Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 111.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
735598-0001 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VOLVO
 Silnik:
JR T1806
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:55 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:05:07.210052 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:05:07.210106 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:05:07.210121 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:05:07.210137 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:05:07.210146 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:05:07.210154 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:05:07.210168 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:05:07.210176 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:05:07.210182 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:05:07.210192 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:05:07.210199 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:05:07.210210 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:05:07.210216 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:05:07.210221 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:05:07.210225 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:05:07.210228 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:05:07.210240 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:05:07.210256 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:05:07.210264 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:05:07.210270 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:05:07.210276 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:05:07.210285 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:05:07.210293 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:05:07.218231 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:05:07.218269 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:05:07.218297 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:05:07.218306 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:05:07.218313 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:05:07.218318 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:05:07.218323 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:05:07.218353 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:05:07.239469 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:05:07.239488 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:05:07.239495 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:05:07.239501 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:05:07.239506 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:05:07.239512 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:05:07.239518 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:05:07.239524 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:05:07.239534 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:05:07.239541 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:55 GMT 2019-04-25 00:05:07.239546 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:05:07.239552 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:05:07.239558 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:05:07.239570 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:05:07.239602 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:05:07.247141 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:05:07.247439 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:05:07.247459 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 00:05:07.254840 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:05:07.254894 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:05:07.254996 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:05:07.255472 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:05:07.255536 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 00:05:07.262784 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:05:07.262903 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:05:07.262929 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-25 00:05:07.262984 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:05:07.263136 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:05:07.263202 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:05:07.263222 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:05:07.270427 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:05:07.270458 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:05:07.270694 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:05:07.270731 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:05:07.270781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:05:07.270809 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:05:07.270866 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:05:07.270938 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:05:07.271010 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:05:07.271068 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:05:07.271101 soap_transport_http: read buffer of 4144 bytes 2019-04-25 00:05:07.276794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:05:07.276858 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 00:05:07.276891 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:05:07.276903 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:05:07.277099 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:05:07.277154 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:05:07.277178 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:05:07.277191 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:05:07.277222 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:05:07.277232 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:05:07.277484 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:05:07.277510 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:05:07.277595 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.277611 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:05:07.277649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.277707 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.277723 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.277750 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:05:07.277789 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.277804 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.277825 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:05:07.277854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.277901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.277923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.277954 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.277966 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.277998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278052 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.278065 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:05:07.278112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.278162 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:05:07.278191 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278202 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:05:07.278231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278278 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.278291 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278310 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:05:07.278343 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.278355 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278372 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:05:07.278413 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.278426 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278445 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:05:07.278469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.278530 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.278559 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278571 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:05:07.278599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278647 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.278660 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278679 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:05:07.278705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.278752 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:05:07.278781 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278792 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:05:07.278818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278863 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.278877 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278893 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:05:07.278916 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.278928 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278947 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:05:07.278969 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.278977 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.278992 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:05:07.279027 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.279038 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279057 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:05:07.279083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.279136 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.279154 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279161 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.279180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279206 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279213 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279259 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:05:07.279286 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:05:07.279306 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279319 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:05:07.279329 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:05:07.279342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:05:07.279380 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:05:07.279411 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279419 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:05:07.279445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279475 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.279483 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279493 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:05:07.279507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.279534 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.279550 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279557 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.279572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279600 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.279607 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279621 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:05:07.279638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.279678 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:05:07.279704 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279714 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:05:07.279745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279787 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.279798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279814 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:05:07.279836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.279878 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.279904 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279912 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.279930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279970 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.279979 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.279991 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:05:07.280011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.280043 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:05:07.280060 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280066 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:05:07.280081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280108 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.280115 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280126 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:05:07.280144 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.280151 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280162 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:05:07.280175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.280204 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:05:07.280220 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280227 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.280242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280267 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.280276 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280291 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:05:07.280306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.280332 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:05:07.280348 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280355 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:05:07.280369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280396 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.280410 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280420 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:05:07.280441 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.280448 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280462 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:05:07.280476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.280524 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:05:07.280549 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280562 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.280590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280633 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.280644 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280660 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:05:07.280682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.280722 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:05:07.280741 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280751 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:05:07.280775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280809 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.280821 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280834 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:05:07.280847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.280874 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:05:07.280890 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280897 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.280911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280937 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.280945 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280954 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:05:07.280968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.280983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.280994 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:05:07.281009 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281015 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:05:07.281030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281055 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.281063 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281073 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:05:07.281086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.281111 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.281127 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281133 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.281148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281174 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.281181 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281191 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:05:07.281204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.281229 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:05:07.281244 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281251 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:05:07.281265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281297 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.281305 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281316 