709422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.709451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.709462 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709479 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.709485 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.709504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.709530 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709537 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.709547 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-08-14 01:45:50.709566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.709582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.709593 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.709607 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709635 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709642 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709652 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709666 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.709695 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709722 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.709729 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709739 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-08-14 01:45:50.709757 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.709764 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709773 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-08-14 01:45:50.709791 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.709797 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709807 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:45:50.709824 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.709831 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709841 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-08-14 01:45:50.709858 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.709865 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709874 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 01:45:50.709892 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.709898 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709908 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-08-14 01:45:50.709955 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.709967 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.709988 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-08-14 01:45:50.710022 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.710034 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.710047 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:45:50.710066 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.710073 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.710083 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:45:50.710101 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.710149 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.710167 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710173 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-08-14 01:45:50.710190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710215 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.710222 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710232 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:45:50.710250 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.710256 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710266 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:45:50.710283 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.710290 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710300 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:45:50.710369 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.710403 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710417 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:45:50.710443 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.710450 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710460 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:45:50.710474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.710520 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.710536 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710543 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.710562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710588 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710595 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710634 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.710655 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.710672 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710683 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:45:50.710693 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-08-14 01:45:50.710745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.710773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:45:50.710887 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 01:45:50.711002 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711015 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-08-14 01:45:50.711042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711093 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.711106 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711125 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-08-14 01:45:50.711151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.711197 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.711225 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711236 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.711263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711310 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:45:50.711323 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711341 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-08-14 01:45:50.711367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.711413 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-08-14 01:45:50.711447 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711458 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-08-14 01:45:50.711485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.711544 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711561 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:45:50.711595 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.711608 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711625 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:45:50.711657 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.711669 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711687 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-08-14 01:45:50.711712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.711772 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.711800 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711812 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.711839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711885 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.711898 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711916 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-08-14 01:45:50.711941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.711967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.711987 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 01:45:50.712014 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.712025 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-08-14 01:45:50.712051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.712270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.712286 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.712306 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:45:50.712334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.712361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.712389 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.712417 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.712435 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.712463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.712510 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.712523 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.712541 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-08-14 01:45:50.712568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.712595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.712614 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 01:45:50.712640 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.712690 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.712702 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.712720 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.712746 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.712774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.712800 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.712848 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.712861 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.712880 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-08-14 01:45:50.712913 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.712925 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.712943 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-08-14 01:45:50.712975 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.712987 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.713005 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-08-14 01:45:50.713037 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.713049 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.713066 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-08-14 01:45:50.713098 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.713110 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.713128 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-08-14 01:45:50.713159 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:45:50.713171 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.713189 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-08-14 01:45:50.713221 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:45:50.713271 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.713293 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-08-14 01:45:50.713327 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:45:50.713339 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.713362 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-08-14 01:45:50.713842 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:45:50.713857 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.713879 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-08-14 01:45:50.713919 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.713931 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.713949 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-08-14 01:45:50.714077 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.714089 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.714109 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-08-14 01:45:50.714141 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.714153 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.714212 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-08-14 01:45:50.714247 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.714259 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.714276 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-08-14 01:45:50.714308 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.714479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.714629 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.714642 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-08-14 01:45:50.714691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.714749 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.714761 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.714780 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.714813 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.714824 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.714843 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.714869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.714903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.714923 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.714951 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.714963 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.714994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.715043 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:45:50.715055 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.715192 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-08-14 01:45:50.715220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.715660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.715726 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-08-14 01:45:50.715748 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:45:50.715784 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-08-14 01:45:50.715793 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:45:50.715804 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-08-14 01:45:50.715819 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:45:50.715839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.715854 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-08-14 01:45:50.715882 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.715890 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:45:50.715901 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-08-14 01:45:50.715919 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.715926 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:45:50.715936 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 01:45:50.715953 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.715960 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:45:50.715970 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-08-14 01:45:50.715988 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 01:45:50.715994 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:45:50.716004 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-08-14 01:45:50.716021 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.716028 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:45:50.716038 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-08-14 01:45:50.716055 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 01:45:50.716062 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:45:50.716072 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-08-14 01:45:50.716090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.716096 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:45:50.716106 