Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 111.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
735598-0001 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VOLVO
 Silnik:
JR T1806
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:08:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:08:36.688628 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:08:36.688694 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:08:36.688711 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:08:36.688729 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:08:36.688740 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:08:36.688750 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:08:36.688767 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:08:36.688776 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:08:36.688783 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:08:36.688793 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:08:36.688803 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:08:36.688815 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:08:36.688821 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:08:36.688826 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:08:36.688830 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:08:36.688834 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:08:36.688847 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:08:36.688864 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:08:36.688874 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:08:36.688880 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:08:36.688886 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:08:36.688896 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:08:36.688906 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:08:36.696360 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:08:36.696416 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:08:36.696438 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:08:36.696448 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:08:36.696454 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:08:36.696458 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:08:36.696463 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:08:36.696533 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:08:36.713391 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:08:36.713447 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:08:36.713454 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:08:36.713461 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:08:36.713466 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:08:36.713472 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:08:36.713478 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:08:36.713484 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:08:36.713490 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:08:36.713495 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:08:29 GMT 2019-02-24 06:08:36.713501 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:08:36.713506 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:08:36.713513 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:08:36.713528 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:08:36.713568 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:08:36.720830 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:08:36.721235 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:08:36.728095 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-24 06:08:36.728172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:08:36.728203 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:08:36.728728 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:36.729128 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:08:36.729623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:08:36.735292 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.735509 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.735545 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:36.735966 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:08:36.736507 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.736776 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.736980 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:36.737005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:08:36.737454 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:36.737493 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.738010 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.738034 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:36.742484 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:36.742528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:08:36.742802 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.742842 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:36.743380 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.743403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:08:36.743740 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.743764 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.744214 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.744239 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:36.744782 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.744821 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:36.745338 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.745580 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.745618 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-24 06:08:36.746105 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.746130 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:36.746566 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:08:36.746587 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:08:36.746596 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:08:36.746634 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:08:36.746689 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:08:36.746711 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:08:36.746722 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:08:36.746748 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:08:36.746757 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:08:36.746976 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:08:36.746997 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:08:36.747067 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747081 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:08:36.747113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747166 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.747180 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747204 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:08:36.747239 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.747251 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747271 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:08:36.747298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.747373 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.747400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747411 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.747435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747483 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.747495 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747513 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:08:36.747538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.747584 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:08:36.747610 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747620 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:08:36.747644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747686 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.747698 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747715 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:08:36.747746 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.747758 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747777 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:08:36.747808 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.747820 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747837 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:08:36.747860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.747918 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.747944 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.747955 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:08:36.747979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748021 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.748033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:08:36.748073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.748116 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:08:36.748141 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:08:36.748177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748219 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.748230 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748251 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:08:36.748283 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.748294 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748310 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:08:36.748349 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.748361 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748378 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:08:36.748408 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.748419 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748435 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:36.748459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.748523 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.748549 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748560 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.748585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748626 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748637 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748704 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:36.748739 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:36.748769 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748787 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:08:36.748805 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:08:36.748827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:08:36.748869 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:08:36.748895 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748905 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:08:36.748929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.748971 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.748982 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749000 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:08:36.749024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.749066 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.749092 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749103 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.749126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749168 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.749180 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749197 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:08:36.749221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.749264 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:08:36.749290 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749301 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:08:36.749337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749382 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.749393 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749411 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:36.749435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.749479 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.749505 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749515 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.749538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749580 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.749592 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749609 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:08:36.749633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.749675 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:08:36.749701 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749711 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:08:36.749734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749776 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.749788 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749805 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:08:36.749836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.749848 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749865 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:36.749887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.749937 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:08:36.749962 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.749973 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.749996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750039 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.750051 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750068 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:08:36.750092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.750135 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:08:36.750160 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750171 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:08:36.750194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750242 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.750255 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750272 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:08:36.750305 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.750322 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750340 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:36.750389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.750431 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:08:36.750454 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750461 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.750480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750510 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.750518 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750530 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:08:36.750543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.750569 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:08:36.750585 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750591 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:08:36.750606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750631 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.750638 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750649 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:36.750661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.750686 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:08:36.750702 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750708 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.750722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750748 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.750755 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750765 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:08:36.750778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.750803 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:08:36.750818 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750824 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:08:36.750838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750862 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.750869 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750879 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:36.750892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.750916 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.750931 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750937 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.750951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750976 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.750983 