Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 111.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
723190-00032674A405 Model turbiny: GT20
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: PERKINS
 Silnik:
JR T3788
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:09 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:07:11.505703 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:07:11.505764 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:11.505777 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205515" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:07:11.505794 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:11.505804 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:07:11.505812 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:07:11.505825 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:07:11.505834 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:11.505840 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:11.505849 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:11.505857 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:07:11.505868 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:07:11.505874 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:07:11.505878 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:07:11.505883 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:07:11.505887 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:07:11.505898 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:11.505913 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:11.505921 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:07:11.505927 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:07:11.505933 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:07:11.505942 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:07:11.505951 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:07:11.513183 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:07:11.513208 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:07:11.513222 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:07:11.513228 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:11.513234 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:11.513243 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:07:11.513248 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:07:11.513285 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:07:11.530132 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:07:11.530167 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:07:11.530181 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:11.530187 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:07:11.530193 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:07:11.530198 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:07:11.530204 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:07:11.530210 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:07:11.530216 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:07:11.530222 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:09 GMT 2019-02-20 06:07:11.530228 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:07:11.530233 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:07:11.530239 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:07:11.530250 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:07:11.530289 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:07:11.537595 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:07:11.537984 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:07:11.544620 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-20 06:07:11.544873 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:11.545113 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:11.545731 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:11.546235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:11.551742 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:11.551837 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:11.552051 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:11.552596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:11.552760 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:11.553322 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:11.553940 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:11.554369 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:11.554400 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:11.554943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:11.558939 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:11.559357 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:11.559713 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:11.560187 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:11.560750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:11.560777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:11.561110 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:11.561660 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:11.562173 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-20 06:07:11.562544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:11.562690 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:11.562721 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-20 06:07:11.562731 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:07:11.562737 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:07:11.562782 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:07:11.562817 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:07:11.562833 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:07:11.562840 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:07:11.562859 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:07:11.562864 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:07:11.563034 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:07:11.563050 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:07:11.563100 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563108 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:07:11.563128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563158 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.563168 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563182 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:11.563202 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.563209 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563220 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:11.563235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.563290 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.563321 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563329 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.563355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563384 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.563391 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:07:11.563416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.563444 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:07:11.563460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563466 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:07:11.563481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563507 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.563514 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563524 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:11.563543 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.563550 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563560 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:11.563578 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.563585 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563595 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:07:11.563608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.563650 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.563666 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563672 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:07:11.563687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563724 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.563731 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563741 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:07:11.563785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.563836 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:07:11.563865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.563952 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:07:11.563976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564004 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.564011 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564022 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:11.564044 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.564055 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564067 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:11.564085 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.564092 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564102 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:07:11.564120 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.564127 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:11.564154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.564200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.564216 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564223 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.564238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564265 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564281 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564365 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:11.564388 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:11.564419 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564432 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:11.564444 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:07:11.564456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:11.564482 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:07:11.564498 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564507 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:07:11.564527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564558 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.564566 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564576 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:11.564590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.564615 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.564640 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564646 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.564680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564712 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.564719 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564730 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:07:11.564743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.564775 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:07:11.564790 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564796 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:07:11.564811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.564843 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564853 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:11.564866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.564891 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.564906 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564913 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.564926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564951 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.564958 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564968 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:07:11.564982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.564997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.565007 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:07:11.565022 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565028 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:07:11.565042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565066 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.565074 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565084 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:11.565102 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.565109 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565119 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:11.565132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.565161 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:07:11.565176 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565182 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.565196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565220 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.565227 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565237 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:07:11.565251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.565287 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:07:11.565303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565310 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:07:11.565324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565358 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.565365 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565375 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:11.565395 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.565403 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565421 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:11.565435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.565465 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:07:11.565481 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565487 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.565501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565526 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.565533 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565543 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:07:11.565556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.565581 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:07:11.565596 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565603 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:07:11.565616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565645 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.565652 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565662 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:11.565675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.565700 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:07:11.565715 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565721 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.565735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565766 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.565773 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565783 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:07:11.565796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.565821 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:07:11.565835 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565841 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:07:11.565855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565879 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.565886 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565896 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:11.565909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.565933 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.565948 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565954 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.565967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.565992 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.565999 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566009 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:07:11.566022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.566047 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:07:11.566061 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566067 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:07:11.566081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566105 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.566112 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566122 