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:45:50.716120 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-08-14 01:45:50.716158 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.716176 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716183 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-08-14 01:45:50.716199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716225 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.716233 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716242 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.716260 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.716267 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716277 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.716291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.716320 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.716335 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716341 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-08-14 01:45:50.716357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716384 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:45:50.716391 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716401 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-08-14 01:45:50.716415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.716440 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-08-14 01:45:50.716455 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716479 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-08-14 01:45:50.716495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716522 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.716529 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716538 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.716557 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.716564 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716574 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.716587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.716618 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.716633 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716639 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.716655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716680 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:45:50.716688 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716697 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-08-14 01:45:50.716711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.716737 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 01:45:50.716752 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716758 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.716772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716797 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.716804 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716814 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:45:50.716831 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.716838 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716848 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:45:50.716861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.716890 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.716905 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716911 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.716927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716952 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.716959 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716969 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 01:45:50.716983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.716999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.717009 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.717031 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.717060 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.717067 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.717077 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.717091 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.717107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.717122 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.717148 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.717154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.717164 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:45:50.717182 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:45:50.717189 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.717198 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:45:50.717214 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.717233 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.717248 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:45:50.717325 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-08-14 01:45:50.717333 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:45:50.717343 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-08-14 01:45:50.717357 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:45:50.717373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.717387 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-08-14 01:45:50.717413 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.717420 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-08-14 01:45:50.717430 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:45:50.717448 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.717454 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-08-14 01:45:50.717471 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:45:50.717486 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-08-14 01:45:50.717505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.717521 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717528 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-08-14 01:45:50.717544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717569 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.717576 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717586 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-08-14 01:45:50.717600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.717625 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.717640 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717646 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.717660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717685 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.717692 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717702 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-08-14 01:45:50.717716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.717741 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 01:45:50.717756 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717762 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.717777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717803 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.717810 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717819 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-08-14 01:45:50.717837 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.717844 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717853 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:45:50.717871 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.717877 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717887 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:45:50.717905 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.717911 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717921 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:45:50.717934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.717971 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.717986 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.717992 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.718007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718032 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718039 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718049 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-08-14 01:45:50.718062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.718088 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.718102 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718129 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718136 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718146 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718159 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.718189 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718216 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.718223 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718232 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:45:50.718250 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.718257 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718266 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:45:50.718284 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.718290 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718300 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-08-14 01:45:50.718318 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.718325 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718335 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 01:45:50.718352 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.718359 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718369 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:45:50.718386 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.718393 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718403 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:45:50.718420 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:45:50.718427 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718437 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-08-14 01:45:50.718450 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.718493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.718511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718517 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-08-14 01:45:50.718533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718559 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.718566 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718576 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-08-14 01:45:50.718594 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.718600 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718610 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-08-14 01:45:50.718627 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.718634 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718643 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-08-14 01:45:50.718661 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.718667 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718677 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-08-14 01:45:50.718694 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.718701 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718710 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-08-14 01:45:50.718728 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.718734 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718744 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-08-14 01:45:50.718761 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.718768 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718777 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:45:50.718795 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.718801 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718811 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 01:45:50.718824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.718875 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.718891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718897 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-08-14 01:45:50.718913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718938 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:45:50.718945 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718955 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-08-14 01:45:50.718969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.718983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.718994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 01:45:50.719010 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:45:50.719017 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-08-14 01:45:50.719028 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-08-14 01:45:50.719043 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.719049 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-08-14 01:45:50.719063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.719087 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.719108 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:45:50.719124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.719135 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:45:50.719145 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-08-14 01:45:50.719162 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.719169 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-08-14 01:45:50.719180 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-08-14 01:45:50.719196 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:45:50.719202 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-08-14 01:45:50.719212 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-08-14 01:45:50.719229 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.719236 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.719246 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.719263 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.719270 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.719279 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.719297 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.719303 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.719313 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.719330 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.719336 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-08-14 01:45:50.719346 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.719363 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:45:50.719369 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-08-14 01:45:50.719379 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:45:50.719396 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:45:50.719402 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-08-14 01:45:50.719412 