Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 111.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
735598-0001 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VOLVO
 Silnik:
JR T1806
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:21:59 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:22:10.553490 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:22:10.553549 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:22:10.553564 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:22:10.553583 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:22:10.553595 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:22:10.553604 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:22:10.553620 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:22:10.553635 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:22:10.553643 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:22:10.553652 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:22:10.553662 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:22:10.553674 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:22:10.553681 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:22:10.553685 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:22:10.553689 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:22:10.553693 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:22:10.553706 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:22:10.553723 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:22:10.553733 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:22:10.553739 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:22:10.553745 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:22:10.553757 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:22:10.553769 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:22:10.561728 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:22:10.561771 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:22:10.561798 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:22:10.561813 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:22:10.561823 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:22:10.561832 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:22:10.561840 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:22:10.561905 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:22:10.589450 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:22:10.589494 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:22:10.589501 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:22:10.589508 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:22:10.589514 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:22:10.589519 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:22:10.589525 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:22:10.589532 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:22:10.589537 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:22:10.589543 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:21:59 GMT 2019-08-18 23:22:10.589549 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:22:10.589554 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:22:10.589562 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:22:10.589575 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:22:10.589608 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:22:10.589653 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:22:10.597289 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:22:10.597443 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:22:10.597469 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-08-18 23:22:10.605315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.605387 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:22:10.605423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.605468 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:22:10.605499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.605513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.605550 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:22:10.605610 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:22:10.605650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.605674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.605703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.605732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613860 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.613971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.614015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.614038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.614080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.614102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621064 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:22:10.621087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621149 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.621950 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 23:22:10.622253 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.622302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.622325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.622359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.622381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.622419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.622440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.622461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.622496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.622520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:22:10.628876 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 23:22:10.628897 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:22:10.628903 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:22:10.628934 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:22:10.628978 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:22:10.628995 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:22:10.629002 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:22:10.629020 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:22:10.629025 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:22:10.629202 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:22:10.629217 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:22:10.629265 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629273 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:22:10.629295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629324 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.629333 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629348 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:22:10.629368 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.629375 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629386 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:22:10.629402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.629444 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.629460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629466 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.629484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629511 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.629519 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629529 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:22:10.629543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.629570 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:22:10.629593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629600 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:22:10.629614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629639 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.629646 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629656 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:22:10.629674 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.629681 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629690 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:22:10.629708 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.629714 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629724 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:22:10.629737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.629772 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.629788 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629794 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:22:10.629808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629833 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.629840 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629850 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:22:10.629863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.629888 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:22:10.629902 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629909 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:22:10.629922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629946 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.629953 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629963 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:22:10.629981 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.629988 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.629997 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:22:10.630015 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.630021 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630031 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:22:10.630049 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.630055 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630065 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:22:10.630077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.630115 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.630130 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.630151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630180 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630221 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.630242 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.630258 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630270 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:22:10.630280 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:22:10.630292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:22:10.630317 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:22:10.630332 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630338 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:22:10.630352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630377 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.630384 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630394 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:22:10.630411 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.630418 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630427 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:22:10.630445 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.630451 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630461 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:22:10.630478 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.630485 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630494 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:22:10.630507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.630544 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.630559 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630565 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.630585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630611 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.630618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630629 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:22:10.630642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.630667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:22:10.630682 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630688 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:22:10.630702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630726 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.630733 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630743 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:22:10.630756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.630781 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.630797 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630803 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.630820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630846 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.630853 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630863 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:22:10.630876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.630901 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:22:10.630916 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630922 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:22:10.630936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630960 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.630967 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.630977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:22:10.630989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.631014 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.631029 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631035 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.631049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631073 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.631080 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631090 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:22:10.631102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.631127 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:22:10.631142 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631148 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:22:10.631161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631187 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.631194 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631204 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:22:10.631222 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.631229 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631238 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:22:10.631251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.631280 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:22:10.631295 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631301 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.631315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631339 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.631346 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631355 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:22:10.631368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.631393 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:22:10.631408 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631415 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:22:10.631428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631452 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.631458 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631468 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:22:10.631486 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.631492 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631502 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:22:10.631515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.631544 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:22:10.631559 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631565 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.631583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631609 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.631616 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631626 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:22:10.631639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.631664 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:22:10.631678 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631685 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:22:10.631698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.631729 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631739 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:22:10.631752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.631777 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:22:10.631792 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631798 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.631811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631835 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.631842 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631852 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:22:10.631865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.631890 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:22:10.631904 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631910 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:22:10.631923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631948 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.631954 