Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 111.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
723190-00032674A405 Model turbiny: GT20
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: PERKINS
 Silnik:
JR T3788
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:05:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:05:26.394981 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:05:26.395040 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:05:26.395061 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205515" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:05:26.395079 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:05:26.395090 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:05:26.395099 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:05:26.395113 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:05:26.395121 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:05:26.395128 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:05:26.395138 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:05:26.395148 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:05:26.395159 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:05:26.395165 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:05:26.395170 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:05:26.395175 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:05:26.395178 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:05:26.395190 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:05:26.395207 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:05:26.395216 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:05:26.395221 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:05:26.395228 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:05:26.395241 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:05:26.395251 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:05:26.401565 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:05:26.401590 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:05:26.401603 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:05:26.401611 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:05:26.401617 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:05:26.401621 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:05:26.401626 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:05:26.401671 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:05:26.531188 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:05:26.531229 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:05:26.531237 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:05:26.531243 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:05:26.531249 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:05:26.531255 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:05:26.531261 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:05:26.531268 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:05:26.531274 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:05:26.531280 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:05:03 GMT 2019-10-24 01:05:26.531286 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:05:26.531291 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:05:26.531298 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:05:26.531309 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:05:26.531344 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:05:26.531367 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:05:26.537289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.537316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.537559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.537588 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.537610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.537639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.537661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.537678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.543386 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:05:26.543515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.543533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.543659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.543682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.543755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.543795 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.543818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.543832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.543894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.543933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.543984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.544008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.544022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.544049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.549843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550531 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.550604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555830 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.555996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556698 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-24 01:05:26.556721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:05:26.556957 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:05:26.556974 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:05:26.556983 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:05:26.557121 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:05:26.557180 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:05:26.557202 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:05:26.557213 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:05:26.557239 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:05:26.557247 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:05:26.557484 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:05:26.557506 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:05:26.557585 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.557609 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:05:26.557643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.557694 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.557708 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.557739 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:05:26.557776 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.557788 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.557805 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:05:26.557830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.557873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.557893 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.557919 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.557930 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.557955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558000 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.558013 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558030 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:05:26.558053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.558097 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:05:26.558122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:05:26.558156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558197 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.558209 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558225 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:05:26.558255 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.558266 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558282 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:05:26.558312 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.558323 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558339 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:05:26.558361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.558419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.558444 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558455 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:05:26.558478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558521 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.558532 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558548 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:05:26.558570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.558621 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:05:26.558646 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558656 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:05:26.558680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558723 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.558735 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558752 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:05:26.558782 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.558793 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558809 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:05:26.558837 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.558848 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558864 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:05:26.558894 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.558905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558921 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:05:26.558943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.558987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.559007 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.559032 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559042 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.559066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559105 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559116 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559183 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.559217 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.559247 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559265 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:05:26.559282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:05:26.559304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:05:26.559345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:05:26.559369 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559379 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:05:26.559402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559445 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.559456 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559472 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:05:26.559501 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.559511 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559527 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:05:26.559557 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.559568 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559584 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:05:26.559628 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.559639 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559655 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:05:26.559677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.559739 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.559764 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559774 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.559804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559849 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.559860 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559877 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:05:26.559899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.559941 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:05:26.559965 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.559975 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:05:26.559999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560040 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.560051 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560067 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:05:26.560090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.560131 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.560155 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560165 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.560193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560236 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.560248 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560264 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:05:26.560288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.560330 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:05:26.560356 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560366 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:05:26.560388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560429 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.560440 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560456 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:05:26.560479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.560519 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.560544 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560554 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.560578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560627 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.560639 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560655 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:05:26.560678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.560720 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:05:26.560745 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560756 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:05:26.560778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560821 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.560833 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560849 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:05:26.560879 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.560891 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560907 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:05:26.560930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.560960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.560978 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:05:26.561002 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561013 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.561035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561077 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.561088 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561104 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:05:26.561126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.561167 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:05:26.561190 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561201 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:05:26.561222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561263 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.561274 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561290 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:05:26.561320 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.561331 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561347 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:05:26.561370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.561419 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:05:26.561443 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561453 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.561476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561517 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.561528 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561544 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:05:26.561567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.561622 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:05:26.561647 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561657 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:05:26.561680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.561733 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561749 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:05:26.561772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.561814 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:05:26.561839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561849 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.561872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561913 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.561924 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561940 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:05:26.561962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.561987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.562004 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:05:26.562028 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562038 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:05:26.562061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562102 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.562113 