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.750993 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:08:36.751005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.751030 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:08:36.751045 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751051 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:08:36.751064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751089 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.751095 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751105 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:08:36.751118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.751142 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.751157 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751163 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.751177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751201 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.751208 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751218 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:08:36.751231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.751255 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:08:36.751270 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751276 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:08:36.751290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751314 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.751321 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751330 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:08:36.751351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.751377 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.751392 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751399 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.751413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751437 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.751444 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751454 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:08:36.751467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.751491 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:08:36.751506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751512 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:08:36.751525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751549 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.751556 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751566 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:08:36.751583 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.751590 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751600 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:08:36.751612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.751641 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.751656 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751662 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.751676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751702 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.751709 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751719 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:08:36.751731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.751755 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:08:36.751770 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751776 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:08:36.751790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.751821 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751831 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:36.751843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.751868 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.751882 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751888 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.751902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751927 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.751934 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751943 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:08:36.751956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.751970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.751980 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:36.751995 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752001 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:08:36.752014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752039 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:08:36.752046 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752055 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:08:36.752068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.752092 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.752107 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752113 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.752126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752149 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752156 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752195 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:36.752216 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:36.752232 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752243 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:08:36.752253 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:08:36.752265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:08:36.752289 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:08:36.752303 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752309 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:08:36.752323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752355 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:08:36.752363 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752373 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:08:36.752386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.752410 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.752425 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752431 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.752444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752468 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752474 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:36.752532 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:36.752548 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752559 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:08:36.752569 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:08:36.752581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:08:36.752604 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:08:36.752619 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752625 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:08:36.752640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752665 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.752672 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752682 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:08:36.752699 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.752706 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:08:36.752734 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.752741 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752750 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:08:36.752768 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.752774 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752784 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:08:36.752801 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.752808 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752818 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:08:36.752835 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.752841 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752851 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:08:36.752868 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.752874 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752884 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:36.752896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.752945 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.752960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.752967 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.752982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753007 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.753014 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753024 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:08:36.753036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.753061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:08:36.753075 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753082 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:08:36.753096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753120 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.753127 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753137 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:08:36.753155 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.753162 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:36.753189 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.753195 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753205 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:08:36.753218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.753250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.753265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753271 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.753284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753309 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.753317 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753327 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:08:36.753345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.753371 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:08:36.753386 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753392 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:08:36.753406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753431 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.753439 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753448 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:36.753461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.753485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.753500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753506 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.753520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753545 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.753552 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753562 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:08:36.753574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.753598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:36.753613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753619 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:08:36.753633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753657 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.753664 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753674 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:08:36.753691 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.753698 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753708 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:36.753726 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.753732 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753742 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:08:36.753755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.753787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.753801 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753808 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.753822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753848 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.753855 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753865 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:08:36.753877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.753902 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:36.753917 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753923 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:36.753936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753961 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.753968 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.753978 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:08:36.753995 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.754002 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754012 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:08:36.754029 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.754035 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754045 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:08:36.754062 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.754069 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754079 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:08:36.754096 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.754103 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754112 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:08:36.754125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.754166 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.754181 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754187 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.754201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754226 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754233 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754243 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:08:36.754256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.754281 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:36.754295 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754326 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754333 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754349 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754362 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754378 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.754392 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754418 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.754425 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754434 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:36.754452 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.754459 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754468 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:08:36.754486 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.754492 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754502 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:08:36.754519 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.754526 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754536 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:08:36.754553 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.754560 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754569 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:08:36.754587 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:08:36.754593 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754603 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:08:36.754620 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.754627 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754636 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.754654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.754660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:36.754687 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.754693 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754703 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:08:36.754720 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.754727 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754737 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:08:36.754749 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.754800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.754818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754825 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:36.754840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754865 