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631964 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:22:10.631977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.631992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.632002 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.632017 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632023 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.632036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632061 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.632068 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632078 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:22:10.632090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.632116 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:22:10.632131 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632137 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:22:10.632150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632175 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.632182 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632192 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:22:10.632204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.632230 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.632245 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632251 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.632264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632288 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.632295 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632305 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:22:10.632318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.632343 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:22:10.632357 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632363 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:22:10.632376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632401 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.632408 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632417 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:22:10.632430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.632455 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.632469 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632475 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.632489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632512 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.632519 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632529 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:22:10.632542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.632567 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:22:10.632590 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632596 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:22:10.632610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632635 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.632642 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632652 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:22:10.632670 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.632676 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632686 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:22:10.632698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.632727 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.632742 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632748 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.632762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632786 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.632792 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632802 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:22:10.632815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.632840 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:22:10.632855 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632861 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:22:10.632874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632898 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.632905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:22:10.632928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.632953 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.632968 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.632974 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.632987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633027 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.633034 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633044 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:22:10.633057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.633082 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:22:10.633096 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633102 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:22:10.633115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633139 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:22:10.633146 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633155 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:22:10.633167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.633192 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.633206 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633212 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.633225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633247 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633253 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633289 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.633308 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.633323 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633334 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:22:10.633343 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:22:10.633355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:22:10.633378 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:22:10.633393 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633399 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:22:10.633412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633436 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:22:10.633443 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633452 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:22:10.633464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.633488 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.633503 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633509 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.633521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633543 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633549 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.633609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.633625 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633635 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:22:10.633645 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:22:10.633657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:22:10.633680 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:22:10.633694 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633700 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:22:10.633714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633751 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:22:10.633758 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633768 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:22:10.633781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.633806 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.633821 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633827 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.633840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633863 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633870 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633906 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.633925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.633942 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633952 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:22:10.633963 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:22:10.633975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.633989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:22:10.633998 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:22:10.634026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634032 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:22:10.634045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634069 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.634076 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634085 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:22:10.634102 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.634109 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634118 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:22:10.634135 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.634141 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634150 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:22:10.634167 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.634173 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634182 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:22:10.634198 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.634205 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634213 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:22:10.634230 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.634236 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634244 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:22:10.634275 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.634281 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634291 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:22:10.634304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.634354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.634370 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634376 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.634390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634436 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.634445 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634456 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:22:10.634470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.634497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:22:10.634513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634520 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:22:10.634533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634557 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.634579 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634592 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:22:10.634611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.634618 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634628 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:22:10.634655 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.634662 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634672 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:22:10.634686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.634719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.634734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634740 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.634754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634779 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.634786 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:22:10.634808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.634834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:22:10.634848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634855 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:22:10.634868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634892 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.634899 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634909 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:22:10.634921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.634946 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.634961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.634968 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.634982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635006 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.635013 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:22:10.635036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.635061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:22:10.635076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635082 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:22:10.635095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635120 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.635127 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635136 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:22:10.635154 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.635160 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635170 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:22:10.635187 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.635193 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635203 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:22:10.635215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.635249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.635264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635270 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.635285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635309 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.635316 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:22:10.635339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.635364 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:22:10.635379 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635384 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:22:10.635398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635422 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.635429 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635438 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:22:10.635455 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.635462 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635472 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:22:10.635489 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.635496 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635505 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:22:10.635523 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.635529 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635539 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:22:10.635557 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.635563 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635573 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:22:10.635592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.635633 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.635649 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.635670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635694 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.635701 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635711 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:22:10.635725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.635740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.635750 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:22:10.635764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.635793 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.635801 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.635811 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.635823 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.635840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.635854 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.635878 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.635885 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.635895 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:22:10.635912 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.635919 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.635929 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:22:10.635946 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.635953 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.635962 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:22:10.635979 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.635986 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.635995 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:22:10.636012 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.636019 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636028 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:22:10.636046 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:22:10.636052 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636063 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:22:10.636081 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.636087 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636097 