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:07:11.566134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.566159 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.566174 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566180 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.566193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566218 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.566224 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566235 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:07:11.566248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.566376 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:07:11.566395 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566404 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:07:11.566424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566450 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.566457 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566467 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:07:11.566480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.566506 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.566520 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566528 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.566542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566566 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.566574 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566584 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:07:11.566597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.566623 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:07:11.566640 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566647 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:07:11.566660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566685 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.566692 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566702 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:07:11.566720 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.566727 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566736 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:07:11.566753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.566783 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.566797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566804 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.566817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566843 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.566850 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566860 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:07:11.566873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.566898 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:07:11.566913 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566920 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:11.566933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566958 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.566965 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.566975 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:11.566988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.567013 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.567028 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567034 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.567048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567072 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.567079 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567089 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:11.567102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.567127 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:11.567142 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567148 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:07:11.567162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567187 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:11.567194 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567204 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:07:11.567217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.567242 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.567257 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567263 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.567292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567318 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567325 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567369 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:11.567391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:11.567413 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567425 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:11.567435 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:07:11.567448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:11.567473 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:11.567488 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567494 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:07:11.567508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567534 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:11.567542 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567552 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:07:11.567565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.567590 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.567605 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567612 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.567625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567648 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567655 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567693 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:11.567714 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:11.567730 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567741 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:11.567751 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:07:11.567763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:11.567788 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:11.567803 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567818 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:07:11.567832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567857 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.567865 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567875 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:07:11.567893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.567900 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567910 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:07:11.567928 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.567935 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567945 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:11.567963 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.567970 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.567979 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:11.567997 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.568004 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568014 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:07:11.568031 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.568038 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568047 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:07:11.568065 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.568072 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568081 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:11.568094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.568144 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.568160 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568166 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.568181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568207 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.568214 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:07:11.568237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.568261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:07:11.568289 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568296 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:07:11.568311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568336 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.568343 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568353 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:07:11.568371 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.568378 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568388 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:11.568410 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.568418 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568429 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:11.568442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.568476 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.568491 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568497 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.568511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568536 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.568544 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568554 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:07:11.568567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.568592 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:07:11.568608 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568614 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:11.568628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568653 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.568660 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568670 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:11.568683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.568708 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.568724 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568730 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.568743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568768 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.568775 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568785 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:11.568798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.568831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:11.568846 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568852 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:11.568866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568890 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.568898 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568907 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:07:11.568925 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.568932 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568942 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:11.568960 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.568967 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.568977 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:11.568990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.569023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.569038 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569045 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.569059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569085 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.569092 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:11.569115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.569140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:11.569155 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569161 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:11.569174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569199 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.569206 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569216 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:11.569234 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.569241 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569250 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:11.569268 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.569286 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569297 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:11.569316 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.569323 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569332 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:11.569350 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.569357 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569367 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:11.569380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.569427 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.569443 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569449 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.569466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569492 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569499 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569509 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:07:11.569522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.569537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.569547 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:11.569562 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569593 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569600 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569611 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569624 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.569655 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569681 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.569688 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569698 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:11.569715 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.569722 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569732 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:07:11.569798 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.569813 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569823 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:07:11.569841 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.569848 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569858 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:07:11.569876 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.569883 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569892 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:07:11.569910 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:11.569917 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569926 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:07:11.569944 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.569951 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569960 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.569978 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.569985 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.569994 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:11.570012 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.570018 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570029 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:11.570046 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.570053 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570062 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:11.570075 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.570145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.570151 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:11.570166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.570191 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.570198 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.570208 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:11.570226 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.570232 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.570242 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:11.570260 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.570266 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.570296 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:11.570315 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.570322 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.570332 