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.754872 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754882 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:08:36.754900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.754906 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754916 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:08:36.754933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.754940 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754949 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:08:36.754967 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.754973 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.754983 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:08:36.754996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.755033 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.755068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755092 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755100 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755110 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:08:36.755122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.755147 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:36.755160 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755187 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755194 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755203 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755216 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.755245 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755271 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.755278 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755287 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:08:36.755305 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.755311 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755322 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:08:36.755344 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.755352 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755362 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:08:36.755380 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.755386 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755396 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:08:36.755414 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.755420 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755430 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:08:36.755447 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.755454 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755463 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:08:36.755481 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.755488 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755497 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:36.755515 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.755521 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755531 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:08:36.755548 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.755554 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755564 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:08:36.755581 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.755588 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755598 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:08:36.755615 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.755622 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755631 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:08:36.755644 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.755695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.755713 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755719 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:36.755737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755762 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.755768 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755778 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:08:36.755796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.755802 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755812 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:36.755830 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.755836 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755846 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:08:36.755863 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:36.755870 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755880 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.755892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.755928 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.755943 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755949 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.755963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.755988 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.755995 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.756005 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:08:36.756017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.756032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.756042 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:36.756055 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756083 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756091 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756100 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756113 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.756142 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756168 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.756175 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756184 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:08:36.756202 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.756209 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756218 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:08:36.756240 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.756247 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756257 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:08:36.756275 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.756282 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756292 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:08:36.756309 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.756316 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756326 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:08:36.756350 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.756357 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756367 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:08:36.756385 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.756392 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756401 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:36.756419 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.756427 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756436 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:08:36.756454 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.756460 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756470 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:08:36.756488 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756494 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756504 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:08:36.756521 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.756528 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756537 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:08:36.756555 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.756561 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756571 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:08:36.756583 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.756642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.756657 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756685 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756692 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756702 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756714 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.756744 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756770 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.756777 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756787 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:08:36.756804 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.756811 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756821 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:08:36.756838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.756844 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756854 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:08:36.756871 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.756878 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756887 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:08:36.756905 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.756911 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756921 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:08:36.756938 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.756945 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756954 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:08:36.756971 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.756978 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.756987 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:08:36.757004 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.757011 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.757020 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:08:36.757038 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.757044 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.757054 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:08:36.757071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.757078 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.757087 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:08:36.757105 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.757111 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.757121 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:08:36.757138 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.757144 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.757154 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:08:36.757171 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.757178 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.757187 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:36.757205 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.757211 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.757221 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:08:36.757233 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.757297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.757315 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757321 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:08:36.757343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757370 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.757377 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757387 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:08:36.757400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.757425 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.757440 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757447 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.757461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757486 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.757493 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757503 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:08:36.757515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.757540 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:08:36.757555 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757560 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:08:36.757574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757600 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.757607 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757617 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:36.757634 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.757641 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757651 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:08:36.757668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.757675 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757685 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:08:36.757702 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:36.757708 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757718 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:08:36.757730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.757766 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:08:36.757781 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757787 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.757801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757826 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:36.757833 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757842 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:08:36.757855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.757870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.757880 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:08:36.757893 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:36.757920 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:08:36.757927 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:36.757936 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:08:36.757949 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:36.757965 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.757978 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758004 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.758011 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758020 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:08:36.758038 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.758045 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758055 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:08:36.758072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.758079 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758088 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:08:36.758106 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:08:36.758112 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758122 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:08:36.758140 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.758146 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758156 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:08:36.758173 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.758180 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758190 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:08:36.758207 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.758213 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758223 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:08:36.758240 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.758247 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758256 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:08:36.758273 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.758280 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758290 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:08:36.758307 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.758313 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:36.758339 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:36.758390 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.758408 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758414 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:08:36.758430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758455 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.758462 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758471 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:36.758484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.758508 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.758523 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758529 