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.636114 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.636120 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636129 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:22:10.636147 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.636153 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636162 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:22:10.636180 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.636186 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636196 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:22:10.636213 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.636219 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636229 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:22:10.636242 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.636314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.636320 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:22:10.636334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.636358 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.636365 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.636375 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:22:10.636393 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.636400 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.636410 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:22:10.636427 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.636433 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.636443 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:22:10.636460 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.636467 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.636476 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:22:10.636489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.636516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.636527 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636541 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.636547 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.636562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.636635 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.636655 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:22:10.636669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.636685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.636696 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:22:10.636710 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636737 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636744 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636754 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636767 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636783 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.636797 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636822 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.636829 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636839 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:22:10.636856 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.636863 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636873 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:22:10.636890 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.636897 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636906 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:22:10.636924 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.636930 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636940 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:22:10.636957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.636964 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.636973 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:22:10.636994 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.637001 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.637012 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:22:10.637029 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.637036 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.637046 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:22:10.637063 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.637070 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.637079 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:22:10.637096 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.637103 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.637112 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:22:10.637129 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.637136 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.637145 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:22:10.637163 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.637169 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.637179 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:22:10.637191 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.637244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.637262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.637268 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:22:10.637283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.637308 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.637315 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.637325 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:22:10.637342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.637349 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.637358 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:22:10.637376 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.637382 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.637391 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:22:10.637409 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:22:10.637415 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.637425 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.637438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.637465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.637475 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637491 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.637497 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.637511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.637536 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637543 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.637553 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:22:10.637566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.637586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.637598 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:22:10.637612 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637639 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637646 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637656 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637669 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.637699 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637724 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.637731 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637740 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:22:10.637758 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.637764 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637774 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:22:10.637791 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.637798 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637807 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:22:10.637824 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.637830 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637840 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:22:10.637857 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.637864 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637873 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:22:10.637890 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.637897 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637906 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:22:10.637923 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.637930 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637939 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:22:10.637956 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.637963 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.637973 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:22:10.637990 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.637997 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.638007 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:22:10.638024 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638031 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.638040 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:22:10.638057 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.638063 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.638073 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:22:10.638090 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.638096 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.638106 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:22:10.638119 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.638175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.638191 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638219 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638226 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638236 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638249 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638265 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.638279 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638305 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.638311 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638321 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:22:10.638339 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.638346 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638355 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:22:10.638373 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.638379 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638389 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:22:10.638406 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.638412 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638421 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:22:10.638438 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.638445 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638454 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:22:10.638471 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.638477 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638487 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:22:10.638504 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.638510 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638519 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:22:10.638537 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.638543 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638553 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:22:10.638570 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.638581 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638592 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:22:10.638610 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.638617 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638626 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:22:10.638644 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.638650 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638659 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:22:10.638677 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.638684 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638693 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:22:10.638710 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.638717 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:22:10.638743 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.638750 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638759 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:22:10.638772 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.638856 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.638863 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:22:10.638879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.638903 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.638910 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.638920 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:22:10.638933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.638948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.638959 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.638974 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.638980 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.638994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639018 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.639025 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639035 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:22:10.639048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.639073 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:22:10.639088 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639094 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:22:10.639108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639132 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.639139 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:22:10.639167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.639174 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639184 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:22:10.639201 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.639207 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639217 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:22:10.639234 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:22:10.639240 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639250 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:22:10.639262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.639299 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:22:10.639314 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639320 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.639334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639358 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:22:10.639365 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639375 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:22:10.639388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.639403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.639412 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:22:10.639426 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:22:10.639454 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639461 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:22:10.639470 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639483 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:22:10.639500 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.639514 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639539 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.639545 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639555 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:22:10.639573 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.639589 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639600 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:22:10.639618 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.639625 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639634 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:22:10.639652 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:22:10.639659 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639668 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:22:10.639685 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.639692 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639701 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:22:10.639718 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.639725 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639734 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:22:10.639752 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.639791 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639813 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:22:10.639843 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.639854 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639872 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:22:10.639900 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.639911 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639927 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:22:10.639956 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.639966 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.639982 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:22:10.640005 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:22:10.640083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.640116 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640126 