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562129 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:05:26.562151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.562193 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.562216 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562226 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.562249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562290 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.562302 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562318 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:05:26.562341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.562383 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:05:26.562408 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562418 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:05:26.562440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562482 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.562493 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562509 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:05:26.562531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.562573 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.562606 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562617 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.562640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562683 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.562695 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562712 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:05:26.562736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.562779 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:05:26.562804 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562814 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:05:26.562837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562879 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.562890 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562906 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:05:26.562928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.562953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.562970 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.562993 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563003 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.563026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563066 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.563077 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563094 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:05:26.563118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.563159 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:05:26.563184 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563194 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:05:26.563216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563257 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.563268 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563284 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:05:26.563313 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.563324 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563340 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:05:26.563362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.563410 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.563434 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563444 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.563466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563507 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.563519 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563535 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:05:26.563557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.563605 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:05:26.563632 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563643 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:05:26.563667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563707 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.563719 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563735 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:05:26.563758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.563800 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.563825 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563835 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.563858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563903 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.563914 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563931 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:05:26.563953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.563978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.563996 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:05:26.564020 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564030 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:05:26.564053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564095 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:05:26.564107 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564124 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:05:26.564145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.564188 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.564212 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564222 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.564245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564284 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564294 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564359 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.564393 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.564422 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564439 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:05:26.564456 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:05:26.564478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:05:26.564519 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:05:26.564543 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564553 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:05:26.564576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564626 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:05:26.564637 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564654 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:05:26.564677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.564718 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.564745 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564755 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.564777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564817 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564827 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564889 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.564922 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.564950 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.564967 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:05:26.564984 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:05:26.565006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:05:26.565046 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:05:26.565069 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565080 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:05:26.565103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565145 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:05:26.565157 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565174 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:05:26.565196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.565238 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.565262 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565272 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.565294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565333 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565343 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565404 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.565437 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.565466 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565483 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:05:26.565501 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:05:26.565524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:05:26.565565 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:05:26.565589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565606 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:05:26.565630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565673 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.565684 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565701 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:05:26.565731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.565742 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565758 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:05:26.565788 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.565799 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565814 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:05:26.565843 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.565854 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565870 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:05:26.565899 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.565909 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565925 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:05:26.565954 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.565965 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.565982 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:05:26.566011 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.566022 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566039 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:05:26.566061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.566143 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.566170 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566180 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.566203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566245 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.566257 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566273 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:05:26.566295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.566338 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:05:26.566363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566373 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:05:26.566396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566437 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.566448 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566464 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:05:26.566494 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.566506 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566522 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:05:26.566551 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.566562 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566578 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:05:26.566607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.566663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.566688 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566698 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.566722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566764 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.566776 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566792 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:05:26.566815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.566856 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:05:26.566882 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566893 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:05:26.566916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566957 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.566968 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.566984 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:05:26.567006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.567048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.567072 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567083 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.567105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567148 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.567160 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:05:26.567198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.567239 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:05:26.567263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567273 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:05:26.567296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567338 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.567349 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567365 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:05:26.567396 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.567407 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567423 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:05:26.567452 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.567463 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567478 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:05:26.567500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.567556 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.567581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567591 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.567623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567665 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.567676 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:05:26.567715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.567758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:05:26.567783 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567793 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:05:26.567816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567857 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.567869 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567885 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:05:26.567914 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.567926 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567942 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:05:26.567972 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.567983 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.567999 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:05:26.568028 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.568040 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.568055 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:05:26.568084 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.568095 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.568111 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:05:26.568133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.568183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.568202 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.568227 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.568237 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.568261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.568303 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568314 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.568330 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:05:26.568352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.568376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.568393 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:05:26.568417 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568465 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568478 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568494 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568517 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.568566 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568615 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.568627 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568643 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:05:26.568673 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.568684 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568700 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:05:26.568729 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.568740 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568756 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:05:26.568786 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.568797 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568813 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:05:26.568841 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.568852 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568868 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:05:26.568898 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:05:26.568909 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568925 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:05:26.568954 