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.758543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758568 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:08:36.758575 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758584 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:08:36.758597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.758621 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:08:36.758634 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:08:36.758661 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:36.758668 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:08:36.758677 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:08:36.758695 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:08:36.758702 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:08:36.758711 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:08:36.758729 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:36.758735 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:08:36.758745 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:08:36.758758 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:08:36.758781 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.758797 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758803 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:08:36.758817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758842 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.758849 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758859 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:36.758876 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.758883 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758893 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:08:36.758910 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.758916 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758926 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:08:36.758938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.758970 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.758985 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.758991 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.759004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759029 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759036 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759046 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:08:36.759059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.759083 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:08:36.759097 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759123 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759130 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759140 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759152 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.759181 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759207 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.759214 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759224 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:08:36.759241 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.759248 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759258 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:08:36.759275 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.759282 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759291 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:08:36.759309 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.759316 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759325 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:08:36.759348 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.759355 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759365 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:08:36.759383 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.759389 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759399 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:08:36.759417 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.759423 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759433 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:08:36.759450 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.759457 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759467 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:08:36.759484 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.759491 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759501 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:08:36.759513 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.759559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.759576 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759583 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:08:36.759597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759622 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.759629 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759638 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:08:36.759658 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.759664 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759674 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:08:36.759692 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.759698 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759708 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:08:36.759725 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.759732 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759741 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:08:36.759759 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.759765 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759775 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:08:36.759787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.759828 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.759843 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759849 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.759864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759888 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759895 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:36.759954 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:36.759971 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.759982 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:08:36.759992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:08:36.760004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:08:36.760028 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:08:36.760042 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760048 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:08:36.760064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760088 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.760095 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760105 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:08:36.760118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.760143 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.760158 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760164 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.760177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760202 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:08:36.760209 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760219 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:08:36.760231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.760256 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:08:36.760270 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760277 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:08:36.760290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760315 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.760322 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760331 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:36.760349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.760374 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.760389 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760395 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.760409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760433 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760441 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760450 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:08:36.760463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.760478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.760487 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:08:36.760500 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760527 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760534 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760544 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.760586 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760612 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.760620 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760630 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:08:36.760647 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.760654 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760664 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:08:36.760681 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.760688 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760698 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:08:36.760715 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.760722 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760731 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:08:36.760748 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.760755 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760765 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:08:36.760782 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:08:36.760788 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760798 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:08:36.760815 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:08:36.760822 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760831 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:08:36.760848 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:08:36.760855 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760864 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:08:36.760881 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:36.760888 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760898 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:08:36.760915 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.760922 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760932 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:08:36.760949 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.760955 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760965 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:08:36.760982 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.760989 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.760998 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:08:36.761015 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.761022 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.761031 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:08:36.761044 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.761104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.761122 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761128 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:08:36.761144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761168 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.761175 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761185 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:08:36.761198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.761223 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.761238 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761244 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.761258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761283 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.761290 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761300 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:08:36.761312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.761341 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:08:36.761357 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761363 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:36.761377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761402 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.761409 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761419 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:08:36.761436 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.761443 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761452 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:08:36.761469 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.761476 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761486 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:08:36.761503 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.761510 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761519 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:08:36.761532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.761569 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761584 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761590 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.761604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761629 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761636 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761646 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:08:36.761659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.761674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.761684 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:36.761697 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761724 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761732 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761742 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761754 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.761785 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761810 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.761817 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:36.761844 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.761851 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761860 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:36.761878 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.761884 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761894 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:08:36.761911 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.761918 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761927 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:08:36.761944 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.761951 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761961 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:36.761978 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.761985 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.761994 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:08:36.762011 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:08:36.762018 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.762027 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:08:36.762040 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.762078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.762095 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762101 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:08:36.762115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762140 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.762147 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762157 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:08:36.762174 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.762181 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762191 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:08:36.762208 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.762215 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762224 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:08:36.762241 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.762248 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762257 