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-08-14 01:45:50.719429 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.719436 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.719446 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.719463 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:45:50.719476 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-08-14 01:45:50.719487 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-08-14 01:45:50.719504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.719511 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-08-14 01:45:50.719521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.719538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:45:50.719545 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-08-14 01:45:50.719555 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:45:50.719572 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:45:50.719578 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-08-14 01:45:50.719588 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-08-14 01:45:50.719605 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.719612 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.719622 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.719639 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.719645 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 01:45:50.719655 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.719669 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-08-14 01:45:50.719704 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.719734 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-08-14 01:45:50.719762 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.719790 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-08-14 01:45:50.719817 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.719845 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 01:45:50.719872 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.719899 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-08-14 01:45:50.719927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.719955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 01:45:50.719982 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.720009 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-08-14 01:45:50.720037 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.720064 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-08-14 01:45:50.720091 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-08-14 01:45:50.720118 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-08-14 01:45:50.720145 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-08-14 01:45:50.720172 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-08-14 01:45:50.720199 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-08-14 01:45:50.720227 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-08-14 01:45:50.720254 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.720282 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 01:45:50.720309 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.720336 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 01:45:50.720363 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.720390 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 01:45:50.720417 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.720444 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 01:45:50.720477 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.720505 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:45:50.720533 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.720561 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:45:50.720589 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.720616 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-08-14 01:45:50.720643 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.720670 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:45:50.720697 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.720725 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-08-14 01:45:50.720752 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.720779 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-08-14 01:45:50.720806 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.720834 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:45:50.720862 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.720890 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 01:45:50.720917 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.720944 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:45:50.720972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.720999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.721026 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.721054 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.721081 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.721108 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.721135 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.721162 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 01:45:50.721189 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-08-14 01:45:50.721215 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-08-14 01:45:50.721242 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.721269 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-08-14 01:45:50.721296 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.721322 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.721349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.721376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 01:45:50.721403 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.721432 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-08-14 01:45:50.721461 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.721494 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 01:45:50.721521 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.721548 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 01:45:50.721576 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.721603 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-08-14 01:45:50.721630 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.721657 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-08-14 01:45:50.721685 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.721712 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 01:45:50.721739 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.721768 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.721795 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.721822 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 01:45:50.721850 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.721878 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 01:45:50.721905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.721933 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 01:45:50.721960 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.721983 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722023 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:45:50.722052 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722070 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722087 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722113 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:45:50.722139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722157 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.722243 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722270 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.722297 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722314 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722331 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:45:50.722401 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722428 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.722455 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722488 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.722515 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722532 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722559 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.722585 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722603 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722629 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.722656 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722682 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.722711 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:45:50.722765 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722793 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.722819 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722847 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.722874 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722891 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722918 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:45:50.722945 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.722971 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.722998 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723025 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.723053 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723080 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.723107 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723134 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.723160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723177 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723263 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.723317 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723334 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723351 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723378 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.723405 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723432 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.723458 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723481 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723498 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723515 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723531 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723557 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.723584 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723602 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723618 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723645 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.723673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.723794 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723811 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723828 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723844 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723871 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.723898 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723950 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.723977 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.724003 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724030 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.724057 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724076 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724092 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724109 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724135 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:45:50.724162 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724189 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:45:50.724216 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724233 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724250 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724277 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.724304 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724321 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.724424 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724451 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 01:45:50.724483 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724501 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724518 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724544 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.724571 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724598 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.724625 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724642 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724668 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:45:50.724695 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724713 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724739 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:45:50.724766 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724783 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724810 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:45:50.724837 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724854 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724881 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.724907 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724934 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.724960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724978 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.724994 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725010 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725037 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.725064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725147 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725208 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:45:50.725236 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725253 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725279 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:45:50.725306 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725323 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725339 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725366 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:45:50.725392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725426 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725474 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.725502 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725529 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.725556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725573 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725590 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725633 