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:07:11.570345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.570373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.570383 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.570410 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.570427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.570461 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570468 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.570478 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:07:11.570491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.570507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.570517 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:11.570531 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570557 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570565 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570575 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570588 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.570618 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570643 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.570650 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570661 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:11.570679 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.570685 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570696 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:07:11.570713 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.570720 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570730 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:11.570755 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.570761 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570771 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:07:11.570789 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.570795 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570812 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:11.570830 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.570837 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570846 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:11.570864 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.570870 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:11.570897 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.570904 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570914 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:07:11.570931 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.570937 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570947 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:07:11.570965 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.570972 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.570981 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:11.570999 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.571005 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.571015 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:11.571028 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.571082 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.571100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.571106 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:11.571120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.571145 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.571152 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.571162 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:11.571180 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.571186 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.571196 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:11.571214 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.571221 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.571230 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:11.571247 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:11.571254 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.571264 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.571286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.571314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.571325 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571340 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.571346 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.571361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.571386 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571393 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.571406 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:07:11.571421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.571436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.571446 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:11.571466 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571494 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571502 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571512 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571525 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571541 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.571555 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571581 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.571588 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571597 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:11.571615 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.571622 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571632 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:07:11.571653 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.571660 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571670 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:11.571688 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.571695 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571705 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:07:11.571735 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.571742 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571759 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:11.571775 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.571782 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571791 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:11.571808 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.571820 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571830 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:11.571846 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.571853 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571863 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:07:11.571879 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.571886 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571895 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:07:11.571912 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.571919 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571928 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:07:11.571944 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.571951 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571960 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:11.571977 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.571983 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.571992 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:11.572005 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.572062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.572077 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572104 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572111 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572121 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572133 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572149 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.572162 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572187 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.572194 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572204 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:07:11.572221 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.572228 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572237 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:07:11.572254 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.572260 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572269 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:07:11.572313 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.572320 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572330 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:07:11.572348 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.572355 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572365 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:07:11.572382 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.572389 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572399 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:11.572423 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.572430 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572440 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:07:11.572457 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.572466 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572475 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:07:11.572493 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.572499 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572509 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:07:11.572527 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.572533 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572542 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:11.572560 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.572566 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572576 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:11.572593 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.572600 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572610 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:07:11.572627 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.572633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572643 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:11.572660 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.572667 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572677 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:07:11.572689 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572766 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.572785 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.572792 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:07:11.572806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.572831 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.572837 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.572847 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:11.572860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.572875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.572885 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572899 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.572905 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.572918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.572942 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.572949 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.572958 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:07:11.572971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.572986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.572995 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:07:11.573009 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573015 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:07:11.573028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573053 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.573060 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573070 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:11.573087 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.573093 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573103 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:11.573119 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.573126 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573135 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:11.573152 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:11.573158 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573167 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:07:11.573180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.573216 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:07:11.573231 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573237 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.573250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573288 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:11.573309 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573320 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:07:11.573341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.573366 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:07:11.573380 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:11.573411 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573419 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:11.573429 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573443 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:11.573459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.573473 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573498 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.573506 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573516 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:07:11.573534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.573541 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573551 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:07:11.573568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.573574 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573584 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:07:11.573602 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:11.573609 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573618 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:07:11.573636 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.573642 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573652 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:07:11.573669 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.573676 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573685 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:07:11.573716 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.573723 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573733 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:11.573758 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.573765 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573774 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:07:11.573791 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.573797 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573815 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:07:11.573832 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.573838 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573848 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:11.573860 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:11.573909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.573925 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573931 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:07:11.573946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573970 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.573976 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.573986 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:11.573998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.574022 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.574037 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574043 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.574055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574079 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:11.574086 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574096 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:07:11.574108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.574132 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:07:11.574145 