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:08:36.762275 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.762281 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762291 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:08:36.762308 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.762315 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762324 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:08:36.762347 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.762354 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762364 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:08:36.762382 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.762389 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762399 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:08:36.762412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.762463 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.762478 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762485 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:08:36.762499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762524 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:36.762531 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762541 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:08:36.762553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.762578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:08:36.762595 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:36.762601 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:08:36.762613 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:08:36.762629 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762635 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:08:36.762649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762672 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:36.762692 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:36.762709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.762719 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:08:36.762729 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:08:36.762746 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.762753 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:08:36.762762 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:08:36.762779 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:36.762786 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:08:36.762796 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:08:36.762814 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.762821 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:36.762830 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.762847 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.762853 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:36.762863 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.762880 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.762887 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:36.762897 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.762914 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.762920 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:08:36.762930 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.762947 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:36.762953 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:08:36.762963 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:36.762979 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:08:36.762985 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:08:36.762995 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:08:36.763011 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.763018 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:08:36.763027 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.763044 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:08:36.763050 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:08:36.763105 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:08:36.763123 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.763130 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:08:36.763140 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.763157 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.763164 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:36.763174 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.763190 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:36.763196 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:08:36.763206 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:08:36.763221 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:08:36.763256 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.763285 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:08:36.763312 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.763344 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:08:36.763372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.763399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:08:36.763425 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.763451 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:08:36.763478 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.763503 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:08:36.763530 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:08:36.763555 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:08:36.763581 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:08:36.763607 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:08:36.763634 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:08:36.763660 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:08:36.763687 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.763713 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:08:36.763739 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.763765 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:08:36.763791 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.763816 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:08:36.763842 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.763868 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:08:36.763895 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.763921 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:36.763947 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.763973 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:08:36.763999 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.764025 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:08:36.764051 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.764078 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:08:36.764104 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.764130 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:08:36.764156 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.764184 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:36.764210 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.764237 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:36.764264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.764290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:36.764316 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.764348 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:36.764374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.764400 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:36.764426 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.764452 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:08:36.764478 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:08:36.764504 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:08:36.764530 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.764556 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:08:36.764582 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.764607 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:08:36.764633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.764659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:08:36.764685 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.764711 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:08:36.764741 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.764767 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:08:36.764793 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.764819 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:08:36.764846 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.764872 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:36.764897 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.764925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:08:36.764953 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.764970 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.764996 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:36.765022 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765039 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765056 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765081 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:36.765106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:36.765207 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765233 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.765259 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765292 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.765317 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765338 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765367 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.765393 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765410 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765436 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.765462 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765488 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.765513 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765539 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:36.765565 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765591 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.765616 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765642 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.765668 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765685 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765711 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:36.765737 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765762 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.765789 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765819 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:36.765845 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765871 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:36.765896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765914 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765964 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.765997 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.766049 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766082 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766107 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.766132 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766158 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.766184 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766201 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766217 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766243 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.766268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.766393 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766409 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766426 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766442 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766468 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.766494 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766510 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766527 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766543 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766569 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.766594 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766620 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.766646 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766664 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766681 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766697 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766724 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:36.766750 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766776 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:08:36.766801 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766835 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766860 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.766886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.766978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:36.767004 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767029 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:08:36.767055 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767080 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.767106 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767132 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.767158 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767174 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767191 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767207 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.767259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767408 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:08:36.767436 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767453 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767478 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:36.767504 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767521 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767538 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767563 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:36.767589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767622 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767639 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:36.767690 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767716 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.767741 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767766 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.767792 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767809 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767834 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.767860 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767876 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767902 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.767928 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.767954 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.767980 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768006 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:36.768032 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768058 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.768083 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768110 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:36.768135 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768152 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768178 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:36.768203 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768229 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.768255 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768280 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:36.768306 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768331 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:36.768363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768413 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768446 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768463 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768489 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.768514 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768531 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768547 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768572 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.768598 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768625 