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:45:50.725660 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725686 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.725713 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725740 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.725766 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725783 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725809 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.725836 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725853 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725879 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.725907 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725934 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.725961 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.725987 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:45:50.726014 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726040 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.726067 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726095 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.726122 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726139 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726165 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:45:50.726192 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726219 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.726245 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726272 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.726299 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726326 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.726352 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726379 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.726406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726423 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726512 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726538 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.726564 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726581 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726597 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726623 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.726650 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726677 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.726703 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726722 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726738 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726755 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726771 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726797 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.726824 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726841 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726857 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726884 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.726910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.726983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:45:50.727036 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727053 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727069 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727086 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727113 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.727139 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727156 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727283 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.727310 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727336 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:45:50.727363 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727380 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727397 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727413 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727440 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:45:50.727471 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727499 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:45:50.727526 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727543 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727560 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727586 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.727619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:45:50.727741 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727767 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 01:45:50.727794 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727817 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727835 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727861 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:45:50.727888 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727915 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:45:50.727942 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727959 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.727986 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:45:50.728013 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728030 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728057 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:45:50.728084 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728101 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728128 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:45:50.728154 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728171 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728199 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:45:50.728226 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728253 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:45:50.728279 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728313 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.728382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728416 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728493 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:45:50.728537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:45:50.728564 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.728621 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.728672 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.728723 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.728773 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.728824 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.728872 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.728921 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-08-14 01:45:50.728971 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-08-14 01:45:50.729022 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-08-14 01:45:50.729071 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.729120 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.729169 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.729217 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.729265 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.729315 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.729364 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.729415 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.729463 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.729520 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.729570 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.729620 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.729668 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.729718 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.729768 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.729824 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.729878 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.729925 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-08-14 01:45:50.729973 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.730021 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.730069 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.730119 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.730169 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.730221 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.730274 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.730322 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.730369 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.730417 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.730472 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.730521 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.730572 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.730630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.730679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.730728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.730778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.730827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.730877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.730925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.730975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-08-14 01:45:50.731024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-08-14 01:45:50.731074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-08-14 01:45:50.731123 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.731171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.731220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.731268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.731316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.731366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.731418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.731473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.731522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.731572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.731621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.731672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.731720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.731769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.731819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.731873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.731926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.731975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-08-14 01:45:50.732023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.732071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.732118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.732169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.732218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.732269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.732322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.732370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.732418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.732472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.732523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.732573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.732623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.732680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.732729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.732779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.732828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.732878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.732928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.732976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.733025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-08-14 01:45:50.733074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-08-14 01:45:50.733124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-08-14 01:45:50.733173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.733220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.733271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.733319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.733367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.733417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.733471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.733523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.733571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.733620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.733679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.733730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.733779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.733829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.733879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.733933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.733987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.734035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-08-14 01:45:50.734082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.734130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.734178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.734228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.734277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.734327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.734381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.734428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.734482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.734530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.734580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.734629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.734679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.734736 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 01:45:50.734763 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.734825 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.734883 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.734939 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.734995 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.735052 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.735107 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.735165 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:45:50.735221 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:45:50.735276 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:45:50.735352 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.735409 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.735471 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.735529 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.735587 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.735642 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.735697 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.735754 