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:05:07.281329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.281355 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.281370 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281377 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.281391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281424 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.281431 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281442 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:05:07.281455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.281480 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:05:07.281496 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281503 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:05:07.281518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281544 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.281551 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281561 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:05:07.281574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.281599 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.281615 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281622 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.281636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281661 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.281668 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281678 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:05:07.281692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.281717 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:05:07.281732 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281739 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:05:07.281753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281778 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.281785 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281795 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:05:07.281813 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.281820 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281830 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:05:07.281843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.281872 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.281889 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281895 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.281909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281935 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.281942 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281952 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:05:07.281965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.281981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.281991 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:05:07.282006 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282012 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:05:07.282027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282052 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.282059 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:05:07.282082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.282107 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.282122 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282129 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.282143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282169 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.282176 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282186 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:05:07.282199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.282224 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:05:07.282240 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282246 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:05:07.282265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282310 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:05:07.282324 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282338 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:05:07.282353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.282379 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.282396 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282411 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.282427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282452 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282459 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:05:07.282521 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:05:07.282538 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282550 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:05:07.282561 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:05:07.282573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:05:07.282600 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:05:07.282615 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282622 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:05:07.282636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282663 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:05:07.282670 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282681 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:05:07.282694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.282720 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.282736 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282742 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.282756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282781 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282787 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282826 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:05:07.282847 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:05:07.282864 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282875 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:05:07.282885 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:05:07.282897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:05:07.282922 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:05:07.282937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282945 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:05:07.282959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.282985 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.282992 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283002 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:05:07.283021 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.283029 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283039 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:05:07.283058 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.283065 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283076 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:05:07.283094 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.283101 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283111 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:05:07.283129 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.283136 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283146 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:05:07.283164 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.283171 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283181 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:05:07.283199 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.283206 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283215 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:05:07.283228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.283285 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.283303 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283310 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.283325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283350 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.283358 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:05:07.283381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.283412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:05:07.283428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283435 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:05:07.283449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283475 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.283482 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283492 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:05:07.283510 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.283518 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283528 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:05:07.283546 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.283553 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283563 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:05:07.283576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.283609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.283624 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283631 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.283645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283670 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.283679 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283689 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:05:07.283702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.283729 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:05:07.283744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283751 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:05:07.283765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283790 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.283798 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283808 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:05:07.283821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.283846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.283862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283868 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.283883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283909 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.283916 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283927 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:05:07.283942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.283968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.283989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:05:07.284011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284018 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:05:07.284033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284060 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.284067 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284077 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:05:07.284099 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.284108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:05:07.284138 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.284145 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284156 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:05:07.284169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.284203 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.284219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284226 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.284241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284267 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.284275 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284289 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:05:07.284303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.284329 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:05:07.284345 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284351 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:05:07.284366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284392 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.284406 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284417 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:05:07.284437 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.284444 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284454 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:05:07.284472 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.284479 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284489 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:05:07.284507 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.284514 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284525 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:05:07.284543 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.284550 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284560 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:05:07.284573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.284616 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.284634 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284645 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.284667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284695 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.284702 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284713 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:05:07.284726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.284742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.284753 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:05:07.284767 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.284799 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.284806 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.284817 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.284830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.284848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.284863 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.284888 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.284900 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.284919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:05:07.284953 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.284962 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.284973 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:05:07.284993 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.285000 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285011 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:05:07.285029 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.285037 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285050 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:05:07.285069 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.285079 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285097 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:05:07.285129 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:05:07.285137 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285148 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:05:07.285167 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.285175 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285185 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.285203 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.285211 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285224 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:05:07.285243 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.285250 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285260 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:05:07.285282 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.285290 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285301 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:05:07.285315 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.285387 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.285394 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:05:07.285415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.285442 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.285449 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.285460 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:05:07.285478 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.285485 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.285495 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:05:07.285512 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.285519 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.285529 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:05:07.285547 