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.568967 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.568982 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.569012 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.569023 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.569040 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:05:26.569069 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.569079 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.569096 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:05:26.569125 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.569136 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.569152 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:05:26.569180 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.569191 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.569207 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:05:26.569229 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.569320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.569350 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.569360 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:05:26.569383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.569425 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.569436 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.569452 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:05:26.569481 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.569492 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.569509 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:05:26.569538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.569548 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.569565 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:05:26.569608 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.569621 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.569638 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:05:26.569661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.569703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.569722 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.569748 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.569759 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.569784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.569826 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.569838 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.569854 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:05:26.569877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.569902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.569919 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:05:26.569941 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.569987 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.569999 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570015 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570037 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.570086 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570130 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.570142 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570158 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:05:26.570187 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.570197 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570213 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:05:26.570242 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.570252 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570268 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:05:26.570297 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.570308 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570324 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:05:26.570353 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.570364 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570380 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:05:26.570414 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.570426 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570442 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:05:26.570470 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.570481 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570498 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:05:26.570527 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.570538 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570554 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:05:26.570583 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.570594 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570617 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:05:26.570647 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.570658 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570675 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:05:26.570704 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.570715 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570731 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:05:26.570754 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.570843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.570872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.570882 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:05:26.570906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.570948 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.570959 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.570975 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:05:26.571003 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.571014 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.571030 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:05:26.571059 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.571070 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.571086 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:05:26.571115 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:05:26.571125 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.571141 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.571164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.571209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.571227 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571252 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.571261 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.571284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.571326 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571337 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.571353 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:05:26.571375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.571399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.571416 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:05:26.571438 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571482 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571494 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571510 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571531 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.571580 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571631 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.571643 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571659 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:05:26.571689 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.571700 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571715 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:05:26.571745 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.571756 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571773 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:05:26.571801 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.571812 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571828 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:05:26.571856 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.571868 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571884 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:05:26.571913 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.571924 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571940 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:05:26.571968 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.571979 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.571994 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:05:26.572024 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.572034 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.572050 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:05:26.572078 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.572089 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.572105 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:05:26.572135 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572146 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.572162 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:05:26.572191 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.572202 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.572217 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:05:26.572246 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.572257 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.572272 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:05:26.572295 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.572390 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.572417 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572465 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572477 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572493 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572516 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.572566 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572615 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.572627 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572643 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:05:26.572673 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.572685 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572701 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:05:26.572731 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.572742 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572764 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:05:26.572795 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.572805 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572821 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:05:26.572850 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.572860 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572876 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:05:26.572905 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.572915 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572931 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:05:26.572961 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.572971 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.572988 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:05:26.573018 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.573028 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.573044 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:05:26.573073 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.573084 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.573101 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:05:26.573130 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.573140 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.573156 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:05:26.573185 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.573196 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.573212 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:05:26.573241 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.573252 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.573267 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:05:26.573296 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.573307 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.573323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:05:26.573352 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.573362 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.573383 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:05:26.573406 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.573511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.573543 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.573553 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:05:26.573582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.573633 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.573645 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.573662 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:05:26.573684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.573709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.573728 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.573753 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.573764 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.573787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.573829 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.573841 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.573857 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:05:26.573880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.573905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.573922 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:05:26.573946 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.573957 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:05:26.573985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.574027 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.574039 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.574054 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:05:26.574084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.574095 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.574111 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:05:26.574140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.574151 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.574167 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:05:26.574195 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:05:26.574206 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.574221 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:05:26.574244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.574288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.574307 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:05:26.574332 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.574342 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.574365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.574406 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:05:26.574418 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.574434 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:05:26.574456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.574480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.574496 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:05:26.574518 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:05:26.574571 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:05:26.574583 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:05:26.574607 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:05:26.574630 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:05:26.574657 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.574681 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.574760 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.574774 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.574787 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:05:26.574808 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.574815 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.574825 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:05:26.574844 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.574851 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.574860 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:05:26.574878 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:05:26.574885 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.574895 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:05:26.574912 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.574919 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.574929 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:05:26.574946 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.574953 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.574970 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:05:26.574988 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.574995 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.575005 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:05:26.575023 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.575029 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.575039 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:05:26.575056 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.575063 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.575073 