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:11.574171 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:11.574178 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:11.574187 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:07:11.574204 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:11.574211 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:11.574220 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:07:11.574237 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:11.574243 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:11.574252 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:07:11.574264 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:11.574321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.574339 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574346 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:07:11.574360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574386 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.574393 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574406 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:11.574428 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.574435 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574446 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:11.574465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.574472 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574482 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:11.574495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.574529 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574544 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574550 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.574565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574590 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574597 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574607 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:07:11.574620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.574635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.574645 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:07:11.574658 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574686 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574693 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574715 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574728 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.574757 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574791 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.574797 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574807 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:07:11.574824 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.574830 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574849 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:07:11.574865 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.574872 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574881 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:07:11.574898 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.574905 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574914 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:07:11.574931 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.574937 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574947 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:07:11.574963 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.574970 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.574979 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:07:11.574996 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.575002 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.575012 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:07:11.575028 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.575035 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.575045 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:11.575062 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.575068 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.575078 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:11.575090 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.575135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.575151 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575157 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:07:11.575171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575195 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.575202 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575212 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:11.575229 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.575236 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575245 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:11.575262 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.575268 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575289 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:11.575321 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.575328 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575338 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:11.575356 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.575362 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575372 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:11.575385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.575427 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.575442 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575448 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.575465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575489 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575496 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575534 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:11.575555 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:11.575572 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575583 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:11.575593 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:07:11.575605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:11.575629 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:07:11.575644 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575663 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:07:11.575676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575700 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.575707 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575716 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:07:11.575729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.575752 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.575767 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575773 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.575786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575810 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:11.575817 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575826 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:07:11.575838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.575862 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:07:11.575877 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575882 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:07:11.575896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575920 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.575926 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575936 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:11.575948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.575972 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.575986 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.575992 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.576005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.576029 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576036 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.576045 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:07:11.576058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.576072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.576081 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:07:11.576094 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576121 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576128 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576137 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576149 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.576178 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576203 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.576211 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576220 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:07:11.576237 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.576244 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576253 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:07:11.576297 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.576304 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576314 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:07:11.576332 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.576347 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576357 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:07:11.576375 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.576381 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576391 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:07:11.576409 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:11.576415 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576425 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:07:11.576443 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:11.576449 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576459 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:07:11.576476 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:11.576483 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576493 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:07:11.576511 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:11.576517 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576527 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:07:11.576545 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.576551 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576561 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:07:11.576578 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.576585 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576595 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:07:11.576612 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.576619 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576629 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:07:11.576658 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.576665 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576675 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:07:11.576687 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.576749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.576767 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.576773 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:07:11.576787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.576818 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.576825 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.576834 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:07:11.576846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.576861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.576871 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.576885 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.576892 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.576905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.576929 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.576935 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.576945 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:07:11.576958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.576972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.576981 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:07:11.576996 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577002 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:11.577015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577038 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.577045 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577055 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:07:11.577072 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.577079 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577088 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:11.577105 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.577112 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577121 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:11.577138 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.577145 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577154 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:11.577166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.577202 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577217 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577223 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.577236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577260 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577267 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577289 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:07:11.577302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.577327 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:11.577341 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577381 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577389 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577399 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577412 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.577443 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577475 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.577482 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577492 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:11.577510 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.577516 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577526 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:11.577543 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.577550 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577560 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:07:11.577577 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.577584 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577594 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:07:11.577611 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.577618 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577627 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:11.577645 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.577664 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577674 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:07:11.577691 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:11.577697 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577707 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:07:11.577719 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.577758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.577774 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577780 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:07:11.577794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577824 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.577831 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577840 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:07:11.577858 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.577864 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577873 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:07:11.577890 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.577896 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577906 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:07:11.577923 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.577929 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577938 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:07:11.577955 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.577961 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.577971 