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.735810 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.735866 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.735922 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.735980 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.736035 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.736090 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.736145 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.736520 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.736577 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.736632 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:45:50.736690 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.736745 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.736800 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.736855 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.736910 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.736966 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.737021 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.737078 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.737135 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.737190 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.737245 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.737300 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.737356 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.737419 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 01:45:50.737444 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.737508 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.737566 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.737622 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.737678 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.737734 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.737790 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.737846 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:45:50.737904 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:45:50.737960 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:45:50.738017 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.738073 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.738128 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.738186 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.738241 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.738298 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.738354 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.738412 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.738473 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.738531 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.738586 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.738642 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.738699 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.738755 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.738811 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.738867 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.738923 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.738979 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:45:50.739035 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.739092 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.739150 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.739206 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.739261 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.739318 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.739374 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.739429 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.739497 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.739554 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.739610 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.739666 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.739721 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.739785 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-08-14 01:45:50.739808 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.739859 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.739910 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.739960 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.740011 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.740062 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.740113 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.740163 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:45:50.740214 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:45:50.740264 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:45:50.740315 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.740364 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.740415 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.740470 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.740521 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.740572 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.740622 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.740672 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.740722 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.740772 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.740823 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.740873 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.740923 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.740973 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.741022 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.741072 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.741122 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.741171 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:45:50.741221 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.741271 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.741322 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.741373 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.741423 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.741479 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.741530 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.741581 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.741630 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.741680 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.741731 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.741780 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.741831 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.741890 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-08-14 01:45:50.741912 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.741965 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.742017 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.742069 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.742121 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.742179 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.742231 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.742284 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:45:50.742336 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:45:50.742389 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:45:50.742442 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.742500 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.742553 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.742606 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.742658 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.742711 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.742764 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.742816 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.742868 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.742920 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.742973 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.743025 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.743078 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.743131 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.743183 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.743235 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.743289 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.743341 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:45:50.743393 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.743445 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.743503 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.743556 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.743661 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.743715 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.743767 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.743820 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.743872 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.743925 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.743978 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.744030 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.744082 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.744139 wsdl: current service: Service1 2020-08-14 01:45:50.744156 wsdl: current port: Service1Soap 2020-08-14 01:45:50.744187 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-08-14 01:45:50.744216 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-08-14 01:45:50.744244 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-08-14 01:45:50.744271 wsdl: Parsing WSDL done 2020-08-14 01:45:50.744295 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.744313 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.744323 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.744333 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.744342 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.744350 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.744359 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.744367 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:45:50.744375 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:45:50.744383 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:45:50.744391 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.744400 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.744408 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.744669 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.744680 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.744689 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.744698 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.744706 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.744715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.744723 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.744731 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.744739 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.744747 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.744756 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.744765 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.744773 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.744781 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.744788 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:45:50.744796 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.744804 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.744811 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.744820 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.744827 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.744835 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.744844 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.744852 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.744860 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.744868 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.744876 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.744884 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.744892 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.744900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.744912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.744920 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.744928 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.744936 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.744943 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.744951 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.744958 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:45:50.744965 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:45:50.744973 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:45:50.744980 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.744988 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.744996 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.745003 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.745011 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.745019 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.745026 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.745034 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.745041 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.745049 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.745056 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.745063 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.745070 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.745082 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.745091 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.745098 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.745106 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.745113 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:45:50.745120 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.745127 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.745135 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.745143 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.745150 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.745158 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.745165 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.745172 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.745179 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.745186 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.745194 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.745201 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.745208 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.745216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.745226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.745234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.745241 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.745248 