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:22:10.640155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640199 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.640218 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640257 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:22:10.640303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.640337 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.640354 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640361 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.640376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640401 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:22:10.640408 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640418 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:22:10.640431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.640466 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:22:10.640480 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:22:10.640506 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:22:10.640513 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:22:10.640523 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:22:10.640540 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:22:10.640548 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:22:10.640558 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:22:10.640586 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:22:10.640593 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:22:10.640604 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:22:10.640617 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:22:10.640641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.640658 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640664 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:22:10.640677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640701 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.640708 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640718 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:22:10.640735 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.640743 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640753 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:22:10.640770 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.640777 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640786 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:22:10.640798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.640832 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.640847 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640853 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.640866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640890 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.640897 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640920 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:22:10.640932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.640947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.640956 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:22:10.640970 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.640995 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641002 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641011 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641024 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641039 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.641052 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641077 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.641083 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641093 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:22:10.641110 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.641116 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641125 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:22:10.641142 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.641148 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641157 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:22:10.641174 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.641180 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641189 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:22:10.641206 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.641212 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641221 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:22:10.641238 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.641244 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641253 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:22:10.641270 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.641276 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641285 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:22:10.641302 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.641308 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641317 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:22:10.641333 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.641339 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641349 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:22:10.641361 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.641404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.641421 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641427 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:22:10.641441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641465 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.641471 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641481 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:22:10.641497 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.641503 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641513 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:22:10.641529 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.641535 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641544 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:22:10.641561 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.641567 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641595 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:22:10.641614 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.641621 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641631 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:22:10.641644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.641684 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.641699 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641705 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.641720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641744 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641750 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641788 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.641819 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.641836 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641851 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:22:10.641862 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:22:10.641874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:22:10.641898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:22:10.641925 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641931 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:22:10.641945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641968 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.641974 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.641984 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:22:10.641996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.642020 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.642034 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642040 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.642053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642076 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:22:10.642083 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642092 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:22:10.642105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.642129 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:22:10.642143 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642149 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:22:10.642161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642185 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.642191 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642200 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:22:10.642213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.642242 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.642257 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642262 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.642275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642299 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642305 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642315 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:22:10.642327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.642342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.642352 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:22:10.642365 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642390 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642396 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642406 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642418 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.642452 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642476 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.642483 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642492 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:22:10.642509 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.642515 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642524 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:22:10.642541 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.642547 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642556 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:22:10.642572 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.642597 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642607 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:22:10.642626 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.642633 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642642 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:22:10.642660 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:22:10.642667 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642676 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:22:10.642693 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:22:10.642700 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642709 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:22:10.642726 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:22:10.642733 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642746 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:22:10.642764 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:22:10.642771 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642781 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:22:10.642798 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.642805 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642828 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:22:10.642846 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.642853 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642863 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:22:10.642880 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.642886 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642895 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:22:10.642912 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.642919 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.642941 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:22:10.642953 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.643015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.643034 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643040 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:22:10.643198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643222 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.643229 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643239 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:22:10.643251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.643276 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.643291 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643296 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.643314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643338 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.643344 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643354 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:22:10.643366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.643391 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:22:10.643405 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643411 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:22:10.643425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643447 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.643454 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643463 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:22:10.643480 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.643486 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643495 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:22:10.643511 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.643517 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643526 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:22:10.643542 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.643548 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643557 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:22:10.643569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.643625 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.643640 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643647 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.643665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643690 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.643697 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643707 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:22:10.643720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.643735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.643745 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:22:10.643758 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.643784 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.643791 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.643801 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.643814 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.643830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.643844 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.643872 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.643879 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.643889 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:22:10.643919 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.643925 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.643934 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:22:10.643951 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.643957 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.643966 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:22:10.643995 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.644002 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.644012 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:22:10.644029 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.644036 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.644045 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:22:10.644063 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.644069 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.644079 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:22:10.644096 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:22:10.644103 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.644112 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:22:10.644125 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.644163 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.644180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644186 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:22:10.644204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644228 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.644235 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644245 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:22:10.644262 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.644269 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644278 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:22:10.644295 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.644302 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644311 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:22:10.644328 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.644335 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644344 