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:07:11.577987 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.577994 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.578003 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:07:11.578019 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.578026 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.578035 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:07:11.578052 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.578058 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.578068 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:07:11.578080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.578120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.578131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.578145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.578152 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:07:11.578167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.578191 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:11.578197 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.578207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:07:11.578220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.578234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.578244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:07:11.578260 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:11.578266 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:07:11.578291 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:07:11.578307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.578313 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:07:11.578326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.578355 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:11.578388 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:11.578405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.578416 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:11.578426 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:07:11.578443 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.578450 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:07:11.578460 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:07:11.578477 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:11.578484 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:07:11.578494 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:07:11.578512 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.578518 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:11.578528 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.578545 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.578552 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:11.578562 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.578579 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.578586 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:11.578595 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.578612 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.578619 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:07:11.578628 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.578645 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:11.578664 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:07:11.578674 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:11.578691 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:11.578697 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:07:11.578706 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:07:11.578722 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.578728 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:07:11.578738 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.578761 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:11.578767 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:07:11.578776 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:07:11.578793 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.578799 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:07:11.578817 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.578833 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.578839 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:11.578849 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.578864 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:11.578870 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:07:11.578880 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:07:11.578893 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:07:11.578928 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.578957 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:07:11.578983 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.579025 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:07:11.579053 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.579080 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:07:11.579107 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.579134 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:07:11.579161 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.579189 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:07:11.579216 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:07:11.579243 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:07:11.579285 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:07:11.579314 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:07:11.579342 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:07:11.579369 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:07:11.579398 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.579425 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:07:11.579460 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.579487 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:07:11.579514 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.579540 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:07:11.579574 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.579601 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:07:11.579670 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.579698 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:11.579725 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.579751 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:11.579779 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.579806 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:11.579833 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.579861 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:07:11.579889 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.579916 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:07:11.579943 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.579971 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:11.579998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.580025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:11.580053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.580080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:11.580107 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.580134 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:11.580161 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.580187 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:11.580215 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.580242 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:07:11.580269 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:07:11.580302 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:07:11.580329 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.580357 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:07:11.580383 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.580409 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:07:11.580436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.580463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:07:11.580490 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.580517 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:07:11.580545 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.580571 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:07:11.580599 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.580625 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:07:11.580653 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.580680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:11.580707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.580734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:07:11.580763 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.580781 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.580808 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:11.580834 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.580852 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.580869 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.580895 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:11.580922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.580940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.580957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.580974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:11.581027 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581053 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.581080 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581107 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.581133 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581151 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581177 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.581204 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581222 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581248 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.581280 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581308 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.581334 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581361 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:11.581387 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581420 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.581447 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581473 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.581500 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581517 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581543 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:11.581570 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581596 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.581623 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581662 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:11.581689 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581714 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:11.581740 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581807 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581823 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581866 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.581892 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581909 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581926 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.581951 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.581977 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582003 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.582029 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582046 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582062 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582088 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.582113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.582231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582248 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582338 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582365 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.582392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582410 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582427 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582471 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.582497 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582524 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.582550 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582569 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582586 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582611 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582639 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:11.582666 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582693 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:11.582719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582736 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582766 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582792 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.582817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:11.582935 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.582960 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:07:11.582986 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583011 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.583037 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583062 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.583088 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583105 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583121 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583138 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583163 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.583189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583207 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583224 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:07:11.583382 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583399 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583426 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:11.583452 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583469 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583487 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583513 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:11.583540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583557 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583574 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583591 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:11.583644 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583670 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.583696 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583723 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.583762 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583779 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583803 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.583829 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583845 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583871 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.583897 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583922 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.583948 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.583974 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:11.584000 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584026 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.584051 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584076 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:11.584102 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584119 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584145 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:11.584170 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584196 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.584221 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584247 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:11.584277 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584304 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:11.584329 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.584497 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584515 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584532 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584558 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.584585 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584612 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.584639 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584657 