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.285554 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.285563 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:05:07.285576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.285604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.285614 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285630 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.285637 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.285651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.285677 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285685 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.285695 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:05:07.285708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.285723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.285733 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:05:07.285747 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285775 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285783 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285793 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.285837 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285863 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.285871 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285881 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:05:07.285899 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.285906 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285917 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:05:07.285935 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.285942 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285952 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:05:07.285970 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.285977 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.285987 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:05:07.286005 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.286012 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.286022 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:05:07.286040 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.286047 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.286057 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:05:07.286075 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.286082 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.286091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:05:07.286110 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.286116 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.286126 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:05:07.286144 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.286151 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.286162 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:05:07.286179 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.286186 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.286196 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:05:07.286214 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.286221 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.286231 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:05:07.286244 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.286306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.286326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.286333 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:05:07.286348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.286374 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.286381 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.286391 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:05:07.286415 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.286422 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.286433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:05:07.286451 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.286458 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.286468 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:05:07.286486 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:05:07.286494 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.286504 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.286517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.286544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.286560 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.286589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.286600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.286627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.286675 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.286688 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.286706 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:05:07.286730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.286756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.286775 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:05:07.286792 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.286822 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.286830 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.286841 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.286854 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.286871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.286885 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.286912 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.286919 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.286930 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:05:07.286948 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.286955 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.286965 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:05:07.286988 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.286995 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.287006 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:05:07.287025 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.287036 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.287053 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:05:07.287087 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.287099 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.287117 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:05:07.287150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.287161 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.287181 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:05:07.287214 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.287227 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.287246 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:05:07.287280 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.287295 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.287313 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:05:07.287346 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.287358 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.287374 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:05:07.287409 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.287421 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.287439 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:05:07.287472 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.287485 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.287504 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:05:07.287538 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.287549 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.287565 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:05:07.287587 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.287696 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.287720 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.287755 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.287763 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.287774 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.287788 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.287812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.287841 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.287895 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.287909 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.287926 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:05:07.287953 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.287964 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.287976 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:05:07.287999 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.288011 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288030 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:05:07.288063 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.288076 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288095 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:05:07.288124 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.288132 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288143 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:05:07.288162 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.288170 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288181 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:05:07.288199 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.288210 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288228 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:05:07.288261 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.288274 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288292 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:05:07.288318 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.288330 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288343 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:05:07.288367 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.288379 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288393 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:05:07.288436 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.288449 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288467 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:05:07.288498 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.288510 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288527 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:05:07.288548 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.288556 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288566 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:05:07.288585 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.288592 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288602 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:05:07.288615 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.288730 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.288743 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:05:07.288777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.288821 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.288833 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.288849 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:05:07.288864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.288881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.288891 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288908 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.288915 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.288930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.288958 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.288965 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.288975 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:05:07.288989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.289015 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:05:07.289031 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289037 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:05:07.289057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289085 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.289092 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289102 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:05:07.289121 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.289128 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289138 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:05:07.289164 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.289176 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289194 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:05:07.289226 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:05:07.289238 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289256 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:05:07.289282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.289354 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:05:07.289382 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289393 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.289434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289483 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:05:07.289496 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289515 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:05:07.289539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.289566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.289586 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:05:07.289613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:05:07.289665 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:05:07.289678 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:05:07.289696 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:05:07.289712 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:05:07.289739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.289767 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.289801 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.289814 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.289831 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:05:07.289853 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.289865 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.289884 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:05:07.289919 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.289931 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.289957 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:05:07.289990 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:05:07.290003 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.290023 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:05:07.290059 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.290072 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.290091 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:05:07.290125 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.290137 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.290156 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:05:07.290190 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.290203 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.290222 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:05:07.290258 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.290272 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.290291 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:05:07.290325 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.290336 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.290353 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:05:07.290385 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.290397 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.290423 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:05:07.290447 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:05:07.290536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.290570 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.290581 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:05:07.290614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.290665 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.290678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.290697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:05:07.290722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.290750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.290769 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.290798 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.290809 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.290835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.290888 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:05:07.290901 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.290921 