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.768651 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768685 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768710 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.768735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:36.768853 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768886 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768928 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.768954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768971 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.768988 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.769056 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769082 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:36.769108 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769125 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769142 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769159 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769184 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:36.769209 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769235 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:08:36.769260 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769278 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769295 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769320 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.769351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:36.769470 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769496 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:08:36.769522 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769548 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:36.769573 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769599 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:36.769625 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769642 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769658 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769674 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769700 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.769726 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769842 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:36.769867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:08:36.769895 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.769956 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.770005 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.770054 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.770101 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.770148 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:36.770195 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:08:36.770242 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:36.770294 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.770348 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.770396 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.770443 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.770489 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.770536 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.770583 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.770629 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.770675 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.770723 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.770771 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.770819 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.770868 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.770922 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.770976 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.771022 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:36.771069 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.771115 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.771161 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.771209 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.771258 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.771310 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.771362 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.771410 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.771466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.771514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.771620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.771668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.771714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.771761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:36.771810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:08:36.771857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:36.771903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.771949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.771996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.772042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.772088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.772135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.772183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.772229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.772277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.772325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.772378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.772426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.772474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.772526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.772577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.772623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:36.772670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.772716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.772762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.772809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.772857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.772908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.772954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.773002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.773057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.773105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.773152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.773199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.773245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.773292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:36.773344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:08:36.773393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:36.773440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.773487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.773535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.773581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.773627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.773675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.773721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.773767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.773814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.773861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.773909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.773957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.774005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.774056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.774107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.774153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:36.774199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.774245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.774291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.774344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.774393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.774447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.774494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.774542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.774598 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:08:36.774626 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.774686 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.774741 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.774795 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.774849 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.774901 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:36.774953 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:08:36.775006 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:36.775058 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.775111 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.775164 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.775218 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.775270 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.775323 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.775383 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.775436 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.775489 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.775542 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.775597 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.775650 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.775703 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.775755 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.775808 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.775861 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:36.775913 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.775967 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.776028 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.776082 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.776135 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.776187 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.776240 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.776292 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.776359 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:08:36.776383 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.776437 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.776490 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.776598 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.776652 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.776705 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:36.776757 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:08:36.776810 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:36.776863 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.776916 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.776969 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.777022 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.777074 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.777127 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.777180 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.777234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.777287 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.777346 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.777400 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.777453 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.777506 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.777560 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.777612 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.777665 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:36.777718 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.777771 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.777824 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.777876 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.777929 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.777983 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.778036 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.778088 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.778148 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:08:36.778170 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.778221 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.778270 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.778318 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.778372 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.778420 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:36.778468 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:08:36.778516 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:36.778563 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.778611 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.778659 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.778707 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.778755 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.778804 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.778852 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.778899 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.778947 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.778995 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.779043 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.779091 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.779138 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.779187 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.779235 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.779283 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:36.779330 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.779385 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.779433 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.779480 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.779529 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.779577 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.779625 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.779673 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.779728 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:08:36.779750 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.779800 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.779850 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.779900 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.779949 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.779999 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:36.780049 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:08:36.780098 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:36.780148 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.780199 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.780249 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.780298 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.780354 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.780404 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.780454 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.780503 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.780553 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.780605 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.780656 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.780705 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.780755 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.780805 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.780855 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.780904 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:36.780953 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.781003 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.781054 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.781104 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.781154 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.781204 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.781253 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.781303 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.781362 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:08:36.781380 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:08:36.781411 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:08:36.781438 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:08:36.781465 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:08:36.781491 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:08:36.781512 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.781529 