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:05:26.575091 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.575097 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.575107 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:05:26.575121 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:05:26.575175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.575194 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575201 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:05:26.575222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.575256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575267 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:05:26.575280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.575307 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.575322 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575328 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.575342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575368 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:05:26.575375 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575385 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:05:26.575399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.575424 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:05:26.575438 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:05:26.575469 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:05:26.575477 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:05:26.575487 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:05:26.575505 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:05:26.575512 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:05:26.575522 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:05:26.575540 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:05:26.575547 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:05:26.575557 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:05:26.575570 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:05:26.575593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.575609 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575615 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:05:26.575630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575655 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.575662 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575672 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:05:26.575697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.575705 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575720 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:05:26.575739 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.575746 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575755 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:05:26.575769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.575804 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.575818 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575825 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.575839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575864 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.575872 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575882 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:05:26.575895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.575910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.575920 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:05:26.575934 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.575961 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.575968 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.575978 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.575991 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.576022 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576052 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.576060 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576070 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:05:26.576088 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.576094 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576104 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:05:26.576121 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.576128 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576137 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:05:26.576155 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.576162 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576171 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:05:26.576188 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.576195 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576205 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:05:26.576222 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.576229 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576238 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:05:26.576256 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.576263 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576272 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:05:26.576289 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.576296 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576305 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:05:26.576323 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.576329 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576343 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:05:26.576356 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.576404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.576421 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576428 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:05:26.576442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576467 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.576474 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576484 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:05:26.576502 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.576508 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576522 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:05:26.576540 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.576547 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576557 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:05:26.576574 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.576581 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576591 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:05:26.576608 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.576615 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576625 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:05:26.576638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.576685 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.576701 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576708 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.576722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576747 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576753 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576797 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.576819 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.576836 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576848 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:05:26.576858 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:05:26.576871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:05:26.576895 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:05:26.576910 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576916 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:05:26.576930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576955 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.576962 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.576972 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:05:26.576985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.577010 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.577025 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577031 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.577045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577075 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:05:26.577082 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577092 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:05:26.577106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.577131 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:05:26.577146 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577152 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:05:26.577166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.577198 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577208 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:05:26.577221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.577246 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.577260 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577267 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.577281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577306 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577313 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577323 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:05:26.577336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.577351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.577361 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:05:26.577375 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577407 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577414 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577425 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577438 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577454 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.577468 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577494 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.577501 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577511 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:05:26.577528 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.577535 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577545 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:05:26.577562 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.577569 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577578 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:05:26.577596 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.577602 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577612 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:05:26.577629 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.577636 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577645 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:05:26.577662 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:05:26.577670 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577688 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:05:26.577708 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:05:26.577715 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577725 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:05:26.577742 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:05:26.577748 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577758 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:05:26.577776 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:05:26.577783 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577792 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:05:26.577809 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.577816 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577826 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:05:26.577843 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.577851 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577861 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:05:26.577878 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.577884 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577894 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:05:26.577911 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.577917 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.577927 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:05:26.577940 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.578003 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.578022 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578028 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:05:26.578047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578073 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.578080 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578090 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:05:26.578103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.578128 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.578143 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578150 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.578168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578193 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.578200 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578210 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:05:26.578224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.578249 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:05:26.578264 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578270 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:05:26.578285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578310 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.578317 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578327 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:05:26.578345 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.578352 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578361 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:05:26.578378 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.578385 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578395 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:05:26.578412 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.578418 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578428 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:05:26.578441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.578478 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578493 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578499 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.578519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578545 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578552 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578562 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:05:26.578576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.578591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.578601 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:05:26.578615 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578642 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578649 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578659 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578672 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.578710 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578740 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.578748 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578758 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:05:26.578776 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.578782 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578792 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:05:26.578809 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.578816 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578826 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:05:26.578843 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.578850 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578860 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:05:26.578877 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.578884 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578893 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:05:26.578910 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.578917 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578927 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:05:26.578944 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:05:26.578951 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.578961 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:05:26.578974 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.579013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.579031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579038 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:05:26.579056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579082 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.579089 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579099 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:05:26.579116 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.579123 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579132 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:05:26.579150 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.579156 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579166 