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:05:07.290945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.290969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.290988 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:05:07.291013 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:05:07.291064 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:05:07.291076 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:05:07.291094 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:05:07.291126 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:05:07.291138 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:05:07.291156 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:05:07.291190 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:05:07.291202 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:05:07.291221 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:05:07.291246 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:05:07.291290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.291321 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.291333 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:05:07.291367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.291425 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.291439 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.291458 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:05:07.291494 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.291507 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.291525 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:05:07.291559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.291571 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.291590 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:05:07.291616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.291657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.291678 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.291707 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.291719 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.291745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.291793 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.291806 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.291825 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:05:07.291849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.291876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.291895 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:05:07.291921 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.291979 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.291991 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292009 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292036 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.292094 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292143 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.292157 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292176 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:05:07.292211 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.292224 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292244 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:05:07.292279 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.292293 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292312 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:05:07.292347 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.292360 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292379 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:05:07.292421 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.292434 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292453 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:05:07.292487 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.292500 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292527 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:05:07.292564 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.292578 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292598 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:05:07.292633 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.292646 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292666 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:05:07.292701 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.292714 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292733 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:05:07.292759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.292845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.292880 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.292892 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:05:07.292927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.292979 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.292992 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293012 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:05:07.293050 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.293064 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293081 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:05:07.293113 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.293126 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293145 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:05:07.293178 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.293191 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293210 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:05:07.293244 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.293257 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293276 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:05:07.293304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.293386 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.293425 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293438 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.293472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293520 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293533 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293608 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:05:07.293650 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:05:07.293684 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293705 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:05:07.293726 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:05:07.293753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:05:07.293802 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:05:07.293831 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293842 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:05:07.293870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293919 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.293932 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.293951 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:05:07.293978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.294029 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.294059 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294071 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.294106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294159 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:05:07.294172 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294190 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:05:07.294217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.294265 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:05:07.294296 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294307 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:05:07.294335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294386 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.294407 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294428 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:05:07.294457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.294507 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.294537 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294549 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.294583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294632 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.294645 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294665 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:05:07.294693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.294723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.294744 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:05:07.294772 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.294827 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.294841 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.294861 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.294887 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.294917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.294946 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.294996 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.295012 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295031 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:05:07.295067 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.295080 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295099 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:05:07.295136 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.295148 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295167 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:05:07.295203 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.295216 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295244 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:05:07.295281 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.295294 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295313 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:05:07.295348 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:05:07.295362 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295381 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:05:07.295425 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:05:07.295439 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295458 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:05:07.295494 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:05:07.295507 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295527 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:05:07.295564 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:05:07.295577 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295595 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:05:07.295629 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.295642 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295660 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:05:07.295693 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.295706 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295725 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:05:07.295761 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.295774 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295793 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:05:07.295829 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.295842 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.295861 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:05:07.295889 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.296009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.296047 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296060 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:05:07.296097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296155 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.296169 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296190 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:05:07.296217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.296267 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.296297 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296309 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.296336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296387 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.296407 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296429 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:05:07.296456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.296507 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:05:07.296537 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296549 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:05:07.296577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296627 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.296641 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296660 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:05:07.296694 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.296707 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296741 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:05:07.296779 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.296792 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296812 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:05:07.296847 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.296861 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296881 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:05:07.296908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.296956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.296979 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297010 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.297022 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.297049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.297099 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297113 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.297133 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:05:07.297160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.297188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.297210 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:05:07.297239 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297303 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297318 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297338 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297366 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.297440 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297490 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.297503 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297522 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:05:07.297558 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.297571 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297590 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:05:07.297626 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.297639 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297659 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:05:07.297694 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.297708 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297728 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:05:07.297764 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.297776 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297796 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:05:07.297829 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.297842 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297861 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:05:07.297896 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:05:07.297910 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.297929 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:05:07.297956 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.298032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.298068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298080 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:05:07.298109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298160 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.298174 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298194 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:05:07.298229 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.298241 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298261 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:05:07.298295 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.298308 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298328 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:05:07.298364 