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:22:10.644361 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.644368 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644377 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:22:10.644394 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.644401 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644410 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:22:10.644427 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.644433 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644442 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:22:10.644459 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.644466 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644479 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:22:10.644492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.644544 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.644559 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644566 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:22:10.644585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644611 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:22:10.644618 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:22:10.644641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.644667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:22:10.644683 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:22:10.644690 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:22:10.644705 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:22:10.644721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644727 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:22:10.644740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644763 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.644783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:22:10.644799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.644810 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:22:10.644820 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:22:10.644837 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.644843 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:22:10.644854 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:22:10.644870 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:22:10.644876 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:22:10.644886 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:22:10.644902 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.644922 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:22:10.644931 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.644947 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.644954 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:22:10.644963 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.644993 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.644999 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:22:10.645009 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.645026 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.645032 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:22:10.645047 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.645064 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:22:10.645071 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:22:10.645081 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:22:10.645097 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:22:10.645139 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:22:10.645155 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:22:10.645383 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.645398 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:22:10.645420 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.645453 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:22:10.645464 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:22:10.645478 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:22:10.645503 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.645511 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:22:10.645521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.645539 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.645546 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:22:10.645555 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.645571 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:22:10.645583 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:22:10.645594 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:22:10.645609 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:22:10.645646 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.645675 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:22:10.645702 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.645728 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:22:10.645755 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.645780 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:22:10.645806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.645839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:22:10.645865 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.645903 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:22:10.645928 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.645953 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:22:10.645977 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:22:10.646001 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:22:10.646026 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:22:10.646051 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:22:10.646076 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:22:10.646100 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:22:10.646125 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.646150 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:22:10.646175 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.646200 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:22:10.646238 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.646264 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:22:10.646289 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.646315 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:22:10.646341 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.646368 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:22:10.646394 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.646419 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:22:10.646445 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.646471 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:22:10.646498 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.646523 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:22:10.646554 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.646585 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:22:10.646612 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.646637 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:22:10.646663 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.646689 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:22:10.646715 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.646742 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:22:10.646768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.646794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:22:10.646820 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.646847 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:22:10.646872 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.646898 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:22:10.646923 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.646949 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:22:10.646975 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:22:10.647000 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:22:10.647025 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.647051 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:22:10.647076 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.647102 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:22:10.647128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.647153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:22:10.647179 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.647204 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:22:10.647229 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.647259 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:22:10.647284 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.647313 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:22:10.647340 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.647366 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:22:10.647392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.647419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:22:10.647445 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647462 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647487 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:22:10.647512 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647529 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647545 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647571 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:22:10.647601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647634 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:22:10.647701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:22:10.647800 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647825 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.647850 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647875 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.647901 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647923 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647948 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.647974 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.647990 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648015 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.648041 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648067 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.648092 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648118 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:22:10.648143 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648168 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.648194 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648219 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.648244 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648261 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648286 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:22:10.648312 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648337 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.648362 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648388 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:22:10.648413 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648438 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:22:10.648463 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648490 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:22:10.648516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648532 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648588 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.648677 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648694 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648735 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.648760 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648786 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.648812 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648828 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648844 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648870 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.648895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.648986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.649011 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649028 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649044 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649062 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649088 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.649113 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649130 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649146 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649162 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649189 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.649214 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649245 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.649270 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649286 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649303 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649319 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649344 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:22:10.649369 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649394 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:22:10.649419 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649436 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649452 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649477 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.649503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:22:10.649624 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649650 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:22:10.649677 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649702 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.649728 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649753 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.649778 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649795 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649812 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649828 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.649884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649900 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649917 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649933 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649982 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.649999 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:22:10.650049 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650066 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650118 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:22:10.650173 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650194 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650211 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650241 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:22:10.650266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650283 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650340 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:22:10.650365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:22:10.650465 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650491 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.650516 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650547 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.650578 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650596 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650637 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.650661 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650678 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650703 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.650728 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650753 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.650778 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650803 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:22:10.650828 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650854 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.650879 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650904 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:22:10.650929 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650946 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.650974 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:22:10.651001 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651026 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.651051 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651089 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:22:10.651131 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651161 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:22:10.651186 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651210 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:22:10.651265 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651299 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651332 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.651617 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651633 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651649 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651674 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.651699 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651725 