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:05:26.579183 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.579190 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579200 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:05:26.579217 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.579224 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579233 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:05:26.579250 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.579257 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579271 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:05:26.579289 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.579296 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579305 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:05:26.579322 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.579329 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579338 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:05:26.579351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.579404 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.579419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579426 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:05:26.579445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579470 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:05:26.579478 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:05:26.579501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.579526 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:05:26.579543 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:05:26.579550 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:05:26.579560 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:05:26.579576 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579582 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:05:26.579596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579620 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.579640 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:05:26.579657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.579668 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:05:26.579682 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:05:26.579701 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.579708 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:05:26.579719 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:05:26.579735 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:05:26.579741 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:05:26.579752 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:05:26.579769 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.579775 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:05:26.579785 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.579802 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.579808 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:05:26.579822 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.579840 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.579847 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:05:26.579857 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.579874 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.579880 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:05:26.579890 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.579907 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:05:26.579914 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:05:26.579924 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:05:26.579940 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:05:26.579947 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:05:26.579956 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:05:26.579973 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.579980 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:05:26.579989 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.580006 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:05:26.580012 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:05:26.580022 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:05:26.580039 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.580045 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:05:26.580056 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.580073 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.580080 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:05:26.580090 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.580105 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:05:26.580112 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:05:26.580122 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:05:26.580138 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:05:26.580176 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.580206 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:05:26.580233 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.580266 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:05:26.580294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.580321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:05:26.580348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.580375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:05:26.580403 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.580429 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:05:26.580456 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.580482 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:05:26.580509 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:05:26.580536 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:05:26.580563 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:05:26.580590 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:05:26.580617 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:05:26.580644 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:05:26.580671 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.580703 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:05:26.580737 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.580766 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:05:26.580793 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.580819 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:05:26.580846 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.580873 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:05:26.580900 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.580927 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:05:26.580954 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.580981 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:05:26.581012 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.581040 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:05:26.581067 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.581094 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:05:26.581121 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.581148 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:05:26.581174 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.581201 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:05:26.581228 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.581255 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:05:26.581281 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.581308 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:05:26.581350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.581378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:05:26.581405 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.581432 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:05:26.581459 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.581485 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:05:26.581511 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.581538 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:05:26.581565 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:05:26.581592 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:05:26.581619 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.581645 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:05:26.581672 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.581704 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:05:26.581731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.581936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:05:26.581963 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.581989 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:05:26.582016 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.582042 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:05:26.582069 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.582098 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:05:26.582126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.582154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:05:26.582181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.582207 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:05:26.582235 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582254 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582280 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:05:26.582306 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582324 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582341 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582367 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:05:26.582393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582445 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:05:26.582498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582549 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582576 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:05:26.582602 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582634 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.582660 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582691 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.582718 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582735 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582763 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.582789 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582807 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582833 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.582859 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582885 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.582911 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582938 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:05:26.582964 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.582990 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.583016 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583042 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.583068 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583086 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:05:26.583139 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583166 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.583192 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583218 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:05:26.583245 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583271 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:05:26.583297 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583324 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:05:26.583351 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583425 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583459 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583485 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.583512 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583529 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583546 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583572 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.583599 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583626 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.583652 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583670 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583692 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583719 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.583745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.583866 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583884 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583901 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583919 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583946 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.583972 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.583989 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584012 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584057 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.584084 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584110 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.584137 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584155 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584172 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584189 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584215 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:05:26.584241 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584268 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:05:26.584294 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584312 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584329 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584355 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.584382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:05:26.584504 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584530 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:05:26.584558 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584585 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.584611 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584637 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.584664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584726 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.584780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584849 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584883 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584900 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584927 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:05:26.584953 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584970 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.584996 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:05:26.585022 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585040 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585057 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585083 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:05:26.585109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585161 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:05:26.585213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585295 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:05:26.585322 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585349 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.585375 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585402 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.585429 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585446 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585473 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.585500 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585517 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585543 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.585569 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585595 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.585621 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585648 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:05:26.585675 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585706 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.585733 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585759 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:05:26.585786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585803 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585829 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:05:26.585856 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585882 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.585910 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585936 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:05:26.585963 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.585989 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:05:26.586016 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586042 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:05:26.586074 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586109 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586143 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586177 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586204 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.586230 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586247 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586264 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586290 