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.298377 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298396 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:05:07.298441 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.298454 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298473 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:05:07.298508 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.298522 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298542 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:05:07.298576 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.298589 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298608 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:05:07.298642 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.298655 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298674 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:05:07.298702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.298808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.298839 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298852 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:05:07.298881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298930 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:05:07.298944 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.298963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:05:07.298988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.299024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.299048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:05:07.299082 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:05:07.299095 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:05:07.299116 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:05:07.299148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.299160 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:05:07.299188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.299235 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:05:07.299274 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:05:07.299309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.299330 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:05:07.299350 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:05:07.299384 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.299397 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:05:07.299425 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:05:07.299458 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:05:07.299495 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:05:07.299515 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:05:07.299551 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.299564 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:05:07.299584 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.299619 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.299632 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:05:07.299652 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.299687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.299700 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:05:07.299719 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.299751 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.299763 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:05:07.299782 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.299815 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:05:07.299828 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:05:07.299847 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:05:07.299881 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:05:07.299893 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:05:07.299912 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:05:07.299946 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.299958 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:05:07.299976 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.300008 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:05:07.300021 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:05:07.300040 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:05:07.300074 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.300086 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:05:07.300106 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.300140 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.300152 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:05:07.300458 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.300491 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:05:07.300501 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:05:07.300518 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:05:07.300537 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:05:07.300588 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.300634 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:05:07.300680 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.300734 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:05:07.300786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.300830 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:05:07.300883 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.300936 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:05:07.300983 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.301030 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:05:07.301084 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:05:07.301137 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:05:07.301184 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:05:07.301229 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:05:07.301282 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:05:07.301334 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:05:07.301383 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.301438 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:05:07.301490 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.301536 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:05:07.301581 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.301626 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:05:07.301670 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.301714 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:05:07.301759 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.301811 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:05:07.301864 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.301910 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:05:07.301956 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.302002 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:05:07.302046 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.302093 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:05:07.302138 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.302181 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:05:07.302226 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.302274 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:05:07.302321 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.302366 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:05:07.302419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.302466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:05:07.302512 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.302564 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:05:07.302610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.302656 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:05:07.302700 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.302749 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:05:07.302801 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:05:07.302859 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:05:07.302911 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.302964 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:05:07.303013 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.303066 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:05:07.303112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.303163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:05:07.303213 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.303258 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:05:07.303306 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.303358 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:05:07.303414 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.303462 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:05:07.303508 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.303561 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:05:07.303612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.303661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:05:07.303713 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.303746 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.303791 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:05:07.303836 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.303865 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.303893 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.303937 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:05:07.303982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304068 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:05:07.304156 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304200 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.304244 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304288 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.304339 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304367 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304419 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.304463 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304491 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304535 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.304582 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304625 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.304669 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304713 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:05:07.304757 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304803 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.304847 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304891 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.304934 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.304962 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305006 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:05:07.305050 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305111 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.305171 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305223 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:05:07.305268 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305313 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:05:07.305359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305386 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305451 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305479 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305506 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.305629 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305657 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305684 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305728 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.305771 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305816 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.305860 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305888 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305915 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.305959 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.306003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.306200 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306228 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306256 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306283 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306326 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.306372 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306435 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306463 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.306550 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306601 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.306647 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306676 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306703 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306731 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306776 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:05:07.306819 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306863 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:05:07.306907 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306935 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.306961 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307004 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.307048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:05:07.307245 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307290 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:05:07.307334 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307377 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.307432 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307476 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.307520 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307548 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307575 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307601 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307644 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.307690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307726 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307863 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307891 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.307935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:05:07.307981 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308009 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308052 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:05:07.308096 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308123 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308150 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308194 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:05:07.308237 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:05:07.308415 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308459 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.308503 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308546 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.308590 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308617 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308660 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.308704 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308732 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308775 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.308827 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308873 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.308918 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.308961 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:05:07.309005 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309050 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.309094 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309138 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:05:07.309181 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309254 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:05:07.309299 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309344 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.309387 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309442 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:05:07.309495 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309546 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:05:07.309600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.309907 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309945 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.309984 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310043 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.310109 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310158 