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.651750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651767 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651783 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651808 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.651833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:22:10.651949 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651966 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651982 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.651998 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652023 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.652048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652065 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652081 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652110 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.652165 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652189 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:22:10.652213 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652229 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652244 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652260 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652284 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:22:10.652308 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652332 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:22:10.652356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652388 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652412 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.652436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:22:10.652547 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652572 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:22:10.652603 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652627 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:22:10.652652 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652676 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:22:10.652701 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652717 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652732 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652777 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.652802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652818 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652833 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652849 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652864 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:22:10.652935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:22:10.652964 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.653018 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.653065 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.653111 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.653157 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.653201 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.653246 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:22:10.653291 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:22:10.653336 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:22:10.653381 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.653425 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.653470 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.653515 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.653559 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.653611 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.653657 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.653703 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.653747 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.653792 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.653837 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.653883 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.653928 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.653987 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.654041 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.654093 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.654139 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:22:10.654185 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.654230 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.654277 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.654324 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.654377 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.654428 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.654474 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.654521 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.654587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.654635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.654682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.654734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.654781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.654826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.654873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:22:10.654959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:22:10.655019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:22:10.655063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.655107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.655150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.655193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.655235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.655279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.655322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.655366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.655408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.655452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.655496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.655539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.655651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.655702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.655758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.655809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.655855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:22:10.655901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.655958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.656015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.656061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.656105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.656152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.656194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.656239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.656289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.656333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.656377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.656421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.656464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.656506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.656548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:22:10.656614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:22:10.656674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:22:10.656720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.656771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.656817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.656864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.656910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.656957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.657004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.657050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.657124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.657169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.657250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.657484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.657550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.657603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.657662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.657713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.657758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:22:10.657804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.657849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.657895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.657942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.658018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.658080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.658127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.658175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.658229 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:22:10.658254 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.658313 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.658367 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.658425 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.658492 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.658545 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.658603 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:22:10.658655 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:22:10.658707 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:22:10.658760 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.658816 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.658883 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.658935 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.658988 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.659039 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.659092 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.659144 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.659225 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.659279 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.659331 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.659384 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.659449 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.659499 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.659549 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.659620 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.659884 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:22:10.659938 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.659990 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.660055 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.660105 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.660155 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.660205 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.660268 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.660334 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.660394 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:22:10.660417 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.660470 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.660523 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.660580 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.660638 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.660706 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.660759 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:22:10.660816 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:22:10.660868 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:22:10.660921 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.660973 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.661039 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.661103 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.661153 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.661203 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.661259 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.661310 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.661361 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.661411 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.661475 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.661590 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.661811 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.661871 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.661959 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.662017 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.662075 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:22:10.662141 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.662194 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.662246 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.662299 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.662355 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.662408 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.662460 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.662527 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.662594 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:22:10.662617 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.662666 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.662713 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.662761 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.662807 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.662863 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.662910 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:22:10.662957 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:22:10.663240 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:22:10.663299 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.663346 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.663393 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.663444 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.663492 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.663539 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.663595 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.663643 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.663702 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.663749 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.663795 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.663842 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.663889 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.663936 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.663982 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.664042 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.664087 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:22:10.664147 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.664192 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.664237 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.664282 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.664327 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.664371 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.664417 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.664465 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.664519 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:22:10.664539 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.664619 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.664673 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.664722 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.664771 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.664820 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.664868 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:22:10.664921 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:22:10.664970 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:22:10.665020 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.665082 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.665129 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.665181 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.665228 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.665275 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.665322 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.665369 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.665416 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.665463 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.665511 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.665562 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.665630 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.665683 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.665732 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.665781 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.665831 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:22:10.665883 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.665932 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.665981 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.666042 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.666090 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.666137 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.666183 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.666236 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.666285 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:22:10.666301 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:22:10.666328 