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584674 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584700 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.584727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:11.584858 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584891 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584907 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584933 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.584959 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.584992 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585034 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.585059 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585085 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:11.585110 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585127 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585144 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585160 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585186 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:11.585211 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585237 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:11.585262 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585285 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585302 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585328 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.585368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:11.585490 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585516 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:07:11.585542 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585569 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:11.585595 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585622 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:11.585648 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585666 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585683 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585700 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585727 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.585767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585833 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585883 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:11.585909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:07:11.585936 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.585994 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.586044 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.586092 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.586139 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.586186 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:11.586234 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:07:11.586287 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:11.586353 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.586403 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.586452 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.586501 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.586549 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.586598 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.586647 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.586695 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.586743 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.586803 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.586852 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.586899 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.586948 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.587003 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.587056 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.587103 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:11.587149 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.587195 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.587313 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.587384 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.587434 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.587490 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.587538 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.587587 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.587645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.587695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.587757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.587806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.587851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.587899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:11.587947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:07:11.587994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:11.588041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.588087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.588182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.588229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.588297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.588347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.588396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.588446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.588495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.588545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.588594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.588644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.588694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.588761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.588812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.588859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:11.588906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.588951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.588997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.589045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.589093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.589144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.589190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.589237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.589303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.589366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.589415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.589464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.589512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.589561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:11.589613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:07:11.589662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:11.589711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.589771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.589819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.589865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.589911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.589958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.590005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.590051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.590097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.590145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.590192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.590240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.590293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.590358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.590411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.590459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:11.590506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.590554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.590602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.590651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.590701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.590770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.590816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.590863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.590918 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:07:11.590944 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.591004 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.591058 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.591112 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.591165 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.591219 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:11.591286 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:11.591340 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:11.591408 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.591463 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.591542 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.591667 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.591778 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.591883 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.591940 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.591995 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.592050 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.592105 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.592161 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.592217 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.592284 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.592341 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.592396 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.592458 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:11.592513 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.592568 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.592638 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.592693 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.592748 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.592802 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.592857 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.592911 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.592975 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:07:11.592999 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.593106 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.593165 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.593226 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.593288 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.593344 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:11.593401 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:11.593460 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:11.593516 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.593571 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.593626 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.593681 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.593784 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.593840 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.593896 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.593950 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.594005 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.594061 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.594116 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.594170 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.594225 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.594288 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.594348 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.594410 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:11.594467 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.594523 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.594578 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.594636 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.594691 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.594746 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.594801 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.594856 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.594919 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:07:11.594943 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.594994 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.595044 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.595094 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.595144 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.595194 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:11.595243 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:11.595298 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:11.595348 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.595399 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.595463 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.595513 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.595563 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.595613 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.595662 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.595712 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.595762 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.595812 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.595861 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.595911 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.595960 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.596010 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.596060 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.596109 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:11.596159 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.596208 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.596257 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.596312 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.596363 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.596418 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.596486 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.596538 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.596596 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:07:11.596619 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.596670 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.596722 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.596773 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.596825 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.596877 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:11.596928 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:11.596980 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:11.597032 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.597084 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.597135 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.597187 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.597238 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.597299 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.597354 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.597411 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.597463 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.597516 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.597567 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.597619 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.597680 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.597731 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.597782 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.597834 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:11.597885 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.597936 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.597988 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.598039 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.598091 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.598142 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.598194 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.598246 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.598308 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:07:11.598326 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:07:11.598357 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:07:11.598386 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:07:11.598423 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:07:11.598451 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:07:11.598471 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.598487 