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.586317 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586344 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.586370 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586388 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586405 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586432 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.586458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:05:26.586580 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586597 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586615 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586632 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.586700 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586735 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586778 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.586805 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586832 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:05:26.586859 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586877 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586894 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586910 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586936 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:05:26.586962 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.586988 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:05:26.587014 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587032 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587049 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587075 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.587102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:05:26.587225 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587251 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:05:26.587278 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587304 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:05:26.587331 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587363 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:05:26.587389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587407 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587424 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587441 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587468 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.587495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587615 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:05:26.587641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:05:26.587675 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.587743 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.587795 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.587846 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.587896 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.587943 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.587992 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:05:26.588042 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:05:26.588092 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:05:26.588140 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.588188 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.588237 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.588287 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.588336 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.588386 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.588435 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.588485 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.588547 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.588596 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.588646 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.588700 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.588750 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.588799 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.589064 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.589119 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.589166 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:05:26.589215 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.589262 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.589310 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.589360 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.589409 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.589463 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.589510 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.589562 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.589618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.589667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.589721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.589771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.589820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.589867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.589915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:05:26.589963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:05:26.590012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:05:26.590061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.590109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.590158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.590205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.590252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.590301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.590349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.590399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.590446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.590500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.590549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.590598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.590651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.590706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.590759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.590813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.590859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:05:26.590906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.590958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.591006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.591056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.591105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.591158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.591206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.591257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.591313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.591363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.591412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.591467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.591516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.591563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.591611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:05:26.591660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:05:26.591714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:05:26.591764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.591811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.591860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.591908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.591956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.592005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.592054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.592103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.592153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.592202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.592250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.592299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.592348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.592397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.592450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.592503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.592550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:05:26.592597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.592644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.592697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.592747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.592797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.592850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.592898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.592948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.593004 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:05:26.593032 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.593093 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.593149 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.593203 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.593259 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.593312 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.593366 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:05:26.593420 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:05:26.593474 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:05:26.593528 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.593583 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.593638 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.593698 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.593752 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.593806 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.593860 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.593914 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.593997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.594263 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.594318 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.594373 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.594426 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.594480 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.594533 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.594587 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.594642 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:05:26.594701 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.594756 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.594810 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.594864 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.594918 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.594972 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.595027 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.595083 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.595144 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:05:26.595168 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.595223 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.595277 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.595331 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.595390 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.595459 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.595514 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:05:26.595568 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:05:26.595622 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:05:26.595677 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.595736 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.595791 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.595859 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.595913 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.595971 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.596026 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.596080 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.596134 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.596189 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.596257 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.596312 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.596366 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.596425 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.596479 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.596533 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.596591 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:05:26.596661 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.596725 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.596780 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.596834 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.596893 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.596948 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.597002 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.597071 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.597133 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:05:26.597436 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.597488 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.597537 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.597586 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.597640 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.597695 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.597744 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:05:26.597792 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:05:26.597854 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:05:26.597903 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.597951 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.597999 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.598055 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.598105 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.598158 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.598207 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.598255 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.598317 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.598367 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.598415 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.598464 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.598513 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.598562 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.598610 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.598658 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.598716 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:05:26.598779 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.598828 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.598876 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.598929 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.598977 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.599025 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.599073 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.599126 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.599182 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:05:26.599205 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.599273 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.599324 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.599375 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.599426 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.599476 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.599526 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:05:26.599577 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:05:26.599627 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:05:26.599682 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.599747 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.599803 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.599853 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.599903 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.599953 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.600003 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.600053 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.600104 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.600159 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.600227 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.600281 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.600337 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.600388 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.600439 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.600490 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.600540 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:05:26.600590 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.600640 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.600696 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.600748 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.600798 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.600853 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.600908 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.600959 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.601013 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:05:26.601031 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:05:26.601061 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:05:26.601092 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:05:26.601120 