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:22:10.666354 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:22:10.666380 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:22:10.666405 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:22:10.666425 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.666439 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.666447 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.666457 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.666466 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.666474 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.666482 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:22:10.666489 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:22:10.666498 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:22:10.666505 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.666513 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.666521 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.666529 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.666537 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.666545 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.666552 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.666583 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.666591 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.666599 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.666607 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.666615 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.666623 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.666631 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.666639 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.666647 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.666655 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:22:10.666662 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.666670 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.666677 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.666685 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.666693 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.666700 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.666708 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.666716 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.666725 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.666735 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.666743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.666751 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.666759 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.666771 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.666778 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:22:10.666786 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:22:10.666794 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:22:10.666801 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.666809 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.666817 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.666824 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.666832 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.666839 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.666847 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.666855 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.666862 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.666869 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.666876 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.666883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.666891 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.666898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.666905 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.666912 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.666920 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:22:10.666927 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.666934 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.666941 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.666949 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.666957 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.666964 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.666971 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.666980 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.666987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.666997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.667004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.667011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.667019 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.667026 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.667045 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:22:10.667052 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:22:10.667059 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:22:10.667066 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.667072 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.667079 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.667086 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.667093 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.667100 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.667107 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.667113 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.667120 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.667127 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.667134 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.667141 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.667149 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.667156 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.667166 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.667173 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.667180 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:22:10.667186 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.667193 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.667199 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.667206 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.667213 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.667219 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.667226 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.667232 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.667239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:22:10.667247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.667254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:22:10.667260 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:22:10.667267 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:22:10.667273 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:22:10.667280 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:22:10.667286 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:22:10.667294 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:22:10.667301 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:22:10.667308 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:22:10.667314 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:22:10.667321 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:22:10.667328 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.667334 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.667341 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:22:10.667347 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:22:10.667354 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:22:10.667360 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:22:10.667366 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.667373 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:22:10.667380 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:22:10.667386 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:22:10.667392 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:22:10.667399 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:22:10.667405 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:22:10.667411 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:22:10.667417 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:22:10.667423 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:22:10.667430 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:22:10.667437 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:22:10.667443 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:22:10.667449 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:22:10.667456 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:22:10.667711 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:22:10.667723 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:22:10.667728 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:22:10.667732 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:22:10.667739 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:22:10.667743 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:22:10.667748 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:22:10.667757 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:22:10.667765 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:22:10.667805 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.667812 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:22:10.667825 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:22:10.667846 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:22:10.667852 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:22:10.667857 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:22:10.667860 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:22:10.667866 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:22:10.667875 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:22:10.667882 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:22:10.667887 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:22:10.667897 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.667906 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:22:10.667910 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:22:10.667933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.667942 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:22:10.667947 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.667971 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:22:10.667976 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:22:10.667980 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:22:10.667984 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:22:10.667988 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:22:10.667991 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:22:10.667996 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:22:10.668001 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:22:10.668007 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:22:10.668017 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:22:10.668023 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:22:10.668027 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:22:10.668033 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.668039 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:22:10.668043 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:22:10.668066 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:22:10.668072 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.668076 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.668082 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.668086 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:22:10.668096 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:22:10.668104 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:22:10.668108 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:22:10.668113 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:22:10.668119 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167310" 2019-08-18 23:22:10.668126 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:22:10.668130 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:22:10.668135 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:22:10.668141 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:22:10.668146 wsdl: in serializeType: returning: 167310 2019-08-18 23:22:10.668152 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:22:10.668159 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:22:10.668163 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:22:10.668167 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:22:10.668172 wsdl: in serializeType: returning: 167310 2019-08-18 23:22:10.668176 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167310 2019-08-18 23:22:10.668195 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167310 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:22:10.668202 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:22:10.668208 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1479"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:22:10.668222 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:22:10.668227 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167310 2019-08-18 23:22:10.668236 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:22:10.668309 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:22:10.668248 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:22:10.668259 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:22:10.668265 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:22:10.668269 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:22:10.668273 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:22:10.668280 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:22:10.668289 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:22:10.668297 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:22:10.668303 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:22:10.668315 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:22:10.668324 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:22:10.668331 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:22:10.676136 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:22:10.676161 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:22:10.676174 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:22:10.676180 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:22:10.676186 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:22:10.676190 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:22:10.676198 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:22:10.676203 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:22:10.676208 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:22:10.676234 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:22:10.685847 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:22:10.685871 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:22:10.685878 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:22:10.685884 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:22:10.685890 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:22:10.685895 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:22:10.685905 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:22:10.685924 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:22:10.685930 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:22:10.685935 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:21:59 GMT 2019-08-18 23:22:10.685942 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:22:10.685947 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:22:10.685953 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:22:10.685963 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:22:10.685991 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:22:10.686042 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:22:10.686057 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:22:10.686064 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:22:10.686072 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:22:10.686132 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:22:10.686150 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:22:10.686159 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:22:10.686198 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:22:10.686214 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:21:59 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:22:10.686259 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:22:10.686276 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:22:10.686320 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:22:10.686330 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:22:10.686444 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:22:10.686542 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:22:10.686548 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:22:10.686557 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:22:10.686568 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:22:10.686601 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:22:10.686657 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:22:10.686684 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:22:10.686696 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:22:10.686706 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:22:10.686713 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:22:10.686721 nusoap_client: detail =