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.598497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.598506 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.598515 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.598524 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:11.598532 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:11.598540 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:11.598548 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.598557 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.598565 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.598573 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.598581 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.598590 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.598598 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.598606 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.598614 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.598622 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.598630 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.598639 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.598646 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.598654 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.598662 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.598670 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:11.598678 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.598685 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.598693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.598701 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.598709 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.598717 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.598724 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.598732 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.598741 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.598750 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.598758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.598766 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.598774 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.598783 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:11.598791 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:11.598798 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:11.598806 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.598813 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.598821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.598828 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.598836 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.598844 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.598851 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.598859 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.598866 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.598874 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.598881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.598889 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.598897 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.598905 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.598912 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.598919 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:11.598927 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.598934 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.598941 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.598949 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.598956 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.598964 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.598972 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.598979 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.598987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.598996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.599004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.599013 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.599019 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.599027 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:11.599034 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:11.599041 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:11.599048 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.599055 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.599062 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.599069 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.599075 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.599082 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.599089 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.599096 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.599103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.599109 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.599116 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.599123 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.599130 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.599137 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.599144 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.599151 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:11.599159 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.599166 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.599173 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.599180 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.599187 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.599194 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.599200 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.599207 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.599214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:11.599221 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.599228 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:11.599236 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:11.599243 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:11.599250 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:11.599257 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:11.599263 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:11.599270 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:11.599283 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:11.599290 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:11.599305 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:11.599311 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.599378 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.599394 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:11.599406 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:11.599418 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:11.599429 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.599442 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:11.599461 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:11.599475 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:11.599488 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:11.599552 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:11.599560 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:11.599568 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:11.599575 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:11.599582 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:11.599589 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:11.599596 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:11.599608 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:11.599614 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:11.599621 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:11.599695 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:07:11.599705 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:11.599711 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:11.599715 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:11.599722 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:07:11.599726 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:07:11.599731 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:07:11.599741 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:07:11.599749 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:07:11.599800 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.599807 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205515" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:11.599821 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:07:11.599842 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:07:11.599849 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:07:11.599854 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:07:11.599858 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:07:11.599863 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205515" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:11.599874 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:11.599881 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:11.599886 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:11.599896 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.599905 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:11.599909 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:07:11.599933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.599941 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:11.599946 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.599968 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:07:11.599973 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:07:11.599978 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:07:11.599981 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:07:11.599985 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:07:11.599989 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:07:11.599993 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:11.599997 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:07:11.600003 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205515" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:11.600012 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:11.600018 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:11.600022 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:11.600028 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.600034 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:11.600038 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:11.600060 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:07:11.600067 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.600071 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.600076 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.600080 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:11.600090 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:07:11.600097 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:11.600101 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:11.600106 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:07:11.600112 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205515" 2019-02-20 06:07:11.600119 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:11.600123 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:11.600128 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:11.600134 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:11.600138 wsdl: in serializeType: returning: 205515 2019-02-20 06:07:11.600144 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:07:11.600151 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:11.600155 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:11.600158 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:07:11.600163 wsdl: in serializeType: returning: 205515 2019-02-20 06:07:11.600168 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205515 2019-02-20 06:07:11.600181 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205515 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:07:11.600186 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:07:11.600191 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3710"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:07:11.600205 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:07:11.600210 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205515 2019-02-20 06:07:11.600219 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:07:11.600298 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:07:11.600231 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:07:11.600242 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:07:11.600247 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:07:11.600251 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:07:11.600255 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:07:11.600261 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:11.600272 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:11.600286 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:07:11.600291 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:07:11.600304 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:07:11.600326 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:07:11.600335 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:07:11.607506 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:07:11.607531 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:07:11.607544 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:07:11.607550 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:07:11.607556 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:11.607565 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:11.607570 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:07:11.607574 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:07:11.607580 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:07:11.607608 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:07:11.616704 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:07:11.616734 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:07:11.616741 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:11.616747 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:07:11.616756 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:07:11.616762 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:07:11.616768 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:07:11.616774 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:07:11.616779 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:07:11.616785 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:09 GMT 2019-02-20 06:07:11.616791 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:07:11.616797 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:07:11.616802 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:07:11.616813 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:07:11.616839 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:07:11.616850 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:07:11.616860 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:07:11.616865 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:07:11.616870 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:07:11.616908 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:07:11.616920 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:07:11.616926 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:07:11.616949 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:11.616955 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:07:09 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:07:11.616992 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:07:11.617003 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:07:11.617027 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:07:11.617033 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:07:11.617148 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:07:11.617255 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:07:11.617262 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:07:11.617270 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:07:11.617290 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:07:11.617325 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:07:11.617382 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:07:11.617403 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:07:11.617414 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:07:11.617423 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:07:11.617428 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:07:11.617433 nusoap_client: detail =