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.310203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310232 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310260 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.310351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:05:07.310566 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310596 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310652 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310714 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.310762 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310855 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.310944 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.310990 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:05:07.311034 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311062 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311090 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311117 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311161 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:05:07.311212 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311256 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:05:07.311301 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311331 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311359 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311409 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.311455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:05:07.311653 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311697 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:05:07.311741 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311784 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:05:07.311829 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311873 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:05:07.311916 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311944 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.311999 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.312045 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.312090 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.312119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.312146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.312175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.312202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.312238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.312272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.312305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:05:07.312353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:05:07.312405 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.312529 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.312618 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.312705 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.312796 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.312890 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:05:07.312981 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:05:07.313073 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:05:07.313198 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.313289 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.313410 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.313514 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.313610 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.313707 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.313806 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.313900 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.313999 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.314100 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.314202 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.314304 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.314433 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.314544 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.314655 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.314750 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:05:07.314844 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.314941 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.315037 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.315137 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.315236 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.315389 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.315649 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.315752 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.315866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.315967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.316068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.316173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.316272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.316377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:05:07.316508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:05:07.316620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:05:07.316723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.316821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.316920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.317328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.317434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.317538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.317643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.317743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.317844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.317950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.318054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.318156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.318261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.318378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.318497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.318600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:05:07.318700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.318799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.318899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.319003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.319107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.319219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.319320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.319434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.319553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.319657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.319761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.319860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.319959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.320063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:05:07.320166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:05:07.320276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:05:07.320364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.320421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.320473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.320521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.320569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.320618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.320667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.320715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.320763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.320813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.320862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.320912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.320962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.321015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.321067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.321116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:05:07.321163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.321211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.321265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.321324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.321375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.321436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.321484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.321533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.321590 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:05:07.321620 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.321684 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.321740 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.321795 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.321855 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.321910 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:05:07.321965 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:05:07.322019 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:05:07.322073 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.322129 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.322184 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.322239 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.322299 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.322381 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.322448 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.322510 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.322579 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.322641 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.322698 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.322753 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.322807 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.322861 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.322915 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.322970 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:05:07.323024 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.323079 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.323171 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.323226 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.323292 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.323373 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.323441 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.323527 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.323592 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:05:07.323622 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.323678 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.323734 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.323788 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.323843 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.323897 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:05:07.323951 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:05:07.324006 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:05:07.324061 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.324115 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.324170 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.324224 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.324283 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.324583 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.324655 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.324723 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.324783 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.324839 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.324895 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.324950 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.325005 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.325059 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.325131 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.325243 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:05:07.325341 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.325458 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.325552 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.325610 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.325717 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.325775 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.325864 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.325922 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.326017 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:05:07.326051 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.326119 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.326223 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.326320 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.326389 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.326447 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:05:07.326505 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:05:07.326561 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:05:07.326617 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.326671 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.326770 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.326873 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.326959 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.327016 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.327065 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.327114 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.327163 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.327213 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.327296 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.327383 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.327440 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.327496 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.327547 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.327597 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:05:07.327646 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.327702 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.327751 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.327801 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.327850 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.327898 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.327947 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.327998 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.328056 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:05:07.328084 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.328159 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.328212 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.328267 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.328324 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.328376 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:05:07.328433 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:05:07.328485 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:05:07.328537 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.328607 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.328685 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.328739 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.328790 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.328850 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.328950 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.329051 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.329105 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.329175 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.329281 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.329386 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.329479 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.329532 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.329583 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.329635 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:05:07.329741 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.329841 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.329937 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.329995 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.330047 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.330099 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.330151 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.330202 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.330257 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:05:07.330278 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:05:07.330315 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:05:07.330344 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:05:07.330371 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:05:07.330403 