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:05:26.601147 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:05:26.601170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.601188 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.601197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.601207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.601217 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.601226 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.601235 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:05:26.601244 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:05:26.601253 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:05:26.601262 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.601272 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.601281 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.601290 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.601299 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.601313 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.601322 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.601332 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.601340 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.601349 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.601357 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.601365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.601374 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.601382 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.601391 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.601399 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.601407 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:05:26.601415 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.601423 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.601431 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.601440 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.601448 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.601456 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.601468 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.601477 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.601486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.601497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.601505 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.601514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.601522 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.601530 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.601538 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:05:26.601545 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:05:26.601554 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:05:26.601561 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.601569 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.601576 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.601584 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.601592 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.601599 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.601607 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.601615 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.601622 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.601630 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.601637 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.601644 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.601652 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.601659 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.601667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.601674 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.601687 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:05:26.601696 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.601703 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.601712 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.601720 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.601727 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.601735 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.601742 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.601751 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.601759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.601769 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.601777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.601785 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.601792 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.601800 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.601807 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:05:26.601814 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:05:26.601821 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:05:26.601829 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.601836 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.601844 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.601851 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.601858 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.601866 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.601873 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.601885 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.601893 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.601901 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.601908 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.601916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.601924 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.601931 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.601939 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.601946 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.601953 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:05:26.601960 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.601967 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.601974 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.601981 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.601988 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.601995 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.602002 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.602009 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.602016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:05:26.602025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.602033 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:05:26.602041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:05:26.602048 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:05:26.602056 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:05:26.602063 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:05:26.602070 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:05:26.602079 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:05:26.602086 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:05:26.602093 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:05:26.602100 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:05:26.602108 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:05:26.602115 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.602123 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.602130 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:05:26.602137 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:05:26.602144 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:05:26.602152 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:05:26.602159 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.602166 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:05:26.602173 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:05:26.602180 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:05:26.602187 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:05:26.602193 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:05:26.602201 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:05:26.602208 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:05:26.602215 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:05:26.602222 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:05:26.602230 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:05:26.602237 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:05:26.602245 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:05:26.602252 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:05:26.602263 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:05:26.602508 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:05:26.602518 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:05:26.602523 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:05:26.602529 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:05:26.602535 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:05:26.602540 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:05:26.602544 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:05:26.602554 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:05:26.602562 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:05:26.602602 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.602609 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205515" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:05:26.602623 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:05:26.602644 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:05:26.602652 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:05:26.602656 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:05:26.602660 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:05:26.602666 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205515" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:05:26.602676 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:05:26.602688 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:05:26.602693 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:05:26.602704 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.602714 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:05:26.602719 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:05:26.602744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.602754 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:05:26.602759 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.602783 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:05:26.602788 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:05:26.602792 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:05:26.602796 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:05:26.602801 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:05:26.602804 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:05:26.602809 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:05:26.602814 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:05:26.602823 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205515" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:05:26.602834 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:05:26.602840 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:05:26.602845 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:05:26.602851 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.602857 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:05:26.602861 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:05:26.602885 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:05:26.602891 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.602896 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.602901 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.602906 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:05:26.602916 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:05:26.602924 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:05:26.602929 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:05:26.602933 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:05:26.602940 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205515" 2019-10-24 01:05:26.602947 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:05:26.602952 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:05:26.602956 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:05:26.602962 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:05:26.602967 wsdl: in serializeType: returning: 205515 2019-10-24 01:05:26.602973 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:05:26.602980 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:05:26.602984 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:05:26.602988 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:05:26.602993 wsdl: in serializeType: returning: 205515 2019-10-24 01:05:26.602998 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205515 2019-10-24 01:05:26.603022 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205515 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:05:26.603027 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:05:26.603033 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8368"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:05:26.603047 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:05:26.603053 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205515 2019-10-24 01:05:26.603062 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:05:26.603136 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:05:26.603075 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:05:26.603085 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:05:26.603091 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:05:26.603095 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:05:26.603099 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:05:26.603106 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:05:26.603116 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:05:26.603124 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:05:26.603130 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:05:26.603143 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:05:26.603153 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:05:26.603161 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:05:26.609472 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:05:26.609490 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:05:26.609501 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:05:26.609507 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:05:26.609513 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:05:26.609518 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:05:26.609522 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:05:26.609526 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:05:26.609530 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:05:26.609562 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:05:26.617881 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:05:26.617907 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:05:26.617913 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:05:26.617919 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:05:26.617925 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:05:26.617930 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:05:26.617937 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:05:26.617943 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:05:26.617948 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:05:26.617954 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:05:03 GMT 2019-10-24 01:05:26.617961 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:05:26.617966 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:05:26.617972 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:05:26.617982 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:05:26.618008 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:05:26.618020 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:05:26.618029 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:05:26.618034 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:05:26.618039 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:05:26.618079 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:05:26.618092 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:05:26.618098 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:05:26.618126 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:05:26.618134 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:05:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:05:26.618165 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:05:26.618175 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:05:26.618201 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:05:26.618208 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:05:26.618323 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:05:26.618441 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:05:26.618447 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:05:26.618456 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:05:26.618468 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:05:26.618493 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:05:26.618548 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:05:26.618576 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:05:26.618588 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:05:26.618599 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:05:26.618604 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:05:26.618610 nusoap_client: detail =