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.745255 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.745262 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.745269 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:45:50.745276 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:45:50.745284 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:45:50.745291 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.745298 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.745306 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.745313 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.745321 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.745329 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.745336 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.745343 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.745350 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.745357 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.745364 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.745371 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.745378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.745385 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.745392 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.745399 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.745406 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.745413 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:45:50.745420 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.745427 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.745433 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.745441 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.745449 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.745456 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.745471 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.745480 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.745487 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.745495 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.745502 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.745509 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.745516 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.745524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:45:50.745533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:45:50.745540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:45:50.745548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:45:50.745555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.745563 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:45:50.745570 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:45:50.745577 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:45:50.745583 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:45:50.745590 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:45:50.745597 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:45:50.745604 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:45:50.745612 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:45:50.745619 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:45:50.745627 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.745635 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.745642 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:45:50.745650 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:45:50.745657 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:45:50.745663 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:45:50.745670 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.745677 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:45:50.745685 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:45:50.745692 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.745699 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:45:50.745706 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:45:50.745712 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:45:50.745719 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:45:50.745725 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:45:50.745733 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:45:50.745740 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:45:50.745747 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:45:50.745754 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:45:50.745762 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:45:50.745769 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:45:50.745776 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:45:50.745783 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:45:50.745790 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:45:50.745797 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:45:50.745805 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:45:50.745812 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:45:50.746092 nusoap_client: checkWSDL 2020-08-14 01:45:50.746104 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:45:50.746109 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:45:50.746114 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:45:50.746121 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-08-14 01:45:50.746125 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 01:45:50.746129 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 01:45:50.746139 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-08-14 01:45:50.746148 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 01:45:50.746193 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.746200 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:45:50.746216 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 01:45:50.746240 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-08-14 01:45:50.746246 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-08-14 01:45:50.746250 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-08-14 01:45:50.746255 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-08-14 01:45:50.746260 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:45:50.746272 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:45:50.746278 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:45:50.746283 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:45:50.746294 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.746304 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:45:50.746309 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-08-14 01:45:50.746339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.746349 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:45:50.746354 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.746382 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 01:45:50.746387 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-08-14 01:45:50.746391 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-08-14 01:45:50.746395 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-08-14 01:45:50.746399 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-08-14 01:45:50.746403 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-08-14 01:45:50.746407 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-08-14 01:45:50.746412 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:45:50.746416 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-08-14 01:45:50.746422 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:45:50.746433 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:45:50.746439 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:45:50.746444 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:45:50.746450 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.746455 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:45:50.746459 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:45:50.746492 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 01:45:50.746499 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.746504 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.746509 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.746514 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:45:50.746525 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 01:45:50.746533 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:45:50.746538 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:45:50.746542 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 01:45:50.746549 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167310" 2020-08-14 01:45:50.746556 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:45:50.746561 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:45:50.746565 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:45:50.746572 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:45:50.746577 wsdl: in serializeType: returning: 167310 2020-08-14 01:45:50.746583 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 01:45:50.746590 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:45:50.746594 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:45:50.746598 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 01:45:50.746604 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-08-14 01:45:50.746611 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:45:50.746615 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:45:50.746627 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:45:50.746632 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:45:50.746636 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-08-14 01:45:50.746641 wsdl: in serializeType: returning: 167310PLN 2020-08-14 01:45:50.746646 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167310PLN 2020-08-14 01:45:50.746667 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=167310PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-08-14 01:45:50.746672 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-08-14 01:45:50.746679 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3015"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-08-14 01:45:50.746693 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-08-14 01:45:50.746698 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=167310PLN 2020-08-14 01:45:50.746708 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-08-14 01:45:50.746785 nusoap_client: sending message, length=499 2020-08-14 01:45:50.746722 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 01:45:50.746733 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 01:45:50.746738 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 01:45:50.746743 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 01:45:50.746747 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 01:45:50.746754 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:45:50.746764 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:45:50.746772 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 01:45:50.746778 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 01:45:50.746791 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-08-14 01:45:50.746801 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 01:45:50.746809 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 01:45:50.753957 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 01:45:50.753974 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 01:45:50.753984 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-08-14 01:45:50.753990 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-08-14 01:45:50.753996 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:45:50.754001 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:45:50.754005 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 01:45:50.754009 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 01:45:50.754014 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-08-14 01:45:50.754046 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-08-14 01:45:50.763666 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-08-14 01:45:50.763683 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-08-14 01:45:50.763690 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:45:50.763696 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 01:45:50.763702 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 01:45:50.763708 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 01:45:50.763713 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 01:45:50.763719 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 01:45:50.763724 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 01:45:50.763733 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 23:45:46 GMT 2020-08-14 01:45:50.763739 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 01:45:50.763745 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-08-14 01:45:50.763750 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 01:45:50.763759 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-08-14 01:45:50.763782 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-08-14 01:45:50.763793 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-08-14 01:45:50.763803 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 01:45:50.763807 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-08-14 01:45:50.763812 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-08-14 01:45:50.763844 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 01:45:50.763856 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 01:45:50.763861 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 01:45:50.763882 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:45:50.763888 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 13 Aug 2020 23:45:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-08-14 01:45:50.763920 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-08-14 01:45:50.763930 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-08-14 01:45:50.763948 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-08-14 01:45:50.763954 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-08-14 01:45:50.764051 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-08-14 01:45:50.764253 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-08-14 01:45:50.764262 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-08-14 01:45:50.764271 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-08-14 01:45:50.764282 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 01:45:50.764311 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-08-14 01:45:50.764395 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-08-14 01:45:50.764430 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 01:45:50.764444 nusoap_client: got fault 2020-08-14 01:45:50.764455 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-08-14 01:45:50.764459 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-08-14 01:45:50.764464 nusoap_client: detail =