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.781539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.781549 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.781558 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.781568 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:08:36.781634 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:08:36.781643 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:08:36.781652 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.781661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.781670 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.781679 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.781688 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.781697 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.781706 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.781715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.781723 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.781731 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.781740 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.781749 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.781758 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.781774 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.781782 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.781791 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:08:36.781799 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.781808 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.781816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.781824 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.781833 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.781841 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.781849 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.781857 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.781865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.781875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.781883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.781893 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.781900 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.781909 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:08:36.781917 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:08:36.781925 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:08:36.781933 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.781940 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.781948 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.781956 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.781963 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.781971 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.781978 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.781986 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.781993 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.782001 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.782009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.782016 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.782024 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.782031 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.782038 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.782046 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:08:36.782053 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.782061 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.782116 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.782123 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.782131 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.782138 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.782146 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.782153 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.782161 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.782171 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.782180 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.782188 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.782195 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.782203 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:08:36.782210 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:08:36.782218 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:08:36.782225 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.782233 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.782239 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.782246 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.782262 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.782269 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.782276 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.782283 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.782290 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.782297 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.782304 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.782312 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.782320 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.782327 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.782334 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.782347 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:08:36.782356 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.782363 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.782370 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.782378 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.782384 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.782391 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.782398 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.782405 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.782412 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:08:36.782421 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.782428 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:36.782436 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:36.782443 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:08:36.782450 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:08:36.782456 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:08:36.782463 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:08:36.782470 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:36.782477 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:36.782484 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:36.782491 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:36.782498 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.782506 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.782514 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:36.782521 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:36.782528 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:08:36.782535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.782542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:36.782549 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:36.782556 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:36.782562 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:36.782569 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:36.782575 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:08:36.782581 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:36.782588 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:36.782595 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:36.782601 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:08:36.782608 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:36.782614 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:36.782621 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:36.782627 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:36.782852 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:08:36.782863 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:08:36.782868 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:08:36.782873 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:08:36.782879 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:08:36.782884 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:08:36.782888 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:08:36.782897 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:08:36.782906 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:08:36.782945 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.782956 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:08:36.782971 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:08:36.782992 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:08:36.782998 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:08:36.783002 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:08:36.783006 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:08:36.783011 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:08:36.783022 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:36.783029 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:36.783034 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:36.783044 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.783053 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:36.783058 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:08:36.783081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.783090 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:08:36.783095 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.783119 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:08:36.783124 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:08:36.783129 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:08:36.783132 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:08:36.783136 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:08:36.783140 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:08:36.783144 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:08:36.783148 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:08:36.783154 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:08:36.783164 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:36.783171 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:36.783175 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:36.783181 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.783187 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:08:36.783191 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:36.783215 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:08:36.783221 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.783226 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.783231 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.783235 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:08:36.783246 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:08:36.783253 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:08:36.783258 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:08:36.783262 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:08:36.783268 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167310" 2019-02-24 06:08:36.783275 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:08:36.783279 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:08:36.783284 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:08:36.783290 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:08:36.783294 wsdl: in serializeType: returning: 167310 2019-02-24 06:08:36.783301 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:08:36.783307 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:08:36.783311 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:08:36.783315 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:08:36.783320 wsdl: in serializeType: returning: 167310 2019-02-24 06:08:36.783324 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167310 2019-02-24 06:08:36.783348 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167310 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:08:36.783353 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:08:36.783359 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9196"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:08:36.783373 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:08:36.783378 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167310 2019-02-24 06:08:36.783388 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:08:36.783461 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:08:36.783400 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:08:36.783412 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:08:36.783417 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:08:36.783422 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:08:36.783426 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:08:36.783433 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:08:36.783442 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:08:36.783450 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:08:36.783455 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:08:36.783468 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:08:36.783477 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:08:36.783484 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:08:36.790929 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:08:36.790961 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:08:36.790977 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:08:36.790984 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:08:36.790990 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:08:36.790996 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:08:36.791000 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:08:36.791005 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:08:36.791010 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:08:36.791049 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:08:36.800315 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:08:36.800356 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:08:36.800363 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:08:36.800368 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:08:36.800374 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:08:36.800379 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:08:36.800385 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:08:36.800391 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:08:36.800396 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:08:36.800401 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:08:29 GMT 2019-02-24 06:08:36.800408 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:08:36.800413 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:08:36.800419 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:08:36.800431 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:08:36.800457 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:08:36.800468 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:08:36.800479 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:08:36.800483 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:08:36.800488 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:08:36.800533 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:08:36.800545 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:08:36.800552 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:08:36.800578 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:08:36.800585 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:08:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:08:36.800616 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:08:36.800626 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:08:36.800649 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:08:36.800655 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:08:36.800763 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:08:36.800860 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:08:36.800866 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:08:36.800874 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:08:36.800885 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:08:36.800908 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:08:36.800966 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:08:36.800996 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:08:36.801007 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:08:36.801015 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:08:36.801020 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:08:36.801025 nusoap_client: detail =