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:05:07.330426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.330446 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.330457 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.330468 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.330479 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.330489 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:05:07.330500 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:05:07.330510 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:05:07.330519 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.330529 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.330539 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.330548 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.330559 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.330568 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.330578 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.330587 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.330602 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.330611 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.330621 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.330630 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.330640 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.330648 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.330656 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.330665 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:05:07.330674 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.330683 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.330692 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.330702 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.330711 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.330720 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.330729 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.330738 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.330747 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.330758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.330767 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.330777 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.330785 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.330795 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:05:07.330804 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:05:07.330813 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:05:07.330821 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.330829 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.330838 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.330846 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.330854 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.330862 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.330870 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.330877 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.330886 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.330894 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.330903 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.330911 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.330919 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.330927 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.330935 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.330943 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:05:07.330951 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.330959 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.330966 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.330974 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.330982 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.330991 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.330999 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.331007 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.331015 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.331025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.331034 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.331048 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.331057 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.331066 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:05:07.331074 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:05:07.331082 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:05:07.331089 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.331097 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.331106 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.331113 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.331121 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.331129 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.331136 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.331148 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.331161 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.331175 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.331191 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.331205 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.331218 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.331233 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.331246 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.331260 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:05:07.331275 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.331289 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.331303 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.331319 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.331334 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.331349 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.331363 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.331377 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.331391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:05:07.331413 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.331428 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:05:07.331443 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:05:07.331457 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:05:07.331470 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:05:07.331484 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:05:07.331498 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:05:07.331512 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:05:07.331526 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:05:07.331542 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:05:07.331556 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:05:07.331565 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.331606 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.331620 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:05:07.331634 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:05:07.331648 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:05:07.331662 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.331677 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:05:07.331691 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:05:07.331705 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:05:07.331719 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:05:07.331733 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:05:07.331988 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:05:07.331998 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:05:07.332006 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:05:07.332013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:05:07.332021 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:05:07.332029 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:05:07.332037 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:05:07.332044 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:05:07.332051 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:05:07.332406 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:05:07.332420 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:05:07.332426 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:05:07.332431 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:05:07.332438 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:05:07.332443 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:05:07.332448 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:05:07.332458 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:05:07.332468 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:05:07.332513 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.332521 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:05:07.332537 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:05:07.332559 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:05:07.332566 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:05:07.332571 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:05:07.332575 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:05:07.332581 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:05:07.332592 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:05:07.332600 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:05:07.332605 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:05:07.332619 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.332630 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:05:07.332635 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:05:07.332660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.332671 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:05:07.332676 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.332701 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:05:07.332707 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:05:07.332711 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:05:07.332715 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:05:07.332720 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:05:07.332724 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:05:07.332729 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:05:07.332733 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:05:07.332740 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:05:07.332751 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:05:07.332759 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:05:07.332763 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:05:07.332770 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.332775 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:05:07.332780 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:05:07.332804 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:05:07.332811 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.332816 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.332823 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.332827 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:05:07.332839 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:05:07.332846 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:05:07.332851 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:05:07.332856 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:05:07.332862 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167310" 2019-04-25 00:05:07.332869 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:05:07.332873 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:05:07.332878 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:05:07.332885 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:05:07.332890 wsdl: in serializeType: returning: 167310 2019-04-25 00:05:07.332896 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:05:07.332903 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:05:07.332907 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:05:07.332911 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:05:07.332916 wsdl: in serializeType: returning: 167310 2019-04-25 00:05:07.332921 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167310 2019-04-25 00:05:07.332945 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167310 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:05:07.332950 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:05:07.332957 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1193"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:05:07.332972 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:05:07.332978 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167310 2019-04-25 00:05:07.332989 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:05:07.333069 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:05:07.333003 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:05:07.333015 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:05:07.333020 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:05:07.333025 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:05:07.333029 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:05:07.333036 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:05:07.333047 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:05:07.333056 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:05:07.333062 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:05:07.333075 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:05:07.333087 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:05:07.333096 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:05:07.340889 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:05:07.340933 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:05:07.340948 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:05:07.340958 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:05:07.340964 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:05:07.340970 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:05:07.340974 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:05:07.340979 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:05:07.340984 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:05:07.341011 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:05:07.350749 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:05:07.350859 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:05:07.350875 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:05:07.350885 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:05:07.350895 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:05:07.350906 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:05:07.350917 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:05:07.350928 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:05:07.350937 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:05:07.350953 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:55 GMT 2019-04-25 00:05:07.350965 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:05:07.350975 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:05:07.350985 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:05:07.350998 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:05:07.351025 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:05:07.351037 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:05:07.351048 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:05:07.351053 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:05:07.351058 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:05:07.351090 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:05:07.351104 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:05:07.351111 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:05:07.351137 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:05:07.351145 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:04:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:05:07.351179 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:05:07.351189 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:05:07.351214 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:05:07.351222 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:05:07.351408 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:05:07.351702 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:05:07.351711 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:05:07.351721 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:05:07.351733 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:05:07.351759 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:05:07.351824 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:05:07.351855 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:05:07.351871 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:05:07.351880 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:05:07.351885 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:05:07.351890 nusoap_client: detail =